Nozaru literatūra

 

Andersons, Nils T.

     Soļi uz brīvību Kristū / Nils T. Andersons ; no angl. val. tulk. Maija Tartare, Betija Jurkšta. - Rīga : Atradums, 2013. - 96 lpp. - (Pieņemiet brīvību Kristū!).
        ISBN 9789984613704.

 

Čukurs, Jānis.

    Inženiergrafika : māc. grām. inženiertehnisko spec. stud. un vid. profesionālās izglītības audzēkņiem / J. Čukurs , V. Indričāns. - Malnava : [b. i.], 2006. - 277 lpp. : il., sh., tab. - Bibliogr.: 277. lpp.

 

Darba aizsardzības rokasgrāmata darbinieku pārstāvjiem un uzticības personām/ PSI "Darba medicīna" SIA. - Rīga : Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, 2009. - 70 lpp. : il., tab. - Bibliogrāfija: 66.-70. lpp. - Nos. no vāka. . - Autors uzrādīts vāka 2. lpp.

 

Dupate, Kristīne.
    Eiropas Savienības tiesas prakse darba tiesībās / Kristīne Dupate. - [Rīga] : Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, 2011. - 125, [1] lpp. : tab. - Bibliogrāfija: 81.-[90.] lpp. - Autore uz vāka nav uzrādīta.

 

Forda, Ariela.
    Dvēseļu radniecības noslēpums : atrodiet savu lielo mīlestību, izmantojot pievilkšanās likumu / Ariela Forda ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Azovska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 182, [1] lpp. : il. - Oriģ. nos.: Soulmate secret.
        ISBN 9789934012860.

 

Holtviks, Bernds.
    Grozu pīšana / Bernds Holtviks, Martina Fuksa, Rena Gerullisa ; no vācu valodas tulkojusi Sinda Krastiņa. - Rīga : Jumava, 2013. - 118, [2] lpp. : il. - Oriģ. nos.: Weidenkorbe Flechten.
        ISBN 9789934113055.

 

Kenfīlds, Džeks.
    Panākumu principi : kā no turienes, kur esat, nokļūt tur, kur vēlaties būt / Džeks Kenfīlds un Dženita Svicere ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. - 536 lpp. : il., tab. - Bibliogr.: 517.-526. lpp. - Oriģ. nos.: Success principles.
        ISBN 9789934022333.

 

Latvijas Universitātes raksti= Scientific Papers University of Latvia / Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 112 lpp. - Bibliogr. nod. beigās. - Latviešu, angļu, val.

        765. sēj. Filosofija : apziņa un lieta.

        ISBN 9789984453743.

    ISSN 1407-2157.

 

Lavrovs, N.
    Kaloriju daudzuma tabulas : viss jūsu notievēšanai / N. Lavrovs ; tulkoj. latviešu valodā M. Freija. - Rīga : Vieda ; Latvijas Ekoloģiskās izglītības apgāds, 2012. - 105, [1] lpp. : tab.
        ISBN 9789984782799.

 

Prisjolkova, Inese.
    Ieelpo laimi un mīlestību 2 / Inese Prisjolkova. - [Rīga] : [Autorizdevums], [2012]. - 360 lpp.
        ISBN 9789934824760.

 

Replija, Džila.
    Bērna vadīta ēšana : kā piebarošanu padarīt aizraujošu lieliem un maziem / Džila Replija, Treisija Murketa ; no angļu val. tulk Līga Vasara. - Rīga : Muki Buki, 2012. - 224 lpp. - Atsauces: 216.-217. lpp.
        ISBN 9789984495729.

 

Rusmanis, Sigurds.
    Pa vecajiem Latvijas ceļiem / Sigurds Rusmanis. - Rīga : Jumava, [2012]. - 253, [2] lpp. : il.
        ISBN 9789934111341.

 

Rūtenberga, Daiga.
    No saules mācies : dziesmas un rotaļas pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem / Daiga Rūtenberga. - Rīga : RaKa, 2012. - 103 lpp. : notis.
        Saturā: dziesmu un rotaļu cikls "Raibo pogu šovs".
        ISBN 9789984462257.

 

Saļikovs, Andrejs.
    Nepāla : Bodhisatvas ceļš / Andrejs Saļikovs ; no krievu valodas tulkojusi Inna Vaitmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 103 lpp., [64] lpp. iel. : il., kartes. - (Zvaigzne travel). - Bibliogrāfija: 102. lpp.
        ISBN 9789934020186.

 

Saulīte, Gundega.
    Marina Zirdziņa / Gundega Saulīte. - Rīga : Laika grāmata, 2012. - 111, [1] lpp. : il., ģīm., faks., notis. - (Laika grāmata).
        ISBN 9789934829635.

 

Sēja, Gundega.
    Latvieša virtuve : kā ēd, svin un priecājas latvieši / Gundega Sēja ; redaktore Aija Balcere ; Vitas Lēnertes dizains ; Māras Alševskas, Ilzes Briģes, Gvido Kajona, Vijas Kilblokas, Vitas Lēnertes, Indras Zeltiņas fotogrāfijas. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 63 lpp. : il., ģīm., karte.
        ISBN 9789934023354.

 

Sibīrijas latviešu dziesmas= Песни латышей Сибири = Latvian Songs from Siberia : [ latviešu dziesmas un rotaļas, kas pierakstītas Sibīrijas latviešu ciemos no 1975. līdz 2009 g.]. - Augšbebri : UPETT, 2009. - 164 lpp. : il. + 1 skaņu disks(77:55)+ 1 DVD (127:41).

 

"Skroderdienas Silmačos" Druvienā 25/ sastād. Ilona Vītola. - [Gulbene] : Vītola izdevniecība, [2011]. - 127 lpp. : il., faks.
        ISBN 9789984835327.

 

Soli pa solim līdz koplīgumam: efektīvs sociālais dialogs darba devēju un darbinieku vajadzību saskaņošanai uzņēmumā / par informatīvā materiāla saturu atbild Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība. - Rīga : Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, [2012]. - 135, [1] lpp. : tab. - Bibliogrāfija: 110. lpp.

 

Sondore, Dzidra.
    Suitu dzīvesstāsti un ēdieni / Dzidra Sondore. - [Rīga] : Madris, [2011]. - 191 lpp. : il.
        ISBN 9789984316024.

 

Strelēvica-Ošiņa, Dace.
    Kāpēc mēs gribam, lai valoda ir pareiza? : ieskats preskriptīvisma vēsturē, teorijā un praksē / Dace Strelēvica-Ošiņa ; zinātniskā redaktore Ina Druviete. - 2. izdevums. - Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2012. - 318, [1] lpp. - Bibliogr.: 290.-[319.] lpp. un norādes parindēs. - Tēzes nobeigumā arī angļu val. - Grāmata izdota Valsts pētījumu programmas "Nacionālā indentitāte (valoda, Latvijas vēsture, kultūra un cilvēkdrošība)" ietvaros.
        ISBN 9789984879352.

 

Tiļļa, Andris.
    Prātarosme : 999 jautājumi vairāk nekā 1000 atbilžu / Andris Tiļļa. - Rīga : Lauku Avīze, 2004. - 159 lpp.
        ISBN 9984542750.

 

Veiss, Mihaēls Noa.
    Psiholoģijas koeficients : PsyQ : atklāj savas personības potenciālu! / M. N. Veiss, L. V. Retlisbergere ; no vācu val. tulk. Brigita Kabuce. - Rīga : Jumava, [2013]. - 127 lpp.
        ISBN 9789934112904.

 

Vīks, Ivars, 1933-2002.
    Latvijas ūdens dzīvinošais spēks / Ivars Vīks. - Rīga : Jumava, 2011. - 159, [1] lpp. : il., kartes.
        ISBN 9789984389295.

 

Volfarte, Kristīne.
    Rīgas Latviešu biedrība un latviešu nacionālā kustība no 1868. līdz 1905. gadam / Kristīne Volfarte. - [Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, 2009. - 293, [1] lpp. : tab. - Bibliogrāfija: 277.-291. lpp. - Oriģ. nos.: Rigaer Letten-Verein und die lettische Nationalbewegung von 1868 bis 1905. - Rādītājs: 292.-[294.] lpp.
        ISBN 9789984451541.

 

Красикова, Ирина Семеновна.
    Осанка : воспитание правильной осанки, лечение нарушений осанки / И. С. Красикова. - Санкт-Петербург : Корона.Век, 2013. - 173 с. : ил.
        ISBN 9785793109284.

 

Раззаков, Федор Ибатович(Федор Ибатович).
    София Ротару и её миллионы / Федор Раззаков. - Москва : Алгоритм, 2012. - 379, [4] с., [8] л. ил., портр. : ил. - (Легенды авторской песни). - Библиогр. в конце кн. . - Фильмогр. в конце кн.
        ISBN 9785443801599.

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Grišams, Džons.
    Pelikānu lieta : romāns / Džons Grišams ; no angļu valodas tulkojusi Anita Jirgensone. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 527 lpp. - Oriģ. nos.: The Pelican Brief.
        ISBN 9789934032486.

 

Hilla, Melisa.
    Gredzens no Tiffany : romāns / Melisa Hilla ; no angļu valodas tulkojusi Biruta Vaivode. - Rīga : Kontinents, 2012. - 409 lpp. - Oriģ. nos.: Something from Tiffany's.
        ISBN 9789984356181.

 

Klārks, Lindsijs.
    Trojas karš / Lindsijs Klārks ; no angļu valodas tulkojusi Diāna Smilga. - Rīga : Kontinents, 2012. - 445 lpp. - Oriģ. nos.: War at Troy.
        ISBN 9789984356266.

 

Kūlis, Ēriks.
    Diena kā sieviete / Ēriks Kūlis. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]. - 238, [1] lpp.
        ISBN 9789934029875.

 

Linka, Šarlote.
    Lūriķis / Šarlote Linka ; no vācu valodas tulkojusi Sinda Krastiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]. - 390, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Beobachter.
        ISBN 9789934030925.

 

Mīda, Rišela.
    Vampīru akadēmija : romāns / Rišela Mīda ; no angļu valodas tulkojusi Laura Dreiže. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 440 lpp. - (Pasaules bestsellers). - Oriģ. nos.: Shadow Kiss.
        3. grāmata. Ēnu pieskāriens.
        ISBN 9789934032905.

 

Nifenegere, Odrija.
    Laika ceļotāja sieva : [romāns] / Odrija Nifenegere ; no angl. val. tulk. Liana Blumberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. - 511 lpp.
        ISBN 9789934033001.

 

Estesa, Klarisa Pinkola.
    Sievietes, kuras skrien ar vilkiem / Klarisa Pinkola Estesa ; no angļu valodas tulkojusi Andžela Šuvajeva. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]. - 640 lpp. - Bibliogrāfija: 616.-624. lpp. un rādītājs: 630.-638. lpp. - Oriģ. nos.: Women who run with the wolves. - "Pirmatnējās sievietes spēku meklējot" - Uz vāka.
        ISBN 9789934032110.

 

Robertsa, Nora.
    Dzīvot vēlreiz : romāns / Nora Robertsa ; no angļu valodas tulkojusi Liāna Niedra. - Rīga : Kontinents, 2013. - 462 lpp. - Oriģ. nos.: Witness.
        ISBN 9789984356358.

 

Stīvotera, Megija.
    Mūžam / Megija Stīvotera ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Kalnciema. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]. - 415, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Forever.
        ISBN 9789934033278.

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Бенцони, Жюльетта.
    Бриллиант для короля : [роман ] / Жюльетта Бенцони ; пер. с фр. М. Кожевниковой. - Москва : ЭКСМО, 2012. - 510 с.
        ISBN 9785699575626.

 

Вильмонт, Екатерина Николаевна.
    Трепетный трепач / Екатерина Вильмонт. - Москва : Астрель, 2013. - 317 с. : ил.
        ISBN 9785271458873.

 

Макдермид, Вэл.
    Возмездие : [роман] / Вэл Макдермид ; пер. с англ. В. Гришечкина. - Москва : Иностранка ; Азбука-Аттикус, 2012. - 639 с. - (Лекарство от скуки).
        ISBN 9785389050716.

 

Пиколт, Джоди.
    Забрать любовь : [роман] / Джоди Пиколт ; пер. с англ. Елены Боровой. - Харьков : Клуб Семейного Досуга ; Белгород, 2012. - 526 с. - Oriģ. nos.: Harvesting the heart.
        ISBN 9785991018395. . - ISBN 9789661427494.

 

Пиколт, Джоди.
    Последнее правило : [роман] / Джоди Пиколт ; пер. с англ. Инны Паненко. - Харьков : Клуб Семейного Досуга ; Белгород, 2011. - 573 с. - Oriģ. nos.: House Rules.
        ISBN 9785991014816. . - ISBN 9789661411721.

 

Ронэ, Татьяна де.
    Ключ Сары ; Сосед : романы / Татьяна де Ронэ ; пер. с фр. Анатолия Михайлова, Виктора Степанова. - Харьков : Клуб семейного досуга ; Белгород, 2012. - 525 с.
        ISBN 9785991020749. . - ISBN 9789661438742.

 

Смит, Лиза Джейн.
    Дневники вампира. Дневники Стефана / Л. Дж. Смит ; пер. с англ. Натальи Горбуновой. - Москва : Астрель ; Санкт-Петербург : Астрель-СПб, 2013. - 316 с. ; 17 см. - Ориг. назв.: The Vampire Diaries.
        Книга 4. Потрошитель.
        ISBN 9785271460968. . - ISBN 9785972524273.

 

Соломатина, Татьяна Юрьевна.
    Роддом. Сериал. Кадры 1-13 : [роман] / Татьяна Соломатина. - Москва : ЭКСМО, 2012. - 316 с.
        ISBN 9785699579792.

 

Шпанов, Николай Николаевич.
    Поджигатели. Мюнхенский сговор : [роман] / Николай Шпанов. - Москва : Вече, 2013. - 316 с. ; 21 см. - (Военные приключения).
        ISBN 9785444406175.

 

Эссекс, Карин.
    Лебеди Леонардо : [роман] / Карин Эссекс ; пер. с англ. М. Коваленко. - Москва : ЭКСМО ; Санкт-Петербург : Домино, 2011. - 427, [2] с. : ил. - (Королевы любви).
        ISBN 9785699481828.

 

 

Līdzīgi raksti

 

 

Nozaru literatūra

 

Ceipe, Gundars.

    Latvijas Brāļu draudzes vēsture 1918-1940 / Gundars Ceipe ; tekstu angļu valodā tulkojis Jānis Frišvalds. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010. - 319 lpp. : il. - Bibliogrāfija: [275.]-283. lpp. - Teksts latviešu val., kopsavilkums angļu val.

        ISBN 9789984452616.

 

Cicerons, Marks Tullijs.
    Par valsti / Marks Tullijs Cicerons ; no latīņu valodas tulkojis Arnis Mazlovskis. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2009. - 124, [2] lpp. - Rādītājs: 119.-[125.] lpp.
        ISBN 9789984407326.

 

Cīrhers, Kristofs.
    Postpadomju kari : nemieri, etniskie konflikti un valstiskums Kaukāzā / Kristofs Cīrhers ; tulkojis latviešu valodā Dainis Poziņš. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. - 384 lpp, [32] lpp. il. iel. : kartes, tab. - Bibliogr.: 346.-365. lpp. . - Rād.: 366.-383. lpp. - Oriģ. nos.: The post-Soviet wars.
        ISBN 9789934027611.

 

Čuprina, Adriana.
    Šveice : ceļvedis / Adriana Čuprina, Malgožata Omiļanovska, Ulrihs Švendimanis ; no angļu val. tulk. Andžela Šuvajeva. - 2. papild. izd. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2010. - 328 lpp. : krās. il., ģīm., diagr., kartes. - (Ceļvedis).
        ISBN 9789934008085.

 

Dana, Olga.
    Uzzini par savu veselību, ieskatoties sejā / Olga Dana ; no krievu val. tulk. Lilija Lauce. - Rīga : Vieda, 2012. - 176 lpp. - Oriģ. nos.: Узнай о своем здоровье по лиуц.
        ISBN 9789984782782.

 

Dieva kalps Jānis Pāvils II: (Karols Vojtila, 1920-2005) / redaktore Aija Balode ; teoloģiskais konsultants un ievaddvārdu autors Andris Marija Jerumanis ; no itāļu valodas Tamāra Liseka ; no franču valodas tulkojusi Sanita Sioneka. - [Rīga] : KALA Raksti, 2011. - 164, [4] lpp. : il. (krās.). - (Mieram tuvu grāmata). - Izdevums tapis saistībā ar pāvesta Jāņa Pāvila II beatifikāciju 2011.g. 1. maijā.
        ISBN 9789984871035.

 

Feldmanis, Roberts.
    Latvijas baznīcas vēsture / Roberts Feldmanis ; projekta darba grupa: Guntis Kalme, Ilmārs Rubenis, Jānis Šmits. - 2. izdevums. - Rīga : Luterisma mantojuma fonds, 2011. - xxxvii, 442 lpp. : il. - Bibliogr.: 419.-424. lpp. un norādes parindēs. - Kopsav. latviešu, angļu un vācu val.
        ISBN 9789984753751.

 

Fērlija, Džozefīne.
    Dabiskā kosmētika : mājās pagatavojami 100 kosmētikas līdzekļi apburošam skaistumam / Džozefīne Fērlija ; no angļu valodas tulkojusi Arita Zaķe ; Ennijas Hansones fotogrāfijas. - Rīga : Jumava, 2011. - 153 lpp. : krās. il. - Oriģ. nos.: The ultimate natural beauty book.
        ISBN 9789984389912.

 

Forstere, Mārgareta.
    Dafnes di Morjē noslēpumainā dzīve / Mārgareta Forstere ; no angļu valodas tulkojusi Gita Puriņa. - Rīga : Daugava, [2010]. - 515 lpp. - Oriģ. nos.: Daphne du Maurier.
        ISBN 9789984410456.

 

Franču - latviešu vārdnīca: apmēram 45 000 šķirkļu = Dictionnaire français - letton : environ 45 000 entrèes / proj. vad., red., priekšv. Irēna Auziņa ; papild. izstrād. Inta Šmite ; papild. red. Astra Šmite ; tulk. sagat.: Andrejs Bankavs, Helēna Kalve, Astra Skrābane u. c. ; latv. daļu izstrād. Regīna Beldava. - 2., papild. izd. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. - xii, 1427 lpp. - Teksts franču un latviešu val.
        ISBN 9789934009310.

 

Futbols: spēles noteikumi un tiesāšana / sastādītājs - autors Miķelis Rubenis ; FIFA un UEFA dokumentus no angļu valodas tulkojis Artūrs Saļņikovs. - Rīga : Latvijas Futbola federācija ; Nordik, 2012. - 165 lpp. : il.
        ISBN 9789984854304.

 

Gipenreitere, Jūlija.
    Turpinām saprasties ar bērnu. Vai tā? / Jūlija Gipenreitere ; no krievu val. tulk. Dace Kārkliņa. - Rīga : Nordik, 2012. - 209 lpp. - Oriģ. nos.: Продолжаем общаться с ребенком. Так?.
        ISBN 9789984854373.

 

Grasmane, Maruta.
    Latvieša cimdi / Maruta Grasmane ; iev. sar. Janīna Kursīte ; māksl. Arta un Jānis Jaunarāji ; fotogr. Jānis Deinats. - Rīga : Zelta Grauds ; Senā klēts, 2012. - 436 lpp. : il. - Kopsav. angļu val.
        ISBN 9789984994550.

 

Gulbe, Madlēna.
    Greznumlietas / Madlēna Gulbe ; māksliniece Laura Akmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 32 lpp. : il. - (Rokdarbi ; 18).
        ISBN 9789934028724.

 

Indija: ceļvedis / no angļu valodas tulkojuši: Guntis Kalns, Andžela Šuvajeva, Karīna Tillberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. - 824 lpp. : krās. il., kartes. - (DK ceļvedis). - Bibliogr.: 820.-821. lpp. . - Alfabētiskais rād.: 784.-815. lpp. - Oriģ. nos.: India.
        ISBN 9789934024313.

 

Itālija: ceļvedis / no angl. val. tulk. Aija Amoliņa, Sabīne Andersone u. c. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2009]. - 720 lpp. : il., kart. - Alfab. rād. 684. -714. lpp.
        ISBN 9789934003943.

 

Jaunā eponīmu vārdnīca/ sastādītāja Baiba Bankava ; redaktore Inese Treimane. - precizēts un papildināts izdevums. - Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2012. - 191 lpp. : il. - Bibliogrāfija: 189.-191. lpp.
        ISBN 9789984815565.

 

Piebalgas teksts. Brāļu Kaudzīšu romāns "Mērnieku laiki"/ sastādītāji: Ausma Cimdiņa, Ojārs Lāms ; Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. - Rīga : Zinātne, 2011. - 285, [1] lpp. : il. - (Latviešu pamattekstu pētījumi). - Bibliogrāfija: rakstu beigās. - Teksts latviešu val., kopsavilkumi angļu val.
        ISBN 9789984879109.

 

Ķīna: ceļvedis / sastādītāji Donald Bedford u.c. ; no angļu valodas tulkojušas Inese Lielmane un Andžela Šuvajeva. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. - 672 lpp. : krās. il., krās. kartes. - (DK ceļvedis). - Rādītājs: 634.-665. lpp.
        ISBN 9789934015229.

 

Kleckins, Ābrams.
    Kino un mūsdienu kultūras likteņi / Ābrams Kleckins. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, [2012]. - 192 lpp. : il., faks. - Bibliogrāfija: zemsvītras piezīmēs. . - Rādītājs: 190.-192. lpp.
        ISBN 9789984455396.

 

Kligina, Kristīne.
    Dāvināšanas prieks : dāvanu noformējumi taviem svētkiem / teksts un foto: Kristīne Kligina. - Rīga : Jumava, [2012]. - 78, [1] lpp. : il.
        ISBN 9789934111976.

 

Korāns / Imanta Kalniņa Korāna interpretācija no arābu valodas ; māksliniece Iveta Bambere. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2011. - 638, [1] lpp.
        ISBN 9789984813301.

 

Krimuldas novada vēsture: Ragana, Turaida, Inciems, Eikaži, Lēdurga, Aijaži, Lode / Austra Engīzere u.c. teksts ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava, 2011. - 304, [16] lpp. : il. (arī krās.), kartes (arī krās.), faks., portr. - Bibliogrāfija: [287.]-298. lpp.
        ISBN 9789984389585.

 

Krustiņa, Laura.
    Latviešu zeķu raksti / Laura Krustiņa ; Raimondas Strodes grafiskais nof. ; Kristīnes Lielauses fotogr. - Rīga : Jumava, 2012. - 144 lpp. : ilustr., kr. fotogr., tab.
        ISBN 9789934112225.

 

Kurcs, Martins.
    Iekšējās apdares darbi : grīdas, sienas un griesti : praktiski padomi un piemēri / Martins Kurcs ; no vācu valodas tulkojusi Ārija Servuta. - Rīga : Jumava, 2009. - 173 lpp. : il. - Oriģ. nos.: Boden, Wand, Decke.
        ISBN 9789984386188.

 

Laikapstākļi un mēs: veselība, labsajūta, enerģija / sastādījusi Aina Cebura. - [Rīga] : Avots, 2012. - 127 lpp. : il.
        ISBN 9789984859569.

 

Latviešu - poļu vārdnīca : apmēram 48 000 šķirkļu = Slownik lotewsko-polski : okolo 48 000 hasel / Justyna Bociek, Paulina Ciucka, Dorota Demidziuk u. c. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. - 1551 lpp. - Teksts latviešu un poļu val.
        Saturs: Leksikogrāfiskie avoti ; Saīsinājumi ; Vārdnīcas uzbūve ; Šķirkļa shematiskais paraugs ; Vārdnīca A-Z ; Ģeogrāfiskie nosaukumi (Latvijā, Polijā, citās zemēs) ; Latviešu gramatikas īss apskats.
        ISBN 9789934011146.

 

Latvija, Lietuva un Igaunija: ceļvedis / sastādītāji Howard Jarvis u.c. ; no angļu valodas tulkojušas Andžela Šuvajeva u.c. ; tulkojumu rediģējušas un papildinājušas Aija Balcere un Ilona Ruķere. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010]. - 432 lpp. : il., kartes, plāni. - Oriģ. nos.: Estonia, Latvia and Lituania. - Rādītājs: 410.-423. lpp.
        ISBN 9789934010118.

 

Latvijas leģendas: par cilvēkiem, kas dara Latviju lielāku / sast. Pāvils Raudonis, Juris Visockis ; idejas aut.: Andrejs Ēķis. - Rīga : Jumava, [2012]. - 190 lpp. : il.

        2. [grāmata].

        ISBN 9789934112805. . - ISBN 9789934112669.

 

Laugale, Velga.
    Lielo burtu lietojums latviešu valodā : ieskats vēsturiskajā izpētē, problēmas un risinājumi / Velga Laugale, Dzintra Šulce. - Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2012. - 87 lpp. : tab. - Bibliogr.: 68.-79. lpp.
        ISBN 9789984815688.

 

Lielogu dzērveņu audzēšana/ Mintauts Āboliņš, Marta Liepniece, Dace Šterne, Līga Vilka, Ilze Apenīte, Rudīte Sausserde. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. - 85, [24] lpp. : il., tab. - Bibliogrāfija: 85.-[86.] lpp.
        ISBN 9789934030901.

 

Грэй, Джон.
    Марс и Венера: вдохновение на каждый день / Джон Грэй ; пер. с англ. Е. Мирошниченко. - Москва : София, 2012. - 383 с.
        ISBN 9785399003726.

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Džeimsa E L.
    Brīvība piecdesmit nokrāsās / E L Džeimsa ; no angļu valodas tulkojusi Eva Stankēviča. - Rīga : Kontinents, 2013. - 564 lpp. - (Piecdesmit nokrāsas ; 3). - Oriģ. nos.: Fifty Shades Freed.
        ISBN 9789984356204.

 

Ilfs, Iļja.

    Divpadsmit krēsli / Iļja Ilfs, Jevgeņijs Petrovs ; no krievu val tulk. Alberts Jansons, Gunta Silakalne. - 2. papild. izd. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]. - 527, [1] lpp. - Pirmoreiz latviešu valodā necenzēts romāna variants ar komentāriem.

        ISBN 9789934029479.

 

Kempovskis, Valters.
    Viss velti : romāns / Valters Kempovskis ; no vācu val. tulk. un red. Silvija Brice. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010]. - 412 lpp. - Oriģ. nos.: Alles umsonst.
        ISBN 9789934001406.

 

Kļavis, Aivars.
    Viņpus vārtiem / Aivars Kļavis. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 470 lpp.
        4. grāmata. Ceļojošā cirka gūstekņi.
        ISBN 9789934028380.

 

Koelju, Paulu.
    Akras manuskripts / Paulu Koelju ; no portugāļu valodas tulkojis Edvīns Raups. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2012. - 171, [1] lpp.
        ISBN 9789984234182.

 

Kūlis, Ēriks.
    To stāsti rudenim / Ēriks Kūlis. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010]. - 261, [1] lpp.
        ISBN 9789934006579.

 

Ķuzulis, Jānis.
    Rakstniekos ārpus grāmatu lappusēm : nopietnības un uzjautrinoši gabaliņi / vēstīja Jānis Ķuzulis ; uzklausīja Ēriks Hānbergs. - Rīga : Jumava, 2010. - 103, [1] lpp., [16] lpp. iel. : il.
        ISBN 9789984388335.

 

Laksovs, Juris.
    Dzīvības maigais slazds : romāns / Juris Laksovs ; māksl. Eva Mežecka. - Rīga : Opium, 2010. - 207 lpp.
        ISBN 9789984399416.

 

Latviešu blēņu stāsti/ redaktors un maketētājs Guntis Feldmanis ; Induļa Bukas zīmējumi. - [Rīga] : Vērtums, 2012. - 152 lpp. : il.
        ISBN 9789984920252.

 

Levins, Dāniels.
    Mūžīgās pilsētas vēstījums / Dāniels Levins ; no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, [2012]. - 411, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Last ember.
        ISBN 9789984355832.

 

Lī, Linda Frānsisa.
    Dūjas ceļš / Linda Frānsisa Lī ; no angļu valodas tulkojusi Inguna Gulbe. - Rīga : Kontinents, [2012]. - 376, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Dove's way.
        ISBN 9789984355931.

 

Mārtins, Džordžs R. R.
    Zobenu vētra : sāgas "Dziesma par ledu un uguni" 3. grāmata / Džordžs R. R. Mārtins ; no angļu valodas tulkojuši: Allens Pempers, Ingus Josts. - Rīga : The White Book, 2012. - 539 lpp. : il. - Oriģ. nos.: A Storm of Swords.
        3. grām 1. daļa. Tērauds un sniegs.
        ISBN 9789934826276.

 

Murakami, Haruki.
    1Q84 / Haruki Murakami ; no japāņu valodas tulkojusi Ingūna Beķere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 480 lpp.
        3. grāmata. Oktobris - decembris.
        ISBN 9789934033513.

 

Oksanena, Sofi.
    Staļina govis / Sofi Oksanena ; no somu valodas tulkojusi Maima Grīnberga. - Rīga : Jumava, [2013]. - 382, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Stalinin lehmät.
        ISBN 9789934112485.

 

Roulinga, Dž. K.
    Nejaušā vakance / Dž. K. Roulinga ; no angļu valodas tulkojušas: Ilona Bērziņa u. c. - Rīga : Jumava, [2013]. - 494, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Casual vacancy.
        ISBN 9789934112874.

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Бушнелл, Кэндес.
    Дневники Кэрри : роман / Кэндес Бушнелл ; пер. с англ.: Майя Балабанова, Дмитрий Александров. - Москва : ACT ; Астрель, 2010. - 444, [1] с.
        ISBN 9785170676545. . - ISBN 9785271283567.

 

Величко, Владимир Михайлович.
    Короче, Склифосовский! : судмедэксперты рассказывают / Владимир Величко. - Москва : ЭКСМО ; Яуза, 2012. - 349, [1] с. : ил. - (Акушер-ха! Медицинский роман-бестселлер).
        ISBN 9785699608799.

 

Данилов, Дмитрий Алексеевич.
    Горизонтальное положение / Дмитрий Данилов. - Москва : ЭКСМО, 2010. - 317 с.
        ISBN 9785699424078.

 

Канес, Саша.
    Вороньи игры / Саша Канес. - Москва : ЭКСМО, 2012. - 315 с. - (Проза Саши Канес). (Страсти женского рода).
        ISBN 9785699594993.

 

Канес, Саша.
    Моя судьба / Саша Канес. - Москва : ЭКСМО, 2012. - 345, [2] с. - (Проза Саши Канес). (Страсти женского рода).
        ISBN 9785699579891.

 

Кузьмина, Надежда Михайловна.
    Тимиредис. Летящая против ветра / Надежда Кузьмина. - Москва : Эксмо, 2012. - 509, [1] с. ; 21 см. - (Колдовские Миры).
        ISBN 9785699557134.

 

Ле Карре, Джон.
    Песня для зебры / Джон Ле Карре ; пер. с англ. В. Болотникова. - Москва : Астрель ; Corpus, 2011. - 446, [1] с. ; 21 см. - Ориг. назв.: The mission song.
        ISBN 9785271322846.

 

Маринина, Александра Борисовна.
    Оборванные нити : [роман в 3-х томах] / Александра Маринина. - Москва : ЭКСМО, 2012. - 382 с. - (Александра Маринина - королева детектива).
        Том 2.
        ISBN 9785699609987.

 

Маринина, Александра Борисовна.
    Оборванные нити : [роман в 3-х томах] / Александра Маринина. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 414 с. - (Александра Маринина - королева детектива).
        Том 3.
        ISBN 9785699619825.

 

Москвина, Марина.
    Гений безответной любви : роман / Марина Москвина. - Москва : ЭКСМО, 2007. - 319 с.
        ISBN 9785699228560.

 

Платова, Виктория Евгеньевна.
    Купель дьявола : роман / Виктория Платова. - Москва : Астрель, 2013. - 475 с.
        ISBN 9785271404061. . - ISBN 9785271404078.

 

Радзинский, Эдвард Станиславович.
    Загадки истории / Эдвард Радзинский. - Москва : АСТ ; Астрель, 2008. - 319, [2] с. ; 21 см. - (Аргументы и факты).
        ISBN 9785971371960. . - ISBN 9785271196218.

 

Романова, Галина Владимировна.
    Тайну хранит звезда : роман / Галина Романова. - Москва : ЭКСМО, 2012. - 320 с. - (Детектив - мелодрама Г. Романовой).
        ISBN 9785699604289.

 

 

Līdzīgi raksti

 

Nozaru literatūra

 

Aldersons, Jūlijs.
    Mākslas un kultūras vārdnīca ar interneta atslēgvārdiem / Jūlijs Aldersons. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. - 392 lpp. - Ietver rād.: [353.]-392. lpp.
        ISBN 9789934020100.

 

Antiņa, Ināra.
    Spēles radošiem pedagogiem / Ināra Antiņa, Skarleta Mežale. - Rīga : RaKa, 2008. - 172, [1] lpp. : il. - Bibliogrāfija: [173]. lpp.
        ISBN 9789984159652.

 

Apsalons, Edmunds.
    Valodas lietojuma loģika : ievads elementārajā loģikā un zinātniskajā argumentācijā. Kultūras zinātnes un filozofija / Edmunds Apsalons ; zinātniskais redaktors Jānis Taurens ; literārā redaktore Zane Seņkova ; mākslinieciskais redaktors Aigars Truhins. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. - 424 lpp. : il., tab. ; 23 cm. - Bibliogr.: 413.-419. lpp. un norādes parindēs. . - Priekšmetu rād.: 420.-424. lpp.
        ISBN 9789934023408.

 

Basinskis, Pāvels.
    Ļevs Tolstojs: bēgšana no paradīzes / Pāvels Basinski ; no krievu val. tulk. Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, 2012. - 636 lpp. : fotogr.
        ISBN 9789984356174. 

 

Bleinijs, Džefrijs.
    Īsa 20. gadsimta vēsture / Džefrijs Bleinijs ; no angļu valodas tulkojis Mārtiņš Pomahs. - Rīga : Dienas Grāmata, 2011. - 472 lpp. : kartes. - Bibliogrāfija: 415.-438. lpp. - Oriģ. nos.: Short history of the 20th century.
        ISBN 9789984847689.

 

Buiķis, Andris.
    Vai tas esi tu vai kāds cits / Andris Buiķis, Lia Guļevska. - Rīga : Madris, [2012]. - 326, [1] lpp. : il.
        ISBN 9789984318066.

 

Butulis, Ilgvars.
    Sveiki, aizsargi! : Aizsargu organizācija Latvijas sabiedriski politiskajā dzīvē 1919.-1940. gadā / Ilgvars Butulis. - Rīga : Jumava, [2011]. - 261, [2] lpp. : il., tab. ; 25 cm. - Ietver bibliogrāfiju un rādītāju.
        ISBN 9789984388465.

 

Druviete, Ina.
    Skatījums : valoda, sabiedrība, politika / Ina Druviete. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010. - 239 lpp. : tab. - Bibliogrāfija: rakstu beigās. - Krājumā apkopoti valodnieces I. Druvietes zīmīgākie plašam lasītāju lokam domātie raksti un intervijas, ļaujot atsaukt atmiņā aizvadīto trīsdesmit gadu norises Latvijas sabiedrībā un valodas politikā. - Krājumā apkopoti 1983.-2009.g. publicētie raksti.
        ISBN 9789984451572.

 

Jēruma, Inga.
    No Zentas līdz Zentai / Inga Jēruma. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 268, [2] lpp. : il.
        ISBN 9789934028137.

 

Lapsa, Lato.
    Dzīvības un nāves Disnejlendā : Indonēzijā, Filipīnās, Laosā un Kambodžā / Lato Lapsa ; ar aut. fotogr. - Rīga : Dienas Grāmata, 2012. - 320, lpp., 48 lpp. krās. il.
        ISBN 9789984887210.

 

Latvija un latviskais: nācija un valsts idejās, tēlos un simbolos = Latvia and latvians : a people and a state in ideas, images and symbols / sastādītāji: Ausma Cimdiņa, Deniss Hanovs. - [Rīga] : Zinātne, 2010. - 242, [1], 285, [1] lpp. - Bibliogrāfija: [rakstu beigās]. - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. - Grāmata lasāma no abām pusēm, dalīta paginācija.
        Kultūras atmiņas ģenēze un valstiskuma ideja ; Nācija, vadonis un politiskais teātris Latvijā ; Latviešu valoda, kultūra un "citādais" ; Neierāmēts-raksti par etnisko dabā un reliģijā.
        ISBN 9789984808833.

 

Lorenta, Sjū.
    Jūsu bērns mēnesi pēc mēneša : no dzimšanas līdz 2 gadiem / Sjū Lorenta, Pīters Rīders ; no angļu val. tulk. Māris Baltiņš. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010]. - 320 lpp. : il. - Noderīgas adreses: 312. lpp. . - Alfabētiskais rād.: 313.-320. lpp.
        ISBN 9789934010934.

 

Makajs, Stīvs.
    Tava ģitāra : iemācies spēlēt bez notīm : apgūsti spēles pamatus pavisam īsā laikā / Stīvs Makajs ; no angļu val. tulk. Andris Irbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. - 64 lpp. : il. + 1 DVD. - (Ātrā mūzikas apguve). - Pielik.: 1 DVD. - Oriģ. nos.: Simply Guitar.
        ISBN 9789934025846.

 

Mandino, Ogs.
    Panākumu universitāte / Ogs Mandino ; no angl. val. tulk. Renāte Ābeltiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2008]. - 376 lpp. - Oriģ. nos.: University of success.
        ISBN 9789984372938.

 

Mandino, Ogs.
    Pasaules dižākie panākumi / Ogs Mandino ; no angļu val. tulk. E. Melbārzde. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 106, [1] lpp. - Oriģ. nos.: The Greatest Success in the World.
        ISBN 9789984226354.

 

Maroka: ceļvedis / no angļu valodas tulkojušas: Viktorija Glušina-Butlere, Ruta Svaža, Andžela Šuvajeva. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 408 lpp. : krās. il., kartes. - (DK ceļvedis). - Alf. rād.: 378.-399. lpp. - Oriģ. nos.: Morocco.
        ISBN 9789934021008.

 

Mesingema Hārta, Ronda.
    Vertikālā dārzkopība : radoši paņēmieni, lai iegūtu lielisku ražu mazā platībā / Ronda Mesingema Hārta ; no angļu val. tulk. Dace Krūtaine. - Rīga : Madris, 2012. - 143 lpp. + il.
        ISBN 9789984316383.

 

Pieaugušo izglītība: rakstu krājums / sastādītāja Kristīne Mārtinsone. - Rīga : RaKa, 2012. - 216 lpp. : il. - Bibliogrāfija: rakstu beigās.
        ISBN 9789984462127.

 

Rancāns, Antons.
    Šaipus, viņpus / Antons Rancāns. - [Rēzeknes novads] : Antons Rancāns, [2012]. - 248 lpp. : il. - Bibliogrāfija: 248. lpp. - "Partizānu vārdā"... Uz vāka. . - Izdošanas vieta precizēta ISBN aģentūrā.
        ISBN 9789984494845.

 

Remess, Andžils.
    Maestro. Raimonds Pauls / Andžils Remess, Jānis Peters ; sast. Ēriks Hānbergs. - Rīga : Jumava, [2010]. - 214, [2] lpp. : il., ģīm., faks. - Spilgtākās Raimonda Paula radošās dzīves pieturzīmes: 211.-[215.] lpp.
        ISBN 9789984388359. 9.99

 

Repše, Gundega.
    Rakstnieki ir : gadsimta sākuma skatiens / Gundega Repše. - Rīga : Dienas Grāmata, 2012. - 190, [1] lpp.
        ISBN 9789984887098.

 

Ross, Alekss.
    Viss cits ir troksnis : divdesmitā gadsimta mūzikas vēsture / Alekss Ross ; no angļu valodas tulkojušas Selga Lase un Māra Poļakova. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2012. - 565 lpp. - Oriģ. nos.: Rest is noise.
        ISBN 9789984233871.

 

Strods, Heinrihs.
    PSRS politiskā cenzūra Latvijā, 1940-1990 : dokumenti un materiāli / Heinrihs Strods. - Rīga : Jumava, 2011. - 392 lpp. : il., tab. - Bibliogr. nodaļu beigās. - Satura rād. un kopsav. angļu val.
        2. daļa.
        ISBN 9789984388700.

 

Гостиная : коллекция лучших идей журнала Квартирный ответ на квартирный вопрос. - Москва : Салон-Пресс, 2010. - 157, [2] с. : ил., портр., цв. ил., портр. - (Идеи вашего дома). - На авантит.: Суперидеи от лучшего журнала по интерьерам.
        ISBN 9785699447176.

 

Праздничная флористика: флористические техники и приемы, лучшие букеты и композиции, секреты и рекомендации мастеров. - Москва : ЭКСМО, 2011. - 142, [1] с. : ил. - (Энциклопедии цветовода, дачника).
        ISBN 9785699310739.

 

Рислакки, Юкка.
    Манипуляции фактами : латвийский вариант : четырнадцать острых вопросов и прямых ответов / Юкка Рислакки ; перевод с финского языка Геннадия Муравина. - Рига : Jumava, 2011. - 283, [1] с. : ил. ; 24 см. - Содержит библиографию (с. 273-[280] и в примеч. в конце разделов) и именной указатель (с. 281-[284]). - Ориг. назв.: Tapaus Latvia.
        ISBN 9789984389073.

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Kota, Laima.
    Mana turku kafija / Laima Kota, teksts un fotogrāfijas ; māksliniece Katrīna Vasiļevska. - Rīga : Dienas grāmata, 2012. - 219 lpp. : 8 lp. foto.
        ISBN 9789984887289.

 

Kūlis, Ēriks.
    ...tiem, kas sauli redz / Ēriks Kūlis ; Ināra Helmūta il. - Rīga : Lauku Avīze, 2012. - 238 lpp. - (Lata romāns ; 12(162).
        ISBN 9789984878515.

 

Linka, Šarlote.
    Bez pēdām pazudusī / Šarlote Linka ; no vācu valodas tulkojusi Irēna Gransberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 373, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Letzte Spur.
        ISBN 9789934033094.

 

Robertsa, Nora.
    Otrā iespēja : triloģija / Nora Robertsa ; no angļu val. tulk. Anda Smilga. - Rīga : Kontinents, 2012. - 392 lpp. - Oriģ. nos.: The Next Always. - Triloģijas par Būnsboro viesnīcu pirmais romāns.
        ISBN 9789984356259.

 

Sent-Ekziperī, Antuāns de.
    Dienvidu kurjers / Antuāns de Sent-Ekziperī ; no franču valodas tulkojusi Maija Silmale. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 151, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Courrier sud.
        ISBN 9789934005053.

 

Sent-Ekziperī, Antuans de.
    Kara lidotājs / Antuāns de Sent-Ekziperī ; no franču valodas tulkojusi Maija Silmale. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 214, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Pilote de guerre.
        ISBN 9789934005060.

 

Stīvotera, Megija.
    Balāde. Feju miriāde : [piedzīvojumu un fantastikas romāns] / Megija Stīvotera ; no angļu val. tulk. Laura Freidenfelde. - Rīga : Jumava, 2010. - 310, [1] lpp. - 7-9. - Oriģ. nos.: Ballad. A Gathering of Faerie.
        ISBN 9789984388151.

 

Stīvotera, Megija.
    Lamento : feju karalienes viltus :[ romāns] / Megija Stīvotera ; no angļu val. tulk. Laura Freidenfelde. - Rīga : Jumava, 2010. - 295, [1] lpp. - 7.-9. - Oriģ. nos.: Lament: the faerie queen's deception.
        ISBN 9789984387567.

 

Strandbergs, Matss.
    Aplis / Matss Strandbergs, Sāra Bargmarka-Elfgrēna ; no zviedru val. tulk. Mudīte Treimane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. - 544 lpp. - 7.-9. - Sākas raganu medības... Uz vāka.
        [1. grām.].
        ISBN 9789934030086.

 

Šmite, Linda.
    Liedaga bērni / Linda Šmite ; Amandas Balodes zīmējumi. - Rīga : Lauku Avīze, 2012. - 191 lpp. - (Lata romāns ; 11(161).
        ISBN 9789984878423.

 

Verns, Žils.
    20 000 ljē pa jūras dzelmi : romāns / Žils Verns ; no franču valodas tulkojis Andrejs Upīts. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 493, [1] lpp. : il. - (Piedzīvojumu sērija). - 7.-9. - Oriģ. nos.: 20 000 lieues sous les mers. - Grāmata sagatavota pēc 1974. gada izdevuma...Titlp. 2. pusē.
        ISBN 9789984404271.

 

Verns, Žils.
    Žangada : astoņsimt jūdžu pa Amazoni : [piedzīvojumu romāns] / Žils Verns ; no franču val. tulk. Mirdza Ersa ; Leona Benē il. - Sagat. pēc 1973.g. izd. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2009]. - 391 lpp. : il. - (Piedzīvojumu sērija). - 7.-9. - Oriģ. nos.: La jangada : huit cents lieues sur L'Amazone.
        ISBN 9789984404264.

 

Vīvegs, Mihals.
    Suniski pasakainie gadi / Mihals Vīvegs ; no čehu valodas tulkojis Jānis Krastiņš. - Rīga : Mansards, 2012. - 269, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Báječná léta pod psa.
        ISBN 9789984872391.

 

Žids, Andrē.
    Ja grauds nemirst / Andrē Žids ; no franču valodas tulkojusi Jana Grostiņa. - Rīga : Atēna, [2012]. - 331, [2] lpp. - (Atēnas bibliotēka). - Oriģ. nos.: Si le grain ne meurt.
        ISBN 9789984344386.

 

Ziedonis, Imants.
    Leišmalīte / Imants Ziedonis, Rimants Ziedonis ; māksl. Vita Lēnerte. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. - 632 lpp. : il., karte.
        ISBN 9789934030314.

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Вайнер, Георгий Александрович.
    Умножающий печаль : [роман] / Г. Вайнер. - Москва : Астрель ; Владимир : ВКТ, 2012. - 444, [1] с.
        ISBN 9785271402272. . - ISBN 9785226049316.

 

Веско, Эди.
    Грейс : роман её жизни / Эди Веско ; пер. с итал. В. М. Николаева. - Москва : РИПОЛ классик, 2010. - 350, [1] с. - (Биография - легенда). - Ориг. назв.: Grace.
        ISBN 9785386025533.

 

Гончарова, Марианна Борисовна.
    В ожидании конца света / Марианна Гончарова. - Москва : ЭКСМО, 2012. - 315, [1] с. - (Когда все дома).
        ISBN 9785699604449.

 

Линдсей, Джоанна.
    Дикарь и простушка : роман / Джоанна Линдсей ; пер. с англ. Т. А. Перцевой. - Москва : АСТ, 2003. - 318 с. - (Очарование).
        ISBN 5170174527.

 

Мэйсон, Конни.
    Верю и люблю : роман / Конни Мэйсон ; пер. с англ. Н. Ф. Орловой. - Москва : АСТ, 2003. - 318, [1] с. - (Очарование).
        ISBN 5170167245.

 

Паттерсон, Джеймс.
    Прыжок Ласки : [роман] / Джеймс Паттерсон ; пер. с англ. Сюзанны Алукард. - Москва : ЭТП, 2002. - 328 с. - (Паук). - Ориг. назв.: Pop goes the weasel.
        ISBN 594106019X.

 

Рой, Олег.

    Шаль : [роман] / Олег Рой. - Москва : ЭКСМО, 2012. - 315, [1] с. - (Капризы судьбы).

        ISBN 9785699606818.

 

Робертс, Джон Мэддокс.
    SPQR I. Королевский гамбит : роман / Джон Мэддокс Робертс ; пер. с англ. Татьяны Кадачиговой. - Москва : ЭКСМО ; Санкт-Петербург : Домино, 2011. - 316, [2] c. : ил., карты. - (Исторический роман). - Ориг. назв.: Roberts, John Maddox. SPQR I. The King's gambit.
        ISBN 9785699468768.

 

Робертс, Джон Мэддокс.
    SPQR II. Заговор в Древнем Риме : роман / Джон Мэддокс Робертс ; пер. с англ. Татьяны Кадачиговой. - Москва : Эксмо ; Санкт-Петербург : Домино, 2011. - 316, [1] c. : ил., карты ; 22 см. - (Исторический роман). - Пер.: Roberts, John Maddox. SPQR II. The Catiline Conspiracy.
        ISBN 9785699468911.

 

Саган, Франсуаза.
    Шелковые глаза / Франсуаза Саган ; пер. с фр. Л. Ефимова. - Москва : ЭКСМО, 2012. - 190 с. - Ориг. назв.: Des yeux de soie.
        ISBN 9785699548880.

 

 

Līdzīgi raksti

 

 

Nozaru literatūra

 

Millers, Rasels.
    Artura Konana Doila piedzīvojumi / Rasels Millers ; no angļu valodas tulkojusi Maija Andersone ; atdzejojumi: Jānis Elsbergs. - Rīga : Dienas Grāmata, 2011. - 511, [1] lpp. - Bibliogr.: 488.-493. lpp. . - Rād.: 494.-[512.] lpp. - Oriģ. nos.: The adventures of Arthur Conan Doyle.
        ISBN 9789984847580.

 

Repše, Gundega.
    Pieskārieni : Kurts Fridrihsons / Gundega Repše. - Rīga : Jumava, 2012. - 108 lpp : il.
        ISBN 9789984872469.

 

Misāns, Ilgvars.
    Klio Latvijā: raksti par historiogrāfijas problēmām = Klio in Latvia: articles on historiography problems / Ilgvars Misāns. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2012. - 158 lpp. : il., faks. - (Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes raksti. Sērija "Vēsture" ; 2. sēj.). - Bibliogrāfija: zemsvītras piezīmēs.
        ISBN 9789984455716.

 

Nadziņa, Valija.
    Etnogrāfiskais ornaments / Valija Nadziņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 23, [1] lpp. : il. - (Latviešu etnogrāfiskais mantojums ; 2). - Nos. no vāka.
        ISBN 9789934027581.

 

Nadziņa, Valija.
    Jostas un prievītes / Valija Nadziņa. - 2. izdevums. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 32 lpp. : il. - (Latviešu etnogrāfiskais mantojums ; 1). - Nos. no vāka.
        ISBN 9789934022500.

 

Neikena, Ilze.
    Šrilanka. Noslēpumainā ūdensroze Indijas okeānā : bagātīgs uzziņu avots un lielisks palīgs ceļojumā / Ilze Neikena ; Ilzes Neikenas, Jāņa Kreicberga fotogrāfijas. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 128 lpp. : il., kartes. - Alf. rād.: [127.]-[128.] lpp.
        ISBN 9789934025013.

 

Obama, Baraks.
    Mana tēva sapņi : stāsts par rasi un mantojumu / Baraks Obama ; tulkojums un redaktors Gundars Liepiņš. - Rīga : Sētava, 2011. - 423, [1] lpp. + 1 saloc. lp. - Oriģ. nos.: Dreams from my father.
        ISBN 9789934810138.

 

Osipova, Sanita.
    Ievads tiesību socioloģijā : monogrāfija / Sanita Osipova ; zin. red. un priekšv. aut.: Brigita Zepa, Andrejs Vilks. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2010. - 191 lpp. : tab. - Bibliogr.: 177.-191. lpp. un norādes parindēs. . - Palīgrād.: 160.-176. lpp.
        ISBN 9789984790831.

 

Pavlovičs, Juris.
    Padomju Latvijas ikdiena : mūsu vienīgā vakardiena / Juris Pavlovičs. - Rīga : Jumava, [2012]. - 141, [2] lpp., [52] lpp. : il., gīm.
        ISBN 9789934112119.

 

Židels, Anrī.
    Pikaso : divdesmitā gadsimta dižākā mākslinieka dzīvesstāsts / Anrī Židels ; no angļu valodas tulkojusi Dagnija Dreika. - [Rīga] : Daugava, [2010]. - 381 lpp. - Oriģ. nos.: Picasso.
        ISBN 9789984410326.

 

Kārters, Viljams S.
    Iemīlējies Prusts / Viljams S. Kārters ; no angļu valodas tulkojis Haralds Matulis. - Rīga : Atēna, 2011. - 252, [1] lpp., [8] lpp. iel. : il., portr. - Oriģ. nos.: Proust in love.
        ISBN 9789984343174.

 

Ruduša, Rita.
    Pagrīdes citādība : homoseksuāļi Padomju Latvijā / Rita Ruduša. - Rīga : Mansards, 2012. - 138, [1] lpp. : il. - Bibliogrāfija: zemsvītras piezīmēs.
        ISBN 9789984872360.

 

Rufs, Filips.
    Pa stāvu liesmu debesīs : nenotveramā latviešu anarhista Pētera Māldera laiks un dzīve / Filips Rufs ; no angļu valodas tulkojis Lauris Gundars. - Rīga : Dienas Grāmata, [2012]. - 287, [1] lpp., [32] lpp. il. iel. - Bibliogrāfija: nodaļu beigās. - Oriģ. nos.: Towering flame.
        ISBN 9789984887241.

 

Ruka, Elvita.
    Gruzija : sarunas ar dūjām / Elvita Rutka ; Aija Bley, fotogrāfijas. - Rīga : Dienas Grāmata, 2012. - 167 lpp. : il. - (15 jukušas avis).
        ISBN 9789984887036.

 

Ruka, Elvita.
    Kirgizstāna : Āzijas nepaklausīgā meita / Elvita Rutka ; Aija Bley, fotogrāfijas. - Rīga : Dienas Grāmata, 2011. - 95 lpp. : il. - (15 jukušas avis).
        ISBN 9789984847795.

 

Ruka, Elvita.
    Tadžikistāna : seifs ar putniņiem / Elvita Rutka ; Aija Bley, fotogrāfijas. - [Rīga : Dienas Grāmata, 2011. - 149, [2] lpp. : il. - (15 jukušas avis).
        ISBN 9789984847818.

 

Ruka, Elvita.
    Uzbekistāna : starp zeltu un urānu / Elvita Ruka, stāsti ; Aija Bley, fotogrāfijas. - Rīga : Dienas Grāmata, 2011. - 133, [2] lpp. - (15 jukušas avis).
        ISBN 9789984847801.

 

Spēles ceļiem tuviem un tāliem/ sastādītāja Inta Kušnere ; zīmējumi: Renāte Zvirgzdiņa. - Rīga : Jumava, [2012]. - 164, [3] lpp. : il. - 5.-6.
        ISBN 9789934111747.

 

Spolskis, Bernards.
    Valodas pārvaldība / Bernards Spolskis ; latviešu valodā tulk. Ina Druviete. - [Rīga] : Zinātne, 2011. - 335 lpp. - Bibliogrāfija: [303.]-335. lpp. - Oriģ. nos.: Language management.
        ISBN 9789984879017.

 

Suvorovs, Viktors.
    Kuzjas māte : dižās desmitgades hronika / Viktors Suvorovs ; no krievu valodas tulkojis Jānis Kalve. - Rīga : Dienas Grāmata, [2013]. - 310, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Кузькина мать.
        ISBN 9789984887326.

 

Войцеховский, Збигнев.
    Раневская, что Вы себе позволяете? / Збигнев Войцеховский. - Москва : ЭКСМО, 2012. - 349, [1] с. - (Биографии великих. Неожиданный ракурс).
        ISBN 9785699609505.

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Kadeģis, Andris.
    Izrakteņi : atmiņas un liecības : XX gadsimts / Andris Kadeģis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2011. - 311, [1] lpp., [24] lpp. iel. : il., faks. - Teksts latviešu val., ievads un atsevišķas teksta daļas vācu val.
        ISBN 9789984847900.

 

Kaldupe, Skaidrīte.
    Kviešu vārpu vainags : pasakas / Skaidrīte Kaldupe. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010]. - 182, [2] lpp.
        ISBN 9789934008948.

 

Kārtere, Andžela.
    Gudrie bērni : romāns / Andžela Kārtere ; no angļu val. tulk. Ingūna Beķere. - Rīga : Atēna, 2009. - 238, [2] lpp. - (Grāmatas, pie kurām atgriezties). - Oriģ. nos.: Wise childern.
        ISBN 9789984343396.

 

Makgvaira, Džeimija.
    Brīnišķais neprāts / Džeimija Makgvaira ; no angļu val. tulk. Agija Krasta. - Rīga : The White book, 2012. - 372 lpp. - Oriģ. nos.: Beautiful disaster.
        ISBN 9789934826252.

 

Margēvičs, Tālivaldis.
    Zigfrīda Annas Meierovica sadalītā mīlestība / Tālivaldis Margēvičs. - Rīga : Jumava, [2012]. - 93, [2] lpp., [24] lpp. iel. : il., faks.
        ISBN 9789934110696.

 

Moreino, Sergejs.
    Frāze un līdzsvars : esejas 1990-2010 / Sergejs Moreino, Daniels Moreino ; tulk. no krievu valodas Amanda Aizpuriete u.c. - Rīga : Mansards, 2012. - 215 lpp.
        ISBN 9789984872322.

 

Mortone, Keita.
    Aizmirstais dārzs / Keita Mortone ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lanceniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]. - 535, [1] lpp. - (Starptautisks bestsellers). - Oriģ. nos.: Forgotten garden.
        ISBN 9789934032653.

 

Murakami, Haruki.
    Kafka liedagā : romāns / Haruki Murakami ; no japāņu valodas tulkojusi Ingūna Beķere. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 524, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Umibe no Kafuka.
        ISBN 9789984406220.

 

Nesbē, Jū.
    Sniegavīrs / Jū Nesbē ; no norvēģu valodas tulkojis Ilmars Briška. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. - 470, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Snømannen.
        ISBN 9789934031571.

 

Ness, Patriks.
    Briesmoņcilvēki / Patriks Ness ; no angļu valodas tulkojusi Daina Ozoliņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]. - 519, [1] lpp. - (Haosa spēle ; 3. grām.). - Oriģ. nos.: Monsters of Men. - Triloģijas "Haosa spēle" 3. grāmata.
        ISBN 9789934031106.

 

Pētersone, Olga.
    Orfejismi = Орфеизмы / Olga Pētersone ; Jeļenas Antimonovas zīmējumi. - Rīga : Mansards, 2012. - 92, [4], 92, [4] lpp. : il. - Teksts latviešu un krievu val. - Grāmata lasāma no abām pusēm, dalīta paginācija, atsevišķas titullapas.
        ISBN 9789984872315.

 

Rīda, Karmena.
    Manhetenas dārgumi : [romāns] / Karmena Rīda ; no angļu valodas tulkojusi Anna Fridenberga. - Rīga : Kontinents, 2012. - 393,[1] lpp. - Oriģ. nos.: The jewels of Manhattan.
        ISBN 9789984356167.

 

Rīds, Tomass Mains.
    Jātnieks bez galvas / Tomass Mains Rīds ; no angļu valodas tulkojis Z. Inesis ; N. Kočergina ilustrācijas. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 500, [1] lpp. : il. - (Piedzīvojumu sērija). - 7-9. - Oriģ. nos.: Headless horseman.
        ISBN 9789984404288.

 

Rīds, Tomass Mains.
    Kvarterone / Tomass Mains Rīds ; no angļu valodas tulkojusi Erna Sprince. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 429, [2] lpp. - (Piedzīvojumu sērija). - 7-9. - Oriģ. nos.: Quadroon. - "Grāmata sagatavota pēc 1984. gada izdevuma"--Titlp. 2. pusē.
        ISBN 9789934007156.

 

Rukšāne, Dace.
    Ķīpsalas putni / Dace Rukšāne. - Rīga : Dienas Grāmata, 2009. - 148, [3] lpp.
        ISBN 9789984847061.

 

Saviano, Roberto.
    Gomora : patiess stāsts par kamoras noslēpumiem, kas guvis pasaules ievērību / Roberto Saviano ; no itāļu val. tulk. Dens Dimiņš. - Rīga : Jumava, [2010]. - 318, [2] lpp. - Oriģ. nos.: Gomorra.
        ISBN 9789984388533.

 

Šiškins, Mihails.
    Vēstulnieks / Mihails Šiškins ; no krievu val. tulk. Maira Asare. - Rīga : Jumava, 2012. - 296 lpp. - Oriģ. nos.: Письмовник.
        ISBN 9789934110788.

 

Vācietis, Ojārs.
    Dzeja : [izlase] / Ojārs Vācietis ; sast.: Ludmila Azarova, Vija Kaņepe, I. Kronta. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. - 610 lpp.
        ISBN 9789934033179.

 

Valdena, Laura.
    Pēdējā moa noslēpums : Jaunzēlandes sāga / Laura Valdena ; no vācu val. tulk. Juris Miesnieks. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 397, [2] lpp. - Oriģ. nos.: Das Geheimnis des letzten Moa.
        ISBN 9789934027857.

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Акунин, Борис.
    Черный город : роман / Борис Акунин ; ил. Игоря Сакурова. - Москва : Захаров, 2012. - 361, [1] c. : ил. - (Новый детективъ).
        ISBN 9785815911451.

 

Донцова, Дарья Аркадьевна.
    Ночной кошмар железного любовника : роман / Дарья Донцова. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 350 с. - (Иронический детектив). (В мире преступных страстей. Виола Тараканова).
        ISBN 9785699595341.

 

Катценбах, Джон.
    Во имя справедливости : [роман] / Джон Катценбах ; пер. с англ. Дмитрия Сухих. - Санкт-Петербург : Азбука, 2012. - 509, [1] с. - (Книга-открытие).
        ISBN 9785389022980.

 

Коллинз, Джекки.
    Богиня мщения : [роман] / Джеки Коллинз ; пер. с англ. В. Гришечкина. - Москва : ЭКСМО, 2012. - 540 с. - (Джеки Коллинз. Богатые и знаменитые). (Серия романов о Лаки Сантанджело).
        ISBN 9785699591381.

 

Куин, Джулия.
    Полночный вальс : роман / Джулия Куин ; пер. с англ. У. В. Сапциной. - Москва : АСТ ; Транзиткнига, 2005. - 318, [1] с. - (Очарование).
        ISBN 5170280858. . - ISBN 595781461X.

 

Куксон, Кэтрин.
    Девушка с приданым : роман / Кэтрин Куксон ; пер. с англ. О. Буйвола. - Харьков : Клуб семейного досуга ; Белгород, 2012. - 286 с.
        ISBN 9785991020794. . - ISBN 9789661438834.

 

Мартин, Джордж.
    Битва королей : фантастический роман / Джордж Р. Р. Мартин ; пер. с англ. Н. И. Виленской. - Москва : Астрель, 2012. - 799 с. - Ориг. назв.: A clash of kings.
        ISBN 9785271381201.

 

Мартин, Джордж Р. Р.
    Буря мечей : фантастический роман / Джордж Р. Р. Мартин ; пер. с англ. Н. И. Виленской. - Москва : Астрель, 2012. - 956 с. - Ориг. назв.: A storm of swords.
        ISBN 9785271404771.

 

Мартин, Джордж.
    Танец с драконами. Искры над пеплом : [фантастический роман] / Джордж Р. Р. Мартин ; пер. с англ. Н. И. Виленской. - Москва : Астрель, 2013. - 540, [2] с. : ил. - Ориг. назв.: A dance with dragons. After the feast.
        ISBN 9785271454134.

 

Михалкова, Елена.
    Котов обижать не рекомендуется : роман / Елена Михалкова. - Москва : Астрель, 2013. - 382 с. - (Настоящий детектив).
        ISBN 9785271457951.

 

Уссон, Поль-Франсуа.
    Кристаль / Поль-Франсуа Уссон ; пер. с фр. Т. А. Источниковой. - Москва : РИПОЛ классик, 2011. - 512 с. - (Остров). - Ориг. назв.: Crystale.
        ISBN 9785386026943.

 

 

Līdzīgi raksti

 

 

Nozaru literatūra

 

Freijers, Valters.
     Tūrisma mārketings : uz tirgu orientēta tūrisma mikroekonomikas un makroekonomikas pārvaldība / Valters Freijers ; no vācu val. tulk. Ilze Salna, Sandra Skuja. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2011. - 621 lpp. - Bibliogrāfija: 598.-621. lpp.
ISBN 9789984828534.

 

Ģederts Eliass/ sastādītāja Laima Slava ; tekstu autori: Laima Slava, Marija Kaupere, Izabella Cielēna, Jurģis Skulme ; bibliogrāfijas sastādītāja Aivija Everte ; foto, Normunds Brasliņš u. c. ; tulkotājs angļu valodā Valdis Bērziņš. - Rīga : Neputns ; Alfor, [2012]. - 479. lpp. : il., faks. + 1 piel. :1 iesiets buklets (16. lpp.). - Bibliogrāfija: 463.-468. lpp. . - Rādītājs: 475.-479. lpp. - Grāmata ietver Ģederta Eliasa darbu albumu, dzīves un daiļrades aprakstu, Ģ. Eliasa atmiņas, korespondenci, dzīves hronoloģiskos datus. - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.

        ISBN 9789984807959.

 

Jansone, Aija.
      Krustpils villaines : kultūrvēsturisks pētījums par izšūtajām Krustpils tipa villainēm Austrumlatvijā (18. gs. beigas-19. gs. pirmā puse) / Aija Jansone. - Rīga : Zinātne, 2012. - 263 lpp. : il. (arī krās.), kartes. - Bibliogrāfija: nodaļu beigās. - Kopsavilkums angļu val.
        ISBN 9789984879154.

 

Latvijas vēstures atlants: eksperimentāls mācību līdzeklis / galv. red. Jānis Turlajs ; māksl.: Līga Dubrovska, Gints Roderts. - Trešais, pārstrād. izd. - Rīga : Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2011. - 80 lpp. : il., kartes, portr., diagr.
        ISBN 9789984076140.

 

Lielā Ziemassvētku grāmata ģimenei/ tekstu un sakārt. aut. Guna Pitkevica. - 2. izd. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 95 lpp. : il.
        ISBN 9789934033810.

 

Lielais Latvijas atlants: 1 : 100 000 / 1 : 20 000 / galv. red. Jānis Turlajs ; red. Mareks Kilups, Gints Milliņš ; kartogrāfija, ĢIS : Ilze Antēna u.c. ; māksl. Līga Dubrovska ; vāka foto: Andris Eglītis. - Pirmizdevums. - Rīga : Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2012. - 392 lpp. : il., kartes. - Ietver vietu rādītāj: 325.-358. lpp. un ielu nosaukumu rādītāju : 359.-392. lpp. - Atlantā ietverta arī Baltijas reģiona autoceļu karte mērogā 1:3,500,000, Latvijas fizioģeogrāfiskā karte mērogā 1:1,300,000, Latvijas administratīvā iedalījuma karte mērogā 1:1,300,000, Latvijas administratīvā iedalījuma karte līdz 2009.g. mērogā 1:5,000,000, Latvijas vēsturisko novadu karte mērogā 1:5,000,000 un Latvijas autoceļu pārskata karte mērogā 1:1,300,000. . - Apjomīgākais karšu krājums, kāds jebkad izdots par Latvijas teritoriju.

        ISBN 9789984076287.

 

Mājas dizains: radošas idejas un dizaina risinājumi / galv. red. Klejs Aide ; red. Samanta Mosa ; no angļu val. tulk. Aija Čerņevska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2009. - 368 lpp. : krās. il. - Rād.: 364.-366. lpp. - Oriģ. nos.: The complete book of the home.
        ISBN 9789934006418.

 

Pasaules uzziņu atlants/ galvenais redaktors Jānis Turlajs. - Pirmizdevums. - Rīga : Jāņa sēta, 2010. - 352 lpp. : il., kartes ; 32 cm. - Rādītājs: 233.-352. lpp.

        ISBN 9789984075655.

 

Radiņš, Arnis.
     Arheoloģisks ceļvedis latviešu un Latvijas vēsturē / Arnis Radiņš. - [Rīga] : Neputns, [2012]. - 415 lpp. : il., faks., kartes. - Bibliogrāfija: 397.-415. lpp.
        ISBN 9789984807935.

 

Reliģiskā dažādība Latgalē: mērojot ceļu uz dialogu : 2007. gada 3. aprīļa konferences materiāli / atbildīgais redaktors Valdis Tēraudkalns. - Rīga : Latvijas Bībeles biedrība, 2007. - 174 lpp. : diagr., tab. ; 25 cm. - Bibliogrāfija referātu beigās. - Teksts latviešu val., rakstu kopsav. angļu val. - Virstit.: Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts.
        ISBN 9789984564920.

 

Rīgas Brāļu kapi: 1915–1936-2011 / sastādītājs Guntis Gailītis. - Rīga : Jumava, 2011. - 252, [3] lpp. : il., faks., tab. - Bibliogrāfija: tekstā un 252. lpp. - Teksts latviešu val., kopsavilkums angļu, vācu un krievu val.

        ISBN 9789934110238.

 

Sibīrijas bērni: mums bija tas jāizstāsta... / 1941. gadā no Latvijas uz Sibīriju aizvesto bērnu atmiņas apkopoja Dzintra Geka ; 670 Sibīrijas bērnus intervēja Dzintra Geka un Aivars Lubānietis laikā no 2000.-2007. gadam. - [Rīga] : [Fonds "Sibīrijas bērni"], [2007]. - 1158 lpp. : il.
        1. sējums. A-K.
        ISBN 9789984392486.

 

Sibīrijas bērni: mums bija tas jāizstāsta... / 670 Sibīrijas bērnus intervēja Dzintra Geka un Aivars Lubānietis laikā no 2000.-2007. gadam. - [Rīga] : [Fonds "Sibīrijas bērni"], [2007]. - 1407 lpp. : il.
        2. sējums. L-Ž.
        ISBN 9789984394602.

 

100 pasaules brīnumainās vietas: ceļojums pa nozīmīgākajām arheoloģisko atklājumu vietām / Manshu Agarwal, Eileen Bernardi, Marianne Leba, Eleanor Miller, David Walthall, Brian Wood, Aria Zan Cabot ; tulkotāji: Signe Skujeniece, Vija Stabulniece, Ilga Zagorska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. - 208 lpp. : krās. il., kartes ; 35 cm. - Oriģ. nos.: The 100 greatest archeological sites: a tour of the world's top archeological sites.

        ISBN 9789934018060.

 

Strubergs, Pēteris.
    Tuvie Austrumi : fascinējošie Jordānijas, Sīrijas un Libānas dārgumi, Svētā zeme Izraēla / Pēteris Strubergs. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, [2011]. - 192 lpp., 48 lpp. iel. : il., kartes. - (Zvaigzne travel). - Bibliogrāfija: 192. lpp.
        ISBN 9789934023828.

 

Šarma, Robins S.

    Slepenās vēstules no mūka, kurš pārdeva savu Ferrari / Robins S. Šarma ; no angļu val. tulk. Vineta Laudurga. - Rīga : Avots, 2012. - 266 lpp. - Oriģ. nos.: The Secret Letters of the Monk who sold his Ferrari.

        ISBN 9789984859552.

 

Šmids, Vilhelms.
    Mīlestība : kāpēc tā ir tik grūta un kā tā tomēr izdodas / Vilhelms Šmids ; no vācu valodas tulkojis Igors Šuvajevs. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. - 78, [1] lpp. - Bibliogr.: 77.-[79.] lpp. - Oriģ. nos.: Liebe. Warum sie so schwierig ist und wie sie dennoch gelingt.
        ISBN 9789934028007.

 

Šulce, Hāgens.
    Vācijas vēsture / Hāgens Šulce ; no vācu valodas tulkojusi Sinda Krastiņa. - Rīga : Jumava, [2012]. - 231, [1] lpp. : il., kartes. - Bibliogrāfija: 221.-[224.] lpp. un rād.: 225.-[232.] lpp.
        ISBN 9789934110252.

 

Šulcs, Valters.
    1000 šaujamieroči : no viduslaikiem līdz mūsdienām / Valters Šulcs ; tulkojis Dainis Poziņš ; redaktors Valdis Klišāns. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 336 lpp. : krās. il. - Rādītājs: 330.-335. lpp. - Oriģ. nos.: 1000 Handfeuerwaffen.
        ISBN 9789934026362.

 

Starptautiska zinātniska konference "1990. gada 4. maija Latvijas Neatkarības deklarācija: starptautiskie un iekšpolitiskie aspekti". (2010 : Rīga, Latvija).
    1990. gada 4. maija Latvijas Neatkarības deklarācija : starptautiskie un iekšpolitiskie aspekti : starptautiskas zinātniskas konferences rakstu krājums / zinātniskie redaktori: Inesis Feldmanis, Jānis Taurēns ; konferences organizētāji: Latvijas Vēsturnieku komisija u. c. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2011. - 245 lpp. - Bibliogrāfija: rakstu beigās. - Latviešu un angļu val.
        ISBN 9789984453781.

 

Vārpa, Igors.
    Ceļš uz Latvijas valsti, 1914-1922 / Igors Vārpa. - Rīga : Jumava, 2012. - 422, [1] lpp., [8] lpp. iel. : il. - Bibliogrāfija: 415.-[419.] lpp. . - Rādītājs: 404.-[414.] lpp.
        ISBN 9789934110603.

 

Vasiļjevs, Aleksandrs.
    Modes likteņi / Aleksandrs Vasiļjevs ; no krievu val. tulk. Kristīna Blaua, Maija Kudapa. - Rīga : Jumava, 2012. - 294 lpp. : foto.
        ISBN 9789934110849.

 

Vecrīga: ilustrēts ceļvedis / sast. Aija Balcere ; Lauras Akmanes dizains ; Lauras Akmanes, Māras Alševskas, Eduarda Groševa, Vijas Kilblokas, Ingunas Kļavas, Aigara Truhina, Irēnas Žgutas fotogr. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2007]. - 30, [3] lpp. : krās. il., karte.
        ISBN 9789984403106.

 

Vilks, Andris.
    Grūtupa fenomens / Andris Vilks. - Rīga : N.I.M.S., [2012]. - 423 lpp. : il. - Bibliogrāfija: [416.] lpp. - Kopsavilkums angļu valodā.
        ISBN 9984679586.

 

Vītoliņa, Gunta.
    Bērnu grims ballītēm un karnevāliem / Gunta Vītoliņa. - Rīga : Jumava, 2010. - 120 lpp. : il. , fotogr. + piel. - IV.
        ISBN 9789984388403.

 

Voltersa, Margareta.
    Feminisms : ļoti saistošs ievads / Margareta Voltersa ; no angļu val. tulk. Elizabete Pičukāne. - Rīga : 1/4 Satori, 2009. - 191 lpp. : il. - (Ļoti saistošs ievads ; 09). - Bibliogr.: 177.-184. lpp. un norādes parindēs. . - Rād.: 185.-191. lpp. - Oriģ. nos.: Feminism: a very short introduction.
        ISBN 9789934804717.

 

Zanders, Ojārs.
    Ko Kurzemes meži un jūra šalc / Ojārs Zanders. - Rīga : Jumava, 2012. - 222, [1] lpp., [32] lpp. iel. : il., faks.
        ISBN 9789934110160.

 

Ziemas spēles/ sastādītāja Inta Kušnere ; Ingas Actiņas zīmējumi. - Rīga : Jumava, [2010]. - 118 lpp. : il. - V.
        ISBN 9789984388373.

 

Zivju kūpināšana mājas apstākļos/ sast. Jānis Leja. - Rīga : Avots, 2012. - 62, [1] lpp. : il., tab.
        ISBN 9789984859477.

 

The heritage of religious architecture and art in Riga/ Marina Levina et al. ; translator Valdis Bērziņš ; photographers Jānis Rieksts ... [et al.] ; plans and designs by Simona Čevere ... [et al.]. - Riga : Neputns, 2010. - 447 lpp. : il., krās. il., plāni ; 23 cm. - (Mākslas pieminekļi Latvijā). - Ietver bibliogrāfiju (434.-443. lpp.) un rādītājus (432.-433., 444.-447. lpp.). - Oriģ. nos.: Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums Rīgā. - Aut. uzrādīti titlp. 2. pusē.
        ISBN 9789984807720.

 

Берн, Ронда.
    Сила / Ронда Берн ; пер. с англ. Игоря Иванова. - Москва : ЭКСМО ; Санкт-Петербург : Домино, 2012. - 266, [5] с. : цв. ил. - (Сенсация). (Secret).
        ISBN 9785699467693.

 

Карапетян, Давид.
    Владимир Высоцкий : воспоминания / Давид Карапетян. - Москва : Захаров, 2008. - 301 с. : ил., фотогр.
        ISBN 9785815908000.

 

Меджитова, Эльмира.
    Вкус праздничной кухни / Эльмира Меджитова. - Москва : ЭКСМО, 2011. - 224 с. : цв. ил. - (Кулинарные шедевры Эльмиры Меджитовой).
        ISBN 9785699390175.

 

Орлова, Анетта Кареновна.
    Страхи настоящих мужчин, которые должна знать каждая женщина / Анетта Орлова. - Москва : ЭКСМО, 2011. - 412 с. - (Уроки женской мудрости). - Библиогр.: с. 409-412.
        ISBN 9785699527939.

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Adlers-Olsens, Jusi.
    Fazānu slepkavas : detektīvromāns / Jusi Adlers-Olsens ; no dāņu valodas tulkojusi Dace Deniņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. - 414, [1] lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Oriģ. nos.: Fasandræberne.
        ISBN 9789934031588.

 

Aherna, Sesilija.
    Līdz varavīksnei : [romāns] / Sesilija Aherna ; no angļu val. tulk. Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 461,[3] lpp. - Oriģ. nos.: Where Rainbows End.
        ISBN 9789934029158.

 

Andahazi, Federiko.
    Žēlsirdīgās / Federiko Andahazi ; no spāņu valodas tulkojis Edvīns Raups. - Rīga : Jumava, 2008. - 153, [2] lpp. - (Modernais romāns). - Oriģ. nos.: Piadosas.
        ISBN 9789984386157.

 

Apškrūma, Kornēlija.
    Sirdsapziņa / Kornēlija Apškrūma ; māksliniece Māra Alševska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 93, [3] lpp. : il.
        ISBN 9789934033483.

 

Auziņš, Imants.
    Zem zibens zelta saivas : dzejoļi un balādes / Imants Auziņš. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 191, [1] lpp.
        ISBN 9789934029035.

 

Bankovskis, Pauls.
    Zvēru zvaigznājs : pasakas pieaugušajiem / teksts, ilustrācijas un vāka dizains Pauls Bankovskis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2012. - 111, [1] lpp. : il.
        Saturs: Šķībais kāsis. Mis Nelaime. Slēgtais pagalms. Vabolis. Kompostkaudze un miskaste. Ziemas miegs.
        ISBN 9789984887029.

 

Baronska, Eva.
    Mocarta kungs pamostas / Eva Baronska ; no vācu valodas tulkojusi Silvija Brice. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. - 331, [2] lpp. - Oriģ. nos.: Herr Mozart wacht auf.
        ISBN 9789934031755.

 

Bazeviča, Brigita.
    Ārprātīgais viesis : romāns / Brigita Bazeviča. - [Rīga] : Iespēju grāmata, 2012. - 213 lpp.
        ISBN 9789984875170.

 

Beigbeders, Frederiks.
    Mīlestība ilgst trīs gadus / Frederiks Beigbeders ; no franču valodas tulkojusi Inta Šmite. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 157, [1] lpp. - Oriģ. nos.: L'amour dure trois ans.
        ISBN 9789934030543.

 

Bērziņš, Miķelis.
    Manas dzīves apraksts / Miķelis Bērziņš ; Ingus Bērziņš, priekšvārds un pēcvārds. - Rīga : Dienas Grāmata, [2012]. - 253, [2] lpp., [8] lpp. iel. : il.
        ISBN 9789984887197.

 

Brocis, Augusts.
    Meža cilvēki : romāns / Augusts Brocis. - Rīga : Arto1, 2011. - 204 lpp.
        ISBN 9789934813504.

 

Dilana, Lūsija.
    Debesis tepat līdzās / Lūsija Dilana ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule. - Rīga : Kontinents, 2012. - 442, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Secret of happy ever after.
        ISBN 9789984356075.

 

Dīvers, Džefrijs.
    Carte blanche : romāns / Džefrijs Dīvers ; no angļu valodas tulkojis Uldis Šēns. - Rīga : Kontinents, 2012. - 432 lpp. - (007). - Oriģ. nos.: Carte blanche.
        ISBN 9789984355924.

 

Doils, Arturs Konans.
    Bāskervilu suns : [romāns vecākā skolas vecuma bērniem] / Arturs Konans Doils ; no angļu val. tulk. Anna Bauga ; il. Viesturs Grants. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2009]. - 183, [1] lpp. : il. - (Piedzīvojumu sērija). - 7.-9. - Oriģ. nos.: The hound of the Baskervilles.
        ISBN 9789984404233.

 

Gailīte, Skaidrīte.
    Neredzamo važu gūstā / Anna Skaidrīte Gailīte. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 223 lpp.
        ISBN 9789934033063.

 

Gailīte, Skaidrīte.
    Taureņa lidojums akmenī / Anna Skaidrīte Gailīte. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 304 lpp.
        ISBN 9789984407975.

 

Gomesa, Rosārio.
    Stāsti ar dvēseli / Rosārio Gomesa ; no spāņu valodas tulkojusi Aja Anna Jansone. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 175 lpp. - Oriģ. nos.: Cuentos con Alma.
        ISBN 9789934025495.

 

Grīns, Aleksandrs.
    Varoņu grāmata / Aleksandrs Grīns ; autora ievads ; māksl. K. Krauze. - 3. iespiedums. - Rīga : ARTO-1, 2012. - 119 lpp. : il.
        ISBN 9789934813580.

 

Gudrās pasakas/ lit. apdare Ž. Barnabe ; no fr. val. tulk. Sarmīte Madžule. - Rīga : Annele, 2012. - 64, [1] lpp. - (Skaistie sapņi).
        Saturs: Aitu ganiņš ; Lauva un lapsa ; Kalējs un suns ; Vistiņa un zelta olas ; Lauva, vilks un lapsa ; Briežumāte un mazais briedēns ; Peles un kaķis ; Lapsa un vīnogas.
        ISBN 9789984843414.

 

Hailenda, Tāra.
    Kritušie eņģeļi / Tāra Hailenda ; no angl. val. tulk. Dina Kārkliņa. - Rīga : Kontinents, 2012. - 448 c. - Oriģ. nos.: Fallen angels.
        ISBN 9789984355863.

 

Hegards, Raiders.
    Montesumas meita / Henrijs Raiders Hegards ; no angļu valodas tulkojusi Anna Feldhūne. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 463, [1] lpp. - (Piedzīvojumu sērija). - Oriģ. nos.: Montezuma's daughter. - Grāmata sagatavota pēc 1967. gada izdevuma.
        ISBN 9789984404226.

 

Heniņš, Arturs.
    Smilšu pulkstenī birst cits laiks / Arturs Heniņš. - Rīga : Jumava, 2012. - 326, [1] lpp.
        ISBN 9789934110597.

 

Herdens, Etjēns van.
    30 naktis Amsterdamā : [romāns] / Etjēns van Herdens ; no angļu val. tulk. Kristīne Dudareva. - Rīga : Jumava, 2012. - 357, [1] lpp. - Oriģ. nos.: 30 nagte in Amsterdam.
        ISBN 9789934110405.

 

Heriots, Džeimss.
    Džeimsa Heriota vēl citi suņu stāsti / Džeimss Heriots ; no angļu val. tulk. Helma Lapiņa, Māra Rūmniece. - Rīga : Nordik, 2009. - 219, [3] lpp. - Oriģ. nos.: Dog stories.
        ISBN 9789984792996.

 

Kasalisa, Anna.
    Pelēns Peksis negrib ēst / il. Marks Kampanella ; no it. val. tulk. Daca Strelēvica. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 25 lpp. : il.
        ISBN 9789984376394.

 

Kasparavičs, Ķēstutis.
    Baltais zilonis : stāsti no tālām zemēm / Ķēstutis Kasparavičs ; autora ilustrācijas ; no lietuviešu valodas tulkoja Indra Brūvere. - Rīga : Jumava, 2011. - 67 lpp. : il. - XXVIII. - Oriģ. nos.: Baltasis dramblys.
        ISBN 9789984389318.

 

Kerra, Džūdita.

    Mince un dakteris : [stāsts] / Džūdita Kerra ; aut. il. ; no angļu val. tulk. Ita Lapsa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. - [32] lpp. : il. - Oriģ. nos.: Mog the Forgetful Cat.

        ISBN 9789934028281.

 

Krāšņā pasaku grāmata/ no spāņu val. tulk. Inese Kristapure ; red. Diāna Romanoviča. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. - 253 lpp. : il.
        ISBN 9789934030550.

 

Kronins, Džastins.
    Pārēja / Džastins Kronins ; no anļu val. tulk. Ligita Lanceniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 854, [2] lpp.
        ISBN 9789934026911.

 

Mārtins, Džordžs R. R.
    Karaļu cīņa / Džordžs R. R. Mārtins ; no angļu valodas tulkojuši: Allens Pempers, Ingus Josts. - Rīga : The White Book, 2012. - 856 lpp. : il. - 7-9. - Oriģ. nos.: A clash of kings.
        ISBN 9789934826221.

 

Mārtins, Džordžs R. R.
    Troņu spēle / Džordžs R. R. Mārtins ; no angļu val. tulk. Allens Pempers, Sabīne Ozola, Ingus Josts. - Rīga : The White Book, 2011. - 775 lpp. - 7-9. - Oriģ. nos.: A game of thrones : A song pf ice and fire.
        ISBN 9789934826207.

 

Tu esi Latvija: dzejoļi bērniem / sakārtojusi Gundega Sēja ; māksliniece Antra Augustinoviča. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 33, [6] lpp. : il. - XII.
        ISBN 9789934033360.

 

Ziemassvētku dzejoļi lieliem un maziem/ sakārt. Kristīne Skrīvele ; māksl. Irēna Skrīvele. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 76, [3] lpp. : il. - XII.

        ISBN 9789984560663.

 

Zvirgzdiņš, Juris.
    Atgriešanās Itakā : stāstu krājums / Juris Zvirgzdiņš. - Rīga : Dienas Grāmata, 2011. - 142, [1] lpp.
        Saturs: Maiņa ; Turp un atpakaļ ; Zaķa vēstījums ; Murgu nakts ; Sapņi ; Karalis Purkšķis ; Agņa dienasgrāmata ; Soma ; Atgriešanās Itakā.
        ISBN 9789984847610.

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Алтунина, Елена.
    Убийство с хеппи-эндом : роман / Елена Алтунина. - Москва : Астрель, 2012. - 317 с.
        ISBN 9785271307065.

 

Артемьева, Галина.
    Тот, кто подводит черту : [роман] / Галина Артемьева. - Москва : ЭКСМО, 2010. - 287 с. - (Лабиринты души).
        ISBN 9785699451463.

 

Голдинг, Уильям.
    На край света : [трилогия] : пер. с англ. / Уильям Голдинг. - Москва : Астрель, 2012. - 670, [1] с. - (The best : XX век).
        Содерж.: Ритуалы плавания ; В непосредственной близости ; Негасимое пламя.
        ISBN 9785271425516.

 

Джеймс, Э Л.
    Пятьдесят оттенков свободы : третий роман из трилогии "Пятьдесят оттенков" / Э Л Джеймс ; пер. с англ. С. Самуйлова. - Москва : ЭКСМО, 2012. - 637, [1] с. - Ориг. назв.: Fifty Shades Freed. - 18+.
        ISBN 9785699604661.

 

Кокотюха, Андрей Анатольевич.
    Спасти "Скифа" / Андрей Кокотюха. - Москва : Вече, 2009. - 284, [2] с. - (Военные приключения).
        ISBN 9785953362320.

 

Паттерсон, Джеймс.
    Джек и Джилл : [роман] / Джеймс Паттерсон ; пер. с англ. Сюзанны Алукард. - Москва : ЭТП, 2001. - 410 с. - (Паук). - Ориг. назв.: Jack and Jill.
        ISBN 5941060084.

 

Паттерсон, Джеймс.
    Целовать девушек : [роман] / Джеймс Паттерсон ; пер. с англ. Сергея Саксина. - Москва : ЭТП, 2001. - 379, [2] с. - (Паук). - Ориг. назв.: Kiss the girls.
        ISBN 5941060068.

 

Пелевин, Виктор Олегович.

    Т : [роман] / Виктор Пелевин. - Москва : ЭКСМО, 2009. - 382, [1] с.

        ISBN 9785699375158.

 

С Новым годом!: стихи малышам / ред. Т. Рашина. - Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2012. - 142 с. : ил. - (Любимые сказки малышам).
        ISBN 9785378010578.

 

Скороговорки малышам/ худож. И. Шляхов. - Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2009. - 8 с. : ил. - (Читаем детям).

        ISBN 9785378015382.

 

Шишкин, Михаил Павлович.
    Письмовник : [роман] / Михаил Шишкин. - Москва : АСТ ; Астрель, 2011. - 412, [1] с.
        ISBN 9785170683550. . - ISBN 9785271289903.

 

 

Līdzīgi raksti