No 16. marta Rēzeknes Centrālās bibliotēkas lasītavā Pasaules ūdens dienas ietvaros apskatāma Lubānas ezeram veltīta izstāde.

    Lubāns atrodas Austrumlatgales zemienē, Lubāna līdzenumā, Madonas un Rēzeknes rajonā. Tā platība ir 82 km2, bet garums – 15,6 km, Lubāna platums sasniedz 8,4 km, dziļākā vieta ir apmēram 3,5 m.

    Kā vēsta sena teika, Dievs licis ezeram pārlidot no Kangaru kalniem uz citu vietu, jo ezers solījies nevienu nelaist uz Rīgu. Tā ezers devies uz Lubānas pusi, dusmīgs lidinājies un gaidījis, kad atnāks un pateiks viņa vārdu. 

Te pievakarē divas meitas vēlējušās un viena, ieraudzījusi mākoni, iesaukusies: ”Lubānietis!”

„Lubāns nāk, Lubāns nāk.
Nāc, Lubān’i, šai vietā,
Teitan mīksta guļas vieta!”

Ezers, to dzirdot, tūlīt nolaidies zemē.

      Lubāna nosaukums, kā domā valodnieki, cēlies no igauņu valodas un nozīmē „atvērts platums”. Arheoloģiskie izrakumi liecina, ka Lubāna ezera mitrājs bija pirmā apdzīvotā vieta Latvijas teritorijā pēc ledāju atkāpšanās uz ziemeļiem. Lubāna klāni ir vieni no lielākajiem mitrājiem Eiropā ar kopējo teritorijas platību ap 78 000 hektāru, no kuriem 46 000 hektāru lielā teritorijā atrodas vairāk nekā 20 akmens laikmeta apmetnes. Lai arī ezers un tā apkārtne pārveidoti, tomēr šī teritorija ir unikāla, jo īpaši Baltie klāni. Lubāna ezera apkārtnes mitrāji, ko vietējie iedzīvotāji jau izsenis saukuši par klāniem, ir zemie un augstie purvi, slapjās pļavas, mitrie meži, kas veidojušies tūkstošiem gadu. Lubāna apkaimē vērojamas daudzas putnu sugas, rudeņos un pavasaros ūdenskrātuvēs apmetas tūkstošiem migrējošu ūdensputnu – gulbji, zosis, pīles.

     Ezera ūdeņos sastopamas tādas zivis kā ālanti, raudas, karpas, līņi, asari, karūsas, plauži u.c. Daudzveidīga arī augu valsts. Lubānas līdzenumā ir sastopami reti un aizsargājami augi – Baltijas dzegužpirkstīte, meža silpurene, pundurbērzs, mellenāju kārkls, kā arī daudzu citu augu sugu pārstāvji.

     Ikvienam tūristam ir dota iespēja apskatīt un izbaudīt Lubāna mitraines liegumu – 800 metrus garu laipu klājienu Teirumnieku purvā, no pilskalna pavērot lieliskās ezera un klānu ainavas un citus objektus.

„Lubānam pacelties gribas no klāniem,
Pieglausties tuvu pie Daugavas sāniem,
Klusākos vārdus zem zvaigznēm tai nest.”
                                          (A.Vējāns.)