Rēzeknes Centrālā bibliotēka aicina darbā

     Rēzeknes Centrālā bibliotēka aicina darbā vecāko bibliogrāfu (Komplektēšanas un apstrādes nodaļā).

 

⬇️PRASĪBAS⬇️
 
🟡 Izglītība:
▪️ augstākā izglītība humanitārajās zinātnēs (izglītība bibliotēkzinātnē vai informācijas pārvaldībā tiks vērtēta kā priekšrocība), 3. līmeņa profesionālā kvalifikācija bibliotēku nozarē.
 
🟡 Vēlamā pieredze un prasmes:
▪️ labas BIS ALISE prasmes un iemaņas (tajā skaitā moduļos –
kataloģizācija un komplektēšana);
▪️ pieredze bibliotekārajā darbā;
▪️ valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
▪️ svešvalodu zināšanas;
▪️ jaunāko informācijas tehnoloģiju pārzināšana lietotāja līmenī;
▪️ labas komunicēšanas spējas, prasme strādāt komandā.
 
🟡 Amata pienākumi:
▪️ veidot bibliogrāfiskos aprakstus un klasifikācijas indeksus Rēzeknes Centrālās bibliotēkas (CB) un struktūrvienību krājumiem;
▪️ veidot bibliogrāfiskos aprakstus un klasifikācijas indeksus reģiona bibliotēku jaunieguvumiem un rekataloģizējamam krājumam (pēc pieprasījuma);
▪️ iesaistīties metodiski-konsultatīvajā darbā;
▪️ rediģēt citu CB struktūrvienību un reģiona bibliotēku veidotos ierakstus.
 
🟡 Mēs piedāvājam:
▪️ pilnas slodzes darbu (uz nenoteiktu laiku);
▪️ stabilu atalgojumu (848 EUR pirms nodokļu nomaksas);
▪️ atbalstu profesionālajā izaugsmē.
 
🟡 Iesniedzamie dokumenti:
▪️ motivācijas vēstule;
▪️ CV (vēlams atbilstoši Europass CV standarta formai).
 
🟡 Pretendenti, kuri atbildīs izvirzītajām prasībām, nedēļas laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām tiks aicināti uz darba interviju. Uzziņas pa tālruni: 29446654.