Nozaru literatūra

 

Ancāne, Gunta.

     Vecākiem. Par sevi un bērniem : atziņas un ieteikumi, lai bērns augtu laimīgs / Gunta Ancāne ; Edgara Sima ilustrācijas. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. - 147, [1] lpp.

 

Bibliotēkas, kas palīdzēja izaugt Latvijai : [izstādes katalogs] / kataloga teksts, izstādes kurators Edžus Vējiņš ; Oskara Lapsiņa literārā redakcija ; māksliniece Līga Delvere. - Rīga : Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība, 2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 59 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 21 cm.
     ISBN 9789934861420.

 

Burbo, Līza.

     Klausi savu ķermeni savu labāko draugu uz Zemes / Līza Burbo ; tulkojusi Marika Saturiņa ; Lienes Apines vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Vieda, 2018. - 334, [1] lpp. ; 20 cm.
     ISBN 9789984782959.

 

Dziesma. Svētki. Dzīve : stāsti par latviešu dziesmu svētkiem ārzemēs / sastādītāji: Marianna Auliciema u.c. - Rīga : "Latvieši pasaulē" muzejs un pētniecības centrs, 2015, ©2015. - 228 lpp. ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 211.-212. lpp. un rādītājs: 217.-228. lpp.
     ISBN 9789934142864.

 

Grāmatvedības pamati uzņēmumos / Inguna Leibus u.c. - 3. izdevums, atkārtors un atjaunots. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2019. - 195 lpp. : sh., tab. - (Bilances bibliotēka). - Bibliogrāfija: [194.]-195. lpp.
     ISBN 9789984896205.

 

Īlena, Tatjana.
     Sociālā pedagoga darbs ar datoratkarīgajiem skolēniem : metodiskais līdzeklis / Tatjana Īlena. - Rīga : Aisma, 2019. - 56 lpp. : tab. ; 20 cm. - (Pedagoga bibliotēka ; 13). - Bibliogrāfija: 56. lpp.
     ISBN 9789934858352.

 

Kindzule, Alise.

     Ar uzturu uz tu : uztura psiholoģija un apzināta ēšana / Alise Kindzule ; Emīas Garjāņa ilustrācijas ; Zanes Eniņas priekšvārds. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - Rīga : Dardedze hologrāfija. , ©2019. - 191 lpp. : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 173.-181. lpp. un tēmu rādītājs: 182.-190. lpp.
     ISBN 9789934155918.

 

Latvijas Avīzes gadagrāmata 2019 / sastādītāja un redaktore Indra Ozoliņa. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - 224 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm.
     ISBN 9789934153976.

 

Latvijas Republikas Patentu valde.

     Patentu valde un izgudrotājdarbība Latvijā 1918-1940 = The Latvian Patent Office and Inventorship in Latvia 1918-1940 / Sandra Laganovska priekšvārds ; LR Patentu valde. - Rīga : LR Patentu valde, 2018. - Rīga : McĀbols. , ©2018. - 565 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 22 x 25 cm. - Bibliogrāfija: 97.-99. lpp. un zemsvītras piezīmēs. - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.
     ISBN 9789934873225.

 

Laurinaitis, Eugenijs.

     Skatiens no spoguļa : sievietes dzīves ceļš vīrieša acīm / Eugenijs Laurinaitis ; sakārtojusi Aušra Stanaitīte-Karsikiene ; no lietuviešu valodas tulkojusi Daiga Lapāne ; vāka grafiskais noformētājs Emīls Garjānis. - Rīga : Jumava, 2019. - 216 lpp.
     ISBN 9789934202919.

 

Mazzālītis, Valentīns.

     Lielais liktenis / Valentīns Mazzālītis, Ilgvars Forands. - [Rīga] : Latvijas Izglītības fonds, 2018. - 78, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 31 cm.
     ISBN 9789934841323.

 

Pazīsti Latvijas zivis / sastādītājs Askolds Kļaviņš ; Dmitrija Paramonova ilustrācijas ; māksliniece Katrīna Vasiļevska. - Rīga : Gandrs, 2017. , ©2017. - 166, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Teksts latviešu valodā, zivju dzimtu un zivju nosaukumi paralēli latviešu un latīņu valodā ; zivju sugu nosaukumi arī angļu, vācu, zviedru, igauņu, lietuviešu un krievu valodā. - Alfabētiskais rādītājs latīņu un latviešu valodā: 166.-[167.] lpp.
     ISBN 9789934801549.

 

Purēns, Vilnis.

     Kā izprast emocijas : metodiski materiāli pedagogiem un izglītības iestāžu psihologiem / Vilnis Purēns ; Rudītes Kravales zīmējumi. - Rīga : RaKa, 2019. - ©2019. - 24 lpp. : ilustrācijas + [10] ats. lp. - Bibliogrāfija: 24. lpp.
     ISBN 9789984463957.

 

Snaiders, Timotijs.

     Melnā zeme : holokausts kā vēsture un brīdinājums / Timotijs Snaiders ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Lešinska. - Rīga : Jumava, 2019. - 472 lpp. : kartes. - Bibliogrāfija: publicētie avoti 401.-445. lpp. un alfabētiskais rādītājs 446.-472. lpp.
     ISBN 9789934203206.

 

Tiņanova, Lidija.

     No bērnības atmiņām = Из воспоминаний детства / Lidija Tiņanova ; sastādījusi Tatjana Siņeļņikova ; tulkojusi O. Romanova. - Rēzekne : b.i., 2019. - 59 lpp. : il., foto.

 

Vilkersons, Maiks.

     Atbrīvošana : Jēzus atbrīvoti no elkiem, ko pielūdzam, un no ievainojumiem, ko nesam sevī / Maiks Vilkersons ; no angļu valodas tulkojusi Līga Fiļipova. - Rīga : Atradums - personības attīstības resursi, 2019. - [Rēzekne] : Latgales druka. , ©2019. - 260 lpp. ; 22 cm. - ("Atraduma" grāmatas). - Bibliogrāfija: 211.-242. lpp., alfabētiskais rādītājs: 243.-251. lpp.
     ISBN 9789984613949.

 

Ziemeļlatgales dzimtu spēka stāsti Latvijai / Ziemeļlatgales laikraksts "Vaduguns". - [Balvi] : [Balvu "Vaduguns"], 2018. - 42 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. - Teksts latviešu un latgaliešu rakstu valodā.

 

Latvia and the United States : a new chapter in the partnership / editor Ivars Indāns. - Riga : Centre for East European Policy Studies, 2012. - 159 lpp., [8] lpp. iel. : krās. il. ; 24 cm. - Ietver bibliogrāfiju (rakstu beigās).
     ISBN 9789934829208.

 

Visiting neighbours : 100 treasures of Estonia, Latvia and Lithuania = Eesti, Läti ja Leedu 100 aaret = Igaunijas, Latvijas un Lietuvas 100 dārgumi = 100 Estijos, Latvijos ir Lietuvos kultūros paveldo vertybių / authors of texts: Aistė Bimbirytė-Mackevičienė, Janis Zilgalvis, Siim Raie, Triin Reidla. - Tallinn : National Heritage Board of Republic of Estonia, 2018. - Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda. - 205, [3] lpp. : ilustrācijas, karte ; 31 cm. - Teksts paralēli angļu, igauņu, latviešu un lietuviešu valodā.
     ISBN 9789949729302.

 

Быкова, Анна Александровна.

     Мой ребенок с удовольствием ходит в детский сад! : [практические опыты, реальные истории, бесценные советы] / Анна Быкова. - Москва : АСТ, 2019. - 222, [1] с. : иллюстрации ; 21 см. - (Мамина главная книга).
     ISBN 9785171027186.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

 

Auziņš, Arnolds.

     Sieviete neprot zaudēt : romāns / Arnolds Auziņš ; atbildīgā redaktore Eva Jansone ; vāka grafiskais noformējums: Emīls Garjānis. - Rīga : Jumava, 2019. , ©2019. - 182, [1] lpp. ; 20 cm.
     ISBN 9789934203138.

 

Čemberlena, Diāna.

     Vijolniece : [romāns] / Diāna Čemberlena ; no angļu valodas tulkojusi Biruta Vaivode. - Rīga : Kontinents, 2019. - [Rīga] : PNB Print. , ©2019. - 455 lpp. ; 21 cm. - (New York Times Bestsellers).
     ISBN 9789984359380.

 

Dimante, Inguna.

     Paslēptā dzīve : romāns / Inguna Dimante ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2019. - 221, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 2/2019 (236). - Uz vāka: "Romānu konkursa laureāts".
     ISBN 9789934155697.

 

Ēriksone, Karolīne.

     Nomodā : [psiholoģiskās spriedzes romāns] / Karolīne Ēriksone ; no zviedru valodas tulkojusi Ineta Balode. - Rīga : Latvijas mediji, 2019. - 319, [2] lpp.
     ISBN 9789934155970.

 

Greize, Laura.

     Nolādētā : [dzeja] / Laura Greize. - Rēzekne : Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2018. - Rīga : Sava grāmata, 2018. - 71 nenumurēta lpp. : fotogrāfijas.

 

Hants, Toms.

     Killera izvēle : romāns / Toms Hants ; no angļu valodas tulkojis Jāzeps Springovičs ; vāka noformējums: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, 2019. - 383, [1] lpp. ; 21 cm.
     ISBN 9789984359328.

 

Jēgers, Teobalds Roberts.

     Atgriezties no nāves : komas pacienta pieredze / Teobalds Roberts Jēgers ; no vācu valodas tulkojusi Irīda Miska ; Tonija Stroda vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska ; literārā redaktore Ilze Fogele. - Rīga : Jumava, 2019. , ©2019. - 140, [3] lpp. ; 20 cm.

     ISBN 9789934203190.

 

Kēlmans, Daniels.

     Tils : romāns / Daniels Kēlmans ; no vācu valodas tulkojis Zigurds Skābardis ; redaktore Gundega Blumberga. - Rīga : Dienas Grāmata, 2019. , ©2019. - 325, [2] lpp. ; 22 cm. - Vāka noformējumam izmantota Fransisko Goijas glezna "El entierro de la Sardina" ("Sardīnes bēres").
     ISBN 9789934546778.

 

Kohs, Hermans.

     Vakariņas : [romāns] / Hermans Kohs ; tulkojums no angļu valodas, Ilmārs Zvirgzds ; mākslinieks Tomass Folks. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2019. - 256 lpp.
     ISBN 9789984236940.

 

Lencs, Zigfrīds.

     Pārbēdzējs : vēsturisks romāns / Zigfrīds Lencs ; no vācu valodas tulkojusi Ilona Burka. - Rīga : Jumava, 2019. - 245, [2] lpp.
     ISBN 9789934203176.

 

Nuotio, Epu.

     Indīgais velnarutks : [izmeklē Elēna Lehde] / Epu Nuotio ; no somu valodas tulkojusi Anete Kona ; redaktore Gundega Blumberga ; māksliniece Dina Ābele. - Rīga : Pētergailis, 2018. - 158 lpp. - (Izmeklē Elēna Lehde). - Epu Nuotio "Indīgais velnarurks ir pirmā grāmata dārzu detektīvu sērijā, kurā mūsdienu mis Mārpla, izbijusī kartogrāfe, atraitne Elēna Lehde apceļo pasaules skaistākos dārzus.
     ISBN 9789984334806.

 

Pāsilinna,Arto.  Milīgā indes brūvētāja : [ironisks detektīvstāsts] / Arto Pāsilinna ; no somu valodas tulkojusi Ingrīda Peldekse. - Riga : Pētergailis, 2019. - 190 lpp.
     ISBN 9789984334837.

 

Rūmnieks, Valdis.

     No Raiņa līdz Čakam : atmiņas, piedzīvojumi un pārdzīvojumi, 1980-2018 / Valdis Rūmnieks ; vāka foto autore Ligita Kovtuna ; Aigara Truhina vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 232 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. - Rakstnieka memuāru 2. grāmata, turpinājums grāmatai "Starp Mežaparku un Murjāņiem".
     ISBN 9789934080487.

 

Starobiņeca, Anna.

     Paskaties uz viņu : [autobiogrāfisks stāsts] / Anna Starobiņeca ; no krievu valodas tulkojusi Renāte Punka ; mākslinieks Tomass Folks. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2019. - 239, [1] lpp.
     ISBN 9789984237329.

 

Taska, Ilmars.

     Pobeda 1946 : romāns / Ilmars Taska ; no igauņu valodas tulkojusi Lelde Rozīte. - Rīga : Jumava, 2019. - 247 lpp.
     ISBN 9789934203145.

 

Vuds, Toms.

     Hameleons : romāns / Toms Vuds ; no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2019. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2019. - 444 lpp. ; 21 cm.
     ISBN 9789984359342.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Аксенов, Василий Павлович.

     Московская сага : [трилогия] / Василий Аксенов. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 510 с.
     Книга 2. Война и тюрьма.
     ISBN 9785699970568.

 

Александрова, Наталья (Наталья Николаевна).

     Ночное солнце : [роман] / Наталья Александрова. - Москва : АСТ, 2019. - 317, [1] с.
     ISBN 9785171133030.

 

Волконская, Оксана.

     Ненавижу любя : роман / Оксана Волконская. - Москва : АСТ, 2019. - 252, [1] с.
     ISBN 9785171131111.

 

Грин, Эллен.

     Лабиринты веры : [роман] / Эллен Грин ; перевод с английского М. Павлычевой. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 349, [1] с.
     ISBN 9785041003401.

 

Лавряшина, Юлия Александровна.

     Навеки твой : сборник / Юлия Лавряшина. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 313, [2] с.
     ISBN 9785040995417.

 

Луганцева, Татьяна.

     И целый мир против! : [роман] / Татьяна Луганцева. - Москва : АСТ ; Жанры, 2019. - 315, [1] с. - (Иронический детектив).
     ISBN 9785171118075. . - ISBN 9785171117993.

 

Маршалл, Майкл.

     Кровь ангелов : трилогия / Майкл Маршалл ; перевод с английского Кирилла Плешкова. - Санкт-Петербург : Азбука, 2019. - 475, [2] с. - Третья книга трилогии.
     Книга 3.
     ISBN 9785389158429.

 

Миронова, Наталья.

     Возраст Суламифи : роман / Наталья Миронова. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 345, [2] с.
     ISBN 9785041001414.

 

Наумов, Иван.

     Балканский рубеж : [роман] / Иван Наумов. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 445 с. ; 21 см.
     ISBN 9785040996469.

 

Перова, Евгения.

     Только ты одна : [роман] / Евгения Перова. - Москва : АСТ, 2019. - 314, [1] с.
     ISBN 9785041010881.

 

Рамазанов, Алескендер.

     Трагедия в ущелье Шаеста : [роман] / Алескендер Рамазанов. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 284, [1] с. ; 21 см.
     ISBN 9785041001483.

 

Рейд, Тейлор Дженкинс.

     В горе и в радости : [роман] / Тейлор Дженкинс Рейд ; перевод с английского Ирины Крупичевой. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 377, [2] с.

     ISBN 9785040992270.

 

Рубина, Дина Ильинична.

     Наполеонов обоз : [трилогия] / Дина Рубина ; в оформлении использована картины Б. Карафелова. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 478 с.
     Книга 2. Белые лошади.
     ISBN 9785040995530.

 

Симонас.

     Человек с собачкой : [роман-притча] / Симонас ; редактор Инесе Розе. - Рига : [Симонас], 2017. - 415 с.
     ISBN 9789934191756.

 

Солнцева, Наталья.

     Опасная невеста : [роман] / Наталья Солнцева. - Москва : АСТ, 2019. - 350, [1] c.

     ISBN 9785171128203.

 

Līdzīgi raksti

 

 

Nozaru literatūra

 

Bauere, Inguna.

     Jānis Lūsēns trešais / Inguna Bauere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - 326 lpp.
     ISBN 9789934079436.

 

Bredšovs, Džons.

     Atgriešanās pie sevis : sava iekšējā bērna atgūšana un dziedēšana / Džons Bredšovs ; no angļu valodas tulkojusi Santa Brauča. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - 368 lpp.
     ISBN 9789934080883.

 

Jansone, Astrīda.

     Labie ļaudis : [veltīts Vītolu labdarības fondam] / Astrīda Jansone ; redaktori: Ināra Krūmiņa, Oskars Lapsiņš. - Rīga : Vītolu fonds, [2017]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2017. - 348, [2] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 23 cm.
     ISBN 9789934841651.

 

Koena, Dorisa E.

     Sapņošana ar abām smadzeņu puslodēm : atklāj noslēpumaino nakts valodu! / Dorisa E. Koena ; no angļu valodas tulkojusi Sandra Volšteine. - [Rīga] : Lietusdārzs, 2019. - 190, [1] lpp.

     ISBN 9789934576096.

 

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra tiesību piemērošanas prakse : komerctiesības, biedrošanās tiesības un publiskie reģistri / [R. Baloža zinātniskā redakcija. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (Poligrāfists). - 536 lpp. : graf., sh. ; 23 cm. - Ietver bibliogrāfiju ([515.]-536. lpp.).
     ISBN 9789934033186.

 

Līvmane, Akvelīna.

     Tā teica Dieviete / Akvelīna Līvmane ; Vitas Lēnertes grāmatas un vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 304 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.
     ISBN 9789934080548.

 

Reformācija un valoda / Dr.phil. V. Tēraudkalna un Dr.habil.philol. A. Veisberga redakcijā. - Rīga : Zinātne, 2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 126 lpp. ; 24 cm.
     ISBN 9789934549632.

 

Tulkojums - kultūrvēsturisks notikums : Bībeles tulkojumi : teorija, vēsture, mūsdienu prakse / Dr. phil. Andreja Veisberga un Dr. habil. philol. V. Tēraudakalna redakcijā. - Rīga : Zinātne, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 158, [1] lpp. : il. ; 23 cm.
     ISBN 9789984879604.

 

Ulmis, Jānis.

     Par Tēvzemi mīļo ... : Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris jūras virsleitnants Vilis Gelbe Ziemeļlatvijas bruņoto spēku izveidē un Latvijas Atbrīvošanas kara Cēsu kaujās / Jānis Ulmis. - Limbaži : Limbažu muzejs, 2018. - 159 lpp. : il.
     ISBN 9789934196454.

 

Vārdnīcas un valoda : [konferences "Latviešu leksikogrāfija: mantojums un nākotnes redzējums" ziņojumi] / Jura Baldunčika un Andreja Veisberga redakcijā. - [Rīga] : Zinātne, 2015, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 175 lpp. : il., tab. ; 24 cm.
     ISBN 9789984879871.

 

Набокова, Ника.

     #Мозгоеды : что в головах у тех, кто сводит нас с ума, волшебный пинок к нормальной жизни / Ника Набокова. - Москва : АСТ ; Прайм, 2019. - 286, [1] с. ; 22 см. - (#Psychology#KnowHow).
     ISBN 9785171090166.

 

Ткачев, Андрей.

     Любовь. Ищущим и нашедшим / протоиерей Андрей Ткачев. - Москва : Эксмо ; Воскресение, 2019. - 253, [1] с.

     ISBN 9785699937219.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Barija, Džesika.

     Brīvais kritiens : romāns / Džesika Barija ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule. - Rīga : Kontinents, 2019. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2019. - 447 lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers).
     ISBN 9789984359373.

 

Bērne, Lorna.

     Sirds lūgšanas : lūgšanas pēc palīdzības un svētības. Lūgšanas pateicībā un mīlestībā / Lorna Bērne ; no angļu valodas tulkojusi Sintija Zariņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - 224 lpp.

     ISBN 9789934080135.

 

Bisī, Mišels.

     Laiks ir slepkava : romāns / Mišels Bisī ; no franču valodas tulkojusi Agnese Kasparova ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Margita Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 477, [1] lpp. : ilustrācija ; 22 cm. - (Zvaigznes trilleris).
     ISBN 9789934077784.

 

Edvardsa-Džonsa, Imodžena.

     Sanktpēterburgas raganas : [patiess stāsts par mīlestību, iekāri, nodevību un melno maģiju pašā Krievijas galma sirdī] / Imodžena Edvardsa-Džonsa ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Paegle. - Rīga : Latvijas mediji, 2019. - 478 lpp.
     ISBN 9789934155833.

 

Einfelds, Jānis.

     Armagedona cikls : [romāns] / Jānis Einfelds ; redaktore Dace Sparāne ; mākslinieks Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2019. - 190, [2] lpp.
     ISBN 9789934546747.

 

Garā pupa : dzejas grāmata bērniem : 2018 / sastādītāja un redaktore, komentāri un atdzejojumi: Inese Zandere ; ilustrācijas: Liene Mackus. - Rīga : Ascendum, 2018. - 191 lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. - XII. - Teksts latviešu un latgaliešu rakstu valodā.
     ISBN 9789934856099.

 

Kuzmins, Svens.

     Hohma : [romāns] / Svens Kuzmins ; redaktore Gundega Blumberga. - Rīga : Dienas Grāmata, 2019. - 215, [1] lpp.
     ISBN 9789934546761.

 

Lagzdiņa, Gunita.

     Ieraudzīt varavīksni : ja dzīve piedāvā amerikāņu kalniņus, kāp iekšā! : [stāsti] / Gunita Lagzdiņa ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Līga Sīle. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - 318, [1] lpp.
     ISBN 9789934155864.

 

Ouena, Nikija.

     Zirneklis istabas stūrī : romāns / Nikija Ouena ; no angļu valodas tulkojusi Aija Čerņevska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 335, [1] lpp. : 22 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs).
     ISBN 9789934070440.

 

Pulvere, Ingrīda.

     Gribu apprecēties! : [romāns] / Ingrīda Pulvere. - Rīga : Lietusdārzs, 2019. - 192 lpp.
     ISBN 9789934576102.

 

Radzevičūte, Undine.

     Asinis zilas, debesis pelēkas : [vēsturisks romāns] / Undine Radzevičūte ; no lietuviešu valodas tulkojusi Dace Meiere. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2019. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 315, [3] lpp. : ilustrācijas, karte ; 22 cm.
     ISBN 9789984237343.

 

Rēdliha, Iveta.

     vēl viena dziļa ieelpa / Iveta Rēdliha ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; redaktors Aldis Vēvers. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 365, [1] lpp. ; 21 cm.
     ISBN 9789934080678.

 

Rīsa-Praisa, Čerila.

     Mēmais noslēpums : detektīva Vintera Medouza mistērija : krimināldetektīvs / Čerila Rīsa-Praisa ; tulkojusi Ilona Ozoliņa-Čiu. - Rīga : Jumava, 2019. , ©2019. - 205 lpp. ; 23 cm.
     ISBN 9789934203077.

 

Rubine, Gunta.

     Tēva dārzs : dzejoļi / Gunta Rubine ; Jāņa Rubina ilustrācijas. - [Rīga] : Mākslas atbalsta biedrība, 2018. - 149 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.
     ISBN 9789934823046.

 

Rubins, Andris.

     Nekad nepadodies : [pārdomas par dzīvi un laiku] / Andris Rubins. - Rīga : Mākslas Atbalsta biedrība, 2017. - 256 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 25 cm.
     ISBN 9789934823060.

 

Tiljē, Franks.

     Sapņot : [romāns] / Franks Tiljē ; no franču valodas tulkojusi Maija Indraša. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - 463 lpp.
     ISBN 9789934076497.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Богданович, Игорь. 

     Тайна тёмной комнаты : [рассказы, фельетоны] / Игорь Богданович ; редактор Галина Маслобоева ; фото Эдуарда Утана. - Резекне : [Igors Bogdanovičs], 2019. , ©2019. - 163 lpp. : portrets ; 15 cm. - Ziņas par autoru: 7.-9. lpp. - Книга выпущена шрифтом в поддержку слабовидящих Латвии.
     ISBN 9789934197635.

 

Болдаччи, Дэвид.

     Падшие : роман / Дэвид Болдаччи ; перевод с английского Артема Лисочкина. - Москва : Эксмо ; Гранд Мастер, 2019. - 445, [1] с. ; 21 см. - (Дэвид Болдаччи. Гигант мирового детектива). (Бестселлер New York Times #1). - На обложке: Амос Декер возвращается.
     ISBN 9785040996001.

 

Гейл, Патрик.

     Место, названное зимой : [роман] / Патрик Гейл ; [перевод с английского А. Смирновой]. - Москва : Эксмо, 2018. - 381, [1] с. - (Грубая музыка слов. Проза Патрика Гейла).
     ISBN 9785040968022.

 

Дезомбре, Дарья.

     Тайна голландских изразцов : [роман] / Дарья Дезомбре. - Москва : Эксмо, 2017. - 317, [1] с. ; 21 см. - (Интеллектуальный детективный роман). - На обложке: Тайна несущая смерть! Новое расследование Марии Каравай.
     ISBN 9785699939152.

 

Карлотто, Массимо.

     Турист : [роман] / Массимо Карлотто ; перевод с итальянского И. Петровской. - Москва : Центрполиграф, 2019. - 253, [1] с. - (Иностранный детектив).
     ISBN 9785227085573.

 

Карышев, Валерий (Валерий Михайлович).

     Александр Солоник - киллер мафии : [роман] / Валерий Карышев. - Москва : Эксмо, 2019. - 381, [1] с. - (Записки адвоката Солоника).
     ISBN 9785041001971.

 

Колычев, Владимир Григорьевич.

     Не стреляйте в любимого : [роман] / Владимир Колычев. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 285, [1] c. - (Лучшая криминальная драма).
     ISBN 9785041002497.

 

Корецкий, Данил Аркадьевич.

     "Сандал", которого не было : [роман] / Данил Корецкий. - Москва : АСТ, 2019. - 383 с. - (Шпионы и все остальные. Данил Корецкий).
     ISBN 9785171117795.

 

Пэйнтер, Сара.

     Весь этот свет / Сара Пэйнтер ; перевод с английского Александры Смирновой. - Москва : Эксмо, 2019. - 348, [1] с.

     ISBN 9785041005283.

 

Сальников, Алексей.

     Отдел : роман / Алексей Сальников. - Москва : LiveBook, 2018. - 429, [2] c. - На обложке: Финалист премий "Большая книга" и "НОС". - Содержит нецензурную брань.
     ISBN 9785604008317.

 

Сойфер, Дарья.

     Итальянец по требованию : роман / Дарья Сойфер. - Москва : АСТ, 2019. - 317, [2] с. ; 21 см. - (Романтические комедии Дарьи Сойфер).
     ISBN 9785041003746.

 

Степанова, Татьяна Юрьевна.

     Светлый путь в никуда : [роман] / Татьяна Степанова. - Москва : Эксмо, 2019. - 346, [1] с. - (По следам громких дел).
     ISBN 9785041000486.

 

Трауб, Маша.

     На грани развода : [роман] / Маша Трауб. - Москва : Эксмо, 2019. - 316, [2] с. - (Проза Маши Трауб).
     ISBN 9785041004989.

 

Чайлд, Ли.

     Джек Ричер, или Граница полуночи : [роман] / Ли Чайлд ; перевод с английского В. А. Гольдича, И. А. Оганесовой. - Москва : ЭКСМО ; ГрандМастер, 2019. - 381, [1] с. ; 21 см. - (Легенда мирового детектива).
     ISBN 9785040972869.

 

Līdzīgi raksti

  

 

Nozaru literatūra

 

Burbo, Līza. 
    Tavs ķermenis tev saka: mīli sevi! : vispilnīgākā slimības un nelaimju metafizisko cēloņu grāmata / Līza Burbo ; Santas Linkumas un Lienes Apines tulkojums no angļu valodas. - Rīga : Vieda, 2018. - 475, [12] lpp. ; 20 cm. - Oriģ. nos.: Your body's telling you: love yourself!. - Ietver rādītāju.
        ISBN 9789934562136.

 

Dziesmu un deju svētki. Tradīcijas anatomija : kolektīvā monogrāfija / Rūtas Muktupāvelas un Andas Laķes zinātniskajā redakcijā ; Daces Melbārdes priekšvārds. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2018. - 446, [1] lpp.

        ISBN 9789984237121.

 

Harari, Juvāls Noass. 
    Sapiensi : cilvēces īsā vēsture / Juvāls Noass Harari ; no angļu valodas tulkojis Māris Garbers. - [Vērgale, Pāvilostas novads] : Zoldnera izdevniecība, 2018. - 317, [2] lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija piezīmēs: 293.-305. lpp. un alfabētiskais rādītājs: 307.-316. lpp. - Oriģ. nos.: Sapiens: A Brief History of Humankind. - Ziņas par autoru: [319.] lpp.
        ISBN 9789934845178. . - ISBN 9934845172.

 

Kursīte, Elīna. 
    Latgales pēdējie mohikāņi : [albums] / Elīna Kursīte, fotogrāfijas ; tekstu sarakstījusi Rūta Šmite ; Janīnas Kursītes ievads. - Rīga : Rundas, 2018. - 156, [3] lpp. : fotogrāfijas ; 22 x 27 cm. - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.
        ISBN 9789934829758.

 

Neiburgs, Uldis. 
    "Grēka un ienaida liesmās!" : Latvijas Otrā pasaules kara stāsti / Uldis Neiburgs ; māksliniece Aija Andžāne ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; literārā redaktore Zigrīda Krauze. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - 400 lpp. : faksimili, portreti, ilustrācijas ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 390.-394. lpp. un personu rādītājs: 395.-400. lpp.
        ISBN 9789934155376.

 

Slišāne, Annele. 
    #100dečiLatvijai : [albūms] / Annele Slišāne, teksts, foto ; foto arī: Māris Justs, Ints Vikmanis. - [Šķilbēni, Viļakas novads] : Anneleszeme, 2018. - [Rīga] : McĀbols. - 1 sējums (nenumurētas lpp.) : ilustrācijas ; 30 cm. - Teksts pārsvarā latgaliešu rakstu valodā, vāka noformējums un ievads latviešu valodā.
        ISBN 9789934196843.

 

Vecgrāvis, Viesturs. 
    Mani sveicina zvaigznes... : romantiskā pasaules izjūta latviešu dzejā : impresijas un ieskati / Viesturs Vecgrāvis. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2018. - 279 lpp. ; 20 cm. - (Latvijas gadu gredzeni literatūrā). - Bibliogrāfija: 236.-241. lpp. un rādītājs: 271.-279. lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. - Vāka noformējumā izmantots K.D. Frīdriha gleznas "Der Mönch am Meer" fragments.
        ISBN 9789934183805.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Grosmans, Dāvids. 
    Bārā ienāk zirgs : [romāns] / Dāvids Grosmans ; no ivrita tulkojusi Māra Poļakova ; mākslinieks Tomass Folks. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2018. - 190, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Sus echad nichmas lebar.
        ISBN 9789984237183.

 

Horsts, Džorns Ljērs. 
    Medību suņi : [detektīvromāns] / Džorns Ljērs Horsts, no angļu valodas tulkojusi Rūta Vilīte. - Rīga : Jumava, 2018. - 270 lpp. : ilustrācijas. - (Skandināvu detektīvs). - Oriģ. nos.: The Hunting Dogs. - Uz vāka: Turpinājums grāmatai "Ziemā slēgts".
        ISBN 9789934203060.

 

Kas bez iuzu — tys bez bādys! : teicīni, vielejumi, gudreibys, tosti, anekdoti vysim dzeivis gadīnim / sastādītāja Dagnija Dudarjonoka ; Gunas Gamazinas vizuālais noformējums. - [Daugavpils] : Latgolys Studentu centrs, 2018. - 143 lpp. : ilustrācijas ; 16 cm. - Teksts latgaliešu rakstu valodā.
        ISBN 9789934829161.

 

Kūlis, Ēriks. 
    Ervīna Krīva mīlestības : [romāns] / Ēriks Kūlis ; Emīla Garjāņa vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Eva Jansone. - Rīga : Jumava, 2018. - 173, [1] lpp.
        ISBN 9789934203022.

 

Skujiņš, Zigmunds. 
    Aplikācija par rakstnieku un laikmetu / Zigmunds Skujiņš ; Zigmunda Lapsas vāka dizains. - Ķekava : las.ām, 2018. , ©2018. - 479, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 20 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Personu rādītājs: 465.-[478.] lpp.
        ISBN 9789934872860.

 

Šalamovs, Varlams. 
    Kolimas stāsti / Varlams Šalamovs ; no krievu valodas tulkojusi Lāse Vilka ; Induļa Martinsona vāka mākslinieciskais noformējums ; priekšvārda autors Sergejs Bondarenko. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - 227, [12] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 21 cm. - (GULAGa literatūras klasika). - Oriģ. nos.: Колымские рассказы.
        ISBN 9789934155659.

 

Šmite, Linda. 
    Aizved mani uz Hiršenhofu! : romāns Iršu vācu kolonijai (1766-1939) un Latvijas simtgadei / Linda Šmite. - Rīga : Latvijas mediji, 2019. - 252, [3] lpp. : il., portr.
        ISBN 9789934155499.

 

Tarvids, Oskars. 
    Gastarbaitera dienasgrāmata : [stāsti par dzīvi svešumā] / Oskars Tarvids ; Armanda Ērgļa vāka dizains. - Rīga : Antava, 2018. - 197, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934861253.

 

Teilore, Lulū. 
    Sniega roze : [romāns] / Lulū Teilore ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2019. - 492, [1] lpp. - Oriģ. nos.: The Snow Rose.
        ISBN 9789984359335.

 

Trops, Jūlijs, (dzejnieks). 
    Vactāva pādūs īt : [dzeja] / Jūlijs Augusts Trops, redaktore Valentīna Unda. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2019. - 113 lpp. : portr.
        ISBN 9789984293196.

 

Velss, Benedikts. 
    Vientulības gals : [romāns] / Benedikts Velss ; no vācu valodas tulkojusi Inga Karlsberga ; mākslinieks Tomass Folks. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2018. - 271, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Vom Ende der Einsamkeit.
        ISBN 9789984237220.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Аксенов, Василий Павлович. 
    Московская сага : [трилогия] / Василий Аксенов. - Москва : Эксмо, 2018. - 477, [1] с. - (Большая проза. Василий Аксёнов).
        Книга 1. Поколение зимы.
        ISBN 9785699970292.

 

Аллен, Сара Эдисон. 
    Сахарная королева : [роман] / Сара Эдисон Аллен ; перевод с английского Ирины Тетериной. - Москва : Иностранка, 2017. - 314, [3] с.
        ISBN 9785389135758.

 

Арментроут, Дженнифер. 
    Лунный свет : [роман] / Дженнифер Арментроут ; перевод с английского Н. Болдыревой. - Москва : АСТ, 2019. - 444, [2] с. - (Main street. Коллекция "Скарлет").
        ISBN 9785171124953.

 

Брындза, Роберт. 
    Холодная кровь : [роман] / Роберт Брындза ; перевод с английского И. Новоселецкой. - Москва : АСТ, 2018. - 414, [1] с. ; 21 см. - (Новый мировой триллер). - На титуле: Расследования детектива Эрики Фостер.
        ISBN 9785171091491.

 

Горская, Евгения. 
    Врагов не выбирают : [роман] / Евгения Горская. - Москва : Эксмо, 2018. - 314, [1] c. - (Татьяна Устинова рекомендует).
        ISBN 9785040977598.

 

Джуэлл, Лайза. 
    Встретимся у Ральфа : [роман] / Лайза Джуэлл ; перевод с английского Н. Лебедевой. - Москва : Эксмо, 2018. - 348, [1] c. - (Лайза Джуэлл. Романы о сильных чувствах). - Ориг. назв.: Ralph's Party. - Книга издана в суперобложке.
        ISBN 9785040929665.

 

Долонь, Мария. 
    #в_чёрном_теле / Мария Долонь. - Москва : Эксмо, 2019. - 348, [1] с. - (Татьяна Толстая рекомендует. Новый детектив).
        ISBN 9785040989218.

 

Дюран, Сабин. 
    Солги со мной : [роман] / Сабин Дюран ; перевод с английского А. Юшенковой. - Москва : АСТ, 2018. - 349, [2] с. - (Психологический триллер). (Детектив: новый уровень). - Oriģinālais nosaukums: Lie with Me.
        ISBN 9785179833550.

 

Иванов, Андрей Вячеславович. 
    Обитатели потешного кладбища : [роман] / Андрей Иванов. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 701, [1] с. ; 19 см. - (Большая проза).
        ISBN 9785040986859.

 

Келлерман, Джонатан. 
    Жертвы : [роман] / Джонатан Келлерман ; перевод с английского С. Н. Самуйлова. - Москва : Эксмо, 2018. - 381, [1] с. ; 21 см. - (Детективы профессора психологии). - Ориг. назв.: Motive.
        ISBN 9785040985913.

 

Макмахон, Дженнифер. 
    Молчание : [роман] / Дженнифер Макмахон ; перевод с английского К. Савельева. - Москва : Эксмо, 2018. - 509, [1] с. - (Саспенс нового поколения).
        ISBN 9785040986194.

 

Маршалл, Майкл. 
    Слуга смерти : трилогия / Майкл Маршалл ; перевод с английского Кирилла Плешкова. - Санкт-Петербург : Азбука, 2018. - 444, [2] с. - (Звезды мирового детектива). - Вторая книга трилогии.
        Книга 2.
        ISBN 9785389156579.

 

Назарова, Валентина. 
    Когда тебя нет : [триллер] / Валентина Назарова. - Москва : Эксмо, 2018. - 381, [1] с.
        ISBN 9785040933945.

 

Пилчер, Розамунда. 
    В канун Рождества : [роман] / Розамунда Пилчер ; перевод с английского Ирины Архангельской и др. - Санкт-Петербург : Азбука, 2018. - 540, [1] с. - (The Big Book). - Ориг. назв.: Winter Solstice.
        ISBN 9785389156555.

 

Пэрри, Ричард Ллойд. 
    Пожиратели тьмы : Токийский кошмар / Ричард Ллойд Пэрри ; перевод с английского Е. Р. Габитбаевой. - Санкт-Петербург : Пальмира ; Москва : РИПОЛ классик, 2019. - 558, [1] с. - (Настоящие преступники = True crime). - На переплете: Топ-10 лучших книг года по версии Publishers Weekly.
        ISBN 9785386123123.

 

Резерфорд, Эдвард. 
    Королевский лес : роман об Англии / Эдвард Резерфорд ; перевод с английского А. Смирнова. - Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус ; Азбука, 2018. - 763, [2] с. : ил., карта ; 21 см. - (The big book). - На облож

 

Спаркс, Николас. 
    Три недели с моим братом : [книга воспоминаний] / Николас Спаркс, Мика Спаркс ; перевод с английского А. Сафроновой. - Москва : АСТ, 2018. - 350 с. - (Спаркс: чудо любви).
        ISBN 9785171125097.

 

Тёртон, Стюарт. 
    Семь смертей Эвелины Хардкасл : [роман] / Стюарт Тёртон ; перевод с английского Александры Питчер. - Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2018. - 508, [1] с. - (The big book). (Stylist. Уникальный роман-загадка). - Orģinālais nosaukums: The seven deaths of Evelyn Hardcastle.
        ISBN 9785389147997.

 

Френч, Тана. 
    Тайное место : роман / Тана Френч ; перевод с английского Марии Александровой и Глеба Александрова. - Москва : Phantom press, 2018. - 573, [2] с.
        ISBN 9785864717998.

 

Līdzīgi raksti

 

 

 

Nozaru literatūra

 

Andra Neiburga : valoda, dzimte, stāstījums, attēls : rakstu krājums / sastādītājs, zinātniskais redaktors un priekšvārda autors Jānis Ozoliņš. - Rīga : Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2018. - 222, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 23 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. - Personu rādītājs: 212.-215. lpp.

        ISBN 9789984893389.

 

Klišs, Pēteris. 
    Latvijas interešu pārstāvēšana Apvienoto Nāciju Organizācijā : [pētījums] / Pēteris Klišs. - [Rīga] : [Sava grāmata], 2018. - 190 lpp. : tabulas ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 166.-190. lpp.
        ISBN 9789934552724.

 

Laikmetīgā arhitektūra Latvijā = Contemporary architecture in Latvia / koncepta un ievada autores: Velta Holcmane, Agrita Lūse, Ilze Žeivate ; tulkotāji angļu vaodā: Uldis Verners Brūns, Diāna Kondraša, Inta Liepiņa, Elīza Lūse, Andris Mellakauls, Kārlis Streips. - [Rīga] : Al secco, 2013. - 303 lpp. : il., ģīm. - Bibliogrāfija: 282.-287. lpp. un personu rādītājs: 280.-281. lpp. - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.
        ISBN 9789984994994.

 

Latviešu literatūra, 2007-2015 : kolektīvā monogrāfija / sastādītājs Kārlis Vērdiņš ; recenzenti: Dr.philol. Lita Silova, Dr.philol. Raimonds Briedis ; redaktore Sigita Kušnere. - Rīga : Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2018. - 414 lpp. ; 23 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. - Ziņas par autoriem: 414. lpp. . - Vāka noformējumam, sadarbībā ar platformu "Latvian Literature", izmantots komikss no cikla "Life of I". Idejas autore Anete Konste, mākslinieks Reinis Pētersons.
        ISBN 9789984893334.

 

Latvijas bērnu grāmatu māksla gadsimtu mijā = Latvian children's book illustration at the turn of the century / sastādītāja un redaktore Austra Avotiņa ; teksta autore Austra Avotiņa ; Valda Bērziņa tulkojums angļu valodā. - [Rīga] : Latvijas Bibliotekāru biedrība, 2012. - 83 lpp. : il. ; 21 x 21 cm. - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.
        ISBN 9789984494944.

 

Latvijas leģendas : par cilvēkiem, kas dara Latviju lielāku / sastādītāji: Pāvils Raudonis, Juris Visockis ; Brigitas Šoriņas literārā redakcija ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava, 2017. - 205, [2] lpp., 10 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. - (Latvijai 100). - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.
        7. grāmata.
        ISBN 9789934201554. . - ISBN 9789934201547.

 

Lestenes stāsts Latvijai šodien un mūžībā : Lestenes baznīcas, Brāļu kapu un pagasta stāsti / Arņa Šablovska tekstu un foto atlase, kompozīcija ; Astras Feldmanes tekstu redakcija. - [Lestene, Tukuma novads] : Lestenes baznīcas atjaunošanas fonda izdevums, 2016. - 400 lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes, notis, tabulas ; 31 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Vāku iekšpusē: Lestenes kokgriezēji : mecosoprānam un klavierēm : [notis] / Jānis Peters, Pēteris Plakidis.
        ISBN 9789934147951.

 

Pozitīvās domāšanas māksla. - Rīga : Brahma Kumaris Pasaules Garīgā Universitāte, 2013. - 85 lpp.

        ISBN 9789984494661.

 

Ozola, Māra. 
    Anšlava Eglīša meklējumos / Māra Ozola ; Emīla Garjāņa vāka grafiskais noformējums. - Rīga : Jumava, 2018. , ©2018. - 124, [4] lpp., 8 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti ; 21 cm.
        ISBN 9789934202452.

 

100 izcili Latvijas aktieri / sastādītāja un zinātniskā redaktore Dr.habil.art. Silvija Radzobe. - [Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, 2018. , ©2018. - 511 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 27 cm. - Bibliogrāfija rakstu beigās.

  1. daļa. [Alma Ābele - Tālivaldis Lasmanis]
            ISBN 9789934183904.

 

100 izcili Latvijas aktieri / sastādītāja un zinātniskā redaktore Dr.habil.art. Silvija Radzobe. - [Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, 2018. , ©2018. - 504 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 27 cm. - Bibliogrāfija rakstu beigās. - 2. sējumā lappušu numerācija turpinās no 1. sējuma.
        2. daļa. [Marija Leiko - Gustavs Žibalts].
        ISBN 9789934183904.

 

Šefers, Fransiss. 
    [How should we then live?]
    Kā lai mēs dzīvojam? : rietumu domas un kultūras attīstība un pagrimums / Frānsiss Šefers ; no angļu valodas tulkojusi Zita Grante. - Rīga : Atradums-personības attīstības resursi, 2018. - 336 lpp. : krās. il., ģīm. - Alfabētiskais un hronoloģiskais rādītāji: 291.-324. lpp. ; Bibliogrāfija: 325.-336. lpp. - Oriģ. nos.: How should we then live?.
        ISBN 9789984613932.

 

Ziemele, Inese. 
    Inese Ziemele : mākslinieces ceļš = the Artist's Path / Inese Ziemele ; dizains: Kristīne Plūksna-Zvagule ; redaktors Edvarda Šmite ; fotogrāfi: Alberts Ziemelis, Ojārs Martinsons. - [Jūrmala] : [Focus Group], 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 245, [5] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 28 cm. - Ietver bibliogrāfiju. - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. - Ziņas par mākslinieci: 234.-238. lpp.
        ISBN 9789934191299.

 

Дозорцев, Владлен. 
    Другой Юрканс : [взгляд на политику 90-х годов] / Владлен Дозорцев ; авторская редакция ; обложка: Виктория Матисон. - Рига : [Vladlens Dozorcevs], 2017. , ©2017. - 439, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - Personu rādītājs: 430.-[440.] lpp.
        ISBN 9789934868610.

 

Млодник, Ирина. 
    Ограниченные невозможности : как жить в этом мире, если ты не такой, как все / Ирина Млодник. - Москва : Бомбора ; Эксмо, 2019. - 245, [1] c. : ил.
        ISBN 9785040997831.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Alnats, Lūks. 
    Mums pieder debesis : [romāns] / Lūks Alnats ; no angļu valodas tulkojusi Maija Opse ; redaktore Elga Rusmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 364, [1] lpp. ; 23 cm. - Oriģ. nos.: We Own the Sky.
        ISBN 9789934078682.

 

Delanijs, JP. 
    Ideāla sieva : [romāns] / JP Delanijs ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule. - Rīga : Kontinents, 2019. - 446 lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers). - Oriģ. nos.: The Perfect Wife.
        ISBN 9789984359304.

 

Hašemzāde Bunde, Golnāza. 
    Tie bijām mēs : romāns / Golnāza Hašemzāde Bunde ; no zviedru valodas tulkojusi Jolanta Pētersone. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2018. - 206, [2] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Det var vi.
        ISBN 9789984237169.

 

Jēruma, Inga. 
    Hosams Abu Meri : libānietis. Sirdī latvietis / Ingas Jērumas literārā apdare, mākslinieciskais noformējums ; Eduarda Groševa vāka dizains. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2017. - 142 lpp.
        ISBN 9789934072901.

 

Judina, Dace. 
    Lāsts / Dace Judina ; Artura Nīmaņa vāka dizains un mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - 333, [1] lpp. - (Izmeklē Anna Elizabete).
        ISBN 9789934155871.

 

Jūnasons, Jūnass. 
    Simtviengadnieks, kas domāja pārāk daudz : [romāns] / Jūnass Jūnasons ; no zviedru valodas tulkojusi Dace Deniņa ; redaktore Iveta Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 414, [2] lpp.
        ISBN 9789934079511.

 

Kellija, Ketija. 
    [The Year that Changed Everything]
    Gads, kas mainīja visu : [romāns] / Ketija Kellija ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2019. - 479 lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers). - Oriģ. nos.: The Year that Changed Everything.
        ISBN 9789984359366.

 

Keplers, Lārs. 
    [Sandmannen]
    Smilšuvīrs : [zviedru kriminālromāns] / Lārs Keplers ; no zviedru valodas tulkojis Māris Tīts ; Māris Garjānis, vāka dizains. - Rīga : SIA "Mansards", 2019. - 498, [2] lpp. - (Jonas Linnas sērija). (Mansards detektīvi). - Oriģ. nos.: Sandmannen.
        ISBN 9789934585029.

 

Kronins, Džastins. 
    Spoguļu pilsēta : [triloģijas nosleguma romāns] / Džastins Kronins ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Elsberga ; redaktore Anda Brazauska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 702, [2] lpp.
        ISBN 9789934076114.

 

Latvijas oļi : veltījums Latvijai un Latvijas pilsētām / Aija Abena, Ronalds Abrickis, Uldis Berķis, Lidija Bērze, Aija Celma [un vēl 19 autori] ; Agnese Piļāne, teksta redaktore, vāka dizaina izstrāde. - Rīga : EZERROZES grāmatas, 2018. - Rīga : Drukātava. - 209 lpp.

        ISBN 9789934558627.

 

Miņjē, Bernārs. 

    Nenodzēs gaismu! : [izmeklē Martēns Servazs : romāns] / Bernārs Miņjē ; no franču valodas tulkojusi Maija Indraša ; redaktore Iveta Polkmane. - Rīga : Zvaigzne, 2019. - 495, [1] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Oriģ. nos.: N'éteins pas la lumière.
        ISBN 9789934078828.

 

Nesbē, Jū. 
    Makbets : [kriminālromāns] / Jū Nesbē ; no angļu valodas tulkojusi Silvija Brice. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - 509, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Macbeth.
        ISBN 9789934080074.

 

Pakraste, Lida. 
    Laika lokos : romāns / Lida Pakraste ; Emīla Garjāņa vāka grafiskais noformējums. - Rīga : Jumava, 2018. - 198, [1] lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789934203114.

 

Pinboro, Sāra. 
    Viņai nemanot : romāns / Sāra Pinboro ; no angļu valodas tulkojusi Māra Poļakova. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 367, [1] lpp. ; 23 cm. - Oriģ. nos.: Behind Her Eyes.
        ISBN 9789934076923.

 

Robertsa, Nora. 
    Zemstraumes : [romāns] / Nora Robertsa. - Rīga : Kontinents, 2019. - 505 lpp. - Oriģ. nos.: Under Currents.
        ISBN 9789984359359.

 

Runcis, Reinis. 
    Gaismas ķermenis / Reinis Runcis ; redaktore Ieva Bečere ; mākslinieks Tomass Folks. - [Rīga] : Ameija, 2016. - 271, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934844638.

 

Tārauda, Ingrida. 
    Pajautys : dzeja / Ingrida Tārauda ; redaktore Ilze Sperga. - [Rīga] : Biedrība "Atvērtās krātuves", 2019. - [Rasmaņi, Olaines novads] : Drukātava. , ©2019. - 63 lpp. : ilustrācijas ; 14 cm. - Teksts latgaliešu rakstu valodā.
        ISBN 9789934867019.

 

Tirzmaliete. 
    Stāsti un dzejoļi par bērniem : Tirzas perioda (1876.VI-1912.IV) literārie darbi bērniem un jaunatnei / Tirzmaliete ; Normunda Treija priekšvārds, komentāri un atlase ; vāka noformējums: Ints Vikmanis. - Rīga : NT2015, 2019. - Rīga : Drukātava. , ©2019. - 95, [1] lpp. : faksimili, ilustrācija ; 22 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.
        STĀSTI. Anniņa ; Naktī ; Eņģelis ; Ciemā ; Kas tur aiz zvaigznēm? ; Caurais elkonīts ; Zirga asaras ; Vīna ķekari ; Neaizmirsteles. DZEJOĻI. Sniega klajumi un zilā debess ; Anniņa ; Zem zvaigznēm ; Naktī ; Vakarā ; Svētvakarā ; Bērna dvēselei.
        ISBN 9789934858079.

 

Vensko, Sandra. 
    Adele : [romāns] / Sandra Vensko. - Rīga : Dienas Grāmata, 2019. - 327, [1] lpp. ; 22 cm. - Grāmatas vāku noformējumā izmantota Sandras Vensko glezna "Adele", 2018.
        ISBN 9789934546723.

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Джей-Джонс, С. 
    Зимняя песнь : [роман] / С. Джей-Джонс ; перевод с английского Надежды Сечкиной. - Москва : АСТ, 2019. - 443, [3] с. - (Лучшее молодежное фэнтези). - Ориг. назв.: Wintersong.
        ISBN 9785171127374.

 

Джеймс, Питер. 
    Абсолютное доказательство : [роман] / Питер Джеймс ; перевод с английского Н. Холмогоровой. - Москва : ЭКСМО ; ГрандМастер, 2019. - 541, [1] с. - (Питер Джеймс. Убийственно крутой детектив). - Ориг. назв.: Absolute Proof.
        ISBN 9785040997664.

 

Донцова, Дарья Аркадьевна. 
    Леди Несовершенство : [роман] / Дарья Донцова. - Москва : Эксмо, 2019. - 316 с. : ил. - (Иронический детектив). (Следствие ведет дилетант Евлампия Романова).
        ISBN 9785041002077.

 

Кейн, Рейчел. 
    Темный ручей : [роман] / Рейчел Кейн ; перевод с английского М. Смирновой. - Москва : Эксмо, 2019. - 347, [3] с. - Ориг. назв.: Killman Creek. - На обложке: Продолжение бетселлера "Мертвое озеро".
        ISBN 9785041003265.

 

Кирьянова, Анна. 
    Ведерко мороженого : и другие истории о подлинном счастье / Анна Кирьянова. - Москва : Эксмо ; Бомбора, 2019. - 468, [1] с. - (Вкус мяты. Душевные книги для добрых людей).
        ISBN 9785040997824.

 

Лапенья, Шери. 
    Посторонний в доме : [роман] / Шери Лапенья ; перевод с английского Дарьи Березко. - Москва : АСТ, 2019. - 350, [1] с. ; 21 см. - (Новый мировой триллер).Ориг.назв. A Stronger in the House.
        ISBN 9785171121464.

 

Михайлова, Евгения. 
    По осколкам разбитого зеркала / Евгения Михайлова. - Москва : Эксмо, 2019. - 313, [2] с. - (Детектив-событие).
        ISBN 9785041002695.

 

Михаэлидес, Алекс. 
    Безмолвный пациент : [роман] / Алекс Михаэлидес ; перевод с английского О. Акопян. - Москва : Эксмо, 2019. - 348, [2] с. - Ориг. назв.: The Silent Patient.
        ISBN 9785040973453.

 

Моррис, Хезер. 
    Татуировщик из Освенцима : роман / Хезер Моррис ; перевод с английского Ирины Иванченко. - Санкт-Петербург : Азбука, 2019. - 314, [3] с. - (Азбука-бестселлер). - Ориг. назв.: The Tattoist of Auschwitz.
        ISBN 9785389158771.

 

Полякова, Татьяна Викторовна. 
    Разрушительница пирамид : [роман] / Татьяна Полякова. - Москва : Эксмо, 2019. - 315, [1] с. - (Авантюрный детектив. Романы Т. Поляковой).
        ISBN 9785041000721.

 

Сальников, Алексей. 
    Опосредованно : роман / Алексей Сальников. - Москва : АСТ ; Редакция Елены Шубиной, 2019. - 413, [1] c. - (Классное чтение). - Содержит нецензурную брань.
        ISBN 9785171133993.

 

Свечин, Николай. 
    Случай в Семипалатинске : роман / Николай Свечин. - Москва : Эксмо, 2019. - 317, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Детективы Николая Свечина).
        ISBN 9785041006204.

 

Стукалин, Юрий. 
    Оскал "Тигра" : роман, повесть / Юрий Стукалин , Михаил Парфенов. - Москва : Вече, 2018. - 319 с. - (Военные приключения : ВП).
        ISBN 9785448400810. . - ISBN 9785448400827.

 

Уайт, Карен. 
    Траектория полета : [роман] / Карен Уайт ; перевод с английского Л. Шаутидзе. - Москва : Эксмо, 2019. - 541, [1] с. - (Международный бестселлер № 1 по версии New Jork Times). (Зарубежный романтический бестселлер). - Oriģ. nos.: Flight Patterns.
        ISBN 9785041005153.

 

 

Līdzīgi raksti

 

 

Nozaru literatūra

 

Biznesa pamatu uzbūve / Horaman.eu. - [Rīga] : IG Aģents, [2018]. - 120 lpp. : ilustrācijas ; 15 cm. - Virstitulā: Programma: Uz - Ņēmējs.
        ISBN 9789934550270.

 

Butulis, Ilgvars. 
    Lielā Latvijas vēstures grāmata / Ilgvars Butulis, Antonijs Zunda. - 2. izdevums, labots un papildināts. - Rīga : Jumava ; Reader's Digest, 2018. - 391, [9] lpp. : il., fotogr. - (Latvijai 100).
        ISBN 9789934572203.

 

Grišāne, Veronika. 
    Mēs savai tautai : Rēzeknes ārsti / Veronika Grišāne ; redaktore Valentīna Unda. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2018. - 205 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 20 cm.
        2. daļa.
        ISBN 9789984293165.

 

Horaman metode / Matrica : pašanalīze un sevis izzināšana / Horaman. - [Rīga] : IG Aģents, [2018]. - 120 lpp. - (PROGRAMMA: Uz-Ņēmējs).
        ISBN 9789934881039.

 

Klišāns, Valdis. 
    Latvijas vēsture : no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām Baltijas, Eiropas un pasaules vēstures kontekstā / Valdis Klišāns. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 400 lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes, portreti ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 399.-400. lpp.
        ISBN 9789934071386.

 

Maltas pagasts pētījumos un atmiņās / sastādītājas Silvija Pīgožne, Skaidrīte Svikša. - Malta : b. i., 2018. - 373 lpp. - (Latvija 100).
        ISBN 9789934196942.

 

Meža gadagrāmata, 2019 / sastādījusi Anita Jaunbelzere. - [Rīga] : Latvija aug, [2018]. - 173 lpp.

 

Motorzāģa lietošanas rokasgrāmata / sastādījis Pekka Härkönen; redakators Jānis Barons. - Rīga : Latvijas valsts meži, 2013. - 80 lpp.

 

Pauli, Gunters. 
    Zilā ekonomika 3.0 : zinātnes, inovāciju un uzņēmējdarbības apvienojums rada jaunu biznesa modeli, kas pārveido sabiedrību / Gunters Pauli ; no angļu valodas tulkojušas: Ieva Zālīte un Irīda Bauze. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 319, [1] lpp. : tabulas ; 25 cm. - Oriģ. nos.: The Blue Economy 3.0. - Ziņas par autoru: uz 4. vāka.
        ISBN 9789934079351.

 

Prāta apzināšana 400 dienās : horaman.eu. - [Rīga] : IG Aģents, [2018]. - 1 sējums (nenumurētas lpp.) ; 15 cm. - (PROGRAMMA: Uz - Ņēmējs). - Virstitulā: Programma: Uz - Ņēmējs.
        ISBN 9789934550263.

 

Singa, Ketlīna Daulinga. 
    Uz nāves sliekšņa : garīgā pārveide mirstot / Ketlīna Daulinga Singa ; no angļu valodas tulkojušas Linda Straume un Inta Ivanovska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 432 lpp. ; 21 cm. - Bibliogrāfija: [422.]-427. lpp. un piezīmēs: [389.]-411. lpp., alfabētiskais rādītājs: [428.]-432. lpp. - Oriģ. nos.: The Grace in Dying. - Uz 1. vāka: "Vēstījums par cerību, mierinājumu un garīgu pārveidi".
        ISBN 9789934075827.

 

Aldcroft, Derek H.(Derek Howard). 
    Europe's Third world : the European periphery in the interwar years / Derek H. Aldcroft. - Aldershot : Ashgate ; Burlington, 2016. - 217, [11] p. ; 24 cm. - (Modern economic and social history series). - Ietver bibliogrāfiju (184.-201. lpp.) un rādītāju.
        ISBN 9781138272958. . - ISBN 9780754605997.

 

Gerner, Kristian. 
    The Baltic States and the End of the Soviet Empire / Kristian Gerner, Stefan Hedlund. - London : Routledge ; New York, 2018. - 211 p. ; 24 cm. - (Routledge library editions: World empires ; Volume 7). - Bibliogrāfija: [198.]-204. lpp. un rādītājs: [205.]-211. lpp.
        ISBN 9781138482029. . - ISBN 978138479111. . - ISBN 041507570X.

 

European integration and the nationalities question / edited by John McGarry, Michael Keating. - Abingdon : Routledge ; New York, 2006. - 402, [13] p. : il. ; 24 cm. - (Routledge innovations in political theory ; 21). - Ietver bibliogrāfiju un rādītājus.
        ISBN 9780415401005. . - ISBN 9780415543378. . - ISBN 9780203088401.

 

The European Union and the Baltic States : changing forms of governance / edited by Bengt Jacobsson. - London : Routledge ; New York, 2011. - 194, [14] lpp. : tab. ; 24 cm. - (Europe and the nation state ; 12). - Ietver bibliogrāfiju (174.-186. lpp.) un rādītāju.

        ISBN 9780415482769. . - ISBN 9780415502566.

 

Hiden, John. 
    The Baltic nations and Europe : Estonia, Latvia and Lithuania in the twentieth century / John Hiden and Patrick Salmon. - Revised edition. - London : Longman ; New York, 2002. - 227 p. - Bibliography: p. 195-202. . - Index: p. 213-227. . - Maps and charts: p. 203-212.
        ISBN 058225650X.

 

Mälksoo, Maria. 
    The politics of becoming European : a study of Polish and Baltic post-Cold War security imaginaries / Maria Mälksoo. - London : Routledge ; New York, 2013. - 206, [17] p. ; 24 cm. - (The new international relations). - Ietver bibliogrāfiju ([155.]-199. lpp.) un rādītāju ([200].-206. lpp.).
        ISBN 9780415499972.

 

Mole, Richard C. M. 
    The Baltic States from the Soviet Union to the European Union : identity, discourse and power in the post-communist transition of Estonia, Latvia and Lithuania / Richard C. M. Mole. - London : Routledge Taylor & Francis Group ; New York, 2013. - 196, [18] p. : diagrammas, shēmas, tabulas. - (BASEES/Routledge series on Russian and East European Studies). - Bibliogrāfija: [178.]-191. lpp., un rādītājs: [194].-196. lpp.
        ISBN 9780415731362. . - ISBN 9780415394970. . - ISBN 9780203121498.

 

Акаш Кариа. 
    Поражай своей презентацией : 30 правил создания впечатляющего слайд-шоу от лучших спикеров TED Talks / Акаш Кариа ; перевод с английского Т. Порошиной. - Москва : Бомбора ; Эксмо, 2019. - 205 с. : ил. ; 21 см. - Алфабитно-предметный указатель: с. 204-205.
        ISBN 9785040984640.

 

Ходдинотт, Бренда. 
    Рисование для "чайников" : [справочник для тех, кто хочет научиться рисовать] / Бренда Ходдинотт ; перевод с английского И. В. Берштейна. - Москва : Диалектика ; Санкт-Петербург ; Киев, 2009. - 285 с. : ил., табл. - Ориг. назв.: Drawing for Dummies.
        ISBN 9785845906809.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Avramčenko, Maruta.
    Dienu pavedienā : [dzeja] / Maruta Avramčenko. - [Varakļāni] : Domu Pērles, 2018. - 133 lpp. : il.
        ISBN 9789934555862.

 

Buiņickis, Kazimirs.
    Priestera Jordana atmiņas : Inflantijas aina XVII gadsimtā, ko tēlojis Kazimirs Buiņickis / Kazimirs Buiņickis ; no poļu valodas tulkojis Rišards Labanovskis ; priekšvārda autors Pēteris Zeile. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2018. - 314 lpp. : il. - Vāka noformējumam izmantota Osvalda Zvejsalnieka glezna "Stīvera ezers".
        ISBN 9789984293158.

 

Dvēseles valoda : [Viļānu radošās kopas "Atļaujies ienākt" dalībnieku darbi] / Maruta Avramčenko, Betija Berga, Iveta Dimzule u.c. - [Viļāni] : Viļānu novada pašvaldība, 2018. - 95 lpp. - (Latvija 100). - Dzejoļu ilustrācijas veidojuši Viļānu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi.
        ISBN 9789934196676.

 

Gailis, Imants.
    Mēs Latvijai : [dzeja] / Imants Gailis. - [Rēzekne] : Aija Mikele izdevējs, [2018]. - 192 lpp. : portr.
        ISBN 9789934196492.

 

Hokinsa, Paula.
    Ūdenī : [romāns] / Paula Hokinsa ; no angļu valodas tulkojis Armīns Voitkāns. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - 382, [1] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes trilleris). - Oriģ. nos.: Into the Water.
        ISBN 9789934078439.

 

Judina, Dace.
    Ēnas spogulī : [romāns] / Dace Judina ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - 239, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 1/2019 (235).
        ISBN 9789934155673.

 

Kaša, Valentīna.
    Par tevi, Latvija : veltījums bijušā Balvu rajona represētajiem / Valentīna Kaša. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2018. - 315, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti, tabulas.
        ISBN 9789984293172.

 

Katkevičs, Juris.
    Soltupeites ivdiņi : [atmiņu stāsti] / Juris Katkevičs ; redaktore Rita Katkeviča. - Rīga : jks, 2018. - 150 lpp.
        ISBN 9789934191541.

 

Katkevičs, Juris.
    Toli Lukašovka : [dienasgrāmatai līdzīgas piezīmes] / Juris Katkevičs. - Rīga : jks, 2017. - 279 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 22 cm.
        ISBN 9789934191275.

 

Kūlis, Ēriks.
    Saulesbrāļi : [garstāsts] / Ēriks Kūlis ; Kristas Jūlijas Kreišmanes vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - 174, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934077364.

 

Kvadrātsakne : pārdomas vārsmās / Ligita Grosmane, Valters Grosmanis, Edīte Pahalko, Evelīna Visocka. - [Varakļāni] : Domu Pērles, 2018. - 117 lpp. : portreti ; 20 cm. - Uz vāka kļūdaini norādīts Edīte Pathalko, pareizi jābūt Edīte Pahalko.
        ISBN 9789934555725.

 

Lindberga, Hanna.
    Stokholmas virtuve : [detektīvromāns] / Hanna Lindberga ; tulkojusi Vizma Zaķe ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - 397, [1] lpp. ; 21 cm. - (Detektīvs). - Oriģ. nos.: STHLM Grotesque.
        ISBN 9789934155758.

 

Mans dzimtais novads : [veltījums Riebiņu novadam] / Riebiņu novada dome. - Riebiņi : Riebiņu novada dome, [2018]. - [32] lpp.

 

Pasakas par Latviju : [bērni par Latvijas skaistākajām vietām] / redaktore, korektore Iveta Reinsone ; māksliniece Elze Timermane. - [Rīga] : Iedvesmas grāmata, 2018. - 107 lpp. - XI.
        ISBN 9789934550300.

 

Rukšāne, Guna.
    Vilinājums : [romāns] / Guna Rukšāne. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - 207, [1] lpp. - (Lata romāns ; 12/2018 (234).
        ISBN 9789934155598.

 

Šetuka, Džesika.
    Sievietes pilī : [romāns] / Džesika Šetuka ; no angļu valodas tulkojusi Monta Kļaviņa. - Rīga : Jumava, 2019. - 343, [1] lpp. - Oriģ. nos.: The Women In The Castle.
        ISBN 9789934202537.

 

Triks, Olivjē.
    Vilka jūras šaurums : [detektīvromāns] / Olivjē Triks ; no franču valodas tulkojusi Inga Mackēviča. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - 446, [1] lpp. ; 21 cm. - (Ziemeļu trilleris). - Oriģ. nos.: Le Détroit du Loup.
        ISBN 9789934155574.

 

Turkopuls, Pēteris.
    Koks vēl nelūst : par Turkopulu dzimtu un Latviju / Pēteris Turkopuls ; vāka dizains Stella Elksne. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2018. - 331, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm.
        ISBN 9789984293134.

 

Zusta, Zane.
    Tarakāni manā galvā : stāsti par sievietēm / Zane Zusta, Diāna Zande. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 221, [2] lpp.
        ISBN 9789934079542.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Абдуллаев, Чингиз.
    Закат в Лиссабоне : [роман] / Чингиз Абдуллаев. - Москва : Эксмо, 2018. - 284, [2] с. - (Мастер криминальных тайн). - На обложке: Красная карточка для террориста.
        ISBN 9785040983421.

 

Берсенева, Анна.
    Коктейльные вечеринки : роман / Анна Берсенева. - Москва : Эксмо, 2019. - 313, [2] с : ил. ; 20 см. - (Изящная словесность).
        ISBN 9785040991051.

 

Валиуллин, Ринат.
    Кофе на утреннем небе : [роман] / Ринат Валиуллин. - Москва : АСТ, 2018. - 476, [3] с. - (Анатомия любви). - Ранее книга издавалась под названием " Соло на одной клавише".
        ISBN 9785171000455.

 

Веденская, Татьяна.
    Моя навсегда : роман / Татьяна Веденская. - Москва : Эксмо, 2018. - 281, [2] c. - (Жизнь прекрасна. Позитивная проза Татьяны Веденской). - На обложке: Возвращает к счастливой жизни быстрее, чем сеанс психотерапевта.
        ISBN 9785040992713.

 

Вильмонт, Екатерина(Екатерина Николаевна).

    Мужлан и флейтистка : [роман] / Екатерина Вильмонт. - Москва : АСТ, 2019. - 318, [1] с. - (Романы Екатерины Вильмонт).

        ISBN 9785171076467. . - ISBN 9785171076474.

 

Донцова, Дарья Аркадьевна.
    Вечный двигатель маразма : роман / Дарья Донцова. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 320 с. - (Виола Тараканова. В мире преступных страстей).
        ISBN 9785040970759.

 

Иванов, Александр.
    Будни анестезиолога : [сборник коротких рассказов] / Александр Иванов. - Москва : АСТ ; Времена, 2019. - 318, [1] с. - (Звезда соцсети). (Топ-блог livejournal, funus festus).
        ISBN 9785171102500.

 

Карризи, Донато.
    Женщина с бумажными цветами : [роман] / Донато Карризи ; перевод с итальянского Ольги Егоровой. - Санкт-Петербург : Азбука, 2019. - 220, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Звезды мирового детектива). - Ориг. назв.: La donna dei fiori di carta.
        ISBN 9785389136427.

 

Ковалевский, Григорий.
    Вас не любить нельзя... : стихотворения / Григорий Ковалевский. - Резекне : Издательство латгальского культурного центра, 2018. - 207, [1] с. : фото.
        ISBN 9789984293189.

 

Колочкова, Вера(Вера Александровна).
    В объятиях самки богомола : роман / Вера Колочкова. - Москва : Эксмо, 2019. - 281, [2] с. - (Секреты женского счастья. Проза Веры Колочковой).
        ISBN 9785040988471.

 

Колычев, Владимир Григорьевич.
    Пустое сердце бьется ровно : [роман] / Владимир Колычев. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 317, [1] c. - (Лучшая криминальная драма).
        ISBN 9785040931866.

 

Леонов, Николай Иванович.
    Беги, если успеешь : [повести] / Николай Леонов, Алексей Макеев. - Москва : Эксмо, 2018. - 348, [2] с. - (Русский бестселлер. Избранное).
        ISBN 9785040977796.

 

Леонтьев, Антон Валерьевич.
    Билет в Зазеркалье : [роман] / Антон Леонтьев. - Москва : Эксмо, 2018. - 314, [1] c. - (Авантюрная мелодрама).
        ISBN 9785040976904.

 

Михалкова, Елена (Елена Ивановна).
    Кто остался под холмом : [роман] / Елена Михалкова. - Москва : АСТ, 2019. - 414, [1] с. - (Новый настоящий детектив Елены Михалковой).
        ISBN 9785171119324.

 

Перова, Евгения (Евгения Георгиевна).
    Ловушка для бабочек : [повести и новеллы : сборник] / Евгения Перова. - Москва : Эксмо, 2019. - 281, [2] c. - (Счастье мое, постой! Проза Евгении Перовой).
        В содерж.: Свет мой ; Вилла "Мираколо" ; Призрак любви.
        ISBN 9785040989027.

 

Полянская, Алла.
    Ничего не возьму с собой : [роман] / Алла Полянская. - Москва : Эксмо, 2018. - 313, [1] c. - (Опасные страсти. Остросюжетные мелодрамы).
        ISBN 9785040976942.

 

Прах, Вячеслав.
    Женщины созданы, чтобы их… : [роман] / Вячеслав Прах. - Москва : АСТ ; Жанры, 2018. - 253, [2] с. ; 21 см.
        ISBN 9785171111694.

 

Романова, Галина Владимировна.
    Первый шаг к пропасти : [роман] / Галина Романова. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 313, [2] с. - (Метод женщины. Детективы Галины Романовой).
        ISBN 9785040985784.

 

Соболева, Лариса Павловна.
    Всадница без головы : [роман] / Лариса Соболева. - Москва : АСТ, 2018. - 349, [2] с. ; 20 см. - (Детектив по новым правилам).
        ISBN 9785171129330.

 

Солнцева, Наталья.
    Отражение нимфы : [роман] / Наталья Солнцева. - Москва : АСТ, 2018. - 350, [1] c. - (Мистический детектив).
        ISBN 9785171112769.

 

Фитцек, Себастьян.
    Аэрофобия 7А : роман / Себастьян Фитцек ; перевод с немецкого И. А. Эрлер. - Москва : Центрполиграф, 2018. - 350, [1] с. - (Иностранный детектив). - Ориг. назв.: Flugangst 7A.
        ISBN 9785227083678.

 

Хессе, Моника.
    Девушка в голубом пальто : [роман] / Моника Хессе ; перевод с английского Елены Фрадкиной. - Москва : Эксмо ; likebook, 2019. - 446, [1] с. ; 20 см. - (Young & Free). - Ориг. назв.: Girl in the Blue Coat. - Премия Эдгара Аллана По.
        ISBN 9785040986101.


Līdzīgi raksti