Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Rēzeknes Centrālās bibliotēkas abonementā līdz 10. martam apskatāma Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas sarūpētā ceļojošā fotoizstāde “Teiču un Krustkalnu rezervātu daba”.

 

     Izstādē apkopotas fotogrāfijas, kas parāda mirkļus īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un rezervātu dabas ainas. Fotogrāfiju autori ir Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas darbinieki – rezervātu biežākie apmeklētāji un uzraugi. Attēli tapuši pēdējo desmit gadu laikā – gan ejot ikdienas gaitās, gan īpaši tverot neatkārtojamus brīžus reizēs, kad sanāk tikties ar dzīvniekiem un putniem.

 

     Aizvadītais gads abiem rezervātiem bija jubilejas gads – Teiču rezervātam palika 35 gadi, bet Krustkalnu – 40.

 

Teiču dabas rezervāts

 

     Teiču dabas rezervāts atrodas Austrumlatvijas zemienē, tas dibināts 1982. gadā kā vieta, kur saglabāt un aizsargāt purvam raksturīgus un reti sastopamus putnus un mitrājiem raksturīgus augus, kā arī nodrošināt pieturas punktu atpūtai un pārtikas uzņemšanai migrējošiem ūdensputniem. Teiču dabas rezervāts ir arī nozīmīga vieta daudzu bezmugurkaulnieku sugu eksistences nodrošināšanā.

 

 

Krustkalnu dabas rezervāts

 

     Krustkalnu dabas rezervāts atrodas Madonas novadā, tas izveidots 1977. gadā ar mērķi saglabāt šim paugurainajam reģionam raksturīgo mežu un ūdeņu ekosistēmu kompleksu, reto augu sugu ģenētisko un bioloģisko daudzveidību, kā arī ainaviskās un kultūrvēsturiskās vērtības. Krustkalnu dabas rezervāts ir valsts īpaši aizsargājama dabas teritorija ar visstingrāko aizsardzības režīmu, tajā aug galvenokārt skujkoku meži un daudz aizsargājamu augu, ligzdo aizsargājamas putnu sugas.

 

     Ieskats bibliotēkā skatāmajā izstādē – šeit.