Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     No 2017. gada 1. līdz 16. februārim Rēzeknes Centrālās bibliotēkas lasītavā var aplūkot novadpētniecības cikla “Latgale un latgalieši” izstādi “Laikraksta “Rēzeknes Vēstis” ielikumam “Mōras Zemei” – 20”.

 

     Pirms 20 gadiem,  6. februārī,  laikraksta “Rēzeknes Vēstis” lasītāji varēja iepazīties ar jaunu ielikumu - “Mōras Zeme”. 90. gadu sākumā ar tādu pašu nosaukumu latgaliešu valodā iznāca atsevišķs laikraksts, taču finansiālu apsvērumu dēļ 1994. gadā tas savu darbību pārtrauca.

 

     Jaunais ielikums turpināja laikraksta “Mōras Zeme” aizsākto tradīciju, proti, reliģisku un kultūrvēsturisku rakstu publicēšanu un pieturējās pie P. Stroda gramatikas tradīcijām.

 

     Starp aktīvākajiem ielikuma autoriem jāmin J. Elksnis, kurš šo divu desmitgažu garumā regulāri ir rakstījis par Latgales Kultūras Centra izdevniecībā iznākušajām grāmatām, A. Babre, kuru pazīstam kā aktīvu latgaliešu valodas aizstāvi. Daudz rakstu pieder J. Trūpa, L. Apšenieces, V. Tenčas-Goldmanes, P. Keiša spalvai, savu dzeju un pārdomas par kultūrvēsturiskām tēmām savā laikā ir publicējuši A. Vējāns, A. Kūkojs, M. Bārbale. Gadu gaitā autoru pulkam ir pievienojušies gados jaunāki cilvēki – A. Zuja, I. Dimzule, I. Silkāns un daudzi citi.

 

     Lasītāji vienmēr ar lielu interesi gaida kārtējo Plociņu Mases vēstuli, kura ar sev raksturīgo humoru apraksta vienu vai otru mūsu dzīves nebūšanu. Ielikums allaž iepazīstina arī ar kādu jaunu vai jau pazīstamu vietējo literātu un viņa daiļradi.

 

     Šodien varam droši teikt, ka ielikumu “Mōras Zeme” lasītāji ir iecienījuši un ar interesi  gaida katru jaunu laidienu. Lasītavā var pārlapot visus šajos 20 gados iznākušos ielikumus. Lasītāju ērtībai ielikumi ir apkopoti arī atsevišķā novadpētniecības mapē ar nosaukumu “Mōras Zeme”.