Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     2015. gada 3. oktobrī Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā notika mūsu novadnieka dzejnieka Pjotra Antropova grāmatas „Звенят в душе латгальские мотивы” („Skan dvēselē Latgales motīvi”) prezentācija un dzejnieka 70 gadu jubilejas pasākums.

 

     Šis datums pasākuma norisei nebija izvēlēts nejauši, jo dzimšanas diena un 120 gadu jubileja tajā apritēja krievu dzejniekam Sergejam Jeseņinam, kura daiļrades ietekmē dzejas rindas tapušas arī dzejniekam Pjotram Antropovam.

 

     Dzejas krājumā, kurš autoram pēc skaita ir piektais, ietverti 70 dzejoļi par Latgali. Grāmatas vāku ilustrācijas ar vijīgas Latgales upes ainavu un Rēzeknes pilskalna un katedrāles skatu pieder mākslinieku Annas Murašovas un Semjona Antonova otai, maketu veidojis mākslinieks Pāvels Ostapcevs. Krājuma ievaddaļā ar dzejnieces, Rēzeknes Goda pilsones Olgas Orsas un Saeimas deputāta Ivana Ribakova vārdiem iekļauta Pjotra Antropova biogrāfija un nozīmīgākie daiļrades posmi.

 

     Grāmatai ir septiņas nodaļas, un viena no tām – „Я твой пасынок, Резекне, милый…” („Es tavs pabērns, Rēzekne, mīļais…”) – veltīta Rēzeknei. „Šī grāmata ir vainas apziņa par Latgali, ka neesmu palicis šeit. Tā ir mana parāda atgriešana Latgalei,” grāmatas prezentācijā uzsvēra Pjotrs Antropovs.

 

     Dzejas tematiskajās līnijās atspoguļojas Latgales dabas skaistums, atmiņas par dzimtajām vietām, ļaužu sirsnība, reliģisko tradīciju savdabība, mātes kults un Latgales sievietes skaistums.

 

     Pasākumā dzejnieces Ievas Trimalnieces izpildījumā skanēja Pjotra Antropova dzejolis „Skan sirdī atkal latgaliskais motīvs”. Šo dzejoli atdzejojusi Māra Celmiņa. Savukārt mūsu novadniece un dzejniece Līvija Liepdruviete šo pašu dzejoli lasīja latgaliski: „Otkon sirdī latgaļu motivs skaņ...”

 

     Mūziķa un komponista Sergeja Šļomina izpildījumā skanēja divas dziesmas ar Pjotra Antropova vārdiem. Dzejniece Irina Šejevska Pjotru Antropovu jubilejā sveica ar Jeseņina dzejas rindām. Krievu valodas skolotāja Lidija Polukejeva atzina, ka skolēni lasa Pjotra Antropova dzeju un dzejnieka daiļrades tēmas atspoguļojas zinātniskajos darbos. Ziedi, aplausi un vēlējumi jaunu dzejas rindu tapšanai tika saņemti no daudziem lasītājiem un dzejas mīļotājiem.

 

     Rēzeknes Centrālā bibliotēka jauno krājumu saņēma dāvinājumā, pēc apstrādes tas nonāks lasītāju rokās.