Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Digitālā bibliotēka piedāvā plašu laikrakstu, žurnālu, kultūrvēsturisko grāmatu, karšu u. c. elektronisko materiālu klāstu, tostarp Latvijas mājaslapu arhīvu.

 

Periodikas portāls www.periodika.lv

Portālā iekļauti aptuveni 3000 dažādu nosaukumu laikrakstu un žurnālu – vairāk nekā 2, 5 miljoni lappušu – gan no Latvijas, gan trimdā izdotas periodikas. Tie ir izdevumi, kas bibliotēkā ir visvairāk pieprasīti, vai arī ir ļoti sliktā stāvoklī – daži laikraksti ir nolietoti, citiem cauri var redzēt druku no otras puses, un ne visas publikācijas var precīzi atpazīt automātiskā režīmā. (Iesaisties digitālās bibliotēkas veidošanā un labo pamanītās kļūdas!)

 

Grāmatu portāls http://gramatas.lndb.lv

Portālā iekļauti aptuveni 6000 grāmatu – vairāk nekā 1, 5 miljoni lappušu – gan Latvijas, gan trimdas izdevumu. Tās ir kultūrvēsturiski nozīmīgas grāmatas, kas bibliotēkā ir visvairāk pieprasītas, vai arī ir ļoti sliktā stāvoklī.

 

Vēsturiskās kartes http://kartes.lndb.lv

Portāls piedāvā jaunas iespējas Latvijas karšu izpētei: vēsturisko karšu meklēšanu, atlasi un pētīšanu, vietvārdu un adrešu meklēšanu, laukumu un attālumu mērīšanu un vēsturisko kartogrāfisko datu salīdzināšanu ar mūsdienu datiem. Karšu portālā ir iekļautas kartes no 17. gs. sākuma līdz mūsdienām – senās Livonijas kartes, Latvijas vēsturiskās topogrāfiskās kartes, pirmās kartes latviešu valodā, pirmās Latvijas neatkarības laikā izdotās kartes un pilsētu plāni.

 

WWW arhīvs http://webarhivs.lndb.lv

Arhīvs satur vairāk nekā 3000 Latvijas tīmekļa vietņu, kas vāktas no 2008. gada izlases veidā. Atsevišķos gadījumos arhīvā atrodamas arī ārzemju vietnes, ja to saturs saistīts ar Latviju.

 

Elektroniskā bibliotēka bērniem www.lasamkoks.lv

Portāls veidots kā interaktīvs komunikācijas rīks un digitālā bibliotēka 4 dažādām vecuma grupām, kurā var gan lasīt grāmatas, gan aprakstus par bērnu literatūru, tās autoriem un ilustratoriem un skatīties animācijas filmiņas. Tāpat portāls sniedz aktuālu informāciju par pasākumiem, kas saistīti ar bērnu literatūru un lasīšanas veicināšanu. Katrai vecuma grupai – pirmsskolas vecuma bērni, jaunākā skolas vecuma bērni, pusaudži, pieaugušie – ir atšķirīgs, bērnu grāmatu mākslinieka Reiņa Pētersona izstrādāts dizains.

 

---

 

Nacionālā Analītikas datubāze http://ej.uz/analitika

Datu arhīvs satur informāciju par rakstiem Latvijas presē no 1950. gada līdz mūsdienām, kā arī par ārzemju preses izdevumiem, kuros rakstīts par Latviju un latviešiem. LNB Analītikas datubāzes ierakstu skaits aptver vairāk nekā 3 miljonus rakstu.