Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     2014. gada 4. oktobrī Latvijā notiks kārtējās parlamenta vēlēšanas, kurās vēlēsim 12. Saeimu. Saeimas vēlēšanas tradicionāli notiks piecos vēlēšanu apgabalos (Rīga, Vidzeme, Latgale, Zemgale, Kurzeme), deputātu skaits – 100.

 

     Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sniegto informāciju šā gada 4. jūnijā Latgales vēlēšanu apgabalā bija reģistrēti 226 966 vēlētāji. Tātad Latgales vēlēšanu apgabalam būs jāievēlē 15 deputāti. Deputātu kandidātu sarakstu iesniegšana 12. Saeimas vēlēšanām norisinās no 2014. gada 16. jūlija līdz 5. augustam.

 

     „Nevaru stāvēt malā un noskatīties uz visu, kas notiek. Ja es dzīvoju Latvijā/Latgalē/Rēzeknē, tas ir mans pienākums, izaicinājums. Man ir zināšanas, pieredze,” – cik bieži šie un līdzīgi vārdi tiek dzirdēti priekšvēlēšanu laikā! Aģitācija, programmas, solījumi, masu mediji, elektroniskā vide – gandrīz viss notiek viena cēlā mērķa dēļ: piedalīties un vinnēt! Uzvaras rūgtā cena – mēdz būt arī tā gan pašiem vēlētājiem, gan tiem, kurus ievēlēja.

 

     Līdz 12. Saeimas vēlēšanām ir atlikuši daži mēneši. Pienācis laiks katram vēlētājam sākt domāt, kam un kāpēc atdot savu balsi: turpināt atbalstīt esošos deputātus vai uzticēties jaunpienācējiem politikā. Rēzeknes iedzīvotāji šajā gadījumā nav izņēmums – pilsētnieki gan balsoja, gan tika ievēlēti par Saeimas deputātiem. Vai Rēzeknes deputātiem ir izdevies godam pārstāvēt savu pilsētu Saeimā – gan vienkāršs, gan sarežģīts jautājums. Iespējams, šajā rakstā ievietotā informācija palīdzēs lasītājiem ja ne gluži rast atbildi, tad vismaz kaut ko atcerēties un pārdomāt.

 

Foto no: www.saeima.lv

 

Latvijas Republikas Augstākā Padome

(1990. gada 3. maijs – 1993. gada 5. jūlijs)

 

5. Saeima

(1993. gada 6. jūlijs – 1995. gada 7. novembris)

 

Voldemārs Novokšanovs (Zemnieku Savienība)

Ernests Jurkāns (Saskaņa – Latvijai, atdzimšana tautsaimniecībai)

Antons Seiksts (Latvijas ceļš)

Aleksandrs Bartaševičs, Martijans Bekasovs (Līdztiesība)

 

LR valsts prezidents – Guntis Ulmanis (1993-1999)

Ministru prezidents – Valdis Birkavs, Māris Gailis

 

Pieņemtie likumi:

Par Valsts ieņēmumu dienestu, Par Valsts civildienestu, Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu, Par vārda, uzvārda un tautības maiņu, Latvijas Republikas Reliģisko organizāciju likums, Par Latvijas Hipotēku un zemes banku, Likums par ostām, Pilsonības likums, Par nodokļiem un nodevām, Par valsts un pašvaldību dzīvokļu fonda privatizāciju, Par valsts pensijām.

 

6. Saeima

(1995. gada 7. novembris – 1998. gada 3. novembris)

 

Ernests Jurkāns (Saimnieks)

Antons Seiksts (Latvijas ceļš)

Roberts Jurdžs, Juris Galerijs Vidiņš (Tēvzeme un Brīvība)

Anatolijs Tučs (Vienības partija)

Jānis Urbanovičs (Tautas saskaņas partija)

Aleksandrs Bartaševičs, Martijans Bekasovs (Latvijas Sociālistiskā partija)

 

LR valsts prezidents – Guntis Ulmanis (1993-1999)

Ministru prezidents – Māris Gailis, Andris Šķēle, Guntars Krasts

 

 

Pieņemtie likumi:

Lauksaimniecības likums, Likums par Valsts cilvēktiesību biroju, Likums par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju, Ārstniecības likums, Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām, Muitas likums, Par privātajiem pensiju fondiem, Par valsts sociālo apdrošināšanu, Par Rēzeknes brīvo zonu, Par kooperatīvajām sabiedrībām un to savienībām, Robežsardzes likums, Konkurences likums, Dzelzceļa likums, Fizisko personu noguldījumu garantiju likums, Enerģētikas likums, Izglītības likums, Informācijas atklātības likums, Administratīvi teritoriālās reformas likums.

 

7. Saeima

(1998. gada 3. novembris – 2002. gada 5. novembris)

 

Antons Seiksts (Latvijas ceļš)

Roberts Jurdžs (TB/LNNK)

Jānis Urbanovičs, Aleksandrs Bartaševičs, Martijans Bekasovs (Tautas saskaņas partija)

Osvalds Zvejsalnieks (Latvijas Sociāldemokrātu apvienība)

Imants Stirāns (Jaunā partija)

 

LR valsts prezidents – Guntis Ulmanis (1993-1999), Vaira Vīķe-Freiberga (1999-2007)

Ministru prezidents – Guntars Krasts, Vilis Krištopans, Andris Šķēle, Andris Bērziņš

 

Pieņemtie likumi:

Par iekšējā tirgus aizsardzību, Par bezvalstnieka statusu Latvijas Republikā, Valsts fondēto pensiju likums, Komerclikums, Patērētāju tiesību aizsardzības likums, Fizisko personu datu aizsardzības likums, Profesionālās izglītības likums, Autortiesību likums, Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas likums, Valsts pārvaldes iekārtas likums, Darba likums, Atkritumu apsaimniekošanas likums, Dzīvesvietas deklarēšanas likums, Ieguldītāju aizsardzības likums, Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likums, Valsts kontroles likums, Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu, Valsts sociālo pabalstu likums.

 

8. Saeima

(2002. gada 5. novembris – 2006. gada 7. novembris)

 

Jānis Urbanovičs, Aleksandrs Bartaševičs, Martijans Bekasovs, Ivans Ribakovs (Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā)

 

LR valsts prezidents – Vaira Vīķe-Freiberga (1999-2007)

Ministru prezidents – Andris Bērziņš, Einars Repše, Indulis Emsis, Aigars Kalvītis

 

Pieņemtie likumi:

Valsts probācijas dienesta likums, Eiropas Parlamenta vēlēšanu likums, Lauksaimniecības un lauku attīstības likums, Alkoholisko dzērienu aprites likums, Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likums, Tiesībsarga biroja likums (Tiesībsarga likums), Politisko partiju likums, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums, Elektroenerģijas tirgus likums, Par skaidras naudas deklarēšanu, Bāriņtiesu likums, Azartspēļu un izložu likums, Publisko iepirkumu likums, Rāznas nacionālā parka likums.

 

9. Saeima

(2006. gada 7. novembris – 2010. gada 2. novembris)

 

Martijans Bekasovs, Ivans Ribakovs, Jānis Tutins (Saskaņas Centrs)

 

LR valsts prezidents – Vaira Vīķe-Freiberga (1999-2007), Valdis Zatlers (2007-2011)

Ministru prezidents – Aigars Kalvītis, Ivars Godmanis, Valdis Dombrovskis

 

Pieņemtie likumi:

Dzīvokļa īpašumu likums, Pacientu tiesību likums, Par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas, Sabiedriskā transporta pakalpojumu likums, Par Rēzeknes Augstskolas Satversmi, Valsts darba inspekcijas likums, Vārda, uzvārda un tautības maiņas likums, Par autoceļu lietošanas nodevu, Par valsts pensiju un valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009. gada līdz 2012. gadam, Maksātnespējas likums.

 

10. Saeima

(2010. gada 2. novembris – 2011. gada 17. oktobris)

 

Vladimirs Nikonovs, Ivans Ribakovs, Jānis Tutins (Saskaņas Centrs)

 

LR valsts prezidents – Valdis Zatlers (2007-2011), Andris Bērziņš (2011-…)

Ministru prezidents – Valdis Dombrovskis

 

Pieņemtie likumi:

Transportlīdzekļu nodokļu likums (Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likums), Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likums, Teritorijas attīstības plānošanas likums.

 

11. Saeima

(2011. gada 17. oktobris – …)

 

Vladimirs Nikonovs, Ivans Ribakovs, Jānis Tutins (Saskaņas Centrs)

 

LR valsts prezidents – Andris Bērziņš

Ministru prezidents – Valdis Dombrovskis, Laimdota Straujuma

 

Pieņemtie likumi:

Nodokļu atbalsta pasākuma likums, Sodu reģistra likums, Būvniecības likums, Euro ieviešanas kārtības likums, Priekšvēlēšanu aģitācijas likums, Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums, Pievienotās vērtības nodokļa likums, Nodokļu atbalsta pasākuma likums, fizisko personu mantiskā stāvokļa un nedeklarēto ienākumu deklarēšanas likums.

______________

     Ar 12. Saeimas vēlēšanām reģistrētajiem deputātu kandidātu sarakstiem, priekšvēlēšanu programmām, ziņām par kandidātiem un statistiku tagad ir iespējams iepazīties CVK mājas lapā www.cvk.lv. Piedāvājam mūsu lasītājiem izpētīt Latgales apgabala deputātu kandidātu sarakstus ar Rēzeknē noradītu dzīvesvietu.

 

Saskaņa

Olga Belova (1967), LR Saeima, deputāta palīdze

Vladimirs Nikonovs (1955), LR Saeima, deputāts

Ivans Ribakovs (1960), LR Saeima, deputāts

Jānis Tutins (1966), LR Saeima, deputāts

 

Vienotība

Vasilijs Smuļs (1945), AS Rēzeknes autobusu parks, SIA Latbas Det

Kaspars Vidiņš (1974), SIA B25

Juris Galerijs Vidiņš (1938), SIA Viļānu slimnīca

 

Visu Latvijai – Tēvzemei un Brīvībai/LNNK

Ērika Teirumnieka (1971), Rēzeknes Augstskola

 

Zaļo un Zemnieku savienība

Vitolds Kudurs (1957), Rēzeknes pilsētas bērnu patversme

Diāna Upeniece (1976), SIA Eugesta un partneri

 

Latvijas Krievu savienība

Valērijs Orlovs (1958), AS PrivatBank, SIA Rīgas apsardzes sabiedrība

Anatolijs Pušņakovs (1969), bezdarbnieks

 

Politiskā partija „Izaugsme”

Adriana Treikule (1988), Starptautiskā Universitāte UNINTER

 

No sirds Latvijai

Natālija Tautkusa (1973), SIA Cirmas Ezerkrasts

 

Vienoti Latvijai

Vjačeslavs Dubovskis (1983), Rēzeknes pilsētas dome, deputāts; SIA Microlines u. c.

Jānis Jukna (1959), SIA Rēzeknes slimnīca, LU P. Stradiņa medicīnas koledža

Gunārs Spradzenko (1965), SIA Rēzeknes ūdens

 

Latvijas attīstībai

Rasma Zaharenko (1992), studente

 

Latvijas Reģionu Apvienība

Inga Drele (1967), LR Saeimas deputāta palīdze

Sergejs Kodors (1988), Rēzeknes Augstskola

Marija Zeltiņa (1956), izglītības un integrācijas iestāde „Ilgtspējība”

 

Izmantotie avoti:
www.president.lv
www.saeima.lv