Zaļā pēcpusdiena

     Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālā administrācija trešdien, 22. maijā, plkst. 15.00  par godu Starptautiskajai Bioloģiskās daudzveidības dienai  aicina ikvienu interesentu uz izzinošu pasākumu Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā “Svešinieki Latvijas dabā. Kā tie apdraud bioloģisko daudzveidību”.

 

     Pasākuma laikā varēs uzzināt, kas ir bioloģiskā daudzveidība, kāda tai nozīme, kas un kāpēc to samazina, kādas svešinieku sugas ieviešas Latvijas dabā un kā tās atpazīt.

 

     “Bioloģiskās daudzveidības samazināšanās līdztekus klimata pārmaiņām  ir viena no cilvēku radītajām vides problēmām, kas draud mainīt pasauli, kurā dzīvojam. Pasākumā centīsimies ieskatīties dziļāk, lai saprastu, kāpēc samazinās dabas daudzveidība. Aizdomāsimies, vai gribam dzīvot zemē, kur nav ziedošu pļavu, dabisku mežu un skanošu straujteču, kur nav dzirdama bišu sanoņa un putnu dziesmas,” pauž Dabas aizsardzības pārvaldes dabas izglītības centra “Rāzna” vadītāja Regīna Indriķe.

 

     Laikā, kad preču pārvešana un ceļojumi ir gandrīz ikviena cilvēka dzīves sastāvdaļa, arvien lielāka iespēja ir nejauši atvest sev līdzi arī kādas agresīvas sugu pārstāvjus, bieži vien – nezināšanas dēļ. Īpaši bīstama šo ievesto sugu izplatīšanās ir īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, piemēram, dabas rezervātos, nacionālajos parkos. 

 

     Apvienoto nāciju organizācija 22. maiju ir pasludinājusi par Starptautisko Bioloģiskās daudzveidības dienu, izceļot tās milzīgo vērtību šodien un nākotnē, kā arī mudinot aizdomāties par cilvēka ietekmi uz dabu.

 

     Redzamākās invazīvās augu sugas Latvijā ir Sosnovska latvānis, korinte, Kanādas zeltgalvīte, dzeloņainais gurķis, krokainā roze, no dzīvnieku sugām – Amerikas ūdele, jenotsuns, Kolorādo vabole, signālvēzis, Spānijas kailgliemezis.