Nozaru literatūra

 

Lemešonoka, Inta. 

     Skolēnu un skolotāju pašizjūta skolā : rokasgrāmata skolotājiem / Inta Lemešonoka ; Guntas Plotkas grāmatas iekārtojums un vāka dizains ; redaktore Inese Auziņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 62, [1] lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. - Bibliogrāfija: 62. lpp.

        ISBN 9789934096822.

 

Modeja, Hetere. 

     Atklāj savu imunitātes tipu : personalizēts plāns imūnsistēmas līdzsvarošanai / Hetere Modeja ; no angļu valodas tulkojusi Līvija Vulfa. - Rīga : Lietusdārzs, 2022. - 221, [1] lpp. : tabulas, shēmas ; 23 cm. - Bibliogrāfija: 190.- 220. lpp.

        ISBN 9789934576379.

 

Rankina, Lisa. 

     Visumam ir nolūks : kā atbrīvošanās no bailēm spēj dziedināt ķermeni, dvēseli un prātu / Lisa Rankina ; no angļu valodas tulkojusi Ilze Jansone ; redaktore Māra Vilde ; Māra Garjāņa vāka dizains. - [Rīga] : Lietusdārzs, 2022. - 293, [1] lpp. ; 23 cm.

        ISBN 9789934576362.

 

Repule, Iluta. 

     Psihosomatika : kad ķermenis rāda, par ko dvēsele raud / Iluta Repule. - Rīga : Sava grāmata, 2021. - Rīga : Drukātava. - 252 lpp. ; 21 cm. - Virstitulā: sevisapzinasanaskola.lv.

        ISBN 9789934892417.

 

Roja, Ženija. 

     Ergonomika darbā ar digitālajām ierīcēm : praktiskie padomi / Ženija Roja, Henrijs Kaļķis. - Rīga : Latvijas Ergonomikas biedrība, 2022. - 43 lpp. ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 40.- 43. lpp.

        ISBN 9789934896613.

 

Sibīrijas bērni 1949 / sastādītāja, galvenā redaktore Dzintra Geka ; intervēja: Dzintra Geka un Aivars Lubānietis ; redaktore Zane Daugule ; vēsturnieks, konsultants Jānis Riekstiņš ; grāmatas dizains: Vanda Voiciša ; kartes: Edmunds Būmanis. - Rīga : Fonds "Sibīrijas bērni", [2021]. - 880 lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes, portreti ; 31 cm. - Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.

        ISBN 9789934821981.

 

Trenera rokasgrāmata / autoru kolektīvs ; galvenais redaktors Nils Grasis ; redaktori: Andris Dzenis, Uldis Grāvītis, Gundega Knipše. - Atkārtots izdevums. - Rīga : Jumava, 2022. - 375 lpp. : il., tab.

        ISBN 9789934203237.

 

Гоулман, Дэниел. 

     Эмоциональный интеллект : почему он может значить больше, чем IQ / Дэниел Гоулман ; перевод с английского Антонины Исаевой. - 12-е издание, переработанное и дополненное. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2022. - 539, [2] с. ; 21 см. - (Psychologies).

        ISBN 9785001951414.

 

Кугельштадт, Александр. 

     Это все психосоматика! : как симптомы попадают из головы в тело и что делать, чтобы вылечиться : пошаговое руководство по избавлению от заболеваний, которых никто не может найти / Александр Кугельштадт ; перевод с немецкого Т. Б. Юриновой. - Москва : Эксмо ; Бомбора, 2022. - 348, [1] с. : иллюстрации ; 25 см. - (Тело помнит все. Книги о лечении психосоматических болезней и психотравм).

        ISBN 9785041595272.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Devero, Džūda. 

     Neiespējamais solījums / Džūda Devero, Tāra Šītsa ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; redaktore Liene Rozenberga. - Rīga : Kontinents, [2022]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2022. - 409, [1] lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789934250422.

 

Judina, Dace. 

     Svilpotājs / Dace Judina, Arturs Nīmanis ; redaktors Linda Kusiņa-Šulce. - Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. - 265, [6] lpp. ; 21 cm. - (Laika stāsti).

        ISBN 9789934290381.

 

Lekberga, Kamilla. 

     Sudraba asaras : sievietes atriebība ir skaista un nežēlīga / Kamilla Lekberga ; no angļu valodas tulkojusi Ilona Ozoliņa-Čiu ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna ; Baibas Grīnas vāka grafiskais noformējums. - Rīga : Jumava, 2022. , ©2022. - 317, [1] lpp. ; 23 cm.

        ISBN 9789934205620.

 

Liepiņa, Ilga. 

     Ūdensvīrs ar resno bizi : stāsti / Ilga Liepiņa ; redaktors Linda Kusiņa-Šulce. - Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. - 157, [2] lpp.

        ISBN 9789934290145.

 

Masa, Viktorija. 

     Trako sieviešu balle : romāns / Viktorija Masa ; no franču valodas tulkojusi Zane Eniņa ; Aijas Andžānes vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Ilze Brēmere. - Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2022. - 236, [3] lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789934290282.

 

Mežote, Solvita. 

     Purva migla : romāns / Solvita Mežote ; vāka dizaina izstrāde: Agnese Piļāne. - Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2022. - [Rasmaņi, Olaines novads] : Drukātava. - 251 lpp. ; 21 cm. - Jauno rakstnieku konkursa dalībnieks -- uz vāka.

        ISBN 9789934300134.

 

Pranka, Ingūna. 

     Viņa apēda visas ogles / Ingūna Pranka ; atbildīgā redaktore Kristīne Lapiņa ; vāka grafiskais noformējums Baiba Grīna. - Rīga : Jumava, 2022. - 181, (1) lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789934205521.

 

Roke, Juns Kore. 

     Ledus : romāns / Juns Kore Roke ; no norvēģu valodas tulkojusi Māra Valpētere ; Emīla Garjāņa vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Lilija Berzinska. - Rīga : Latvijas Mediji, 2022. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2022. - 476, [3] lpp. ; 21 cm. - (Detektīvs / Latvijas Mediji). - Par autoru: [479.] lpp.

        ISBN 9789934290183.

 

Simsone, Kristīne. 

     Es un mana draudzene Veģetatīvā Distonija : romāns / Kristīne Simsone ; sastādītāja Agnese Piļāne ; redaktore Iveta Reinsone ; Beāte Simsone, ilustrācijas ; Agnese Piļāne un Beāte Simsone, vāka dizaina izstrāde. - Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2022. , ©2022. - 200 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.

        ISBN 9789934300066.

 

Taise, Herieta. 

     Sarkanais apelsīns : romāns / Herieta Taise ; no angļu valodas tulkojusi Maija Opse ; redaktore Ilona Ancāne. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 319, [1] lpp. ; 23 cm. - Sunday Times Bestsellers. - Uz vāka: Neizdevusies laulība, toksiska dēka, tumša apsēstība.

        ISBN 9789934098420.

 

Zālīte, Māra. 

     Visas lietas : dzejas izlase / Māra Zālīte ; dizains: Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2022. , ©2022. - 193, [6] lpp. ; 23 cm.

        ISBN 9789934595530.

 

Zebris, Osvalds. 

     Mežakaija : romāns / Osvalds Zebris ; redaktore Gundega Blumberga ; konsultants Vents Zvaigzne ; vāku dizains: Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, [2022]. - 214, [2] lpp. ; 22 cm. - (Es esmu... Gunars Janovskis). - Bibliogrāfija piezīmēs: 209.-[213.] lpp. - Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.

        . Gunars Janovskis.

        ISBN 9789934595561.

 

Žagariņa (Gaide), Anna. 

     Ar Sibīrijas sāpi sirdī : atmiņu stāsti / Anna Žagariņa (Gaide) ; redaktori Aina Rubīna, Andris Rubīns. - Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2022. - 208 lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789934300073.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Богданова, Вера. 

     Сезон отравленных плодов : роман / Вера Богданова. - Москва : АСТ ; Редакция Елены Шубиной, 2022. - 348, [2] с. ; 21 см. - (Роман поколения). - На обложке: Финалист премии "Национальный бестселлер".

        ISBN 9785171468071.

 

Бюсси, Мишель. 

     Под опасным солнцем : роман / Мишель Бюсси ; перевод с французского Александры Васильковой. - Москва : Фантом Пресс, 2022. - 478, [1] с. ; 22 см. - На обложке: Детективщик № 1 во Франции.

        ISBN 9785864718902.

 

Волкова, Мария. 

     Девушка в вине / Мария Волкова. - Москва : АСТ, 2022. - 285, [2] с. ; 21 см. - (Сокол: лучшие книги).

        ISBN 9785171459017.

 

Донцова, Дарья. 

     Мамаша Бармалей : роман / Дарья Донцова. - Москва : Эксмо, 2022. - 314, [2] с. ; 20 см. - (Иронический детектив). (Следствие ведет дилетант Евлампия Романова).

        ISBN 9785041610920.

 

Князева, Анна. 

     В сентябре вода холодная : роман / Анна Князева. - Москва : Эксмо, 2022. - 317, [1] с. ; 21 см. - (Таинственный детектив Анны Князевой).

        ISBN 9785041572341.

 

Корсакова, Татьяна. 

     Усадьба ожившего мрака / Татьяна Корсакова. - Москва : Эксмо, 2022. - 348, [1] с. ; 21 см. - (Королева мистического романа). - На обложке: Не будет спасенья творящему зло.

        ISBN 9785041592684.

 

Крамер, Марина. 

     Мертвые хризантемы / Марина Крамер. - Москва : Эксмо, 2022. - 316, [1] с ; 21 см. - (Закон сильной. Криминальное соло Марины Крамер). - На обложке: Прошлое - зеркало для настоящего.

        ISBN 9785041203351.

 

Маррс, Джон. 

     Code. Носители / Джон Маррс ; перевод с английского М. В. Вострикова. - Москва : Эксмо, 2022. - 349, [1] с. ; 21 см. - (Альфа-триллер). - На обложке: Продолжение бестселлера "The one. Единственный".

        ISBN 9785041591199.

 

Полякова, Татьяна. 

     Как бы не так : роман / Татьяна Полякова. - Москва : Эксмо, 2022. - 318, [1] с. ; 21 cм. - (Авантюрный детектив).

        ISBN 9785041541071.

 

Устинова, Татьяна. 

     Большое зло и мелкие пакости : роман / Татьяна Устинова. - Москва : Эксмо, 2022. - 381, [1] c. ; 21 см. - (Первая среди лучших).

        ISBN 9785041572594.

 

Līdzīgi raksti

 

Nozaru literatūra

 

Brūvere, Ilona.
    Sniegu ēst nedrīkst : Leimaņu dzimtas stāsts / Ilona Brūvere ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; literārā un zinātniskā redaktore Evita Mamaja ; Induļa Martinsona vāka dizains. - Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. - Rīga : Dardedze hologrāfija. , ©2021. - 262, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. - Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. . - Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934290022.
        ISBN 9789934290022.

 

Dalailama.
        Grāmata par prieku / Viņa Svētība Dalailama un Arhibīskaps Desmonds Tutu, līdzdarbojoties Duglasam Abramam ; no angļu valodas tulkojusi Margarita Putniņa ; redaktore Ilze Čerņevska. - Rīga : Avots, 2017. , ©2017. - 353, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - Mainīgās pasaules patiesā laime - Uz vāka.
        ISBN 9789934534584.

 

Milēviča, Inga.
    Veiksmes retorika : [mācību līdzeklis] / Inga Milēviča ; [recenzenti Dita Liepa, Renāte Cāne]. - Rīga : Burtene, 2019. - 256 lpp. : ilustrācijas. - Izmantotā literatūra: 239. - 244. lpp. . - Izmantoto daiļliteratūras un folkloras avotu saraksts: 244. - 245. lpp. . - Izmantoto publicistikas un elektronisko plašsaziņas līdzekļu saraksts: 245. - 246. lpp. . - Izmantoto spēlfilmu, animācijas , televīzijas, dokumentālo filmu un seriālu saraksts: 246. - 251. lpp.
        Saturā: Retorika, komunikācija un kino ; Prezentācija, prezentēšana un PowerPoint ; Orators, tā tēls un uztraukums ; Stils, runa un tās līdzekļi ; Runa, tās plānošana un posmi ; Runas taktikas, riski un manipulācija ; Argumentācija, diskusija un stāstniecība.
        ISBN 9789984833149.

 

Trence, Rita.
    Kamolā tinējs : vēstules Imantam / Rita Trence, Lia Guļevska, Ēriks Hānbergs ; foto materiāli no Ritas Trences privātā arhīva ; atbildīgā redaktore Kristīne Lapiņa ; Maira Dudareva, vāka fotogrāfija. - Rīga : Jumava, 2021. - 143 lpp., 32 nenumurētas lpp. ielīmes : fotogrāfijas ; 20 cm.
        ISBN 9789934205446.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

---Pirmskolas vecuma bērniem latviešu valodā

 

Zīgners,Ingo.
        Mazais pūķis Kokosrieksts / Ingo Zīgners ; no vācu valodas tulkojusi Līga Lediņa ; literārā konsultante Inga Karlsberga. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2016. - 118, [1] lpp. :ilustrācijas;22cm..XI.
        ISBN 9789984236117.

 

---Pusaudžiem latviešu valodā

 

Randela, Katrīna.
    Vilku meitene / Katrīna Randela ; no angļu valodas tulkojusi Māra Poļakova ; literārā konsultante Renāte Punka ; atbildīgā redaktore Inga Karlsberga ; māksliniece Gita Treice. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2022. - 205 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - 7.-9.
        ISBN 9789984238920.

 

---Pieaugušajiem latviešu valodā

 

Grāmata par nonullēšanos : laimes pārdevēja laimes meklējumi / redaktore Inka Mastiņa. - [Rēzeknes novads] : 00000000, [2021]. - [Rīga] : Dardedze hologrāfija. - 1 sējums (nenumurētas lpp.) : ilustrācijas ; 22 cm.
        ISBN 9789934235092.

 

Judina, Dace.
    Uz dzīvību un nāvi : detektīvromāns / Dace Judina ; autores redakcijā ; Artura Nīmaņa vāka dizains un mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce. - Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 397, [2] lpp. ; 21 cm. - (Izmeklē Anna Elizabete ; 15. grāmata).
        ISBN 9789934159985.

 

Judina, Dace.
    Vēstule : romāns / Dace Judina ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2022. - 223, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 2/2022 (272). (Inde vīna kausā / Dace Judina ; Pirmā grāmata). - Bibliogrāfija: 220.-221. lpp. - Titullapā: Triloģijas "Inde vīna kausā" 1. grāmata.
        ISBN 9789934290244.

 

Krofta, Ketrina.
    Kamēr tu gulēji / Ketrina Krofta ; red. Solvita Velde ; tulk. Gunita Mežule. - Rīga : Kontinents, 2017. - 395, [1] lpp. - Oriģ. nos.: While You Were Sleeping.
        ISBN 9789984358734.

 

Zālītis, Jānis.
    Kam puķe zied... : monogrāfija / Jānis Zālītis ; redaktore Gundega Blumberga ; Jāņa Esīša dizains. - [Rīga] : Dienas Grāmata, [2021]. , ©2021. - 423, [1] lpp., 32 nenumurētas lpp. ielīmes : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 22 cm. - (Es esmu... Jānis Ziemeļnieks). - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un personu rādītājs: 387.-[419.] lpp.
        . Jānis Ziemeļnieks.
        ISBN 9789934595493.

 

Zimnoha, Ruta.
    Romāns virtuvē : romāns / Ruta Zimnoha ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2022. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2022. - 207, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 2022/3 (273). - Romānu konkursa laureāts -- uz vāka. - Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934290275.
        ISBN 9789934290268.

 

Zismans, Vladimirs.
    Ceļvedis orķestra pasaulē un tās pažobelēs / Vladimirs Zismans ; tulkojis Gundars Āboliņš ; zīmējumu autore Jevgeņija Dvoskina ; literārā redaktore Inta Kārkliņa ; konsultants Imants Resnis ; vāka dizains: Gunita Kraševska. - Rīga : Upe tuviem un tāliem, 2021. , ©2021. - 319 lpp. : ilustrācijas ; 17 cm. - Teksts latviešu valodā, priekšvārds arī krievu valodā, tulkots no krievu valodas.
        ISBN 9789934895722.

 

Žagariņa (Gaide), Anna.
    Ar Sibīrijas sāpi sirdī : atmiņu stāsti / Anna Žagariņa (Gaide) ; redaktori Aina Rubīna, Andris Rubīns. - Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2022. - 208 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934300073.

 

Daiļliteratūra angļu valodā

 

---Pusaudžiem angļu valodā

 

Green, John.
    Looking for Alaska : [a novel] / John Green. - London : HarperCollins Children's Books, 2019. - 262, [26] p. ; 20 cm. - 7.-9. - Uz vāka: The New York Times Bestseller.
        ISBN 9780008384128.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

---Pirmskolas vecuma bērniem krievu valodā

 

Зверополис. Дело в надежных лапках / перевод и литературная обработка Марии Ульяновой ; ответственный редактор Ю. С. Волченко. - Москва : Эксмо, 2021. - 59, [4] с. : цветные иллюстрации ; 21 см. - (Disney). (Коллекция волшебных историй Disney).
        ISBN 9785041187521.

 

Сказки Малышариков : книжка-панорамка для малышей / главный редактор Мария Корнилова. - Москва : УМка, 2019. - [11] с. : цветные иллюстрации ; 26 см. - (УМка). (Малышарики).
        ISBN 9785506027171.

 

 ---Pusaudžiem krievu valodā

 

Уайт, Дж. Э.    
    Ночные тетради / Дж. Э. Уайт ; перевод с английского А. С. Хромовой. - Москва : Эксмо, 2021. - 317, [1] с. ; 22 см. - 5.-6.
        ISBN 9785040965984.

 

---Pieaugušajiem krievu valodā

 

Гэлбрейт, Роберт.
    На службе зла : [роман] / Роберт Гэлбрейт ; перевод с английского Елены Петровой. - Санкт-Петербург : Азбука, 2021. - 604, [1] с. ; 18 см. - (The Big Book).
        ISBN 9785389126824.

 

Рубина, Дина.
    Маньяк Гуревич : жизнеописание в картинках / Дина Рубина. - Москва : Эксмо, 2021. - 510 с. ; 21 см. - (Большая проза Дины Рубиной). - На переплете: Содержит нецензурную брань!.
        ISBN 9785041549077.

 

Сокол, Лена.
    Сердце на двоих / Лена Сокол. - Москва : Эксмо, 2022. , ©2022. - 476, [1] с. ; 21 см. - (Young Adult Инстахит).
        ISBN 9785041575311.

 

Прах, Вячеслав.
    Слова, которые нам не говорили родители : [роман] / Вячеслав Прах. - Москва : АСТ, 2020. - 253, [1] с. ; 21 см. - (Легенда русского Интернета).
        ISBN 9785171211097.

 

Престон, Дуглас.
    Стихи для мертвецов : [роман] / Дуглас Престон, Линкольн Чайлд ; перевод с английского Григория Крылова. - Санкт-Петербург : Азбука, 2020. - 411, [1] с. ; 22 cm. - (Звезды мирового детектива).
        ISBN 9785389171237.

 

Устинова, Татьяна.
    Судьба по книге перемен : [роман] / Татьяна Устинова. - Москва : Эксмо, 2022. - 317, [1] c. ; 21 см. - (Первая среди лучших). - На переплете: Новое расследование Мани Поливановой.
        ISBN 9785041595258.

 

Хокинс, Пола.
        Тлеющий огонь : роман / Пола Хокинс ; перевод с английского В. Антонова. - Москва : АСТ, 2021. - 348, [3] с. ; 21 см.
        ISBN 9785171381912.

Янссон, Сюзанна.
    [Offermossen]
    Запретное место : [роман] / Сюзанна Янссон ; перевод со шведского Ольги Констанда. - Москва : АСТ, 2022. - 286, [1] с. ; 17 см. - (Триллер по-скандинавски).
        ISBN 9785171378592.

 

Nozaru literatūra

 

Cibuļs, Juris.  

     Latgaliešu ābeces (1768-2020) / Juris Cibuļs ; redaktore Anna Stafecka ; mākslinieks Andris Nikolajevs. - Otrais pārstrādātais, labotais un papildinātais izdevums. - Rīga : Zinātne, [2021]. - [Rīga] : Dardedze hologrāfija. , ©2021. - 231 lpp. : faksimili, ilustrācijas, tabulas ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 221.-226. lpp. un zemsvītras piezīmēs. - Teksts latviešu valodā, pielikumi angļu un franču valodā, kopsavilkumi angļu, franču, krievu, ķīniešu un vācu valodā. - Ziņas par autoru: uz 4. vāka.
        ISBN 9789934599217.

 

Dombrovskis, Valērijs.  

     Kiber Es : viss par kiberpasauli / Valērijs Dombrovskis, Luīze Berga ; vāka dizains un vizuālais noformējums: Oksana Kosterjova ; zinātniskais recenzents Dr.psych., Dr.paed. Mārtiņš Veide ; Latvijas Kiberpsiholoģijas asociācija. - Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2021. , ©2021. - 143 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 134.-138. lpp. un alfabētiskais rādītājs: 139.-141. lpp.
        ISBN 9789934600821.

 

Es gribētu par kaut ko kļūt... : Latvijas ebreju meiteņu dienasgrāmatas, 1934-1941 / redaktori: Gita Umanovska un Iļja Ļenskis ; zinātniskais redaktors Dr. hist. Kaspars Zellis ; konsultants Dr.hist.b.c. Marģers Vestermanis ; no vācu valodas tulkojusi Amanda Aizpuriete ; no krievu valodas tulkojusi Laila Moreina ; vāka mākslinieciskais noformējums: Iluta Koidu ; priekšvārds: Laura Melne. - Rīga : Muzejs "Ebreji Latvijā", [2021]. , ©2021. - 285, [2] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 22 cm. - 7.-9.
        ISBN 9789934901300.

 

Kazāks, Kārlis.  

     Sākums mūs atrod pats jeb 5000 km mūzikas / Kārlis Kazāks ; grāmatas vāka un dizaina autore Kristīne Kazāka ; autora ilustrācijas ; redaktore Ilze Vācere. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 335, [1] lpp. : ilustrācijas, kartes ; 24 cm.
        ISBN 9789934095733.

 

Kompass vienmēr rāda uz ziemeļiem : cilvēkstāsti = The compass always points North : human interest stories = Компас всегда указывает на север : человеческие истории / tekstu autori: Inga Puriņa, Zane Ozoliņa ; redaktori: Marika Gintere, Daina Mežecka; tulkojums angļu valodā: Lauris Veips, tulkojums krievu valodā: Vitālijs Trošins. - Rīga : Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā, 2021. - 201 lpp. ; 23 cm.

        ISBN 9789934235290.

 

Kroderdienas plus / sastādītājas un priekšvārda autores: Lauma Mellēna-Bartkeviča, Ieva Rodiņa ; zinātniskā redaktore Ieva Rodiņa ; redaktore, tulkojumi no angļu valodas: Lauma Mellēna-Bartkeviča ; dizains: Ieva Upmace. - [Rīga] : Latvijas Teātra darbinieku savienība, 2021. - [Rīga] : Tipogrāfija "Ulma". , ©2021. - 168 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 21 cm. - Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. - Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.
        I SIMTGADES. KRODERA LAIKABIEDRI BALTIJĀ: Teātris ir eksistences veids: (intervija ar O. Kroderu no Kroders.lv arhīva) / Evita Sniedze. Kustībā uz priekšu. Lietuvas dejas teātra pamatlicēja Kira Katerina Daujotaite. Lietuvas teātra interneta vietne Menų faktūra / Kristīna Steiblīte. Igaunijas teātra tēvs Voldemārs Panso (1920-1977) / Lūle Epnere. II KRODERS. MAZPETĪTI TEKSTI UN KONTEKSTI: Oļģerta Krodera radošā rokraksta izpausmes publicistikā / Vēsma Lēvalde. Oļģerta Krodera Šekspīra iestudējumi pasaules teātra kontekstā / Guna Zeltiņa. Oļģerts Kroders modernisma teātra kontekstā / Valda Čakare. III KRODERS.LV. PIRMIE DESMIT. 2011-2021: Kroders.lv tapšana: uzdevumi un izaicinājumi / Līga Ulberte. Ieskats Kroders.lv arhīvā. Redakcijas izlase / Lauma Mellēna-Bartkeviča, Ieva Rodiņa.
        ISBN 9789934907500.

 

Oksanena, Jonna.  

     Ardievas šķēršļiem! : palīgs bērnu ar autiskā spektra traucējumiem, UDHS vai Tureta sindromu audzinātājiem : rokasgrāmata / teksts un redakcija: Jonna Oksanena un Rēta Sollasvāra ; attēli: Veino Heinonens ; tulkotāji: Aija Biezaite, Arnis Pooks ; zinātniskā redaktore Zane Kronberga ; Latvijas Autisma fonds. - [Somija] : Somijas Autisma fonds, 2019. - 333 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. - Bibliogrāfija: 328.-333. lpp.
        ISBN 9789526927633.

 

Rusanovs, Egons.  

     Konservatīvisms Rodžera Skrūtona izpratnē / Egons Rusanovs, Signe Skutele ; literārā redaktore Baiba Krauze-Krūze ; vāka dizains: Santa Oborenko ; priekšvārds: Dr.hist. Harijs Tumans. - Rīga : Zvērinātu advokātu birojs "Rusanovs & Partneri", [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 254 lpp. ; 24 cm. - Bibliogrāfija: 226.-254. lpp.
        ISBN 9789934900617.

 

Skrūtons, Rodžers.  

     Kā būt konservatīvam / Rodžers Skrūtons ; tulkotājs Krišjānis Lācis, redaktori: Agnese Irbe, Arturs Hansons, Jāzeps Baško. - Liepāja : Kodoka, 2021. - 282 lpp. ; 22 cm. - (Leukothea. Konservatīvās domas bibliotēka ; 1. sējums).
        ISBN 9789934904905.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Atpile-Jugane, Ineta.  

     Spuornu golu šolks / Ineta Atpile-Jugane ; foto: Arita Atpile-Dona. - Rēzekne : Latgolys entuziastu grupa Biļdis, 2021. - [Rēzekne] : Latgales Druka. - 131, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 16 cm. - Teksts latgaliešu rakstu valodā.
        ISBN 9789934883118.

 

Bakena, Elizabete.  

     Pusmūža sievietes atriebība : romāns / Elizabete Bakena ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, [2022]. - [Silakrogs, Ropažu pagasts] : PNB Print. , ©2022. - 413, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934250415.

 

Burels, Endrū.  

     48 stundas līdz slepkavībai : romāns / Endrū Burels ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; redaktore Marta Mežule. - Rīga : Kontinents, [2022]. - [Silakrogs, Ropažu pagasts] : PNB Print. , ©2022. - 446 lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers).
        ISBN 9789934250439.

 

Cilvēktīkls : lugu krājums : viencēlieni / redaktore Skaidrīte Gugāne ; sastādītāji: Vilnis Rullis, Ināra Andžāne, Lelde Stumbre, Dzintra Zimaiša, Biruta Zujāne ; ievads: Ērika Zirne ; literārā konsultante Biruta Zujāne ; vāka mākslinieciskais noformējums: Marija Leina. - [Rīga] : Biedrība "Dramaturgu asociācija", 2021. - Rīga : Dardedze Hologrāfija. - 269 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 22 cm. - Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. . - Uz vāka: Marijas Leinas glezna "Putnu pasaule", 2021.
        ļausiet ienākt? / Harijs Ammers. Meli / Elmārs Jentsī Amols. Mātes un tēva diena / Kristiāna Štrāle-Dreika. Improvizācija. Teicami / Arta Dzīle. Saki labu vai neko / Elizabete Hafere. Tīri papīri / Gita Kārkliņa. Pūces totēma cilts / Hermanis Paukšs. Edas zvaigžņu stunda / Lelde Stumbre. Trijatā / Egīls Šņore. Draugi / Inese Tālmane. Vienpadsmit minūtes / Baiba Zīle. Medības / Biruta Zujāne.
        ISBN 9789934906800.

 

Ērnestama, Marija.  

     Viens no mums : romāns / Marija Ērnestama ; no zviedru valodas tulkojusi Vizma Zaķe ; Emīla Garjāņa vāka dizains ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Lilija Berzinska. - Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2021. - 406 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934290084.

 

Ingrems, Ričards.  

     Apmātība : romāns / Ričards Ingrems ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktors Aldis Vēvers. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. , ©2022. - 334, [1] lpp. ; 20 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Uz vāka: Atļautais un aizliegtais. Redzamais un slēptais. Vai solījuma nasta var kļūt nepanesama?.
        ISBN 9789934095757.

 

Īve, Helēna.  

     Sveiki, Anglija! / Helēna Īve ; sastādītājs Agnese Piļāne ; redaktors Iveta Reinsone. - Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2022. - 269 lpp. ; 21 cm. - Jauno rakstnieku konkursa dalībnieks -- uz vāka.
        ISBN 9789934600937.

 

Judina, Dace.  

     Uz dzīvību un nāvi : detektīvromāns / Dace Judina ; autores redakcijā ; Artura Nīmaņa vāka dizains un mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce. - Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 397, [2] lpp. ; 21 cm. - (Izmeklē Anna Elizabete ; 15. grāmata).
        ISBN 9789934159985.

 

Judina, Dace.  

     Vēstule : romāns / Dace Judina ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2022. - 223, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 2/2022 (272). (Inde vīna kausā / Dace Judina ; Pirmā grāmata). - Bibliogrāfija: 220.-221. lpp. - Titullapā: Triloģijas "Inde vīna kausā" 1. grāmata.
        ISBN 9789934290244.

 

Nurebeka, Elizabete.  

     Otra puse : psiholoģiskās spriedzes romāns / Elizabete Nurebeka ; no zviedru valodas tulkojusi Ineta Balode ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Ilze Brēmere. - Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 303 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934290077.

 

Pārksa, Adele.  

     Melu karuselis : romāns / Adele Pārksa ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, [2022]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2022. - 475 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934250408.

 

Pasaules vējos : dzejas izlase / Aigars Birzniekos, Kristīne Bogdanova, Laila Mūrniece, Alija Protosevica, Ance Lauva-Salnāja. - Rīga : Domu Pērles, 2020. - Polija. , ©2020. - 145 lpp. ; 18 cm.
        ISBN 9789934593185.

 

Račs, Guntars.  

     365 : dzejoļi / Guntars Račs ; literārais redaktors Oskars Lapsiņš ; dizains un grāmatas datorsalikums: Guntars Ošenieks. - [Rīga] : MicRec, 2022. - 191 lpp. ; 16 cm. - (365).
        4. daļa.
        ISBN 9789934906916.

 

Šajā klusumā : dzejoļu krājums / Daiga Liberte, Alija Protosevica, Linda Šēniņa, Inta Zaļuma. - Rīga : Domu Pērles, 2020. - Polija. , ©2020. - 123, [3] lpp. ; 18 cm. - Dzejoļi latviešu un latgaliešu rakstu valodā.
        ISBN 9789934593086.

 

Tālers, Guntis.  

     Garās nakts Mēness : romāns / Guntis Tālers ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2022. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2022. - 239, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 2022/1 (271). - Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934290176. . - Ziņas par autoru: uz 2. vāka.
        ISBN 9789934290169.

Zandis, Miks.  

     Šaurais loks. Ārkārtas lietu aģentūra : romāns / Miks Zandis ; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, [2022]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2022. - 446 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934250385.

 

Zīle, Monika, 1941-.  

     mana mīļākā nams / Monika Zīle. - Rīga : Latvijas Mediji, 2022. - 301, [2] lpp. ; 21 cm. - Nosaukumā visi vārdi attēloti ar mazajiem sākuma burtiem.
        ISBN 9789934290114.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Бакман, Фредрик.  

     Здесь была Бритт-Мари / Фредрик Бакман ; перевод со шведского Елены Тепляшиной. - Москва : Синдбад, 2021. - 410, [3] с. : иллюстрации, портрет ; 21 см.
        ISBN 9785001310068.

 

Белянин, Андрей.  

     Яжмаг : роман / Андрей Белянин ; художник И.Воронин. - Москва : Альфа-книга, 2021. - 279 c. : иллюстрации ; 21 см. - (Фантастический боевик).
        ISBN 9785992233834.

 

Йонассон, Рагнар.  

     Снежная слепота : роман / Рагнар Йонассон ; перевод с исландского Бориса Жарова. - Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2022. - 349, [1] с. ; 21 см. - (Звезды мирового детектива). - 16+.
        ISBN 9785389199651.

 

Леонов, Николай.  

     Смерть по расчету : повесть / Николай Леонов, Алексей Макеев. - Москва : Эксмо, 2022. - 380, [2] с. ; 21 см. - (Черная кошка).
        ISBN 9785041562878.

 

Миронина, Наталия.  

     Догнать любовь / Наталия Миронина. - Москва : Эксмо, 2022. - 347, [2] с. ; 21 см. - (Счастливый билет). - На обложке: В любви нет победителей.
        ISBN 9785041579296.

 

Несс, Патрик.  

     Поступь хаоса : роман / Патрик Несс ; перевод с английского Алексея Осипова. - Москва : Эксмо, 2020. - 448 с. ; 22 см. - Лауреат медали Карнеги. - На обложке: от автора бестселлера "Голос монстра".
        . Книга 1.
        ISBN 9785041159801.

 

Несс, Патрик.  

     Вопрос и ответ : роман / Патрик Несс ; перевод с английского Алексея Осипова. - Москва : Эксмо, 2021. - 477, [2] с. ; 22 см. - Kауреат медали Карнеги. - На обложке: от автора бестселлера "Голос монстра".
        . Книга 2.
        ISBN 9785041206673.

 

Несс, Патрик.  

     Война хаоса : роман / Патрик Несс ; перевод с английского Алексея Осипова. - Москва : Эксмо, 2021. - 539, [2] с. ; 22 см. - Kауреат медали Карнеги. - На обложке: от автора бестселлера "Голос монстра".
        . Книга 3.
        ISBN 9785041207441.

 

Пальчевска, Елена.  

     IT любовь : женский роман / Елена Пальчевска ; редактор Алина Белхане. - [Izdošanas vieta nav zināma] : [Autorizdevums], 2021. - 208 с. ; 21 см.
        ISBN 9789934895548 : cietos vākos.

 

Пратчетт, Терри.  

     Роковая музыка : фантастический роман / Терри Пратчетт ; перевод с английского Н. Берденникова. - Москва : Эксмо, 2021. - 475, [1] с. ; 20 см.
        ISBN 9785699189939.

 

Рождественская, Екатерина.  

     Шуры-муры на Калининском / Екатерина Рождественская. - Саннкт-Петербург : Питер, 2022. - 318, [1] с. : фото ; 21 cm. - (Биографическая проза Екатерины Рождественской).
        ISBN 9785446119943.

 

Слотер, Карин.  

     Хорошая дочь : [роман] / Карин Слотер ; перевод с английского М. Никитиной. - Москва : Эксмо ; Inspiria, 2022. - 539, [2] c. ; 21 см.
        ISBN 9785041189747.

 

Стивотер, Мэгги.  

     Все нечестные святые : роман / Мэгги Стивотер ; перевод с английского Е. Ефимовой. - Москва : Эксмо ; Freedom, 2018. - 445, [1] с. ; 20 см. - (Young Adult. Бестселлеры). - На обложке: автор бестселлеров New York Times.
        ISBN 9785040904716.

 

Томан, Николай.  

     Сильнее страха : повести, рассказы / Николай Томан. - Москва : Вече, 2021. - 286, [1] с. ; 21 см. - (Военные приключения).
        ISBN 9785448430848.

 

Līdzīgi raksti

 

Nozaru literatūra

 

Dalailama.
    Mūsu vienīgās mājas : klimata aicinājums pasaulei / Dalailama sadarbībā ar Francu Altu ; no angļu valodas tulkojusi Margarita Putniņa. - Rīga : [Margarita Putniņa], 2021. - 135 lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789934894527.

 

Grāmata. Zīme. Krāsa : rakstu krājums / sastādītāja un zinātniskā redaktore, priekšvārda autore Dr.phil. Ineta Kivle ; zinātniskie recenzenti: Dr.phil. Raivis Bičevskis, Dr.philol. Beata Paškevica ; literārā redaktore Vita Aišpure ; angļu teksta redaktore Edīte Muižniece ; dizains: Andra Liepiņa ; Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas Starpnozaru pētniecības centrs. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2020. - Rēzekne : Latgales Druka. , ©2020. - 159 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 26 cm. - Resurss pieejams arī tiešsaistē. - Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkumi arī angļu valodā. - Latvijas Universitātes simtgadei veltītās 77. Starptautiskās zinātniskās konferences bibliotēkas sekcijas konference divās sēdēs - 2019. gada 26. martā "Atstātās zīmes grāmatās", 2019. gada 27. martā "Grāmata zīmēs un krāsās". . - Vāka un nodaļu sākuma noformējumā izmantotas Ingunas Miļūnas gleznas.
        ISBN 9789984844084.

 

Krastiņš, Edmunds.
    Kuģniecība Latvijā / Edmunds Krastiņš ; recenzenti: Dr.habil.hist. Aivars Stranga, Dr.hist. Gatis Krūmiņš. - Rīga : Autora apgādā, 2019. , ©2019. - 431 lpp. : diagrammas, faksimili, ilustrācijas, tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 423.-426. lpp. un zemsvītras piezīmēs, rādītājs: 428.-431. lpp.
        ISBN 9789934199516.

 

Montgomerija, Hedviga.
    Pamatskolas laiks : septiņi vienkārši soļi veiksmīgai bērnu audzināšanai / Hedviga Montgomerija ; no norvēģu valodas tulkojusi Guna Gavare ; redaktore Marta Ābele. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 228, [2] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - (Vecāku maģija / Hedviga Montgomerija ; Ceturtā grāmata).
        ISBN 9789934096648.

 

Zviedre, Aija.
    Koku stāsti / Aija Zviedre, Sigita Vaivade ; māksliniece Rūta Kazāka ; redaktore Mārīte Milzere ; foto: Daina Rudzīte, Ieva Benefelde. - [Cēsu novads] : Meža īpašnieku biedrība "Meža konsultants", 2021. - [Kuldīga] : Māras druka. - 68 lpp.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Ārčers, Džefrijs.
    Maldīgais priekšstats : romāns / Džefrijs Ārčers ; no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens ; redaktore Liene Rozenberga. - Rīga : Kontinents, [2022]. - [Silakrogs, Ropažu pagasts] : PNB Print. , ©2022. - 462 lpp. ; 21 cm. - (New York Times bestseller). - Uz vāka: Da Vinči koda cienīgs pēctecis!.
        ISBN 9789934250453.

 

Fridrihsone, Madara.
    Vīrs un vīra zagle / Madara Fridrihsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - 239, [1] lpp. ; 21 cm. - Romānu konkursa laureāts -- uz 4. vāka.
        ISBN 9789934098086.

 

Like, Nīna.
    Lūdzu, nākamais! : ārstu romāns / Nīna Like ; no norvēģu valodas tulkojusi Raita Kozlovska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - 237, [1] lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934098918.

 

Ločmelis, Jānis.
    Nolemtība / Jānis Ločmelis ; māksliniece Vita Lukstiņa ; karikatūrists Arhats. - Rīga : Raudava, 2019. , ©2019. - 139 lpp. : ilustrācijas ; 19 cm.
        ISBN 9789984981680.

 

Makmanusa, Kārena M.
    Starp mums : romāns / Kārena M. Makmanusa ; no angļu valodas tulkojusi Lilija Berzinska ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. , ©2022. - 348, [2] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934093586.

 

Mantela, Hilarija.
    Ievediet nelaiķus! / Hilarija Mantela ; no angļu valodas tulkojusi katrīna Tilberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - 380, [3] lpp. ; 22 cm. - Man Booker Prize laureāts. - Romāna "Vilku nams" turpinājums.
        ISBN 9789934095672.

 

Meins, Endrū.
    Melnais korallis : romāns / Endrū Meins ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule. - Rīga : Kontinents, [2022]. - 412 lpp. ; 21 cm. - Uz vāka: Wall Street Journal bestselleru autors.
        ISBN 9789934250460.

 

Nuts, Zane.
    Latvietes nevar nemīlēt : romāns / Zane Nuts ; redaktore Gunita Lagzdiņa - Skroderēna ; vāka dizainere Dace Krēsliņa. - [Rīga] : NUTS Family, SIA ; Dardedze hologrāfija, 2022. - 383 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934907319.

 

Ozoliņš, Viktors.
    Ja es būtu koks : [garstāsts] / Viktors Ozoliņš. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - 159, [1] lpp. ; 20 cm. - nosaukumā visi vārdi attēloti ar mazajiem sākumburtiem.
        ISBN 9789934099007.

 

Paegle, Anda.
    Ir laiks / Anda Paegle. - Rīga : Anda Paegle, ©2010. - 154 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984301808.

 

Vargasa, Freda.
    Zilo apļu vīrs / Freda Vargasa ; no franču valodas tulkojusi Agnese Kasparova. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - 191, [1] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - International Dagger Award laureāts. - Pirmā grāmata sērijā par izmeklētāju Žanu Batistu Adamsbergu.
        ISBN 9789934095368.

 

Veika, Džūlsa.
    Tikšanās Rivjērā : romāns / Džūlsa Veika ; no angļu valodas tulkojusi Biruta Vaivode ; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, [2022]. - [Silakrogs, Ropažu pagasts] : PNB Print. , ©2022. - 459 lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers).
        ISBN 9789934250446.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Ковалевский, Григорий.
    Я остаюсь с вами : стихотворения / Григорий Ковалевский. - Резекне : Издательство Латгальского культурного центра, 2022. - 273, [1] с. : фото ; 20 см.
        ISBN 9789984293516.

 

Куприн, Алесандр.
    Родина простит : невыдуманные рассказы / Александр Куприн. - [Izdošanas vieta nav zināma] : Издательские решения, 2021. - 182 с. ; 21 см. - Содержит нецензурную брань -- на переплете.
        ISBN 9785005533999.

 

Līdzīgi raksti

 

 

Nozaru literatūra

 

Frankls, Viktors E.
        ...Tomēr teikt dzīvei Jā : psihologs pārdzīvo koncentrācijas nometni / Viktors E. Frankls ; no vācu valodas tulkojuši: Igors Šuvajevs, Meldra Āboliņa, Ilona Burka ; redaktore Meldra Āboliņa ; Hansa Veigela priekšvārds. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 173, [1] lpp. ; 21 cm. - V. Frankla darbu bibliogrāfija: 171.-172. lpp.
        Psihologs pārdzīvo koncentrācijas nometni ; Sinhronizācija Birkenvaldē.
        ISBN 9789934097416.

 

Latvijas kinomāksla : jaunie laiki, 1990-2020 / zinātniskās redaktores, priekšvārda autores: Inga Pērkone, Dita Rietuma ; zinātniskie recenzenti: Dr.philol. Viktors Freibergs, Dr.philol. Ilva Skulte ; literārās redaktores: Kristīne Matīsa, Kristīne Stripkāne ; mākslinieces: Dace Eglīte, Sarmīte Māliņa ; tulkotāja Amanda Jātniece ; Latvijas Kultūras akadēmija. - Rīga : Dienas Grāmata, [2021]. , ©2021. - 432 lpp. : ilustrācijas, portreti, tabulas ; 23 cm. - Bibliogrāfija rakstu beigās un filmu rādītājs: 428.-432. lpp. - Teksts latviešu valodā, ievads un kopsavilkums angļu valodā. - Teksta autori: Zane Balčus, Inese Boka-Grūbe, Dārta Ceriņa, Inga Pērkone, Elīna Reitere, Dita Rietuma, Dāvis Sīmanis, Ieva Viese-Vigula, Daniela Zacmane. . - Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.
        ISBN 9789934595516.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

--- Pirmskolas vecuma bērniem latviešu valodā

 

Kuļus, Magdalēna.
       Minka / Magdalēna Kuļus ; Martas Kurčevskas ilustrācijas ; no poļu valodas tulkojis Māris Salējs. - Rīga : Latvijas Mediji, 2022. , ©2022. - 63, [1] lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. - Pirmsskolas vecuma bērniem.
        ISBN 9789934290213. 

 

--- Pusaudžiem latviešu valodā

 

Kamerons, Viljams Brūss.
    Ellijas stāsts : suņa dzīves jēga / Viljams Brūss Kamerons ; Ričarda Kaudrija ilustrācijas ; no angļu valodas tulkojusi Aija Čerņevska ; redaktore Diāna Romanoviča. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - Rīga : Poligrāfists. , ©2018. - 205, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - 7.-9. - Uz vāka: Noskaties arī filmu "Suņa dzīves jēga".
        ISBN 9789934070501.

 

Kinnijs, Džefs.
       Grega dienasgrāmata / Džefs Kinnijs ; no angļu valodas tulkojusi Daina Ozoliņa ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 217, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - (Grega dienasgrāmata / Džefs Kinnijs ; 16). - 5.-6.
        16. grāmata. Trāpīts!.
        ISBN 9789934098567.

 

---Pieaugušajiem latviešu valodā

 

Dreika, Dagnija.
    Zelts un asinis : romāns / Dagnija Dreika ; mākslinieciskā izveide: Lilija Rimicāne. - [Jūrmala] : Daugava, 2021. - 196, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984411361.

 

Bakena, Elizabete.
    Pusmūža sievietes atriebība : romāns / Elizabete Bakena ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, [2022]. - [Silakrogs, Ropažu pagasts] : PNB Print. , ©2022. - 413, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934250415.

 

Beka, Zoī.
    Lielpilsētas paradīze : romāns / Zoī Beka ; no vācu valodas tulkojusi Sigita Kušnere ; atbildīgā redaktore Inguna Cepīte ; redaktores: Diāna Kalna, Agita Kazakeviča ; vāka dizains: Nataļja Kugajevska. - Rīga : Pētergailis, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 262, [1] lpp. : portrets ; 21 cm. - Vācu kriminālliteratūras gada balva, 2020. - Ziņas par autori: 262.-[263.] lpp.
        ISBN 9789984335452.

 

Gabriela, Agnese.
       Paldies, mesjē Dior! : romāns / Agnese Gabriela ; no vācu valodas tulkojusi Sinda Krastiņa. - Rīga : Latvijas Mediji, 2022. , ©2022. - 353, [1] lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934290091.

 

Hokinsa, Paula.
    Gausā uguns : romāns / Paula Hokinsa ; no angļu valodas tulkojusi Silvija Brice. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - 284, [3] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934097942.

 

Krekle, Maija.
    Dzīvības vainags : romāns / Maija Krekle ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. - Rēzekne : Latgales druka. - ©2021. - 239, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 12/2021 (270). - Mežmaļu triloģijas noslēdzošā grāmata (“Dzīvības spītīgie asni”, “Klusums izmisīgs”, "Dzīvības vainags"). . - Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934290053. . - Uz vāka: Granāta divreiz vienā vietā nesprāgst vai tad ne?.
        ISBN 9789934290046.

 

Murakami, Haruki.
        Vienskaitļa pirmā persona : stāsti / Haruki Murakami ; no japāņu valodas tulkojusi Ingūna Beķere ; redaktore Iveta Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 239, [1] lpp. ; 21 cm.
        Uz akmens pagalvja ; Crème ; Čārlijs Pārkers spēlē bosanovu ; With the Beatles ; Šinagavas mērkaķa atzīšanās ; Yakult Swallows dzejas antoloģija ; Karnevāls ; Šinagavas mērkaķis ; Vienskaitļa pirmā persona.
        ISBN 9789934098123.

 

Pārksa, Adele.
        Melu karuselis : romāns / Adele Pārksa ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, [2022]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2022. - 475 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934250408.

 

Perija, Tasmīna.
    Viesības uz jahtas / Tasmīna Perija ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; redaktore Liene Rozenberga. - Rīga : Kontinents, 2022. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2022. - 429 lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers).
        ISBN 9789934250361.

 

Robotams, Maikls.
    Dzīvību vai nāvi : [detektīvromāns] / Maikls Robotams ; no angļu valodas tulkojusi Aija Čerņevska ; [redaktore Margita Krasnā]. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 444, [2] lpp. ; 23 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs).
        ISBN 9789934064555.

 

Tālers, Guntis.
    Garās nakts Mēness : romāns / Guntis Tālers ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2022. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2022. - 239, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 2022/1 (271). - Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934290176. . - Ziņas par autoru: uz 2. vāka.
        ISBN 9789934290169.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

--- Pirmskolas vecuma bērniem krievu valodā

 

Милер, Зденек.
    Кротик : лучшие истории / Зденек Милер, Гана Доскочилова, Эдуард Петишка ; перевод с чешского М. Крыловой и Е.Гуричевой. - Москва : Росмэн, 20129. - 125, [2] с. : цв. ил. ; 27 см.
        ISBN 9785353093626.

 

--- Pusaudžiem latviešu valodā

 

Картер, Эйми.
        Анимоксы. Пять осколков : роман / Эйми Картер ; перевод с английского Т. Чаматы. - Москва : Эксмо, 2021. - 316, [2] с. ; 22 см. - (Анимоксы). - 7.-9. - Вторая книга серии "Анимоксы".
        ISBN 9785041121655.

 

--- Pieaugušajiem krievu valodā

 

Веллер, Михаил.
    Один на льдине / Михаил Веллер. - Москва : АСТ, 2019. - 381, [2] с. ; 21 см.
        ISBN 9785171141639.

 

Несбё, Ю.
    «Крысиный остров» и другие истории : сборник / Ю Несбё ; перевод с норвежского Анастасии Наумовой, Дарьи Гоголевой. - Санкт-Петербург : Азбука, 2021. - 412, [2] с. ; 22 см. - (Звезды мирового детектива).
        ISBN 9785389190825.

 

Пальчевска, Елена.
    До свадьбы еще надо дойти... : женский роман / Елена Пальчевска ; редактор Алина Белхане. - [Izdošanas vieta nav zināma] : [Autorizdevums], 2021. - 220 c. ; 21 см.
        ISBN 9789934895531.

 

Прах, Вячеслав.
    Догма : [роман] / Вячеслав Прах. - Москва : АСТ, 2021. - 253, [2] с. ; 21 см. - (Дьявол во мне). - Вторая книга цикла "Дьявол во мне".
        ISBN 9785171179168.

 

Рубина, Дина.
    Я вас лублу! / Дина Рубина. - Москва : Эксмо, 2021. - 444, [2] с. ; 21 см. - (На солнечной стороне. Дина Рубина). - На переплете: Содержит нецензурную брань!.
        ISBN 9785041162207.