Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     2020. gada 14. novembrī 90 gadu jubileju svinēs viens no mūsu novadniekiem – kardināls Jānis Pujats. 

 

     Rēzeknes Centrālās bibliotēkas lasītavā līdz 21. novembrim var iepazīties ar J. Pujata jubilejai veltītu izstādi, kuras materiāli sniedz ieskatu viņa dzīves ceļā.

 

Īsumā

  • Kardināls dzimis Nautrēnu pagasta „Pujatos”, mācījies Rēzeknes 1. vidusskolā, Rīgas Metropolijas Romas katoļu Garīgajā seminārā. 

 

  • Ordinēts 1951. gada 29. martā lielā slepenībā Rīgas arhibīskapa metropolīta Antonija Springoviča privātajā kapelā. Laikā līdz 1991. gadam kalpoja daudzās draudzēs vispirms Latgalē, pēc tam Rīgā, strādāja arī kā pasniedzējs Rīgas Garīgajā seminārā. 

 

  • 1991. gadā kļuva par Rīgas arhibīskapu metropolītu.  

 

  • 1998. gadā pāvests Jānis Pāvils II viņu aizklāti iecēla par kardinālu, bet 2001. gadā Pujatu nominēja par kardinālu un viņš kļuva par Rīgas Metropolijas Romas katoļu baznīcas kardinālu.  

 

  • Pašlaik emeritus statusā darbojas Rīgas Sāpju Dievmātes baznīcā.