Notiks seminārs “Medijpratība un kritiskā domāšana”

     Izglītības iestāde “Cragarts: Education” no 2020. gada februāra līdz jūnijam sadarbībā ar ievērojamākajām Latvijas bibliotēkām un kultūras centriem rīko bezmaksas seminārus novadu iedzīvotājiem par medijpratību un kritisko domāšanu.

 

Semināra jautājumi

Kā izkopt kritisko domāšanu?

Kā izvairīties no domāšanas lamatām?

Kā pieņemt efektīvākus lēmumus un analizēt pretrunīgu informāciju?

Kā pasargāt sevi no uzbrukumiem internetā, meliem un krāpšanas?

 

     Seminārus vada izglītības vadības maģistrs, komunikācijas un kritiskās domāšanas speciālists Indars Kraģis. Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā (RCB) seminārs notiks 24. februārī plkst. 11.30. Reģistrācija ir pieejama līdz 12. februārim www.cragarts.com.