Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     2017. gada 22. martā pilsētas 2. bibliotēku apmeklēja pirmsskolas izglītības iestādes “Laimiņa” bērni, kopā ar vecākiem, un skolotājas – Svetlana Ločmele un Sarmīte Sausiņa.

 

     Kur var atrast atbildes uz visiem jautājumiem – BIBLIOTĒKĀ! Tā ir vieta, kurā dzīvo grāmatas. Tās aiziet pie lasītājiem paciemoties un atkal atgriežas atpakaļ bibliotēkā.

 

     Pasākumā gaitā bērni iepazinās ar bibliotēkas krājumā esošajām runājošajām un skanošajām grāmatām, kā arī  apskatīja bilžu grāmatas, žurnālus un bērnu enciklopēdijas par dažādām tēmām.

 

     Ja īstais laiks ir palaists garām, iemācīt bērnam mīlēt grāmatas ir daudz grūtāk. Tā uzskata pirmskolas izglītības iestādes “Laimiņa” skolotājas. Bērni, kuri paši vēlējās un kuru vecāki tam piekrita, kļuva par bibliotēkas lasītājiem.

 

     Skolotājas stāsta, ka bērnu lasītprasme bērnudārza vecumā ir visai dažāda. Naskākie burtiņus pazīstot jau četru gadu vecumā, bet šis noteikti ir īstais vecums, lai bērni sadraudzētos ne tikai ar planšetēm un datoriem, bet arī ar grāmatām.

 

     “Grāmatas mums ļoti patīk, tāpēc mums grupā arī ir pašiem savs grāmatu plaukts, kur mēs izvēlamies grāmatas, šķirstām un lasām, un kopīgi pētām. Manuprāt, bērniem ir jāatrod īstais laiks, kad viņiem to piedāvāt, un tad viņiem tas aiziet ļoti raiti. Bet, ja tas laiks ir palaists garām, tad ir grūtāk viņus piesaistīt pie grāmatām,” teica pirmskolas skolotāja Svetlana Ločmele.