Nozaru literatūra

 

Daudziņa, Zane.
    Aktiera runa 21.gadsimta latviešu teātrī / Zane Daudziņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. - 383, [1] lpp. ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 232.-[251.] lpp.
        ISBN 9789934311017.

 

Latgolys daņčus i na tik spieļoj Svātra / nošu pieraksts: Anita Zarāne, Vita Viļevko, Raitis Sondors ; teksts, dejas apraksti Sandis Zučiks ; konsultācijas Sarmīte Teivāne ; deju aprakstu redaktore Daina Kjakste ; dizains, makets Sandis Zučiks ; dejas zīmējumi Beāte Daņilova, Anda Kazaka ; teksta redaktore Džeina Dzimtā ; teksta tulkošana latgaliski Edīte Husare ; CD skaņu režisors Einārs Lipskis. - [Rīga] : Danču krātuve, 2022. - 95 lpp. : ilustrācijas, notis ; 19 cm + 1 CD. - (Danču krātuves kolekcija). - Danču krātuves kolekcija. Latviešu un latgaliešu valodā.
        ISBN 9789934907609.

 

Ranks, Oto.
    Dzimšanas trauma un tās nozīme psihoanalīzē / Oto Ranks ; no vācu valodas tulkojis, komentāru un pēcvārda autors Igors Šuvajevs ; vāka dizainu un Oto Ranka portretu veidojis Modris Brasliņš ; redaktore Inta Rozenvalde. - Rīga : Zinātne, [2022]. - [Rīga] : Dardedze hologrāfija. , ©2022. - 175 lpp. : portrets ; 22 cm. - Bibliogrāfija: [146.]-157. lpp. un zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs: [167.]-175. lpp. - Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.

        ISBN 9789934599323.

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Auziņš, Arnolds.
    Kā kulaks uz acs : romāns / Arnolds Auziņš ; atbildīgā redaktore Kristīne Lapiņa. - Rīga : Jumava, 2022. - 197, [1] lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789934205842.

 

Bernāra, Karolīne.
    Frīda Kālo. Dzīves krāsas : romāns / Karolīne Bernāra ; no vācu valodas tulkojusi Aija Jakoviča ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Agnese Strazdiņa ; literārā redaktore Dace Kraule. - Rīga : Latvijas Mediji, 2022. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2022. - 395, [2] lpp. ; 21 cm. - (Uz vāka: Meksikas mākslas ikona).
        ISBN 9789934290718.

 

Dikērs, Žoels.
    622. istabas noslēpums : romāns / Žoels Dikērs ; no franču valodas tulkojusi Maija Indraša ; redaktore Iveta Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 635, [5] lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934099755.

 

Heigs, Mets.
    Mierinājuma grāmata : apskāviens grāmatas formā / Mets Heigs ; no angļu valodas tulkojusi Linda Ozola. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. - [Rīga] : PNB Print. , ©2022. - 239, [1] lpp. ; 21 cm. - (#1 Sunday Times Bestsellers).
        ISBN 9789934098703.

 

Ollikaineni, A. M.
    Konteiners : kriminālromāns / A. M. Ollikaineni ; no somu valodas tulkojusi Gunta Pāvola ; redaktore Elga Rusmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 303, [1] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). (Izmeklē Paula Pihlaja ; ♯1).
        ISBN 9789934310768.

 

Pāsilinna, Arto.
    Apburošās masu pašnāvības : ironisks romāns / Arto Pāsilinna ; no somu valodas tulkojusi Gunta Pāvola ; redaktore Margita Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 221, [1] lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934098260.

 

Zvirgzds, Ilmārs.
    Reģistratūra : romāns / Ilmārs Zvirgzds ; redaktore Anda Ogriņa ; vāka dizains: Līva Rutmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 190, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934097157.

 

Līdzīgi raksti

 

 

Nozaru literatūra

 

Ruka, Elvita, 1970-.
    Gruzija : sarunas ar dūjām / Elvita Ruka, stāsti ; Aija Bley, fotogrāfijas. - [Rīga] : Dienas Grāmata, 2012. - 165, [2] lpp. : il. ; 21 cm. - (15 jukušas avis).
        ISBN 9789984887036.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

---Pirmskolas vecuma bērniem latviešu valodā

 

Dropa, Konstanca.
    Vingrosim, dejosim, muzicēsim : izzinoša grāmata bērniem no 2 līdz 4 gadiem / Konstancas Dropas teksts un ilustrācijas ; no vācu valodas tulkojusi Skaidrīte Naumova. - Rīga : Madris, [2022]. - [16] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - (Kādēļ? Kāpēc? Kā tā?). (Juniors). - Pirmsskolas vecuma bērniem.
        ISBN 9789984319520.

 

---Pusaudžiem latviešu valodā

 

Grīziņš, Jānis, 1900-1941.
    Vārnu ielas republika : [stāsts] / Jānis Grīziņš ; redaktore Antra Vagnere ; mākslinieks Edgars Ozoliņš ; Irēnas Žgutas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - Rīga : Poligrāfists. , ©2019. - 245, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - (Lasītprieks! , 1407-3730). - 5.-6. - Ar tādu pašu ISBN izdevumi 1999, 2011, 2019 gadā.
        ISBN 9789934024153.

 

Grīziņš, Jānis, 1900-1941.
    Vārnu ielas republika : [stāsts] / Jānis Grīziņš ; redaktore Antra Vagnere ; mākslinieks Edgars Ozoliņš ; Irēnas Žgutas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - Rīga : Poligrāfists. , ©2019. - 245, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - (Lasītprieks! , 1407-3730). - 5.-6. - Ar tādu pašu ISBN izdevumi 1999, 2011, 2019 gadā.
        ISBN 9789934024153.

 

Hegartijs, Šeins.
    Tumšmute. Pasauļu sprādziens / Šeins Hegartijs ; no angļu valodas tulkojusi Santa Linkuma ; redaktore Anete Caune ; [ilustrācijas]: James de la Rue. - [Rīga] : Prometejs, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 391 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - (Tumšmute / Šeins Hegartijs ; 2). - 5.-6. - Seriāla "Tumšmute" 2. grāmata.
        ISBN 9789934553196.

 

Olsone, Kristīna.
    Vilkaču noslēpums / Kristīna Olsone ; no zviedru valodas tulkojusi Inga Grezmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 190, [1] lpp. - 5.-6. - Oriģ. nos.: Varulvens hemlighet. - "Vilkaču noslēpums" ir bestsellera "Zombiju drudzis" turpinājums, taču tas lasāms arī kā atsevišķs, ar iepriekšējo grāmatu nesaistīts darbs.
        ISBN 9789934074066.

 

Olsone, Kristīna.
    Zombiju drudzis / Kristīna Olsone ; tulkotāja Inga Grezmane ; redaktore Inese Auziņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 176 lpp. - 5.-6. - Oriģ. nos.: Zombiefeber.
        ISBN 9789934070105.

 

---Pieaugušajiem latviešu valodā

 

Dreika, Dagnija.
    Es mīlu tikai : romāns / Dagnija Dreika ; Lilijas Rimicānes mākslinieciskā izveide. - [Jūrmala] : Apgāds Daugava, 2022. - 202, [2] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984411378.

 

Bērziņa, Irēna.
    Saulrietu spēles mākoņos : romāns / Irēna Bērziņa ; redaktore Iveta Reinsone ; vāka dizaina izstrāde: Agnese Piļāne. - Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2022. - 207 lpp. ; 21 cm. - Romantisks sadzīves romāns, kurā visas aprakstītās personas un notikumi ir izdomāti, autores fantāzijās un iztēlē radīti--priekštitullapā.
        ISBN 9789934300264.

 

Gortners, K. V.
    Tjūdoru noslēpums : romāns / K. V. Gortners ; no angļu valodas tulkojis Jāzeps Springovičs ; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, 2022. - [Silakrogs, Ropažu pagasts] : PNB Print. , ©2022. - 429, [1] lpp. ; 21 cm. - (#1 New York Times Bestsellers).
        ISBN 9789934250545.

 

Hokinsa, Paula.
    Ūdenī : [romāns] / Paula Hokinsa ; no angļu valodas tulkojis Armīns Voitkāns. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - 382, [1] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes trilleris). - Oriģ. nos.: Into the Water.
        ISBN 9789934078439.

 

Jānsone, Susanne.
      Upurpurvs : detektīvromāns / Susanne Jānsone ; no zviedru valodas tulkojusi Ineta Balode ; māksliniece Elīna Vītola. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2017]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2017. - 287, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984236728.

Ķestere, Inese.
    Melno ogu vainadziņš : romāns / Inese Ķestere ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; literārā redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2022. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2022. - 207, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 2022/6 (276).
        ISBN 9789934290602.

 

Kovaļova, Lelde.
    Tvitera tiesa : romāns / Lelde Kovaļova ; māksliniece Nataļja Kugajevska ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; literārā redaktore Ilze Brēmere ; dzeja: Ojārs Vācietis. - Rīga : Latvijas Mediji, 2022. - [Silakrogs, Ropažu pagasts] : PNB Print. , ©2022. - 282, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934290428.

 

Manfelde, Andra.
    Poēma ar mammu / Andra Manfelde ; redaktore Dace Sparāne-Freimane ; mākslinieks Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2022. , ©2022. - 97, [6] lpp. : fotogrāfija ; 23 cm. - Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.
        ISBN 9789934595585.

 

Oksanena, Sofi.
        Kad pazuda dūjas / Sofi Oksanena ; no somu valodas tulkojusi Gunta Pāvola ; redaktore Iveta Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Poligrāfists). - 319, [1] lpp. ; 23 cm.
        ISBN 9789934052996.

 

Perēna, Valērija.
    Svaigs ūdens puķēm : romāns / Valērija Perēna ; no franču valodas tulkojusi Ilze Fogele. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - 475, [1] lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934310249.

 

Kostello, Metjū.
    Čeringemas mistērijas / Metjū Kostello, Nīls Ričardss ; no angļu valodas tulkojušas Laura Romanovska, Ilona Ozoliņa-Čiu, Lilija Berzinska ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Renāte Kārkliņa ; Emīla Garjāņa vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Latvijas Mediji, 2022. - 379, [2] lpp. ; 21 cm. - (Detektīvs / Latvijas Mediji). - Trīs romāni vienā grāmatā.
        ISBN 9789934290671.

 

Segliņa, Inguna.
    atrast pazaudēto sevi : domugraudi / Inguna Segliņa ; redaktore Iveta Reinsone. - Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2022. - [Rīga] : Dardedze hologrāfija. - 200 lpp. ; 19 cm.
        ISBN 9789934300257.

 

Šepetis, Rūta.
        Klusējošās strūklakas : romāns / Rūta Šepetis ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lanceniece ; redaktore Elga Rusmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 507, [5] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm.
        ISBN 9789934310096.

 

Daiļliteratūra angļu valodā

---Pusaudžiem angļu valodā

 

Green, John, 1977-.
    Paper towns / John Green. - London : Bloomsbury, 2013. - 305, [7] p. ; 20 cm. - 7.-9. - New York Times bestselling author of The Fault in our Stars -- uz vāka.
        ISBN 9781408848180.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

---Pusaudžiem krievu valodā

 

Блайтон, Энид.
    Тайна красной перчатки : повесть / Энид Блайтон ; перевод с английского С. Чулковой ; художник А. Кукушкин. - Москва : Махаон, 2021. - 206, [1] с. : ил. ; 20 см. - (Пять Юных сыщиков и пёс детектив). - 5-6.
        ISBN 9785389192997. . - ISBN 9781444961058.

 

---Pieaugušajiem krievu valodā

 

Берсенева, Анна.
    Сети Вероники : роман / Анна Берсенева. - Москва : АСТ, 2022. - 350, [1] с. ; 21 см. - (Фамильные ценности).
        ISBN 9785171476380.

 

Володарская, Ольга.
    Нерассказанная сказка Шахерезады : роман / Ольга Володарская. - Москва : Эксмо, 2022. - 316, [1] с. ; 17 см. - (Никаких запретных тем).
        ISBN 9785041656898.
        Detektīvromāni, krievu.

 

Воронова, Мария.
    Судьба без обязательств : роман / Мария Воронова. - Москва : Эксмо, 2022. - 314, [1] с. ; 17 см. - (Уютный роман).
        ISBN 9785041666859.

 

Горская, Евгения.
    Чужих не жалко : [роман] / Евгения Горская. - Москва : Эксмо, 2022. - 316, [1] с. ; 17 см. - (Татьяна Устинова рекомендует).
        ISBN 9785041657161.

 

Князева, Анна.
    Черный бриллиант Соньки Золотой Ручки : роман / Анна Князева. - Москва : Эксмо, 2022. - 314, [1] с. ; 17 см. - (Таинственный детектив Анны Князевой).
        ISBN 9785041627195.

 

Скотт, Эмма.
    Пять минут жизни : [роман] / Эмма Скотт ; перевод с английского Е. Музыкантовой. - Москва : Эксмо, 2020. - 444, [2] с. ; 21 см. - (Freedom. Романтическая проза Эммы Скотт).
        ISBN 9785041100681.

 

Эллиот, Кендра.
    Вторая правда : роман / Кендра Эллиот ; перевод с английского Е. Никитина. - Москва : Эксмо, 2021. - 380, [2] с. ; 21 см. - (Бестселлер Amazon Charts и Wall Street Journal). - Премии International Thriller Writers ; Romantic Times. - Книга серии об агенте ФБР Мёрси Килпатрик.
        ISBN 9785041179601.

 

 

 

Nozaru literatūra

 

Centrālā statistikas pārvalde (Latvija). Latvijas statistikas gadagrāmata = Statistical yearbook of Latvia / Latvijas Republikas Valsts statistikas komiteja. - 1991/1992-. - Rīga : LR Centrālā Valsts statistikas komiteja, 2022. - Sējumi : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 22-29 cm. - (Latvijas statistika). - Sākot ar 1996. gadu iznāk arī atsevišķi CD-ROM. - Izdevējs sākot ar 1997.-2015. gadu: Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde = Central Statistical Bureau of Latvia ; sākot ar sēj. par <2016.- > gadu: Centrālā statistikas pārvalde = Central Statistical Bureau of Latvia. - Resurss pieejams arī tiešsaistē. - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. - Atsevišķi sējumi ir Eiropas Savienības Informācijas aģentūras bibliotēkas dāvinājums.

        ISBN 9789984065731.

 

Denīns, Patriks.

    Kāpēc liberālisms cieta neveiksmi / Patriks Denīns ; tulkotājs Ēriks Heinsbergs ; galvenā literārā redaktore Agnese Irbe ; redaktors Jāzeps Baško ; vāka mākslinieks Arvils Feldmanis ; priekšvārda autors un sērijas zinātniskais redaktors Dr. phil. Raivis Bičevskis. - Liepāja : Kodoka, 2022. , ©2022. - 266 lpp. ; 22 cm. - (Leukothea. Konservatīvās domas bibliotēka ; 2. grāmata). - Bibliogrāfija piezīmēs: 239.-258. lpp. un alfabētiskais rādītājs: 259.-266. lpp. - Tulkots no angļu valodas.

        ISBN 9789934904929.

 

Hajeks, Frīdrihs.

    Ceļš uz kalpību / Frīdrihs Augusts fon Hajeks ; tulkotājs Raimonds Jaks ; redaktori: Arturs Hansons, Jāzeps Baško ; vāka mākslinieks Arvils Feldmanis ; pēcvārds: Kārlis Ketners ; priekšvārds: Egons Rusanovs ; sērijas zinātniskais redaktors Dr. phil. Raivis Bičevskis. - Liepāja : Kodoka, 2022. , ©2022. - 317 lpp. ; 22 cm. - (Leukothea. Konservatīvās domas bibliotēka ; 3. grāmata). - Bibliogrāfija piezīmēs: 295.-299. lpp. un zemsvītras piezīmēs, alfabētiskais rādītājs: 313.-317. lpp. - Tulkots no angļu valodas.

        ISBN 9789934904936.

 

Jaloms, Ērvins. 

    Nāves un dzīvības jautājums / Ērvins Jaloms un Merilina Jaloma ; no angļu valodas tulkojusi Agnese Strazdiņa ; redaktore Elīna Vanaga. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. , ©2022. - 207, [1] lpp. : ilustrācijas, portrets ; 22 cm.

        ISBN 9789934098482.

 

Kas aug dabiskās pļavās? Kas dzīvo dabiskās pļavās? : ilustratīvs sugu noteicējs / redaktors Gints Tenbergs ; Daigas Brinkmanes dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 167, 207 lpp. : ilustrācijas ; 17 cm. - Dalīta paginācija. . - Rādītāji: 160.-167., 200.-207. lpp.

        ISBN 9789934311871.

 

Ķeviņš, Aldis.

    Ar uzticēšanos / Aldis Ķeviņš ; pierakstījusi, rediģējusi Ilze Ķeviņa ; vāku zīmēja Liene Batare ; par izdevumu atbild Veronika Lāce. - Rīga : Sol Vita, [2022]. - 222, [1] lpp. ; 21 cm. - Grāmatas izdošanas gads noskaidrots izdevniecības tīmekļa vietnē.

        3. daļa. Baltais aplis.

        ISBN 9789934614088.

 

Konference "X stunda. Barikādēm - 30" : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 13. janvāris, 2021 : konferences apkopojums / redaktors Augusts Zilberts ; dizains: Verners Timoško, Tatjana Raičiņeca ; ievads: Pauls Raudseps ; uzrunas: Andris Vilks, Egils Levits, Ināra Mūrniece, Arturs Krišjānis Kariņš, Nauris Puntulis. - Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 159 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 21 cm. - Izdevums angļu valodā: Conference "X Hour. 30th Anniversary of the Barricades". - Paneļdiskusiju vadītāji: Edijs Bošs, Aidis Tomsons un Sarmīte Ēlerte. . - Diskusijās piedalījās: Dainis Ģēģers, Māris Šops, Andris Jaunsleinis, Juris Strīpnieks, Jānis Dinevičs, Tālavs Jundzis, Dainis Īvāns, Egils Einārs Jurševics, Raimonds Graube, Guntis Kalme, Ojārs Ēriks Kalniņš, Aleksandrs Mirlins, Zaiga Grīnberga, Māra Sīmane, Laila Pakalniņa.

        Latvijas sabiedrība 1991. gada barikāžu priekšvakarā un to laikā / Edgars Engīzers. X stundu sagaidot. Latvijas Tautas frontes ceļš uz barikādēm / Romualds Ražuks.

        ISBN 9789934610110.

 

Lāriņš, Viesturs.

    Sporta medicīna : teorija un prakse / Viesturs Lāriņš ; zinātniskie recenzenti: Oskars Kalējs, Signe Tomsone ; atbildīgā redaktore Kristīne Lapiņa ; Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija. - Rīga : Jumava, 2022. - 311 lpp. : attēli ; 24 cm.

        ISBN 9789934205859.

 

Mikltvaits, Džons. 

    COVID-19 trauksmes zvans : kā pandēmija atsedza Rietumu pasaules trūkumus, un kā tos novērst / Džons Mikltvaits, Eidrians Vuldridžs ; no angļu valodas tulkojusi Aiga Jansone ; priekšvārda autors Pauls Raudseps ; redaktore Ieva Lešinska-Geibere. - [Pāvilostas novads] : Zoldnera izdevniecība, [2021]. - [Lietuva] : Balto Print. , ©2021. - 175 lpp. ; 21 cm. - Bibliogrāfija piezīmēs: [167.]-175. lpp.

        ISBN 9789934893216.

 

Olupe, Edīte.  

    Vēju grāmata : par vēju dabā un cilvēka dzīvē / Edīte Olupe ; grāmatas, vāka dizaina un zīmējumu autors Aigars Truhins ; redaktors Aldis Vēvers. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 286, [1] lpp. : ilustrācijas, notis, portreti, tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 284.-[287.] lpp. - Grāmatā apzinātas vairāk nekā 140 vējdzirnavas visos Latvijas novados, tādēļ ceļojot tās būs ērti atrast un nolasīt pēc ievietotajām koordinātām vai kvadrātkoda.
    Saturā: Vēja brālībai piederīgajiem ; Kas ir vējšn ; Dievi, kas valda pār vēju ; Vēja mātes aizgādnībā ; Augi un vējš ; Vējš dzīvnieku nosaukumos ; Noķert vēju ; Vējdzirnavu laikmets ; Dzirdēt vēju ; Sajust vēju televīzijas tornī ; Vēja rādītāji ; Vējš virtuvē.
        ISBN 9789934084140.

 

Valsts drošības dienests (Latvija). Publiskais pārskats par Valsts drošības dienesta darbību 2021. gadā / Valsts drošības dienests, Latvijas Republika. - 2018 (2019)-. - Rīga : Valsts drošības dienests, 2021. - Sējumi : diagrammas, ilustrācijas ; 30 cm. - Radniecīgais izdevums: Publiskais pārskats par Drošības policijas darbību ... gadā. . - Iznāk arī angļu valodā: Annual Report on the activities of the Latvian State Security Service in ... - Resurss pieejams arī tiešsaistē. - No 2018. gada 1. janvāra Drošības policija ir pārdēvēta par Valsts drošības dienestu.
        ISBN 9789934883071.

 

Viljams, Entonijs.

    Medical Medium : hronisko un neizskaidrojamo slimību noslēpumi un izdziedināšanās no tām / Entonijs Viljams ; tulkojums latviešu valodā: Lilija Berzinska ; redaktore Gunta Šustere. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2022. - 511, [1] lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. - Alfabētiskais rādītājs: 500.-[512.] lpp.

        ISBN 9789934310973.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Gekišs, Nauris

    Pavasara sauciens / Nauris Gekišs. - Rīga : Drukātava, 2021. - 246 lpp. ; 20 cm.

        ISBN 9789934910302.

 

Gortners, K. V. 

    Tjūdoru noslēpums : romāns / K. V. Gortners ; no angļu valodas tulkojis Jāzeps Springovičs ; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, 2022. - [Silakrogs, Ropažu pagasts] : PNB Print. , ©2022. - 429, [1] lpp. ; 21 cm. - (#1 New York Times Bestsellers).

        ISBN 9789934250545.

 

Judina, Dace. 

    Kas lēni nāk... : romāns / Dace Judina ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; Artura Nīmaņa vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Latvijas Mediji, 2022. - 356, [3] lpp. ; 21 cm. - (Izmeklē Anna Elizabete ; 16. grāmata). - Uz vāka: Nedrīkst būt tā, ka vienam ir labi, bet pārējie cieš.

        ISBN 9789934290770.

 

Ķestere, Inese. 

    Melno ogu vainadziņš : romāns / Inese Ķestere ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; literārā redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2022. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2022. - 207, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 2022/6 (276).

        ISBN 9789934290602.

 

Kostello, Metjū.

    Čeringemas mistērijas / Metjū Kostello, Nīls Ričardss ; no angļu valodas tulkojušas Laura Romanovska, Ilona Ozoliņa-Čiu, Lilija Berzinska ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Renāte Kārkliņa ; Emīla Garjāņa vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Latvijas Mediji, 2022. - 379, [2] lpp. ; 21 cm. - (Detektīvs / Latvijas Mediji). - Trīs romāni vienā grāmatā.

        ISBN 9789934290671.

 

Manfelde, Andra.

    Poēma ar mammu / Andra Manfelde ; redaktore Dace Sparāne-Freimane ; mākslinieks Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2022. , ©2022. - 97, [6] lpp. : fotogrāfija ; 23 cm. - Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.

        ISBN 9789934595585.

 

Montefjore, Santa.

    Itāļu meitene Bruklinā : romāns / Santa Montefjore ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; redaktore Liene Rozenberga. - Rīga : Kontinents, 2022. , ©2022. - 445 lpp. ; 21 cm. - (The Number One Bestseller).

        ISBN 9789934250576.

 

Slišāne, Annele.

    tuoraga stuosti / Annele Slišāne, teksts, ilustrācijas ; redaktore Ilze Sperga. - [Šķilbēni, Viļakas novads] : anneles zeme, 2022. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 79, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - Teksts latgaliešu rakstu valodā. - Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.

        . pīns.

        ISBN 9789934908200.

 

Sviklāns, Jānis. 

    Žults : romāns / Jānis Sviklāns ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; literārā redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2022. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2022. - 223, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 2022/5 (275). - Romānu konkursa debijas balva -- uz vāka.

        ISBN 9789934290558.

 

Šadre, Daina.  Maldugunis / Daina Šadre ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; literārā redaktore Dzintra Zālīte ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains. - Rīga : Latvijas Mediji, 2022. - 207, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 2022/7 (277).
        ISBN 9789934290749.

 

Trimalniece, Ieva.

    Mīlestība pasaulē staro / Ieva Trimalniece. - Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2022. - 218 lpp. ; 19 cm.

        ISBN 9789934300240.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Абдуллаев, Чингиз. 

    Казначей : [роман] / Чингиз Абдуллаев. - Москва : Эксмо, 2022. - 285, [1] с. ; 21 см. - (Мастер криминальных тайн).

        ISBN 9785041642013.

 

Астахов, Павел. 

    Класс : история одного колумбайна / Павел Астахов. - Москва : Эксмо, 2022. - 314, [4] с. ; 21 см. - (Современный российский детектив).

        ISBN 9785041558987.

 

Бочарова, Татьяна.

    Трефовый интерес : роман / Татьяна Бочарова. - Москва : Эксмо, 2022. - 317, [1] с. ; 21 см. - (Детектив сильных страстей. Романы Т. Бочаровой).

        ISBN 9785041658229.

 

Донцова, Дарья. 

    Неудачная карьера мегеры : роман / Дарья Донцова. - Москва : Эксмо, 2022. - 313, [2] с. ; 20 см. - (Иронический детектив). (В мире преступных страстей. Виола Тараканова).

        ISBN 9785041616540.

 

Елецкая, Наталья.

    Салихат : роман / Наталья Елецкая. - Москва : АСТ, 2022. - 285, [1] с. ; 21 см. - (Это личное!). - На переплете: Финалист национальной литературной премии "Рукопись года".

        ISBN 9785171489335.

 

Колычев, Владимир.

    Убойное лето / Владимир Колычев. - Москва : Эксмо, 2022. - 317, [1] с. ; 21 см. - (Лучшая криминальная драма).

        ISBN 9785041638092.

 

Нестерова, Наталья.

    Девушка с приветом : роман / Наталья Нестерова. - Москва : АСТ, 2022. - 287 с. ; 21 см. - (Между нами, девочками. Истории Натальи Нестеровой).

        ISBN 9785171486228.

 

Пронин, Виктор.

    И кровь, и деньги, и любовь… : [роман] / Виктор Пронин. - Москва : Эксмо, 2022. - 446 с. ; 21 см. - (Золотая эра отечественного детектива).

        ISBN 9785041644451.

 

Романова, Галина. 

    В интересах личного дела : [роман] / Галина Романова. - Москва : Эксмо, 2022. - 314, [3] c. ; 21 cm. - (Метод женщины. Детективы Галины Романовой).

        ISBN 9785041652012.

 

Стрельченок, Марина. 

    В храме души / Марина Стрельченок ; редактор Галина Маслобоева. - [Rēzeknes novads] : [Marija Streļčenoka], 2021. - [Rīga] : Drukātava. , ©2021. - 214 lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789934232510.

 

Стрельченок, Марина. 

    Родина чувств / Марина Стрельченок ; редактор Галина Маслобоева. - [Rēzeknes novads] : [Marija Streļčenoka], 2022. - [Rīga] : Drukātava. , ©2022. - 214 lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789934908408.

 

Устинова, Татьяна. 

    Хроника гнусных времен : роман / Татьяна Устинова. - Москва : Эксмо, 2022. - 348, [1] c. ; 21 см. - (Первая среди лучших).

        ISBN 9785041650117.

 

Daiļliteratūra ukraiņu valodā

 

Амеліна, Вікторія.

    Хтось, або Водяне Серце / Вікторія Амеліна ; намалювала Марiя Фоя ; головний редактор Мар'яна Савка ; художнiй редактор Назар Гайдучик ; лiтературний редактор Наталка Малетич. - Львів : Видавництво Старого Лева, 2022. - [33] c. : иллюстрации ; 22 см. - Pirmsskolas vecuma bērniem.

        ISBN 9786176792888.

 

Заґґ, Зої.

    Дівчина Онлайн. Соло / Зої, Заґґ ; з англiйської переклала Наталiя Ясiновська. - Львiв : Видавництво Старого Лева, 2022. - 390, [1] с. : ілюстрації ; 21 см. - (Дівчина Онлайн ; Книга 3).

        ISBN 9786176798477.

 

Лепаж, Емманюель. 

    Одна весна в Чорнобилі / Емманюель Лепаж, текст та ілюстрації ; з французької переклала Оксана Макарова. - Київ : Видавництво для дітей, 2020. - 164, [4] с. : ілюстрації ; 31 см. - (Серiя "Комiксiв").

        ISBN 9786177818099.

 

Савка, Мар'яна.

    Босоніжки для стоніжки / Мар'яна Савка ; намалювала Юлія Пилипчатіна. - Львів : Видавництво Старого Лева, 2022. - 40 с. : iлюстрації ; 27 см. - Pirmsskolas vecuma bērniem.

        ISBN 9786176791478.

 

Савка, Мар'яна.

    Казка про Старого Лева / Мар'яна Савка ; намалювал Володимир Штанко. - Львів : Видавництво Старого Лева, 2022. - [40] с. : iлюстрації ; 30 см. - Pirmsskolas vecuma bērniem.

        ISBN 9789662909753.

 

Стельмашик, Агнєшка. 

    Хроніки Архео. Таємниця коштовності Нефертіті / Агнєшка Стельмашик ; з польської переклала Ирина Шевченко ; илюстрації Яцека Пастернака. - Чернівці : Чорні вівці, 2017. - 239, [1] с. : ілюстрації ; 21 см. - (Хроніки Архео ; Книга 1). - 5.-6.

        Книга 1.

        ISBN 9786176141860.

 

Стельмашик, Агнєшка. 

    Хроніки Архео. Секрет великого магістра / Агнєшка Стельмашик ; з польської переклала Ирина Шевченко ; илюстрації Яцека Пастернака. - Чернівці : Чорні вівці, 2018. - 247, [8] с. : ілюстрації ; 21 см. - (Хроніки Архео ; Книга 3). - 5.-6.

        Книга 3.

        ISBN 9786176142195.

 

Стельмашик, Агнєшка.

    Хроніки Архео. Прокляття золотого дракона / Агнєшка Стельмашик ; з польської переклала Ирина Шевченко ; илюстрації Яцека Пастернака. - Чернівці : Чорні вівці, 2019. - 274, [5] с. : ілюстрації ; 21 см. - (Хроніки Архео ; Книга 4). - 5.-6.

        Книга 4.

        ISBN 9786176142720.

 

Стельмашик, Агнєшка. 

    Хроніки Архео. Загадка Діамантової долини / Агнєшка Стельмашик ; з польської переклала Ирина Шевченко ; илюстрації Яцека Пастернака. - Чернівці : Чорні вівці, 2020. - 238, [9] с. : ілюстрації ; 21 см. - (Хроніки Архео ; Книга 5). - 5.-6.

        Книга 5.

        ISBN 9786176143000.

 

Līdzīgi raksti

Nozaru literatūra

 

Everss, Arno. 

     Ir tādi cilvēki : Arno Eversa dziesmas : [krājums] / Arno Everss ; redaktore Bernadeta Everse. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2022. - 305 lpp. : notis ; 29 cm.

        ISBN 9789984293554.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Atāls, Valdis. 

     Dzejnieks un cūka : stāsti un noveles / Valdis Atāls ; redaktore Dace Sparāne-Freimane ; mākslinieks Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2022. , ©2022. - 126, [2] lpp. ; 21 cm.

        Saturs: Zvērests ; Kalējs ; Zariņgovs ; Dzejnieks un cūka ; Valmieras tilts ; Čempions ; Kas to teica ; Kukažiņa ; Lakstīgala ; Dzelzs rublis ; Kompliments ; Brāļi Kokari ; Brīnums ; Garais Gatis ; Kaķis un pieneņpūka ; Puškins ; Bļacss ; Ceļabiedri 1—4 ; Dzērves ; Svētki peļķē ; Nebijis serviss ; Zvēru dārzs ; Zelta zivtiņa ; Salavecis ; Brežģa kalns ; Zaķis ; Varde ; Čigāni ; Krākšana ; Tā gadās ; Oda priekam ; Prieka mantra ; Draugi.

        ISBN 9789934595608. . - ISBN 9789934595554(atcelts).

 

Bleidela, Sāra.

     Tēvs : ģimenes mistērija / Sāra Bleidela ; no angļu valodas tulkojusi Kristīna Blaua ; atbildīgā redaktore Kristīne Lapiņa. - [Rīga] : Jumava ; Liegra, 2022. - 238, [1] lpp. ; 23 cm.

        II daļa.

        ISBN 9789934572920. 

 

Freimane, Gunita.

     Tur, niedrēs, čukst rīts : romāns / Gunita Freimane ; redaktore Iveta Reinsone ; vāka dizaina autore Agnese Piļāne. - Rīga : Ezzerrozes grāmatas, 2022. - 246 lpp. ; 22 cm.

        ISBN 9789934300370.

 

Jundze, Arno.

     Es nemiršu nekad : romāns / Arno Jundze ; redaktore Gundega Blumberga ; konsultants Vents Zvaigzne ; Jāņa Esīša vāku dizains. - Rīga : Dienas Grāmata, [2022]. , ©2022. - 204, [4] lpp. : faksimili, ģenealoģiskā tabula ; 22 cm. - (Es esmu... Eduards Veidenbaums). - Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.

        . Eduards Veidenbaums.

        ISBN 9789934595592.

 

Morelli, Laura.

     Mona Liza. Florencietes smaids / Laura Morelli ; no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens ; redaktore Liene Rozenberga. - Rīga : Kontinents, 2022. - 461 lpp. ; 21 cm. - (The New York Times Bestseller).

        ISBN 9789934250583.

 

Moriartija, Nikola. 

     Tev tas jāzina : romāns / Nikola Moriartija ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; redaktore Liene Rozenberga. - Rīga : Kontinents, 2022. - [Silakrogs, Ropažu pagasts] : PNB Print. , ©2022. - 427, [1] lpp. ; 21 cm. - (#1 New York Times Bestsellers).

        ISBN 9789934250569.

 

Mornštainova, Alena.

     Klusie gadi : romāns / Alena Mornštainova ; no čehu valodas tulkojis Jānis Krastiņš ; redaktore Sigita Kušnere ; Ingunas Ulas Cepītes pēcvārds. - Rīga : Pētergailis, [2022]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 284, [3] lpp. : portrets ; 22 cm.

        ISBN 9789984335483.

 

Poikāne, Sarmīte. 

     Burkšķuciema bērni / Sarmīte Poikāne ; sastādītāja Agnese Piļāne ; redaktore Iveta Reinsone. - Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2022. - 174 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Cikla "Lielā dzīve caur bērnības brillītēm" noslēdzošais darbs.

        ISBN 9789934300356.

 

Rakstnieka ID : 106 autori / redaktore un sastādītāja Agnese Piļāne. - Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2022. - 264 lpp. : karte, fotofrāfijas ; 22 cm.

        ISBN 9789934300332.

 

Skalzi, Džons.

     Sirmgalvju karš : romāns / Džons Skalzi ; no angļu valodas tulkojis Uldis Šēns ; redaktore Kristīne Zute. - [Rīga] : Prometejs, [2022]. - 293, [1] lpp. ; 22 cm. - Romāns nominēts Hugo balvai. . - Džona Kempbela balva "Labākais jaunais rakstnieks".

        ISBN 9789934553271.

 

Spoģis, Alberts. 

     Ardievas : dzejoļu izlase / Alberts Spoģis. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2022. - 224 lpp. : il. ; 21 cm. - Teksts latviešu un latgaliešu rakstu valodā, kopsavilkums arī vācu valodā.

        ISBN 9789984293547.

 

Šepetis, Rūta. 

     Klusējošās strūklakas : romāns / Rūta Šepetis ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lanceniece ; redaktore Elga Rusmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 507, [5] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm.

        ISBN 9789934310096.

 

Tālers, Guntis. 

     Pēdējais klients : romāns / Guntis Tālers ; vāka dizaina autors Arnis Kilbloks ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 383, [1] lpp. ; 21 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Romānu konkursa uzvarētājs.

        ISBN 9789934099618.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Гребе, Камилла. 

     Охота на тень : [роман] / Камилла Гребе ; перевод со шведского М. Николаевой. - Москва : АСТ, 2022. - 445, [1] с. ; 21 см. - (Триллер по-скандинавски).

        ISBN 9785171470654.

 

Донцова, Дарья.

     Чучело от первого брака : роман / Дарья Донцова. - Москва : Эксмо, 2021. - 316 с. ; 20 см. - (Иронический детектив). (Джентльмен сыска Иван Подушкин).

        ISBN 9785041225292.

 

Кидд, Сью Монк. 

     Тайная жизнь пчел / Сью Монк Кидд ; перевод с английского Э. Мельник. - Москва : Эксмо ; Бомбора, 2022. - 380, [1] с. ; 22 см. - (Бестселлер "New York Times").

        ISBN 9785041232429.

 

Лэкберг, Камилла. 

     Призрачный маяк / Камилла Лэкберг ; перевод с шведского Е. Н. Хохловой. - Москва : Эксмо, 2022. - 413, [1] ; 21 см.

        ISBN 9785041641894.

 

Малышева, Анна. 

     Завтра ты умрешь : роман / Анна Малышева. - Москва : АСТ, 2022. - 382, [1] с. ; 21 см. - (Задержи дыхание. Проза Анны Малышевой). (Арт-детектив).

        ISBN 9785171480141.

 

Райли, Люсинда. 

     Семь сестер : сестра солнца / Люсинда Райли ; перевод с английского Зинаиды Красневской. - Москва : ЭКСМО, 2022. - 748, [2] с. ; 24 см. - Шестая книга цикла Семи сестер.

        Книга 6.

        ISBN 9785041231088.

 

Слаповский, Алексей. 

     Страж порядка : история болезни : роман / Алексей Слаповский. - Москва : АСТ ; Редакция Елены Шубиной, 2022. - 286 с. : ил. ; 21 см. - (Новая русская классика). - Финались премий Русский букер ; Большая книга.

        ISBN 9785171475901.

 

Степанова, Татьяна. 

     Великая иллюзия : [роман] / Татьяна Степанова. - Москва : Эксмо, 2022. - 381, [1] с. ; 21 см. - (По следам громких дел. Детективы Т. Степановой).

        ISBN 9785041652357.

 

Шарапов, Валерий. 

     Убийца с того света / Валерий Шарапов. - Москва : Эксмо, 2022. - 317, [1] с. ; 21 см. - (Тревожная весна 45-го. Послевоенный детектив).

        ISBN 9785041635664.

 

Līdzīgi raksti

 

Jauniešiem un pusaudžiem

 

Kāpēc? : lielo jautājumu enciklopēdija komiksos / teksts: Vincent Villeminot, Charlotte Grossetete ; ilustrācijas: Olivier Deloye ; no franču valodas tulkojusi Inguna Brože. - Rīga : Madris, [2021]. - 191 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - 5.-6. - Uz vāka: Pārāk svarīgi jautājumi, lai tos atstātu bez atbildes!.
        ISBN 9789984310176.

Belševica, Krista Anna.  Pelēks suns sapņo par zelta zivtiņām : stāsti par atmiņām / Krista Anna Belševica ; māksliniece Alise Krajeviča ; redaktore Anda Ogriņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 140, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.
        Saturs: Stelles ; Cilvēki aiz loga ; Ķieģeļi domā par lietu ; Litija mēnesis ; Sirdspukstu trajektorijas ; Kafija jūsu krūzē ir atdzisusi ; Pēdējais stāsts.
        ISBN 9789934097171.

 

Pulmans, Filips.  Putekļu grāmata : romāns / Filips Pulmans ; no angļu valodas tulkojusi Santa Brauča ; redaktore Anda Ogriņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 750, [1] lpp. ; 21 cm. - 5.-6.
        2. daļa. Slepenā kopiena.
        ISBN 9789934093357.

 

Nozaru literatūra

 

Levāns, Andris, 1968-.  Aizmirstā Livonija: savējā vai svešā, tumšā vai romantiskā? / Andris Levāns, Māris Zanders ; radošais redaktors un priekšvārda autors Māris Zanders ; literārā redaktore Inita Saulīte-Zandere ; māksliniece Anna Aizsilniece. - Rīga : Aminori, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 220, [1] lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. - (Latvijas vēstures mīti un versijas). - Bibliogrāfija: 212.-214. lpp. un zemsvītras piezīmēs.
        ISBN 9789934612060.

  

Radzobe, Silvija, 1950-2020.  Čaks un laiks / Silvija Radzobe ; Zanes Radzobes redakcijā ; māksliniece Inta Sarkane ; redaktore Jolanta Treile ; personu rādītāju sastādīja Dina Beināre ; priekšvārds: Zane Radzobe. - Rīga : Zinātne, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 383 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 24 cm. - Bibliogrāfija nodaļu beigās un zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs: 374.-383. lpp.
        ISBN 9789934599262.

 

 

 

Latviešu oriģinālliteratūra

 

 

Andersone, Džena.  Dadži : stāsti / Džena Andersone ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 397, [3] lpp. ; 21 cm. - Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.
        Saturā: Telefons ; Dadži ; Brālis ; Miegs ; Spēle ; Skapī ; Kaimiņi ; Naktssargs ; Tumsa ; Sērkociņi ; Pakalpojums ; Aizmirstie ; Dežūra ; Dubļu cietoksnis.
        ISBN 9789934097478.

 

 

Kalniete, Sandra.  Tev būs četri vīri : [Latvijas sieviešu dzīvesstāsti] / Sandra Kalniete. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 303, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934096433.

 

 

Krilova, Gunita, 1982-.  Cukursaldā / Gunita Krilova ; redaktore Daina Grūbe ; Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 270, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934093425.

 

 

Kūlis, Ēriks, 1941-.  Uguns Pēda : [prozas darbu krājums] / Ēriks Kūlis ; vāka un grāmatas dizaina autors Aigars Truhins ; redaktors, pēcvārds: Aldis Vēvers. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 319, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.
        Uguns Pēda ; Cēzara salāti ; Netaisnība ; A/s Jonass & Pēteris ; Puma, Klāvs un karaliene ; Kā kritis kārtis ; Ap auru laiku ; Brīnumdaris ; Vai jums ir skumji?.
        ISBN 9789934096808.

 

Lubāniņa, Kristīne.  Karma atlikumu neizdod : romāns / Kristīne Lubāniņa ; vāka dizains: Natālija Kugajevska ; redaktore Zaiga Lasenberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 172, [2] lpp. ; 21 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Uz 4. vāka: Romānu konkursa laureāts.
        ISBN 9789934097799.

 

Zīle, Baiba.  Alma - pasaules mala : romāns / Baiba Zīle ; vāka dizains: Natālija Kugajevska ; redaktore Gundega Sēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 330, [3] lpp. ; 21 cm. - Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.
        ISBN 9789934097102.

 

 

            Ārzemju tulkotā literatūra

 

Ingrems, Ričards.  Apmātība : romāns / Ričards Ingrems ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktors Aldis Vēvers. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. , ©2022. - 334, [1] lpp. ; 20 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Uz vāka: Atļautais un aizliegtais. Redzamais un slēptais. Vai solījuma nasta var kļūt nepanesama?.
        ISBN 9789934095757.

 

Šulmans, Alekss.  Izdzīvojušie / Alekss Šulmans ; no zviedru valodas tulkojusi Jolanta Pētersone ; literārā redaktore Renāte Punka ; māksliniece Elizabete Laura Punka. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2021]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 238, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984238913.