…jeb atskats uz pieciem pēdējiem sasaukumiem Rēzeknē

 
Foto no: Rēzeknes Vēstnesis, Nr. 4 (2009, 5. maijs)

     Pašvaldību vēlēšanu tuvums piešķir sabiedriskajai dzīvei papildu spriedzi, jo visas partijas cenšas izrādīties vēlētāju priekšā un izcelties uz citu partiju fona. Katrai no tām ir sava priekšvēlēšanu programma, un visās programmās ir solījumi – uzlabosim, attīstīsim, sakārtosim, nepieļausim...

 

     Visu partiju programmas ir sarakstītas brīvā formā, tāpēc vēlētājam ir grūti gan tās salīdzināt, gan izvēlēties to vienīgo partiju, kas tiešām uzlabos, attīstīs un paveiks visu, ko grib vēlētājs. Izsmeļošu informāciju par 2013. gada pašvaldību vēlēšanām var iegūt Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā www.cvk.lv, noderīga informācija pieejama arī www.likumi.lv* un lv.wikipedia.org.

 

     Savukārt šajā rakstā mēs pievērsīsimies Rēzeknes pilsētas politiskās dzīves vēsturiskai gaitai – 5 pēdējām pašvaldības velēšanu reizēm: balsojuma rezultātiem, domes veidošanai, pirmo 100 darba dienu atskaites punktiem.

 

1994. gada 29. maijā…

     …notika pirmās daudzpartiju demokrātiskās pašvaldību vēlēšanas atjaunotajā Latvijas valstī un rēzeknieši nobalsoja par:

 • Rēzeknes saimnieks – Ernests Jurkāns, Jānis Zudāns, Helmuts Čibulis, Irēna Silineviča, Vladimirs Cvetkovs, Vilmārs Jukna;
 • Nacionālo spēku apvienība – Jānis Visockis, Jānis Novokšanovs;
 • Tautas saskaņas partija – Viktors Reblis, Valentīna Šidlovska;
 • Latgales demokrātiskā partija – Jāzeps Korsaks.

 

Foto no: Rēzeknes Vēstis, Nr. 72 (1994, 14. jūn.)

 

      Rēzeknes pilsētas jaunievēlētās domes pirmajā sēdē aizklātas balsošanas rezultātā ar 10 balsīm „par” un vienai „atturoties” par priekšsēdētāju ievēlēts Ernests Jurkāns. Par Rēzeknes Domes priekšsēdētāja neatbrīvoto vietnieku tika ievēlēts Helmuts Čibulis. Rēzeknes Domes locekļi apstiprināja Domes nolikumu, izveidoja trīs pastāvīgās komitejas (Finanšu, Sabiedriskās kārtības, Sociālo, kultūras un izglītības jautājumu), apstiprināja sešas sabiedriskās komisijas, Revīzijas komisiju un Rēzeknes pilsētas konsultatīvo padomi. Dome nolēma, ka sēdes notiks katra mēneša otrajā trešdienā.

 

1997. gada 9. martā…

     …ievēlētie deputāti:

 • Latvijas Sociālistiskā partija un kustība par sociālo taisnīgumu un līdztiesību Latvijā – Mihails Bartaševičs, Viktors Pudovs;
 • Tautas saskaņas partija – Sergejs Družiņins, Vitālijs Pitkevičs;
 • Latvijas ceļš – Rēzeknei – Vilmārs Staņislavs Jukna, Viktors Reblis;
 • Demokrātiskā partija „Saimnieks” – Jānis Jukna, Raisa Meiere;
 • Latvijas nacionāli konservatīvās partijas LNNK un apvienības „Tēvzemei un brīvībai” apvienotais saraksts – Jānis Karro, Jānis Visockis;
 • Latvijas Sociāldemokrātiskā partija – Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija – Osvalds Zvejsalnieks.

 

Foto no: Rēzeknes Vēstis, Nr. 53 (1997, 25. marts)

 

     Pirmajā šī sasaukuma domes sēdē, aizklāti balsojot, ar 6 balsīm „par” un 5 „pret” par domes priekšsēdētāju ievēlēts Jānis Jukna, Jānis Karro tika ievēlēts par Rēzeknes Domes priekšsēdētāja vietnieku.

 

2001. gada 11. martā

     …uz Rēzeknes Domes deputātu vietām kandidēja 80 deputātu kandidāti no astoņiem sarakstiem. Vēlēšanu rezultāti:

 • Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā – Atūrs Deņisovs, Mihails Bartaševičs, Valērijs Petrovs, Ivans Ribakovs;
 • Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija – Juris Začests, Vija Anita Ratniece;
 • Latvijas Demokrātiskās partijas un „Latvijas ceļa” apvienotais saraksts – Jeļena Laškova, Jānis Jukna;
 • Kristīgi demokrātiskā savienība – Marts Hahelis;
 • Tautas partija – Vitolds Kudurs;
 • Tēvzemei un Brīvībai/LNNK apvienība – Gunārs Spradzenko.

 

Foto no: Rēzeknes Vēstis, Nr. 35 (2001, 24. marts)

 

     Par Jura Začesta ievēlēšanu mēra amatā balsoja septiņi deputāti (četri – par A. Deņisovu), atbrīvotā vietnieka amatā tika ievēlēts Jānis Jukna.

 

     No Rēzeknes Domes priekšsēdētāja Jura Začesta intervijas laikrakstā „Rēzeknes Vēstis” (2001. g. 30. jūnijs) par pirmajās 100 dienās paveikto:

 • tika izveidots viens neatbrīvotā vietnieka postenis – nacionālo minoritāšu un integrācijas jautājumos (Ivans Ribakovs);
 • izpilddirektora amatā stājies Raimonds Oļehno;
 • tika izveidota komunālo pakalpojumu komisija;
 • pieņemts domes lēmums par „Siltuma” pārveidošanu par akciju sabiedrību;
 • 1. un 5. vidusskola no 1. jūnija uzsāka patstāvīgu finansiālo darbību;
 • dome ir aktivizējusi savu darbību Pašvaldību savienībā;
 • Rēzeknei piešķirts daudzprofilu neatliekamās palīdzības centra statuss;
 • tika veidota jauna pārvalde, kas nodarbosies ar ekonomikas un uzņēmējdarbību; sabiedrisko attiecību nodaļa; iedzīvotāju apkalpošanas jeb pieņemšanas nodaļa (nosacīti „vienas pieturas aģentūra”).

 

2005. gada 12. martā…

 

     …Rēzeknes Domē ievēlēti 13 deputāti:

 • Jaunais centrs – Igors Ignatjevs, Irēna Seikste, Jekaterina Vozņuka, Aleksejs Maksimovs;
 • Tautas saskaņas partija – Jānis Tutins, Vladimirs Nikonovs;
 • Jaunais laiks – Guntis Piteronoks;
 • Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā – Valērijs Petrovs;
 • Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija – Juris Začests;
 • Savienība „Latgales sirds” – Ernests Jurkāns;
 • Mūsu Latvijai – Anatolijs Pušņakovs;
 • Tautas partija – Vitolds Kudurs;
 • Latvijas Pirmā partija – Jeļena Laškova.

 

    2005. gada 22. martā Administratīvā rajona tiesa   atcēla Rēzeknes pilsētas Vēlēšanu komisijas 13. marta lēmumu, ar kuru bija apstiprināti Rēzeknes Domes vēlēšanu rezultāti. Lēmums pieņemts, izskatot vairāku partiju prasības pieteikumu par notikušo vēlēšanu rezultātu anulēšanu sakarā ar vēlētāju uzpirkšanu. Tā kā jaunā Rēzeknes Dome netika ievēlēta, darbu turpina iepriekšējais domes sastāvs.

 

    2005. gada 20. aprīlī Centrālā vēlēšanu komisija nolēma 20. augustā izsludināt atkārtotas Rēzeknes pilsētas domes vēlēšanas.

 

2005. gada 20. augustā…

 

     …Rēzeknes pilsētas domes atkārtoto vēlēšanu rezultāti:

 • „Dzimtene”, Latvijas Sociālistiskā partija – Dagmāra Abramova;
 • Rēzeknes jaunsaimnieks – Valerijs Brokāns;
 • Savienība „Latgales sirds” – Ernests Jurkāns;
 • PCTVL – Iļja Klimanovs;
 • Latvijas Pirmā partija – Jeļena Laškova;
 • Jaunais laiks – Maija Muceniece, Guntis Piteronoks;
 • Tautas saskaņas partija – Vladimirs Nikonovs, Jānis Tutins;
 • Tautas partija – Juris Guntis Vjakse;
 • Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija – Juris Začests;
 • TB/LNNK – Gunārs Spradzenko;
 • Mūsu Latvijai – Anatolijs Pušņakovs.

 

Foto no: Rēzeknes Vēstis, Nr. 106 (2005, 27. aug.)

 

     Aizklātas balsošanas rezultātā ar balsu vairākumu (8 „par”) par pilsētas mēru ievēlēja Jāni Tutinu, pirmā un otrā atbrīvotā priekšsēdētāja vietnieka amatiem – Ernestu Jurkānu un Anatoliju Pušņakovu, par trešo – neatbrīvoto vietnieku kļuva Dagmāra Abramova. Par Rēzeknes Domes izpilddirektori ar balsu vairākumu apstiprināta Ilona Īriste, Raimonds Oļehno – izpilddirektores vietnieks. Tika izveidotas četras pašvaldības komitejas: Pilsētas attīstības; Finanšu un budžeta; Infrastruktūras un sabiedriskās kārtības; Kultūras, izglītības, sporta, veselības, sociālo un darba lietu.

 

    No Rēzeknes Domes priekšsēdētāja Jāņa Tutina intervijas laikrakstā „Rēzeknes Vēstis” (2005. gada 15. decembris) par pirmajās 100 dienās paveikto:

 • pilsētas centrālās daļas un ziemeļu rajona centralizētā apkure ir pilnībā pārgājusi uz gāzi;
 • veikts Dārzu ielas kapitālais remonts;
 • Latgales, Dārzu ielā, Atbrīvošanas alejā apgaismes spuldzes nomainītas pret jaunām un energoekonomiskākām;
 • apvienotas Komunālās saimniecības un Nekustamā īpašuma pārvaldes;
 • veikta pilsētas pašvaldības kredītu pagarināšana un pārkreditēšana.

 

  Atkārtotajā Rēzeknes domes sēdē 2006. gada 3. martā aizklātā balsošanā ar 7 balsīm „par” Jānis Tutins tika atbrīvots no domes priekšsēdētāja amata un par Rēzeknes Domes priekšsēdētāju ievēlēts Juris Guntis Vjakse.

 

2009. gada 6. jūnijā…

 

     …domes vēlēšanās no 17 sarakstiem 5% barjeru pārvarēja četras partijas:

 • Saskaņas centrs – Aleksandrs Bartaševičs, Vladimirs Nikonovs, Lidija Ostapceva, Andrejs Rešetnikovs, Viktors Barovskis, Aleksandrs Marčenko, Jaroslavs Ivanovs, Aleksandrs Sedihs;
 • Vienota Rēzekne – Gunārs Spradzenko, Jurijs Petkevičs;
 • Sociāldemokrātiskā partija – Jānis Krišāns;
 • Tautas partija – Juris Guntis Vjakse.

 

Foto no: Rēzeknes Vēstnesis, Nr. 7 (2009, 7. jūl.)

 

     Aizklātā balsošanā par Aleksandra Bartaševiča kandidatūru domes priekšsēdētāja amatam nobalsojuši 10 deputāti, 3 – pret. Rēzeknes Domes priekšsēdētāja vietnieks – Andrejs Rešetnikovs, izpilddirektors – Raimonds Olehno.

 

     No Rēzeknes Domes priekšsēdētāja Aleksandra Bartaševiča preses konferencē teiktā („Rēzeknes Vēstis”, 2009. g. 17. oktobris) par pirmajās 100 dienās paveikto:

 • pašvaldības struktūras reorganizācijas laikā tika samazinātas 60 štata vienības;
 • katra mēneša pirmā piektdiena pašvaldības darbiniekiem ir neapmaksāta brīvdiena;
 • no 1. septembra atjaunots bērna piedzimšanas vienreizējais pabalsts Ls 50 apmērā;
 • bērni līdz 7 gadu vecumam tiek pārvadāti bez maksas;
 • pašvaldība parakstīja līgumu ar Nodarbinātības Valsts aģentūru par „stipendiātu” nodarbināšanu (560 bezdarbnieki).

 

      Gaidāmās 2013. gada pašvaldību vēlēšanas būs pirmās, mēnesi pirms kurām televīzijā nebūs redzama politiskā reklāma. 2012. gada novembrī pieņemtie Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma grozījumi nosaka, ka 30 dienas pirms vēlēšanām TV programmās un raidījumos nedrīkst izvietot politiskās aģitācijas materiālus. 

 

     Līdz ar to laipni lūdzam Rēzeknes pilsētas iedzīvotājus izmantot bibliotēkā pieejamos drukātos un e-resursus informācijas meklēšanai, kura ļaus jums gan ieskatīties vēsturē, gan detalizētāk izpētīt pašlaik saistībā ar 2013. gada pašvaldību vēlēšanām notiekošo.

 

     Rēzeknes Centrālās bibliotēkas lasītavā ir plašs periodisko izdevumu krājums, t. sk. Rēzeknes laikraksti „Rēzeknes Vēstis”, „Rēzeknes Vēstnesis”, „Панорама Резекне”. Jaunākie preses izdevumi ir pieejami brīvpieejā. Apmeklētājiem lasītavā ir pieejami 8 bibliotēkas datori, kā arī pastāv iespēja informācijas meklēšanai izmantot savus personīgos portatīvos datorus, pieslēdzoties bibliotēkas Wi-Fi tīklam. Lasītava sniedz kopēšanas, printēšanas un skenēšanas pakalpojumus. Sekojiet līdzi 2013. gada pašvaldību vēlēšanu maratonam!

 

*

http://www.likumi.lv/doc.php?id=57839

http://www.likumi.lv/doc.php?id=255270&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=108256&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=35108&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=62836&from=off
http://www.lvportals.lv/skaidrojumi.php?id=253492