WiFi 

     1. jūlijā no plkst. 19:00 līdz 20:00 pie visām Latvijas pašvaldību publiskajām bibliotēkām, izmantojot bezvadu internetu, kura pieslēgumu nodrošina bibliotēkas, norisināsies intelektuāla sacensība „Bezvadu zemene”. 

     Lai piedalītos šajā cīņā, norādītajā laikā, ņemot līdzi portatīvo datoru, ir jāierodas pie bibliotēkas telpām un jāpieslēdzas lapai www.bezvaduzemene.lv, kurā tiks publicēti konkursa jautājumi par bibliotēkām, zemenēm, kultūru u. c. Lai arī Rēzeknes publiskās bibliotēkas organizēti šajā konkursā nepiedalās, ikviens interesents norādītajā laikā var ierasties Atbrīvošanas alejā 81/5 (pie Rēzeknes Centrālās bibliotēkas), Atbrīvošanas alejā 166 (pie Rēzeknes 2. bibliotēkas) vai Dārzu ielā 37 (pie Rēzeknes Bērnu bibliotēkas) un piedalīties sacensībā individuāli. Konkursa galvenā balva – portatīvais dators un Tildes biroja 2008 mājas versija. Būs arī veicināšanas balvas no Lattelecom, Tildes un projekta „Trešais tēva dēls”. Vairāk informācijas www.bezvaduzemene.lv.