la025 
 Foto: Aija Miķele

2020. gada 10. jūlijā pulksten 15.00 Rēzeknes 2. Bibliotēka un Rēzeknes Bērnu bibliotēka ARPC “Zeimuļs” aktu zālē rīkoja Dzidras Rinkules-Zemzares simtgadei veltītus literāros lasījumus “Ceļojums kalnā pie Ņauvas un viņa draugiem”. Ievērojot drošības pasākumus, pasākumā īpaši tika aicinātas piedalīties ģimenes ar bērniem.

Sākotnēji pasākums tika plānots Rēzeknes pilskalnā, taču laika apstākļu pēc tika pārcelts uz ARPC “Zeimuļs” aktu zāli.

Pasākumā laikā sanākušie tika iepazīstināti ar informāciju par autores dzīves gaitām un viņas radošo darbību. Tālāk abu bibliotēku darbinieki un lasītāja no Bērnu bibliotēkas sanākušajiem lasīja Dzidras Rinkules-Zemzares grāmatas “Kā Ņauva meklēja draugu” fragmentus, kā arī aicināja iepazīties arī ar citām autores grāmatām.

Pasākums noslēdzās ar spēles “Runcis un peles” izspēli. Pašiem mazākajiem pasākuma apmeklētājiem tā likās īpaši saistoša.

Paldies ARPC “Zeimuļs” par telpām! Tiekamies citos bibliotēkas pasākumos!