Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     2015. gada 19. maijā Rēzeknes pilsētas 2. bibliotēkā skolotājas Anitas Mortuzānes vadībā ciemojās ļoti zinātkārie PII “Pasaka” grupiņas “Bitīte” audzēkņi.

 

     Ekskursijas laikā bērni uzzināja, kā kļūt par bibliotēkas lasītāju un kā jāuzvedas bibliotēkā, iepazina bibliotēkas grāmatu un žurnālu daudzveidību, ar interesi spēlēja dažādas spēles, jautri un rotaļīgi pavadīja savu laiku.

 

     4 – 5 gadus veci bērni vēlas izzināt pasauli. Vēl vairāk, viņi vēlas zināt atbildes uz visiem jautājumiem, tāpēc daudzus bērnus interesēja tieši enciklopēdiju aplūkošana. Bērniem pirmā tikšanas ar bibliotēku noritēja patīkamā un labvēlīgā vidē. Par to liecina arī ekskursijas fotogalerija.