Nozaru literatūra

 

Brukss, Maikls.
    13 zinātnes mistērijas : pārsteidzošākie mūsdienu zinātnes noslēpumi, kurus nav iespējams izskaidrot / Maikls Brukss ; no angļu valodas tulkojusi Ilze Paegle-Mkrtčjana. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2011. - 389, [1] lpp. - Ietver bibliogr.: 255.-[375.] lpp. un rād.: 377.-[390.] lpp. - Oriģ. nos.: 13 things that dont't make sense.
        ISBN 978-9984-233-62-8.

 

Cīpa, Velta.
    Ēdināšanas uzņēmuma aprīkojums / Velta Cīpa, Agrita Šulce. - Rīga : Jumava, [2011]. - 94 lpp. : il.
        ISBN 978-9984-388-81-6.

 

Dubkēvičs, Lotārs.
    Līderība vadīšanā / Lotārs Dubkēvičs. - Rīga : RaKa, 2011. - 120 lpp. : tab. - (Pedagoģiskā bibliotēka. Izglītības vadība).
        ISBN 978-9984-461-67-0.

 

Forands, Ilgvars.
    Viesnīcas menedžments / Ilgvars Forands. - Rīga : Latvijas Izglītības fonds, 2011. - 232 lpp. : graf., tab. - Ietver bibliogr.: 230. lpp.
        ISBN 9984-95589-3.

 

Iepazīsim to, ko mācīsim: reliģiskā daudzveidība: rakstu krājums / sast. Valdis Tēraudkalns ; latviešu teksta red. Rita Kļaviņa ; angļu teksta red. Antra Legzdiņa ; rakstu aut.: Valdis Tēraundkalns, Anta Flipsone, Laima Geikina u.c. - Rīga : Latvijas Bībeles biedrība, 2008. - 127, [1] lpp. : diagr., il., tab. - Bibliogr. norādes parindēs. - Kopsav. angļu val.
        Saturs: Ievads. Jauni impulsi reliģiskajai izglītībai Latvijā / Valdis Tēraudkalns. Reliģiskā izglītība plurālistiskā sabiedrībā / Anta Filipsone. Reliģiskās dažādības mācību didaktiskie nosacījumi / Laima Geikina. Reliģiskā dažādība un etniskā identitāte studiju procesā. Prakstiskās nodarbības un vieslekcijas kā dialoga stiprināšanas līdzeklis / Deniss Hanovs. Ekumenisms postmodernisma skatījumā / Ieva Kārkliņa. Reliģiskā situācija Latvijā 1990.-2000.gadā un tās ietekme uz reliģiskās izglītības stratēģijām / Solveiga Krūmiņa-Koņkova. Reliģiskās izglītības tendences Latgalē: vēsturiskais konteksts / Vladislavs Malahovskis. Daži valodfilozofijas pedagoģiskie aspekti / Jānis Nameisis Vējš. Reliģiskās izglītības nākotnes uzdevumi Latvijā. Paneļdiskusija. / Jānis Nameisis Vējš. Mācību materiāls reliģiskās dažādības mācīšanai klases audzinātāju stundām / Anta Filipsone, Laima Geikina.
        ISBN 978-9984-564-99-9.

 

Kīslings, Klauss.
    Jūs sveicina mīlestība : raksti par diakonisku kultūru / Klauss Kīslings ; red. Guntis Dišlers ; no vācu val. tulk. Rita Juse-Čirkše. - Rīga : Izglītība, 2004. - 132 lpp.
        ISBN 9984-576-21-3.

 

Konuhova, Rasma.
    Tapošanas raksti : lidojumi uz grābekļa / Rasma Konuhova, Dzintra Šulce. - [B. v.] : Unda, [2011]. - 24 lpp. : il.
        ISBN 978-9984-98973-0.

 

Kornblīta, Dženifera.
    Svaigēšana : tas ir tik vienkārši / Dženifera Kornblīta ; no angļu valodas tulkojusi Sintija Zariņa. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, [2011]. - 191 lpp. - Ietver skaidrojošo vārdnīcu, bibliogr. un rādītāju. - Oriģ. nos.: Raw food made easy.
        ISBN 978-993-401-726-1.

 

Krastiņš, Oļģerts.
    Latvijas saimniecības vēsturiskā pieredze : 1918.-1940. / O. Krastiņš. - 2. papild. izd. - Rīga : LV agrārās ekonomikas institūts, 2001. - 223 lpp.
        ISBN 9984-678-04-0.

 

Mākslas vēsture un teorija: 2011/14. - Rīga : LMA Mākslas vēstures institūts, 2011. - 80 lpp. : il. - Teksts paral. latviešu un angl. val.
    ISSN 1691-0869.

 

Valtere, Beāte.
    Floristika : pamatkurss ziedu kārtošanā : 183 krāsainas fotogrāfijas, 32 zīmējumi / Beāte Valtere ; no vācu valodas tulkojusi Sinda Krastiņa. - Rīga : Jumava, [2011]. - 144 lpp. : il. - Oriģ. nos.: Blumen binden und stecken.
        ISBN 978-9984-389-06-6.

 

Viera Talbota, Elizabete.
    Pārsteidzošā mīlestība : Dieva bērnu negaidītā izglābšana : tulk. no angl. val. / Elizabete Viera Talbota. - Rīga : Patmos, 2011. - 96 lpp.
        ISBN 978-9984-514-59-8.

 

Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību/ Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija. - Rīga : LR Ekonomikas ministrija, 2010. gada decembris. - 144 lpp. : tab., sh.
    ISSN 1407-4095.

 

Истратова, Оксана Николаевна.
    Психологическое тестирование детей от рождения до 10 лет / О. Н. Истратова. - 3-е изд. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2011. - 318 с. : ил. ; 21 см. - (Психологический практикум).
        ISBN 978-5-222-18129-4.

 

Королева, Маргарита.
    Легкий путь к стройности : Похудеть навсегда! / Маргарита Королева. - Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : Астрель, 2010. - 191 c. : ил.
        ISBN 978-5-17-059696-6. - ISBN 978-5-9725154-1-7.

 

Леонов, Василий.
    Сбои и ошибки ПК : лечим компьютер сами / Василий Леонов. - Москва : ЭКСМО, 2011. - 331, [1] с. : ил. ; 24 см. - (Компьютер на 100%. Умные книги для умных людей).
        ISBN 978-5-699-48235-1.

 

Пташинский, Владимир Сергеевич.
    Эфективная работа в Windows 7 / Владимир Пташинский. - Москва : Рид Групп ; Читай!, 2011. - 287 с. : ил. - (Стартап на 100%).
        ISBN 978-5-425-20176-8.

 

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Felsbergs, Valdis.
    Māzā nakts mūzika : [noveles] / V. Felsbergs. - Rīga : Drukātava, 2011. - 221 lpp.
        ISBN 978-9984-85330-7.

 

Keiša, Ilze.
    Dzīves mīlēšana / Ilze Keiša, Mārīte Slišāne ; fotografika Jānis Laicāns. - Rēzekne : GIRG, z.s. Jākupāni, 2008. - 130 lpp. : il., portr.
        ISBN 978-9984-94149-3.

 

Koreckis, Daņils.
    Antikillers 3 : [detektīvromāns] / Daņils Koreckis ; no krievu val. tulk. Maija Medne. - [Rīga] : Juvetas, 2011. - 224 lpp. - (Krievu detektīvs).
        1. grāmata.
        ISBN 978-9984-99018-7.

 

Rone, Zinaīda.
    Mīlestība, nodevība, naids / Z. Rone. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2004. - 71 lpp.
        ISBN 9984-270-60-3.

 

Sedlenieks, Didzis.
    Bohēmijas zaglis / Didzis Sedlenieks. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 175 lpp.
        ISBN 978-993-401-862-6.

 

Širins, Leons.
    Dzeivam dzeivē dzeiva dzeive... : (romans - ironiskō tragedeja) / Leons Širins ; māksl. J. Gailums. - Rēzekne : Gaisma L, 2005. - 155 lpp.
        ISBN 9984-92742-7.

 

Turgeņevs, Ivans.
    Stepes karalis Līrs / Ivans Turgeņevs ; no krievu valodas tulkojis Talrids Rullis. - Rīga : Dienas Grāmata, [2011]. - 334, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Степной кароль Лир.
        ISBN 978-9984-8476-4-1.

 

Žuravska, Dzintra.
    Atgūtās pajumtes : romāns / Dzintra Žuravska. - Rīga : Sol Vita, [2009]. - 375 lpp. - Romānu cikla "Skarbajā krastā" 5. romāns.
        ISBN 978-9984-7597-1-5.

 

Žuravska, Dzintra.
    Ne jau pēdējo dienu dzīvojam : romāns / Dzintra Žuravska. - Rīga : SOL VITA, [2011]. - 376, [1] lpp. - Romānu cikla "Skarbajā krastā" 7. romāns.
        ISBN 978-9984-7598-6-9.

 

Žuravska, Dzintra.
    Viļņa virsotnē : romāns / Dzintra Žuravska. - Rīga : SOL VITA, [2011]. - 376, [1] lpp. - Romānu cikla "Skarbajā krastā" 6. romāns.
        ISBN 978-9984-7598-4-5.

 

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Абдуллаев, Чингиз.
    Бакинский бульвар : [роман] / Чингиз Абдуллаев. - Москва : ЭКСМО, 2011. - 318 с. - (Современный русский шпионский роман).
        ISBN 978-5-699-48376-1.

 

Асприн, Роберт.
    Мир воров ; История таверны "Распутный единорог" ; Тени Санктуария : [фантаст. произведения] / Роберт Асприн ; пер. с англ. В. Богоявленская и др. - Москва : ЭКСМО ; В. Секачев, 2005. - 668, [1] с. ; 21 см. - (Меч и магия).
        ISBN 5-88923-107-3. - ISBN 5-699-12782-8.

 

Басби, Ширли.
    Пурпурная лилия : [роман] / Ширли Басби ; пер. с англ. Л. И. Володарской. - Москва : АСТ, 1998. - 506 с. ; 17 см. - (мини-Шарм). - Ориг. назв.: The tiger lily.
        ISBN 523700427X.

 

Браун, Картер.
    Ты мне нравишься, детка : романы : пер. с англ. / Картер Браун. - Москва : АДА, 1992. - 494, [1] c. - (Классики зарубежного детектива).
        ISBN 5-86214-011-4.

 

Гриппандо, Джеймс.
    Тот, кто умрет последним : [роман] / Джеймс Гриппандо ; пер. с англ. И. П. Бабкина. - Москва : АСТ ; Транзиткнига, 2006. - 380 с. ; 21 см. - (The Bestseller).
        ISBN 5-17-036653-1. - ISBN 5-9713221-3-3. - ISBN 5-9578399-0-6.

 

Грэм, Хизер.
    Желанная и вероломная : роман / Хизер Грэм ; пер. с англ. В. Н. Матюшиной. - Москва : АСТ, 2004. - 446 с. ; 17 см. - (мини-Шарм).
        ISBN 5-17-025551-9.

 

Дэйн, Клаудиа.
    Сгорая от любви : роман / Клаудиа Дэйн ; пер. с англ. В. А. Сазанова. - Москва : АСТ, 2005. - 271 с. ; 17 см. - (мини-Шарм).
        ISBN 5-17-030527-3.

 

Есенин. Дункан = Esenin. Dunkan: [воспоминания]. - Москва : ПРОЗАиК, 2011. - 685, [2] с. : ил., портр. ; 21 см.
        Содерж.: Моя жизнь / Айседора Дункан ; пер. с англ. Н. Краснова, Я. Яковлева. Русские дни Айседоры Дункан и ее последние годы во Франции / Ирма Дункан, Аллан Росс Макдугалл ; пер. с англ. Г. Лахути. Встречи с Есениным / Илья Шнейдер.
        ISBN 978-5-916311-04-4.

 

Келлерман, Джонатан.
    Книга убийств : роман : пер. с англ. / Джонатан Келлерман. - Москва : АСТ ; Хранитель, 2007. - 479 с. - (The International Bestseller).
        ISBN 5-17-041876-0. - ISBN 5-9713451-6-8. - ISBN 5-9762242-1-0.

 

Кинсейл, Лора.
    Благородный разбойник : роман / Лора Кинсейл ; пер. с англ. Н. А. Ануфриевой. - Москва : АСТ ; Хранитель, 2006. - 349,[1] c. ; 17 см. - (мини-Шарм).
        ISBN 5-17-037656-1. - ISBN 5-9713276-3-1.

 

Костова, Элизабет.
    Историк : роман / Элизабет Костова ; пер. с английского Г. Соловьевой. - Москва : АСТ ; Хранитель, 2007. - 701, [1] с.
        ISBN 5-17-041452-8. - ISBN 5-9713449-0-0. - ISBN 5-9762225-8-7.

 

Крузи, Дженнифер.
    Ловкие женщины : роман / Дженифер Крузи ; пер. с англ. Т. А. Перцевой. - Москва : АСТ ; Транзиткнига, 2005. - 414 с. - (City Style). - Ориг. назв.: Fast women.
        ISBN 517029638X. - ISBN 5-9578162-0-5.

 

Кэмп, Кэндис.
    Ревность и любовь : роман / Кэндис Кэмп ; пер. с англ. Г. П. Байковой. - Москва : АСТ ; Транзиткнига, 2005. - 317 с. ; 17 см. - (Очарование).
        ISBN 5-17-032142-2. - ISBN 5-9578232-8-7.

 

Леонов, Николай Иванович.
    Мент поганый : [повести] / Николай Леонов. - Москва : Квадрат, 1993. - 543 с.
        Содерж.: Коррупция ; Мент поганый ; Удачи тебе, сыщик!.
        ISBN 5-8498-0052-2.

 

Линдсей, Джоанна.
    Любовь и ветер : роман / Джоанна Линдсей ; пер. с англ. В. В. Копейко, Н. К. Рамазановой. - Москва : АСТ, 1996. - 396 с. ; 17 см. - (мини-Шарм).
        ISBN 5-697-00002-2.

 

Лоуренс, Стефани.
    Контрабандистка : [роман] / Стефани Лоуренс ; пер. с англ. Е. В. Лобановой. - Москва : АСТ, 2005. - 350 с. - (мини-Шарм). - Ориг. назв.: Captain Jack's women.
        ISBN 517026934X. - ISBN 5-9578134-3-5.

 

Маккарти, Кит.
    Пир плоти : [роман] / Кит Маккарти ; пер. с англ. Льва Высоцкого. - Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2007. - 473, [2] с. ; 22 см. - (Azbooka. The best).
        ISBN 978-5-911812-90-4.

 

Мартин, Кэт.
    Бессердечный : роман / Кэт Мартин ; пер. с англ. Л. И. Желоховцевой. - Москва : АСТ ; Транзиткнига, 2004. - 319 с. - (мини-Шарм).
        ISBN 5-17-024007-4. - ISBN 5-9578086-0-1.

 

Мэтьюз, Патриция.
    Влюбленный игрок : роман / Патриция Мэтьюз ; пер. с англ. Т. В. Трефиловой. - Москва : АСТ, 1998. - 478 с. ; 17 см. - (Откровение).
        ISBN 523700069X.

 

Нечаева, Екатерина.
    Ритуал : роман / Екатерина Нечаева. - Москва : Армада ; Альфа-книга, 2011. - 313, [2] с. : ил. ; 21 см.
        ISBN 978-5-9922079-8-9.

 

Першанин, Владимир Николаевич.
    Штрафная рота. Идущие на смерть / Владимир Першанин. - Москва : ЭКСМО ; Яуза, 2011. - 478 с. - (Война. Штрафбат. Лучшие бестселлеры).
        ISBN 978-5-699-47433-2.

 

Пиколт, Джоди.
    Похищение / Джоди Пиколт ; пер. с англ. Антона Свинаренко. - Харьков : Клуб семейного досуга ; Белгород, 2010. - 462 с. - Ориг. назв.: Vanishing acts.
        ISBN 978-966-14-0699-4. - ISBN 978-5-9910107-7-1.

 

Райт, Синтия.
    Каролина : роман / Синтия Райт ; пер. с англ. Е. К. Денякиной. - Москва : АСТ, 1997. - 346 c. ; 17 см. - (мини-Шарм).
        ISBN 5-15-000201-1.

 

Рески, Петра.
    Палаццо Дарио = Palazzo Dario : [роман] / Петра Рески ; пер. с нем. О. И. Тарасовой. - Москва : АСТ ; Люкс, 2005. - 349 с. ; 21 см. - (The Bestseller).
        ISBN 5-17-020274-1. - ISBN 5-9660002-9-8.

 

Смит, Барбара Доусон.
    Невинная грешница : роман / Барбара Доусон Смит ; пер. с англ. Э. Г. Коновалова. - Москва : АСТ, 2004. - 317, [1] с. ; 17 см. - (Очарование) (мини-Шарм). - Ориг. назв.: Seduced by scoundrel.
        ISBN 5-17-022130-4.

 

Смит, Зэди.
    О красоте : роман / Зэди Смит ; пер. с англ. Олеси Качановой и Анастасии Власовой. - Москва : Ольги Морозовой изд-во, 2010. - 551 с. ; 19 см. - Ориг. назв.: On beauty.
        ISBN 978-5-9869505-3-2.

 

Тополь, Эдуард.
    Чужое лицо ; Завтра в России : [романы] / Эдуард Тополь. - Москва : АСТ, 1995. - 764 с.
        ISBN 5-88196-417-9.

 

Фелитта, Фрэнк де.
    Похоронный марш марионеток : [роман] / Фрэнк де Фелитта ; пер. с англ. Натальи Гордеевой. - Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2006. - 459, [2] с. ; 22 см. - (Azbooka. The best).
        ISBN 5-352-01934-9.

 

Шелдон, Сидни.
    Утро, день, ночь : роман / Сидни Шелдон ; пер. с англ. В. А. Вебера. - Москва : АСТ, 2003. - 349 с.
        ISBN 5-17-007671-1.

 

 

 

 

Līdzīgi raksti

 

 

 

 

 

 

Nozaru literatūra

 

Breitberga, Natālija.
    Ceļš uz emocionālo veselību : kā sakārtot sevi un savu dzīvi : EFT rokasgrāmata / Natālija Breitberga. - Rīga : Avots, 2011. - 126, [1] lpp. : il.
        ISBN 978-9984-85930-9.

 

Es tevi mīlu: manas māmiņas saldākās receptes / idejas aut. Inguna Kļava. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 64 lpp. : il. - 7.-9.
        ISBN 978-993-401-964-7.

 

Hārvijs, Stīvs.
    Rīkojies kā sieviete, domā kā vīrietis : grāmata, kurā beidzot pateikta visa patiesība par vīriešiem / Stīvs Hārvijs, Denīna Milnere ; no angļu val. tulk. Daina Ozoliņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 191, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Act like a Lady, think like a Man.
        Saturs: Vīriešu prāts ; Kāpēc vīrieši rīkojas tā, kā viņi rīkojas ; Rokasgrāmata.
        ISBN 978-993-401-262-4.

 

Kovaļova, Gaļina.
    Labas omas noslēpumi : kā atbrīvoties no slikta garastāvokļa / Gaļina Kovaļova ; no krievu valodas tulkojusi Irīda Miska. - Rīga : Jumava, 2011. - 204, [2] lpp. - (Praktiskā psiholoģija). - Oriģ. nos.: Психология хандры или выход есть.
        ISBN 978-9984-388-96-0.

 

Pols, Alens.
    Katiņa : Staļina noziegums un patiesības triumfs / Alens Pols ; no angļu valodas tulkojusi Māra Poļakova. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 581, [3] lpp., [16] iel. lpp. : il., faks., kartes. - Bibliogr.: 559.-568. lpp. - Oriģ. nos.: Katyń.
        ISBN 978-993-401-872-5.

 

Prisjolkova, Inese.
    Ieelpo laimi un mīlestību / Inese Prisjolkova. - [B. v.] : [b. i.], [2011]. - 276 lpp.
        ISBN 978-9984-491-95-0.

 

Sprancmanis, Nikolajs.
    Uzņēmējdarbības loģistikas pamati : [mācību grāmata] / Nikolajs Sprancmanis. - Rīga : Burtene, [2011]. - 218, [3] lpp. : diagr., sh., tab. - Bibliogr.: [221.]lpp.
        Saturs: Ražošanas uzņēmuma ekonomika un loģistika ; Loģistika uzņēmējdarbībā ; Krājumu regulēšana un piegāžu vadīšana ; Noliktavu saimniecība ; Transports un pārvadājumi ; Pakalpojumu serviss.
        ISBN 978-9984-8330-2-6.

 

Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi : populārzinātnisku rakstu krājums / Liepājas Universitāte ; Latviešu valodas aģentūra. - Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2011. - 198 lpp.
        Nr.6.
        ISBN 1691273X.

 

Zinātne Latvijā: valsts pētījumu programmas / Izglītības un zinātnes ministrija. - Rīga : Izglītības un zinātnes ministrija, 2010. - 94 lpp. : il., diagr.

 

WikiLeaks: nošaut nedrīkst apžēlot : slepeno diplomātiskā dienesta telegrammu atšifrējums : politikas tumšākie noslēpumi Latvijā un pasaulē / sastādītājs un prologa autors Jānis Bērziņš ; no angļu valodas tulkojušas Liene Akmens, Dina Kārkliņa. - Rīga : Kontinents, [2011]. - 283, [1] lpp. : il.
        ISBN 978-9984-355-54-2.

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Brīdaka, Lija.
    Sadalītā dzīve / Lija Brīdaka ; il. V. Kucins. - Rīga : Lauku Avīze, 2011. - 217 lpp. : il. - (Lata romāns ; 5(143).
        ISBN 978-9984-8279-0-2.

 

Egens, Torgrims.
    Dizainers / Torgrims Egens ; no norvēģu valodas tulkojusi Raita Kozlovska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010]. - 423, [1] lpp.
        ISBN 978-993-400-324-0.

 

Evanss, Nikolass.

    Drosmīgie : [romāns] / Nikolass Evanss ; no angl. val. tulk. Elfrīda Melbārzde. - Rīga : Tapals, 2011. - 294 lpp. - Oriģ. nos.: The brave.

        ISBN 978-9984-7968-1-9.

 

Kasta, P. K.
    Iezīmētā : tumsas nama romāns / P. K. Kasta & Kristīna Kasta ; no angļu valodas tulkojusi Daina Ozoliņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. - 335, [1] lpp. - (Tumsas nama romāns). - Oriģ. nos.: Marked.
        ISBN 978-993-401-796-4.

 

Keita, Lorena.
    Eņģeļu nakts / Lorena Keita ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Elsberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 476, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Fallen.
        ISBN 978-993-401-712-4.

 

Kostello, Džeina.

    Sekojot laimes putnam : [romāns] / Džeina Kostello ; no angl. val. tulk. Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, [2011]. - 395 lpp. - Oriģ. nos.: The nearly - weds.

        ISBN 978-9984-355-53-5.

 

Mensela, Džila.
    Mīlestības loterija / Džila Mensela ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa. - Rīga : Kontinents, [2011]. - 410 lpp. - Oriģ. nos.: Take a chance on me.
        ISBN 978-9984-355-47-4.

 

Peinkofers, Mihaels.
    Rūnu brālība : vēsturisks romāns / Mihaels Peinkofers ; no vācu val. tulk. Iveta Galēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2009. - 483, [3] lpp. - Oriģ. nos.: Die Bruderschaft der Runen.
        ISBN 978-993-400-343-1.

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Канун Румоко: cборник детектив. произведений / сост. М. Шаламов, А. Гладков ; перевод с англ. С. Тулякова, С. Чернякова. - Пермь : Янус, 1992. - 447,[1] с. : ил. ; 21 см.
        Содерж.: Бесконечный повтор : роман ; Занавес. Золотые рыбки : повести / Р. Чандлер. Кукла на цепи : роман / А. Маклин. Канун Румоко : фантаст. детектив / Р. Желязны.
        ISBN 5-87916-004-1.

 

Коултер, Кэтрин.
    Дочь дьявола : роман / Кэтрин Коултер ; пер. с англ. Т. А. Перцовой. - Москва : АСТ ; Астрель, 2011. - 382 с.
        ISBN 978-5-17-071773-6. - ISBN 978-5-271-33400-9.

 

Коултер, Кэтрин.
    Песнь земли : роман / Кэтрин Коултер ; пер. с англ. А. Е. Когана, И. С. Лебедевой. - Москва : АСТ ; Астрель, 2011. - 318 с.
        ISBN 978-5-17-027728-5. - ISBN 978-5-271-34349-0.

 

Купер, Джилли.
    Человек, заставлявший мужей ревновать : роман в 2-х книгах / Джилли Купер ; пер. с англ. А. Яковлева. - Москва : АСТ, 1995. - 444 с. - (New Hollywood). - Ориг. назв.: The man who made husbands jealous.
        Книга 1.
        ISBN 5-88196-379-2.

 

Купер, Джилли.
    Человек, заставлявший мужей ревновать : роман в 2-х книгах / Джилли Купер ; пер. с англ. А. Яковлева. - Москва : АСТ, 1995. - 446 с. - (New Hollywood). - Ориг. назв.: The man who made husbands jealous.
        Книга 2.
        ISBN 5-88196-380-6.

 

Кэннелл, Дороти.
    Как убить мужчину мечты : роман / Дороти Кэннелл ; пер. с англ. Е. А. Полецкой. - Москва : Phantom press, 1999. - 383 с. ; 17 см. - (Мышьяк и кружево).
        ISBN 5-86471-196-9.

 

Кэннелл, Дороти.
    Роковухи : роман / Дороти Кэннелл ; пер. с англ. Елены Ивашина. - Москва : Phantom press, 2000. - 347, [1] с. ; 17 см. - (Мышьяк и кружево).
        ISBN 586471237X.

 

Кэннелл, Дороти.
    Чисто весенние убийства : роман / Дороти Кэннелл ; пер. с англ. И. М. Алюкова. - Москва : Phantom press, 1999. - 383, [1] с. ; 17 см. - (Мышьяк и кружево).
        ISBN 5-86471-201-9.

 

Ланска, Ева.
    Четверо мужчин для одной учительницы : дневник В. Ш. / Ева Ланска. - Москва : АСТ ; Астрель, 2010. - 319 с.
        ISBN 978-5-17-070146-9. - ISBN 978-5-271-30936-6.

 

Маринина, Александра Борисовна.
    Личные мотивы : [роман в 2-х томах] / Александра Маринина. - Москва : ЭКСМО, 2011. - 350 с. - (Королева детектива).
        Том 1.
        ISBN 978-5-699-46877-5.

 

Маринина, Александра Борисовна.
    Личные мотивы : [роман в 2-х томах] / Александра Маринина. - Москва : ЭКСМО, 2011. - 350 с. - (Королева детектива).
        Том 2.
        ISBN 978-5-699-46878-2.

 

Нечаева, Наталья Георгиевна.
    Возвращение / Наталья Нечаева. - Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : Полиграфиздат ; Астрель-СПб, 2010. - 410, [1] с. : ил. ; 21 см. - На обл. : Роман - финалист премии Рукопись года.
        ISBN 978-5-17-069095-4. - ISBN 978-5-421-51154-0. - ISBN 978-5-9725185-1-7.

 

Паласио, Висенте Рива.
    Пираты Мексиканского залива : [роман] : пер. с исп. / Висенте Рива Паласио. - Москва : Нита ; Вече, 1993. - 415 с. - (На абордаж!).
        ISBN 5-87892-068-9.

 

Перумов, Николай Даниилович.
    Хранитель мечей / Ник Перумов ; худож. И. Сауков. - Москва : ЭКСМО, 2006. - 541, [2] c. : ил.
        Книга 4. Война Мага.
        ISBN 5-699-16048-5.

 

Пехов, Алексей Юрьевич.
    Пересмешник : роман / Алексей Пехов ; худож. Ю. Бондарь. - Москва : Армада ; Альфа-книга, 2009. - 476 с. : ил. - (Фантастический боевик).
        ISBN 978-5-9922041-9-3.

 

Питерс, Элизабет.
    Не тяни леопарда за хвост : роман / Элизабет Питерс ; пер. с англ. Елены Ивашина. - Москва : Фантом-Пресс, 2001. - 415 с. : ил. ; 17 см. - (Мышьяк и кружево).
        ISBN 5-86471-248-5.

 

Питерс, Элизабет.
    Неугомонная мумия : роман / Элизабет Питерс ; пер. с англ. Игоря Алюкова. - Москва : Фантом-Пресс, 2000. - 414 с. : ил. ; 17 см. - (Мышьяк и кружево).
        ISBN 5-86471-234-5.

 

Платова, Виктория Евгеньевна.
    8 - 9 - 8 : роман / Виктория Платова. - Москва : АСТ ; Астрель, 2010. - 479 с.
        ISBN 978-5-17-061342-7. - ISBN 978-5-271-24850-4.

 

Полякова, Татьяна Викторовна.
    Любовь очень зла : [роман] / Татьяна Полякова. - Москва : ЭКСМО, 2006. - 318 с. ; 17 см. - (Авантюрный детектив).
        ISBN 569916720X.

 

Полякова, Татьяна Викторовна.
    Welcome в прошлое : [роман] / Татьяна Полякова. - Москва : ЭКСМО, 2009. - 316 с. ; 17 см. - (Русский бестселлер).
        ISBN 978-5-699-38606-2.

 

Секула, Хелена.
    Туз пятой масти : роман / Хелена Секула ; пер. с пол. Л. В. Стоцкой. - Москва : Phantom press, 1999. - 350, [1] c. ; 17 см. - (Белая ворона).
        ISBN 5-86471-198-5.

 

Фитцпатрик, Бекка.

    О чем молчат ангелы / Бекка Фитцпатрик ; пер. с англ. Алины Курышевой. - Москва : ACT ; Астрель, 2010. - 412, [1] с. : ил. ; 21 см.

        ISBN 978-5-17-066716-1. - ISBN 978-5-271-27711-5.

 

Ховард, Линда.
    Мистер Совершенство : роман / Линда Ховард ; пер. с англ. А. А. Соколова. - Москва : АСТ, 2003. - 302 с. ; 17 с. - (Страсть).
        ISBN 5-17-018197-3.

 

Хэнсон, Джинджер.
    Любовь по переписке : роман / Джинджер Хэнсон ; пер. с англ. Е. З. Спектор. - Москва : АСТ ; Транзиткнига, 2006. - 316,[1] с. ; 17 см. - (Очарование) (мини Шарм).
        ISBN 5-17-033203-3. - ISBN 597130769X. - ISBN 5-9578277-8-9.

 

Шелдон, Сидни.
    Узы крови : Звезды сияют с небес : [романы] : пер. с англ. / Сидни Шелдон. - Москва : АСТ ; Новости, 1998. - 590 с.
        ISBN 5-7020-0872-3. - ISBN 5-7020-0880-4.

 

 

 

Līdzīgi raksti

 

 

 

 

 

 

 

Nozaru literatūra

 

Adījumi visai ģimenei/ tulkojusi Ārija Servuta. - Rīga : Jumava, [2011]. - 111 lpp. : il. - Oriģ. nos.: Stricken für alle.

        ISBN 978-9984-388-85-4.

 

Dokumentu juridiskā spēka likums: Ministru kabineta noteikumi Nr. 916 Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība / projekta vadītājas: Vineta Liepiņa, Antra Zavele. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2010. - 62, [2] lpp. : il., tab. - Dokumentu juridiskā spēka likums spēkā no 2010. gada 1. jūlija.
        ISBN 978-993-401-684-4.

 

Jansone, Aija.
    Rucavas rakstaino adījumu mantojums : 19. gadsimta beigas - 21. gadsimta sākums = Heritage of Rucava's patterned knitted articles : late 19th century - early 21st century / Aija Jansone ; Līvijas Vārnas-Uskales tulkojums angļu valodā. - Rīga : Zinātne, 2011. - 200 lpp. : il. - Bibliogrāfija: 86.-93. lpp. - Teksts paralēli latviešu, angļu valodās.
        ISBN 978-9984-8088-9-5.

 

Kārnegī, Deils.
    Panākumu māksla : kā iedvesmot sevi un citus lieliem panākumiem / Deils Kārnegijs ; no angļu valodas tulkojis Mārtiņš Karelis. - Rīga : Jumava, [2011]. - 214, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Leadership mastery.
        ISBN 978-9984-388-56-4.

 

Morasa, Ingrīda.
    Burvīgas idejas rotām ar Swarovski kristāla pērlītēm : ar krāsainu paraugu pielikumu : izmantosim radoši / Ingrīda Morasa ; no vācu valodas tulkojusi Irīda Miska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 30, [2] lpp. : il. + paraugu burtnīca 32 lpp. - 7.-9. - Oriģ. nos.: Zauberhafte schmuck-ideen. - Pielikums iešūts grāmatā.
        ISBN 978-993-401-543-4.

 

Noma 00-10 = Rent 00-10: [izstādes katalogs], 3.06.-15.06.2009 / autori-fotogr.: Reinis Hofmanis, Evita Vasiļjeva, Oskars Pavlovskis u.c. ; tulk. Jānis Āniņš. - [Rīga] : [b.i.], 2009. - 51, [2] lpp. : krās. il. - Teksts paral. latviešu un angļu val.
        ISBN 993-480-712-2.

 

Plaudis, Arvīds.
    Latvijas zemes dziedinošais spēks : ceļvedis garīgajai spēcināšanai / Jānis Arvīds Plaudis. - Rīga : Jumava, 2009. - 233, [2] lpp.
        ISBN 978-9984-387-00-0.

 

Plaudis, Arvīds, dziednieks.
    Nogrimusī Eiropa / Jānis Arvīds Plaudis. - Rīga : Jumava, 2008. - 294, [1] lpp. - Bibliogr.: 293.-[295.] lpp.
        ISBN 978-9984-385-47-1.

 

Strubergs, Pēteris.
    Āfrika : kristīgā un mežonīgā Etiopija, senā kultūras zeme Ēģipte / Pēteris Strubergs. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 159 lpp., [48] lpp. iel. : krās. il., kartes. - (Zvaigzne travel). - Ietver bibliogr.: 159. lpp.
        ISBN 978-993-401-648-6.

 

Гродзицкий, Александр.
    Резекне - 725! : история города глазами краеведа / Александр Гродзицкий. - Резекне : [б. и.], 2010. - 37 с. : ил., фотогр.

 

Крулев, Константин.
    Здоровье без таблеток : натуральные заменители химических лекарств / Леонид Рудницкий. - Москва : Питер ; Санкт-Петербург, 2011. - 248, [1] с. : ил., табл. ; 20 см. - (Семейный доктор).
        ISBN 978-5-459-00529-5.

 

Не прервется связь времен : материалы Общества краеведов при Печорской районной библиотеке/ Печорская центральная районная библиотека ; сост. В. А. Шуваловой. - Печоры : Печорская центральная районная библиотека, 2009. - 302 с. : ил.
        Вып. 3.

 

Основы русской культуры : учебное пособие для учителя/ сост. Ларисы Щукиной. - Б. м. : Larisa Ščukina, 2011. - 92 c. : ил.
        ISBN 978-9984-490-87-8.

 

Псковская энциклопедия: 903-2003 / Адиева Ф. и др. ; гл. ред. А. И. Лобачёв. - Псков : Псковская энциклопедия, 2003. - 910, [1] с. : ил., портр., табл., цв. ил. ; 27 см. - Библиогр.: с. 904-910. - Указ.
        ISBN 5-901374-01-0.

 

Тетерников, Лев Иванович.
    Искусство экстаза. Желанная женщина / Лев Тетерников. - Москва : Издательский дом Наталии Правдиной, 2008. - 190 с. : ил., табл. ; 20 см. - (Студия благополучия и успеха Наталии Правдиной).
        ISBN 978-5-912072-24-6.

 

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Auziņš, Imants.
    Maiņu mija : dzeja / Imants Auziņš. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 155, [5] lpp.
        ISBN 978-993-401-723-0.

 

Bērziņš, Māris.
    Titāna skrūves / Māris Bērziņš. - Rīga : Dienas Grāmata, 2011. - 261, [2] lpp.
        ISBN 978-9984-8476-5-8.

 

Hanna, Kristīne.
    Atgriezties mājās : romāns / K.Hanna ; no angl. val. tulk. M.Poļakova. - Rīga : Kontinents, 2004. - 429 lpp.
        ISBN 9984-350-46-0.

 

Jakubovska, Māra.
    Akmeņi, akmentiņi... : [romāns] / Māra Jakubovska. - [Rīga] : Drukātava, 2011. - 145 lpp.
        ISBN 978-9984-85324-6.

 

Jakubovska, Māra.
    Zvaigznes un hamburgeri : [romāns] / Māra Jakubovska. - [Rīga] : Drukātava, 2011. - 255 lpp.
        ISBN 978-9984-85325-3.

 

Jankovska-Bētiņa, Milda.
    Dzirksteles : stāsti un pasakas / Milda Jankovska-Bētiņa. - [Īstlansinga] : Gauja, 1979. - 80 lpp. : il.

 

Kalogridisa, Džīna.
    Bordžijas līgava : [romāns] / Džīna Kalogridisa ; no angļu valodas tulkojusi Diāna Smilga. - Rīga : Kontinents, 2007. - 509, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Borgia bride.
        ISBN 978-9984-353-38-8.

 

Laurinoviča-Pronevska, Helene.
    Tymsi mokūni sasavalk / Helena Laurinoviča-Pronevska. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2011. - 149 lpp. : il. - 7-9.
        ISBN 978-9984-292-01-4.

 

Lukaševičs, Valentins.
    Bolti burti / Valentins Lukaševičs. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2011. - 109 lpp. - 7-9.
        ISBN 978-9984-292-02-1.

 

Makinija, Megana.
    Jautrā atraitne / Megana Makinija ; no angl. val. tulk. Maija Brīvere. - Rīga : Kontinents, 2007. - 365 lpp. - (Pasaules bestsellers). - Oriģ. nos.: The merry widow.
        ISBN 978-9984-352-84-8.

 

Montefjore, Santa.
    Tiksimies zem mīlas koka / Santa Montefjore ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule. - Rīga : Kontinents, 2011. - 460, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Meet me under the Ombu Tree.
        ISBN 978-9984-355-49-8.

 

Podnieks, Ivars.
    Vēlā satikšanās : romāns / Ivars Podnieks. - [B. v.] : [b. i.], 2009. - 174 lpp.
        ISBN 978-9984-398-48-8.

 

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Бабкин, Борис Николаевич.
    Ожерелье смерти : роман в 3-х томах / Борис Бабкин. - Москва : Локид, 1995. - 518 с. - (Современный российский детектив).
        Книга 1.
        ISBN 5-87952-057-9.

 

Барковский, Вячеслав.
    Русский транзит : трилогия : триллер / Вячеслав Барковский, Андрей Измайлов. - Санкт-Петербург : Библиополис, 1993. - 638 с. : ил. - (Мастера приключенческого жанра).
        Содерж.: Русский транзит ; Печень по-русски ; Russian gold.
        ISBN 5-87671-004-0.

 

Берсенева, Анна.
    Рената Флори / Анна Берсенева. - Москва : ЭКСМО, 2011. - 347 с. - (Весеннее настроение).
        ISBN 978-5-699-47746-3.

 

Ван Вогт, Альфред.
    Вечный дом ; Мир ноль-а ; Пешки ноль-а : пер. с англ. / Альфред Ван Вогт. - Санкт-Петербург : Библиополис, 1993. - 517 с. : ил. - (Orion).
        ISBN 5-87671-017-2.

 

Вильчинская, Мария.
    Обручальное кольцо : В Москву! В Москву! : самая популярная мелодрама нашего телевидения теперь в виде книги / Мария Вильчинская ; по сценариям В. Лидской и Е. Леттецкой. - Москва : АСТ ; Астрель, 201. - 349, [1] с. ; 21 см. - (Книга-кино). - На обл. авт. не указан.
        ISBN 978-5-17-069901-8. - ISBN 978-5-271-30613-6.

 

Донцова, Дарья Аркадьевна.
    В постели с Кинг-Конгом : роман / Дарья Донцова. - Москва : ЭКСМO, 2011. - 350 с. - (Иронический детектив ; Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант).
        ISBN 978-5-699-48429-4.

 

Дю Морье, Дафна.
    Мери Энн : [роман] ; Не оглядывайся ; На грани : [рассказы] / Дафна Дю Морье ; пер. с англ. М. Л. Павлычевой. - Москва : Панорама, 1993. - 462 с. : ил. - (Библиотека любовного и авантюрного романа).
        ISBN 585220403X.

 

Жиро де л'Эн, Аликс.

    По ту сторону кровати : [роман] / Аликс Жиро де л'Эн ; пер. с фр. Натальи Васильковой. - Москва : Phantom press, 2008. - 398, [1] с. : ил. ; 20 см. - Ориг. назв.: De lautre côté du lit.

        ISBN 978-5-86471-448-5.

 

Кампуш, Наташа.
    3096 дней / Наташа Кампуш. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2011. - 317 с.
        ISBN 978-5-373-04025-9.

 

Касишке, Лора.
    Вся жизнь перед глазами : роман / Лора Касишке ; пер. с англ. Елены Исаковой. - Москва : Иностранка, 2011. - 317, [1] с. ; 21 см. - Ориг. назв.: Life before her eyes.
        ISBN 978-5-389-01455-8.

 

Контурные карты для взрослых: [сборник] / сост. Алмат Малатов. - Москва : АСТ ; Владимир : Астрель ; ВКТ, 2010. - 278, [2] с. ; 21 см.
        ISBN 978-5-17-068965-1. - ISBN 978-5-271-29531-7. - ISBN 978-5-226-02946-2.

 

Коултер, Кэтрин.
    Нефритовая звезда : роман / К. Коултер ; пер. с англ. М. А. Крайко. - Москва : АСТ ; Владимир : Астрель ; ВКТ, 2011. - 317 с.
        ISBN 978-5-17-071770-5. - ISBN 978-5-271-33286-9. - ISBN 978-5-226-03318-6.

 

Макдональд, Росс.
    Двойник мертвеца : пер. с англ. / Росс Макдональд. - Минск : Университетское, 1993. - 447 с. : ил. - (Неизвестный детектив).
        Содерж.: След невидимки ; Три убийства из одного револьвера ; Двойник мертвеца.
        ISBN 5-7855-0704-8.

 

Маринина, Александра Борисовна.
    Мужские игры : роман / Александра Маринина. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 413, [1] с. - (Александра Маринина - королева детектива).
        ISBN 978-5-699-31568-0.

 

Масси, Суджата.
    Кровавая манга / Суджата Масси ; пер. с англ. Е. А. Копосовой. - Санкт-Петербург : RedFish, 2006. - 381, [1] с. ; 20 см. - (Приключение антиквара Симуры) (Настоящий японский триллер).
        ISBN 5-942789-68-1.

 

Масси, Суджата.
    Мастер икебаны / Суджата Масси ; пер. с англ. Л. Элтанг. - Санкт-Петербург : RedFish, 2006. - 413, [1] с. ; 20 см. - (Приключение антиквара Симуры) (Настоящий японский триллер).
        ISBN 5-367-00052-5.

 

Новак, Бренда.

    Убежище : роман / Бренда Новак ; пер. с англ. В. П. Аршанской. - Москва : Центрполиграф, 2010. - 218 с.

        ISBN 978-5-227-02385-8.

 

Планета поэтов -5: [сборник стихов] / ред. Татьяны Житковой, Альберта Снегирева. - Рига : МАПП, 2011. - 512 с.
        ISBN 978-9984-301-89-4.

 

Расселл, Крейг.
    Мастер карнавала : [роман] / Крейг Расселл ; пер. с англ. В. В. Антонова. - Москва : АСТ ; Астрель, 2011. - 414 с.
        ISBN 978-5-17-065440-6. - ISBN 978-5-271-32402-4.

 

Спиндлер, Эрика.
    Перешеек : [роман] / Эрика Спиндлер ; пер. с англ. Ольги Лютовой. - Москва : Книжный клуб 36,6, 2010. - 351 с. - (36,6).
        ISBN 978-5-9869721-1-4.

 

Стил, Даниэла.
    НеВозможно : роман / Даниэла Стил ; пер. с англ. С. Володиной. - Москва : ЭКСМО, 2005. - 348 с.
        ISBN 5-699-12094-7.

 

Улицкая, Людмила(Людмила Евгеньевна).
    Зеленый шатер / Людмила Улицкая. - Москва : ЭКСМО, 2011. - 591 с.
        ISBN 978-5-699-47710-4.

 

Черняк, Виктор Львович.
    Фирма гарантирует : [повести] / Виктор Черняк. - Москва : ЭКСМО, 1995. - 393,[1] с. : ил. ; 22 см. - (Ягуар).
        Содерж.: Фирма гарантирует ; Бомба ; Заложники.
        ISBN 5-85585-219-9.

 

 

 

 

Līdzīgi raksti

 

 

 

 

 

 

 

Nozaru literatūra

 

Aarts, Maria Hendrika.
    Marte Meo : rokasgrāmata / Maria Aarts ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Briģe. - 2. papildinātais izdevums. - Rīga : AARTS PRODUCTIONS ; Ģimenes Psihoterapeitu Kopprakse, 2011. - 224 lpp. : il. - Bibliogrāfija: 217.-224. lpp. - Oriģ. nos.: Marte Meo.
        ISBN 978-993-481-630-7.

 

Ceļvedis kultūras centra vadībā: metodiskais materiāls / sastādītāja Dace Jurka ; zinātniskā redaktore Agnese Hermane. - Rīga : Tautas mākslas centrs, 2008. - 180 lpp. : il. - Ietver bibliogr.
        ISBN 978-9984-98935-8.

 

Frīmens, Lorenss.
    Krīzes iespējas : meditācija kā dzīves līdzsvarošanas māksla / Lorenss Frīmens, Juris Rubenis : no angl. val. tulk. Kārlis Žols. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010]. - 192 lpp.
        ISBN 97899340104406.

 

Graffiti Latvijā = Graffiti in Latvia/ priekšv. aut. Anita Sedliņa ; tulk. angļu val. Marianna Auliciema ; māksl. Ingrīda Zābere. - [Rīga] : Raktuve, 2007. - [32] lpp. : il. - (Māksla. Mīts. Dokuments). - Teksts paral. latviešu, angļu val.
        ISBN 9984-99057-6.

 

Kaminska, Rūta.
    Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums Rēzeknes pilsētā un rajonā = The heritage of religious architecture and art Rezekne town and district = Население сакрального искусства и архитектуры города и района Резекне / Rūta Kaminska, Anita Bistere ; tulkotājs angļu valodā Valdis Bērziņš ; tulkotāja krievu valodā Ludmila Kļešņina. - Rīga : Neputns, 2011. - 336 lpp. : il., plāni. - (Mākslas pieminekļi Latvijā). - Ietver rādītāju un bibliogrāfiju: 270.-271. lpp. - Kopsavilkumi angļu, krievu valodās.
        ISBN 978-9984-8077-9-9. 

 

Korņilova, Vera.
    Mācāmies gatavot ziepes : maigas un burvīgi smaržojošas ziepes ar dabiskām piedevām / Vera Korņilova ; no krievu valodas tulkojusi Irīda Miska. - Rīga : Jumava, [2011]. - 111 lpp. : il. - Oriģ. nos.: Декоративное мыло.
        ISBN 978-9984-388-84-7.

 

Lāce, Daina.

    Latvijas Mākslas akadēmijas ēka / Daina Lāce ; zinātniskā redaktore Elita Grosmane. - Rīga : Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts ; Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds, 2011. - 24, [1] lpp. : il. (arī krās.), krās. plāni. - (Rīgas mākslas un arhitektūras pieminekļi). - Bibliogrāfija: [25.] lpp. - Aprakstīts pēc vāka.

        . - ISBN 978-993-480-388-8(atcelts). - ISBN 978-993-480-388-7(atcelts).

 

Latvijas Avīzes makšķernieka gadagrāmata, 2011/ sastād. Aldis Sāvičs. - Rīga : Lauku Avīze, 2010. - 240 lpp. : il.
        ISBN 978-9984-8277-3-5.

 

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi 2000/ Latvijas Republikas Augstākā tiesa ; sastād. A. Guļāns u.c. - Rīga : Latvijas Tiesnešu mācību centrs, 2001. - 850 lpp. - Latviešu val.; kopsav. latviešu un angļu val.
        ISBN 998493067X.

 

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi : 1999/ Latvijas Republikas Augstākā tiesa. - Rīga : Latvijas Tiesnešu mācību centrs, 2000. - 800 lpp.
        ISBN 9984-93065-3.

 

Remess, Andžils.
    Liepājā, Pasta ielas namiņā / Andžils Remess. - Liepāja : Kurzemes Vārds, 2011. - 158 lpp., [32] lpp. iel. : il., faks.
        ISBN 978-993-481-731-1.

 

Svētais Meinards - pirmais Latvijas bīskaps/ tekstu apkopoja un sastādīja Līga Malāne. - Ogre : [Ikšķiles Sv. Meinarda Romas katoļu draudze], 2011. - 46, [1] lpp. : il., karte, notis. - Nos. no vāka, aprakstīts pēc vāka un izdevējziņām.

 

Teilors, Eldons.
    Prāta labirints : cilvēka esības mīklas risinājumi / Eldons Teilors ; no angļu val. tulk. Dace Vanaga. - [Rīga] : Lietusdārzs, 2011. - 208 lpp.
        ISBN 978-9984-86902-5.

 

Vērdiņš, Kārlis.
    Bastarda forma : latviešu dzejprozas vēsture, latviešu dzejprozas antoloģija / Kārlis Vērdiņš ; redaktore Ligita Bībere ; tulkotāja Māra Krēsliņa. - Rīga : LU Literatūras,folkloras un mākslas institūts, 2011. - 334 lpp. : il., tab. - (Studia humanitarica). - Bibliogrāfija: 313.-320. lpp. - Kopsavilkums angļu valodā.
        ISBN 978-993-480-329-1.

 

Volkovs, Aleksandrs.
    Dzīves paradoksi : īsa rokasgrāmata sociālajā pasaulē / Aleksandrs Volkovs ; no krievu valodas tulkojusi Ilona Bērziņa. - Rīga : Jumava, 2011. - 103 lpp. - Oriģ. nos.: Тайны и парадоксы жизни.
        ISBN 978-9984-388-82-3.

 

Волков, Александр(Александр Павлович).

    Настольная книга экстрасенса : откровения числа в нетрадиционных информативнах взаимоотношениях / Александр Волков. - Кемери : [б.и.], 1990. - 78 с.

 

Карр, Аллен.
    Легкий способ бросить курить : пер. с англ. / Аллен Карр. - 2-е изд., доп. и перераб. - Москва : Добрая книга, 2011. - 208 с.
        ISBN 978-5-9812428-4-7.

 

Курдюмов, Николай Иванович.
    Умная теплица / Н. И. Курдюмов, К. Г. Малышевский. - Ростов-на-Дону : Владис ; Москва : Рипол классик, 2011. - 190, []1 с., [12] л. цв. ил. : ил.
        ISBN 978-5-9567025-6-7.

 

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Aleksijeviča, Svetlana.
    Černobiļa : lūgšana / Svetlana Aleksijeviča ; no krievu valodas tulkojusi Lāse Vilka. - Rīga : Jumava, [2011]. - 262, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Чернобыльская молитва.
        ISBN 978-9984-389-02-8.

 

Bondere, Ieva.
    Irbes skarbās māsas / Ieva Bondere ; Elitas Ābeles zīmējumi. - Rīga : Lauku Avīze, 2011. - 223 lpp. : il. - (Lata romāns ; 4(142).
        ISBN 978-9984-8278-9-6.

 

Khuri, Reimonds.
    Zīme / Reimonds Khuri ; no angļu tulkojusi Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, 2009. - 415, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Sign.
        ISBN 978-9984-355-43-6.

 

Kolbergs, Andris.
    Pulkstenis ar atpakaļgaitu / Andris Kolbergs. - Rīga : Dienas Grāmata, 2011. - 296 lpp. - (Kriminālā bibliotēka).
        ISBN 978-9984-8476-7-2.

 

Konelijs, Maikls.
    Putnubiedēklis / Maikls Konelijs ; no angļu valodas tulkojis Uldis Šēns. - Rīga : Kontinents, [2011]. - 418, [4] lpp. - Oriģ. nos.: Scarecrow.
        ISBN 978-9984-355-50-4.

 

Lesinga, Dorisa.
    Bens pasaulē / Dorisa Lesinga ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Kalnciema. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 263, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Ben, in the world.
        ISBN 978-993-400-702-6.

 

Millere, Herta.
    Elpas šūpoles / Herta Millere ; no vācu valodas tulkojusi Silvija Brice. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 287, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Atemschaukel.
        ISBN 978-993-401-171-9.

 

Perucs, Leo.
    Leonardo un Jūda / Leo Perucs ; no vācu valodas tulkojusi Silvija Brice. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010]. - 211, [2] lpp. - Oriģ. nos.: Judas des Leonardo.
        ISBN 978-993-401-516-8.

 

Sakse, Anna.
    Pasakas par ziediem / A. Sakse ; māksl. M. Alševska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 223 lpp. : il.
        ISBN 978-9984-375-11-3.

 

Sniķere, Velta.
    Pieredze / Velta Sniķere. - Rīga : Mansards, 2010. - 57, [1] lpp.
        ISBN 978-9984-8128-5-4.

 

Višņevskis, Janušs Leons.
    Bikini / Janušs Leons Višņevskis ; no poļu valodas tulkojusi Irēna Birzvalka. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 523, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Bikini.
        ISBN 978-993-401-812-1.

 

Zālīte, Māra.
    Trīs drāmas / Māra Zālīte. - Rīga : Karogs, 2011. - 215 lpp.
        ISBN 9984-505-96-0.

 

Zālīte, Māra.
    Viss reizē zied = Et soudain tout fleurit / Māra Zālīte ; no latviešu valodas atdzejojušas: Astra Skrābane, Roze-Marija Fransuā. - Rīga : Jumava, 2011. - 133, [2] lpp. - Teksts paralēli latviešu un franču val.
        ISBN 978-9984-389-01-1.

 

Zebris, Osvalds.
    Brīvība tīklos : stāsti / Osvalds Zebris. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2010. - 164, [3] lpp.
        ISBN 978-9984-233-56-7.

 

Zuja, Aija.
    Slepenais spēks : romāns / Aija Zuja, Imants Aleksandrs Ozerskis. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 271, [1] lpp.
        ISBN 978-993-401-619-6.

 

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Авраменко, Олег Евгеньевич.
    Наследник Громовержца : роман / Олег Авраменко. - Москва : АРМАДА ; Альфа-книга, 2006. - 410 с. : ил. - (Магия фэнтези).
        ISBN 5-935566-79-6.

 

Бондаренко, Андрей.
    Седое золото / Андрей Бондаренко. - Санкт-Петербург : Крылов, 2009. - 506, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Мужской клуб).
        ISBN 978-5-9717080-7-0.

 

Бош, Диана.
    Все совпаденья не случайны / Диана Бош. - Москва : ЭКСМО, 2010. - 316 с. - (Детектив - событие).
        ISBN 978-5-699-42450-4.

 

Браун, Сандра.
    Техас! Чейз : пер. с англ. / Сандра Браун. - Москва : ЭКСМО, 2011. - 350 с. - (#1 New York Times - Bestselling author). - Ориг. назв.: Texas! Chase.
        ISBN 978-5-699-47199-7.

 

Бришко, Кэрен.

    Как бы нам расстаться : [роман] / Кэрен Бришко ; пер. с англ. В. Ершовой. - Москва : Гелеос, 2005. - 279, [2] с. ; 21 см. - (Реальная любовь). - Ориг. назв.: Brichoux, Karen. Separation anxiety.

        ISBN 5-8189-0404-0.

 

Вассму, Хербьёрг.
    Сто лет : роман / Хербьёрг Вассму ; пер. с норвежского Любови Горлиной. - Москва : Астрель ; CORPUS, 2010. - 639 с. - Ориг. назв.: Hundre Ar.
        ISBN 978-5-271-30301-2.

 

Джеймс, Филлис Дороти.
    Неподходящее занятие для женщины : [роман] / Филлис Дороти Джеймс ; пер. с англ. А.Ю. Кабалкина. - Москва : АСТ ; Владимир : ВКТ, 2008. - 285 с.
        ISBN 978-5-17-047311-3. - ISBN 978-5-9713730-9-4. - ISBN 978-5-226-00210-6.

 

Злотников, Роман Валерьевич.
    Время Вызова. Нужны князья, а не тати : роман / Роман Злотников. - Москва : Альфа-книга, 2007. - 380, [2] с.
        ISBN 978-5-935569-59-4.

 

Макомбер, Дебби.
    Кедровая Бухта : роман / Дебби Макомбер ; пер. с англ. Т. В. Гапеевой. - Москва : Центрполиграф, 2011. - 350 с. - Ориг. назв.: 16 Lighthouse Road.
        ISBN 978-5-227-02518-0.

 

Незнанский, Фридрих Евсеевич.
    Заговор генералов : роман / Фридрих Незнанский. - Москва : АСТ ; Олимп, 1998. - 508 с. - (Марш Турецкого).
        ISBN 5-7390-0479-9. - ISBN 5-15-000022-1.

 

Питерс, Элизабет.
    Свиток Мертвого моря : романы : пер. с англ. / Элизабет Питерс. - Москва : Центрполиграф, 2000. - 474 с. : ил. - (Криминальное рандеву).
        ISBN 5-227-00670-9.

 

Питерс, Элизабет.
    Тайна Нефертити : романы : пер. с англ. / Элизабет Питерс. - Москва : Центрполиграф, 1999. - 490 с. : ил. - (Криминальное рандеву).
        ISBN 5-227-00358-0.

 

Рой, Олег.

    Индус, или Улыбка черного кота : роман / Олег Рой. - Москва : ЭКСМО, 2011. - 314, [1] с.

        ISBN 978-5-699-46706-8.

 

Рой, Олег.

    Ловушка для вершителя судьбы : роман / Олег Рой. - Москва : ЭКСМО, 2011. - 315, [1] с. - (Капризы судьбы).

        ISBN 978-5-699-47195-9.

 

Фентисов, Олег.
    Приключения? Мистика? Фантастика? : собрание сочинений / Олег Фентисов. - Б.м. : Олег Фентисов, 2004. - 185 с. ; 21 см.
        Том 1.
        ISBN 9984-97480-4. - ISBN 9984-97481-2.

 

Шахов, Максим Анатольевич.
    Тень легионера : [роман] / Максим Шахов. - Москва : ЭКСМО, 2011. - 349, [1] с. - (Группа "Антитеррор").
        ISBN 978-5-699-46671-9.

 

Шилова, Юлия Витальевна.
    Лабиринт страсти, или Случайных связей не бывает / Юлия Шилова. - Москва : АСТ ; Владимир : Астрель ; ВКТ, 2010. - 318 с.
        ISBN 978-5-17-069861-5. - ISBN 978-5-271-30504-7. - ISBN 978-5-226-03141-0.

 

Шилова, Юлия Витальевна.
    Мадам Одиночка, или Укротительница мужчин / Юлия Шилова. Сердце Черной Мадонны / Ольга Володарская. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 510 с. - (Криминальная мелодрама).
        ISBN 978-5-699-30994-8.

 

 

 

 

Līdzīgi raksti

 

 

 

 

 

Nozaru literatūra

 

Bakingems, Markuss.

    6 soļi ceļā uz izciliem rezultātiem : nosaki savas stiprās puses un liec tām strādāt / Markuss Bakingems ; no angļu valodas tulkojusi Anna Frīdenberga. - [Jelgava] : Zoldnera izdevniecība, [2010]. - 250, [1] lpp. : il. - Oriģ. nos.: Go put your strengths to work.

        ISBN 978-993-480-834-0.

 

Braše, Laima.
    Ģimenes loma skolēnu socializācijā / Laima Braše. - Rīga : RaKa, 2010. - 133 lpp. : il., tab. - (Pedagoģiskā bibliotēka) (Teorija. Pieredze. Prakse).
        ISBN 978-9984-461-42-7.

 

Godins, Sets.
    Veiksmes stratēģija : kad neatlaidīgi tiekties uz savu mērķi (un kad - atkāpties) / Sets Godins ; no angļu valodas tulkojis Māris Garbers. - [Jelgava] : Zoldnera izdevniecība, [2010]. - 92, [10] lpp. : il. - Oriģ. nos.: The dip : little book that teaches you when to quit (and when to stick).
        ISBN 978-993-480-830-2.

 

Grāfa, Žanna.
    Fantastiskas zeķes : ātri un stilīgi / Žanna Grāfa ; no vācu valodas tulkojusi Linda Hauka. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010]. - 45 lpp. : il. - Oriģ. nos.: Tolle Socken stricken.
        ISBN 978-993-401-596-0.

 

Grīnbergs, Andris.
    Latvijas ūdenskritumi un krāces / Andris Grīnbergs. - Rīga : Trīsdesmit seši, 2011. - 207 lpp. : il. (krās.), kartes, tab. - Bibliogrāfija: 202.-206. lpp.
        ISBN 978-9984-99866-4.

 

Millere, Tanja.
    Tamborēsim zeķes! : maigi dzīpari kāju siltumam / Tanja Millere ; no vācu valodas tulkojusi Vita Holma. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010]. - 30, [1] lpp. : il. - Orig. nos.: Wohlfühlsocken Häkeln.
        ISBN 978-993-401-496-3.

 

Mūsdienīgas saimnieces rokasgrāmata/ sastād. Nataļja Griškova ; no krievu val. tulk. Sabīne Romanovska. - [Rīga] : Biznesa Konsaltinga Grupa, [2011]. - 192 lpp.
        ISBN 978-9984-492-51-3.

 

Nikitenko, Sanita.
    Piespraudes / Sanita Nikitenko ; māksliniece Laura Akmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 32 lpp. : il. - (Rokdarbi ; 2).
        ISBN 978-993-401-680-6.

 

Pižē, Anrī.
    Mēness un veselība : rūpes par sevi saskaņā ar dabu : no A līdz Z / Anrī Pižē ; no franču val. tulk. Māris Baltiņš. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 142 lpp. : il. - Oriģ. nos.: Lune et santé mode d'emploi.
        ISBN 978-993-401-752-0.

 

100 dziednieki Latvijā: dziednieki, ekstrasensi, gaišreģi, astrologi, numerologi, zintnieki, vārdotāji, bioenerģētiķi, psihologi, fitoterapeiti, refleksoterapeiti, energoinformātiķi, astromediķi / sastādītāja Daiga Čirkste. - Rīga : Lauku Avīze, 2011. - 207 lpp. : portr.
        ISBN 978-9984-8278-5-8.

 

Sulas: kad, kā un kāpēc tās dzert : 103 receptes veselībai, dzīvespriekam, spēkam un enerģijai / sakārtojusi Vita Lēnerte ; redaktore Inese Pelūde. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, [2010]. - 48 lpp. : il.
        ISBN 978-993-401-153-5.

 

Suvorovs, Viktors.
    Uzvaras ēna II. Ņemu savus vārdus atpakaļ! : [triloģija] / Viktors Suvorovs ; no krievu val. tulk. Jānis Kalve. - Rīga : Dienas Grāmata, 2011. - 484 lpp. - Bibliogr.: 481.- 484. lpp. - Oriģ. nos.: Тень победы II. Беру свои слова обратно.
        2. grāmata.
        ISBN 978-9984-8476-3-4.

 

Torgāns, Jānis.
    Latviešu mūzikas virsotnes : palīglīdzeklis mūzikas vidusskolām latviešu mūzikas literatūras kursā / Jānis Torgāns. - Rīga : Zinātne, 2010. - 280 lpp. : notis, portr.
        ISBN 978-9984-8088-4-0.

 

Vīksna, Ludmila.
    Vakcinācija : aktīvā specifiskā imūnprofilakse / Ludmila Vīksna. - [3. izd.]. - Rīga : Nacionālais apgāds, 2008. - 252 lpp. : tab., veidlapas. - Ietver bibliogrāfiju (251.-252. lpp.).
        ISBN 978-9984-263-53-3.

 

Большая энциклопедия о вкусном и здоровом питании.- Ventspils : Biznesa Konsaltinga Grupa, 2011. - 172 c.

 

Василишин, Роман Никандрович.
    Империя / Роман Василишин. - Москва : Питер ; Санкт-Петербург : Саммит-Книга, 2011. - 237 с., [8] л. ил. ; 21 см.
        ISBN 978-5-423-70116-1.

 

Леонов, Василий.
    Секреты Linux / Василий Леонов. - Москва : Эксмо, 2010. - 331, [1] с. : ил. ; 24 см. - (Компьютер на 100%. Умные книги для умных людей). - Указ.
        ISBN 978-5-699-40128-4.

 

Работа с деревом: 35 проектов для вашего сада : пер. с англ. - Москва : Ниола-Пресс, 2008. - 191 с. : ил., цв. ил. ; 26 см. - (Практическое руководство). - Указ.
        ISBN 978-5-366-00355-1.

 

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Dirģēla, Petrs.
    Ancilus ezers / Petrs Dirģēla ; no lietuvju valodas tulkojis Talrids Rullis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2010. - 470, [1] lpp. - (Baltijas triloģija ; 3. grām.). - Oriģ. nos.: Ancilius ežeras.
        ISBN 978-9984-8475-6-6.

 

Ebreju gudrības grāmata/ sastād. P. I. Lursā ; no franču val. tulk. Inese Pētersone. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 136 lpp.
        ISBN 978-993-401-095-8.

 

Gortners, K. V.

    Kastīlijas mantojums : [romāns] / K. V. Gortners ; no angl. val. tulk. Diāna Smilga. - Rīga : Kontinents, [2011]. - 410 lpp.

        ISBN 978-9984-355-42-9.

 

Hoseinī, Hāleds.

    Tūkstoš sauļu mirdzums / Hālends Hoseinī ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Kalnciema. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 455, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Thousand splendid suns.

        ISBN 978-993-401-753-7.

 

Mairona, Vikija.
    Djū : mazpilsētas bibliotēkas kaķis, kas aizkustināja pasauli / Vikija Mairona un Brets Viters ; no angļu valodas tulkojusi Daina Borovska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 286 lpp. : il. - Oriģ. nos.: Dewey.
        ISBN 978-993-401-576-2.

 

Mariņina, Aleksandra.
    Dzīve pēc dzīves : izmeklēšanu vada Kamenska / Aleksandra Mariņina ; tulkojusi Solvita Uvarova. - Rīga : Nordik, 2011. - 364, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Жизнь после жизни.
        ISBN 978-9984-85422-9.

 

Neitana, Melisa.
    Augšupceļš / Melisa Neitana ; no angļu valodas tulkojusi Maija Brīvere. - Rīga : Kontinents, [2006]. - 427, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Learning curve.
        ISBN 978-9984-354-90-3.

 

Ostina, Džeina.
    Mensfīldpārka / Džeina Ostina ; no angļu valodas tulkojusi Dagnija Dreika. - [Rīga] : Daugava, [2010]. - 463, [1] lpp. - (XIX gadsimta klasiķi). - Oriģ. nos.: Mansfield Park.
        ISBN 978-9984-410-38-8.

 

Sabaļauskaite, Kristina.
    Silva Rerum / Kristina Sabaļauskaite ; no lietuviešu valodas tulkojusi Dace Meiere. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 372, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Silva Rerum.
        ISBN 978-993-401-815-2.

 

Sivuns, Oļegs.
    Brand : popārta romāns / Oļegs Sivuns ; no krievu valodas tulkojusi Daina Borovska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 222, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Brand.
        ISBN 978-993-401-835-0.

 

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Бабкин, Михаил Александрович.
    Бёглер : [фантастический роман] / Михаил Бабкин. - Москва : Эксмо, 2009. - 444, [1] с. ; 21 см. - (Русская фантастика).
        ISBN 978-5-699-37329-1.

 

Бенцони, Жюльетта.
    Король нищих : [роман ] / Жюльетта Бенцони ; пер. с фр. Л. Токарева. - Москва : ЭКСМО, 2011. - 510 с.
        ISBN 978-5-699-46527-9.

 

Берберова, Нина(Нина Николаевна), 1901-1993.
    Мыс Бурь / Нина Берберова. - Москва : АСТ ; Астрель, 2011. - 347, [2] с. ; 21 см.
        В содерж.: Набоков и его "Лолита".
        ISBN 978-5-17-070390-6. - ISBN 978-5-271-31270-0.

 

Браун, Сандра.
    Долгожданное возвращение ; По своей воле : романы : пер. с англ. / Сандра Браун. - Москва : АСТ, 1997. - 431 с. - (Страсть).
        ISBN 5-7841-0281-8.

 

Горбенко, Людмила Валентиновна.
    Хозяин химер : роман / Людмила Горбенко ; худож. О. Юдин. - Москва : Армада ; Альфа-книга, 2007. - 476 с. : ил. - (Магия фэнтези).
        ISBN 5-935568-86-1.

 

Гуляковский, Евгений Яковлевич.
    Звездный мост ; Лабиринт миров : романы / Евгений Гуляковский. - Москва : ЭКСМО, 2004. - 668 с. : ил. - (Экспансия).
        ISBN 5-699-03994-5.

 

Донцова, Дарья Аркадьевна.
    Дедушка на выданье : роман / Дарья Донцова. - Москва : ЭКСМО, 2011. - 350 с. - (Иронический детектив).
        ISBN 978-5-699-47981-8.

 

Кожухаров, Роман Романович.
    Штрафники против эсэсовцев / Роман Кожухаров. - Москва : ЭКСМО, 2011. - 285 с. - (Война. Штрафбат. Они сражались за Родину).
        ISBN 978-5-699-47402-8.

 

Колычев, Владимир Григорьевич.
    Мрак в конце тоннеля : [роман] / Владимир Колычев. - Москва : ЭКСМО, 2011. - 382 с. - (Мастер криминальной интриги).
        ISBN 978-5-699-47811-8.

 

Коэльо, Пауло.
    Валькирии : роман / Пауло Коэльо ; пер. с португ. Д. Ружского. - Москва : АСТ ; Астрель, 2011. - 223 с.
        ISBN 978-5-17-071725-5. - ISBN 978-5-271-33698-0.

 

Лаврова, Ольга(Ольга Александровна).
    Полуденный вор : криминальные повести / Ольга Лаврова, Александр Лавров. - Москва : Эпицентр ; Детектив, 1991. - 414 с.
        Книга 2.
        ISBN 5-7639-0349-8.

 

Лукьяненко, Сергей Васильевич.
    Дневной дозор / Сергей Лукьяненко, Владимир Васильев. - Москва : АСТ ; Транзиткнига, 2006. - 380 с. - (Звездный лабиринт).
        ISBN 5-17-008349-1. - ISBN 5-9713140-7-6. - ISBN 5-9578357-3-0.

 

Михеенков, Сергей Егорович.
    Встречный бой штрафников / Сергей Михеенков. - Москва : ЭКСМО ; Яуза, 2011. - 382 с. - (Война. Штрафбат. Они сражались за Родину).
        ISBN 978-5-699-46720-4.

 

Нэвилл, Кэтрин.
    Огонь : [роман] / Кэтрин Нэвилл ; пер. с англ. М. Юркан. - Москва : ЭКСМО ; Санкт-Петербург : Домино, 2011. - 511 с. : ил. - (Проект бестселлер).
        ISBN 978-5-699-47297-0.

 

Ордынцев, Вячеслав Юрьевич.
    Восьмой смертный грех : известно ли миру, что число Зверя - не 666? / Вячеслав Ордынцев. - Москва : Эксмо, 2006. - 415 с. ; 20 см. - (Русский интеллектуальный роман-загадка).
        ISBN 5-699-17839-2.

 

Тилайджа, Луиза де.
    Погоня за мечтой : роман / Луиза де Тилайджа ; пер. с англ. Е. Корневой. - Москва : АСТ ; Владимир : Астрель ; ВКТ, 2010. - 318 с. - (Avenue). - Ориг. назв.: Fashion slaves.
        ISBN 978-5-17-055952-7. - ISBN 978-5-271-31082-9. - ISBN 978-5-226-03143-4.

 

Тополь, Эдуард.
    Убийца на экспорт ; Охота за русской мафией / Эдуард Тополь. - Москва : АСТ ; Владимир : Астрель ; ВКТ, 2011. - 314 с.
        ISBN 978-5-17-071487-2. - ISBN 978-5-271-32865-7. - ISBN 978-5-226-03536-4.

 

Хайнлайн, Роберт.
    Миры Роберта Хайнлайна : пер. с англ. / Р. Хайнлайн. - Рига : Полярис, 1993. - 431 с. - Ориг. назв.: Worlds of Robert A. Heinlein.
        Книга 6. Марсианка Подкейн.
        ISBN 5-88132-027-1.

 

Ховард, Линда.
    Под покровом ночи : роман / Линда Ховард ; пер. с англ. Е. М. Нарышкиной. - Москва : АСТ, 1997. - 399 с. - (Страсть).
        ISBN 515000250X.

 

Шекли, Роберт.
    50-й калибр ; Смертельные гонки ; Живое золото : детективные повести : пер. с англ. / Роберт Шекли. - Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. - 508 с. - (Стальная крыса).
        ISBN 5-04-007441-7.

 

Шпиллер, Катерина.
    Мама, не читай! : исповедь "неблагодарной" дочери : [о писательнице Г. Щербаковой] / Катерина Шпиллер. - Москва : АСТ ; Астрель, 2011. - 415 с., [8] л. ил. ; 21 см.
        ISBN 978-5-17-069900-1. - ISBN 978-5-271-30615-0.

 

 

 

 

 

 

Līdzīgi raksti