Iepazīsim Somiju!

     2019. gada 24. jūlijā plkst. 15.00 Rēzeknes Centrālās bibliotēkas lasītavā notiks pasākums “Iepazīsim Eiropas Savienības prezidējošās valstis! Somija”.

 

     1. jūlijā Somija pārņēma ES prezidentūras stafeti no Rumānijas un līdz šī gada beigām pildīs prezidējošās valsts pienākumus.

 

     Šo sešu mēnešu laikā Somija vadīs visu līmeņu ES Padomes sanāksmes, palīdzot nodrošināt ES darba nepārtrauktību Padomē. Somijas prezidentūras vadmotīvs ir “Ilgtspējīga Eiropa, ilgtspējīga nākotne”.

 

Prezidentūras programmā uzmanība tiks pievērsta četrām galvenajām prioritātēm:

* stiprināt kopīgās vērtības un tiesiskumu,

* padarīt ES konkurētspējīgāku un sociāli iekļaujošāku,

* stiprināt ES kā globālās klimata rīcības līderes pozīciju,

* visaptveroši aizsargāt pilsoņu drošību.

 

     Somija būs pirmā prezidentvalsts, kura Padomes darbā integrēs jaunās, Stratēģiskajā programmā 2019.–2024. gadam noteiktās prioritātes.

 

     Pasākums notiks projekta “Europe Direct informācijas centrs Austrumlatgalē” ietvaros un tā laikā ikviens varēs piedalīties viktorīnā “Ko tu zini/nezini par Somiju”, iepazīties ar Somijai veltīto literatūras izstādi, kā arī neformālā gaisotnē izstāstīt savu stāstu par ceļojumu uz šo teiksmaino Skandināvijas valsti. Laipni gaidīti bibliotēkā!