Leta

      Nacionālā ziņu aģentūra LETA no 14. oktobra līdz 15. novembrim bibliotēkām piedāvā bezmaksas pieeju LETA arhīvam un biznesa portālam Nozare.lv.

 

Par LETA arhīvu

 

     LETA arhīvā uzkrātie materiāli dod iespēju iegūt pilnīgu informāciju, kā arī viegli un ātri analizēt un prognozēt notikumus laika gaitā. Katru mēnesi LETA arhīvs papildinās par 60 000 informācijas vienību, un šobrīd tajā ir vairāk nekā 4 miljoni ierakstu.

 

LETA arhīvs latviešu valodā ietver:

* LETA ziņas – no 1996. gada

* Preses anotācijas – no 1993. gada

* „Latvijas Vēstneša” (LV) informāciju (publikācijas, paziņojumi u. c.) – no 2000. gada

* Likumi („LV” informācija, likumu salīdzinājumi, pamatlikumi) – no 2001. gada

* Tiesu ziņas – no 1993. gada, sākot no 2003. gada – tiek publicētas LETA ziņās

* Preses relīzes – no 2000. gada

* Preses publikācijas – no 2001. gada

* Ekspertu komentārus – no 2001. gada

* Konkursus un izsoles – no 2001. gada

* Statistikas rādītājus – no 2001. gada

* Uzņēmumu datu bāzi – dati par vairāk nekā 1 200 Latvijas vadošajiem uzņēmumiem

* Personu datu bāzi – dati par vairāk nekā 20 000 personām (politiķiem, uzņēmumu vadītājiem u. c.)

 

     LETA arhīvā angļu valodā pieejami LETA ziņu materiāli un Baltijas ziņas, sākot no 1997. gada, kā arī uzņēmumu un organizāciju preses relīzes angļu valodā. Arhīvā pašlaik uzkrātas vairāk nekā 250 000 informācijas vienības, ik mēnesi tas tiek papildināts ar 3000 vienībām.

 

     LETA arhīvā krievu valodā iespējams piekļūt visai LETA ziņu sadaļu informācijai un Baltijas ziņām, sākot no 1998. gada. Arhīvā pieejamas arī anotācijas un publikācijas no krieviski rakstošajiem drukātājiem medijiem Latvijā, kā arī uzņēmumu un organizāciju preses relīzes krievu valodā. Arhīva apjoms ir 1,3 miljoni informācijas vienību, ko ik mēnesi papildina 8000 vienības.

 

 

Par biznesa portālu Nozare.lv (abonēts Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā)

 

     Nozare.lv ir nacionālās ziņu aģentūras LETA biznesa portāls, kurā tiešsaistes režīmā pieejama aktuālākā un kompetentākā biznesa informācija – augstas kvalitātes biznesa ziņas, viedokļi un analītiskā informācija.

 

Nozare.lv klientiem pieejamas šādas sadaļas:

* Biznesa ziņas – ik dienu vairāk nekā 150 aktuālās Latvijas biznesa ziņas

* Uzņēmumu jaunumi – uzņēmumu informatīvie paziņojumi un aktuālie piedāvājumi

* Iepirkumu datu bāze – aktuālākā informācija par iepirkumiem, izsolēm un to rezultātiem, kas tiek apkopoti no Iepirkumu uzraudzības biroja, valsts un pašvaldību iestāžu mājaslapām, „Latvijas Vēstneša”, nacionālās un reģionālās preses, kā arī ES struktūru, NATO un Eiropas Aizsardzības aģentūras pasūtījumi

* Atbalsts uzņēmumiem – vienkopus publicēta informācija par uzņēmējiem pieejamajām atbalsta programmām, ES fondiem, kā arī Latvijas uzņēmumu pieredze finansējuma apguvē

* Viedokļi un intervijas – aktuālās intervijas ar viedokļu līderiem un nozares ekspertu diskusijas

* Nozares – aktuālākā nozaru informācija: ziņas, publikācijas un statistikas radītāji, notikumi, konkursi un izsoles, likumdošana, kas sadalīta vairāk nekā 20 biznesa un sociālpolitikas nozarēs

* Uzņēmumu datu bāze – informācija par dažādu nozaru lielākajiem un nozīmīgākajiem uzņēmumiem: kontaktinformācija, darbības sfēras un apraksts, kā arī iepriekšējo gadu finanšu rezultāti