Latgale

     2018. gada 16. maijā plkst. 15.00 Rēzeknes Centrālās bibliotēkas konferenču zālē notiks lasītāju klubiņa “LASIS” tikšanās pasākumā no cikla “Četri novadi”, sarunu centrā šoreiz būs Latgale. Apmeklētāji varēs aplūkot arī grāmatu izstādi “Ai, Latgale, tu dvēselīte mana”.

 

     Latgale platības ziņā aizņem 22,52 % no visas Latvijas teritorijas, un šobrīd tajā ietilpst 19 novadi un divas republikas nozīmes pilsētas – Rēzekne un Daugavpils. Latgale var lepoties ar bagātu un daudzveidīgu kultūras mantojumu, tās savdabību ļoti redzami izceļ latgaliešu rakstu valoda.

 

     Pasākuma īpašā viešņa būs kultūras darbiniece, ilggadējā Latgales kultūrvēstures muzeja galvenā krājuma glabātāja Silvija Ribakova. Ribakovas kundze ir dzimusi Ludzā, bet skolu absolvējusi Rēzeknē, apguvusi gan audējas, gan keramiķes amatu. Īpaši tuvi viņai ir bijuši muzejs un vēsture, tāpēc augstāko izglītību ieguvusi Latvijas universitātes Vēstures fakultātē.

 

     Muzeja darbinieki S. Ribakovu savulaik ir nodēvējuši par “staigājošu enciklopēdiju ar vairāku gigabaitu plašu atmiņu”. Līdztekus labai atmiņai viņa var lepoties ar bagātām zināšanām, pētnieciski vērtējošu skatījumu un labu stāstnieces talantu, tamdēļ tikšanās bibliotēkā solās būt visai interesanta un izglītojoša.

 

     Pasākumu un izstāžu cikls “Četri novadi” bibliotēkā izveidots ar mērķi iepazīstināt iedzīvotājus ar Latvijas kultūras un vēsturisko mantojumu, ko glabā novadi, kā arī lai rosinātu iepazīt bibliotēkā pieejamos materiālus par tiem. Gaidīsim ciemos!