Rēzeknes Centrālā bibliotēka

 

Rēzeknes 2. bibliotēka

  • „Tulkotājai Ilgai Melnbārdei – 90” (no 3. oktobra)
  • „Rakstniecei Mārai Svīrei – 75” (no 3. oktobra)
  • „Skaistuma meklējumos” (no 6. oktobra)
  • „Jānim Porukam – 140” (no 11. oktobra)
  • „Dzejniekam un publicistam Jānim Cibuļskim – 100” (no 17. oktobra)
  • „Garīdzniekam un politiķim Jāzepam Rancānam – 125” (no 20. oktobra)
  • „Dzejniekam Aleksandram Čakam – 110” (no 24. oktobra)
  • „Latviešu dzīvesziņa” Tradīcijas, ticējumi, raksti (no 25. oktobra)
  • „Dzejniekam Uldim Auseklim – 70” (no 25. oktobra)

 

Rēzeknes Bērnu bibliotēka