Nozaru literatūra

 

Bula-Biteniece, Inta.
    Bērns un sports pirmsskolā / Inta Bula-Biteniece, Rasma Jansone, Krzysztof Piech. - Rīga : RaKa, 2013. - 179 lpp. : il., tab. - (Pedagoģiskā bibliotēka. Teorija. Pieredze. Prakse). - Bibliogrāfija: 159.-174. lpp.
        ISBN 9789984462646.

 

Latgales lingvoteritoriālā vārdnīca: 2 sējumos = Лингвотерриториальный словарь Латгалии : в 2 томах / galvenā redaktore I. Šuplinska. - Rēzekne : Rēzeknes Augstskola, 2012. - 875 lpp. : il., faksimili. - Ietver bibliogrāfiju un personvārdu rādītāju: 839.-852. lpp. - Teksts paralēli latviešu un krievu valodā.
        1. sējums.
        ISBN 9789984441092.

 

Latgolys lingvoteritorialuo vuordneica: 2 siejumūs = Lingvoterritorial dictionary of Latgale : 2 volumes / galvenā redaktore I. Šuplinska. - Rēzekne : Rēzeknes Augstskola, 2012. - 875 lpp. : il., faksimili. - Ietver bibliogrāfiju un personvārdu rādītāju: 839.-852. lpp. - Teksts paralēli latgaliešu un angļu valodā.
        2. sējums.
        ISBN 9789984441108.

 

Latvija padomju režīma varā: 1945-1986 : dokumentu krāj. / LU. Latvijas Vēstures inst. ; atb. red. Irēna Šneidere ; sast. Daina Bleiere, Dzintars Ērglis, Elmārs Pelkaus u. c. - Rīga : Latvijas Vēstures institūts, 2001. - 463 lpp. : tab. - Personu rād.: 450.-458.lpp. - Teksts latviešu un krievu val.
        ISBN 9984601870.

 

Latvijas Bankas 2012. gada pārskats. - Rīga : Latvijas Banka, 2013. - 134 lpp.
    ISSN 1407-1797.

 

Liepa, Dzintra.
    Ko mēs apēdam? : [krāsvielas, smaržvielas, mīklas irdinātāji, modificēts uzturs] / Dzintra Liepa, Aivars Plēpis. - Rīga : Avots, 2013. - 196, [1] lpp. - (Ēst vai dzīvot!).
        ISBN 9789984859712.

 

Makīta, Džiljena.
    Kā ēdīsi, tā dzīvosi : idejas, kas mainīs tavu dzīvi / Džiljena Makīta ; no angļu valodas tulkojusi Lolita Šelvaha. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2008]. - 223 lpp. : il. - Oriģ. nos.: You are what you eat. - Rād.: 221.-223. lpp.
        ISBN 9789984405674.

 

Ruks, Māris.
    20. gadsimta latvietis Gunārs Astra / Māris Ruks. - [Rīga] : Antava, [2012]. - 239 lpp. : fotogr., faks. - Personu rād.: 236.-239. lpp.
        ISBN 9789984998497. . - ISBN 9789934826603.

 

Stalšāns, Kārlis.
    Krievu ekspansija un rusifikācija Baltijā laikmetu tecējumā / K. Stalšāns. - [Papildināts izd.]. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2013. - 187 lpp. : il., kartes, shēmas.
        ISBN 9789984292328.

 

Tavas skaistākās brīvdienas Latgalē, Aukštaitijā un Vitebskas apgabalā. - [Rēzekne] : [Latgales plānošanas reģions], [2012]. - 224 lpp.

 

Valoda: nozīme un forma= Language: meaning and form / Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. Latviešu un vispārīgās valodniecības katedra ; [krājuma sastādītājas un atbildīgās redaktores Ilze Lokmane un Andra Kalnača]. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2013. - 171 lpp. - Bibliogrāfija rakstu beigās. - Rakstu kopsavilkumi angļu val.
        3. sējums.
        ISBN 9789984456997.

 

Volfs, Entonijs.
    Es klausītu savus vecākus, ja viņi aizvērtos : ko teikt un ko neteikt bērniem pusaudža vecumā / Entonijs Volfs ; no angļu valodas tulkojusi Sintija Zariņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 351, [1] lpp. - Oriģ. nos.: I'd listen to my parents if they'd just shut up.
        ISBN 9789934033452.

 

Антонов, Игорь Викторович.
    Большая книга дачного мастера / И. Антонов. - Москва : Эксмо, 2013. - 508, [2] с. : ил. ; 26 см. - (Мастерковы энциклопедии).
        ISBN 9785699616756.

 

Кустурица, Эмир.
    Где мое место в этой истории? : автобиография / Эмир Кустурица ; пер. с фр. Э. Болдиной. - Москва : РИПОЛ классик, 2012. - 378, [2] с. ; 22 см. - Пер.: Kusturica, Emir. Ou Suis-je dans cette histoire?.
        ISBN 9785386039707.

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Deja, Silvija.
    Spoguļojos tevī / Silvija Deja ; tulk. Anna Zābere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 399, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Reflected in You. - Krustuguns sērijas romāns.
        ISBN 9789934035432.

 

Gibinss, Deivids.
    Trojas maska : romāns / Deivids Gibinss ; no angļu val. tulk. Raimonds Auškāps. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 446, [1] lpp. - Oriģ. nos.: The Mask of Troy.
        ISBN 9789934030635.

 

Keišs, Pēteris.
    Aizbraucēji un palicēji / Pēteris Keišs. - Rēzekne : Latgales kultūras centra izdevniecība, 2012. - 143 lpp. : il., portr.
        ISBN 9789984292212.

 

Kivlinieks, Henrihs.
    Kalupieša dzīves gājums : autobiogrāfiska apcere / Henrihs Kivlinieks. - Rēzekne : Latgales kulturas centra izdevniecība, 2013. - 142, [2] lpp. : il.
        ISBN 9789984292335.

 

Morels, Deivids.
    Uz naža asmens : romāns / Deivids Morels ; no angļu val. tulk. Uldis Šēns. - Rīga : Kontinents, 2013. - 461 lpp. - Oriģ. nos.: The Naked Edge.
        ISBN 9789984356570.

 

Sproģe, Māra.
    Mīļš "labrīt" uz palodzes / Māra Sproģe. - [Gulbene] : Vītola izdevniecība, [2013]. - 155 lpp. : il.
        ISBN 9789984835693.

 

Šafaka, Elifa.
    Četrdesmit vārtu uz mīlestību / Elifa Šafaka ; no angļu valodas tulkojusi Tamāra Liseka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 389, [2] lpp. - Oriģ. nos.: Forty rules of love.
        ISBN 9789934036293.

 

Šteinberga, Ināra.
    Nekur nav tik labi kā laukos : satīriskā dzeja / Ināra Šteinberga ; il. Imants Liepiņš. - [Mārupe] : Drukātava, 2013. - 131 lpp. : il.
        ISBN 9789984853819.

 

Upenieks, Eduards.
    Par dzīves skaistumu un mākslu : spēja saprast mākslu ir civilizācijas balva / Eduards Upenieks. - Rēzekne : Latgales kultūras centra izdevniecība, 2013. - 398 lpp. : il.
        ISBN 9789984292304.

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Баженова, Ксения.
    Сердце грустного шута : [роман] / Ксения Баженова. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 350, [1] с. - (Детектив - событие).
        ISBN 9785699617876.

 

Бекетт, Саймон.
    Увековечено костями / Саймон Бекетт ; пер. с англ. А. Пичужкиной. - Москва : АСТ ; Астрель, 2012. - 316 с. - Ориг. назв.: Written in bone.
        ISBN 9785170702688. . - ISBN 9785271367496.

 

Виноградская, Злата.
    После дождя будет солнце : [18+] / Злата Виноградская. - Москва : РИПОЛ классик, 2013. - 254, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Люби и будь любима!).
        ISBN 9785386057817.

 

Дженнингс, Гэри.
    Ацтек : [роман] / Гэри Дженнингс ; пер. с англ. Виталия Волковского. - Санкт-Петербург : Азбука, 2013. - 926 с. - (the big book). - Ориг. назв.: Jennings, Gary. Aztec.
        ISBN 9785389054943.

 

Корецкий, Данил Аркадьевич(Данил Аркадьевич).
    Эмблема с секретом : (Похититель секретов-3) / Данил Корецкий. - Москва : АСТ, 2013. - 446, [1] с. - Цикл «Похититель секретов»: 1. Похититель секретов. 2. Маяк в Борсхане ; Бехеровка на аперитив. 3. Эмблема с секретом.
        ISBN 9785170778461.

 

Мартел, Янн.
    Жизнь Пи : [роман] / Янн Мартел ; пер. с англ. И. Алчеева, А. Блейз. - Санкт-Петербург : Домино ; Москва : Эксмо, 2013. - 414, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Интеллектуальный бестселлер. Читает весь мир).
        ISBN 9785699369348.

 

Митчелл, Дэвид.
    Облачный атлас / Дэвид Митчелл ; пер. с англ. Г. Яропольского. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 798, [1] с. - Ориг. назв.: Cloud atlas. .
        ISBN 9785699595174.

 

Ренделл, Рут.
    Застигнутый врасплох / Рут Ренделл ; пер. с англ. Ю. Гольдберга. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 223 с. - (Millenium. Английский детектив).
        ISBN 9785699618583.

 

Ренделл, Рут.
    Тринадцать шагов вниз / Рут Ренделл ; пер. с англ. В. Михайлюка. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 316 с. - (Millenium. Английский детектив).
        ISBN 9785699637584.

 

Трауб, Маша.
    Тетя Ася, дядя Вахо и одна свадьба : [роман] / Маша Трауб. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 282, [2] с. - (Проза Маши Трауб).
        ISBN 9785699634385.

 

Шелонин, Олег Александрович.
    Ангелы Миллениума. Собачье дело : роман / О. Шелонин, В. Баженов. - Москва : Армада ; Альфа-книга, 2013. - 314 с.
        ISBN 9785992214222.

 

 

Līdzīgi raksti

 

Nozaru literatūra

 

Alūksnes jaunā pils un Alūksne: [buklets] / Eiropas Reģionālās attīstīvas fonds, Eiropas Savienība. - [B. v.] : [b. i.], [b. g.]. - 33 lpp.

 

Brice, Baiba.
    Viss sākas ar rotaļu : metodiskie ieteikumi un rotaļas pirmsskolas un sākumskolas bērniem / Baiba Brice. - Rīga : RaKa, 2013. - 244 lpp. : not.
        ISBN 9789984462820.

 

Katōliskōs Bazneicas eiss katehisms/ sakūp. A. Piebalgs. - Rēzekne : Rēzeknes-Aglyunas diecezes kurija, 2012. - 93 lpp.

 

Ls 20. Nacionālās valūtas mākslas gadi/ sast. Ramona Umblija ; tulk. Ieva Lešinska-Geibere ; Ingūnas Eleres dizains. - Rīga : Latvijas Banka, 2013. - 135 lpp. : il. - Personu rād.: 132.-133. lpp. - Kopsavilkums angļu val.
        ISBN 9789984888255.

 

Rožukronis. - 5. izdevums. - Rēzekne : Rēzeknes-Aglonas diacēzes kūrija, 2012. - 55 lpp.

        ISBN 9984192563.

 

Sturme, Brigita.
    Mūs pazina kā ''lietišķos'' / Brigita Sturme ; red. Anija Brice ; māksl. Ingrīda Zābere ; fotogr.: Eduards Melbārzdis, Gunārs Binde, Miķelis Galzons u. c. - Rīga : Neputns, 2009. - 111, [1] lpp. : il., ģīm. - Bibliogr.: rakstu beigās. . - Personu rād.: 110.-111. lpp.
        Saturs: No darbnīcām līdz skolai (1919-1933) ; Arvīda Dzērvīša skola (Rīgas Valsts daiļamatniecības skola 1933-1940) ; Vēstures fragmentu mozaīka (1940-1944) ; Staļiniskās ideoloģijas jūgā (1944-1953) ; Reformu laiks (1953-1959) ; Žūriņa skola (1959-1985) ; Atmoda (1985-1991).
        ISBN 9789984807546.

 

Šneidere, Mudīte.
    Lilita Bērziņa. Dēļ tavu acu liesmām / Mudīte Šneidere. - Rīga : Jumava, 2013. - 181 lpp. : il.
        ISBN 9789934113178.

 

Gaga, Vladimir A.
    Organizational Systems of Motivational Management / Vladimir A.Gaga, Helen Miller ; transl. by Alyona Ovsepian. - [Rīga] : Zinātne, 2011. - 159 p. : tab., diagr.
        Contents: Overview of the Social and Economic Situation in Russia ; Manager's Business Culture and the Organizational Theory ; Motivation as a Component of Modern Management in the Process of Decision Making ; Principles of Labour Incentives ; Wage System in a Commercial Organization ; Organizational Systems of Recognition and Self-fulfilment of Personnel ; Managerial Approaches to System Analysis ; Bound Methodology for a Model of Labour ; Labour Incentives on the Basis of Variable Wage Systems ; Structures of Contractual Wage Systems ; Organizational Systems in Multiple-factor Wages.
        ISBN 9789984808963.

 

Kramiņa, Ingrīda.
    Research guidance : explored and explained : a handbook for research advisers = Pētnieciskā darba vadīšana : procesa izpēte un ieteikumi : rokasgrāmata pētniecisko darbu vadītājiem / Ingrīda Kramiņa. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2009. - 114 lpp. ; 21 cm. - Ietver bibliogrāfiju (74.-76. lpp.). - Anotācija un daļa pielikuma latviešu val.
        ISBN 9789984450735.

 

The Low Countries: 21 : yearbook 2013 : arts and society in Flanders and the Netherlands / Flemish-Netherlands Foundation "Stichting Ons Erfdeel". - Flanders : Ons Erfdeel vzw ; Belgium, 2013. - 319 p. : ill. - (TLC ; 21).
        ISBN 9789079705153.
    ISSN 0779-5815.

 

Бианка, Анна.
    Уроки по системе Аллена Карра : 50 упражнений : как избавиться от любой вредной привычки / Анна Бианка. - Москва : АСТ, 2013. - 224 с. - (Школа успеха).
        ISBN 9785170772551.

 

Бриттон, Клас.
    Швеция и шведы / Клас Бриттон ; пер. Наталья Хассо. - Стокгольм : Шведский институт, 2007. - 31 с. : ил.
        ISBN 9789152008010.

 

Князья Кропоткины и Сигулда/ подготовила Иева Витола ; перевод на русский язык Жанны Эзити ; фотографы Албертс Линартс, Иева Витола, Рейнис Хофманис. - Сигулда : Дума Сигулдского края, 2011. - [39] с. : ил., карт., портр. ; 21 см.
        ISBN 9789984492780.

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Brīdaka, Lija.
    Dvēseles ziedēšana : [esejas un dzejoļi] / Lija Brīdaka ; Ritas Blaževičas akvareļi. - Rīga : Annele, 2013. - 77, [3] lpp. : il.
        ISBN 9789984843599.

 

Džeimsa, Erika.
    Keitijas Lavenderes cita dzīve : romāns / Erika Džeimsa ; no angļu val. tulk. Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2013. - 441, [1] lpp. - (Pasules bestsellers). - Oriģ. nos.: The Real Katie Lavender.
        ISBN 9789984356563.

 

Džonsone, Millija.
    Negaidīta romance / Millija Džonsone ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule. - Rīga : Kontinents, 2013. - 411, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Birds & the bees.
        ISBN 9789984356594.

 

Džūela, Līza.
    Pirms tevi satiku : romāns / Līza Džūela ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2013. - 447 lpp. - Oriģ. nos.: Before I met you.
        ISBN 9789984356556.

 

Nīla, Fiona.
    Viltus eņģelis : romāns / Fiona Nīla ; no angļu val. tulk. Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, 2013. - 443, [1] lpp. - Oriģ. nosaukums: What the nanny Saw.
        ISBN 9789984356587.

 

Žuravska, Dzintra.
    Piecžuburis : stāstu krājums / Dzintra Žuravska ; Inas Žuravskas zīmējumi. - Rīga : Sol Vita, [2013]. - 253, [1] lpp. : il.
        ISBN 9789984894225.

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Берсенева, Анна.
    Этюды Черни : [роман] / Анна Берсенева. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 313, [2] с. - (Романы Анны Берсеневой).
        ISBN 9785699638994.

 

Блок, Лоуренс.
    Вор с палитрой Мондриана : тайны Берни Роденбарра : роман / Лоуренс Блок ; пер. с англ. Н. Рейн. - Москва : Иностранка, 2011. - 382, [1] с. - (The best of Иностранка).The burglar who painted like Mondrian.
        ISBN 9785389022232.

 

Валё, Пер.
    Подозревается в убийстве / Пер Валё, Май Шеваль ; пер. со швед. Л. Жданова. - Москва : ЭКСМО ; Санкт-Петербург : Домино, 2011. - 267, [1] с. - (Misterium). - На обл.: Детективы из Швеции, завоевавшие сердца читателей по обе стороны Атлантики.
        ISBN 9785699453627.

 

Зверев, Сергей Иванович.
    Бункер / С. Зверев. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 350 с. - (Морской спецназ).
        ISBN 9785699642120.

 

Калинина, Дарья Александровна.
    Без штанов - но в шляпе : роман / Дарья Калинина. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 347 с. - (Детектив-приключение Д. Калининой).
        ISBN 9785699638291.

 

Кристи, Агата.
    Немезида : [роман] / Агата Кристи ; пер. с англ. П. Рубцова. - Москва : ЭКСМО, 2012. - 315 с. - (Вся Кристи).
        ISBN 9785699277902.

 

Куликова, Галина Михайловна.
    Коллекция ночных кошмаров / Галина Куликова. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 350 с. : ил. - (Детективы от Галины Куликовой).
        ISBN 9785699636013.

 

Лавкрафт, Говард Филлипс.
    Обитающий во мраке : [сборник] : пер. с англ. / Г. Лавкрафт. - Москва : Астрель, 2012. - 573 с.
        ISBN 9785271405853.

 

Лесина, Екатерина.
    Бабочка маркизы Помпадур : роман / Екатерина Лесина. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 347 с. - (Артефакт & Детектив).
        ISBN 9785699643011.

 

Метлицкая, Мария.
    После измены : рассказы и повести / Мария Метлицкая. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 384 с. - (З а чужими окнами. Проза М. Метлицкой).
        ISBN 9785699634033.

 

Перри, Энн.
    Воскрешение на Ресуррекшн-роу / Энн Перри. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 308 с. - (Любимый детектив Английской королевы).
        ISBN 9785699643417.

 

Резекненский поэтический вестник 2010-2013/ ред.-сост. Александр Якимов. - Резекне : [б. и.], 2013. - 152 с. : ил., портр.
        ISBN 9789984497631.

 

Солнцева, Наталья.
    Легкие шаги в Океане : роман / Н. Солнцева. - Москва : Астрель, 2013. - 382 с. - (Золото).
        ISBN 9785271450358.

 

Шпанов, Николай Николаевич.
    Поджигатели. Цепь предательств / Ник. Шпанов. - Москва : Вече, cop. 2013. - 283, [1] с. - (Военные приключения : ВП).
        ISBN 9785444406182.

 

Līdzīgi raksti

 

 

Nozaru literatūra

 

Deviņi komentāri par komunistisko partiju: [Ķīnas komunistiskās partijas vēsture]. - Rīga : The Epoch Times ; Broad Press U.S.A., 2008. - 270, [1] lpp. : il. - Bibliogr. norādes parindēs.
        ISBN 9789984395371.

 

El Tata.
    Karmas pārvarēšana : senas patiesības par veselību un laimi / El Tata ; no kr. val. tulk. Lilita Kainaize. - Rīga : Rēriha grāmatnīca, 2012. - 220 lpp.
        ISBN 9984750043.

 

Eniņa, Ģ. (Ģertrūde).
    Insults : tas jāzina katram / Ģertrūde Eniņa ; Latvijas Ārstu biedrība. - [Rīga] : Latvijas Ārstu biedrība, 2008. - 44 lpp.

 

Jansone, Ilze.
    Glābsim savu Tēvzemi! / Ilze Jansone. - Rīga : Ilze Jansone, 2012. - 47 lpp. : il.
        ISBN 9789984868516.

 

Klārks, Rons.
    Nost ar garlaicīgām mācību stundām! jeb Kā atraisīt mūsu bērnu spējas / Rons Klārks ; no angļu valodas tulkojusi Elita Saliņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 379 lpp. : il. - "101 neparasts risinājums vecākiem un skolotājiem".
        ISBN 9789934034268.

 

Krēsliņš, Kārlis.
    Gods kalpot Latvijai! : ģenerāļa Kārļa Krēsliņa atmiņas par Nacionālo Bruņoto spēku izveidi un attīstību / Kārlis Krēsliņš ; foto, Gunārs Binde. - Rīga : Enerģija un Pasaule, 2012. - 419, [24] lpp.

 

Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija 1992-2012/ red. kol. : Baiba Rivža, Ieva Brence, Voldemārs Strīķis ; tulk. uz angļu val. Aldis Pūtelis. - Rīga : Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija, 2012. - 101 lpp.

 

Latvijas Zinātņu akadēmijas goda doktors Dr. chem. Jānis Polis= Почетный доктор Латвийской академии наук Dr. chem. Янис Полис : biobibliogrāfija / sastādītājas: Dagnija Ivbule, Irēna Afanasjeva, Zoja Guseva, Alla Skripko ; bibliogrāfiskā redaktore Dagnija Ivbule ; izdošanai sagatavojušas: Santa Dzene, Dagnija Ivbule ; ievadu sarakstīja Jānis Stradiņš ; biogrāfiskā apcerējuma autori: Santa Dzene, Ilgars Grosvalds, Ivans Griņēvičs ; atmiņas par J. Poli sarakstīja Raimonds Valters ; Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka, Latvijas Ķīmijas vēstures muzejs. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2012. - 172, [3] lpp. : il., ģīm., faks. - (Latvijas zinātnieki). - Personu rād.: 167.-172. lpp. - Paral. latviešu un krievu val. (ar atsevišķām titullapām).
        ISBN 9789984455068.

 

Mēs dzīvojam Latgalē! Būsim draugi!/ Latvijas finieris A/S. - [B. v.] : Latvijas finieris, 2006. - 187 lpp.

 

Profesore Irēna Žogla : biobibliogrāfija/ sastādītāja Aīda Krūze ; bibliogrāfiskā rādītāja sastādītāja Dita Tretjakova ; bibliogrāfiskā rādītāja redaktore Jana Klebā ; latviešu valodas teksta literārā redaktore Ruta Puriņa ; rakstu angļu valodā tulk. Imants Mežaraups ; priekšvārdu sarakstīja Andris Grīnfelds ; Latvijas Universitāte. Bibliotēka. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2012. - 164, [2] lpp., [8] lp. fotoil. : il. - (Latvijas Universitātes zinātnieki). - Bibliogr.:103.-151. lpp. . - Personu alf. rād.: 152.-164. lpp. . - Darbu nosaukumu alf. rād.: 161.-1164. lpp. - Priekšv. paral. latviešu, angļu val.
        ISBN 9789984455303.

 

Salaspils Vissvētākās Jaunavas Marijas Rožukroņa Karalienes baznīca/ tekstu apkop. un sastād. Līga Malāne ; konsult. Andris Priede. - Ogre : [b. i.], 2013. - 46 lpp.

 

Skutelis, Antons.
    Ārstniecības augu farmakoloģija / A. Skutelis, D. Pakalns. - Rīga : [b.i.], 2005. - 223 lpp., [4] lp. iel. : tab. - Bibliogr.: 208.-210. lpp. - Tekstā minēto ārstniecības augu un drogu indekss: 211.-221. lpp.
        ISBN 9984198030.

 

Starpdisciplinaritāte sociālajās zinātnēs: vai tā sniedz atbildes uz mūsu izaicinājumiem augstākajā izglītībā un pētniecībā? / zinātniskās redaktores: Tatjana Muravska, Žaneta Ozoliņa. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2012. - 227 lpp. : graf., il., tab. - Bibliogrāfija: [rakstu beigās].
        ISBN 9789984455242.

 

Ščadilovs, Jevgeņijs.
    Nieru attīrīšana / Jevgeņijs Ščadilovs ; no krievu valodas tulkojusi Kristīne Stalte. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 110 lpp. : il.
        ISBN 9789934033193.

 

Tuvāk debesīm : "Latvijas valsts meži" un mammadaba gaida tevi ciemos!/ Latvijas valsts meži. - Rīga : Latvijas valsts meži, 2012. - 17 lpp.

 

Vitmors, Džons.
    Koučings sasniegumiem : koučinga un līderības principi un prakse / Džons Vitmors ; no angļu valodas tulkojušas Māra Antenišķe un Astrīda Vucāne. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]. - 229 lpp. : il. - Bibliogrāfijas: [226.]-227. lpp. - Oriģ. nos.: Coaching for performance.
        ISBN 9789934035371.

 

Антоний, митрополит Сурожский.
    Об исповеди / Антоний, митрополит Сурожский. - Москва : Духовное наследие митрополита Антония Сурожского, 2013. - 268 с.
        ISBN 9785903898114.

 

Антоний, митрополит Сурожский.
    Уверенность в вещах невидимых : последние беседы (2001 - 2002) / Антоний, митрополит Сурожский ; пер. с англ. Е. Ю. Садовниковой. - Москва : Духовное наследие митрополита Антония Сурожского ; Никея, 2013. - 278 с.
        ISBN 9785903898121. . - ISBN 9785917611204.

 

Антоний, митрополит Сурожский.
    Человек перед Богом / Антоний, митрополит Сурожский. - Киев : Духовное наследие митрополита Антония Сурожского ; QUO VADIS, 2012. - 345 с.
        ISBN 9785903898152.

 

Берри, Джейсон.
    Деньги Ватикана : тайная история церковных финансов / Джейсон Берри ; пер. с англ. М. Завалова. - Москва : ЭКСМО, 2012. - 574 с. ; 21 см. - (Религия. Война за Бога). - Библиогр. в примеч. - Пер.: Berry, Jason. Render unto Rome.
        ISBN 9785699569038.

 

Бойко, Н. Н.
    Homo addictus: Человек зависимый : (в рабстве пагубных пристрастий) / Н. Н. Бойко. - Москва : Родная страна, 2012. - 317 с. ; 21 см. - (Безопасность России. Цикл "Зависимости"). - Библиогр.: с. 312-315. - Авт. указан на обл.
        ISBN 9785903942107.

 

Борисов, Александр, протоиерей.
    Добро и зло в нашей жизни : проповеди, беседы, интервью / Протоиерей Александр Борисов. - Москва : Храм святых бессребреников Космы и Дамиана в Шубине, 2008. - 302 с.
        ISBN 5898310347.

 

Борисов, Александр, протоиерей.
    Надежда / Протоиерей Александр Борисов. - Москва : Храм свв. бессребреников Космы и Дамиана в Шубине, 2009. - 385 с.
        Сборник 1. Беседы со слушателями радиостанции "Надежда".
        ISBN 9785898310356.

 

Борисов, Александр, протоиерей.
    Начало пути христианина / Протоиерей Александр Борисов. - Москва : Храм святых бессребреников Космы и Дамиана в Шубине, 2012. - 63 с.
        ISBN 9785903612147.

 

Борисов, Александр, протоиерей.
    От Пасхи до Пятидесятницы : проповеди и беседы / Протоиерей Александр Борисов. - Москва : Храм святых бессребреников Космы и Дамиана в Шубине, 2012. - 427 с.
        ISBN 9785903612130.

 

Девять комментариев о коммунистической партии[Videoieraksts] : фильм, который совершил переворот в умах китайцев по всему миру : фильм, который привел к распаду коммунистической партии. - [Б.м.] : [б.и.], [б.г.]. - 2 DVD. - Skaņa krievu val. ; Subtitri latv. val.

 

Курпатов, Андрей Владимирович.
    Супружеская измена / Андрей Курпатов. - 2-е изд., доп. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2008. - 214 с. - (Советы доктора).
        ISBN 9785373018654.

 

Леонтьев, Виталий Петрович.
    Ноутбук : новейший самоучитель 2013 : Windows 8, Office 2013 / Виталий Леонтьев. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2013. - 639 с. : ил. ; 24 см. - (Компьютерный бестселлер). - На обл. в подзаг.: жизнь и работа в движении, мобильные программы, облачные сервисы, социальные сети, музыка, видео, книги.
        ISBN 9785373052801.

 

Мень, Александр, протоиерей (Александр Владимирович).
    Верую... : беседы о Никео-Царьградском символе веры / Протоиерей Александр Мень. - Москва : Жизнь с Богом, 2012. - 251 с. : ил.
        ISBN 9785903612123.

 

Мень, Александр, протоиерей (Александр Владимирович).
    Любить Бога и любить человека : домашние беседы / Протоиерей Александр Мень. - Москва : Жизнь с Богом, 2012. - 271 с. : ил.
        ISBN 9785903612109.

 

Мень, Александр, протоиерей (Александр Владимирович).
    Магия, оккультизм, христианство : из книг, лекций и бесед / Протоирей Александр Мень. - Москва : Фонд имени Александра Меня, 2007. - 196 с.
        ISBN 5884030150.

 

Мень, Александр, протоиерей (Александр Владимирович).
    О Христе и церкви : домашние беседы / Протоиерей Александр Мень. - 3-е изд. - Москва : Жизнь с Богом, 2010. - 191 с. : ил.
        ISBN 9785903612277.

 

Мень, Александр (Александр Владимирович.
    Отец Александр Мень отвечает на вопросы / Отец Александр Мень. - 2-е изд. испр. - Москва : Жизнь с Богом, 2008. - 347 с. : ил., портр. ; 22 см.
        ISBN 9785903612017.

 

Мень, Александр (Александр Владимирович).
    Первые апостолы / Протоиерей Александр Мень. - 2-е изд. - Москва : Жизнь с Богом, 2009. - 302 с. : ил. ; 22 см. - Список трудов Протоиерея Александра Меня: с. 299-302.
        ISBN 9785903612253.

 

Мень, Александр (Александр Владимирович).
    Почему нам трудно поверить в Бога? / Александр Мень. - Москва : Жизнь с Богом, 2011. - 198, [1] с. ; 17 см.
        ISBN 9785903612055.

 

Мень, Александр, протоиерей (Александр Владимирович).
    Прости нас, грешных : слово перед исповедью / Александр Мень ; граф. рис. Елены Мень. - Москва : Жизнь с Богом, 2013. - 335 с. : ил.
        ISBN 5898310339.

 

Мень, Александр, протоиерей (Александр Владимирович).
    Радость служения : домашние беседы / Протоиерей Александр Мень. - Москва : Жизнь с Богом, 2013. - 319 с. : ил.
        ISBN 9785903612123.

 

Мень, Александр, протоиерей (Александр Владимирович).
    Сын Человеческий / Протоирей Александр Мень. - 6-е изд., испр. - Москва : Жизнь с Богом, 2013. - 495 с. : ил.
        ISBN 9785903612239.

 

Мень, Александр, протоиерей (Александр Владимирович).
    Тайна жизни и смерти : лекции, проповеди , беседы / Протоиерей Александр Мень. - Москва : Жизнь с Богом, 2013. - 183 с. : ил.
        ISBN 9785903612130.

 

Мень, Александр, протоиерей (Александр Владимирович).
    Церковь и мы : домашние беседы / Протоиерей Александр Мень. - Москва : Жизнь с Богом, 2012. - 254 с. : ил.
        ISBN 5903612093.

 

Мень, Александр (Александр Владимирович).
    Читая Апокалипсис : беседы об Откровении святого Иоанна Богослова / Протоиерей Александр Мень. - Москва : Жизнь с Богом, 2011. - 253 с. : ил. ; 22 см. - Библиогр.: с. 249-251. . - Список трудов Протоиерея Александра Меня: с. 252-253.
        ISBN 9785903612116.

 

Синельников, Валерий Владимирович.
    Таинственная сила слова ; Формула любви : как слова воздействуют на нашу жизнь / Валерий Синельников. - Москва : Центрполиграф, 2006. - 252 с.
        ISBN 5952423752.

 

Хей, Луиза.
    Люби себя. Доверяй своей жизни / Луиза Хей, Шерил Ричардсон ; пер. с англ. П. Цымбаровича. - Москва : Астрель, 2013. - 222 с. - (Школа женской мудрости).
        ISBN 9785271383847.

 

Чистяков, Георгий (Георгий Петрович).
    "Да укрепит вас Господь!" : расшифровка аудиозаписей проповедей / Священник Георгий Чистяков. - Москва : Волшебный фонарь, 2009. - 223, [1] с. ; 22 см.
        Выпуск 3. Январь 2002 - декабрь 2002.
        ISBN 9785903505265.

 

Чистяков, Георгий (Георгий Петрович).
    "Да укрепит вас Господь!" : расшифровка аудиозаписей проповедей / Священник Георгий Чистяков. - Москва : Волшебный фонарь, 2010. - 249, [1] с. ; 22 см.
        Выпуск 4. 2003 год.
        ISBN 9785903505371.

 

Чистяков, Георгий (Георгий Петрович).
    "Да укрепит вас Господь!" : расшифровка аудиозаписей проповедей / Священник Георгий Чистяков. - Москва : Волшебный фонарь, 2011. - 197, [1] с. ; 22 см.
        Выпуск 5. 2004 год.
        ISBN 9785903505371.

 

Чистяков, Георгий (Георгий Петрович).
    "Да укрепит вас Господь!" : расшифровка аудиозаписей проповедей / Священник Георгий Чистяков. - Москва : Волшебный фонарь, 2011. - 213 с. ; 22 см.
        Выпуск 6. 2005 - 2007 годы.
        ISBN 9785903505548.

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Auziņš, Arnolds.
    Nevīstošā saulespuķe : romāns / Arnolds Auziņš ; il. Anita Jansone-Zirnīte. - Rīga : Lauku Avīze, 2013. - 201 lpp. : il. - (Lata romāns ; 5(167).
        ISBN 9789984878591.

 

Avota pērles: prātojumi, paradoksi, prātulas / sakārt. Normunds Antēns. - [6. izd.]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2007]. - 96 lpp.
        ISBN 9789984371108.

 

Bahs, Ričards.
    Lidošana : aviācijas triloģija / Ričards Bahs ; no angļu valodas tulkojusi Vanda Tomaševiča. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010]. - 520 lpp. - Oriģ. nos.: Flying: the aviation trilogy.
        ISBN 9789934009853.

 

Brontē, Anna.
    Agnese Greja / Anna Brontē ; no angļu valodas Dagnija Dreika. - Atkārtots izdevums. - [Jūrmala] : Daugava, [2012]. - 238 lpp. - (XIX gadsimta klasiķi). - Oriģ. nos.: Agnes Grey.
        ISBN 9789984410609.

 

Česko, Federika de.
    Tibetietes māja : [romāns] / Federika de Česko ; no vācu valodas tulkojusi Meldra Bērziņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 429, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Haus der Tibeterin.
        ISBN 9789934034008.

 

Eipurs, Aivars.
    Minimas jeb zemestrīce zābakā / Aivars Eipurs. - Rīga : Dienas Grāmata, 2013. - 173, [1] lpp.
        ISBN 9789984887388.

 

Ezergaile, Inta.
    Melnās gailenes : dzeja / Inta Ezergaile ; sast. un atdzej. Amanda Aizpuriete. - Rīga : Atvērtās krātuves, [2013]. - 77, [2] lpp.

        ISBN 9789984497471.

 

Filšere, Suzanna.
    Sveika, Lilī! / Suzanna Filšere ; no vācu valodas tulk. Irīda Miska. - [Rīga] : Jumava, [2005]. - 174, [1] lpp. - (Skolas romāns). - Oriģ. nos.: Salut, Lilli!.
        ISBN 9984059758.

 

Folets, Kens.
    Zemes pīlāri / Kens Folets ; no angļu valodas tulkojusi Silvija Brice. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 854, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Pillars of the earth.
        ISBN 9789934034503.

 

Gekišs, Nauris.

    Liriskā mozaīka / Nauris Gekišs, Ādolfs Caunītis. - [B. v.] : Autorizdevums, [2013]. - 203 lpp.

        ISBN 9789984497532.

 

Laukmane, Maija.
    Gaiss smaržo pēc mīlestības : stāsts / Maija Laukmane. - Rīga : Jumava, [2013]. - 221, [1] lpp. - 7.-9.
        ISBN 9789934111839.

 

Locāne, Laima.
    Alfabēta un ciparu skaitāmpantiņi : mazo gudrinieku mācīties priekam / Laima Locāne ; il., dizains Dāvis Nore. - Rīga : Fonds Mammām un Tētiem, 2013. - [37] lpp. : krās. il.
        ISBN 9789934837401.

 

Mēs jau sen to gribējām jums pateikt...: Vārkavas novada vārda mākslinieku radošie darbi. - Vārkava : [Vārkavas novada dome], 2013. - 232 lpp.
        ISBN 9789984497679.

 

Ozola, Sarma.
    Zilais māls : [romāns] / S. Ozola ; il. Ieva Jurķele. - Rīga : Lauku Avīze, 2013. - 191 lpp. : il. - (Lata romāns ; 4(166).
        ISBN 9789984878584.

 

Strēlerte, Veronika.
    Raksti / Veronika Strēlerte ; sast., koment. Ieva E.Kalniņa ; red. Ligita Bībere ; māksl. Valdis Villerušs. - Rīga : Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2012. - 703 lpp., [8] lp. fotogr., ģīm., faks. - Bibliogr. tekstā. . - Personu rād.: 659.-683.lpp. . - Dzejoļu virsrakstu un pirmo rindu alf. rād.: 685.-[692.]lpp.
        2. sējums.
        Saturs: Mēness upe ; Gaismas tuksneši ; Dzejoļi ārpus krājumiem ; Atdzejojumi ; Literatūrkritiski raksti ; Publicistika ; Raksti par Veroniku Strēlerti un viņas dzeju ; Vēstules.
        ISBN 9789984893013.

 

Strole, Ērika.
    Divi pulksteņi : dzeja / Ērika Strole. - Talsi : APL, 2010. - 129, [5] lpp. : il.
        ISBN 9789934808876.

 

ViVo.
    Noljāras kristāli / ViVo. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]. - 479, [1] lpp.
        ISBN 9789934033155.

 

Zālītis, Dominika.
    Starp Baltijas mūriem : dzeja / Dominika Zālītis ; no franču val. tulk. Dagnija Dreika. - Rīga : Daugava, 2012. - 64 lpp. : portr.
        ISBN 9789984410647.

 

 

Daiļliteratūra angļu valodā

 

Meyer, Stephenie.
    New moon : [a novel] / Stephenie Meyer. - Reprinted ed. - London : Atom, 2009. - 497 p. - (The International Number One Bestseller).
        ISBN 9781904233886.

 

Meyer, Stephenie.
    Twilight : [a novel] / Stephenie Meyer. - Reprinted ed. - London : Atom, 2008. - 434 p. - (The International Number One Bestseller).
        ISBN 9781904233657.

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Барнс, Джонатан.

    Предчувствие конца / Джонатан Барнс ; пер. с англ. Елены Петровой. - Москва : ЭКСМО, 2012. - 219, [1] с. : ил. - (Букеровский лауреат). (Лауреаты мировых литературных премий).

        ISBN 9785699589654.

 

Браун, Сандра.
    Завтрак в постели / Сандра Браун ; пер. с англ. М. Келер. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 251 с. - (Сандра Браун. Мировой мега-бестселлер). (# 1 New York Times - bestselling author).
        ISBN 9785699627943.

 

Бояшов, Илья Владимирович.
    У Христа за пазухой / Илья Бояшов. - Санкт-Петербург : Лимбус Пресс ; Москва, 2011. - 602, [1] с. : ил. ; 25 см.
        Содерж.: Путь Мури ; Безумец и его сыновья ; Армада ; Танкист, или "Белый тигр" ; Конунг.
        ISBN 9785837005886.

 

Вигдорова, Фрида Абрамовна.
    Семейное счастье / Фрида Вигдорова. - Москва : Астрель ; Полиграфиздат, 2012. - 315 с. - (Проза. Женский род).
        ISBN 9785271407512. . - ISBN 9785421533269.

 

Панченко, Ирена Язеповна.
    Осень тоже красива : стихотворения / Ирена Панченко. - Псков : [б. и.], 2008. - 303 с.
        ISBN 9785350001570.

 

Панченко, Ирена Язеповна.
    Подкова счастья : сказки, рассказы, стихотворения, пьесы для детей и юношества / Ирена Панченко. - Псков : б.и., 2008. - 307 с.
        ISBN 9785350001549.

 

Робертс, Нора.
    Сегодня вечером и всегда / Нора Робертс ; пер. с англ. М. Павловой. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 667 с. - Ориг. назв.: From the heart.
        ISBN 9785699611157.

 

Стил, Даниэла.
    Прости меня за любовь / Даниэла Стил ; пер. с англ. В. Гришечкина. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 444 с. - (Мировой мега-бестселлер).
        ISBN 9785699623303.

 

Сутер, Мартин.
    Идеальный друг : [роман] / Мартин Сутер ; пер. с нем. Э. Венгеровой. - Москва : ЭКСМО ; Санкт-Петербург : Домино, 2012. - 380, [2] с.
        ISBN 9785699572502.

 

Сушко, Юрий Михайлович.

    Дети Есенина. А разве они были? / Юрий Сушко. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 318 с. : портр. ; 21 см. - (Биографии великих. Неожиданный ракурс). - Библиогр.: с. 312-316.

        ISBN 9785699617258.

 

Līdzīgi raksti

 

 

Nozaru literatūra

 

Apsalons, Edmunds.
    Komunikācijas kompetence : kā saprasties un veidot attiecības / Edmunds Apsalons ; redaktore Zane Seņkova. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 303, [1] lpp. : il., tab. - Bibliogrāfija: 299.-[301.] lpp. un priekšmetu rādītājs: 302.-[304.] lpp. . - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.
        ISBN 9789934035395.

 

Blaua, Līga.
    Dzīves stāsti / Līga Blaua ; māksl. Nataļja Kugajevska ; fotogr.: Valdis Brauns, Jānis Deinats, Jānis Eiduks u. c. - Rīga : Jumava, [2013]. - 291, [1] lpp., [4] lp. fotogr.
        ISBN 9789934113246.

 

Lipska, Ilze.
    Zaļās receptes : diedzējumi, nezāles, dārzeņu laksti, ziedi / Ilze Lipska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]. - 78 lpp. : il.
        ISBN 9789934036491.

 

Makenna, Pols.
    Atmet smēķēšanu šodien, nepieņemoties svarā / Pols Makenna ; no angļu valodas tulkojis Māris Baltiņš. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 125 lpp. : il. + CD. - Oriģ. nos.: Quit smoking today without gaining weigth.
        ISBN 9789934025853.

 

Senatori: Latvijas senāts, 1918-1940 / sagatavoja Augstākās tiesas Administrācija ; redaktore, R. Zvejniece. - Rīga : Latvijas Republikas Augstākā tiesa, 2008. - 48 lpp. : il.
        ISBN 9789984396873.

 

Urtāns, Juris.
    Apceres par Latvijas pilskalniem / Juris Urtāns. - Rīga : Nordik, 2013. - 222, [2] lpp. : il. - Bibliogrāfija: 211.-[223.] lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.
        ISBN 9789984854458.

 

Лаврова, Светлана Аркадьевна.
    Загадки и тайны старых картин : занимательное искусствоведение / Светлана Лаврова. - Москва : Белый город, 2006. - 47, [1] с. : цв. ил., карт., портр. - (Энциклопедия тайн и загадок). - На обл. авт. не указан.
        ISBN 5779310629.

 

Ли, Николай Геннадьевич.
    Основы учебного академического рисунка : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям 070603 "Искусство интерьера", 270301 "Архитектура" и другим / Николай Ли. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 478, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 477.
        ISBN 9785699250493.

 

Собчак, Ксения.
    Маски, блески, бигуди : азбука красоты / Ксения Собчак. - Москва : АСТ ; Астрель, 2008. - 242 с. : ил.
        ISBN 9785170538492. . - ISBN 9785271210211.

 

Собчак, Ксения.
    Стильные штучки Ксении Собчак / Ксения Собчак. - Москва : Махаон, 2006. - 239 с. : ил.
        ISBN 5180008859.

 

100 великих загадок истории.- Москва : Вече, 2007. - 111 с. : ил. - (100 великих).
        ISBN 9785953320429.

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Devero, Džūda.
    Lavandas rīts : [romāns] / Džūda Devero ; no angl. val. tulk. Anda Smilga. - Rīga : Kontinents, 2013. - 414 lpp. - Oriģ. nos.: Lavender morning.
        ISBN 9789984356525.

 

Grišams, Džons.
    Advokāti : romāns / Džons Grišams ; no angļu val. tulk. Armīns Voitkāns. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]. - 399 lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Oriģ. nos.: The Litigators.
        ISBN 9789934033506.

 

Eljota, Ketrina.
    Zāles pret vientulību / Ketrina Eljota ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa. - Rīga : Kontinents, 2013. - 441 lpp. - Oriģ. nos.: Rural affair.
        ISBN 9789984356549.

 

Jūdžinidess, Džefrijs.
    Laulību sižets : romāns / Džefrijs Jūdžinidess ; no angļu val. tulk., red. Zane Rozenberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]. - 478, [1] lpp. - Oriģ. nos.: The Marriage Plot.
        ISBN 9789934032714.

 

Koreckis, Daņils.
    Rokenrols Kremļa dzīlēs 5 / Daņils Koreckis ; no krievu valodas tulkojusi Maija Medne. - [Rīga] : [b. i.], [2013]. - 447 lpp. - (Krievu detektīvs).
        5. grāmata. Spiega atbrīvošana.
        ISBN 9789934817632.

 

Koulija, Adriana.
    Sestā atslēga : romāns / Adriana Koulija ; tulk. Lilija Berzinska. - Rīga : Dienas Grāmata, 2013. - 418, [1] lpp. : il. - (Jaunā gadsimta trilleris). - Oriģ. nos.: The Sixth Key.
        ISBN 9789984887364.

 

Miso, Gijoms.
    Neatstājot pēdas : romāns / Gijoms Miso ; no franču val. tulk. Maija Indraša. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]. - 351, [1] lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Oriģ. nos.: L'appel de l'ange.
        ISBN 9789934033261.

 

Repše, Gundega.
    Laiks esi tu / Gundega Repše. - Rīga : Dienas Grāmata, 2013. - 189, [1] lpp.
        ISBN 9789984887418.

 

Vaita, Kārena.
    Pārmaiņu vējš / Kārena Vaita ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule. - Rīga : Kontinents, 2013. - 443, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Sea change.
        ISBN 9789984356532.

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Вильмонт, Екатерина.
    Секрет салона красоты ; Секрет исчезающей картины : повести / Екатерина Вильмонт. - Москва : ЭКСМО, 2012. - 416 с. - (Лучшие детективы Е. Вильмонт для девочек).
        ISBN 9785699552665.

 

Лебедева, Виктория Юрьевна.
    В ролях : роман, повести / Виктория Лебедева. - Москва : Астрель, 2012. - 380 с. - (Проза: женский род).
        Содерж.: В ролях ; Уроки музыки ; Хозяин.
        ISBN 9785271431753.

 

Метлицкая, Мария.
    Испытание медными трубами : [повести и рассказы] / Мария Метлицкая. - Москва : ЭКСМО, 2012. - 281, [2] с. : ил. - (За чужими окнами. Проза М. Метлицкой).
        Содерж.: Испытание медными трубами ; Удачный день ; Блеф.
        ISBN 9785699544431.

 

Соловьева, Тамара Томашевна.
    Люби меня такой, какая есть : стихи / Тамара Томашевна Соловьева. - Псков : ЛОГОС Плюс, 2012. - 150 с.
        ISBN 9785930660824.

 

Щербакова, Галина Николаевна.
    Мальчик и девочка ; Loveстория ; Митина любовь / Галина Щербакова. - Москва : ЭКСМО, 2010. - 405, [2] с.
        ISBN 9785699411849.

 

 

Līdzīgi raksti

 

 

Nozaru literatūra

 

Ebens, Aleksandrs.
    Debesu valstības pierādījums : neiroķirurga ceļojums aizsaulē / Ebens Aleksandrs ; no angl. val. tulk. Dzintra Kalniņa. - Rīga : Avots, 2013. - 238 lpp.
        ISBN 9789984859668.

 

Artemjevs, Nikolā.
    Reiki simboli / Nikolā Artemjevs ; no krievu val. tulk. Lilita Kainaize. - Rīga : Rēriha grāmatnīca, 2008. - 253, [1] lpp. : il. - Oriģ. nos.: Cимволы Рейки.
        Saturs: Simbolu virknes ; Klasiskie Reiki simboli ; Reiki skaņu virknes ; Reiki simbolu izmantošana ; Citās sistēmās izmantotie Reiki simboli.
        ISBN 9789984750576.

 

Ausmas zeme: enciklopēdisks izdevums skolēniem / Rēzeknes Augstskola ; autoru kolektīvs ; red. Sanita Lazdiņa. - Rēzekne : Rēzeknes Augstskola, 2012. - 476 lpp. : il. - Bibliogr. katras nodaļas beigās. - Tas ir starpdisciplinārs enciklopēdisks izdevums vidusskolēniem par mūsdienu Latgali. Izdevuma struktūras pamatā ir 34 Latgales teritoriālās vienības (pilsētas un novadi) - izdevuma nodaļas, kuras veido 9-13 apakšnodaļas par nozīmīgākajām vietām, cilvēkiem, dabas objektiem, izdevumiem, uzņēmumiem, kultūrvēstures objektiem u. tml. Tie ir Latgales veiksmes stāsti.
        ISBN 9789984441122.

 

Berķis, Aivars.
    Finieris ikdienā un apbrīnā : lieluzņēmums mainīgā pasaulē / Aivars Berķis, Ēriks Hānbergs. - Rīga : Jumava, 2011. - 365, [1] lpp. : il., ģīm., faks. - Alf. rād.: 360.-[364.]lpp.
        ISBN 9789984389844.

 

Biznesa un finanšu izglītības izaicinājumi: Banku Augstskolai divdesmit gadi / 2012. - Rīga : Banku Augstskola, 2012. - 108 lpp.
        ISBN 9789984746135.

 

Bleiere, Daina.
    Eiropa ārpus Eiropas... . Dzīve Latvijas PSR / Inesis Feldmanis. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2012. - 159 lpp. - (Latvijas vēstures mazā bibliotēka).
        ISBN 9789984455990.

 

Dekāde Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā: [albums] / diz. Madara Liepiņa. - [Rīga] : RDMV, 2012. - 95 lpp. : il.

 

Dzīve, attīstība, labbūtība Latvijas laukos: [rakstu krājums] / sastādītājas un ievada autores: Agnese Cimdiņa, Ieva Raubiško. - Rīga : Zinātne, 2012. - 264 lpp. : tab., kartes. - Bibliogr. rakstu beigās un norādes parindēs. - Kopsav. angļu val.

        ISBN 9789984879253.

 

Izglītības ceļvedis, 2013: augstākā izglītība, izglītība ārzemēs, vidējā izglītība, profesionālā izglītība, interešu izglītība. - Rīga : Vitakon, 2013. - 174 lpp. : il.
        ISBN 9789934811135.

 

Juridiskā zinātne: Latvijas Universitātes žurnāls = Law : journal of the University of Latvia / Latvijas Universitāte ; redkolēģija: Kalvis Torgāns, Valentija Liholaja, Sanita Osipova, Kaspars Balodis, Daiga Rezevska u.c. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010. - 208 lpp. - Bibliogrāfija: rakstu beigās. - Raksti latviešu val., virsraksti paralēli latv. un angļu val.
        Nr. 1.
        ISBN 9789984452463.

 

Juridiskā zinātne: Latvijas Universitātes žurnāls = Law : journal of the University of Latvia / Latvijas Universitāte ; [redkolēģija: Kalvis Torgāns, Valentija Liholaja, Sanita Osipova, Kaspars Balodis, Daiga Rezevska ... [u.c.]. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2012. - 180 lpp. : il. - Bibliogrāfija rakstu beigās.
        Nr. 3.
    ISSN 1691-7677.

 

Kiblere-Rosa, Elizabete.
    Aizejot : mirstošo cilvēku mācība tuviniekiem, ārstiem un garīdzniekiem / Elizabete Kiblere-Rosa ; no angļu val. tulk. Velga Vīgante. - [Rīga] : Lietusdārzs, 2012. - 254, [1] lpp. : sh. - Bibliogr.: 246.-[255.] lpp. - Oriģ. nos.: On Death and Dying.
        Saturs: Par bailēm no nāves ; Attieksme pret nāvi un miršanu ; Pirmā stadija. Noliegums un izolācija ; Otrā stadija. Dusmas ; Trešā stadija. Kaulēšanās ; Ceturtā stadija. Depresija ; Piektā stadija. Samierināšanās ; Cerība ; Pacienta ģimene ; Dažas intervijas ar nedziedināmi slimajiem ; Reakcija uz semināru par nāvi un miršanu ; Neārstējamo slimnieku terapija.
        ISBN 9789984869308.

 

Kuzina, Anna.
    Blaumaņu pavārgrāmata / Anna Kuzina ; māksl. Andris Lamsters. - Rīga : Madris, [2013]. - 150, [1] lpp.
        ISBN 9789984318905.

 

Laiku i myuža roksti [Elektroniskais resurss] : veļtiejums rakstnīkam Ontonam Rupaiņam / rež. V. Ivdris, video rež. M. Justs. - B.v. : b.i., 2012. - 1 DVD.

 

Melecis, Viesturs.
    Ekoloģija / Viesturs Melecis. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2011. - 350 lpp. : diagr., il., tab. - Bibliogrāfija: 315. lpp., 317.-328. lpp. un rād.: 329.-350. lpp.
        ISBN 9789984454221.

 

Meža gadagrāmata, 2013/ sastād. Anita Jaunbelzere ; red. Ausma Mukāne. - [Rīga] : Latvija aug, [2012]. - 173 lpp.

 

Neformālās un informālās mācīšanās rezultātu atzīšana Latvijā/ izdevumu sagatavoja Vita Žunda u.c. - Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2013. - 56 lpp. : il. - (Val Net). - Bibliogrāfija: 54.- 56. lpp. - "Val Net : ES projekts "Integrēta neformālās izglītības rezultātu atzīšanas sistēma: nacionālā sadarbības tīkla izveide".
        ISBN 9789984850115.

 

Odiņa, Aija.
    Etiķete un protokols : sevis pilnveidošana un nevainojams uzvedības stils, AS "Latvijas Finieris" biznesa kontakti pasaulē un starptautiskā pieredze, vizītes, ceremonijas, tikšanās / Aija Odiņa. - [Rīga] : Zelta grauds, 2009. - 262 lpp. : il. - Bibliogrāfija: 255.-[257]. lpp. - Ietver rād.: 258.-262. lpp.
        ISBN 9789984994529.

 

Ozola, Zanda.
    Sociālā partnerība Latvijas reģionos: piemēri, analīze, attīstība / Zanda Ozola ; Latvijas Darba devēju konfederācija. - [Rīga] : Latvijas Darba devēju konfederācija, 2010. - 77 lpp.

 

Priedīte, Aija.
    Zaļās zemes dievsunīšu un likteņu līdumnieku laiki : literatūrsocioloģiskais pētījums "Zaļās zemes dievsunīšu un likteņu līdumnieku laiki" / Aija Priedīte. - Rīga : Zinātne, 2012. - 254 lpp. - Bibliogrāfija: 249.-254. lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.
        1. daļa.
        ISBN 9789984879314.

 

Rēzekne: pilsēta Latgales sirdī / idejas aut. Mareks Grišins ; fotogr. Aleksandrs Tolopilo, Andrejs Vasjukevičs, Anna Kuzmina ; Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūras "Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs". Tūrisma attīstības centrs. - [B. v.] : Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūras "Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs", [2013]. - [30]. lpp.

 

Rudzītis, Rihards.
    Skaistuma apzināšanās glābs / Rihards Rudzītis ; red. G.Rudzīte ; iev. sarakst. un vāku noform. A. Hartmanis. - 2. izd. - Rīga : Sirds gaisma, 2012. - 85 lpp. : ģīm. - Piel.: 65.-83. lpp.
        ISBN 9789934814259.

 

Strods, Pēteris.
    Pareizraksteibas vōrdneica / P. Strods. - Atkortots izd. - Rēzekne : Latgolas kulturas centra izdevnīceiba, 2013. - 403 lpp.
        ISBN 9789984292281.

 

Velde, Vilnis.
    Mēness atspulgā : meža apsardzības inženiera un dabas aizsardzības inspektora ikdienas darba atspoguļojums, gandrīz vai dienasgrāmata : aprakstīti galvenokārt maluzvejnieku un malumednieku ķeršanas gadījumi / Vilnis Velde. - [B. v.] : [b. i.], 2012. - 64 lpp. : il.
        ISBN 9789984495231.

 

Change management.- Amsterdam : Pergamon Press ; Boston, 2007. - 119 p. : ill. - (Management extra).
        ISBN 9780080489902.

 

The Geopolitics of History in Latvian-Russian Relations/ editor and introduction, p. 7-18, by Nils Muižnieks ; cover design: Agris Dzilna ; photo: Klinta Ločmele, Olga Procevska, Vita Zelče. - Riga : Academic Press of the University of Latvia, 2011. - 238, [1] lpp. : il., tab. ; 24 cm. - Bibliogr. norādes parindēs.

        ISBN 9789984453231.

 

Leading teams.- Amsterdam : Pergamon Press ; Boston, 2008. - 128 p. : ill. - (Management extra).
        ISBN 9780080554815.

 

Manufacturing Enemy Images?: Russian media portrayal of Latvia / ed. Nils Muižnieks ; authors of articles: Toms Rostoks, Kristīne Doroņenkova, Dmitrijs Petrenko a.o. - Riga : Academic Press of the University of Latvia, 2008. - 167 p. : diagr., tab., sh.
        Contents: Political Context and Historical Legacy: Relations between the Media and the State in Rissia / T. Rostoks. Latvia's Image in Russia : The Legacy of the 1990s / K.Doroņenkova. The Editorial Policy of Russia's Media and Journalists in Latvia / D.Petrenko, S.Denis ; Russian Media Portrayal of Latvia. 2002 to mid-2005: How Does the Russian Community Live in LatviaD / D.Petrenko. The Story with History / S.Denis. Latvia's Culture in Russia's Media / K.Doroņenkova. ... [a.o.].
        ISBN 9789984825885.

 

Wilcox, Dennis L.
    Public relations : strategies and tactics : study edition / Dennis L. Wilcox, Glen T. Cameron. - 8th ed. - Boston : Pearson, 2007. - xx, 620 p. ; 26 cm. - Ietver bibliogrāfiju [594].-600.lpp. - Ietver rādītāju [601].-610.lpp.
        ISBN 0205491685.

 

Беседы о страстях в вопросах и ответах/ ред.-сост. Б. И. Миролюбов. - Рига : Рижская Гребенщиковская старообрядческая община, 2008. - 64 с.

 

Всем скорбящим утешение/ ред.-сост. Б. И. Миролюбов. - Рига : Рижская Гребенщиковская старообрядческая община, 2011. - 104 с.

 

Вспомнись мне, смерть моя.../ ред.-сост. Б. И. Миролюбов. - Рига : Рижская Гребенщиковская старообрядческая община, 2007. - 68 с.

 

Гербер, Майкл Э.
    Малый бизнес: от иллюзий к успеху : возвращение к мифу предпринимательства / Майкл Э. Гербер ; перевел с английского К. Негинский. - Москва : Олимп-Бизнес, 2005. - ix, 224 с.
        ISBN 5901028937.

 

Гражданкина, Е. В.
    Краткий курс по микроэкономике / Е. В. Гражданкина. - Москва : Окей-книга, 2009. - 127 с. - (Скорая помощь студенту. Краткий курс).
        ISBN 9785974505218.

 

День святой жизни, или Ответ на вопрос: как мне жить свято?/ ред.-сост. Б. И. Миролюбов. - Рига : Рижская Гребенщиковская старообрядческая община, 2008. - 68 с.

 

Ефимова, Светлана Александрова.
    Краткий курс по бизнес-планированию / С. А. Ефимова. - Москва : Окей-книга, 2009. - 112 с. - (Скорая помощь студенту. Краткий курс).
        ISBN 9785974504679.

 

К 100-летию первого Всероссийского съезда по образованию христиан-старообрядцев поморцев: сборник / сост. И. И. Иванова. - Рига : Рижская Гребенщиковская старообряческая община, 2011. - 24 с.

 

Как помочь душам умерших?/ ред.-сост. Б. И. Миролюбов. - Рига : Рижская Гребенщиковская старообрядческая община, 2008. - 76 с.

 

Карпухина, Ольга Николаевна.
    Краткий курс по психологии / О. Н. Карпухина, Ю. Е. Крайнова. - Москва : Окей-книга, 2009. - 106 с. - (Скорая помощь студенту. Краткий курс).
        ISBN 9785974505911.

 

Красавина, Елена Валерьевна.
    Дети и деньги. Растим миллионера / Е. Красавина, Е. Бродникова. - Санкт-Петербург : Питер ; Москва, 2013. - 255 с.
        ISBN 9785496002318.

 

Мудров, Александр Николаевич.
    Основы рекламы : учебник / А. Н. Мудров. - Москва : Экономистъ, 2005. - 320 с. : ил. - (Homo faber).
        ISBN 5981181125.

 

О грехе и покаянии/ ред.-сост. Б. И. Миролюбов. - Рига : Рижская Гребенщиковская старообрядческая община, 2011. - 104 с.

 

О молитве/ ред.-сост. Б. И. Миролюбов. - Рига : Рижская Гребенщиковская старообрядческая община, 2011. - 96 с.

 

О христианской надежде: надежде суетной и союзе трех добродетелей / ред.-сост. Б. И. Миролюбов. - Рига : Рижская Гребенщиковская старообрядческая община, 2007. - 48 с.

 

О цели и смысле христианской жизни: надежде суетной и союзе трех добродетелей / ред.-сост. Б. И. Миролюбов. - Рига : Рижская Гребенщиковская старообрядческая община, 2007. - 64 с.

 

Пашинин, Максим.
    Врач и христианин : судьба доктора И. М. Рошонка как пример жизненного пути латвийского старовера в 20 веке = Ārsts no Dieva / Максим Пашинин. - Рига : Рижская Гребенщиковская старообряческая община, 2011. - 63 с.

 

Сиринъ: староверская хрестоматия / составитель и автор отдельных глав В. С. Михайлов. - Вильнюс : Древлеправославие. Слово и книга, 2005. - 399 с. : ил. ; 30 см. - Включ. библиогр.
        ISBN 9986928346.

 

Фокс, Джеффри Дж.
    Как делать большие деньги в малом бизнесе : неочевидные правила, которые должен знать любой владелец малого бизнеса / Джеффри Дж. Фокс ; перевел с английского Т. Гутман. - Москва : Альпина Бизнес Букс, 2005. - 167 с. - (Коротко и по делу).
        ISBN 5961401405.

 

Храм Благовещения Пресвятой Богородицы и святителя Николы: 1886-2011 / сост. Василий Тришкин ; Даугавпилсская Гайковская старообряческая община. - Рига : Рижская Гребенщиковская старообряческая община ; Даугавпилсская Гайковская старообряческая община, 2011. - 32 с.

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Ādmīdiņš, Reinis.
    Teitan un tagad : pilsētas un pagasta dzīves ainiņas / Reinis Ādmīdiņš. - Rīga : Didam, 2008. - 230, [1] lpp.
        ISBN 9789984755540.

 

Bērziņa, Elga.
    Brīnumam jātic : pasakas, puspasakas, pastāsti, redzējumi, miniatūras par cilvēkiem atvēlēto laiku, par atmiņām, par mīlestību pret apkārtējo pasauli - gan redzamo, gan tikai sajūtamo un nojaušamo / Elga Bērziņa ; Daiņa Kārkluvalka fotogr. - [B. v.] : [b. i.], [2013]. - 112 lpp. : il.
        ISBN 9789984497785.

 

Binghema, Šarlote.
    Sirds pārvērtības / Šarlote Binghema ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Kalnciema. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 493, [2] lpp. - Oriģ. nos.: Change of heart.
        ISBN 9789934027963.

 

Levī, Marks.
    Vārdi, kurus viens otram nepateicām / Marks Levi ; no franču valodas tulkojusi Sintija Rimšele. - Rīga : Kontinents, 2013. - 415, [2] lpp. - (Jauna franču līnija). - Oriģ. nos.: Toutes ces choses qu'on ne's est pas dites.
        ISBN 9789984356518.

 

Mariņina, Aleksandra.
    Tīģeru cīņa ielejā / Aleksandra Mariņina ; tulkojusi Dace Kārkliņa. - Rīga : Nordik, 2013. - 319 lpp.
        1. sējums.
        ISBN 9789984854441.

 

Mariņina, Aleksandra.
    Tīģeru cīņa ielejā / Aleksandra Mariņina ; tulkojusi Dace Kārkliņa. - Rīga : Nordik, 2013. - 286 lpp.
        2. sējums.
        ISBN 9789984854465.

 

Miķelsone, Liāna.
    Vai nāks Tava valstība? / Liāna Miķelsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]. - 349, [2] lpp.
        ISBN 9789934034169.

 

Patersons, Džeimss.
    Privātdetektīvi : detektīvromāns / Džeimss Patersons, Maksīna Paetro ; no angļu valodas tulkojusi Aija Čerņevska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. - 325, [1] lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Oriģ. nos.: Private.
        ISBN 9789934028908.

 

Patersons, Džeimss.
    Privātdetektīvi. Spēles : [detektīvromāns] / Džeimss Patersons, Marks Salivans ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. - 368 lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Oriģ. nos.: Private games.
        ISBN 9789934027826.

 

Plūcis, Ričards.
    Ceļojums ar "Cerību vēju" : kriminālromāns / Ričards Plūcis. - Rīga : Lauku Avīze, 2013. - 239 lpp. - (Lata romāns ; 3 (165).
        ISBN 9789984878577.

 

Plūme, Ieva.
    Rēzus : stāstu krājums / Ieva Plūme. - Rīga : Dienas Grāmata, 2012. - 126, [1] lpp.
        Saturs: Mantra ; Satiksme ; Autentiskā realitāte ; Budisms+ ; Matricu mainītājs ; Mērfija meklējumos ; Hameleons: dokumentētais es ; Dēmoni vai dievības? ; Apmātība ; Advente ; Latviešu psihs ; Hamleta sindroms ; Pavedināšanas māksla ; Lietu sistēma ; Paaudžu kods.
        ISBN 9789984887258.

 

Railija, Lūsinda.
    Orhideju nams : [romāns] / Lūsinda Railija ; no angļu valodas tulkojusi Karīna Tillberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]. - 494, [1] lpp. - (Starptautisks bestsellers). - Oriģ. nos.: Hothouse flower.
        ISBN 9789934032783.

 

Repše, Gundega.
    Vīrs tapīrs un citas radības : [stāsti] / Gundega Repše ; redaktore Bārbala Simsone ; Vitas Lēnertes dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]. - 128 lpp. : il.
        Saturs: Perlamutra olas ; Antonijas ielas sliekas ; Maijvaboles spirtā ; Lapseņu ferma ; Tēva baloži Žubītei ; Ezis atejā ; Uģis kā Rullis ; Vecmāmiņa un Tollis ; Kāzu ugunis ; Vecpiebalgas cūka un lidojošais šķīvītis ; Edgars uz zirga Zāļu vakarā ; Bullis Aglonā ; Vīriešu spēks ūdenszirnekļos ; Putns dekoltejā ; Mirušie taureņi ; Zivis likteņa pavērsieniem ; Brigaderes gulbis ; Vīrs Tapīrs ; Okupants Rems ; Kallasa un Labā vēsts ; Gaiļa dziesma ; Es biju delfīns.
        ISBN 9789934034367.

 

Rota, Veronika.
    Citādie / Veronika Rota ; no angļu valodas tulkojusi Laura Dreiže. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]. - 412, [1] lpp. - (New York Times bestsellers). - Oriģ. nos.: Divergent.
        ISBN 9789934030253.

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Абдуллаев, Чингиз.
    Власть маски : [роман] / Чингиз Абдуллаев. - Москва : ЭКСМО, 2007. - 316 с. ; 17 см.
        ISBN 9785699236244.

 

Абдуллаев, Чингиз.
    Время нашего страха : [роман] / Чингиз Абдуллаев. - Москва : ЭКСМО, 2007. - 315 с. ; 17 см.
        ISBN 9785699218257.

 

Абдуллаев, Чингиз.
    Джентльменское соглашение : [роман] / Чингиз Абдуллаев. - Москва : ЭКСМО, 2007. - 316 с. ; 17 см.
        ISBN 9785699211661.

 

Абдуллаев, Чингиз.
    Крах лицедея : [роман] / Чингиз Абдуллаев. - Москва : ЭКСМО, 2007. - 315 с. ; 17 см.
        ISBN 9785699245215.

 

Абдуллаев, Чингиз.
    Плата Харону ; Сколько стоит миллион ; Океан ненависти : [повести] / Чингиз Абдуллаев. - Москва : Астрель ; АСТ, 2008. - 317 с. ; 17 см.
        ISBN 9785170520916. . - ISBN 9785271203916.

 

Абдуллаев, Чингиз.
    Покушение на власть. Объект власти : [роман] / Чингиз Абдуллаев. - Москва : Астрель ; АСТ, 2006. - 347 с. ; 17 см.
        ISBN 9785170505678. . - ISBN 9785170505685.

 

Абдуллаев, Чингиз.
    Путь воина : роман / Чингиз Абдуллаев. - Москва : Астрель ; АСТ, 2008. - 495 с. ; 17 см. - (Русский хит).
        ISBN 9785170506170. . - ISBN 9785271197956.

 

Абдуллаев, Чингиз.
    Три четверти его души : [роман] / Чингиз Абдуллаев. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 315 с. ; 17 см.
        ISBN 9785699271948.

 

Акунин, Борис.
    Азазель : [роман] / Борис Акунин ; ил. Игоря Сакурова. - Москва : Захаров, 2012. - 224 с. - (Приключения Эраста Фандорина).
        ISBN 9785815911314.

 

Алексин, Анатолий Георгиевич.
    Сага о Певзнерах : летописи испытаний человеческого духа / Анатолий Алексин. - Москва : Астрель, 2012. - 316, [3] с. ; 21 см.
        ISBN 9785271437779.

 

Барановский, Василий(Василий Савич).
    Посвящение храму : к 350-летию староверия в странах Балтии и 250-летию Рижсского Гребенщиковского старообрядческого храма, основание которого в 1760 году благословил духовный отец Феодор Никифорович Саманский / Василий Барановский. - Рига : Рижская Гребенщиковская старообряческая община, 2011. - 79 с. : фото.
        ISBN 9789984491165.

 

Бачинская, Инна(Инна Юрьевна).
    Свой ключ от чужой двери : роман / Инна Бачинская. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 346, [1] с. - (Детектив сильных страстей).
        ISBN 9785699616015.

 

Варгас, Фред.
    Игра Нептуна : роман / Фред Варгас ; пер. с фр. Е. Клоковой. - Москва : Иностранка, 2006. - 475 с. - (Лекарство от скуки).
        ISBN 5941453574.

 

Грегори, Филиппа.
    Подкидыш / Филиппа Грегори ; пер. с англ. И. А. Тогоевой. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 349, [1] с. : ил. - (Орден Тьмы). - Ориг. назв.: Changeling.
        ISBN 9785699631827.

 

Громов, Александр Николаевич.
    Русский аркан : [роман] / Александр Громов. - Москва : ЭКСМО, 2007. - 475 с. - (Русская фантастика).
        ISBN 9785699247028.

 

Данилова, Анна Васильевна.
    Вспомни обо мне : [повесть] / Анна Данилова. - Москва : ЭКСМО, 2010. - 283, [1] с. ; 17 см. - (Crime & private).
        ISBN 9785699427055.

 

Казанцев, Кирилл.
    Бандитский доктор / Кирилл Казанцев. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 350 с. - (Воровская любовь).
        ISBN 9785699622511.

 

Контровский, Владимир.
    Страж звездных дорог : [роман] / Владимир Контровский. - Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : Северо-Запад Пресс, 2007. - 448 с. - (Батальон богов).
        ISBN 9785170421800. . - ISBN 9785936983450.

 

Мартин, Р. Р. Джордж.
    Пир стервятников : [фантастический роман] / Джордж Р. Р. Мартин ; пер. с англ. Н. И. Виленской. - Москва : Астрель ; Полиграфиздат, 2012. - 698 с. : ил. - Ориг. назв.: A feast for crows. - 4-я книга цикла "Песнь льда и огня".
        ISBN 9785271404818.

 

Пиколт, Джоди.
    Особые отношения : [роман] / Джоди Пиколт ; пер. с англ. Инны Паненко. - Харьков : Клуб семейного досуга ; Белгород, 2012. - 510 с. - Ориг. назв.: Sing you home.
        ISBN 9789661436076. . - ISBN 9785991019996.

 

Удовиченко, Диана Донатовна.
    История бастарда. Императорский ястреб : роман / Диана Удовиченко. - Москва : Армада ; Альфа-книга, 2008. - 472 с. : ил. - (Фантастический боевик).
        ISBN 9785992202656.

 

Улицкая, Людмила(Людмила Евгеньевна).
    Искренне Ваш Шурик : роман / Людмила Улицкая. - Москва : ЭКСМО, 2006. - 447 с.
        ISBN 5699107746. . - ISBN 5699099999.

 

Līdzīgi raksti