Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Rēzeknes Centrālās bibliotēkas (RCB) lasītavā 2016. gadā var iepazīties ne tikai ar bagātīgu drukāto preses izdevumu klāstu, bet arī ar žurnāliem un laikrakstiem elektroniskā formātā.

 

     Šogad papildus līdz šim pieejamajai e-lasāmvielai (sarakstu skatieties šeit, norādes – e-izdevums un pieejams elektroniski) lasītavas piedāvājumā ir vēl divi jauni e-žurnāli – Pirmsskolā” un “Skolas Psiholoģija”. Abos izdevumos ietvertā informācija var lieti noderēt gan tiem, kas strādā izglītības iestādēs, gan arī tiem, kuru mājās aug skolas bērns.

 

     Žurnāls “Pirmsskolā” katru mēnesi piedāvā aktuālus rakstus, psihologu ieteikumus, rotaļnodarbību aprakstus, pasākumu scenārijus, kā arī iepazīstina ar praktisku pirmsskolu pieredzi un metodiskajiem materiāliem. Izdevumā var atrast visu aktuālāko, kas skar iz­glītību līdz skolas gaitu sākšanai, speciālistu viedokļus un ieteiku­mus, diskusijas, Latvijas un ārvalstu kolēģu pieredzi.

 

 

     Savukārt ikmēneša e-žurnāls “Skolas Psiholoģija” aicina iepazīt sevi caur profesiju un visvairāk varētu ieinteresēt izglītības iestāžu darbiniekus. Izdevumā tiek runāts par veidiem, kā iepazīt sevi labāk caur skolotāja darbu.

 

     Dažādās nozarēs strādājoši psihologi, domātāji, izaugsmes treneri, lektori un citi speciālisti “Skolas Psiholoģijā” meklē atbildes uz pedagogus interesējošiem jautājumiem, kā arī skaidro likumsakarības, kuras izraisījušas konkrētas situācijas darbā, radījušas noteiktas emocijas un prāta uzstādījumus. Žurnālā var iepazīties arī ar praktiski izmantojamām tehnikām un metodēm sevis iepazīšanai, apzināšanai un izprašanai.

 

     Atgādinām, ka bibliotēkā pieejams arī visai plašs elektroniski lasāmu periodisko izdevumu klāsts no datu bāzēm Periodika.lv un News.lv. Laipni gaidīti RCB lasītāvā!