Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Ar angļu rakstnieka L. Kerola  grāmatas “Alise Breinumu zemē” latgaliski tulkotā izdevuma prezentāciju Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā (RCB) aizsākās UNESCO Starptautiskajai dzimtās valodas dienai veltītie pasākumi Rēzeknes publiskajās bibliotēkās.

 

     2016. gada 18. februārī bibliotēkai bija īpaša diena, jo tika prezentēta “Alise Breinumu zemē”, kas bibliotēkas grāmatu saimei ir piepulcējusies nu jau apmēram pirms diviem mēnešiem.

 

     Pasākums izvērtās kā svētki latgaliešu valodai, pēdējos gados saulītē celtajai, bet vēl tik nesenā pagātnē (padomju laikos) – teiksim, kā ir – laukos pie vecmammas pagultē slēptajai, lai neviens nemana to kauna traipu, ka “es tak latgalīts asu”.

 

     Tā nu jāatzīst, ka šobrīd pēc lielās slēpšanās valodas lietotāji ir tur, kur ir. Daudzi vārdi tik dziļi noglabāti, ka vairs netiek atzīti par saviem. Jo nez kāpēc kauns…  Arī “Alise Breinumu zemē” šī iemesla dēļ daudzviet tiek pretrunīgi vērtēta.

 

     Bet 18. februārī valodai un grāmatai bija svētki. Bibliotēkā bija ieradusies latgaliskās “Alises” radošā komanda – grāmatas redaktore Ilga Šuplinska, tulkotāja Evika Muizniece un korektore Sandra Ūdre. Viņu priekšnesumā pasākuma apmeklētāji, nepiepūlot redzi, varēja “izlasīt” vienu no grāmatas nodaļām. Lasītāju pulkam šoreiz pievienojās arī RCB direktores vietniece.

 

    

     Klausīšanās priekiem sekoja darbs – gan lieliem, gan maziem bija jāiesaistās spēļu spēlēšanā, tā izkustinot ne vien prātu, bet arī miesu. Naskākie, protams, tika arī pie balvām. Literārajā darbnīcā tika rakstīts konspekts, tā ir spēle, kas dota grāmatas pirmās nodaļas beigās.

 

     Turpinājumā par grāmatas izdošanu stāstīja I. Šuplinska, E. Muizniece un S. Ūdre. Apmeklētājiem bija iespēja apskatīt abus (jā, tie ir veseli divi) grāmatas latgaliskos tulkojumus, kas gan ir vienas tulkotājas darbs, bet nebūt nav identiski. Sekoja arī jautājumu un atbilžu laiks, kas parādīja, ka daži lasītāji latgalisko “Alisi” jau ir labi izpētījuši.

 

     Bet kas sekos tālāk? Kā jau pasākumā tika teikts, RCB “Alise Breinumu zemē” publiski šī gada garumā nodaļu pa nodaļai tiks lasīta vēl vairākas reizes. Pēc katras nodaļas izlasīšanas obligāts nosacījums būs izpildīt grāmatas pirmās nodaļas beigās esošās spēles “Konspekts” nosacījumus.

 

     Uzrakstītie konspekti būs jāiesniedz bibliotēkā, kur rudenī žūrijas komisija tos vērtēs. Labāko konspektu autori (individuāli vai grupas) saņems balvas. Vecuma ierobežojumu nav, var piedalīties gan bērni, gan jaunieši, gan pieaugušie līdz sirmam vecumam. No marta RCB mājaslapā būs pieejami konkursa nosacījumi, kā arī kopā sanākšanas un kopā lasīšanas datumi. Sekojiet līdzi!

 

     18. februāra pasākuma foto skatieties šeit.