{source}
<script type="text/javascript">

function DraugiemSay( title, url, titlePrefix ){
 window.open(
  'http://www.draugiem.lv/say/ext/add.php?title=' + encodeURIComponent( title ) +
  '&link=' + encodeURIComponent( url ) +
  ( titlePrefix ? '&titlePrefix=' + encodeURIComponent( titlePrefix ) : '' ),
  '',
  'location=1,status=1,scrollbars=0,resizable=0,width=530,height=400'
 );
 return false;
}
</script>

<a href="#" mce_href="#" onclick="DraugiemSay('Prezentēs kalendāru un jaunāko Olūtu',
'http://www.rezeknesbiblioteka.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=479:tavu-zemes-kalendars-oluts-prezentacija&catid=73:Pasakumi%20CB&Itemid=108', 'Rezeknesbiblioteka.lv');">
<img src="../images/dr.gif" mce_src="../images/dr.gif" border="0" /><font color="#666666" size="2"><u>Pasaki draugiem</u></font></a>

{/source}

tavu zemes kalendars 2011  oluts 15 


     2010. gada 12. novembrī plkst. 14:00 Rēzeknes Centrālās bibliotēkas lasītavā notiks literatūras almanaha „Olūts – 15” un „Tāvu zemes kalendara 2011” prezentācija.


     Piedalīsies izdevējs, autori un folkloras kopa „Rūta”, būs iespēja iegādāties grāmatas. 

 

     Laipni aicinām visus interesentus!