Nozaru literatūra

 

Apine Hermane, Anita.  

    Aušanas tehnikas Latvijā / Anita Apine Hermane ; redaktore Ilze Sausiņa ; Vitas Lēnertes vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 144, [16] lpp. : ilustrācijas, kartes ; 30 cm. - (Latviešu etnogrāfiskais mantojums). - Bibliogrāfija: [141.]-142. lpp. un zemsvītras piezīmēs.

        ISBN 9789934081163.Bankrofts, Landijs.  

     Kāpēc viņš tā dara? : ieskatoties dusmīgu un valdonīgu vīriešu domāšanā / Landijs Bankrofts ; no angļu valodas tulkojušas: Liene Spīgule, Anna Beļēviča ; redaktores: Inta Upeniece, Elīna Vēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 407 lpp. ; 24 cm.

        ISBN 9789934087301.

 

Hokings, Stīvens.  

    Īsas atbildes uz svarīgiem jautājumiem / Stīvens Hokings ; no angļu valodas tulkojusi Aija Čerņevska ; zinātniskais konsultants Ilgonis Vilks ; literārā konsultante Sandra Skuja ; Tomass Folks, mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2020]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 191, [1] lpp. : portreti ; 24 cm. - Ietver bibliogrāfiju (183. lpp.) un rādītāju (185.-[192.] lpp.).

        ISBN 9789984237862.

 

Knipše, Gundega.  

    Cilvēka anatomija : galva, kakls / Gundega Knipše, Džanna Krūmiņa, Sarmīte Boka, Jānis Šavlovskis, Arnis Vīksna ; Gundegas Knipšes un Džannas Krūmiņas redakcijā ; angļu tekstu literārā redaktore Andra Damberga. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2020. - 255 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - Saīsinājumi un apzīmējumi: 240. - 253. lpp. . - Bibliogrāfija: 254. - 255. lpp. - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. - "Anatomia basic medicinae est"--Uz vāka.

  1. daļa.

        ISBN 9789934185021.

 

Lemešonoka, Inta.  

    Vecāku atbalsts bērnam veiksmīgas karjeras veidošanā : rokasgrāmata skolotājiem un vecākiem / Inta Lemešonoka ; Guntas Plotkas grāmatas iekārtojuma un grāmatas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 78, [1] lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. - Bibliogrāfija: 77.-78. lpp.

        ISBN 9789934085420.

 

Mazvērsīte, Daiga.  

    Melnbaltās dziesmas : no Alfrēda Vintera līdz Zigfrīdam Račiņam / Daiga Mazvērsīte ; redaktore Gundega Sēja ; mākslinieciskais redaktors Eduards Groševs. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 283, [5] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Pirmā daļa triloģijai "Melnbaltās dziesmas".

        ISBN 9789934086328.

 

Meija, Laila.  

    Uzturs pacientiem ar audzēju terapijas laikā / Laila Meija, Daiga Šantare, Evija Kreislere ; konsultants Andis Brēmanis ; dizains: Ilze Slišāne ; Latvijas Diētas ārstu asociācija. - Rīga : Roche Latvija, 2018. - Rīga : Hromets poligrāfija. - 72 lpp.

        ISBN 9789934197321.

 

Montgomerija, Hedviga.  

    Brīnumu laiks : septiņi vienkārši soļi veiksmīgai bērnu audzināšanai / Hedviga Montgomerija ; no norvēģu valodas tulkojusi Guna Gavare ; redaktore Ita Ankoriņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 206, [1] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. - (Vecāku maģija). - Autore raksta par būtiskāko, kas jāzina visiem vecākiem.

        ISBN 9789934085277.

 

Muna dzīšmu gruomota : [kruojums] / sastateituoja Edīte Husare ; māksliniece Daina Salmiņa. - [Daugavpils] : Latgolys Studentu centrs, 2020. - 464 lpp. : not. ; 21 cm. - Dziesmas sakārtotas nosaukumu alfabētā.

        ISBN 9790900507808.

 

500 ceļojumi visai dzīvei / no angļu valodas tulkojuši Guntis Kalns, Dace Markota, Elga Rusmane, Gints Tenbergs ; redaktore Gunta Šustere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - 320 lpp. : krāsaini attēli, fotogrāfijas ; 24 cm.

        ISBN 9789934084553.


Rubene, Inga.  

    Elijas nama garša / Inga Rubene ; redaktore Ilze Vācere ; Intas Sarkanes dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 255 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. - Alfabētiskais rādītājs: 254.-255. lpp.

        ISBN 9789934084928.

 

Sapnis par Mēnesmeitiņu : vēstulēs, atmiņās, dzejā / sastādītāja, [ievada un paskaidrojošo komentāru autore] Gaida Jablovska ; [Evas Eglājas-Kristsones pēcvārds ; Vitas Aišpures literārā redakcija ; mākslinieks Andris Lamsters]. - Rīga : Madris, ©2017. - 192 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 25 cm. - Ietver bibliogrāfiju, personu rādītājs: 191.-192. lpp. - ‍Aspazijas, Raiņa, Olgas Kliģeres un Leonīdas Turnes sarakste.

        ISBN 9789984317717.

 

Senioru ABC : topošajiem un esošajiem pensionāriem / literārais redaktors Oskars Lapsiņš ; dizains un makets Aleksandrs Kosarevs. - Rīga : Labklājības ministrija, 2020. - Rīga : Rīgas Viļņi, 2020. - 74 lpp.

 

Šneps, Manfrēds.  

    Latgale - atspulgi vēstures spogulī : mazāk zināmi vai piemirsti Latgales un pasaules vēstures notikumi / Manfreds Šneps-Šneppe ; ar Jāņa Streiča priekšvārdu un pēcvārdu ; mākslinieks Jānis Lamsters ; zinātniskais konsultants Vitālijs Šalda. - Rīga : Madris, 2020. - 318, [1] lpp. : ilustrācijas, krāsainas fotogrāfijas ; 25 cm. - Rēzeknes Pedagoģiskās skolas un tās direktores Annas Čerbardes piemiņai.

        ISBN 9789984314846.

 

Ариели, Дэн.  

    Честно о нечестности : почему мы лжем всем и особенно себе / Дэн Ариели ; перевод с английского П. Миронова. - Москва : Альпина Паблишер, 2020. - 270, [1] с. : ил., табл. ; 24 cm. - Библиография: с. 264-269 и в примечание.

        ISBN 9785961425109.

 

Бубновский, Сергей.  

    Стопа, спорт и здоровье / Сергей Бубновский. - Москва : Эксмо, 2019. - 189, [1] с. : ил. ; 21 cm. - (Доктор Бубновский. Здоровье позвоночника и суставов без лекарств).

        ISBN 9785041031565.

 

Трускиновская, Далия.  

    Латвия : исторический путеводитель / Далия Трускиновская. - Москва : Вече, [2019]. , ©2019. - 318, [1] с. : ilustrācijas, karte ; 20 cm. - (Исторический путеводитель).

        ISBN 9785444452707.Daiļliteratūra latviešu valodā 

Baško, Jāzeps.  

    Starp debesīm un zemi / Jāzeps Baško ; redaktors Jāzeps Baško [mazdēls] ; vēsturiskos materiālus apkopojis un izvērtējis Edvīns Brūvelis. - [Rīga] : Poligrāfijas Aģentūra, 2019. - 183 lpp. : ilustrācijas, portreti, fotogrāfijas ; 29 cm. - Bibliogrāfija: 182. lpp. - Pirmizdevums: Virs ienaidnieka zemes, "Brīvā Zeme" [laikraksts], 1939.

        ISBN 9789934230110.

 

Elliss, Deivids.  

    Pēdējais alibi : romāns / Deivids Elliss ; no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. - Rīga : Kontinents, [2020]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2020. - 209 lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789984359700.

 

Goffa, Martins.  

    Bērns miglā : kriminālromāns / Martins Goffa ; no čehu valodas tulkojusi Sandra Nikuļceva ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna ; Emīla Garjāņa vāka grafiskais noformējums. - Rīga : Jumava, 2020. - 222, [2] lpp. ; 23 cm.

        ISBN 9789934203718.

 

Hvoinskis, Jānis.  

    Mūza no pilsētas N. / Jānis Hvoinskis ; redaktors Kārlis Vērdiņš ; vāka noformējumam izmantots Andras Otto-Hvoinskas zīmējums. - Rīga : Neputns, 2019. - [Rīga] : Ulma. , ©2019. - 80, [5] lpp. ; 16 cm.

        ISBN 9789934565823.

 

Ikstena, Nora.  

    Runādamies : [rakstnieces sarunas] / Nora Ikstena ; māksliniece Aija Andžāne ; atbildīgā redaktore Eva Jansone. - Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2020. - 187, [4] lpp. ; 20 cm. - Dzejoļu autori: Imants Ziedonis, Raimonds Tiguls, Liāna Langa, Edvīns Raups.

        ISBN 9789934156953.

 

Jakovļeva, Jūlija.  

    Sarkanā zirga savaldīšana : romāns / Jūlija Jakovļeva ; no krievu valodas tulkojusi Lāse Vilka ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska ; literārā redaktore Elīna Kokareviča ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Latvijas Mediji, 2020. - 351 lpp. ; 21 cm. - (Detektīvs par Staļina laiku). - Uz vāka "Kāda ir cilvēka dzīvības cena?".

        ISBN 9789934157653.

 

Joņevs, Jānis.  

    Tīģeris : stāstu krājums / Jānis Joņevs ; redaktore Ieva Kolmane ; Reiņa Pētersona vāka dizains un ilustrācijas. - Rīga : Dienas Grāmata, 2020. , ©2020. - 246, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.

        Intro ; Uzvarētāji ; Metode ; Teorija ; Durvis ; Ceļojums ; Bēgšana ; Burti ; Cita aģentūra ; Teorija : turpinājums ; Kāja ; Nosvītrotais ; Spēle ; Komponists ; Izmeklētājs ; Outro.

        ISBN 9789934595042.

 

Karlena, Odrija.  

    Kalendāra meitene II : romāns / Odrija Karlena ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lukstraupe ; mākslinieciskā redaktore Inguna Kļava Švanka ; Ilzes Isakas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 397, [3] lpp. ; 22 cm. - (Kalendāra meitene / Odrija Karlena ; II).

  1. grāmata. Aprīlis - jūnijs.

        ISBN 9789934088384.

 

Kļavis, Aivars.  

    Bēres ar priekšapmaksu : stāsti / Aivars Kļavis ; Toma Lūša vāka dizains ; Māras Alševskas grāmatas dizains ; redaktore Gundega Sēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 235, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.

        ISBN 9789934086304.

 

Lanss, Ēriks.  

    Detektīvs vienai vasarai / Ēriks Lanss ; Andra Otto-Hvoinska, ilustrācijas ; redaktore Eva Mārtuža. - Rīga : Lauku Avīze, 2014. - 255 lpp. : il. - (Lata Romāns ; 7/2014 (181).

        ISBN 9789934150265.

 

Laukmane, Maija.  

    No rīta uz rītu : dzeja un plīvojumi / Maija Laukmane ; redaktore Iluta Moldane-Greiškane ; grāmatas dizains : Vilnis Lapiņš. - Rīga : Annele, 2020. - [Viļņa] : BALTO print. , ©2020. - 93, [3] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Nosaukumā visi vārdi ar mazajiem burtiem.

        ISBN 9789934559242.

 

Līce, Anda.  

    Ceļadomas : [dzeja un pārdomas] / Anda Līce ; mākslinieks Rihards Delvers. - [Rīga] : NT Klasika, [2020]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 143, [1] lpp. ; 20 cm.

        ISBN 9789934875779.

 

Lipsone, Katri.  

    Saldējuma pārdevējs : romāns / Katri Lipsone ; no somu valodas tulkojusi Maima Grīnberga ; vāka dizains: Lote Vilma Vītiņa ; literārā konsultante Renāte Punka. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2020]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 283, [4] lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789984237879.

 

Mo, Jeņs.  

    Meistar, jo tālāk, jo trakāk! : stāsti / Jeņs Mo ; no ķīniešu valodas tulkojis Raimonds Jaks ; redaktors Kaspars Eihmanis ; Jāņa Esīša vāka dizains. - Rīga : Dienas Grāmata, 2019. - 261, [2] lpp. ; 22 cm.

        Meistar, jo tālāk, jo trakāk! ; Lidojums ; Teļš ; Caurspīdīgais redīss.

        ISBN 9789934546754.

 

Pataki, Elisone.  

    Karalienes liktenis : romāns / Elisone Pataki ; no angļu valodas tulkojusi Diāna Breita ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, [2020]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2020. - 509 lpp. ; 21 cm. - (#1 The New York Times Bestsellers). - Dezirē, Napoleons un dinastija.

        ISBN 9789984359731.

 

Robertsa, Nora.  

    Vētrainais mājupceļš : [romāns] / Nora Robertsa ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2020. - 509 lpp.

        ISBN 9789984359762.

 

Rokpelnis, Jānis.  

    Tīmeklītis / Jānis Rokpelnis ; redaktors Kārlis Vērdiņš ; Ditas Pences dizains ; Kristapa Kalna foto. - Rīga : Neputns, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 94, [1] lpp. : portrets ; 17 cm. - Dzejoļu krājuma nosaukums un dzejoļu nosaukumi rakstīti ar mazo burtu.

        ISBN 9789934565656.

 

Ruks, Māris.  

    Atslēgas uz laimi / Māris Ruks ; Armanda Ērgļa vāka dizains ; Antras Miezes un Gundegas Rebhūnas fotogrāfijas. - Rīga : Antava, [2020]. - 102 lpp. : ilustrācijas, fotogrāfijas ; 22 cm. - Dzejoļu nosaukumos visi vārdi ar mazajiem burtiem.

        ISBN 9789934881277.

 

Slotere, Karīna.  

    Tīklā : romāns / Karīna Slotere ; no angļu valodas tulkojusi Marta Mežule ; vāka dizains Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2020. - 523 lpp. ; 21 cm. - (The New York Times bestsellers).

        ISBN 9789984359755.

 

Zoldnere, Dina.  

    Algotņi : romāns / Dina Zoldnere ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Eva Jansone ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2020. - 223, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 3/2020 (249). - Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934157172.

        ISBN 9789934157165.Daiļliteratūra krievu valodā Бочарова, Татьяна.  

    Спаси меня, пожалуйста! : роман / Татьяна Бочарова. - Москва : Эксмо, 2020. - 317, [1] с. ; 21 см. - (Детектив сильных страстей. Романы Т. Бочаровой).

        ISBN 9785041102241.

 

Воронова, Мария Владимировна.  

    Сама виновата : [роман] / Мария Воронова. - Москва : Эксмо, 2020. - 317, [1] с. ; 20 cm. - (Суд сердца. Романы Марии Вороновой).

        ISBN 9785041097509.

 

Гейнце, Николай Эдуардович.  

    Коронованный рыцарь : [роман] / Николай Гейнце. - Москва : Вече, 2020. - 384 с. ; 20 cm. - (Всемирная история в романах).

        ISBN 9785448417993.

 

Данилова, Анна Васильевна.  

    Париж на час : психологический детектив / Анна Данилова. - Москва : Эксмо, 2020. - 317 с. ; 21 см. - (Эффект мотылька. Детективы Анны Даниловой).

        ISBN 9785041085339.

 

Дашкова, Полина.  

    Золотой песок : [роман] / Полина Дашкова. - Москва : АСТ, 2020. - 448 с. ; 21 cm. - (Полина Дашкова - лучшая среди лучших).

        ISBN 9785171184971.

 

Делейни, Дж. П.  

    Верь мне : [роман] / Дж. П. Делейни ; перевод с английского А. В. Пудова. - Москва : АСТ, 2020. - 380, [2] с. ; 21 cm. - (Новый мировой триллер).

        ISBN 9785171172800.

 

Дженсен, Луиза.  

    Свидание : роман / Луиза Дженсен ; перевод с английского А. Юшенковой. - Москва : АСТ, 2020. - 319 с. ; 21 cm. - (Психологический триллер). (Детектив: новый уровень). - На переплете: От автора романа "Сестра".

        ISBN 9785171150976.

 

Ильин, Андрей Александрович.  

    Семьдесят пять шагов к смерти : роман / Андрей Ильин. - Москва : АСТ, 2020. - 318 с. : ил. ; 21 см. - (Обет молчания).

        ISBN 9785171105716.

 

Кинг, Стивен.  

    Кэрри : [роман] / Стивен Кинг ; перевод с английского А. Корженевского. - Москва : АСТ, 2019. - 313, [1] с. ; 21 cm. - (Темная Башня).

        ISBN 9785171194291.

 

Колина, Елена.  

    Я не ангел : [роман] / Елена Колина. - Москва : АСТ, 2020. - 286, [1] с. ; 19 cm. - (Мальчики да девочки. Проза Елены Колиной).

        ISBN 9785171174590.

 

Колычев, Владимир Григорьевич.  

    Вечность и еще два дня : [роман] / Владимир Колычев. - Москва : Эксмо, 2020. - 288 c. ; 21 cm. - (Роковой соблазн).

        ISBN 9785041098025.

 

Корнев, Павел.  

    Экзорцист : тетрология ; Святой сыск : повесть / Павел Корнев ; xудожник О. Юдин. - Москва : Армада ; Альфа-Книга, 2019. - 1191, [2] с. ; 22 см. - (Тетралогия в одном томе).

        ISBN 9785992228366.

 

Лёненс, Кристин.  

    Птица в клетке : [роман] / Кристин Лёненс ; перевод с английского Елены Петровой. - Москва : Иностранка ; Азбука-Аттикус, 2020. - 410, [2] с. ; 20 cm. - (Большой роман).

        ISBN 9785389162129.

 

Леонтьв, Антон.  

    Мольберт в саду Джоконды : роман / Антон Леонтьев. - Москва : Эксмо, 2020. - 349, [1] с. ; 21 cm. - (Авантюрная мелодрама).

        ISBN 9785041098094.

 

Ли, Мелинда.  

    Скажи, что тебе жаль : роман / Мелинда Ли ; перевод с английского Михаила Дремина. - Москва : АСТ, 2020. - 413, [2] с. ; 21 см. - (Хит Amazon. Триллеры Мелинды Ли). (Бестселлер № 1 Amazon Charts и Washington Post).

        ISBN 9785171189068.

 

Малышева, Анна.  

    Зеркало смерти : роман / Анна Малышева. - Москва : АСТ, 2020. - 318, [1] с. ; 21 см. - (Детектив).

        ISBN 9785171213305.

 

Маррс, Джон.  

    Единственный : [даже родственные души имеют секреты] / Джон Маррс ; перевод с английского А. Бушуева, Т. Бушуевой. - Москва : Эксмо, 2020. - 413, [1] с. ; 22 cm. - (Психологический триллер). (Альфа-триллер).

        ISBN 9785041084424.

 

Мартова, Людмила.  

    Лунная дорога в никуда : роман / Людмила Мартова. - Москва : Эксмо, 2020. - 316, [2] с. ; 20 см. - (Желание женщины). (Детективные романы Л. Мартовой).

        ISBN 9785041103668.

 

Райли, Люсинда.  

    Сестра ветра : история Алли : роман / Люсинда Райли ; перевод с английского З. Красневской. - Москва : Эксмо, 2020. - 576 с. ; 24 cm. - (Семь сестер. Мировые хиты Люсинды Райли). - Вторая книга цикла Семи сестер.

        ISBN 9785041056483.

 

Романова, Галина.  

    Грех с ароматом полыни : [роман] / Галина Романова. - Москва : Эксмо, 2020. - 349, [1] c. ; 21 cm. - (Метод женщины. Детективы Галины Романовой).

        ISBN 9785041102111.

 

Сапковский, Анджей.  

    Последнее желание ; Меч предназначения : [фантастические романы] / Анджей Сапковский ; перевод с польского Е. Вайсброта. - Москва : АСТ, 2020. - 670, [1] с. ; 21 см. - (Ведьмак).

        ISBN 9785171182083.

 

Сапковский, Анджей.  

    Кровь эльфов ; Час презрения : [фантастические романы] / Анджей Сапковский ; перевод с польского Е. П. Вайсброта. - Москва : АСТ, 2020. - 670, [1] с. ; 21 см. - (Ведьмак).

        ISBN 9785171182199.

 

Селезнёва, Кира.  

    Подруги : повесть / Кира Селезнёва. - Москва : Текст, 2020. - 174, [2] с. ; 21 cm.

        ISBN 9785751615956.

 

Слава Сэ.  

    Разводы / Слава Сэ ; иллюстрации Виктории Лебедевой и Анастасии Орловой. - Москва : АСТ, 2019. - 317, [2] с. : иллюстрации ; 21 см. - (Проект Славы Сэ).

        ISBN 9785171096144.

 

Спаркс, Николас.  

    Ангел-хранитель : [роман] / Николас Спаркс ; перевод с английского А. Бушуева. - Москва : АСТ, 2020. - 479 с. ; 21 cm. - (Спаркс: чудо любви).

        ISBN 9785171199340.

 

Стрельченок, Марина.  

    Музыка жизни : стихи / Марина Стрельченок ; редактор Галина Маслобоева ; дизайн: Ритварс Ревалдс. - [Rēzekne] : Autorizdevums, [2019]. - [Rēzekne] : Latgales druka, 2019. - 200 lpp. ; 16 cm.

        ISBN 9789934199851.

 

Тилье, Франк.  

    Лес теней : [роман] / Франк Тилье ; перевод с французского Валентины Чепиги. - Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2020. - 411, [2] с. ; 22 cm. - (Звезды мирового детектива). - Фактическая дата выхода в свет - 2019.

        ISBN 9785389173361.

 

Устинова, Татьяна.  

    Красотка : [роман] / Татьяна Устинова, Павел Астахов. - Москва : Эксмо, 2019. - 286, [1] с. ; 21 см. - (Дела судебные).

        ISBN 9785041019778.

 

Хантер, Джорджия.  

    День, когда мы были счастливы : [роман] / Джорджия Хантер ; перевод с английского Марии Максимовой. - Москва : АСТ, 2020. - 382, [1] с. ; 21 см. - (Звезды зарубежной прозы). (Бестселлер New York Times). - Pоман основанный на реальных событиях.

        ISBN 9785171186135.

 

Līdzīgi raksti

Grāmatu apskati

Jaunieguvumu saraksti

 

 

Nozaru literatūra

 

Grega, Sjūzena.

    Tolteku ceļš : ceļvedis sevis transformācijā / Sjūzena Grega ; no angļu valodas tulkojis Andris Egle ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna ; Emīla Garjāņa vāka dizains. - Rīga : Jumava, 2020. - 165 lpp. ; 20 cm. - Bibliogrāfija: 162.-165. lpp.

        ISBN 9789934572500.

 

Rēvalds, Valdis.

    Fizikas un tehnikas vēstures lappuses : atskats divdesmitajā gadsimtā / Valdis Rēvalds, Gita Rēvalde ; redaktore Dina Bērziņa ; vāka noformējums: Inga Ieviņa. - [Rīga] : Sava grāmata, 2020. - 587 lpp. : ilustrācijas, portreti, tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 575.-587. lpp. un personu rādītājs: 567.-574. lpp.

        ISBN 9789934582417.

 

Šmite, Linda.

    Valentīns Skulme. Raibs taurenis uz dadža lapas / Linda Šmite ; Margaritas Stokas grafiskais noformējums ; redaktore Ilze Fogele. - Rīga : Jumava, 2020. - 216 lpp. : fotogrāfijas ; 21 cm. - (Latvijai 100). - Pielikumā viencēliens "Veco vējeņu noslēpums".

        Grāmatas noformējumā izmantotas fotogrāfijas no Krāslavas vēstures un mākslas muzeja, Rakstniecības un mūzikas muzeja un Ināras Skulmes personīgā arhīva.

        ISBN 9789934203978.

 

Обама, Мишель.

    Becoming : моя история / Мишель Обама ; перевод с английского Я. Мышкиной. - Москва : Эксмо, 2019. - 479 c. ; 24 см.

        ISBN 9785041018924.

 

Распопов, Геннадий.

    Как вырастить экопродукты : все о здоровом питании от рождения до 100 лет / Геннадий Распопов. - Москва : Эксмо, 2020. - 287 с. : ил. ; 21 см. - (Лучшие агрономы России).

        ISBN 9785041091842.

 

Степук, Наталья.

    Анатомия стретчинга / Наталья Степук. - Москва : АСТ, 2020. - 157, [2] с. : цв. ил. ; 26 см. - (Большая энциклопедия фитнеса). - На обложке автор не указан.

        ISBN 9785171179144.

 

Шах, Соня.

    Пандемия : всемирная история смертельных вирусов : перевод с английского / Соня Шах ; перевод с английского Мария Десятова. - Москва : Альпина нон-фикшн, 2020. - 453, [1] с. ; 17 cm. - (Alpina popular science). - Библиография в примечание. . - Предметныо-именной указатель: с. 439-454. . - Глоссарий: с. 360-365.

        ISBN 9785001392255.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Andžoni, Džūlio.

    Sardu balāde : [romāns] / Džūlio Andžoni ; no itāļu valodas tulkojusi Tamāra Liseka ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains. - Rīga : Latvijas Mediji, 2020. - 223 lpp. ; 20 cm.

        ISBN 9789934157356.

 

Eglītis, Andrejs.

    Mīlestība, dzīvība, mūžība : dzeja / Andrejs Eglītis ; sakārtotāja Zaiga Lasenberga ; vāka dizaina un ilustrācijas autore Krista Jūlija Kreišmane ; redaktore Inese Auziņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - Rīga : Poligrāfists. , ©2010. - 207, [1] lpp. ; 21 cm. - Izdevums sagatavots pēc Andreja Eglīša Kopoto rakstu 1.-6. sējuma.

        ISBN 9789934081286.

 

Grencberga, Inga.

    Sestā sieva : romāns / Inga Grencberga ; mākslinieciskā redaktore un grāmatas vāka dizaina autore Vita Lēnerte. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - 350, [2] lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789934087271.

 

Hana, Dženija.

    Visiem zēniem, kurus esmu mīlējusi / Dženija Hana ; no angļu valodas tulkojusi Krista Betija Samauska ; vāka dizaina autore Aija Andžāne. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - 348, [2] lpp. ; 21 cm. - (New York Times bestsellers). - Uz vāka: Tagad arī Netflix filma.

        ISBN 9789934084744.

 

Ikstena, Nora.

    Runādamies : [rakstnieces sarunas] / Nora Ikstena ; māksliniece Aija Andžāne ; atbildīgā redaktore Eva Jansone. - Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2020. - 187, [4] lpp. ; 20 cm. - Dzejoļu autori: Imants Ziedonis, Raimonds Tiguls, Liāna Langa, Edvīns Raups.

        ISBN 9789934156953.

 

Judina, Dace.

    Mēmais : [romāns] / Dace Judina, Arturs Nīmanis ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; redaktore Ilze Brēmere ; Artura Nīmaņa vāka dizains. - Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. - 298, [5] lpp. ; 21 cm. - (Laika stāsti ; 2. grāmata). - Ziņas par autoriem: [300.-301.] lpp.

        ISBN 9789934157417.

 

Kīza, Meriana.

    Mazliet precējušies : romāns / Meriana Kīza ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Marta Tālmane. - Rīga : Kontinents, [2020]. - [Rīga] : PNB Print. , ©2020. - 541 lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789984359717.

 

Kļavis, Aivars.

    Bēres ar priekšapmaksu : stāsti / Aivars Kļavis ; Toma Lūša vāka dizains ; Māras Alševskas grāmatas dizains ; redaktore Gundega Sēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 235, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.

        Bedre kalna galā ; Tas ūdens, ko nevar sasmelt ; Mīlestības upuris ; Leģionārs ; Bada rēgs ; Ieslodzītais ; Pilnmēness ; Un mūžīgas ir tikai debesis virs galvas mums ; Vārna ; Vīrietis smilškastē ; Kad pārcērt tauvas.

        ISBN 9789934086304.

 

Kovaļova, Lelde.

    Svešinieki : [romāns] / Lelde Kovaļova. - Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. - 269, [1] lpp. ; 20 cm.

        ISBN 9789934157431.

 

Lundberja, Sofija.

    Sarkanā adrešu grāmatiņa : romāns / Sofija Lundberja ; no zviedru valodas tulkojusi Dace Deniņa ; redaktore Iveta Polkmane ; Ilzes Isakas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - 286, [2] lpp. ; 22 cm.

        ISBN 9789934086441.

 

Sapkovskis, Andžejs.

    Pēdējā vēlēšanās / Andžejs Sapkovskis ; no poļu valodas tulkojis Māris Salējs ; Artūra Bērziņa vāka dizains ; redaktore Bārbala Simsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 333, [1] lpp. ; 21 cm. - (Ragaņa sāga ; 1. grāmata).

        ISBN 9789934053375.

 

Tjūdora, K. Dž.

    Paslēptuve : romāns / K. Dž. Tjūdora ; no angļu valodas tulkojusi Aija Čerņevska ; redaktors Aldis Vēvers. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - 336 lpp. ; 23 cm. - Uz vāka: Bestsellera "krīta vīrs" autore.

        ISBN 9789934084966.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Архангельский, Александр (Александр Николаевич).

    Бюро проверки : роман / Александр Архангельский. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : АСТ, 2020. - 413, [2] с. ; 21 см. - (Проза нашего времени). - Премия "Большая книга".

        ISBN 9785171207540.

 

Беннетт, Анна.

    Случайный граф / Анна Беннетт ; перевод с английского Е. Шагиной. - Москва : Эксмо, 2020. - 347, [2] с. ; 21 см. - (Светский роман. Дневники дебютантки).

        ISBN 9785041084240.

 

Вагнер, Яна.

    Живые люди : роман / Яна Вагнер. - Москва : АСТ, 2020. - 410, [1] с. ; 21 см. - (Кинобестселлеры). - На обложке: "Эпидемия"- продолжение романа "Вонгозеро". . - Содержит нецензурную брань.

        . Эпидемия : продолжение романа "Вонгозеро".

        ISBN 9785171212414.

 

Вильмонт, Екатерина (Екатерина Николаевна).

    Птицы его жизни : [роман] / Екатерина Вильмонт. - Москва : АСТ, 2020. - 318, [1] с. ; 21 cm.

        ISBN 9785171076993.

 

Донцова, Дарья Аркадьевна.

    Особа королевских ролей : [роман] / Дарья Донцова. - Москва : Эксмо, 2020. - 316 с. : ил. ; 20 cm. - (Иронический детектив. Джентльмен сыска Иван Подушкин).

        ISBN 9785041083274.

 

Корсакова, Татьяна.

    Темная вода : [мистический роман] / Татьяна Корсакова. - Москва : ЭКСМО, 2019. , ©2019. - 346, [1] с. ; 21 см. - (Королева мистического романа).

        ISBN 9785041042905.

 

Костина, Наталья.

    Найти, чтобы потерять : роман / Наталья Костина. - Харьков : Клуб семейного досуга, 2019. - 320 с. ; 21 cm.

        ISBN 9786171268975.

 

Пратчетт, Терри.

    Благие знамения : [роман] / Терри Пратчетт, Нил Гейман ; перевод с английского Маргариты Юркан. - Москва : Эксмо, 2019. - 509, [1] с. ; 21 cm. - (Кинофантастика). - Лауреат Всемирной Премии Фэнтези. . - Книга года по версии Фантлаба.

        ISBN 9785041009175.

 

Сорокин, Геннадий.

    Скелет в семейном альбоме / Геннадий Сорокин. - Москва : Эксмо, 2020. - 349, [1] с. ; 21 см. - (Детектив-Ностальгия). - На обложке: Полное погружение в атмосферу 80-х.

        ISBN 9785041093402.

 

Сотников, Владимир.

    Холочье : Чернобыльская сага / Владимир Сотников. - Москва : АСТ, 2020. - 222, [1] с. ; 21 cm. - (Чернобыль: книги, ставшие основой знаменитого сериала).

        ISBN 9785171199838.

 

Талан, Светлана.

    Когда прошлое впереди : [роман] / Светлана Талан. - Харьков : Клуб семейного досуга, 2020. - 219, [4] c. ; 21 cm.

        ISBN 9786171270848.

 

Хилтон, Л. С.

    Ультима : [роман] / Л. С. Хилтон ; перевод с английского Наталии Пресс. - Санкт-Петербург : Азбука, 2018. - 380, [2] с. ; 21 см. - (Маэстра ; Книга 3). - 3-я книга трилогии о Джудит Рэшли.

        ISBN 9785389156210.

 

Шарапов, Валерий.

    Сыщики 45-го / Валерий Шарапов. - Москва : Эксмо, 2020. - 316, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Тревожная весна 45-го. Послевоенный детектив).

        ISBN 9785041083243.

 

 

Līdzīgi raksti

 

Nozaru literatūra

 

Dieva kalps Jānis Mendriks MIC – patiess cilvēks un priesteris / sastādījuši Andžejs Pakuls, Jānis Bulis. - Rīga : KALA Raksti, 2019. - 131, [12] lpp.
        ISBN 9789984871820.

 

Kristapsone, Silvija.
    Statistiskās analīzes metodes pētījumā / Silvija Kristapsone. - Rīga : Biznesa augstskola "Turība", 2020. - [Grēnes, Olaines pagasts] : SIA "Drukātava". , ©2020. - 477 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 20 cm. - (Uzņēmējdarbības bibliotēka ; Nr. 72). - Bibliogrāfija: 470.-472. lpp.
        ISBN 9789934543241.

 

Ransjērs, Žaks.
    Attēlu liktenis / Žaks Ransjērs ; no franču valodas tulkojusi Vineta Berga ; redaktors Dens Dimiņš ; māksliniece Anna Aizsilniece ; pēcvārdu sarakstījis Igors Gubenko. - Rīga : Laikmetīgās mākslas centrs, 2020. - 160 lpp. ; 17 cm. - (Tulkojumu sērija). - Bibliogrāfiskās norādes parindēs. . - Personvārdu rādītājs: 152.-159. lpp. - Grāmatā ietilpst piecas esejas ar apakšnodaļām.
        ISBN 9789934862960.

 

Мультатули, Петр.
    Николай II. Дорога на Голгофу : свидетельствуя о Христе до смерти... / Петр Мультатули. - Москва : АСТ, 2011. - 636, [1] с. ; 21 см. - Библиография: с. 587-636.
        ISBN 9785170652242.

 

Мясников, Александр (Александр Леонидович).
    Никто, кроме нас : помощь настоящего врача для тех, кто старается жить / Александр Мясников. - Москва : Эксмо, 2020. - 304 c. ; 23 cm. - (О самом главном с доктором Мясниковым). - Медицинский мини-справочник: с. 285-291. . - Библиография: с. 292-299. - На переплете: "Программа оздоровления нации - "Пора лечиться правильно"".
        ISBN 9785041087876.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Bula, Rolanda.
    Sīnāja kalna lieta : [kriminālromāns] / Rolanda Bula ; redaktore Dzintra Zaļīte ; mākslinieks Emīls Garjānis. - Rīga : Latvijas Mediji, 2020. - 238 lpp. ; 21 cm. - (Latvijas Mediji. Detektīvs). - Uz vāka: Arī dzērveņu saujā var slēpties čūskoga.
        ISBN 9789934157394.

 

Dimante, Inguna.
    Skaistuma impērija / Inguna Dimante ; redaktore Gundega Sēja ; Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 191, [1] lpp. ; 21 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs).
        ISBN 9789934081774.

 

Egle, Jana.
    Dzimšanas diena : stāsti / Jana Egle ; māksliniece Aija Andžāne ; literārā redaktore Sigita Kušnere ; atbildīgā redaktore Eva Jansone. - Rīga : Latvijas Mediji, 2020. - 245, [2] lpp.
        ISBN 9789934157370.

 

Ficdžeralds, Frensiss Skots.
    Trešā lāde : stāsti / Frensis Skots Ficdžeralds ; no angļu valodas tulkojusi Dagnija Dreika ; maketētāja Lilija Rimicāne. - Rīga : Daugava, 2020. - 209 lpp. : portrets ; 21 cm. - (XX gadsimta klasiķi).
        ISBN 9789984411286.

 

Haņins, Semjons.
    Ne tā : [dzeja] / Semjons Haņins ; no krievu valodas atdzejoja Ilmārs Zvirgzds ; redaktore Ieva Lejasmeijere ; dizainers Tom Mrazauskas. - [Rīga] : Orbīta, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 106, [1] lpp. ; 19 cm. - (Orbītas bibliotēka).
        ISBN 9789934875397.

 

Kērtisa, Rozija.

    Mēs satikāmies decembrī / Rozija Kērtisa ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka dizains Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2020. - 413 lpp. ; 20 cm. - (Pasaules bestsellers).
        ISBN 9789984359724.

 

Lekberga, Kamilla.
    Ragana : [aizraujošs skandināvu detektīvs] / Kamilla Lekberga ; no angļu valodas tulkojusi Laura Ozoliņa. - Rīga : Jumava, 2020. - 710, [1] lpp. ; 23 cm.
        ISBN 9789934203947.

 

Liedeskalns, Magone.
    Magoņu čuksti : dzeja / Magone Liedeskalns ; Laimdotas Rasupes un Leo Ota ilustrācijas. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2020. - 107 lpp. ; 17 cm.
        ISBN 9789984293318.

 

Manfelde, Andra.
    Vilcēni / Andra Manfelde ; redaktore Dace Sparāne-Freimane ; Katrīnas Vasiļevskas dizains. - Rīga : Dienas Grāmata, 2020. - 238, [1] lpp. ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 237.-239. lpp.
        ISBN 9789934595028.

 

Ogriņš, Andris.
    tā putna diena / Andris Ogriņš ; māksliniece Gita Treice ; literārais redaktors Māris Salējs. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2019]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 94, [1] lpp. ; 19 cm.
        ISBN 9789984237466.

 

Saulietis, Augusts.
    Kungs pats savā mājā : prozas darbu izlase I / Augusts Saulietis ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna ; Emīla Garjāņa vāka grafiskais noformējums. - Rīga : Jumava, 2019. - 157 lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789934203848.

 

Spāre, Vladis.
    Gājiens ar klibo zirdziņu : [stāstu krājums] / Vladis Spāre ; vāka dizaina un ilustrāciju autore Krista Jūlija Kreišmane ; redaktore Bārbala Simsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 189, [2] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934085321.

 

Vādons, Jānis.
    Klusuma forma : [dzeja] / Jānis Vādons ; redaktors Artis Ostups ; mākslinieks Ivo Grundulis. - Rīga : Pētergailis, [2019]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. - 61, [1] lpp. ; 16 cm.
        ISBN 9789984334899.

 

Zabrauska, Anda.
    Viena no mums : [īsstāsti un dzejoļi] / Anda Zabrauska ; Ksenijas Šapolovskas ilustrācijas ; teksta redaktore Iveta Reinsone. - Rīga : Ezerrozes Grāmatas, 2020. - 135 lpp. ; 19 cm.
        ISBN 9789934587405.

 

Zelčāns, Jānis.
    Visi dati dodas uz debesīm : stāsti un noveles / Jānis Zelčāns ; Artūra Bērziņa vāka dizains ; redaktors Aldis Vēvers. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - Rīga : Poligrāfists. , ©2020. - 206, [2] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934084294.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Ануфриева, Мария.
    Доктор X и его дети / Мария Ануфриева. - Москва : Эксмо, 2020. - 317, [1] с. ; 21 cm. - (Книга-жизнь).
        ISBN 9785041010829.

 

Боланд, Шалини.
    Соседский ребенок : [роман] / Шалини Боланд ; перевод с английского М. Павлычевой. - Москва : Эксмо, 2020. , ©2020. - 315, [3] с. ; 21 см. - (Национальный бестселлер Британии).
        ISBN 9785041061500.

 

Бочарова, Татьяна.
    Последний вечер встречи : [роман] / Татьяна Бочарова. - Москва : Эксмо, 2019. - 317, [1] с. ; 21 cm. - (Детектив сильных страстей. Романы Т. Бочаровой).
        ISBN 9785041057602.

 

Дациери, Сандроне.
    Убить ангела : роман / Сандроне Дациери ; перевод с итальянского Любови Карцивадзе. - Санкт-Петербург : Азбука, 2019. - 475, [1] с. ; 22 cm. - (Звезды мирового детектива).
        ISBN 9785389163546.

 

Джонс, Сюзанна.
    Предвестник землетрясения : роман / Сюзанна Джонс ; перевод с английского А. Филонова. - Москва : Эксмо, 2020. - 252, [2] с. ; 21 см. - (Кинопремьера мирового масштаба).
        ISBN 9785041010126.

 

Келлерман, Джонатан.
    Обман : [роман] / Джонатан Келлерман ; перевод с английского П. Кодряного. - Москва : Эксмо, 2020. - 352 c. ; 21 см. - (Детективы профессора психологии). - Книга из цикла о лейтенанте полиции Майло Стёррджисе и психологе Алексе Деловере.
        ISBN 9785041035686.

 

Кларк, Мэри Хиггинс.
    Каждый твой вздох / Мэри Хиггинс Кларк, Алафер Бёрк ; перевод с английского В. А. Гольдича, И. А. Оганесовой. - Москва : Эксмо, 2020. - 318 с. ; 20 см. - (Бестселлер "New York Times" № 1).
        ISBN 9785041084400.

 

Лазарчук, Андрей.
    Любовь и свобода / Андрей Лазарчук, Михаил Успенский. - Москва : Пятый Рим, 2016. - 252, [1] с. ; 21 см. - (Время и герои братьев Стругацких). - Весь этот джакч.
        ISBN 9785990759367.

 

Лазарчук, Андрей.
    Соль Саракша : роман / Андрей Лазарчук, Михаил Успенский. - Москва : Пятый Рим, 2016. - 253, [1] с. ; 21 см. - (Время и герои братьев Стругацких). (Пятый Рим). - На оложке: "Весь этот джакч".
        ISBN 9785990759305.

 

Лазарчук, Андрей.
    Стеклянный меч / Андрей Лазарчук, Михаил Успенский. - Москва : Пятый Рим, 2017. - 254, [1] с. ; 21 см. - (Время и герои братьев Стругацких). - На обложке: Весь этот джакч.
        ISBN 9785990759374.

 

Липкина, Полина.
    Галактические происшествия : повести и рассказы / Полина Липкина. - Москва : Рипол Классик, 2018. - 238, [3] с. : иллюстрации ; 22 cm.
        ISBN 9785386105655.

 

Литтл, Бентли.
    Сущность : [роман] / Бентли Литтл ; перевод с английского Е. Татищевой. - Москва : Эксмо, 2020. - 380, [2] с. ; 21 cm. - (Стивен Кинг поражен…). - Фактическая дата выхода в свет - 2019.
        ISBN 9785041055561.

 

Миронина, Наталия.
    Московский принц для Золушки : роман / Наталия Миронина. - Москва : Эксмо, 2019. - 313, [2] с. ; 21 см. - (Счастливый билет).
        ISBN 9785041011475.

 

Мишин, Виктор.
    Возвращение : роман / Виктор Мишин. - Москва : АСТ, 2019. - 346, [1] с. ; 21 cm. - (Военная фантастика). - Книга из цикла Виктора Мишина "Солдат".
        ISBN 9785171133870.

 

Островская, Екатерина Николаевна.
    Покопайтесь в моей памяти : роман / Екатерина Островская. - Москва : Эксмо, 2020. - 317, [1] с. ; 21 cm. - (Татьяна Устинова рекомендует).
        ISBN 9785041094645.

 

Сеттерфилд, Диана.
    Пока течет река : [роман] / Диана Сеттерфилд ; перевод с английского В. Дорогокупли. - Санкт-Петербург : Азбука, 2019. , ©2019. - 508, [2] с. ; 22 cm. - (The Big Book).
        ISBN 9785389162136.

 

Смит, Дженнифер Е.
    Статистическая вероятность любви с первого взгляда : роман / Дженнифер Е. Смит ; перевод с английского М. Лахути. - Москва : Эксмо, 2020. - 220, [2] с. ; 20 см. - (Young Adult. Бестселлеры).
        ISBN 9785041070106.

 

Тидхар, Леви.
    Усама / Леви Тидхар ; перевод с английского В. Мисюченко. - Москва : fanzon, 2020. - 350, [1] с. ; 21 cm. - (Fanzon. Наш выбор). - Uz vāka: Всемирная премия фэнтези.
        ISBN 9785041058234.

 

Уайт, Карен.
    Когда я падаю во сне : [роман] / Карен Уайт ; перевод с английского Юлии Хохловой. - Москва : Эксмо, 2020. - 448 c. ; 20 cm. - (Международный бестселлер № 1 по версии New Jork Times). (Зарубежный романтический бестселлер).
        ISBN 9785041031770.

 

Харпер, Джейн.
    Силы природы : [роман] / Джейн Харпер ; перевод с английского Д. Березко. - Москва : АСТ, 2020. - 448 c. ; 21 см. - (Новый мировой триллер). - Второй роман цикла о детективе Аароне Фальке.
        ISBN 9785171173005.

 

Хэпворс, Салли.
    Моя любимая свекровь : роман / Салли Хэпворс ; перевод с английского Анны Комаринец. - Москва : Эксмо, 2020. - 477, [1] с. ; 21 cm.
        ISBN 9785041067946.

 

Чеширко, Евгений.
    Хроники домового : [сборник] / Евгений Чеширко и друзья. - Москва : АСТ, 2018. - 317, [1] с. ; 17 см + ил. - (Одобрено Рунетом).
        ISBN 9785171113902.

 

Līdzīgi raksti

 

 

 

Nozaru literatūra

 

Uģis Kuģis.

Pāris : vīrietis un sieviete vēdiskajā pasaules skatījumā / Uģis Kuģis ; sastādītāja Kristīna Blaua ; Roberta Blumberga mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava, 2019. - 246 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm.

ISBN 9789934203916.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

     ---Bērniem latviešu valodā

 

Vinnijs Pūks. Mani labie darbi / tulkojis Edvīns Raups ; redaktore Linda Kalna ; Disney. - Rīga : Egmont Publishing, [2019]. - 191, [1] lpp. : ilustrācijas ; 27 cm.

ISBN 9789934166365.

 

     ---Pusaudžiem latviešu valodā

 

Simts un vēl : dzejoļu izlase bērniem / sakārtotāja un redaktore Guna Pitkevica ; māksliniece Alise Landsberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 141, [3] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. - XII. - Tematiskais rādītājs: [144.] lpp.

ISBN 9789934075810.

 

Zīle, Kotrīna.  [Sukeistas]

Samainītais : mistisks romāns / Kotrīna Zīle [teksts un ilustrācijas] ; no lietuviešu valodas tulkojusi Dace Meiere ; literārā redaktore Renāte Punka. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2019]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 230, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Būtņu pasaules skaidrojums: 229.-[231.] lpp.

ISBN 9789984237831.

 

     ---Pieaugušajiem latviešu valodā

 

Avotiņa, Daina.

Ceļā : romāns / Daina Avotiņa ; Vitas Lēnertes vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - 252, [3] lpp. ; 21 cm.

ISBN 9789934084768.

 

Gavalda, Anna.

Atzīšanās : stāsti / Anna Gavalda ; no franču valodas tulkojusi Ilze Fogele ; redaktore Ilona Ancāne. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - 255, [1] lpp. ; 20 cm.

ISBN 9789934081576.

 

Kalna, Ziedīte.

Garā upe : domatziņas un epifānijas / Ziedīte Kalna ; sastādītāja Agnese Piļāne. - Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2019. - 147 lpp. ; 20 cm.

  1. daļa.

ISBN 9789934587177.

 

Liedeskalns, Magone.

Magoņu čuksti : dzeja / Magone Liedeskalns ; Laimdotas Rasupes un Leo Ota ilustrācijas. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2020. - 107 lpp. ; 17 cm.

ISBN 9789984293318.

 

Maurers, Jorgs.

Sniegā nesalst tikai nāvei / Jorgs Maurers ; no vācu valodas tulkojusi Irīda Miska. - Rīga : Jumava, 2019. - 326, [1] lpp. ; 23 cm.

ISBN 9789934203725.

 

Sveistrups, Serēns.

Kastaņu vīrs / Serēns Sveistrups ; no dāņu valodas tulkojusi Inga Mežaraupe. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2019. - 479 lpp. ; 21 cm.

ISBN 9789984237817.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

     ---Bērniem krievu valodā

 

Один дома : книга-игра. - Екатеринабург : Лазурь, 2018. - [20] с. : цв. ил. ; 21 см. - (Книга-игра поисковый квест). - На обложке: "Отыщи телефон и позвони в полицию! Поймай преступников!".

 

     ---Jauniešiem krievu valodā

 

Джонс, Лина.

Тайна привратников / Лина Джонс ; перевод с английского М. Виноградовой. - Москва : Эксмо, 2019. - 349, [1] с. ; 21 см. - (Детективное агенство Агаты ; 2). - 5-6. - Вторая книга в серии о детективном агенстве Агаты.

ISBN 9785040983568.

 

Что за... Свин-Паук?! / перевод с английского Руслана Хубиева. - Санкт-Петербург : Комильфо, 2019. - [62] с. : ил. ; 24 см. - (Marvel). (Герои Marvel). - 5-6.

ISBN 9785041068547.

 

     ---Pieaugušajiem krievu valodā

 

Горская, Евгения.

Ночь падших ангелов : роман / Дарья Кожевникова. - Москва : Эксмо, 2020, ©2020. - 317, [1] с. ; 17 см.

ISBN 9785041092139.

 

Горская, Евгения.

Судьбу случайно не встречают : роман / Евгения Горская. - Москва : Эксмо, 2020, ©2020. - 346, [1] с. ; 17 см.

ISBN 9785041088149.

 

Ницше, Фридрих.

По ту сторону добра и зла / Фридрих Ницше ; перевод с немецкого Н. Полилова. - Москва : Эксмо, 2020. - 285, [1] с. ; 18 см.

ISBN 9785041088514.

 

Корецкий, Данил Аркадьевич.

Падение Ворона : [роман] / Данил Корецкий. - Москва : АСТ, 2020. - 382, [1] с. ; 21 cm.

ISBN 9785171189921.

 

Михайлова, Евгения.

Отпущение без грехов / Евгения Михайлова. - Москва : Эксмо, 2020. - 284, [2] с. ; 17 см.

ISBN 9785041085094.

 

Охлобыстин, Иван.

Записки упрямого человека : быль / Иван Охлобыстин. - Москва : АСТ, 2020. - 383 с. ; 21 см.

ISBN 9785171153168.

 

Охлобыстин, Иван.

Улисс : задумчивый роман / Иван Охлобыстин. - Москва : АСТ, 2019. - 287 с. ; 21 см.

ISBN 9785171141769.

 

Пелевин, Виктор.

Искусство легких касаний / Виктор Пелевин. - Москва : Эксмо, 2019. - 413, [2] с. : ил. ; 21 см. - Содержит нецензурную брань.

ISBN 9785041062224.

 

Раневская, Фаина Григорьевна.

Гений среди козявок / Фаина Раневская. - Москва : Центрполиграф, 2018. - 158, [1] с. ; 17 см.

ISBN 9785227078391.

 

Раневская, Фаина Григорьевна.

Меньше пафоса, господа! / Фаина Раневская. - Москва : Центрполиграф, 2018. - 189, [2] с. ; 17 см.

ISBN 9785227078490.

 

Раневская, Фаина Григорьевна.

"Моя единственная любовь" : главная тайна великой актрисы / Фаина Раневская ; художник Елена Шувалова. - Москва : Яуза-Пресс, 2016. - 220, [2] с.

ISBN 9785995508885.

 

Рой, Олег.

Верь в меня = Credo in me / Олег Рой. - Москва : Эксмо, 2020. - 412, [2] с. ; 17 см.

ISBN 9785041083922.

 

Рубина, Дина.

Наполеонов обоз : [трилогия] / Дина Рубина ; в оформлении использована картины Б. Карафелова. - Москва : Эксмо, 2020. - 475, [3] с. ; 21 см. - На обложке: Содержит нецензурную брань.

Книга 3. Ангельский рожок.

ISBN 9785041060251.

 

Соколов, Игорь.

Мажор. Умереть, чтобы родиться : [трилогия] / Игорь Соколов. - Москва : Эксмо, 2019. - 380, [2] с. ; 20 см. - Первая книга трилогии.

Книга 1.

ISBN 9785040964826.

 

Līdzīgi raksti

 

 

Nozaru literatūra

 

Barreta, Elīna.
    Socializēšanās rokasgrāmata latvietim : ko (kur, kāpēc, kam un kā) teikt / Elīna Barreta ; redaktors Gints Tenbergs. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 96 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 96. lpp.
        ISBN 9789934084904.

 

Bikova, Anna.
    "Ideālas mammas" attīstošās nodarbības / Anna Bikova ; no krievu valodas tulkojusi Inta Kalniņa ; Lilijas Rimicānes mākslinieciskais noformējums ; zīmējumi uz vāka Alexandra Dikaia ; redaktore Ilze Čerņevska. - Rīga : Avots, [2020]. - 261 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.
        ISBN 9789934590061.

 

Driņķe, Zane.
    Kvalitātes vadības sistēmas Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšanai : monogrāfija / Zane Driņķe ; zinātniskie recenzenti: Dr.oec. Jānis Vanags, Dr.oec. Andra Zvirbule, Ph.D. Marta Kovačova. - Rīga : Biznesa augstskola "Turība", 2019. - [Grēnes, Olaines pagasts] : SIA "Drukātava", 2019. , ©2019. - 272 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 20 cm. - (Uzņēmējdarbības bibliotēka ; Nr. 73). - Bibliogrāfija: 252.-261. lpp. - Īsa anotācija angļu valodā.
        ISBN 9789934543234.

 

Hanovs, Deniss.
    Asiņainā rītausma Parīzē : 1789. gada revolūcija kā mediju notikums / Deniss Hanovs, Valdis Tēraudkalns ; recenzenti: Ilva Skulte, Ivans Jānis Mihailovs, Vladislavs Malahovskis ; grāmatas mākslinieciskais dizains: Daniils Vjatkins ; redaktores: Inta Rozenvalde (latviešu valoda), Andra Damberga (angļu valoda). - Rīga : Zinātne, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 341 lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 24 cm. - Bibliogrāfija: 328.-340. lpp. un zemsvītras piezīmēs. - Kopsavilkums angļu valodā.
        ISBN 9789934549878.

 

Hills, Napoleons.
    Domā un kļūsti bagāts! / Napoleons Hills ; Aigara Truhina vāka dizains ; Paula Prauliņa tulkojums latviešu valodā ; redaktore Zane Seņkova. - Atjaunots un pārstrādāts oriģinālizdevums ar komentāriem un alfabētisko rādītāju / Rosa Kornvela redakcija. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 445 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 23 cm. - (Motivējošās literatūras klasika). - Alfabētiskais rādītājs: 433.-445. lpp.
        ISBN 9789934066887.

 

Rors, Ričards.
    Universālais Kristus : kā aizmirsta patiesība var izmainīt visu, ko redzam, kam ticam un uz ko ceram / Ričards Rors ; no angļu valodas tulkojusi, redaktore Ita Ankoriņa ; vāka dizaina autore Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tiopgrāfija. , ©2019. - 270 lpp. ; 23 cm. - Bibliogrāfija: [256.]-270. lpp.
        ISBN 9789934084867.

 

Uģis Kuģis.
    Pāris : vīrietis un sieviete vēdiskajā pasaules skatījumā / Uģis Kuģis ; sastādītāja Kristīna Blaua ; Roberta Blumberga mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava, 2019. - 246 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm.
        ISBN 9789934203916.

 

Беляков, Алексей.
    Алла Пугачева : жизнь и удивительные приключения великой певицы : самая честная биография / Алексей Беляков. - Москва : Комсомольская правда, 2019. - 332, [3] с. : ил. ; 22 см.
        ISBN 9785447003364.

 

Ротова, Ирина.
    Психология и психосоматика женского здоровья : о чем молчат болезни / Ирина Ротова. - Москва : АСТ, 2020. - 223 с. ; 22 cm + иллюстрации. - (Доктор Блогер).
        ISBN 9785171093662.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Avotiņa, Daina.
    Ceļā : romāns / Daina Avotiņa ; Vitas Lēnertes vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - 252, [3] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934084768.

 

Gārdnere, Liza.
    Noķeriet mani / Liza Gārdnere ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains Artūrs Zariņš ; redaktore Marta Mežule. - Rīga : Kontinents, 2020. - 507, [1] lpp. ; 20 cm. - (The New York Times Bestsellers). - Nosaukumā visi vārdi attēloti ar mazajiem burtiem.
        ISBN 9789984359687.

 

Karlena, Odrija.
    Kalendāra meitene : romāns / Odrija Karlena ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lukstraupe ; redaktores: Kristīne Kupce, Gundega Sēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 333, [3] lpp. ; 22 cm. - (Kalendāra meitene / Odrija Karlena ; I).
        1. grāmata. Janvāris - marts.
        ISBN 9789934083365.

 

Kouls, Daniels.
    Lupatu lelle : romāns / Daniels Kouls ; no angļu valodas tulkojis Armīns Voitkāns ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Elga Rusmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 396, [1] lpp. ; 23 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs).
        ISBN 9789934084881.

 

Krofta, Ketrina.
    Divkāršais zaudējums : aizraujošs psiholoģiskais trilleris / Ketrina Krofta ; no angļu valodas tulkojusi Biruta Vaivode ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. - Rīga : Kontinents, [2020]. - PNB Print. , ©2020. - 395 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984359137.

 

Makinērnija, Monika.
    Dzīves ceļojums / Monika Makinērnija ; no angļu valodas tulkojusi Biruta Vaivode. - Rīga : Kontinents, [2020]. - 508 lpp. ; 21 cm. - (Pasaules Bestsellers).
        ISBN 9789984359694.

 

Poikāne, Sarmīte.
    Mammas kleitas un teātra bize / Sarmīte Poikāne ; sastādītājs Agnese Piļāne ; Keitlinas Poikānes ilustrācijas ; Meldras Gailānes anotācija. - Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2020. - 264 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934587368.

 

Rukšāne, Dace.
    Krieva āda : romāns / Dace Rukšāne ; redaktore Dace Sparāne-Freimane ; Kristiana Rukuta vāku dizains. - Rīga : Dienas Grāmata, [2020]. , ©2020. - 220, [1] lpp. ; 22 cm. - Vāka noformējumā izmantota Līgas Ķempes ilustrācija.
        ISBN 9789934546990.

  

Zīle, Baiba.
    Aukstākā ziema simt piecdesmit gados : [stāstu krājums] / Baiba Zīle ; illustrāciju autors Māris Bišofs ; Vitas Lēnertes vāka dizains ; redaktore Gundega Sēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 288 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934083884.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Абдуллаев, Чингиз.
    Правило профессионалов / Чингиз Абдуллаев. - Москва : Эксмо, 2019. - 316, [2] с. ; 21 cm. - (Мастер криминальных тайн).
        ISBN 9785041074463.

 

Баринова, Любовь.
    Ева : роман / Любовь Баринова. - Москва : АСТ, 2019. - 318, [1] с. ; 21 cm. - (Классное чтение).
        ISBN 9785171179793.

 

Веденеев, Василий.
    Бальзам Авиценны : роман / Василий Веденеев. - Москва : Вече, 2019. - 509, [2]с. ; 21 см. - (Исторические приключения).
        ISBN 9785448412158.

 

Воронова, Мария Владимировна.
    Идеальная жена / Мария Воронова. - Москва : Эксмо, 2020. - 317, [1] с. ; 20 cm. - (Суд сердца. Романы Марии Вороновой). - Фактическая дата выхода в свет - 2019.
        ISBN 9785041068011.

 

Гиголашвили, Михаил.
    Толмач : роман / Михаил Гиголашвили. - Москва : ACT, 2020. - 666, [6] c. ; 20 cm. - (Новая русская классика). - Финалист премии Большая книга. - Содержит нецензурную брань.
        ISBN 9785171204778.

 

Глуховский, Дмитрий (Дмитрий Алексеевич.
    Сумерки : [роман] / Дмитрий Глуховский. - Москва : АСТ, 2019. - 310, [2] с. : портр. ; 21 см. - (Бестселлеры Дмитрия Глуховского). - Лауреат премии Les Utopiales 2014 года.
        ISBN 9785170920006.

 

Гребе, Камилла.
    Оцепенение : [роман] / Камилла Гребе ; перевод со шведского Екатерины Хохловой. - Москва : АСТ, 2020. - 410, [2] с. ; 21 см. - (Триллер по-скандинавски). - Продолжение романа "Дневник моего исчезновения".
        ISBN 9785171135317.

 

Грин, Джон.
    Уилл Грейсон, Уилл Грейсон : [роман] / Джон Грин, Дэвид Левитан ; перевод с английского языка Юлии Федоровой. - Москва : АСТ, 2016. - 317, [2] с. ; 21 см. - (Mainstream. Лучшее). (Виноваты звезды).
        ISBN 9785171198503. . - ISBN 9785170966660.

 

Корри, Джейн.
    Ваш муж мертв : роман / Джейн Корри ; перевод с английского Н. Огиенко. - Москва : АСТ, 2020. - 446 с. ; 21 cm. - (Психологический триллер). (Детектив: новый уровень). - Фактическая дата выхода в свет - 2019.
        ISBN 9785171121952.

 

Корецкий, Данил Аркадьевич.
    Падение Ворона : [роман] / Данил Корецкий. - Москва : АСТ, 2020. - 382, [1] с. ; 21 cm. - (Шпионы и все остальные. Данил Корецкий).
        ISBN 9785171189921.

 

Матвиенко, Анатолий.
    Укус хаски : [роман] / Анатолий Матвиенко. - Москва : Вече, 2019. - 318, [1] с. ; 21 см. - (В сводках не сообщалось…).
        ISBN 9785448411670.

 

Миронина, Наталия.
    Анатомия одной семьи : роман / Наталия Миронина. - Москва : Эксмо, 2020. - 288 с. ; 20 см. - (Счастливый билет. Романы Н. Мирониной).
        ISBN 9785041042998.

 

Романова, Галина.
    Игры небожителей : [роман] / Галина Романова. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 320 с. ; 21 см. - (Метод женщины. Детективы Галины Романовой).
        ISBN 9785041073381.

 

Ронина, Елена.
    Стеклянные дети : роман / Елена Ронина. - Москва : Эксмо, 2020. - 314, [1] c. ; 21 cm. - (Близкие люди. Романы Елены Рониной).
        ISBN 9785041079284.

 

Тенн, Уильям.
    Непристойные предложения : [сборник] / Уильям Тенн ; перевод с английского И. Гурова. - Москва : АСТ, 2018. - 799 с. : ил. ; 22 cm. - (Мастера фантазии).
        ISBN 9785171098704.

 

Уэст, Кейси.
    Возможно, на этот раз : роман / Кейси Уэст ; перевод с английского А. Филоновой. - Москва : АСТ, 2020. - 413, [2] с. ; 21 cm. - (Повезет в любви).
        ISBN 9785171172947.

 

Фитцек, Себастьян.
    Инквизитор : роман / Себастьян Фитцек, Михаэль Тсокос ; перевод с немецкого И. А. Эрлер. - Москва : Центрполиграф, 2020. - 254, [1] с. ; 23 cm. - (Иностранный детектив).
        ISBN 9785227089755.

 

Якимов, Александр.
    Звон, сходящий с колоколен... : литературно-художественное посвящение Даугавпилсско-Резекненской епархии Латвийской православной церкви / редактор, автор вступительной статьи Александр Якимов ; вступительное слово Митрополита Рижского и всея Латвии Александра, Яниса Урбановича ; фотографии Александра Дукшта. - Лудза : [б.и.], 2019. - 152 c. : иллюстрации, фотографии ; 22 сm. - Автор указан на обороте титулнова листа.
        Часть 3.
        ISBN 9789934865626.

 

Līdzīgi raksti