Nozaru literatūra

 

Činmojs, Šri.
    Laimes pavedieni : meditācijai un sevis izzināšanai / Šrī Činmojs ; no angļu val. tulk. Lelde Rozīte. - Rīga : Jumava, [2011]. - 164, [3] lpp. : il. - Par aut.: [5.]lpp. - Oriģ. nos.: The Jewels of Happiness.
        Saturs: Miers ; Mīlestība ; Prieks ; Cerība ; Viedums; Pacietība ; Entuziasms ; Spēks ; Vienkāršība ; Patiesums ; Pazemība ; Pateicība ; Sevis pārspēšana.
        ISBN 978-9984-389-86-8.

 

Grēniņš, Paulis.
    Pieskāriens mūžībai : ezoteriski skaidrojumi / Paulis Grēniņš. - [Rīga] : Jumava, 2011. - 302, [1] lpp. : il.
        ISBN 978-9984-389-82-0.

 

Latgalē dzīvojošo tautu identitāte vakar un šodien: konference, 2006. gada 20. aprīlī Rēzeknē / Biedrība "Vienoti Latvijai" ; red. Valentīna Unda. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2006. - 27 lpp. - Bibliogr.: 11.-13.lpp.
        Saturs: Latgales kongresa 90. gadadienu sagaidot / Kārlis Počs. Par mūsu un jūsu brīvību : poļi Latgalē un Latgales kultūrā / Pēteris Zeile. Latgales ebreju likteņi / Josifs Šteimans. Kā mums saprast identitāti / Ābrams Kļockins.
        ISBN 9984-291-27-8.

 

Krievu - latviešu celtniecības terminu vārdnīca: aptuveni 41 000 krievu terminu / sast. Tālivaldis Keivs ; zin. red. un terminoloģijas izstrādātāja Valentīna Skujiņa. - Rīga : Kaiva, 1998. - 896 lpp. - Bibliogr.: 9.lpp.
        ISBN 9984-19-005-6.

 

Mērfijs, Džozefs.
    Tavs zemapziņas spēks darbībā : kā sasniegt mērķus, izmantojot zemapziņas spēku / Džozefs Mērfijs ; no angļu val. tulk. Ingrīda Keviša. - Rīga : Jumava, 2010. - 211, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Putting the Power of Your Subconscious Mind to Work.
        ISBN 978-9984-387-39-0.

 

Rudzītis, Rihards.
    Svētā Grāla Brālība / Rihards Rudzītis. - 2. izlabots izd. - [Rīga] : Sirds gaisma, 2010. - 290, [2] lpp., [33] lpp. iel. : il. - Bibliogrāfija: 285.-290. lpp.
        ISBN 978-993-481-421-1.

 

Sunzi.
    Kara māksla / Sun Dzi ; Ivara P. tulkojuma interpretācija no angļu un krievu valodām. - [Ogre] : [Ivars Prūsis], 2011. - 51 lpp. : il.
        ISBN 978-9984-493-71-8.

 

Šefere, Mehthilde.
    Baha ziedi - palīgs krīzes situācijā / Mehthilde Šefere ; no vācu val. tulk.: Ārija Servuta, Laura Tidriķe ; priekšv. Mehthilde Šefere. - Rīga : Ziedu enerģija, 2011. - 207 lpp. : il. - Oriģ. nos.: Bach-Blüten Selbsthilfe in Krisensituationen and Der Original Bach-Blüten Check-up.
        ISBN 978-993-480-373-4.

 

Šteimans, Josifs.
    Staļina diktatūra un tās sekas / Josifs Šteimans. - Rēzekne : Latgales kultūras centra izdevniecība, 2011. - 167, [1] lpp. - Bibliogrāfija: 155.-157., 165.-167. lpp. un rād.: 158.-164. lpp.
        ISBN 978-9984-292-03-8.

 

Trips, Teds.
    Kā audzināt bērna sirdi / Teds Trips ; no angl. val. tulk. Anda Martinsone. - Rīga : Atradums - personības attīstības resursi, 2011. - 107 lpp.
        ISBN 9984-613-68-2.

 

Veselības horoskopi: astroloģijas un medicīniskās astroloģijas ieteikumi / sastād.Aina Cebura. - Rīga : Avots, 2011. - 183 lpp.
        ISBN 978-9984-85939-2.

 

Rīga - a future cosmopolis of modern architecture/ Riga City Development Departament. - Riga : Riga City Development Departament ; Riga City Arhitects'[sic] Office, [2006]. - [91] lpp. : krās. il., plāni ; 21 x 21 cm.

 

Балязин, Вольдемар Николаевич.
    Неофициальная история России. Путь к вершинам империи / В. Балязин. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2008. - 575 с.
        ISBN 978-5-373-01719-0.

 

Вайцеховская, Елена Сергеевна.
    Слезы на льду : документальный роман / Елена Вайцеховская. - Санкт-Петербург : Амфора, 2007. - 332, [2] с., [30] л. ил., портр. ; 19 см. - (Таблоид : книжная серия ; Спец. вып.). - На обл. в подзаг. : Евгений Плющенко, Ирина Слуцкая, Татьяна Тарасова, Алексей Ягудин.
        ISBN 978-5-367-00549-3.

 

Ваше тело просит воды/ авт.-сост. Степан Петрович Евдокимов. - Москва : АСТ, 2006. - 64 с. : ил. - (Здоровье и жизнь).
        ISBN 978-5-17-035608-9.

 

Дали, Сальвадор.
    Дневник одного гения / Сальвадор Дали ; пер. с фр. Ольги Захаровой. - Москва : ЭКСМО-Пресс, 2000. - 455 с. : ил. - (Антология мудрости).
        ISBN 5-04-003286-2.

 

И-Шен.
    Мудры и мантры : энергия здоровья / И-Шен. - Санкт-Петербург : Невский проспект ; Вектор, 2007. - 106, [1] с. : ил. ; 20 см. - (Целительные практики Востока).
        ISBN 978-5-9684087-5-4.

 

ал-Карнаки, Ибн Мирзакарим.
    Лечение гранатом : рака, ожирения, артрозов, простатита, гепатита, диабета, сердечно-сосудистых, простудных и др. заболеваний / Ибн Мирзакарим ал-Карнаки. - Москва : Диля ; Санкт-Петербург, 2011. - 154 с. - (Чудо медицины Пророка).
        ISBN 978-5-423-60051-8.

 

Моханти, Ранжит.
    Лечебная сила воды / Ранжит Моханти. - Москва : Питер ; Санкт-Петербург, 2005. - 126 с. - (Секреты индийских мудрецов).
        ISBN 5-469-00991-2.

 

Савельева, Юлия.
    Лечение чесноком и луком / Юлия Савельева. - Москва : РИПОЛ классик, 2007. - 63 с. - (Здоровье и красота).
        ISBN 978-5-7905-2514-8.

 

Ужга-Ребров, О. И.(Олег Иванович).
    Управление неопределённостями / О. И. Ужга-Ребров. - Резекне : RA Izdevniecība, 2007. - 387 с. : таб., диагр. ; 21 см. - Библиогр.: с.386-387 (35 назв.).
        Часть 2. Современные методы статистического вывода.
        ISBN 978-9984-7795-1-5.

 

Фабер, Адель.
    Как говорить, чтобы подростки слушали, и как слушать, чтобы подростки говорили / Адель Фабер, Элейн Мазлиш ; пер. с англ. Д. Куликова. - Москва : ЭКСМО, 2011. - 239 с.
        ISBN 978-5-699-47349-6.

 

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Filipsa, Sūzana Elizabete.
    Privātā dzīve / Sūzana Elizabete Filipsa ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule. - Rīga : Kontinents, [2011]. - 409, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Call me irresistible.
        ISBN 978-9984-355-70-2.

 

Filipsa, Sūzana Elizabete.
    Privātā dzīve / Sūzana Elizabete Filipsa ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule. - Rīga : Kontinents, [2011]. - 409, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Call me irresistible.
        ISBN 978-9984-355-70-2.

 

Filipsa, Sūzana Elizabete.

    Sarauj, mīļā! / Sūzana Elizabete Filipsa ; no angļu valodas tulkojusi Guna Skrodere. - Rīga : Kontinents, [2009]. - 412, [1] lpp. - Oriģ. nos.: It had to be you.

        ISBN 978-9984-354-89-7.

 

Ir labi būt labam: pasakas par labo un slikto : [par pieklājību uz autoceļiem]. - Rīga : [b. i.], [b. g.]. - 42, [6] lpp. : il.

 

Isella, Gilberto.
    Lugano incontra Riga = Rīga satiek Lugānu / Gilberto Isella, Jānis Rokpelnis ; a cura di Antonio Gili, Margherita Albisetti. - Lugano : Giampiero Casagrande, 2009. - 155 lpp. : il. - (Biblioteca letteraria Nord-Sud). - Bibliogrāfija: 100.-104., 150.-151. lpp. - Paralēli itāļu, latviešu val. - Karte vāka 3. lpp.
        ISBN 978-88-7795-200-4.

 

Kaijaks, Vladimirs.
    Koka kāja, Kapu māja : stāsts par to, kā es septiņreiz no nāves izglābos / Vladimirs Kaijaks. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 246, [1] lpp.
        ISBN 978-993-402-220-3.

 

Keišs, Pēteris.
    ...Here the birds of my illusions scream ; Through the thickset of years your crane of longings wades... / Pēteris Keišs ; edited and translated by Silvia Elksne. - Rezekne : Publishing House of the Latgalian Culture Centre, 2011. - 378 p. : il., portr. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: ...Te maldu putni kliedz ; Kur ilgu dzērve brien...
        ISBN 978-9984-291-86-4.

 

Klimovičs, Atis.
    Personiskā Latvija : divdesmitā gadsimta stāsti / teksts un fotogrāfijas Atis Klimovičs ; Ineses Zanderes teksts. - Rīga : Dienas Grāmata, 2011. - 606 lpp. : il., ģīm., fotogr. - Vietu, notikumu, tēmu rād.: 542.-[563.] lpp.
        ISBN 978-9984-8477-7-1.

 

Martuževa, Broņislava.
    Deg uguntiņa : [dzejoļu krājums] / Broņislava Martuževa ; priekšvārdu sarakstīja Anna Egliena ; māksliniece Gundega Rancāne. - Rīga : Mansards, 2011. - 218, [3] lpp.
        ISBN 978-9984-8129-9-1.

 

Rapša, Jānis.
    Rakstu izlase / J. Rapša. - [B. v.] : Autorizdevums, [2011]. - 68 lpp.

 

Skenlena, Patricija.

    Laimīgi mūžam? / Patrīcija Skenlena ; no angļu valodas tulkojusi Biruta Vaivode. - Rīga : Kontinents, [2011]. - 408, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Happy ever after?.

        ISBN 978-9984-355-75-7.

 

Zīle, Monika.
    Melna zivs nakts upē : romāns / Monika Zīle. - Rīga : Lauku Avīze, 2011. - 576 lpp.
        ISBN 978-9984-8279-4-0.

 

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Абдуллаев, Чингиз.
    Тождественность любви и ненависти / Чингиз Абдуллаев. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 315 с. ; 17 см.
        ISBN 978-5-699-26026-3.

 

Алешина, Светлана Валентиновна.
    Позвольте вас подставить : [повести] / Светлана Алешина. - Москва : ЭКСМО, 2003. - 380 с. - (Сериал "Новая русская").
        ISBN 5-699-02619-3.

 

Барсов, Михаил.
    Блудный Волк : [роман] / Михаил Барсов. - Москва : АСТ ; Транзиткнига, 2006. - 319 с. - (Обожженные зоной).
        ISBN 5-17-032581-9. - ISBN 5-9713081-4-9. - ISBN 5-9578256-6-2.

 

Бушков, Александр Александрович.
    Пиранья. Охота на олигарха : [роман] / А. Бушков. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2010. - 442 с. ; 17 см. - (Пиранья).
        ISBN 978-5-373-03110-3.

 

Дорофеев, Владислав Юрьевич.

    Выкидыш : драматическая повесть / Владислав Дорофеев. - Москва : АСТ ; Астрель, 2011. - 317, [1] с. ; 21 см.

        ISBN 978-5-17-071752-1. - ISBN 978-5-271-32048-4.

 

Зверев, Сергей Иванович.
    Воин неба и земли : [роман] / Сергей Зверев. - Москва : ЭКСМО, 2009. - 347 с. - (Спецназ ВДВ).
        ISBN 978-5-699-34831-2.

 

Конрой, Пэт.
    Пляжная музыка : [роман] / Пэт Конрой ; пер. с англ. О. Александровой. - Москва : ЭКСМО ; Санкт-Петербург : Домино, 2011. - 846 с. - (Книга на все времена). - Ориг. назв.: Beach music.
        ISBN 978-5-699-49559-7.

 

Леонов, Николай Иванович.
    Ваш ход, полковник : повесть / Николай Леонов, Алексей Макеев. - Москва : ЭКСМО, 2007. - 315 с. - (Черная кошка) (Русский бестселлер).
        ISBN 978-5-699-22559-0.

 

Мельникова, Валентина Александровна.
    Мой ласковый и нежный мент : роман / Валентина Мельникова. - Москва : Центрполиграф, 2000. - 489, [1] c. ; 21 см. - (Женские истории).
        ISBN 5-227-01028-5.

 

Нестерова, Наталья.
    Школа для толстушек : роман / Наталья Нестерова. - Москва : Центрполиграф, 2008. - 445 с. ; 17 см. - (Женские истории).
        ISBN 978-5-9524357-9-7.

 

Полякова, Татьяна Викторовна.
    Бочка но-шпы и ложка яда : [повесть] / Татьяна Полякова. - Москва : ЭКСМО, 2007. - 349 с. ; 17 см. - (Авантюрный детектив).
        ISBN 978-5-699-16898-3.

 

Робертс, Нора.
    Плоть и кровь : роман / Нора Робертс ; пер. с англ. В. В. Пророковой. - Москва : ЭКСМО, 2002. - 378, [1] с. - (Следствие ведет Ева Даллас).
        ISBN 5-699-01208-7.

 

Смит, Лиза Джейн.
    Запретная игра : [роман] / Л. Дж. Смит ; пер. с англ. Е. Незлобиной. - Москва : ЭКСМО ; Санкт-Петербург : Домино, 2011. - 220, [1] с.
        Книга 2. Погоня.
        ISBN 978-5-699-51333-8.

 

Соломатина, Татьяна Юрьевна.
    Коммуна, студенческий роман / Татьяна Соломатина. - Москва : ЭКСМО ; Яуза-Пресс, 2011. - 509 с. - (Проза Т. Соломатиной).
        ISBN 978-5-9955025-9-3.

 

Соломатина, Татьяна Юрьевна.
    Папа : [роман] / Татьяна Соломатина. - Москва : ЭКСМО ; Яуза-Пресс, 2011. - 254 с. - (Проза Т. Соломатиной).
        ISBN 978-5-9955029-7-5.

 

Спаркс, Николас.
    Крутой поворот : [роман] / Николас Спаркс ; пер. с англ. Т. А. Перцевой. - Москва : АСТ ; Астрель ; Полиграфиздат, 2011. - 348 с. - Ориг. назв.: A bend in the road.
        ISBN 978-5-17-074041-3. - ISBN 978-5-271-36927-8. - ISBN 978-5-421-52432-8.

 

Устинова, Татьяна Витальевна.
    Запасной инстинкт : [роман] / Татьяна Устинова. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 315, [1] с. ; 17 см. - (Первая среди лучших).
        ISBN 978-5-699-28674-4.

 

Флинн, Алекс.
    Страшно красив : [роман] / Алекс Флинн ; пер. с англ. И. Б. Иванова. - Москва : ЭКСМО ; Санкт-Петербург : Домино, 2011. - 364, [2] с. ; 21 см. - На обл.: Кто он на самом деле...
        ISBN 978-5-699-51440-3.

 

 

Līdzīgi raksti

 

 

 

 

 

Nozaru literatūra

 

Apvienotā Karaliste Anglija, 2009./2010. mācību gads: izglītības un apmācību sistēmas Eiropā / sagatavoja Katerīna Higinsone (Catherine Higginson) ar Natālijas Kadijas (Natalia Cuddy) atbalstu ; [tulkojumu latviešu valodā nodrošināja Valsts izglītības attīstības aģentūra]. - [Rīga] : Valsts izglītības attīstības aģentūra, 2010. - 56 lpp. : tab.
        ISBN 978-993-482-045-8.

 

Banga, Vita.
    Ārlietu ministrijas nams laiku lokos (1914-2008) : Rīga, K. Valdemāra 3 / Vita Banga, Silvija Križevica, Vita Timermane-Moora. - Rīga : Neputns, 2009. - [32] lpp. : il. (arī krās.). - Bibliogrāfija: [32.] lpp.

 

Bērnu drošība: mājās un ceļā: atpazīt un mērķtiecīgi izvairīties no briesmām / no vācu valodas tulkojusi Irīda Miska. - Rīga : Jumava, [2011]. - 149, [1] lpp. : il. - Oriģ. nos.: Kinder-Sicherheitsbuch. - Rād.: 147.-[150.] lpp.
        ISBN 978-9984-389-87-5.

 

Breta, Regīna.
    Dievs acis nemirkšķina : 50 mācības dzīves līkločiem / Regīna Breta ; no angļu valodas tulkojusi Ita Pelīte. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 288 lpp. - Oriģ. nos.: God never blinks.
        ISBN 978-993-401-996-8.

 

Brummers, Mati.
    Bērnu un jauniešu psihoterapija / Mati Brummers, Henriks Enckells ; no somu valodas tulkojusi Lelde Rozīte. - Rīga : Jumava, [2011]. - 279, [1] lpp. - Ietver bibliogrāfiju. - Oriģ. nos.: Lasten ja nuorten psykoterapia.
        ISBN 978-9984-388-73-1.

 

Dāboliņa, Ieva Nikoleta.
    Pasaka par Latviju / teksts, zīmējumi Ieva Nikoleta Dāboliņa. - Rīga : Ieva Nikoleta Dāboliņa, 2011. - 16 lpp. : il.
        ISBN 978-9984-493-83-1.

 

Grišāne, Veronika.
    Kur Ežezers rotājas zils... / Veronika Grišāne. - [Rīga] : Visual studio, 2011. - 275, [2] lpp. : il., karte, faks., tab. - Bibliogr.: [277.] lpp.
        ISBN 978-9984-87301-5.

 

Kalnačs, Benedikts.
    Baltijas postkoloniālā drāma : modernitāte, koloniālisms un postkoloniālisms latviešu, igauņu un lietuviešu dramaturģijā / Benedikts Kalnačs. - Rīga : Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2011. - 269 lpp. - (Salīdzināmā literatūra. Baltijas literatūra ; 4). - Bibliogrāfija: 233.-245. lpp. un rād.: 247.-252. lpp. - Teksts latviešu val., kopsavilkums angļu val.
        ISBN 978-993-482-093-9.

 

Kasse, Etjēns.
    Zemes nākotne : 2013. gads : jaunas ēras sākums / Etjēns Kasse ; no krievu valodas tulkojis Harijs Kalniņš. - Rīga : Avots, 2011. - 162, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Апокалипсис next. 2013, первый год новой эры.
        ISBN 978-9984-85936-1.

 

Kivle, Ineta.
    Filosofija : teorētiska un praktiska mācība / Ineta Kivle. - Rīga : Autorizdevums, 2011. - 263 lpp. - Bibliogr. norādes parindēs.
        ISBN 978-9984-492-92-6.

 

Comenius skolu partnerības rokasgrāmata skolām/ Valsts izglītības attīstības aģentūra. - [Rīga] : Eiropas komisija. Izglītība un kultūra, 2011. - 43 lpp. : il.
        ISBN 978-9984-88102-7.

 

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbības monitorings: pētījums par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbību 2008.gadā un 2009.gada pirmajā pusgadā ; Metodika korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbības monitoringam / Transparency International, Delna-sabiedrība par atklātību. - [Rīga] : [Delna-Sabiedrība par atklātību], [2010]. - 78, 22 lpp.

 

Latviešu valodas lietojums profesionālajā izglītībā - situācijas izpēte un ieteikumi/ Rīgas pārtikas ražotāju vidusskola. - Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2010. - 51 lpp. : graf., veidlapas. - Bibliogrāfija: 41. lpp.
        ISBN 978-993-481-720-5.

 

Norvēģija, 2009./2010. mācību gads: izglītības un apmācību sistēmas Eiropā / sagatavoja Norvēģijas Izglītības un zinātnes ministrijas Politiskās analīzes, mūžizglītības un starptautisko lietu departamenta Eurydice nodaļa ; [tulkojumu latviešu valodā nodrošināja Valsts izglītības attīstības aģentūra]. - [Rīga] : Valsts izglītības attīstības aģentūra, 2010. - 40 lpp.
        ISBN 978-993-482-048-9.

 

Padziedāsim jautras dziesmas/ sakopojis A. Abelāns. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 415, [1] lpp. - Grāmata sagatavota pēc 1930. gada izdevuma.
        ISBN 978-993-402-130-5.

 

Podvinska, Ņina.
    Pievienotās vērtības nodoklis : komentāri par PVN likumu un tā piemērošanas noteikumiem / Ņina Podvinska. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2006. - 272 lpp. : il. - (Bilances bibliotēka).
        ISBN 998497894X.

 

Polija, 2009./2010. mācību gads: izglītības un apmācību sistēmas Eiropā / sagatavoja Polijas Eurydice nodaļa ar Referent atbalstu. - [Rīga] : Valsts izglītības attīstības aģentūra, 2010. - 67 lpp.
        ISBN 978-993-482-049-6.

 

Pujāte, Signe.
    Nemateriālā kultūras mantojuma dokumentēšana : rokasgrāmata iesācējiem / Signe Pujāte, Ieva Vītola. - Rīga : UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, 2009. - 24 lpp. : il. - Bibliogrāfija: 20. lpp.
        ISBN 978-9984-96367-9.

 

Sandveiss, Semjuels H.
    Sai Baba : svētais vīrs un psihiatrs / Semjuels H. Sandveiss ; no angļu valodas tulkojusi Gunta Neretniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 365, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Holy man and the psychiatrist.
        ISBN 978-993-401-285-3.

 

Vadībzinātne. Ekonomika: rakstu krājums / Banku augstskola ; redakcijas kolēģija: Ivars Brīvers, Andris Sarnovičs u. c. - Rīga : Biznesa un finanšu pētniecibas centrs, 2011. - 184 lpp. : il., kartes. - Ietver bibliogr. - Raksti latviešu un angļu valodā.
        2. [sējums].
        ISBN 978-9984-7461-1-1.

 

Ziņas par deputātu kandidātiem. 11. Saeimas vēlēšanas. - Rīga : [b. i.], 2011. - 160 lpp.
        vēlēšanas -- deputātipolitiskās partijas -- kandidāti.

 

Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību / Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija.- Rīga : LR Ekonomikas ministrija, 2010. gada decembris. - 144 lpp. : tab., sh.
    ISSN 1407-4095.

 

Economic Development of Latvia: report / Ministry of Econommics of the Republic of Latvia. - Riga : Ministry of Econommics of the Republic of Latvia, December 2010. - 148 p. : il.
    ISSN 1407-4109.

 

Аранович, Борис.
    Комплексное очищение организма на клеточном уровне / Борис Аранович. - Санкт-Петербург : Невский проспект ; Вектор, 2007. - 156 с. - (Мастерская здоровья).
        ISBN 978-5-9684082-4-2.

 

Иофина, Ирина Олеговна.
    Чеснок и лук - природные целители / И. О. Иофина. - Москва : АСТ, 2007. - 63 с. - (Здоровье и жизнь).
        ISBN 978-5-17-036514-2.

 

Культура приграничья: материалы II научно-практической конференции (2009 г.) и круглого стола (2011 г.) / сост. Н. А. Митрофанова ; отв. ред. В. И. Павлова ; Государственный комитет Псковской области по культуре ; Псковская областная универсальная научная библиотека. - Псков : Псковская областная универсальная научная библиотека, 2011. - 96 с.

 

Никольский, Роман.
    Диабет - заболевание или принцип жизни? : методики по выходу / Роман Никольский. - Рига : [b.i.] ; Москва, 2009. - 160 с. - (Кн.7). - (Встречи с Олисом ; Книга 7). - На обложке книги назв.: Надоел диабет? Методики избавления и реабилитации.
        ISBN 978-993-480-733-6.

 

Савина, Анастасия.
    Зебрина - настоящий золотой ус! : грандиозный обман каллисии душистой / Анастасия Савина. - Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : Прайн-Еврознак, 2007. - 63 с. : ил. - (Здоровье и жизнь).
        ISBN 978-5-17-043988-1. - ISBN 978-5-938784-40-6.

 

Семенова, Анастасия Николаевна.
    Лечебные свойства зерна и крупы / Анастасия Семенова, Ольга Шувалова. - Санкт-Петербург : Невский проспект, 1999. - 122 с. ; 20 см. - (Советы Анастасии Семеновой).
        ISBN 5-89542-051-6.

 

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Aivars, Eduards.
    Sakvojāžs : [dzeja] / Eduards Aivars. - Rīga : Neputns, 2011. - 115, [4] lpp. - Uz vāka nos.: Sakvojāžs. Dzejoļi ar gariem virsrakstiem.
        ISBN 978-9984-8078-2-9.

 

Anekdotes, anekdotes, anekdotes...: 1313 / [sast., priekšv. aut. B. Ziedonis]. - Madona : [b. i.], 1993. - 118 lpp.

  1. [grām.].

 

Dreiže, Laura-.
    Laimes monitorings / Laura Dreiže. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 478, [1] lpp.
        ISBN 978-993-402-048-3.

 

Judina, Dace.
    Tase melnas kafijas / Dace Judina. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 247, [1] lpp. - (Izmeklē Anna Elizabete).
        ISBN 978-993-401-683-7.

 

Kalna, Nora.
    Puteņu eņģelis : dzeja un atdzeja / Nora Kalna. - [Rīga] : [Vara Vīksna], [2011]. - 79 lpp.
        ISBN 978-9984-99598-4.

 

Krekle, Maija.
    Vita brevis. Vēlreiz : romāns / Maija Krekle ; Ievas Jurķeles zīm. - Rīga : Lauku Avīze, 2011. - 234 lpp. : il., ģīm., faks. - (Lata romāns ; 10 (148). - Bibliogrāfija: 234. lpp.
        ISBN 978-9984-87813-3.

 

Makeigs, Donalds.

    Reta Batlera ļaudis / Donalds Makeigs ; no angļu valodas tulkojusi Alda Vāczemniece. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, [2011]. - 529, [4] lpp. - Oriģ. nos.: Rhett Butler's people.

        ISBN 978-993-401-398-0.

 

Skujenieks, Knuts.

    Poga : [viens dzejolis] / Knuts Skujenieks ; koment. Knuts Skujenieks ; tulk angļu val. Ieva Lešinska ; tulk. fr. val.: Astra Skrābane, Katarzyna Skansberg ; vācu val. tulk.: Silvija Brice, Matias Knoll u.c. ; māksl. Zane Ernštreite. - Rīga : Neputns, 2011. - 73, [4] lpp. : il, fotogr. - Teksts paralēli angļu, franču, vācu, spāņu, krievu, lietuviešu, lībiešu, igauņu, somu, zviedru, norvēģu, dāņu, īslandiešu, nēderlandiešu, īru, poļu, čehu, baltkrievu, ukraiņu, slovēņu, bulgāru, maķedoniešu, horvātu, turku, itāļu, grieķu, armēņu, gruzīnu, čuvašu, ēbreju, tatāru, arābu, ķīniešu valodās. - Titullapā nosaukums nav uzrādīts.

        Saturs: Poga ; The Button ; Le bouton ; Der Knopf ; El boton ; Пуговица ; Saga ; Pūmpar ; Nööp ; Nappi ; Knappen ; Talan ; De knopp ; An Cnaipe ; Guzik ; Knoflik ; Гузiк ; Гудзик ; Gumb ; Копчето ; Копче ; Dugme ; Düģme ; Il bottone ; Тoймe ... [u.c.].

        ISBN 978-9984-8078-3-6.

 

Stīvotera, Megija.
    Trīsas / Megija Stīvotera ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Kalnciema. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 365, [1] lpp. - 7-9. - Oriģ. nos.: Shiver.
        ISBN 978-993-402-087-2.

 

Svīre, Māra.
    Audums kāzu kleitai : romāns / Māra Svīre. - Rīga : Lauku Avīze, 2011. - 254 lpp.
        ISBN 978-9984-87812-6.

 

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Акунин, Борис.
    Смерть на брудершафт : роман-кино / Борис Акунин ; худож. И. А. Сакуров и др. - Москва : АСТ, 2008. - 362, [19] с. : ил. - (Роман-кино).
        Содерж.: Младенец и черт : фильма первая ; Мука разбитого сердца : фильма вторая.
        ISBN 978-5-17-048661-8. - ISBN 978-5-9713678-8-8.

 

Акунин, Борис.
    Смерть на брудершафт : роман-кино / Борис Акунин ; худож. И. А. Сакуров. - Москва : АСТ, 2008. - 362, [19] с. : ил. - (Роман-кино).
        Содерж.: Летающий слон : фильма третья ; Дети луны : фильма четвертая.
        ISBN 978-5-17-051317-8. - ISBN 978-5-9713820-1-0.

 

Бутов, Михаил Владимирович.
    Свобода : роман / Михаил Бутов. - Москва : Олимп ; Астрель, 2011. - 221, [1] с.
        ISBN 978-5-7390-2251-6. - ISBN 978-5-271-20302-2.

 

Бэрд, Элисон.
    Камень Звезд ; Империя Звезд : [романы] / Элисон Бэрд ; пер. с англ. М. Б. Левина. - Москва : АСТ ; Хранитель, 2007. - 749 с. : ил. - (Золотая серия фэнтези).The stone of the stars ; The empire of the stars.
        ISBN 978-5-17-045985-8.

 

Донцова, Дарья Аркадьевна.
    Безумная кепка Мономаха : [роман] / Дарья Донцова. - Москва : ЭКСМО, 2006. - 380 с. ; 17 см. - (Иронический детектив).
        ISBN 569917379X.

 

Донцова, Дарья Аркадьевна.
    Игра в жмурики : [повести] / Донцова Дарья. - Москва : ЭКСМО-Пресс, 2000. - 426, [1] с. - (Иронический детектив).
        ISBN 5-04-006097-1.

 

Донцова, Дарья Аркадьевна.
    Стилист для снежного человека : [роман] / Дарья Донцова. - Москва : ЭКСМО, 2006. - 347 с. ; 17 см. - (Иронический детектив).
        ISBN 569917740X.

 

Дюпюи, Мари-Бернадетт.

    Доченька / Мари-Бернадетт Дюпюи ; пер. с фр. Н. Чистюхиной. - Харьков : Клуб семейного досуга ; Белгород, 2011. - 365 с. ; 21 см. - Ориг. назв.: Dupuy, Marie- Bernadette. L'Orpheline du Bois des Loups.

        ISBN 978-5-9910154-5-5. - ISBN 978-966-14-1259-9.

 

Борохова, Наталья Евгеньевна.
    Адвокат инкогнито : [роман] / Наталья Борохова. - Москва : ЭКСМО, 2010. - 347 с. ; 17 см. - (Адвокатский детектив).
        ISBN 978-5-699-39924-6.

 

Кессель, Жозеф.
    Дневная красавица : [роман] / Жозеф Кессель ; пер. с фр. Валерия Никитина. - Санкт-Петербург : Азбука, 2011. - 219, [1] с. ; 21 см. - (Экранизированная классика). - Ориг. назв.: Belle de jour.
        ISBN 978-5-389-02109-9.

 

Козаев, Азамат Владимирович.
    Ледобой. Круг : роман / Азамат Козаев ; худож. И. Воронин. - Москва : Армада ; Альфа-книга, 2009. - 537 с. : ил. - (Магия фэнтези).
        ISBN 978-5-9922030-6-6.

 

Ле Гуин, Урсула.
    Всегда возвращаясь домой : [фантастические произведения] / Урсула Ле Гуин ; пер. с англ. И. Тогоевой. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 702,[1] c. - (Вся Ле гуин) (Легенды фантастики). - Ориг. назв.: Always coming home.
        ISBN 978-5-699-27063-7.

 

Литвинова, Анна Витальевна.
    Золотой песок времени : [роман] / Анна Литвинова, Сергей Литвинов. - Москва : ЭКСМО, 2011. - 381 с. ; 17 см. - (Две звезды российского детектива).
        ISBN 978-5-699-44775-6.

 

Маринина, Александра Борисовна.
    Смерть как искусство : [роман в 2-х книгах] / Александра Маринина. - Москва : ЭКСМО, 2011. - 350 с. - (Королева детектива).
        Книга 1. Маски.
        ISBN 978-5-699-36298-1.

 

Най, Роберт.
    Миссис Шекспир. Полное собрание сочинений / Роберт Най ; пер. с англ. Елены Суриц. - Москва : Текст, 2010. - 252 с.

 

Попов, Янис.
    Кавалер ордена Белой Лилии : историческая повесть-фантастика / Янис Попов. - Екабпилс : б.и., 2011. - 456 с. : ил.

 

Туманов, Никита.
    Метро полит ЭN / Никита Туманов. - Рига : [Никита Туманов], 2011. - 45 с. - На обл.: "Golden, Sch майер".
        ISBN 978-9984-493-57-2. - ISBN 978998449357X.

 

Филатов, Леонид Алексеевич.
    Любовь к трем апельсинам : сказки, повести, пародии / Леонид Филатов ; худож. Владимир Гальдяев ; предисл. Александра Адабашьяна. - Москва : ЭКСМО-Пресс, 1999. - 413, [2] с. : ил.
        Содерж.: Сказки для театра: Про Федота-стрельца, удалого молодца: (По мотивам рус. фольклора); Большая любовь Робин Гуда: (По мотивам англ. фольклора); Любовь к трем апельсинам: (По мотивам К. Гоцци); Повести для кино: Сукины дети: комедия со слезами ; Свобода или смерть: трагич. фантазия; Литературные пародии.
        ISBN 5-04-001958-0.

 

Фэнтези - 2008: [фантастастические произведения] / Михаил Бабкин, Артем Белоглазов, Алексей Бессонов, Олег Бондарев и др. - Москва : ЭКСМО, 2007. - 539 с. - (Боевая магия).
        ISBN 978-5-699-23598-8.

 

Шпиллер, Катерина.

    Рома, прости! : жестокая история первой любви / Катерина Шпиллер. - Москва : ACT ; Астрель, 2011. - 315, [2] с. : ил. ; 21 см. - На обл.: Продолжение "Вам и не снилось" от дочери Галины Щербаковой.

        ISBN 978-5-17-072026-2. - ISBN 978-5-271-33078-0.

 

 

 

Līdzīgi raksti

 

 

 

 

 

Nozaru literatūra

 

Apceļo Baltijas ezeru zemi/ kartogrāfija: UAB Vingis, Jāņa sēta ; foto: A. Balanda, R. Jasinevičienė, J. Junevičus, A. Gončarovs, R. Leleckas, A. Lebeds, L. Mieželytė. - Mērogs nav uzrādīts. - [Krāslava] : Biedrība Eiroreģions "Ezeru zeme", [2007]. - 1 atlants ([32] lpp. spirālē) : 26 krās. Kartes.

 

Blinovs, Edgars.
    "Gribu mīlestību. Īstu!" [Videoieraksts] : videofilma / Edgars Blinovs. - Rēzekne : b.i., 2010. - 1 DVD.

 

Čodrone, Pema.
    Lēciens nezināmajā : kā atbrīvoties no veciem ieradumiem un bailēm / Pema Čodrone ; no angļu valodas tulkojusi Nanete Neimane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. - 108, [2] lpp. - Oriģ. nos.: Taking the leap.
        ISBN 978-993-401-992-0.

 

Dziesmotā Latgale [Multimediju resurss] / Latgales Centrālā bibliotēka. - Daugavpils : Latgales Centrālā bibliotēka, 2001. - 1 DVD. - Pamatinformācija pieejama latgaliešu un krievu val.
        ISBN 978984980256.

 

Frenks, Prabals.
    Manipulācija ar cilvēkiem : pozitīvā pieeja / Prabals Frenks ; no angļu valodas tulkojusi Elita Līdumniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. - 166 lpp. : il. - Oriģ. nos.: People manipulation.
        ISBN 978-993-401-808-4.

 

Izdzeivuot pīdereibu [Audiovizuāls materiāls] : dzeive gleznuos : veļtejums O. Kūkuoja septiņdesmitgadei / Latgalīšu volūdys, literaturys i kulturys viesturis školuotuoju asociacejis nudybynuojums (LVLKSA) ; [filmas režisors] Voldemārs Ivdris ; [montāžas režisors] Māris Justs ; [komponists dziesmām ar A. Kūkoja tekstiem I. Gusāns] Sovvaļnīks. - [Rēzekne] : Latgalīšu volūdys, literaturys i kulturys viesturis školuotuoju asociacejis nudybynuojums (LVLKSA), 2011. - 1 DVD (32:30) : krāsa, skaņa ; 12 cm. - DVD video. - Dokumentāla videofilma.

 

Kristaps un ES [Videoieraksts] : dokumentālas filmas par Eiropas Savienību / Eiropas Savienības informācijas aģentūra ; Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā. - Rīga : Eiropas Savienības informācijas aģentūra ; Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā, 2007. - 1 DVD (63 min., 9 sek.) : skaņa, krāsa ; 11,5 cm. - Nosaukums no diska sākumlapas.
        Saturā: ES vēsture ; ES informācijas punkti ; ES Padome, Komisija, Parlaments un Tiesa ; Eiroklubi un līdzdalība.

 

Latviešu - čehu literāro sakaru pieci gadsimti = Pět staletí lotyšsko - českých literárních vztahů / text a bibliografie Pavel Štoll ; projekta kuratore Anda Lamaša. - Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2006. - 156 lpp. : il. - Ietver bibliogrāfiju. - Teksts paral. latviešu un čehu val. - Tête bêche formāts.
        1. daļa.

 

Liepiņš, Dainis.
    Mācīsimies dejot! : balles deju pašmācība / Dainis Liepiņš. - Rīga : Jumava, 2011. - 240 lpp. : il.
        ISBN 978-9984-389-54-7.

 

Literatūra - starpkompetenču un dialoga attīstītāja [Elektroniskais resurss] : skolotāja rokasgrāmata / [Rēzeknes Augstskola ; tulkotājs Juris Cibulis ; latviešu izdevuma redaktori: Ilga Šuplinska, Ingars Gusāns]. - Rēzekne : Rēzeknes Augstskola, 2010. - 1 CD-ROM ; 12 cm. - Pdf formātā. Failu apskatei pievienota Adobe Acrobat Reader programma. - Tulkots no angļu val.

 

Lorencs, Juris.
    Sarunas ceļā / Juris Lorencs. - Rīga : Jumava, 2011. - 215 lpp : il.,fotogr. +8 lp. krās.il. - (Aiz apvāršņa).
        ISBN 978-9984-389-52-3.

 

Rēzeknes rajons [Kartogrāfiskais materiāls] : tūrisma karte = tourism map / makets un foto: Aleksandrs Lebeds ; Rēzeknes rajona padome. - Mērogs [apm. 1:94,000]. - Rēzekne : Jāņa sēta, 2006. - 1 karte : krās. ; 45 x 40 cm, lp. 48 x 69 cm, saloc. 24 x 14 cm. - Teksts un apzīmējumi latviešu un angļu val. - Ietver papildkarti, tekstu, rādītāju, attālumu tabulu un krās. fotogr.

 

Versija [Audiovizuāls materiāls] : LNO. - Rīga : LNO, 2005. - 1 DVD (ap 60 min.) : skaņa, krāsa ; 12 cm. - Ekrāna formāts 4:3 ; skaņa: LPMC stereo.

 

Vides politikas un integrācijas programma Latvijā [Audiovizuāls materiāls] = Environment policy integration programme in Latvia / eea grants, VARAM. - [Rīga : Hansa Media, 2011]. - 1 DVD (44 min.) : krāsa, skaņa ; 12 cm + teksta piel. (8 lp. : il. ; 12 cm.). - Paralēli latviešu un angļu val.

 

Belarus. Facts. 2010 [Videoieraksts] / Ministry of Foreign Affairs of the Republoc of Belarus. - Minsk : BeITA, [2010]. - 1 optiskais disks.

 

Welcome to the Czech Republic [Elektroniskais resurss] = Vítá Vas Česká republika = Добро пожаловать в Чешскую Республику = La République tchéque vous souhaite la bienvenue = La República Checa le da la bienvenida = Die Tschechische Republik heißt Sie willkommen / Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic. - Praha : Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic, 2005. - 1 CD-ROM ; 12 cm. - Configuration : Windows 98SE, Windows NT, Windows XP, Windows Me ; Minimal configuration : Pentium 800 MHz, 128 MB RAM, CD-ROM drive 8x, resolution 1024x768 ; Recommended configuration : Pentium 1,2 GHz, 256 MB RAM, CD-ROM drive 32x, resolution 1024x768, Audio Card. - Teksts angļu, čehu, franču, vācu, krievu un spāņu val.

 

Добычинский сборник-2/ ред. Ф. П. Федорова ; ДПУ. Кафедра русской литературы и культуры. - Daugavpils : Saule, 2000. - 139 c.
        ISBN 9984-14-124-1.

 

Добычинский сборник-3/ ред. Ф. П. Федорова ; ДПУ. Кафедра русской литературы и культуры. - Daugavpils : Saule, 2001. - 193 c.
        ISBN 998414156X.

 

Еврейская Латвия: краткий путеводитель / составитель Елена Шпунгина ; фотограф Инета Мазкалниня. - Рига : Совет еврейских общин Латвии, 2008. - 64 с. : ил., карт. ; 20 см. - Загл. с обложки.
        ISBN 978-993-480-555-4.

 

Коляда, Михаил Георгиевич.
    Научные открытия и чудеса техники в истории человечества / М. Г. Коляда. - Донецк : БАО, 2007. - 351 с. : ил. - (Интересно о необычном).
        ISBN 966-338-544-8.

 

Региональные Чудские чтения: сборник материалов 2007-2009 / ред.-сост. Т. Е. Наместникова ; Псковская областная научная библиотека, Гдовская районная центральная библиотека, Региональный центр чтения. - Псков : ЛОГОС, 2010. - 163 с.

 

Рудзитис, Янис.
    Контактная механика поверхностей : в 2-х частях / Янис Рудзитис ; Рижский технический университет. Институт технологии машиностроения. - Рига : Рижский технический университет, 2007. - 193 с. : ил. - Включает библиогр.
        Часть 1. Параметры профиля шероховатости поверхности.
        Микротопография шероховатости поверхности.
        ISBN 978-9984-99641-7.

 

Рудзитис, Янис.
    Контактная механика поверхностей : в 2-х частях / Янис Рудзитис ; Рижский технический университет. Институт технологии машиностроения. - Рига : Рижский технический университет, 2007. - 217 с. : ил. - Включает библиогр.
        Часть 2. Микротопография шероховатости поверхности.
        Микротопография шероховатости поверхности.
        ISBN 978-9984-99642-4.

 

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Aljende, Izabela.
    Garu nams / Isabella Aljende ; no spāņu valodas tulkojusi Guna Pigita. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 526, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Casa de los espíritus.
        ISBN 978-993-400-695-1.

 

Bahs, Ričards.

    Tilts pāri mūžībai : romāns / Ričards Bahs ; no angļu val. tulk. Daina Borovska. - 2. izd. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. - 303, [1] lpp. - (Ķengura grāmata). - Oriģ. nos.: The bridge across forever.

        ISBN 978-9984-406-28-2.

 

Di Morjē, Dafne.
    Ābele / Dafne di Morjē ; no angļu valodas tulkojusi Agate Vilde. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 92, [1] lpp. - (Zvaigznes mazā klasika). - Oriģ. nos.: Apple tree.
        ISBN 978-993-400-528-2.

 

Eriksone, Kerola.
    Marijas Antuanetes dienasgrāmata : [romāns] / Kerola Eriksone ; no angl. val. tulk. Diāna Smilga. - Rīga : Kontinents, 2011. - 394,[4] lpp. - Oriģ. nos.: The Hidden Diary of Marie Antoinette.
        ISBN 978-9984-355-64-1.

 

Filipsa, Sūzana Elizabete.
    Tauriņa efekts : romāns / Sūzana Elizabete Filipsa ; no angl. val. tulk. Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, [2011]. - 407 lpp. - Oriģ. nos.: Nobody's Baby but Mine.
        ISBN 978-9984-355-66-5.

 

Grišams, Džons.
    Šantāža / Džons Grišams ; no angļu valodas tulkojis Allens Pempers. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 461, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Associate.
        ISBN 978-993-401-841-1.

 

Keita, Lorena.
    Eņģeļu mīlestība / Lorena Keita ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Elsberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 470, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Torment. - "Eņģeļu nakts" triloģijas otrā grāmata.
        ISBN 978-993-402-043-8.

 

Kellija, Ketija.

    Tikai reizi dzīvē / Ketija Kellija ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa. - Rīga : Kontinents, 2011. - 432 lpp. - Oriģ. nos.: Once in a Lifetime.

        ISBN 978-9984-355-65-8.

 

Pīrsona, Alisona.
    Es nezinu, kā viņa to dara / Alisona Pīrsona ; no angļu valodas tulkojusi Vanda Tomaševiča. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 373, [2] lpp. - Bibliogr.: [375.] lpp. - Oriģ. nos.: I don't know how she does it.
        ISBN 978-993-402-246-3.

 

Reihsa, Ketija.

    Noslēpumainie kauli : [romāns] / Ketija Reihsa ; no angl. val. tulk. Jānis Markots. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 268 lpp. - Oriģ. nos.: Bare Bohes.

        ISBN 978-993-402-189-3.

 

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Акунин, Борис.
    Смерть на брудершафт : роман-кино / Борис Акунин ; худож. Игорь Сакуров. - Москва : АСТ ; Астрель, 2011. - 426, [19] с. : ил., портр. - (Роман-кино). - "Смерть на брудершафт"- название цикла из 10 повестей в экспериментальном жанре «роман-кино», призванном совместить литературный текст с визуальностью кинематографа.
        Содерж.: Операция "Транзит" : фильма девятая ; Батальон ангелов : фильма десятая.
        ISBN 978-5-17-075257-7. - ISBN 978-5-271-37052-6.

 

Антропов, Петр (Петр Иванович).
    Я крещен старовером... / Петр Антропов. - Рига : б.и., 2010. - 51 с.

 

Браун, Сандра.
    Серая мышка : роман / Сандра Браун ; пер. с англ. Е. Лисиченко. - Москва : ЭКСМО, 2004. - 252 с. ; 17 см. - (Голос сердца).
        ISBN 5-699-04723-9.

 

Вересов, Дмитрий.
    Сны женщины : театральный роман в двух частях / Дмитрий Вересов, Евгений Хохлов. - Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : Астрель-СПб ; Владимир : ВКТ, 2011. - 246 с. - (Семейный альбом).
        ISBN 978-5-17-073375-0.

 

Вилье, Жерар де.
    Мисс Нокаут : романы : пер. с фр. / Жерар де Вилье. - Москва : Интердайджест, 1994. - 424 с. - (Строго секретно).
        Содерж.: Мисс Нокаут ; Рандеву в Сан-Франциско.
        ISBN 5-86595-100-9.

 

Гилберт, Элизабет.
    Последний романтик : [роман] / Элизабет Гилберт ; пер. с англ. Ю. Ю. Змеевой. - Москва : РИПОЛ классик, 2011. - 383 c. - (Есть, молиться, любить). - Ориг. назв.: The last American man.
        ISBN 978-5-386-03088-9.

 

Громов, Александр.
    Шаг влево, шаг вправо : роман / Александр Громов. - Москва : ЭКСМО, 2005. - 381 с. ; 17 см. - (Стальная крыса).
        ISBN 569912831X.

 

Добычин, Леонид (Леонид Иванович).
    Полное собрание сочинений и писем / Л. Добычин ; сост., вступ. ст., прим. В. М. Бахтина ; ред. А. К. Славинской, А. Ф. Белоусова. - Санкт-Петербург : Звезда, 1999. - 542 с., [8] л. фотогр.
        ISBN 5-7439-0042-6.

 

Донцова, Дарья Аркадьевна.
    Развесистая клюква Голливуда : роман / Дарья Донцова. - Москва : ЭКСМO, 2011. - 382 с. - (Иронический детектив ; Любимица фортуны Степанида Козлова).
        ISBN 978-5-699-43433-6.

 

Капор, Момо.
    Хроника потерянного города : Сараевская трилогия / Момо Капор ; пер. с сербского В. Н. Соколова. - Санкт-Петербург : Скифия, 2008. - 362, [2] с. ; 21 см. - (Славянская карта). - Ориг. назв.: Copojeвско трилогиjо.
        Содерж.: Хранитель адреса ; Последний рейс на Сараево ; Хроника потерянного города.
        ISBN 978-5-903463-14-5.

 

Купер, Александр.
    Ангел мой : роман-таблоид / Александр Купер. - Москва : Время, 2011. - 284, [3] с., [8] л. ил. ; 17 см. - (Документальный роман).
        ISBN 978-5-9691061-3-0.

 

Литвинова, Анна Витальевна.
    Прогулки по краю пропасти : [роман] / Анна Литвинова, Сергей Литвинов. - Москва : ЭКСМО, 2010. - 381 с. ; 17 см. - (Две звезды российского детектива).
        ISBN 978-5-699-38105-0.

 

Мопассан, Ги де.
    Любовь втроем : сборник : пер. с фр. / Ги де Мопассан ; вступ. ст. Исаака Бабеля. - Москва : Олма-Пресс, 1993. - 381, [2] с. - (Купидон).
        ISBN 5-87322-005-0.

 

Ондатже, Майкл.
    Дивисадеро / Майкл Ондатже ; пер. с англ. А. Сафронова. - Санкт-Петербург : Азбука, 2011. - 286, [1] с. ; 21 см. - (Цвет литературы) (Лауреат Букеровской премии). - Ориг. назСафроновв.: Divisadero.
        ISBN 978-5-389-02186-0.

 

Пендлтон, Дон.
    Поцелуй смерти : пер. с англ. / Дон Пендлтон. Экспресс в рай / Терри Стюарт. Тень маньяка / Роберт Блок. - Минск : Дайджест, 1992. - 389 с. - (Супер криминальный клуб).
        ISBN 5-8284-0013-4.

 

Петрушевская, Людмила Стефановна.
    Конфеты с ликером : (истории из жизни) / Людмила Петрушевская. - Москва : АСТ ; Астрель, 2011. - 315 c.
        ISBN 978-5-17-073894-6.

 

Рейтэ, Ене.
    Циклон "Блондинка" : роман / Енэ Рейтэ ; пер. с венг. Т. И. Воронкиной. - Москва : Phantom press, 1999. - 256 с. ; 17 см. - (Мышьяк и кружево).
        ISBN 5-86471-192-6.

 

Савицкий, Станислав Николаевич.
    Любовь до последней пули : [роман] / Станислав Савицкий. - Москва : ЭКСМО, 2003. - 285 с. ; 17 см. - (Русский бестселлер).
        ISBN 5-699-01282-6.

 

Серова, Марина Сергеевна.
    Смешные деньги : [повести] / Марина Серова. - Москва : ЭКСМО, 2004. - 317 с. ; 17 см. - (Телохранитель Евгения Охотникова).
        Содерж.: Смешные деньги ; С дальним прицелом.
        ISBN 5-699-07231-4.

 

Смит, Лиза Джейн.
    Запретная игра : [роман] / Л. Дж. Смит ; пер. с англ. А. Бабушкиной. - Москва : ЭКСМО ; Санкт-Петербург : Домино, 2011. - 270, [1] с.
        Книга 1. Охотник.
        ISBN 978-5-699-50783-2.

 

Сухов, Евгений Евгеньевич.
    Генералы шального азарта / Евгений Сухов. - Москва : ЭКСМО, 2011. - 350 с. - (Я - вор в законе).
        ISBN 978-5-699-49666-2.

 

Сухов, Евгений Евгеньевич.
    Короли блефа / Евгений Сухов. - Москва : ЭКСМО, 2011. - 350 с. - (Я - вор в законе).
        ISBN 978-5-699-48335-8.

 

Шилова, Юлия Витальевна.
    С пляжа к алтарю, или Танго курортной страсти / Юлия Шилова. - Москва : АСТ ; Владимир : Астрель ; ВКТ, 2011. - 317 с. - (http://shilova.ast.ru).
        ISBN 978-5-17-073981-3. - ISBN 978-5-17-073987-5.

 

 

 

Līdzīgi raksti

 

 

 

 

 

Nozaru literatūra

 

Bula, Dace.
    Mūsdienu folkloristika : paradigmas maiņa / Dace Bula ; Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, Latviešu folkloras krātuve. - Rīga : Zinātne, 2011. - 317, [1] lpp. - (Folkloristikas bibliotēka). - Bibliogr.: 271.-[302.] lpp.
        ISBN 978-9984-8089-3-2.

 

Dabas vērtības Zemgalē/ teksta autore Anita Banziņa ; grāmatas sastādītājs Juris Kālis ; fotogrāfiju autori: Jānis Liepa, Juris Kālis, Anita Banziņa. - [Jelgava] : Zemgales plānošanas reģions, [2011]. - 112, [7] lpp. : il. (krās.), kartes.

 

Dugana, Elena.
    Baltā maģija / Elena Dugana ; no angļu valodas tulkojusi Gundega Gaile. - Rīga : Jumava, 2011. - 295 lpp. : il. - Bibliogr.: [288.]-291. lpp. un rād. [283.]-287.lpp. - Oriģ. nos.: Book of witchery.
        ISBN 978-9984-389-71-4.

 

Heidegera Rīgas rudens: Martins Heidegers Rīgā / sastād. Raivis Bičevskis. - Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2011. - 387 lpp. - (Heidegera lasījumi ; 1).
        ISBN 978-9984-624-83-9.

 

Kārlaila, Marī-Klēra.
    Kā kļūt par magnētu naudai / Marī-Klēra Kārlaila ; no angļu valodas tulkojusi Īrisa Vīka. - [Rīga] : Avots, 2011. - 206, [1] lpp. - Oriģ. nos.: How to become a money magnet. - Autore uzrādīta uz vāka.
        ISBN 978-9984-85938-5.

 

Karlo Karrā: no avangarda līdz mītam : izstādes katalogs / Massimo Karras red. = Carlo Carra. Dall'avanguardia al mito : catalogo della mostra / a cura di Massimo Carra. - Rīga : [b. i.], 2000. - 159 lpp. : il. - Bibliogr.: 157.-159. lpp. - Teksts paral. latviešu un itāliešu val.

 

Liepa, Dzintra.
    Es jau adu! / Dzintra Liepa. - Rīga : Avots, 2011. - 87 lpp. : il. - 5.-6.
        ISBN 978-9984-85924-8.

 

Ontona Skryndys latgalīšu gramatikai 100: 1. starptautisko latgalystikys konference, Sanktpīterburga, 2008. goda 19.-20. septembris / Sanktpīterburgys universitate, Latvejis universitate, Rēzeknis augstškola ; VIA latgalica. Humanitāro zinātņu žurnāls. - Rēzekne : Rēzeknes Augstskola, 2009. - 184 lpp.
        1.[sēj.].
        ISBN 977-1-691-55600-8.

 

Patība: personības ceļā uz laikmetīgo mākslu - Padomju Latvijas 60.-80. gadi / sastādītāja un galvenā redaktore, teksta autore Helēna Demakova ; bibliogrāfijas un personu rādītāja sastādītāja Aivija Everte. - Rīga : Latvijas Republikas Kultūras ministrija, 2011. - 416 lpp. : il. (arī krās.), portr., faks. - Bibliogrāfija: 385.-400. lpp. un rādītājs: 406.-415. lpp.
        Intervējamie: Jānis Borgs, Ojārs Ābols, Boriss Bērziņš, Auseklis Baušķenieks, Maija Tabaka, Imants Lancmanis, Bruno Vasiļevskis, Miervaldis Polis, Māris Ārgalis, Ilmārs Blumbergs, Andris Grīnbergs, Aija Zariņa, Hardijs Lediņš, Egons Spuris, Andrejs Grants, Inta Ruka.
        ISBN 978-993-480-102-0.

 

Ragozins, Boriss.
    Garšvielu ārstnieciskās īpašības / B. Ragozins ; no krievu valodas tulkojusi Aina Cebura. - Rīga : Rēriha grāmatnīca, 2010. - 206, [1] lpp. : tab. - (Veselības formula). - Bibliogr.: [204.] lpp. - Oriģ. nos.: Формула здоровья.
        ISBN 978-9984-7505-9-0.

 

Robertsons, Robins.
    Indras tīkls / Robins Robertsons ; no angļu valodas tulkojis Normunds Pukjans. - Rīga : Jumava, [2011]. - 182, [1] lpp. : il. - Bibliogr.: 174.-[181.] lpp. - Oriģ. nos.: Indra's net.
        ISBN 978-9984-389-73-8.

 

Sistēmiskās domāšanas integrēšana vides politikā/ Andra Blumberga, Dagnija Blumberga, Gatis Bažbauers, Pols Dāvissens, Ērlings Moksness, Ilze Dzene, Aiga Barisa, Gatis Žogla, Elīna Dāce, Alise Bērziņa ; Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts. - Rīga : Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts, 2010. - 225 lpp. : diagr., il., sh., tab. - Bibliogr. nodaļu beigās.
        ISBN 978-993-481-960-5.

 

To nedrīkst nezināt!: [atmiņu krājums] / sastād. Gundars Bērziņš, Elmārs Alksnis. - Cēsis : Kultūras biedrība "Harmonija", 2011. - 216 lpp. : il.
        ISBN 978-993-480-415-1.

 

Жалпанова, Линиза.
    Квашеная капуста : рецепты здоровья и красоты / Жалпанова Линиза. - Москва : РИПОЛ классик, 2007. - 63 с. - (Здоровье и красота).
        ISBN 978-5-7905-4066-0.

 

Лаврушина, Елена.
    Магические свойства золотого уса / Е. Лаврушина. - Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : Сова, 2006. - 126 с. : ил. - (Растение № 1 в России).
        ISBN 5-17-038015-1.

 

Ляхова, Кристина Александровна.
    Как излечить диабет народными средствами / К. А. Ляхова. - Москва : Рипол классик, 2007. - 63 с. - (Здоровый образ жизни и долголетие).
        ISBN 978-5-7905-4808-6.

 

Неумывакин, Иван Павлович.
    Алоэ : мифы и реальность / И. П. Неумывакин. - Москва : Диля ; Санкт-Петербург, 2007. - 125 с. : ил.
        ISBN 9785885033657077.

 

Неумывакин, Иван Павлович.
    Горчица на страже здоровья / И. П. Неумывакин. - Москва : Диля ; Санкт-Петербург, 2006. - 95 с. : ил.
        ISBN 5-88503-459-1.

 

Светлицкая, А.
    Лучшие рецепты ясновидящей Ванги / А. Светлицкая. - Москва : РИПОЛ классик, 2007. - 62,[1] с. - (Здоровье и красота).
        ISBN 978-5-7905-4197-1.

 

Хартиг, Катарина.
    Европейские принцессы / Катарина Хартиг ; пер. со швед. Е. Н. Хохловой. - Санкт-Петербург : Амфора, 2009. - 286, [1] с. ; 21 см. - (Читать [модно]).
        ISBN 978-5-367-01128-9.

 

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Celma, Aija.
    Novadu sasaukšanās : [dzeja] / Aija Celma, Elita Bičevska, Mārīte Bikovska. - [B. v.] : Visual studio, 2011. - 155 lpp. : il.
        ISBN 978-9984-87308-4.

 

Džonsone, Millija.
    Neprātīgā vasara / Millija Džonsone ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule. - Rīga : Kontinents, [2011]. - 427 lpp. - Oriģ. nos.: Summer fling.
        ISBN 978-9984-355-67-2.

 

Kronbergs, Juris.
    Ik diena / Juris Kronbergs. - [Rīga] : Mansards, 2011. - 106, [1] lpp.
        ISBN 978-9984-87214-8.

 

Neiharts, Džons G.
    Runā Melnais Briedis : Oglalu cilts Sū indiāņu svētā vīra dzīvesstāts, kā to pastāstījis Džons G. Neiharts (Liesmojošā Varavīksne) / Dž. G. Neiharts ; Raimonda Demalī komentāri ; Stāvošā Lāča zīmējumi ; no angļu valodas tulkojusi Ineta Zalāne. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 296 lpp., [32] lpp. il. : kartes. - Bibliogr.: [279.]-288. lpp. un rād.: [289.]-296. lpp. - Oriģ. nos.: Black Elk speaks.
        ISBN 978-993-400-941-9.

 

Nikolss, Deivids.
    Viena diena / Deivids Nikolss ; no angļu valodas tulkojusi Silvija Brice. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 501, [2] lpp. - Oriģ. nos.: One day.
        ISBN 978-993-402-086-5.

 

Rēzekne - 2011: dzejoļu almanahs / sast. Olga Afanasjeva. - Rēzekne : [b. i.], 2011. - 284 lpp. : il.
        ISBN 978-9984-493-64-0.

 

Robertsa, Nora.

    Mīlas svelme : romāns / Nora Robertsa ; no angl. val. tulk. Liāna Niedra. - Rīga : Kontinents, 2011. - 432 lpp.

        ISBN 978-9984-355-69-6.

 

Šmite, Linda.
    Vella skuķis / Linda Šmite ; Elita Ābele, ilustrācijas. - [Rīga] : Lauku Avīze, 2011. - 205 lpp. : il. - (Lata romāns ; 9 (147).
        ISBN 978-9984-87809-6.

 

Urtāne, Rasma.
    Kastaņu sniegs : dzejoļi / Rasma Urtāne ; māksl. Andra Meinarte. - Jelgava : Jelgavas latviešu biedrība, 2011. - 142 lpp. : il.
        ISBN 978-993-482-421-0.

 

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Бушков, Александр Александрович.
    Охота на пиранью : [роман] / А. Бушков. - Санкт-Петербург : Нева, 1996. - 462 с. - (Сезон новинок).
        ISBN 5-7654-0053-1.

 

Вильмонт, Екатерина Николаевна.
    Девочка с перчиками : [роман] / Екатерина Вильмонт. - Москва : АСТ ; Астрель, 2011. - 318 с.
        ISBN 978-5-17-075440-3. - ISBN 978-5-271-37147-9.

 

Вулф, Джин.
    Марионетки : [сборник] : пер. с англ. / Джин Вулф. - Ангарск : Амбер ; Сигма-пресс, 1993. - 379,[1] с. ; 20 см. - (Англо-американская фантастика XX века).
        Содерж.: Дамона Кинг-победительница тьмы ; Песнь преследования ; Марионетки.
        ISBN 588358019X.

 

Волгин, Игорь Валентинович.
    Бордель для депутатов : [повести] / Игорь Волгин. - Москва : ЭКСМО-Пресс, 1998. - 505, [2] с. - (Вне закона).
        ISBN 5-04-001893-2.

 

Дэвидсон, Каролина.
    Невеста по заказу : роман / Каролина Дэвидсон ; пер. с англ. Е. Ю. Кильпио. - Москва : АСТ, 1998. - 461 с. - (Шарм).
        ISBN 5-237-00485-7.

 

Деланси, Элизабет.
    Нежное прикосновение : роман / Элизабет Деланси ; пер. с англ. Н. Латышевой. - Москва : ОЛМА-Пресс, 1995. - 367 с. - (Волшебный Купидон).
        ISBN 5-87322-214-2.

 

Донцова, Дарья Аркадьевна.
    Черный список деда Мазая : роман / Дарья Донцова. - Москва : ЭКСМO, 2011. - 350 с. - (Иронический детектив ; Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант).
        ISBN 978-5-699-50682-8.

 

Злотников, Роман Валерьевич.
    Леннар. Книга бездн : роман / Роман Злотников, Антон Краснов. - Москва : Армада ; Альфа-книга, 2006. - 345 с. : ил. - (Фантастический боевик).
        ISBN 5-935566-86-9.

 

Левитина, Наталия Станиславовна.
    Великолепная корпоративная вечеринка : роман / Наталия Левитина. - Москва : АСТ ; Владимир : Астрель ; ВКТ, 2011. - 318 с. - (Девушка без недостатков).
        ISBN 978-5-17-074384-1. - ISBN 978-5-271-35998-9. - ISBN 978-5-226-04192-1.

 

Линдсей, Джоанна.
    Нежная мятежница : роман / Джоанна Линдсей ; пер. с англ. А. М. Фроловского. - Москва : АСТ, 1998. - 508 с. - (Откровение).
        ISBN 5-237-00226-9.

 

Линдсей, Джоанна.
    Тайная страсть : [роман] : пер. с англ. / Джоанна Линдсей. - Москва : Меркурий, 1994. - 319 с.
        ISBN 587301069X.

 

Макнот, Джудит.
    Что я без тебя... : [роман] / Джудит Макнот ; пер. с англ. Е. Шерра. - Москва : АСТ, 1997. - 510 с. - (Откровение). - Ориг. назв.: Until you.
        ISBN 5-15-000398-0.

 

Мартьянов, Андрей Л.
    След Фафнира / Андрей Мартьянов. - Санкт-Петербург : Лениздат, 2007. - 414, [2] с. - (Боевая фантастика).
        ISBN 5-289-02564-2.

 

Пега, Бонни.
    Только ты : пер. с англ. / Бонни Пега. Вкус искушения / Лори Коупленд. - Смоленск : Русич, 1994. - 440 с. - (Алая роза).
        ISBN 5-631-00005-9.

 

Ромен, Жюль, 1885-1972.
    Люсьена ; Детская любовь ; Парижский эрос : романы : пер. с фр. / Жюль Ромэн. - Москва : Зевс, 1993. - 570,[1] с. ; 21 см. - (Любовный роман : Бестселлер былых времен ; 11). - Загл. пер. : Парижский эрос.
        ISBN 5-7104-0016-5.

 

Стил, Даниэла.
    Мечта : роман / Даниэла Стил ; пер. с англ.Т. Л. Шишовой. - Москва : ЭКСМО ; Крон-Пресс, 1995. - 409 с. - (Баттерфляй).
        ISBN 5-85585-223-7.

 

Сушинский, Богдан Иванович.
    Странники войны : [роман] / Богдан Сушинский. - Москва : Вече, 2011. - 461, [2] с. - (Секретный фарватер).
        ISBN 978-5-9533570-4-3.

 

Флетчер, Энн.

    Мадам в сенате : [сборник : перевод] / Энн Флетчер. - Москва : ИнтерДайджест, 1993. - 328,[1] с. ; 22 см. - (Бестселлеры мира). - На пер. авт.: Энн Флетчер.

        Содерж.: Мадам в сенате / Э. Флетчер. Праздник любви / С. Бурдон. Чувственная женщина / Р. Диксон.

        ISBN 5-86595-075-4.

 

Харрис, Джоан.
    Темный ангел : [роман] / Джоанн Харрис ; пер. с англ. Е. Костиной. - Москва : ЭКСМО ; Санкт-Петербург : Домино, 2011. - 365 с. - (Diamonds. Мировая коллекция).
        ISBN 978-5-699-51220-1.

 

Эдмондз, Люсинда.
    Ангел в аду / Люсинда Эдмондз ; пер. с англ. Т. Вальтер. - Смоленск : Русич, 1994. - 445 с. - (Алая роза).
        ISBN 588590104X.

 

 

 

 

Līdzīgi raksti

 

 

 

 

 

Nozaru literatūra

 

Bono, Edvards de.
    Kā gūt radošas idejas : 62 vingrinājumi domāšanas attīstīšanai / Edvards de Bono ; no angļu valodas tulkojusi Signe Skujeniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. - 169, [7] lpp. - Oriģ. nos.: How to have creative ideas.
        ISBN 978-993-401-960-9.

 

Dīpoldere, Annete.
    Filcēti adījumi : somas, cepures, aksesuāri / Annete Dīpoldere ; no vācu val. tulk. Sinda Krastiņa. - Rīga : Jumava, 2011. - 87 lpp. : il.
        ISBN 978-9984-389-57-8.

 

Kusiņš, Juris.
    Civilā aizsardzība : mācību līdzeklis / Juris Kusiņš, Gunta Kļava. - Mārupe : Drukātava, 2011. - 377 lpp. : il., tab., veidlapas. - Bibliogrāfija: 320.-323. lpp.
        ISBN 978-9984-85331-4.

 

Mestls, Bernhards.
    Šaoliņas mācība / Bernhards Mestls ; no vācu valodas tulkojusi Aija Jakoviča. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. - 240 lpp. - Oriģ. nos.: Shaolin. - Ietver rādītāju: 237.-240. lpp.
        ISBN 978-993-401-980-7.

 

Rožkalne, Regīna.
    Dārza ziedi : leģendas, ticējumi, ārstēšana / R. Rožkalne. - Rīga : Lietišķās apmācības centrs, 2011. - 252 lpp. : il. - Latīnisko nosaukumu saraksts: 250.-252. lpp.
        ISBN 978-993-481-177-7.

 

Šulca, Iveta.
    Tepat, Eiropā : pārdomas / Iveta Šulca. - Rīga : Lauku Avīze ; Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā, 2011. - 171 lpp. : il., karte, tab.
        ISBN 978-9984-8279-8-8.

 

Щеглов, Алексей.
    Записки эрзац-внука / Алексей Щеглов. - Москва : Захаров, 2011. - 334 с.
        ISBN 978-5-8159-1065-2.

 

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Aljende, Isabella.
    Sēpijas portrets / Isabella Aljende ; no spāņu valodas tulkojusi Dace Meiere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. - 409, [2] lpp. - Oriģ. nos.: Retrato en sepia.
        ISBN 978-993-401-330-0.

 

Feibers, Mišels.
    Ziedlapiņas tumši sārtās un baltās / Mišels Feibers ; no angļu valodas tulkojusi Alda Vāczemniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 1118, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Crimson petal and the white.
        ISBN 978-9984-402-97-0.

 

Garsija, Kami.
    Skaistā tumsa : romāns / Kami Garsija, Mārgareta Stola ; no angļu val. tulk. Aija Vālodze. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 559, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Beautiful Darkness.
        ISBN 978-993-401-891-6.

 

Mīda, Rišela.
    Vampīru akadēmija / Rišela Mīda ; no angļu valodas tulkojusi Laura Dreiže. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. - 351, [1] lpp. - (Pasaules bestsellers). - Oriģ. nos.: Vampire academy.
        ISBN 978-993-402-029-2.

 

Sagāna, Fransuāza.
    Esiet sveicinātas, skumjas / Fransuāza Sagāna ; no franču valodas tulkojusi Inta Geile. - Rīga : Jumava, 2011. - 108, [3] lpp. - Oriģ. nos.: Bonjour tristesse.
        ISBN 978-9984-389-46-2.

 

Verbērs, Bernārs.
    Tanatonauti / Bernārs Verbērs ; no franču valodas tulkojusi Maija Indraša. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 640 lpp. - Oriģ. nos.: Les Thanatonautes.
        ISBN 978-993-401-352-2.

 

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Аксенов, Даниил Павлович.
    Самозванец : роман / Даниил Аксенов ; худож. О. Юдин. - Москва : Армада ; Альфа-книга, 2009. - 444 с. : ил. - (Магия фэнтези).
        ISBN 978-5-9922032-1-9.

 

Архарова, Юлия Андреевна.
    Ночная гостья : роман / Юлия Архарова ; худож. О. Юдин. - Москва : Армада ; Альфа-книга, 2010. - 378 с. : ил. - (Магия фэнтези).
        ISBN 978-5-9922063-9-5.

 

Braun, Lilian Jackson.
    Кот, который плыл вверх по ручью : [роман] / Лилиан Джексон Браун ; пер. с англ. Е. З. Фрадкина. - Санкт-Петербург : Амфора, 2009. - 286 с. ; 17 см. - (Кот, который...).
        ISBN 978-5-367-01202-6.

 

Бруйе, Кристин.
    Коллекционер : [роман] / Кристин Бруйе ; пер. с фр. Марии Лазуткиной. - Москва : ЭКСМО, 2006. - 350, [1] с. ; 17 см. - (Анатомия детектива) (Инфернальный детектив). - Ориг. назв.: Ie Collectionneur.
        ISBN 5-699-16113-9.

 

Гарвуд, Джулия.
    Добрый ангел : [роман] / Джулия Гарвуд ; пер. с англ. В. С. Флоровой. - Москва : АСТ, 2003. - 398 c. ; 17 см. - (мини-Шарм).
        ISBN 5-17-020184-2.

 

Гармаш-Роффе, Татьяна.
    Голая королева / Татьяна Гармаш-Роффе. - Москва : ЭКСМО, 2010. - 351 с. ; 17 с. - (Детектив высшего качества).
        ISBN 978-5-699-42957-8.

 

Джеймс, Роби.
    Сильнее только страсть : [роман] / Роби Джеймс ; пер. с англ. Ю. С. Хазанова. - Москва : АСТ, 2004. - 318 с. ; 17 см. - (мини-Шарм).
        ISBN 5-17-022115-0.

 

Злато слово: поэзия : 825-летию средневекового исторического произведения "Слову о полку Игореве" посвящается / Библиотека международного альманаха "Славянские колокола". - Донецк : Каштан, 2010. - 461 с.
        ISBN 978-966-427-229-9.

 

Зыков, Виталий Валерьевич.
    Конклав Бессмертных. В краю далеком : роман / Виталий Зыков ; худож. О. Юдин. - Москва : Армада ; Альфа-книга, 2008. - 405 с. : ил. - (Магия фэнтези).
        ISBN 978-5-9922007-7-5.

 

Калугин, Алексей Александрович.
    Время лживой луны : роман / Алексей Калугин. - Москва : ЭКСМО, 2009. - 382 с. - (Абсолютное оружие).
        ISBN 978-5-699-32598-6.

 

Камерон, Стелла.
    Тот, кого ищут : роман / Стелла Камерон ; пер. с англ. О. В. Замятиной. - Москва : Центрполиграф, 2011. - 313, [1] с. - Ориг. назв.: A marked man.
        ISBN 978-5-227-02725-2.

 

Лем, Станислав.
    Солярис ; Эдем ; Непобедимый : пер. с польского / Станислав Лем. - Москва : АСТ ; Полиграфиздат, 2010. - 606 с. - (Зарубежная классика).
        ISBN 978-5-17-061751-7. - ISBN 978-5-403-02090-9. - ISBN 978-5-421-50621-8.

 

Макарова, Инета.
    Солнечный ветер / Инета Макарова. - Даугавпилс : [б. и.], 2011. - 107 с.
        ISBN 978-9984-492-29-2.

 

Макгоуэн, Энтони.
    Охота : [роман] / Энтони Макгоуэн ; пер. с англ. В. Майского. - Москва : АСТ ; Хранитель, 2007. - 317, [1] с. ; 20 см. - (Классический детектив). - Ориг. назв.: McGowan, Anthony. Stag hunt.
        ISBN 5-17-039406-3. - ISBN 5-9713377-5-0. - ISBN 5-9762153-1-9.

 

Марш, Найо.
    Заклятие древних маори : [роман] / Найо Марш ; пер. с англ. А. В. Санина. - Москва : АСТ ; Владимир : Астрель ; ВКТ, 2011. - 413 с. ; 17 см. - (Английский детектив: лучшее).
        ISBN 978-5-17-069590-4. - ISBN 978-5-271-31770-5. - ISBN 978-5-226-03411-4.

 

Незнанский, Фридрих Евсеевич.
    Свиданий не будет : [роман] / Фридрих Незнанский. - Москва : АCT ; Олимп, 1999. - 510 с. - (Господин адвокат).
        ISBN 5-7390-0808-5. - ISBN 5-237-01064-4.

 

Проханов, Александр Андреевич.
    Алюминиевое лицо : [роман] / Александр Проханов. - Санкт-Петербург : Амфора, 2011. - 255 с. - (Читать модно).
        ISBN 978-5-367-01903-2.

 

Рассохин, Александр Яковлевич.
    Сто стихотворений и еще двадцать пять / Александр Рассохин. - Резекне : [б. и.], 2011. - 185 с.

 

Ридинг, Марио.
    52, или Предсказание Нострадамуса : [роман] / Марио Ридинг ; пер. с англ. А. Бушуева, Т. Бушуевой. - Москва : АСТ ; Астрель, 2011. - 348, [2] с. - Ориг. назв.: The 52.
        ISBN 978-5-17-063128-5. - ISBN 978-5-271-33234-0.

 

Ридпат, Майкл.
    Последняя сделка : роман / Майкл Ридпат ; пер. с англ. Г. Б. Косова. - Москва : АСТ ; Люкс, 2004. - 445, [1] с. ; 17 см. - (Bestseller).
        ISBN 5-17-023664-6. - ISBN 5-9660011-1-1.

 

Смолл, Бертрис.
    Пленница судьбы : роман / Бертрис Смолл ; пер. с англ. Т. А. Перцевой. - Москва : АCT ; Транзиткнига, 2003. - 318 с. ; 17 см. - (Очарование) (мини-Шарм).
        ISBN 5-17-008301-7. - ISBN 5-9578032-4-3.

 

Сушинский, Богдан Иванович.
    Власов : Восхождение на эшафот : [роман] / Богдан Сушинский. - Москва : Вече, 2011. - 381, [2] с. - (Секретный фарватер).
        ISBN 978-5-9533560-5-3.

 

Хокинс, Карен.
    Подари мне поцелуй : роман / Карен Хокинс ; пер. с англ. Т. А. Зайцевой. - Москва : АСТ ; Транзиткнига, 2006. - 318 с. ; 17 см. - (мини-Шарм).
        ISBN 5-17-037016-4. - ISBN 5-9713234-2-3.

 

Харрисон, Ким.
    Как ни крути - помрешь : [роман] / Ким Харрисон ; пер. с англ. Е. Маликовой. - Москва : ACT ; Астрель, 2011. - 478 с. - Ориг. назв.: Every which way but dead.
        ISBN 978-5-17-061311-3. - ISBN 978-5-271-33732-1.

 

Шлинк, Бернхард.
    Три дня : [роман ] / Бернхард Шлинк ; пер. с нем. Инны Стребловой. - Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2010. - 254 с. - Ориг. назв.: Das wochenende.
        ISBN 978-5-9985109-4-6.

 

 

 

 

 

Līdzīgi raksti