Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     2022. gada 17. janvārī Rēzeknes Centrālās bibliotēkas abonementa krājums tiks papildināts ar 55 jaunām grāmatām. Turpinājumā neliels ieskats jaunumos.

 

     Malgožatas Raščevskas grāmata “Domāt precīzi vai daudzveidīgi – konverģenta un diverģenta domāšana” veltīta diviem pamata domāšanas veidiem. Viens ir vairāk saistīts ar loģisku un precīzu domāšanu, bet otrs – ar daudzveidīgu un radošu. Grāmata aplūko šo domāšanas veidu saistību ar zināšanām, atmiņu, motivāciju, emocijām un personības iezīmēm. Tā ir paredzēta studentiem, psihologiem, skolotājiem jauno izglītības pārmaiņu kontekstā un citiem interesentiem.

 

     Anna Eižvertiņa grāmatā “Ceļvedis darbības teātrī” sniedz ieskatu teātra vēsturē, detalizēti pievēršas aktiera darbam, režijas teorijai un praksei, režisora darbam, muzikālajai partitūrai u. c. Ceļvedim pievienoti pielikumi ar atsevišķu grāmatā pieminēto personību (Ježijs Grotovskis, Oļģerts Kroders, Vsevolods Meierholds u. c.) oriģināldarbu fragmentiem.

 

     Valters Izaksons grāmatā “Einšteins” ne tikai skaidro, kā darbojās Alberta Einšteina izcilais prāts, bet arī sniedz brīnišķīgu ieskatu viņa atklātajā Visumā un paša atklājēja personībā. 1905. gadā, strādājot vienkārša ierēdņa amatā Šveices patentu birojā, Einšteins uzrakstīja četrus darbus, kas fizikai piešķīra jaunu nozīmi. Viņa panākumu pamatā bija šaubas par vispāratzīto gudrību un izbrīns par noslēpumiem, kas citiem šķita ikdienišķi.

 

     Etnogrāfes  Aijas Jansones grāmata “Tautastērpa komplektēšanas pamati” ir metodisks materiāls latviešu tautastērpa darinātājiem un valkātājiem. Izdevumā apkopoti autores  pētījumi par tautas ģērbšanās kārtības maiņu Latvijas teritorijā, sākot ar 19. gs. pirmo pusi līdz 19.–20. gs. mijai, sīkāk aplūkojot tērpu materiālus un izmantotos audumus, piegriezumu, rotājumus, komplektējumu un nēsāšanas tradīcijas. Grāmatā izmantoti Latvijas muzeju krājumu materiāli, veiksmīgāko pēdējo gadu tautastērpu rekonstrukciju, kā arī XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku Tautastērpu skatē godalgoto tērpu fotoattēli.

 

    “Buču pods” ir pavasarīgi saulaina dzejoļu izlase bērniem, kas veltīta māmiņām, vecmāmiņām, krustmāmiņām un pārējām mīļajām būtnēm, kuras līdzinās mammām. Tajā apkopotas gan latviešu literatūras klasiķu vārsmas, gan mūsdienu autoru dzejoļi, tostarp arī jaunumi, kas sacerēti īpaši šim kopkrājumam. Dzejas noskaņu gamma ir ļoti bagātīga. Grāmatā sastapsiet sirsnīgus veltījumus, mīlestības pilnus pateicības vārdus un dedzīgus solījumus, dzirkstošu draiskošanos, pārsteidzošus jociņus, bet arī gaismas caurstrāvotas skumjas un tālu atmiņu pieskārienus.

 

     Inese Zandere par savu dzejoļu grāmatu “Mantojumi” stāsta tā: “Šīs lirikas būvmateriāls ir vēsturisks, biogrāfisks un autobiogrāfisks. Dzejoļos sapludināta konstruēta un rekonstruēta realitāte – balstoties pārliecībā, ka gan ārpus literatūras, gan literatūrā pastāv īstenība, kurai piemīt patiesums, taču tas ir individuāls, nevis “objektīvs”.”

 

     Laura Gundara prozas grāmata “Svešam kļūt jeb Stāsts par Gunāru A.” uzrakstīta kā aizraujoša multimediāla izrāde, kurā satiekas dokumentāls pētījums un autobiogrāfiski motīvi, kinoscenāriji un tiesas drāma, autora asās pārdomas par mūsdienām un laiku, kurā dzīvoja gan viņš pats, gan disidents Gunārs A. Ik lapaspuse pārsteidz ar izmantoto paņēmienu un literāro formu bagātību, bet sirdī trāpa godīgums, ar kādu darbs ir uzrakstīts.

 

     Miervalža Birzes “Rozā zilonis” ir satīrisks stāsts par dzīvi mazpilsētā 20. gs. 70. gadu Latvijā. Autors mazliet ironiski pasmējies gan par jauniešu, gan kultūras darbinieku tiekšanos pēc rietumu kultūras vērtībām, kā arī par pašmāju kultūras nabadzību. Šoreiz jauno grāmatu klāstā arī citi atkārtotie izdevumi jau agrāk izdotām un popularitāti guvušām grāmatām.

 

     Laipni gaidām bibliotēkā! Atgādinām, ka no 2021. gada 15. novembra, apmeklējot bibliotēku, jāuzrāda Covid-19 pārslimošanas vai vakcinācijas sertifikāts. Aicinām grāmatas izvēlēties un rezervēt jau pirms došanās uz bibliotēku.

 

Pilnu jauno grāmatu sarakstu skatieties šeit.

Nākamā jauno grāmatu diena abonementā – 1. februārī.

Jauno grāmatu diena e-grāmatu bibliotēkā (grāmatas latviešu valodā) – trešdienās.

E-grāmatas angļu valodā u. c. svešvalodās lasiet šeit.

 

Līdzīgi raksti