Mārtiņi,Mārtiņi!
Ziemai vaļā vārtiņi.
Rudentiņis projām iet,
Nu tik ziemu sagaidiet!

(J.Osmanis)

 

 

 

 

 

 

Mārtiņdiena ir latviešu tautas gadskārtu svētki, kas iezīmē rudens beigas un ziemas sākšanos. Lauku darbi padarīti un mēs visi varam priecāties par ražu ko esam sarūpējuši ziemai. Arī Rēzeknes pilsētas 2.bibliotēka 8.novembrī, kopā ar PII ‘’PASAKA’’ audzinātājām un bērniem lustīgi nosvinēja Mārtiņdienu.  Bērni piedalījās atrakcijās, skaitīja dzejoļus un ticējumus.  Pasākums bija jautrs un interesants mums visiem .Noslēgumā visi kopīgi piedalījāmies jautrās rotaļās kopā ar vilku. Bibliotēka ieguva jaunus lasītājus ,kā arī bibliotēkas telpās var apskatīt bērnu radošo izstādi –Mārtiņdienas simbols – gailis.