Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     2016. gada 20. februārī Rēzeknes Centrālās bibliotēkas (RCB) lasītavas darbinieces Svetlana un Anita devās ciemos pie bērniem uz Rēzeknes pareizticīgo draudzes svētdienas skolu.

 

     Jau vairākus gadus bibliotēkai izveidojusies cieša sadarbība ar šīs skolas bērniem kopīgās aktivitātēs. Kopā ar bibliotekārēm tiek lasītas grāmatas, iepazīti pasaku varoņi, tiek stāstīti stāsti, skaitīti dzejoļi, veidoti zīmējumi un radoši darbiņi.

 

 

     Bērni labprāt arī paši apmeklē RCB izzinošās ekskursijās, plašajā novadpētniecības materiālu krājumā iepazīst pilsētas vēsturi. Vasarā viena nometnes diena tiek lietderīgi pavadīta, aktīvi rosoties bibliotēkas telpās, darbojoties radošās nodarbībās. Ik pa laikam bibliotēkas darbinieki apciemo bērnus svētdienas skolā.

 

 

     Šoreiz apciemojuma mērķis bija iepazīstināt sākumskolas bērnus ar interesantām bibliotēkas grāmatām un žurnāliem, kuros ir daudz ideju un padomu, kā gatavot Lieldienu noformējumu, veidot vienkāršus un sarežģītus dekorus. Bērni ar interesi skatījās un pētīja bibliotekāru līdzi atnestās grāmatas, lai radošajā darbnīcā varētu izgatavot interesantas lietas.

 

     Pasākums izvērtās jautrs un radošs, jo pavasara taureņus, Lieldienu zaķus un cāļus labprāt zīmēja, izgrieza un līmēja ne tikai bērni, bet arī līdzi atnākušās vecmāmiņas. Radošajā  darbnīcā  izgatavotos rotājumus bērni paņēma uz mājām, lai parādītu mazākajiem brāļiem un māsām, kā arī iepriecinātu vecākus un praktiski izmantotu Lieldienu noskaņas radīšanai.