Attēls: Igaunijas prezidentūras ES 2017 logo

     No šī gada 1. jūlija līdz pat gada beigām Eiropas Savienības Padomē prezidējošās valsts pienākumus pildīs mūsu kaimiņvalsts Igaunija, kurai šī būs pirmā prezidentūra ES Padomē valsts vēsturē. No 24. līdz 31. augustam Rēzeknes Centrālās bibliotēkas lasītavā varēs iepazīties ar mūsu ziemeļu kaimiņiem veltīto izstādi.

 

     Kas ir prezidentūra un kāda atbildība gulstas uz prezidējošās valsts pleciem? Katra Eiropas Savienības dalībvalsts rotācijas kārtībā uz sešiem mēnešiem kļūst par prezidējošo valsti un vada ES Padomes darbu. ES Padome ir būtisks lēmumu pieņēmējs, kas kopā ar Eiropas Parlamentu (EP) pieņem tiesību aktus un koordinē politikas jomas ES līmenī.

 

     Prezidentūra ir iespēja katrai ES dalībvalstij neatkarīgi no tās lieluma vai iestāšanās laika veidot ES dienaskārtību. Latvija pirmo reizi vēsturē prezidējošās valsts pienākumus pildīja no 2015. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam. Prezidējošā valsts vada visa līmeņa Padomes sanāksmes, virza darbu ES likumdošanas jomā un veicina valstu sadarbību, tādējādi nodrošinot ES darba nepārtrauktību un kopējo mērķu sasniegšanu. Prezidentūras uzdevums ir būt godīgam un neitrālam sarunu starpniekam.

 

     Igaunija ir izvirzījusi četras prioritātes:

1. Atvērta un inovatīva Eiropas ekonomika

2. Droša Eiropa

3. Digitāla Eiropa un brīva datu plūsma

4. Iekļaujoša un ilgtspējīga Eiropa

 

     Igaunijas prezidentūra ES Padomē norit laikā, kad ES uzsākusi sarunas ar Apvienoto Karalisti par izstāšanos no ES, kā arī notiek sarunas par ES nākotni 27 dalībvalstu sastāvā. Latvijas interesēs ir nodrošināt Apvienotajā karalistē dzīvojošo Latvijas valstspiederīgo tiesisko pakļāvību.

 

     Par svarīgiem savas prezidentūras laikā Igaunija uzskata arī jautājumus, kas saistīti ar Austrumu partnerību. Līdz ar Igaunijas prezidentūru Austrumu partnerības valstis sagaida papildus iespējas sadarbībai ar ES. Bet līdz ar dažādi pārstāvētajiem viedokļiem attiecībā uz Austrumu partnerību ES iekšienē, mūs sagaida arī vairāki izaicinājumi.

 

     Viens no plašākajiem pasākumiem Igaunijas ES prezidentūras laikā būs Digitālais samits, kurš Tallinā notiks 29. septembrī. Kopumā Igaunijas ES prezidentūras laikā no 1. jūlija līdz 31. decembrim plānotas apmēram 20 augsta līmeņa sanāksmes, vizītes un konferences, kā arī vēl apmēram 200 ar prezidentūru saistītu pasākumu. Igaunija ES prezidentūru pārņem no Maltas, bet nākamā gada 1. janvārī to nodos Bulgārijai.

 

Izmantots:

www.mfa.gov.lv/arpolitika/eiropas-savieniba-arpolitika