Nozaru literatūra

Dempsija, Eimija.  

    Sirreālisms / Eimija Dempsija ; no angļu valodas tulkojusi Renāte Punka ; literārā redaktore Aiga Dzalbe. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2020. - 175, [1] lpp. : 100 krāsu ilustrācijas, fotogrāfijas ; 21 cm. - (Mākslas pamati). - Vārdnīca [terminu]: 164. - 168. lpp. . - Ieteicamā literatūra: 169. lpp. . - Personu rādītājs: 172. - 174. lpp.
        ISBN 9789984237602.

 

Dispenza, Džo.  

    Tu esi placebo : veselības atgūšana dabīgas ārstniecības ceļā / Džo Dispenza ; no angļu valodas tulkojusi Dace Vanaga ; redaktors Elviss Ozols ; Māra Garjāņa makets un vāka dizains. - Rīga : Lietusdārzs, 2016. - 325, [1] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm.
        ISBN 9789984869827.

 

Geka, Dzintra.  

    Šalom, Sibīrija! : 1941. un 1949. gadā no Latvijas uz Sibīriju aizvesto ebreju atmiņas = Шалом, Сибирь... : воспоминания евреев, которые были вывезены из Латвии в Сибирь в 1941 и 1949 годах = Shalom, Siberia! : memoirs of Jews who were taken from Latvia to Siberia in 1941 and 1949 / Dzintra Geka ; intervētāji: Aivars Lubānietis un Dzintra Geka ; redaktori: Irēna Pārupe, Liveta Sprūde, Baiba Kazule, Žanna Ezīte, Dzintra Geka ; dizains: Vanda Voiciša. - [Rīga] : Sibīrijas bērni, [2020]. - [Talsi] : Talsu tipogrāfija. , ©2020. - 659 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 25 cm. - Teksts paralēli latviešu, krievu un angļu valodā.
        ISBN 9789934821974.

 

Harmss, Tomass.  

    Nebaidies no bērna raudāšanas : kā iejūtīgi, droši un klātesoši atbalstīt raudošu mazuli / Tomass Harmss; no vācu valodas tulkojusi Baiba Cekule. - Rīga : Līna, [2020]. - 143 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934887321.

 

Leibus, Inguna.  

    Finanšu grāmatvedība / Inguna Leibus, Ingrīda Pētersone, Anna Jesemčika, Anastasija Svarinska, Regīna Grigorjeva ; konsultante Gaida Kalniņa ; literārā redaktore Sandra Priedīte. - Atkārtots un atjaunots 2. izdevums. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2020. , ©2020. - 318 lpp. : tabulas ; 22 cm. - (Bilances bibliotēka). - Bibliogrāfija: 318. lpp.
        ISBN 9789984896182.

 

Skī, Ralfs.  

    Impresionisms / Ralfs Skī ; no angļu valodas tulkojusi Renāte Punka ; literārā konsultante Dace Lāže. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2019. - Ķīna. , ©2019. - 176 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - (Mākslas pamati). - Bibliogrāfija: 171. lpp. un personu rādītājs: 172.-174. lpp.
        ISBN 9789984237381.

 

Skrīvele, Māra.  

    Es mācos augļkopību / Māra Skrīvele; māksliniece Nataļja Kugajevska; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska; zinātniskā konsultante Sandra Ruska. - Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. - 415, [1] lpp. ; 24 cm. - Literatūras saraksts: 403.-415. lpp.
        ISBN 9789934158322.

 

Skutelis, Antons.  

    Uztura bagātinātāji Latvijas aptiekās / Antons Skutelis ; redaktore Olita Zariņa. - [Rīga] : Medikamentu informācijas centrs, [2020]. , ©2020. - 110, [1] lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 20 cm. - Bibliogrāfija: [111.] lpp.
        ISBN 9789934885747.

 

Štorha, Maja.  

    Mans svars : kā zemapziņa palīdz sasniegt mērķi / Maja Štorha ; no vācu valodas tulkojusi, vāka dizaina autore Laura Tidriķe ; literārā redaktore Ingrīda Sjomkāne. - Rīga : Ziedu enerģija, 2020. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2020. - 175 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 157.-162. lpp.
        ISBN 9789934870170.

 

Tolle, Ekharts.  

    Tagadnes spēks : ceļvedis uz garīgu apskaidrību / Ekharts Tolle ; vāka dizains: Jēkabs Samsons ; makets: Inta Fiļipova. - Ķekavas novads : A&A Vision, 2017. - 260 lpp. ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 260. lpp.
        ISBN 9789934864711.

 

Басовская, Наталия.  

    Фееричная Франция / Наталия Басовская. - Москва : АСТ, 2020. - 141, [1] с. ; 21 с. - (Histiria Magna).
        ISBN 9785171327514.

 

Бенедикт, Кристиан.  

    Сон в XXI веке : сколько нужно спать, как это делать и почему сон так важен для нашего здоровья : новейшие исследования / Кристиан Бенедикт, Минна Тунбергер ; перевод со шведского А. Туревского. - Москва : РИПОЛ классик, 2020. - 206, [1] с. : ил. ; 22 см.
        ISBN 9785386137090.

 

Бон, Аннемари.  

    Фейк! : все, что надо знать о пропаганде, фальшивых новостях и теориях заговора / Аннемари Бон ; иллюстрации Венди Пандерс ; перевод с голландского Е. Торицыной. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2020. - 167 с. : илл. ; 24 см. - (МИФ детство).
        ISBN 9785001691310.

 

Жуков, Иван.  

    Компьютер и ноутбук : большой понятный самоучитель : все подробно и "по полочкам" : самая современная версия / Иван Жуков. - Москва : АСТ, 2020. - 350 с. : иллюстрации, таблицы ; 21 см. - (Современный самоучитель).
        ISBN 9785171213442.

 

Зюфке, Бьорн.  

    Мужская душа : психологический путеводитель по хрупкому миру сильного пола : перевод с немецкого / Бьор Зюфке. - Москва : Эксмо, 2020. - 314, [1] с. ; 20 см.
        ISBN 9785041132859.

 

Непряхин, Никита.  

    Анатомия заблуждений : большая книга по критическому мышлению / Никита Непряхин. - Москва : Альпина Паблишер, 2020. , ©2020. - 576, [1] с. : илл. ; 21 см.
        ISBN 9785961431445.

 

Понедельник, Анастасия.  

    Про овощи : большая книга про овощи и не только / Настя Понедельник. - Москва : Эксмо, 2020. - 223 с. : цв. ил. ; 25 см. - (Инстакулинария). (Вкусный понедельник). - Указатель: с. 222-223.
        ISBN 9785041002329.Daiļliteratūra latviešu valodāCybuļu Jurs.  

    Byusi vasals! / Cybuļu Jurs, Krakopu Zintis, Krapacu Ļuce, Linužu Jurs. - Reiga : Raudava, 2020. - 176 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934890703.

 

Čerkovskis, Rihards.  

    Manas bijušās / Rihards Čerkovskis ; teksta redaktore: Dace Prīdāne-Skukina. - [Rīga] : Riharda Čerkovska aģentūra, 2020. - 175, [1] lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789934897207.

 

Felka, Romija.  

    Nāves jūdze / Romija Felka ; no vācu valodas tulkojusi Sigita Kušnere ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Inga Ābelīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2020. , ©2020. - 448 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934158452.

 

Gromova, Olga.  

    Cukura bērns : stāsts par pagājušā gadsimta meiteni, ko izstāstījusi Stella Nudoļska / Olga Gromova ; Ludmilas Uļickas priekšvārds ; no krievu valodas tulkojusi Inga Karlsberga ; māksliniece Gita Treice. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2020. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. - 191, [1] lpp. : fotogrāfijas, ilustrācijas ; 21 cm. - Nosaukumā visi vārdi ar mazo sākumburtu.
        ISBN 9789983238227. . - ISBN 9789984238227.

 

Hohgaterers, Pauluss.  

    Dzīves saldme : romāns / Pauluss Hohgaterers ; no vācu valodas tulkojusi Māra Poļakova ; literārā konsultante Dace Lāže ; mākslinieks Aigars Ozoliņš. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2020. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 253, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984238272.

 

Laganovska, Vija.  

    Pirms un pēc : stāsti / Vija Laganovska ; Kristas Jūlijas Kreišmanes vāka dizains ; redaktore Anda Ogriņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 157, [2] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934087417.

 

Lecinska, Ilze.  

    Vienā likteņdejā savijušies mūži : Džuzepe Tomazi di Lampedūza un Aleksandra fon Volfa / Ilze Lecinska, Džoakīno Lanca Tomazi ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; literārā redaktore Irīda Miska ; Džoakīno Lancas Tomazi grāmatas fragmentu tulkojumi: Ieva Lešinska. - Rīga : Jumava, [2020]. , ©2020. - 175, [1] lpp., 24 nenumurētas lpp. ielīmes : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 24 cm. - Bibliogrāfija: 170.-173. lpp. - Grāmatas fragmenti tulkoti no itāļu valodas. - "Grāmatā izmantoti Džoakīno Lancas Tomazi grāmatas "Giuseppe Tomasi Di Lampedusa. A Biography through Images" fragmenti"--Titullapas otrā pusē.
        ISBN 9789934204371.

 

Muižniece, Lalita. 

    Pēdas ; Melita Rīga / Lalita Muižniece; redaktors Jānis Oga; pēcvārds Baiba Krogzeme-Mosgorda. - Rīga : Mansards, [2020]. - 140, [3] lpp. ; 19 cm.
        ISBN 9789934122415.

 

Murakami, Haruki.  

    Nogalēt Komandoru / Haruki Murakami ; no japāņu valodas tulkojusi Ingūna Beķere ; redaktore Iveta Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 447, [1] lpp. ; 21 cm.
        1. daļa. Idejas parādīšanās.
        ISBN 9789934089633.

 

Murakami, Haruki.  

    Nogalēt Komandoru / Haruki Murakami ; no japāņu valodas tulkojusi Ingūna Beķere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - 464 lpp. ; 21 cm.
        2. daļa. Gaistošā metafora.
        ISBN 9789934089633.

 

Sila, Inita.  

    Tango ar diviem misteriem V* : (Vēzi un vīrieti) / Inita Sila. - [Priekuļu novads] : 100 vēstules, 2020. - 415 lpp. ; 21 cm. - (Laimes meklētājas dienasgrāmata).
        ISBN 9789934231872.

 

Vaita, Kārena.  

    Zudušais medaljons : romāns / Kārena Vaita ; no angļu valodas tulkojusi Marta Mežule. - Rīga : Kontinents, 2020. - 479 lpp. ; 21 cm. - (The New York Times Bestseller).
        ISBN 9789984359953.

 

Vējiņš, Edžus.  

    Nepārbraukušie : Viļa un Valentīnas Vītolu dzīvesstāsts / Edžus Vējiņš ; māksliniece Daiga Brinkmane ; literārais redaktors Oskars Lapsiņš. - [Rīga] : UG1, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 334 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti, kartes ; 25 cm. - Nosaukums no iespiedziņām. . - Nosaukums uz vāka un titullapā attēlots, izmantojot kvadrāta simbolu "Nepār□raukušie".
        ISBN 9789934231261.Daiļliteratūra krievu valodāАлександрова, Наталья.  

    Четки Изабеллы Кастильской : [роман] / Наталья Александрова. - Москва : Эксмо, 2020. - 320 с. ; 21 cm. - (Артефакт & Детектив).
        ISBN 9785041154301.

 

Бакман, Фредрик.  

    Вторая жизнь Уве / Фредрик Бакман ; перевод со шведского Руслана Косынкина. - Москва : Синдбад, 2019. - 378, [3] с. : иллюстрации, портрет ; 21 см.
        ISBN 9785905891977.

 

Басинский, Павел.  

    Любовное чтиво : [роман-фейк] / Павел Басинский. - Москва : АСТ ; Редакция Елены Шубиной, 2020. - 416 c. ; 21 см. - Лауреат премии "Большая книга". - На переплете: Содержит нецензурную брань.
        ISBN 9785171268831.

 

Бейкер Клайн, Кристина.  

    Поезд сирот : роман / Кристина Бейкер Клайн ; перевод с английского Александры Глебовской. - Санкт-Петербург : Азбука, 2020. - 350, [1] с. ; 21 см. - (Азбука-бестселлер).
        ISBN 9785389181526.

 

Богстам, Анна.  

    Очевидец : роман / Анна Богстам ; перевод со шведского А. Нордштрема. - Москва : Эксмо, 2020. - 349, [1] с. ; 21 см. - (Новый скандинавский триллер).
        ISBN 9785041104054.

 

Горская, Евгения.  

    Пока ложь не разлучит нас : [роман] / Евгения Горская. - Москва : Эксмо, 2020. - 317, [1] с. ; 21 см. - (Татьяна Устинова рекомендует).
        ISBN 9785041165437. . - ISBN 978041165437.

 

Катишонок, Елена.  

    Счастливый Феликс : рассказы и повесть / Елена Катишонок. - Москва : Время, 2020. - 191 с. - (Самое время!).
        ISBN 9785969119901.

 

Кван, Кевин.  

    Проблемы безумно богатых азиатов : роман / Кевин Кван ; перевод с английского Натальи Власовой. - Москва : Иностранка, 2020. , ©2020. - 570, [4] с. ; 19 см.
        ISBN 9785389167322.

 

Кристи, Агата.  

    Смерть на Ниле / Агата Кристи ; перевод с английского В. Харитонова. - Москва : Эксмо, 2020. - 349, [1] с. ; 21 см. - (Agatha Christie, Poirot). (Кинопремьера мирового масштаба).
        ISBN 9785041136871.

 

Ли, Мелинда.  

    Приготовься умирать : роман / Мелинда Ли ; перевод с английского Михаила Дремина. - Москва : АСТ, 2020. - 381, [2] с. - (Хит Amazon. Триллеры Мелинды Ли). (Бестселлер № 1 Amazon Charts и Wall Street Journal).
        ISBN 9785171195434.

 

Малышева, Анна.  

    Тамбур : роман / Анна Малышева. - Москва : АСТ, 2020. - 444, [1] с. ; 21 см. - (Задержи дыхание. Проза Анны Малышевой). (Детектив).
        ISBN 9785171220938.

 

Михайлова, Евгения.  

    Перевернутый мир : [роман] / Евгения Михайлова. - Москва : Эксмо, 2020. - 320 с. : ил. ; 21 см. - (Детектив-событие).
        ISBN 9785041153762.

 

Несбе, Ю.  

    Королевство : роман / Ю Несбё ; перевод с норвежского Анастасии Наумовой, Дарьи Гоголевой. - Санкт-Петербург : Азбука, 2020. - 571, [2] с. ; 22 см. - (Звезды мирового детектива). - На обложке: Два брата. Одна кровь. Слишком много тайн.
        ISBN 9785389179325.

 

Олкотт, Луиза Мэй.  

    Маленькие женщины : [роман] / Луиза Мэй Олкотт ; перевод и примечания Ирины Бессмертной. - Санкт-Петербург : Азбука, 2020. - 412, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Азбука-бестселлер).
        ISBN 9785389174535.

 

Олкотт, Луиза Мэй.  

    Юные жены : [роман] / Луиза Мэй Олкотт ; перевод и примечания Ирины Бессмертной. - Санкт-Петербург : Азбука, 2020. - 442, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Азбука-бестселлер). - Продолжение романа "Маленькие женщины".
        ISBN 9785389181564.

 

Оруэлл, Джордж.  

    1984 ; Скотный Двор ; Эссе : [сборник] : перевод с английского / Джордж Оруэлл. - Москва : АСТ, 2020. - 445, [1] с. ; 21 см. - (Библиотека классики).
        ISBN 9785171126452.

 

Солнцева, Наталья.  

    Смертельный псевдоним / Наталья Солнцева. - Москва : АСТ, 2020. - 349, [1] c. ; 21 см. - (Мистический детектив).
        ISBN 9785171191382.

 

Устинова, Татьяна.  

    По ЗОЖу сердца : роман / Татьяна Устинова, Павел Астахов. - Москва : Эксмо, 2020. - 320 с. ; 21 см. - (Дела судебные).
        ISBN 9785041154745.

 

Līdzīgi raksti

 

Nozaru literatūra

 

Balode, Antra.  

     Lilijas : dabā un dārzā / Antra Balode ; vāka foto: Līga Pētersone ; fotoattēli: Antra Balode, Līga Pētersone, Viesturs Balodis ; zīmējumi: Antra Balode. - Rīga : Burtene, 2020. , ©2020. - 382 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 381.-382. lpp. un rādītājs: 373.-380. lpp. - Ziņas par autori: [383.] lpp.
        ISBN 9789984833170.

 

Geskina, Aina Meja.
    Vecmātes Ainas Mejas ceļvedis dzemdībām : būtiskākais par dzemdībām / Aina Meja Geskina ; no angļu valodas tulkojusi Ilze Kuduliņa ; redaktore Ilze Vācere. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2020. - 304 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Bibliogrāfija nodaļu beigās piezīmēs un alfabētiskais rādītājs: 295.-301. lpp.
        ISBN 9789934087974.

 

Niemiste, Penti.
    Bērzu audzēšana un izmantošana : Somijas mežzinātnieku rakstu krājums / Penti Niemiste, Anneli Vihere-Ārnio, Pirko Vellinga, Henriks Herejervi, Erki Verkasalo ; no somu valodas tulkojusi Laimdota Lāce ; atbildīgais redaktors Agris Meilerts ; literārā redaktore Guna Kalniņa ; vāka dizains: Dita Pence. - [Rīga] : Latvijas Finieris AS, 2020. - 246 lpp. : attēli, diagrammas, tabulas ; 25 cm.
        ISBN 9789934892301.

 

Paičs, Indulis.
    Klātbūtne : brīdis kopā ; ikvakara sarunas par garīgām, psiholoģiskām un eksistenciālām tēmām / Indulis Paičs ; Aigara Truhina vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - 346, [5] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934091377.

 

Prokopenko, Igors.
    Dzīve pēc pandēmijas : koronavīruss / Igors Prokopenko ; no krievu valodas tulkojušas Aina Cebura un Inna Vaitmane ; Lilijas Rimicānes mākslinieciskais noformējums ; redaktore Ilze Čerņevska. - Rīga : Avots, 2020. - 245 lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789934590177.

 

Rība, Aija.
    Laika menedžments : veiksmīgai darbībai un savas dzīves kontrolei / Aija Rība ; redaktors Guntis Kalns ; grāmatas dizains: Vita Lēnerte ; grāmatas vāka dizains: Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - [Rīga] : PNB Print. , ©2020. - 127 lpp. : shēmas, tabulas ; 25 cm.
        ISBN 9789934087929.

 

Rūšifte, Kristina.
    Visi skaitās / Kristina Rūšifte ; redaktors Inese Zandere ; tulkotaja Jolanta Pētersone ; autores ilustrācijas. - [Rīga] : Liels un mazs, [2020]. - 59 nenumurētas lpp. ; 34 cm. - III.
        ISBN 9789934574504.

 

Saļmes Stērnīnē : tradicionālie psalmu un bēru dziedājumi / redaktore: Ieva Zepa ; māksliniece Zane Ernštreite ; nošu salikums: Bernadeta Everse. - [Varakļānu novads] : Stirnienes draugu biedrība, 2020. - 158, [1] lpp. : fotogrāfijas, notis + 2 CD.
        ISBN 9790900508508.

 

Gaisma šodienas pasaulei : bīskaps Boļeslavs Sloskāns / sastādītāja un redaktore: Ieva Zepa ; literārā konsultante: Janīna Kursīte ; teoloģiskais konsultants: Andris Marija Jerumanis ; māksliniece: Zane Ernštreite. - Rīga : Stirnienes draugu biedrība, 2020. - Rīga : Dardedze hologrāfija. , ©2020. - 223 lpp. : ilustrācijas, plāns, portreti ; 25 cm. - Grāmatas nosaukums uz vāka: "Bīskaps Boļeslavs Sloskāns- gaisma šodienas pasaulei".
        ISBN 9789934231551.

 

Veiss, Braiens L.
    Brīnumi notiek : iepriekšējo dzīvju dziedējošais spēks / Braiens Veiss, Eimija Veisa ; no angļu valodas tulkojis Kristaps Šoriņš ; redaktore Sandra Liniņa ; Māra Garjāņa vāka dizains. - [Rīga] : Lietusdārzs, 2020. - 301, [1] lpp. ; 23 cm.
        ISBN 9789934576249.

 

Виттрам, Райнхарл.
    История прибалтийских народов : от подданных Ливонского ордена до независимых государств / Райнхард Виттрам ; перевод с немецкого С. Ю. Чупрова. - Москва : Центрполиграф, 2020. - 412, [1] с. : карты ; 21 см.
        ISBN 9785952454491.

 

Жуков, Иван.
    Компьютер и Интернет с самых азов : максимально просто и понятно : для любого возраста / Иван Жуков. - Москва : АСТ, 2020. - 351 с. : иллюстрации, таблицы ; 21 см. - (Современный самоучитель).
        ISBN 9785171271848.

 

Мишаненкова, Екатерина.
    Чумазое средневековье : мифы и легенды о гигиене / Екатерина Мишаненкова. - Москва : АСТ, 2020. - 316, [3] с. : ил. ; 22 cv. - (История и наука Рунета). - Библиография: с. 313-317.
        ISBN 9785171230425.

 

Наумов, Александр.
    Как стать другом своему ребенку : папа, папочка, папуля / Александр Наумов. - Санкт-Петербург : Весь, 2020. - 156 с. ; 21 см.
        ISBN 9785957331094.

 

Русских, Андрей.
    ВСД, панические атаки, навязчивые мысли : полный курс избавления / Андрей Русских. - Москва : АСТ, 2020. - 319, [1] с. ; 21 см. - (Авторские методики: психология и здоровье).
        ISBN 9785170944026.

 

Харари, Юваль Ной.
    21 урок для XXI века / Юваль Ной Харари ; перевод с английкого Юрия Гольдберга. - Москва : Синдбад, 2020. - 414 с. ; 24 с.
        ISBN 9785001311362.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Citas debesis : angļu un amerikāņu klasisko šausmu stāstu izlase / sastādījusi un no angļu valodas tulkojusi Aija Čerņevska ; redaktors Daina Grūbe ; vāka dizaina un vinješu autors Didzis Upens. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2020. - 415, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Tulkots no angļu valodas.
        ISBN 9789934082252.

 

Devero, Džūda.
    Kurš ir nākamais : romāns / Džūda Devero ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2020. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2020. - 439, [1] lpp. ; 21 cm. - Uz vāka: The New York Times Bestsellers.
        ISBN 9789984359922.

 

Dimante, Inguna.
    Ilūziju spēles / Inguna Dimante ; vāka dizaina autore Nataļja Kugajevska ; redaktore Gundega Sēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 172, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934085802.

 

Gaile, Inga.
    Rakstītāja : romāns / Inga Gaile ; literārā redaktore Gundega Blumberga ; zinātniskie konsultanti: Gundega Grīnuma un Vents Zvaigzne ; Jāņa Esīša vāka dizains. - [Rīga] : Dienas Grāmata, 2020. , ©2020. - 213, [2] lpp. ; 22 cm. - (Es esmu... ; Ivande Kaija).
        Ivande Kaija.
        ISBN 9789934595158.

 

Helds, Juris.
    Svētījiet maldugunis / Juris Helds. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - 95, [1] lpp.
        ISBN 9789934090011.

 

Karlena, Odrija.
    Kalendāra meitene IV / Odrija Karlena, no angļu valodas tulkojusi Ligita Lukstraupe. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - 412, [2] lpp. - (Kalendāra meitene ; IV).
        4. grāmata. Oktobris - Decembris.
        ISBN 9789934091056.

 

Klimāčeks, Viliams.
       Karstā 68. gada vasara / Viliams Klimāčeks ; no slovāku valodas tulkojis Jānis Krastiņš ; redaktore Sigita Kušnere ; vāka noformējumā izmantota Ivana Kašaja (Kašaj) ilustrācija. - Rīga : Pētergailis, 2020. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. - 285, [2] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984335247.

 

Lunde, Maja.
    Bišu vēsture : romāns / Maja Lunde ; no norvēģu valodas tulkojusi Dace Deniņa ; redaktore Iveta Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 399 lpp. ; 23 cm. - Uz apvāka: Līdzfinansē Eiropas Savienības programma "Radošā Eiropa".
        ISBN 9789934090233.

 

Martiness, Giljermo.
    Slepkava Alise / Giljermo Martiness ; no spāņu valodas tulkojis Edvīns Raups. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - 300, [1] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs).
        ISBN 9789934087165.

 

Montefjore, Santa.
    Mīlestības aizvējā / Santa Montefjore; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa; vāka dizains Artūrs Zariņš; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, [2020]. - 475, [1] lpp. ; 21 cm. - (The Number One Bestseller).
        ISBN 9789984359946.

 

Paegle, Ligita.
    Otra puse / Ligita Paegle ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2020. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2019. - 207, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 2020/10 (256).
        ISBN 9789934157301.

 

Railija, Lūsinda.
    Saules māsa : Elektras stāsts / Lūsinda Railija ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lanceniece ; redaktore Elga Rusmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 716, [2] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. - (Septiņas māsas ; 6. grāmata). - Bibliogrāfija: [717.]-[718.] lpp. - Uz vāka: Romānu cikls "Septiņas māsas".
        ISBN 9789934090790.

 

Rēdliha, Iveta.
    Mānīgā ziemeļblāzma / Iveta Rēdliha ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; redaktors Aldis Vēvers. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 414, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934088605.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Антропов, Петр.
    Я - человек не праздничного дня... : избранная лирика / Петр Антропов ; редактор Александр Черевченко ; вступительное слово Антонины Пикуль. - Рига : [izdevējs nav zināms], 2020. - Rīga : Zelta Rudens Printing. , ©2020. - 191, [1] с. ; 15 см.
        ISBN 9789934231650.

 

Астахов, Павел Алексеевич.
    Судья : тайная сторона правосудия : роман / Павел Астахов. - Москва : Эксмо, 2020. - 317, [1] с. ; 21 см.
        ISBN 9785041119348.

 

Аткинсон, Кейт.
    Хозяйка лабиринта : роман / Кейт Аткинсон ; перевод с английского Татьяны Боровиковой. - Москва : Иностранка, 2019. - 442, [3] с. ; 22 cm. - (Большой роман).
        ISBN 9785389168145.

 

Басфилд, Андреа.
    Неверная : роман / Андреа Басфилд ; перевод с английского Инны Шаргородской. - Санкт-Петербург : Аркадия, 2020. - 330, [1] с. ; 21 см. - (Роза ветров).
        ISBN 9785906986603.

 

Бочарова, Татьяна.
    Старшая подруга : роман / Татьяна Бочарова. - Москва : Эксмо, 2020. - 320 с. - (Детектив сильных страстей).
        ISBN 9785041160296.

 

Гранн, Дэвид.
    Убийцы цветочной луны : нефть, деньги, кровь / Дэвид Гранн ; перевод с английского Е. Мордашева. - Москва : Эксмо ; ГрандМастер, 2019. - 349, [1] с. ; 21 см. - (Детективная история. Как это было).
        ISBN 9785040991341.

 

Диккер, Жоэль.
    Правда о деле Гарри Квеберта / Жоэль Диккер ; перевод с французского Ирины Стаф. - Москва : АСТ ; CORPUS, [2020]. , ©2020. - 718 с. ; 22 cм.
        ISBN 9785170862627.

 

Камминс, Дженин.
    Американская грязь : роман / Дженин Камминс ; перевод с английского Маши Степановой. - Москва : Синдбад, 2020. , ©2020. - 527 с. ; 21 см.
        ISBN 9785001311928.

 

Кингсолвер, Барбара.
    Библия Ядоносного дерева : роман / Барбара Кингсолвер ; перевод с английского И. Дорониной. - Москва : АСТ, 2020. - 606, [1] с. ; 21 см. - (Литературные сокровища XX века).
        ISBN 9785171214661.

 

Коллинз, Сьюзен.
    Баллада о змеях и певчих птицах : фантастический роман / Сьюзан Коллинз ; перевод с английского Д. Целовальниковой. - Москва : АСТ, [2020]. , ©2020. - 511 с. ; 21 cm. - (Голодные игры).
        ISBN 9785171221188.

 

Колычев, Владимир.
    Сердечная отрава : [роман] / Владимир Колычев. - Москва : Эксмо, 2020. - 288 с. - (Лучшая криминальная драма).
        ISBN 9785041138721.

 

Кондратьев, Иван.
    Салтычиха : история кровавой барыни : все преступления самой жестокой русской женщины / Иван Кондратьев. - Москва : Родина, 2020. - 318, [1] c. ; 21 cm. - (Документальный триллер).
        ISBN 9785907149694.

 

Миронина, Наталия.
    Счастье за три дня : [роман] / Наталия Миронина. - Москва : Эксмо, 2020. - 352 с. ; 20 см. - (Счастливый билет. Романы Н. Мирониной).
        ISBN 9785041137526.

 

Остапцева, Дарья.
    Птица белая : стихи / Дарья Остапцева ; редактор Тамара Рожукалнс. - [Rēzekne] : [izdevējs nav zināms], 2020. - Rēzekne : Latgales Druka. , ©2020. - 129 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934231681.

 

Романова, Галина.
    Позови ее по имени : [роман] / Галина Романова. - Москва : Эксмо, 2020. - 316, [2] c. ; 21 cm. - (Метод Женщины. Детективы Г. Романовой).
        ISBN 9785041160494.

 

Шехтер, Гарольд.
    Принцесса ада : история леди Синей Бороды / Гарольд Шехтер ; перевод с английского Е. Рубиной. - Москва : АСТ, 2020. - 319 с. ; 21 см. - (True crime). - Библиография: с. 287-319.
        ISBN 9785171176419.

 

Līdzīgi raksti

 

 

Nozaru literatūra

 

Čamoro-Premuziks, Tomass.
    Kāpēc par līderiem kļūst tik daudz nekompetentu vīriešu (un kā to labot) / Tomass Čamoro-Premuziks ; no angļu valodas tulkojusi Lilija Berzinska ; redaktors Guntis Kalns. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 190 lpp. ; 23 cm. - Bibliogrāfija piezīmēs: 167.-186. lpp. - Ziņas par autoru: [189.]-190. lpp.
        ISBN 9789934088124.

 

Danilāns, Anatolijs.
    Dakteri un šamaņi : Anatolijs Danilāns un Pēteris Strubergs diskutē par zinātnisko medicīnu un tautas dziedniecību / sastādītāja Kristīna Blaua ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; foto: Jānis Brencis. - Rīga : Jumava, 2019. - 133, [1] lpp. : fotogrāfijas.
        ISBN 9789934203886.

 

Dūmiņa, Līvija.
    Artūra Skrastiņa Spogulija / Līvija Dūmiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - 366, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934090745.

 

Harari, Juvāls Noa.
    21 lekcija 21. gadsimtam / Juvāls Noa Harari ; no angļu valodas tulkojusi Ingrīda Keviša ; autora ievads ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; zinātniskais redaktors Juris Lorencs. - Rīga : Jumava, 2020. - 334 lpp. - Atsauces: 299.-324. lpp.
        ISBN 9789934204340.

 

Jankovska, Maija.
    Vecumdienas : pētījums par senioru dzīvi Latvijā / Maija Jankovska ; zinātniskais redaktors Ģirts Jankovskis ; dizainere Ilze Ķēniņa. - Rīga : Creative Media Baltic, 2019. - 231, [1] lpp. : diagrammas, ilustrācijas ; 24 cm. - Bibliogrāfija: 224.-231. lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.
        ISBN 9789934198557.

 

Kazaka, Olga.
    Pirmā PR grāmata / Olga Kazaka ; literārā redaktore Aija Lāce ; dizainers Aleksejs Muraško ; fotogrāfs Māris Kiseļovs. - [Latvija] : Trendsetter Publishing, 2019. - Jelgava. , ©2019. - 182 lpp. : ilustrācijas, portrets ; 24 cm. - Bibliogrāfija: 178.-181. lpp. - Uz apvāka: Pirmais, kas ir jāizlasa sabiedrisko attiecību iesācējiem. . - Ziņas par autoru: 182. lpp. un uz 2. apvāka.
        ISBN 9789934884900.

 

Koefs, Herberts H.
    Koefa praktiskā biodinamika : augsne, komposts, preparāti, ražas kvalitāte / Herberts H. Koefs ; tulkojusi Dzintra Īrisa Porītere. - Rīga : Alis, [2020]. , ©2020. - 180 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 169.-180. lpp. - Teksts latviešu valodā, tulkots no angļu valodas.
        ISBN 9789934504426.

 

Kohs, Lucs.
    Rommels : Ervina Rommels biogrāfija / Lucs Kohs. - Izdošanas vieta nav zināma : Viupe, 2020. - 221 lpp : il. ; 21 cm. - Pielikumā vērmahta ģenerālfeldmaršalu biogrāfijas.
        ISBN 9789934231322.

 

Kristals, Deivids.
    Mazā valodas grāmata / Deivids Kristals ; tulkotāja Ina Druviete ; zinātniskā un literārā redaktore Sanda Rapa. - Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 286 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Personu un priekšmetu rādītājs: 283.-286.lpp.
        ISBN 9789984829654.

 

Liepiņa, Inga.
    Kāpšanas sports : teorija un prakse / Inga Liepiņa, Santa Vilka ; literārā redaktore Irīda Miska ; priekšvārds: Mihails Pietkevičs ; Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija. - Rīga : Jumava, [2019]. , ©2019. - 173, [2] lpp., 40 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 24 cm. - Bibliogrāfija: 171.-[174.] lpp.
        ISBN 9789934203800.

  

Vilsons, Metjū.
    Simboli mākslā / Metjū Vilsons ; latviešu valodā tulkojusi Renāte Punka. - Rīga : Jānis Roze, 2020. - 175 lpp. : 108 krāsainas ilustrācijas. - (Mākslas pamati). - Ieteicamā literatūra: 171. lpp. . - Rādītāji: 172.-174. lpp.
        ISBN 9789984238043.

 

Volkers, Metjū.
    Kāpēc mēs guļam : atklājot miega un sapņu noslēpumus / Metjū Volkers ; no angļu valodas tulkojusi Krista Strode ; zinātniskais konsultants Normunds Limba. - Tallina : Helios Kirjastus, 2020. - 365, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Uz vāka: New York Times bestsellers.
        ISBN 9789949691661.

 

Диспенза, Джо.
    Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 недели : научный подход к изменению жизни / Джо Диспенза ; перевод с английского А. Петренко. - Москва : Эксмо, 2020. - 477 с. : иллюстрации ; 20 см. - (Сила подсознания. Джо Диспенза).
        ISBN 9785699949564.

 

Маркова, Надежда.
    В плену чужой судьбы : практика системных расстановок / Надежда Маркова. - Санкт-Петербург : Весь, 2020. - 191 с. ; 22 см.
        ISBN 9785957336327.

 

Čiuprinskiene, Jolanta.
    Отопление, вентиляция, кондиционирование : теория и практика : учебно-практическая книга / Jolanta Čiuprinskiene, Kestulis Čiuprinskas, Violeta Motuziene. - Вильнюс : Super namai, 2020. - 416 с. : диаграмми, таблицы, иллюстряции, фотографии ; 25 см. - В приложении таблицы сравнения единиц измерения.
        ISBN 9786098270006.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Kalniņa, Inta.
    Es mīlu dzīvi, un tā mīl mani : 366 iedvesmojoši aforismi / sastādījusi Inta Kalniņa ; mākslinieks Uldis Baltutis. - Rīga : Avots, [2019]. - 387 lpp. : ilustrācijas ; 18 cm.
        ISBN 9789934590047.

 

Harisone, Melisa.
    Zeltains miežu lauks : romāns / Melisa Harisone ; no angļu valodas tulkojusi Silvija Brice ; vāka dizaina autore Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - 269, [2] lpp. ; 21 cm. - Eiropas Savienības literatūras balva. - Uz apvāka: Līdzfinansē Eiropas Savienības programma "Radošā Eiropa".
        ISBN 9789934088551.

 

Judina, Dace.
    Pēdas putekļos : romāns / Dace Judina ; Artura Nīmaņa vāka dizains un mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Latvijas Mediji, 2020. - 383, [1] lpp. - (Izmeklē Anna Elizabete).
        ISBN 9789934158346.

 

Kaijaks, Vladimirs.
    Dullie stāsti / Vladimirs Kaijaks ; vāka dizaina autore Vita Lēnerte ; sakārtojums: Māra Svīre. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 477, [2] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934088254.

 

Kerangala, Mailisa de.
    Salabot dzīvos : romāns / Mailisa de Kerangala ; no franču valodas tulkojusi Vineta Berga. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - 221, [2] lpp. ; 22 cm. - Grand Prix RTL Lire. . - Prix France Culture. - Uz apvāka: Līdzfinansē Eiropas Savienības programma "Radošā Eiropa".
        ISBN 9789934089657.

 

Makkreita, Kimberlija.

    Veiksmīga laulība : romāns / Kimberlija Makkreita ; no angļu valoda tulkojusi Marta Mežule. - Rīga : Kontinents, [2020]. - 479 lpp. ; 21 cm. - Nosaukums rakstīts ar mazo sākuma burtu.
        ISBN 9789984359939.

 

Rainis, Jānis.
    Pūt, vējiņi! / Rainis ; [priekšvārds: Inguna Daukste-Silasproģe ; redaktore Inese Auziņa ; Vitas Lēnertes vāka dizains]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - Rīga : Poligrāfists. , ©2015. - 190, [1] lpp. ; 21 cm. - (Skolas bibliotēka). - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Izdevums sagatavots pēc Raiņa "Kopoto rakstu" 10. sējuma (Rīga : Zinātne, 1980).
        ISBN 9789934049163.

 

Sabaļauskaite, Kristina.
    Pētera imperatore / Kristina Sabaļauskaite ; no lietuviešu valodas tulkojusi Dace Meiere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 397, [1] lpp. ; 21 cm.
        1. grāmata.
        ISBN 9789934089190.

 

Trimalniece, Vineta.
    Piepildīts : stāsti / Vineta Trimalniece ; vāka dizaina autore Natālija Kugajevska ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 77, [2] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934086540.

 

Veidenbaums, Eduards.
    Dzeja / Eduards Veidenbaums ; sakārtojusi Daina Randere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - 94, [1] lpp. ; 20 cm. - Grāmatā izmantota 1961. gada Eduarda Veidenbauma Kopoto rakstu 1.sējuma izdevuma tekstoloģijā.
        ISBN 9789934087202.

 

Vinogradova, Laura.
    Upe / Laura Vinogradova ; Vitālija Vinogradova ilustrācijas. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - 110, [1] lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789934088476.

 

Zālīte, Māra.
    Pieci pirksti : romāns / Māra Zālīte ; redaktore Gundega Blumberga ; Māra Garjāņa vāka dizains. - Rīga : Dienas Grāmata, 2018. - 292, [5] lpp. ; 22 cm. - Latvijas Literatūras gada balva, 2013.
        ISBN 9789934546587.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Алюшина, Татьяна.
    Актриса на главную роль : роман / Татьяна Алюшина. - Москва : Эксмо, 2020. , ©2020. - 314, [1] с. ; 21 см. - (Ещё раз про любовь).
        ISBN 9785041133627.

 

Володарская, Ольга(Ольга Геннадьевна.
    Шепот горьких трав : [роман] / Ольга Володарская. - Москва : Эксмо, 2020. - 316, [2] c. ; 21 см. - (Никаких запретных тем!).
        ISBN 9785041153724.

 

Джеффрис, Сабрина.
    Как стать герцогиней / Сабрина Джеффрис ; перевод с английского М. Жуковой. - Москва : Эксмо, 2020. - 377, [2] с. ; 20 cm. - (Светский роман. Дневники дебютантки).
        ISBN 9785041154738.

 

Донцова, Дарья Аркадьевна.
    Темные предки светлой детки : [роман] / Дарья Донцова. - Москва : Эксмо, 2020. - 316 с. : ил. ; 20 cm. - (Иронический детектив). (Любительница частного сыска Даша Васильева).
        ISBN 9785041138875.

 

Малышева, Анна Витальевна.
    Железный лес : [роман] / Анна Малышева. - Москва : АСТ, 2020. - 318, [1] с. ; 21 см. - (АртДетектив). (Задержи дыхание. Проза Анны Малышевой).
        ISBN 9785171214692.

 

Мартова, Людмила.
    Проклятие брачного договора : [роман] / Людмила Мартова. - Москва : Эксмо, 2020. - 316, [2] с. ; 20 см. - (Желание женщины. Детективные романы Л. Мартовой).
        ISBN 9785041153755.

 

Раевская, Марина.
    Я все смогу сама : роман / Марина Раевская. - Харьков : Клуб семейного досуга, 2020. - 285 с. ; 21 cm.
        ISBN 9786171271180.

 

Ферранте, Элена.
    Лживая взрослая жизнь / Элена Ферранте ; перевод с итальянского Анны Ямпольской. - Москва : АСТ, 2020. - 380, [1] с. ; 21 cm. - (CORPUS).
        ISBN 9785171215460

 

Līdzīgi raksti

 

 

Nozaru literatūra

 

Dūmiņa, Līvija.

Artūra Skrastiņa Spogulija / Līvija Dūmiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - 366, [1] lpp. ; 21 cm.

ISBN 9789934090745.

 

Sēderberga, Maja.

Veselīga dabas virtuve : receptes un iedvesmojošas idejas veselīgam dzīves veidam / Maja Sēderberga ; foto: Andrēass Lāšsons, Jennija Linde ; il. Marija Gustafsone ; [no zviedru val. tulk.: Vineta Svelča, Ieva Miķelsone]. - Rīga : Madris, 2008. - 141, [2] lpp. : krās. il. - Recepšu alf. rād.: 140.-141.lpp. - Precīzs izdošanas gads nav norādīts.

ISBN 9789984310862. . - ISBN 9984310868.

 

Орлова, Зинаида.

Ноутбук : обучись сам! С нуля. В любом возрасте : новейшее издание / Зинаида Орлова. - Москва : АСТ, 2019. - 317 с.

ISBN 9785171159641.

 

     ---Nozaru literatūra jauniešiem

 

Каллендер, Крэйг.

Время в комиксах / Крэйг Каллендер ; иллюстратор: Ральф Эдней ; перевод с английского П. Клюкина, М. Хорошиловой. - Москва : Эксмо ; Бомбора™, 2019. - 185, [1] с. : ил. ; 24 см.

ISBN 9785040901524.

 

Grāmatas pirmsskolas vecuma bērniem

 

Dzīvnieki : atrodi un mācies! / tulkojusi Jana Bērziņa. - Rīga : Egmont Publishing, [2020]. - Ķīna. - 10 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 26 cm.

ISBN 9789934168291.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

     ---Jauniešiem latviešu valodā

 

Kerenens, Mika.

Rēgs uz divriteņa / Mika Kerenens ; ilustrējusi Marija Līza Plata ; no igauņu valodas tulkojusi Daila Ozola ; redaktore Marika Taube. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - Rīga : Poligrāfists. , ©2020. - 158, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.

ISBN 9789934088407.

 

Ozola, Māra.

Cietoksnis : aizraujošs piedzīvojumu stāsts jauniešiem / Māra Ozola ; atb. redaktore Eva Jansone ; maketētājs Ivars Vimba. - Rīga : Jumava, 2017. - 133, [2] lpp. - 7.-9. - Uz vāka: Populārās grāmatas "Ala" turpinājums.

ISBN 9789934201028.

 

Pelnrušķīte : pēc Šarla Pero pasakas motīviem = Золушка : по мотивам сказки Шарля Перро / художники: Вера Бондарь, Анастасия Лосева ; [автор текста Ирина Коняева ; переводчик Мария Александровская-Богова ; редакторы: Тереза Залеска, Юрий Касянич]. - Рига : Фонд развития культуры, 2019. - 47, [1] lpp. : ilustrācijas. - (Учим язык быстро). - XIII. - Teksts krievu un latviešu valodā (arī paralēli).

ISBN 9789934198397.

 

     ---Pieaugušajiem latviešu valodā

 

Avotiņa, Daina.

Liktenim tīk pajokot / Daina Avotiņa ; Melānijas Vilkas ilustrācijas ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2017. - 237, [3] lpp.

ISBN 9789934154133.

 

Dimante, Inguna.

Cita meitene jeb Senā kāzu nakts / Inguna Dimante ; redaktore Dzintra Zālīte ; Melānijas Vilkas ilustrācijas. - Rīga : Lauku Avīze, 2017. - 216, [3] lpp.

ISBN 9789934152979.

 

Jonuleita, Anja.

Ābolu smarža : [romāns] / Anja Jonuleita ; no vācu valodas tulkojusi Iveta Galēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 350, [2] lpp. ; 23 cm.

ISBN 9789934067044.

 

Kurzemnieks, Kārlis.

Mēmais kliedziens : krimināldetektīvs / Kārlis Kurzemnieks ; redaktore Eva Jansone. - Rīga : Jumava, [2019]. , ©2019. - 231, [1] lpp.

ISBN 9789934203398.

 

Kuzmins, Svens.

Hohma : [romāns] / Svens Kuzmins ; redaktore Gundega Blumberga. - Rīga : Dienas Grāmata, 2019. - 215, [1] lpp.

ISBN 9789934546761.

 

Lukjanskis, Egils.

Žēlsirdības dāvana / Egils Lukjanskis ; il. V. Kucins. - Rīga : Lauku Avīze, 2009. - 250 lpp.

ISBN 9789984827476.

 

Mitčela, Karolina.

zelta krātiņš : romāns / Karolina Mitčela ; no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens ; vāka dizains Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, [2020]. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2020. - 429, [1] lpp. ; 21 cm.

ISBN 9789984359892.

 

Nuts, Zane.

Zosāda / Zane Nuts ; literārā redaktore un korektore Baiba Ivulāne ; māksliniece Ieva Mazlazdiņa. - [Priekuļu novads] : [Zane Riekstiņa], [2020]. - 176 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.

ISBN 9789934893537.

 

Račko, Karīna.

Netīrā : [romāns] / Karīna Račko ; māksliniece Natālija Kugajevska. - [Izdošanas vieta nav zināma] : Karīna Račko SIA, 2020. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija, 2020. - 431 lpp. ; 21 cm.

ISBN 9789934896002.

 

Rušmane-Vēja, Andra.

Ar kastani kabatā : romāns / Andra Rušmane-Vēja ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2020. - 223, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 9/2020 (255). - Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934157295. .

ISBN 9789934157288.

 

Šadre, Daina.

Bruņurupuču tango : [romāns] / Daina Šadre ; redaktore Dzintra Zālīte ; mākslinieks Emīls Garjānis. - Rīga : Latvijas Mediji, 2020. - 207 lpp. ; 21 cm.

ISBN 9789934157646.

 

Šulce, Dzintra.

Suņu kalns : romāns / Andra Rušmane ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2019. - 191, [1] lpp.

ISBN 9789934156052.

 

Švarca, Sandra.

Rotaļas mijkrēslī / Sandra Švarca ; redaktore Eva Mārtuža. - Rīga : Lauku Avīze, 2016. - 189, [1] lpp. : il., portr. ; 20 cm.

ISBN 9789934151262.

 

Zīle, Monika.

Četru vēju tronis / Monika Zīle ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2017. - 235 lpp.

ISBN 9789934153631.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

     ---Jauniešiem krievu valodā

 

Кусака : рассказы русских писателей о животных / редактор А. Березовская. - Санкт-Петербург : Амфора, 2016. - 286, [1] с. : цв. ил. ; 21 см. - (В мире животных). - II.

ISBN 9785367037708. . - ISBN 9785367037944.

 

Ситро, Эйша.

Драконы и зефирки : удивительные миры : перевод с английского / Эйша Ситро ; иллюстрации Мэрион Линдси. - Москва : АСT, 2020. - 96, [1] с. : ил. ; 22 см.

ISBN 9785171193416.

 

Харт, Уна.

Дикая Охота / Лада Кутузова. - Москва : Эксмо, 2020. - 445, [1] c. : ил. ; 21см. - 7-9. - Продолжение книги "Тролий Пик".

ISBN 9785041119386.

 

     ---Pieaugušajiem krievu valodā

 

Алекс, Д.

Отражение / Алекс Д. - Москва : АСТ ; Жанровая литература, 2020. - 445, [2] c. : ил. ; 21см.

ISBN 9785171203788.

 

Вербинина, Валерия.

Дом на Солянке : [роман] / Валерия Вербинина. - Москва : Эксмо, 2020. - 349, [1] c. ; 20 см.

ISBN 9785041102036.

 

Горская, Евгения.

Пока ложь не разлучит нас : [роман] / Евгения Горская. - Москва : Эксмо, 2020. - 317, [1] с. ; 21 см.

ISBN 9785041165437. . - ISBN 978041165437.

 

Пирс, Э. Дж.

Дорогая миссис Бёрд... : роман : перевод с английского / Э. Дж. Пирс. - Москва : Эксмо ; Inspiria, 2020. - 347, [3] с. ; 21 см.

ISBN 9785041047184.

 

Сейгер, Райли.

Моя последняя лож : [роман] / Райли Сейгер ; перевод с английского А. Гардт. - Москва : АСТ, 2019. , ©2019. - 381, [2] с. ; 17 см.

ISBN 9785171230845.

 

Серова, Марина. (Марина Сергеевна).

Экзамен на выживание : [роман] / Марина Серова. - Москва : Эксмо, 2020. - 316, [1] с. ; 17 см.

ISBN 9785041158828.

 

Смарт, Мишель.

Свадьба по ее правилам : роман : перевод с английского / Мишель Смарт. - Москва : Центрполиграф, 2020. - 158, [1] с. ; 17 см.

ISBN 9785227090775.

 

Устинова, Татьяна.

По ЗОЖу сердца : роман / Татьяна Устинова, Павел Астахов. - Москва : Эксмо, 2020. - 320 с. ; 21 см.

ISBN 9785041154745.

 

Фрэнсис, Белла.

Верни мое счастье : роман : перевод с английского / Бэлла Фрэнсис. - Москва : Центрполиграф, 2020. - 158, [1] с. ; 17 см.

ISBN 9785227090768.

 


Līdzīgi raksti 

Nozaru literatūra

 

Balodis, Uldis.
    Lutsi kiele lementar = Ludzas igauņu valodas ābece / Uldis Balodis ; redaktore Gundega Blumberga ; māksliniece Zane Ernštreite. - Ludza : LU Lībiešu institūts ; Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka, 2020. - [Rīga] : Dardedze hologrāfija. , ©2020. - 230 lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes, portreti, tabulas ; 23 cm. - Bibliogrāfija: 225.-227. lpp. - Teksts latviešu un igauņu valodā.
        ISBN 9789934231605.

 

Burkus, Deivids.
    Jauna vadība : kā vadošās organizācijas apgriež otrādi ierasto biznesu / Deivids Burkus ; no angļu valodas tulkojusi Māra Rūmniece. - Rīga : Avots, 2016. - 274 lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789934590092.

 

Čiuprinskas, Ķestutis.
    Apkure, ventilācija, gaisa kondicionēšana : teorija un prakse : mācību un prakses grāmata / Ķestutis Čiuprinskas, Jolanta Čiuprinskiene, Violeta Motuziene ; projekta koordinators Darius Jokubauskas. - Vilnius : Super namai, 2019. - 416 lpp. : ilustrācijas, shēmas, diagrammas, tabulas ; 25 cm.
        ISBN 9786099596082.

 

Devies, Simone.
    Montesori mazulis : rokasgrāmata vecākiem zinātkāra un atbildīga cilvēka audzināšanā / Simona Deivisa ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; [dizains un ilustrācijas] Hijoko Imaji ; fotogrāfijas Rubianka Hana Simmergārda. - Rīga : Latvijas Mediji, 2020. - Rīga : Dardedzes hologrāfija, 2020. - 209 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm.
        ISBN 9789934158360.

 

Freibergs, Zigmunds.
    Pasākumu vadīšanas māksla : kā to apgūt un lietot jebkurā ar uzstāšanos saistītā jomā / Zigmunds Freibergs ; redaktore Jana Boikova ; vāka dizaina autors Aigars Truhins. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 464 lpp. ; 22 cm. - Izmantotā literatūra: 437. - 464. lpp. . - Bibliogrāfija: [437.]-464. lpp.
        ISBN 9789934089428.

 

Kelmere, Laila.
    Ievads grāmatvedībā jeb Grāmatvedības pamati: teorija un uzdevumi / Laila Kelmere ; literārā redaktore Rita Cielēna ; autores portreta fotogrāfs Aivars Siliņš. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2020. , ©2020. - 255 lpp. : tabulas ; 22 cm. - (Bilances bibliotēka). - Bibliogrāfija: [218.]-221. lpp.
        ISBN 9789984896243.

 

Kraģis, Indars.
    Radošums un kritiskā domāšana : [palīglīdzeklis skolotājiem] / Indars Kraģis ; redaktors Jānis Oga ; Māra Garjāņa vāks un makets. - Rīga : Mansards, 2019. , ©2019. - 107, [2] lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. - (Mansards izglītībai). - Bibliogrāfija: 79.-[87.] lpp. - Ziņas par autoru: [109.] lpp.
        ISBN 9789934585043.

 

Pētersons, Andris.
    Latvijas iedzīvotāju atvērtība starpkultūru komunikācijai : monogrāfija / Andris Pētersons ; recenzenti: Deniss Hanovs, Renāte Matkevičiene ; konsultants un priekšvārda autors Guntis Zemītis. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2017. - [Rīga] : Drukātava. , ©2017. - 122 lpp. : diagrammas, tabulas ; 20 cm. - (Sabiedrisko attiecību bibliotēka ; Nr. 8). - Bibliogrāfija: 110.-122. lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.
        ISBN 9789934543128.

 

Zilgalvis, Jānis.
    Laiks ceļot : Latvijas sakoptākās pilis, muižas, parki un pastorāti = Time to Travel : Latvia's Most Well-Maintained Castles, Estates, Parks and Pastorates = Zeit zum reisen : die schönsten Schlösser, Gutshäuser, Parks und Pastorate Lettlands / Jānis Zilgalvis ; literārā redaktore Elīna Rozīte-Bērziņa ; māksliniece Daiga Brinkmane ; tulkojums angļu valodā: Kārlis Streips ; tulkojums vācu valodā: Nora Rutka ; foto: Jānis Zilgalvis ; ēku plānu zīmējumi: Mārcis Zilgalvis. - Rīga : Vesta-LK, [2017]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2017. - 279, [1] lpp. : ilustrācijas, plāni ; 20 cm. - (Laika grāmata). - Bibliogrāfija: 217.-224. lpp. un zemsvītras piezīmēs. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkumi angļu un vācu valodā.
        2. daļa.

        ISBN 9789934511325.

 

Жеребилова, Марина.
    КОТоЛОГИКА : о чем молчит кошка / Марина Жеребилова Евгеньевна ; художник Анжелика Еньшина. - Москва : Эксмо, 2020. - 414 с. : ил. ; 21 cm. - (Книги от известного зоопсихолога).
        ISBN 9785041111069.

 

Мэнсон, Марк.
    Мужские правила : отношения, секс, психология / Марк Мэнсон ; перевод с английского Глеба Ястребова ; редактор Любовь Любавина. - Москва : Альпина Паблишер, 2020. - 299 с. ; 20 см.
        ISBN 9785961432121.

 

Приказчикова, Анастасия.
    Гардероб наизнанку : как индустрия моды уничтожает планету и для чего нужно вывернуть свой шкаф / Анастасия Приказчикова. - Москва : Эксмо, 2020. - 237, [1] с. : иллюстрации ; 21 см. - (Жизнь в стиле эко). - +60 советов, как составить идеальный гардероб без ущерба для природы.
        ISBN 9785041091248.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Aberkrombijs, Džo.
    Pirms tie pakārti : triloģija "Pirmais likums" / Džo Aberkrombijs ; no angļu valodas tulkojusi Santa Linkuma ; redaktore Kristīne Zute. - Rīga : Prometejs SIA, 2020. - 581, [1] lpp. ; 22 cm. - (Pirmais likums ; 2. grāmata).
        2. grāmata.
        ISBN 9789934553400.

 

Babnika, Gabriela.
    Sausumlaiks : romāns / Gabriela Babnika ; no slovēņu valodas tulkojusi Dagnija Dreika ; Arvja Austruma mākslinieciskais noformējums. - Ķekava : Lasītava SIA, 2020. - 264 lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934886010.

 

Belševica, Vizma.
    Bille, Anss un citi / Vizma Belševica ; sastādītājs, redaktors un priekšvārda autors Jānis Elsbergs ; dizains: Zigmunds Lapsa ; foto: Gunārs Janaitis, Juris Krieviņš, Juris Poišs. - Rīga : Mansards, [2017]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija, 2017. - 164, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 19 cm. - (Vizmas Belševicas arhīva burtnīcas ; Nr. 2).
        ISBN 9789934121708.

 

Filipsa, Sūzana Elizabete.
    Padejo ar mani : romāns / Sūzana Elizabete Filipsa ; no angļu valodas tulkojusi Biruta Vaivode ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, [2020]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2020. - 445, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984359885.

 

Horiha Zerņa, Tamāra.
    Meitiņa / Tamāra Horiha Zerņa ; no ukraiņu valodas tulkojusi Māra Poļakova. - Rīga : Dienas Grāmata, 2020. - 252, [3] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934595141.

 

Mitčela, Karolina.
    Zelta krātiņš : romāns / Karolina Mitčela ; no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens ; vāka dizains Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, [2020]. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2020. - 429, [1] lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers).
        ISBN 9789984359892.

 

Rušmane-Vēja, Andra.
    Ar kastani kabatā : romāns / Andra Rušmane-Vēja ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2020. - 223, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 9/2020 (255). - Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934157295. . - Uz vāka: Vienīgā māksla sevi pieņemt.
        ISBN 9789934157288.

 

Saktiņš, Jānis.
    Ar sakostiem zobiem / Jānis Saktiņš ; literārie redaktori: Una Medne un Edžus Vējiņš ; vāka māksliniece Līga Delvera. - [Limbažu novads] : [Jānis Saktiņš], [2019]. - [Rēzekne] : Latgales druka. , ©2019. - 650 lpp. ; 25 cm. - Resurss pieejams arī tiešsaistē. - Bibliogrāfija: 650. lpp.
        ISBN 9789934199684.

 

Šadre, Daina.
    Bruņurupuču tango : [romāns] / Daina Šadre ; redaktore Dzintra Zālīte ; mākslinieks Emīls Garjānis. - Rīga : Latvijas Mediji, 2020. - 207 lpp. ; 21 cm. - Uz vāka: Veciem grēkiem garas ēnas.
        ISBN 9789934157646.

 

Šulce, Dzintra.
    Rižiks : siltie stāsti / Dzintra Šulce ; ilustrācijas: Edgars Būmeisters. - [Baldone] : IK Unda, 2019. - 157, [2] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm.
        Saturs: Klibais ; Dzeltenais grābeklītis ; Grāfienes māja ; Advokāts no Dieva ; Kaķe Puķe ; Aizlūgums ; Baltā vijole ; Caurlaide uz sapņiem ; Plaisa ; Zemeņu lauks ; Raganas māja ; Ielūgums uz vārdadienu ; Čūskuvecene ; Atslēga ; Zaļā istaba ; Regus ; Viena diena ; Rekss ; Sapņu dārzs ; Dāvana ; Rižiks.
        ISBN 9789984989778.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Акунин, Борис.
    Мiр и Война : [роман] / Борис Акунин ; иллюстрации И. Сакурова. - Москва : АСТ, 2020. , ©2020. - 270, [1] с. : иллюстрации ; 24 см. - (История Российского государства в повестях и романах).
        ISBN 9785170825783.

 

Александрова, Наталья(Наталья Николаевна).
    Кресло на чердаке : [роман] / Наталья Александрова. - Москва : АСТ, 2020. - 317, [1] с. ; 21 cm. - (Роковой артефакт).
        ISBN 9785171170622.

 

Вишневский, Януш Леон.
    Одиночество в сети. Возвращение к началу : продолжение легендарного романа / Януш Леон Вишневский ; перевод с польского Ю. Чайникова. - Москва : АСТ, 2020. - 542, [1] с. ; 21 см. - (Вишневский: просто о сложном).
        ISBN 9785171203405..

 

Воронова, Мария Владимировна.
    Жертва первой ошибки : роман / Мария Воронова. - Москва : Эксмо, 2020. - 349, [1] с. ; 20 cm. - (Суд сердца. Романы Марии Вороновой).
        ISBN 9785041140595.

 

Колина, Елена.
    Хорошие. Плохие. Нормальные : [роман] / Елена Колина. - Москва : АСТ, 2020. - 286, [1] с. ; 19 cm. - (Мальчики да девочки. Проза Елены Колиной).
        ISBN 9785171272296.

 

Логвин, Янина.
    Небо выше облаков / Янина Логвин. - Москва : АСТ, 2020. - 285, [1] с. ; 21 см. - (Логвин: лучшие книги).
        ISBN 9785171223564.

 

Маринина, Александра Борисовна.
    Безупречная репутация : [роман] / Александра Маринина. - Москва : Эксмо, 2020. - 381, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Больше чем детектив). - Обложка: Новинка: необычное дело Каменской.
        Том 2.
        ISBN 9785041138868.

 

Михалкова, Елена(Елена Ивановна).
    Прежде чем иволга пропоет : [роман] / Елена Михалкова. - Москва : АСТ ; Жанры, 2020. - 416 c. ; 21 см. - (Новый настоящий детектив Елены Михалковой).
        ISBN 9785171192600.

 

Метлицкая, Мария.
    Почти счастливые женщины / Мария Метлицкая. - Москва : Эксмо, 2020. - 412, [1] с. ; 21 см. - (Женские судьбы. Уютная проза Марии Метлицкой).
        ISBN 9785041137861.

 

Райли, Люсинда.
    Семь сестер : история Стар / Люсинда Райли ; перевод с английского Зинаиды Красневской. - Москва : ЭКСМО, 2020. - 571, [2] с. ; 24 см. - Третья книга цикла Семи сестер.
        Книга 3.
        ISBN 9785041136260.

 

Савельева, Ольга.
    ПлоХорошо : окрыляющие рассказы, превращающие черную полосу во взлетную / Ольга Савельева. - Москва : Эксмо, 2020. - 316, [4] с. : иллюстрации ; 19 см. - (Записки российских блогеров).
        ISBN 9785041163815.

 

Сигал, Эрик.
    История любви : роман / Эрик Сигал ; перевод с английского В. Голышева. - Санкт-Петербург : Азбука, 2020. , ©2020. - 187, [1] с. ; 21 см. - (Азбука-бестселлер).
        ISBN 9785389179271.

 

Степнова, Марина(Марина Львовна).
    Сад : роман / Марина Степнова. - Москва : АСТ ; Редакция Елены Шубиной, 2020. - 412, [1] с. ; 21 см. - (Странные женщины). - Премия "Большая книга". - На обложке: Содержит нецензурную брань.
        ISBN 9785171189952.

 

Тилье, Франк.
    Лука, или Темное бессмертие : [роман] / Франк Тилье ; перевод с французского Риммы Генкиной. - Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2020. - 475, [4] с. ; 22 cm. - (Звезды мирового детектива).
        ISBN 9785389171619.

 

Фитцек, Себастьян.
    Осколок : роман / Себастьян Фитцек ; перевод с немецкого И. Эдлер. - Москва : Центрполиграф, 2020. - 318, [1] с. ; 22 см. - (Иностранный детектив). (Шедевры детектива # 1).
        ISBN 9785227090706.

 

Харпер, Джейн.
    Под палящим солнцем : [роман] / Джейн Харпер ; перевод с английского А. Чижовой. - Москва : АСТ, 2020. - 383 c. ; 21 см. - (Новый мировой триллер).
        ISBN 9785171216863.

 

Līdzīgi raksti