Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Bibliotēku nedēļas ietvaros 2022. gada 20. aprīlī Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā (RCB) gada balvas “LASIs 2021” pasniegšanas pasākumā tika godināti čaklākie un aktīvākie lasītāji.

 

     Bibliotēka pateicās uzticīgajiem bibliotēkas apmeklētājiem, aktīvākajiem interneta lietotājiem un aktīvākajām ģimenēm. Šogad balvas tika pasniegtas 9 nominācijās.

 

     Nominācijas “Čaklākais grāmatu lasītājs” uzvarētāja – Tatjana Aglinskiene (izsniegtas 236 grāmatas). Nominācijas “Čaklākais periodikas lasītājs” uzvarētāja – Lūcija Zlatkus (izsniegti 268 periodiskie izdevumi). Nominācijā  “Ģimene bibliotēkā” uzvarēja Širinu ģimene (Antons un Ivars). Nominācijas “Zinošākais e-pakalpojumu izmantotājs” uzvarētāja – Dace Laizāne, nominācijā “Čaklākais datorlietotājs” uzvarēja Antoņina Muravjova. Savukārt nominācijas “Aktīvākais tiešsaistes pasākumu dalībnieks” uzvarētāja ir Iveta Ratnika. Nominācijā “Jaunietis bibliotēkā” uzvarētāja Renāte Vēkšēja, nominācijas ”Kreatīvākais bibliotēkas palīgs” uzvarētājs – Renārs Susejs, bet nominācijā ”Aktīvākais bibliotēkas konkursu dalībnieks” balvas ieguvēja Ruta Ņikitina.

 

     Pasākuma apmeklētāji varēja uzzināt, kuras 10 grāmatas un kuri 10 periodiskie izdevumi Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā bija populārākie 2021. gadā. Pasākumu muzikāli un literāri kuplināja Inga Kaļva-Miņina, kura tāpat ir aktīva grāmatu lasītāja un arī pati nodarbojas ar literāro jaunradi. Ingas smaids un izjustais dziedājums aizkustināja visu klausītāju sirdis. Pateicamies par atsaucību un brīnišķīgo izpildījumu akordeonistam Vladimiram Morozovam. Kā zināms, akordeons – tā ir daudzbalsīga burvība! 

 

     Bibliotēka pateicas lasītājiem par uzticību daudzu gadu garumā un siltajiem vārdiem, paldies par patieso interesi par grāmatām un lasīšanu. Mēs priecājamies un lepojamies kopā ar jums!

 

     Lasīt ir stilīgi! Nāciet uz bibliotēku!