Reģionālais Rēzeknes un Viļānu novada bibliotēku elektroniskais kopkatalogs – iespēja meklēt informāciju par reģiona bibliotēkās pieejamo literatūru, analītisko žurnālu un laikrakstu aprakstus, kā arī bibliogrāfisko informāciju par materiāliem, kas saistīti ar novadu. 

 

 

 

E-grāmatu datu bāze ar latviešu autoru un latviešu valodā tulkotām ārzemju autoru grāmatām. Pakalpojums “3td e-GRĀMATU bibliotēka” ir pieejams tikai reģistrētiem bibliotēku lasītājiem, kuri bibliotēkā ir paņēmuši autorizācijas datus bibliotēkas e-katalogam.

Bibliotēkā reģistrētie lasītāji (ārkārtas situācijas laikā kļūt par reģistrētu lasītāju var attālināti) datu bāzi var izmantot arī attālināti, t. i., no sava datora vai mobilās ierīces. Piekļuves datus iespējams saņemt, sazinoties ar bibliotēku.

 

 

eBook Public Library Collection aptver lielu skaitu e-grāmatu nosaukumu, kas speciāli atlasīti atbilstoši publisko bibliotēku lasītāju vajadzībām. Kolekcija piedāvā gan populāru pieaugušo un jauniešu daiļliteratūru, gan plašu izglītojošu literatūras klāstu tādās jomās kā veselība un fitness, spēles, amatniecība, hobiji, medicīna, pavārmāksla, reliģija, atpūta un izklaide, ģeogrāfija, tirdzniecība, finanses, ģimene, laulība, folklora, sociālā un sabiedrības labklājība, mājsaimniecība u. c. Visi nosaukumi ir pieejami neierobežotam vienlaicīgo lietotāju skaitam un kolekcija nemitīgi tiek papildināta ar jauniem izdevumiem. 

Bibliotēkā reģistrētie lasītāji (ārkārtas situācijas laikā kļūt par reģistrētu lasītāju var attālināti) datu bāzi var izmantot arī attālināti, t. i., no sava datora vai mobilās ierīces. Piekļuves datus iespējams saņemt, sazinoties ar bibliotēku.

 

 

  

LETA arhīvs – viens no plašākajiem kvalitatīvas un vispusīgas informācijas avotiem Latvijā. Piedāvā iespēju ātri un ērti iegūt interesējošo informāciju par personām, uzņēmumiem, notikumiem, statistiskiem datiem u. c. Arhīvā uzkrātie materiāli ļauj iegūt pilnīgu informāciju, kā arī viegli un ātri analizēt un prognozēt notikumus laika gaitā. Katru mēnesi LETA arhīvs papildinās par 60 000 informācijas vienību. LETA arhīvā ir apkopoti materiāli no dažādām pašu veidotām un publiski pieejamām datu bāzēm latviešu, krievu un angļu valodā, sākot no 1991. gada.

 

 

Universāla daudznozaru enciklopēdiju publikāciju datu bāze, kurā apkopota droša un uzticama informācija visām vecuma grupām – bērniem, pusaudžiem, studentiem un pieaugušajiem. Satur vairāk nekā 73 000 rakstu, 75 000 definīciju, 10 000 ilustrāciju, ieskaitot fotogrāfijas, zīmējumus, kartes un karogus, kā arī vairāk nekā 200 000 norādes uz interneta adresēm, aptuveni 2 000 videomateriālu par visdažādākajām tēmām. (Video demonstrācija par šo datu bāzi pieejama šeit.)

Bibliotēkā reģistrētie lasītāji (ārkārtas situācijas laikā kļūt par reģistrētu lasītāju var attālināti) Britannica datu bāzi var izmantot arī attālināti, t. i., no sava mājas datora. Piekļuves datus iespējams saņemt, sazinoties ar bibliotēku.

 

 
Latviska uzziņu un tulkošanas sistēma internetā, interneta pakalpojums, kura galvenais mērķis ir sniegt sistematizētu, enciklopēdisku uzziņu un tulkošanas informāciju, radot jaunus, apzinot esošos un vienuviet apkopojot digitālos resursus par Latviju.

Bibliotēkā reģistrētie lasītāji (ārkārtas situācijas laikā kļūt par reģistrētu lasītāju var attālināti) Letonika.lv datu bāzi var izmantot arī attālināti, t. i., no sava mājas datora. Piekļuves datus iespējams saņemt, sazinoties ar bibliotēku.

 


 
Lursoft piedāvājums:
* Uzņēmumu reģistra datu bāze – visi Latvijā reģistrētie uzņēmumi, īpašnieki, amatpersonas un paraksta tiesības, pilnvaru termiņi, personu ieņemamie amati un daļas uzņēmumos.
* Uzņēmumu gada pārskatu reģistrs – bilances, peļņas un zaudējuma aprēķini, finanšu analīze un salīdzinošie rādītāji.
* Eiropas Biznesa reģistrs – Eiropas uzņēmumu datu bāze.
* Apgrūtinājumi – saistības ar tiesu, nodrošinājumi, kreditori, maksātnespējas pieteikumi.
* Kreditoru e-pieteikumi.
* Komercķīlu reģistrs.
* Latvijas Centrālā depozitārija datu bāze.
* Zemesgrāmata.
* Transportlīdzekļu un traktortehnikas reģistrs.
* LATLEX – normatīvo aktu sistēma.
* Latvijas tiesu spriedumu datu bāze.
* Laikrakstu bibliotēka – vairāk nekā 40 dažādu laikrakstu arhīvs.
* Personu saistību grafs ĢENĒZE.
* Kr. Barona Dainu skapis.