{source}
<script type="text/javascript">

function DraugiemSay( title, url, titlePrefix ){
 window.open(
  'http://www.draugiem.lv/say/ext/add.php?title=' + encodeURIComponent( title ) +
  '&link=' + encodeURIComponent( url ) +
  ( titlePrefix ? '&titlePrefix=' + encodeURIComponent( titlePrefix ) : '' ),
  '',
  'location=1,status=1,scrollbars=0,resizable=0,width=530,height=400'
 );
 return false;
}
</script>

<a href="#" mce_href="#" onclick="DraugiemSay('Būs dzejoļu almanaha prezentācija',
'http://www.rezeknesbiblioteka.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=425:bus-dzejolu-almanaha-prezentacija&catid=73:Pasakumi%20CB&Itemid=108', 'Rezeknesbiblioteka.lv');">
<img src="../images/dr.gif" mce_src="../images/dr.gif" border="0" /><font color="#666666" size="2"><u>Pasaki draugiem</u></font></a>

{/source}

Rēzekne 2010
Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv 

     7. augustā plkst. 14:00 Rēzeknes Centrālās bibliotēkas lasītavā notiks dzejoļu almanaha „Rēzekne 2010” atvēršanas svētki.

     Krājums veltīts Rēzeknes 725. gadadienai.