Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     2015. gada 13. martā Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā norisinājās „Dzīvā bibliotēka”, ko sadarbībā ar Rēzeknes Centrālo bibliotēku organizēja EK programmas „Erasmus +” brīvprātīgā Džordžiana Irimia no Rumānijas un ARPC jauniešu atvērtais centrs „JACis”.

 

     Pasākums tika rīkots EK programmas „Erasmus+” Eiropas brīvprātīgā darba projekta” Volunteers United” ietvaros.

 

     „Dzīvā bibliotēka” darbojas kā mums ierasta bibliotēka, kur lasītāji var izņemt grāmatas, bet grāmatas šeit ir cilvēki ar īpašiem un neparastiem pieredzes stāstiem. Starp „lasītāju” un „grāmatu” veidojas dialogs par kultūru, attieksmi, sajūtām, aizspriedumiem un uzskatiem.

 

     „Dzīvās bibliotēkas” ideja pirms vairāk nekā 15 gadiem aizsākās Dānijā, kur jaunieši tika aicināti uz dialogu, lai apslāpētu vardarbību starp apmeklētājiem Ziemeļu Eiropas mūzikas festivāla laikā.

 

     Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā četru stundu garumā brīvprātīgie un studenti no Eiropas valstīm iejutās dzīvo „grāmatu” lomās, stāstot par savu valsti un tradīcijām. Pavisam 18 brīnišķīgas un interesantas dzīvās „grāmatas” „lasītājiem” ļāva ielūkoties sevī, veidojot kultūru dialogu un ļaujot pārkāpt pāri dažādu stereotipu barjerai.

 

     Tā kā grāmatas sazinājās starptautiskajās valodās,  aktīvi Rēzeknes jaunieši iejutās „vārdnīcu” jeb tulku lomās. „Dzīvās bibliotēkas” bibliotekāri – jaunieši  un arī Rēzeknes Centrālās bibliotēkas bibliotekāres – lasītājiem no grāmatu kataloga palīdzēja izvēlēties dzīvās „grāmatas”, iereģistrēties  un sekot līdzi grāmatu „lasīšanas” procesam.

 

     Katra „izlasītā” grāmata bija aizraujoša, iedvesmojoša un emocionāla. Neilgajā laika sprīdī „lasītāji” gribēja „izlasīt” pēc iespējas vairāk dzīvo „grāmatu”, ļaujoties arvien jauniem atklājumiem, sajūtām un pozitīvām emocijām visa vakara gaitā. Pasākuma foto skatieties šeit.