Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Rēzeknes Centrālā bibliotēka ir saņēmusi vērtīgu dāvinājumu – jūlijā izdotu grāmatu “Jura Gaigala varavīksne”, kas ir pirmā grāmata par šo mākslinieku – divdaļīga un 432 lappuses bieza.

 

     1. daļā var lasīt par mākslinieka dzīvi un darbības daudzpusību, bet 2. daļā ir viņa ilustrēto tautasdziesmu izlase (ap 300 no kopumā 700 zīmējumiem), kuras viņš atlasījis un ilustrējis no 1973. līdz 2001. gadam un apkopojis 9 albumos (tie katrs vienā eksemplārā glabājas Rēzeknes un Maltas muzejā un pie meitas). Zīmējumos viņš attēlojis savā bērnībā redzētās tradīcijas, darbarīkus, taču papildus veicis rūpīgu arheoloģisko un etnogrāfisko materiālu izpēti, lai detaļas attēlotu maksimāli precīzi. Tādējādi grāmatā atradīsiet daudz unikālu vēsturisku liecību par 20. gadsimta latviešu dzīvesziņu.

 

     Grāmatas idejas autore ir Mg. philol., žurnāliste, redaktore Skaidrīte Svikša, kura to veidoja, sadarbojoties ar mākslinieka meitu Daci Gaigalu. Izdevumu vēl vērtīgāku padara pieaicinātie profesionāļi: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas profesore, filoloģijas zinātņu doktore latviešu folkloristikā Angelika Juško-Štekele; Latgales Kultūrvēstures muzeja Mākslas nodaļas vadītāja Mg. design, Bac. art. Inese Dundure; Maltas vēstures muzeja krājuma glabātāja māksliniece-grafiķe, Bac. art. Jana Indričāne. Jāpiebilst, ka grāmatas beigās ir tās satura un mākslinieka dzīvesstāsta īss pārstāsts angļu, franču un krievu valodā.

 

     Līdz šim Juri Gaigalu (1931–2018)  vairāk pazinām kā Latgales skaisto ainavu gleznotāju (viņa gleznas izmantotas daudzu grāmatu noformējumos), taču viņš ir bijis daudzpusīga personība (fotografējis, dejojis, daudz ceļojis utt.) un pievērsies arī citām mākslas šķautnēm – akvareļiem, botāniskajām ilustrācijām un kā viens no retajiem Latgales māksliniekiem – arī tautasdziesmu ilustrēšanai.

 

     Juris Gaigals ir dzimis Rēzeknes novadā toreizējā Ružinas pagasta Kovaļovkas sādžā netālu no Maltas, mācījies skolās Daugaviešos un Purvmalā, absolvējis Rēzeknes 1. vidusskolu (1951), pēc Latvijas Valsts Universitātes Mehānikas fakultātes beigšanas (1956) aktīvās darba gaitas pavadījis Rīgā kā konstruktors (sākumā mašīnbūves, vēlāk vakuumiekārtu jomā). 2000. gadā atgriezās Latgalē un dzīvoja Rēzeknē (vasaras pavadīja pie radinieka Maltā, kur ļāvās gleznošanai).

 

     Grāmata izdota ar Maltas pagasta pārvaldes, Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Mazo kultūras un tūrisma projektu konkursa, uzņēmēju Pētera Ragauša, Gunāra Smeiļa un Igora Lucijanova, kā arī mākslinieka meitas Daces un mazmeitas Ievas finansiālu atbalstu.

 

     Nāciet un iepazīstiet latgaliešu mākslinieka unikālo mums atstāto garīgo mantojumu!