{source}
<script type="text/javascript">

function DraugiemSay( title, url, titlePrefix ){
 window.open(
  'http://www.draugiem.lv/say/ext/add.php?title=' + encodeURIComponent( title ) +
  '&link=' + encodeURIComponent( url ) +
  ( titlePrefix ? '&titlePrefix=' + encodeURIComponent( titlePrefix ) : '' ),
  '',
  'location=1,status=1,scrollbars=0,resizable=0,width=530,height=400'
 );
 return false;
}
</script>

<a href="#" mce_href="#" onclick="DraugiemSay('Grāmatas medicīnas darbiniekiem. Septembris 2010',
'http://www.rezeknesbiblioteka.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=445:gramatas-medicinas-darbiniekiem-septembris-2010&catid=167:gramatu-apskati&Itemid=104', 'Rezeknesbiblioteka.lv');">
<img src="../images/dr.gif" mce_src="../images/dr.gif" border="0" /><font color="#666666" size="2"><u>Pasaki draugiem</u></font></a>

{/source}

Rezeknes Centralas bibliotekas specializetais gramatu izsniegsanas punkts
SGIP lasītājus apkalpo bibliotekāre I. Nagle
Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Rēzeknes Centrālās bibliotēkas Specializētajā grāmatu izsniegšanas punktā (SGIP), kurš atrodas Rēzeknes veselības aprūpes centra telpās 18. Novembra ielā 41, kā katru mēnesi pieejamas jaunas grāmatas. Turpinājumā vairāk par dažām no tām.

     Anatolija Danilāna grāmatā „Hroniskas aknu slimības” (1. grāmata) runāts ne tikai par aknu slimībām, bet apskatīts daudz plašāks jautājumu klāsts – ir ietvertas arī ziņas par sarežģītiem modernās medicīnas un bioloģijas atklājumiem. Taču autors ir darījis visu, lai sarežģītās lietas lasītājam būtu pieejamas iespējami uzskatāmā un saprotamā veidā. Grāmatā aplūkota galvenokārt alkohola taukainu aknu slimība (alkohola steatohepatīts) un nealkohola taukainu aknu slimība (ne alkohola steatohepatīts). SGIP būs pieejama arī šīs grāmatas otrā daļa.

 

     

     Daces Rozenbergas redakcijā tapusī grāmata „Dzemdniecība” būs labs palīgs zināšanu apgūšanai šajā medicīnas disciplīnā. Šīs grāmatas tapšanā vislielāko darbu ir ieguldījuši Rīgas Stradiņa universitātes Dzemdniecības un ginekoloģijas katedras docētāji, katru grāmatas nodaļu ir uzrakstījis cits autors.

     SGIP tagad pieejama arī grāmata „Bērnu slimību riska faktori”, kurā apskatītas vairākas aktuālas pediatrijas problēmas, tajā skaitā muskuloskeletāli sindromi, pārtikas alerģija un helikobaktērijas infekcijas īpatnības bērniem, kā arī bērnu mirstība, kas Latvijā ir viena no augstākām Eiropas valstu vidū, tās cēloņi un novēršanas iespējas. Grāmatā liela uzmanība ir veltīta arī sociālās pediatrijas pieejai dažāda veida attīstības traucējumu diagnostikai un terapijas pilnveidošanai, lai būtiski uzlabotu bērnu iespēju pilnvērtīgi integrēties sabiedrībā. Grāmatas autore Ingrīda Rumba-Rozenfelde saka: „Grāmata iecerēta kā palīgs visiem Latvijas pediatriem un ģimenes ārstiem, kas vēlas uzzināt par jaunākajiem zinātniskajiem atklājumiem un pētījumu rezultātiem, to izmantošanas iespējām praktiskajā darbā. Tā būs noderīga lasāmviela arī medicīnas politikas veidotājiem un īstenotājiem, kā arī tiem nozares profesionāļiem, kas iesaistīti vecāku izglītošanas procesā. Tajā vērtīgu informāciju varēs atrast ikviens, kam rūp mūsu bērnu nākotne.”

 

   

     Profesora Aivara Lejnieka redakcijā tapusī vairāk nekā 900 lappušu biezā „Klīniskā medicīna” paredzēta kā mācību līdzeklis vecāko kursu studentiem un rezidentiem, taču tā būs labs palīglīdzeklis arī ārstiem kvalifikācijas celšanai un zināšanu papildināšanai. Grāmata bagātīgi ilustrēta zīmējumiem, fotogrāfijām, vizuālās diagnostikas attēliem, shematiskiem attēliem un tabulām.

 

     Aivara Stengrevica grāmata „Onkoloģija ģimenes ārstam” veidota kā vispārīgs onkoloģisko slimību pārskats primārās veselības aprūpes aspektā, jo onkoloģiskā slimnieka liktenis un dzīvība pirmām kārtām atkarīga no ārsta, pie kura slimnieks vērsies vispirms un visbiežāk tas ir primārās aprūpes ārsts. Tā kā onkoloģisko slimnieku skaits joprojām ir liels un nākotnē nebūt nemazināsies, ārstiem jābūt gataviem sniegt šiem cilvēkiem iespējami optimālu palīdzību.

     Visu SGIP pieejamo izdevumu sarakstu skatieties šeit.

 

Līdzīgi raksti