Nozaru literatūra

 

Aldersons, Jūlijs.
    Mākslas un kultūras vārdnīca ar interneta atslēgvārdiem / Jūlijs Aldersons. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. - 392 lpp. - Ietver rād.: [353.]-392. lpp.
        ISBN 9789934020100.

 

Antiņa, Ināra.
    Spēles radošiem pedagogiem / Ināra Antiņa, Skarleta Mežale. - Rīga : RaKa, 2008. - 172, [1] lpp. : il. - Bibliogrāfija: [173]. lpp.
        ISBN 9789984159652.

 

Apsalons, Edmunds.
    Valodas lietojuma loģika : ievads elementārajā loģikā un zinātniskajā argumentācijā. Kultūras zinātnes un filozofija / Edmunds Apsalons ; zinātniskais redaktors Jānis Taurens ; literārā redaktore Zane Seņkova ; mākslinieciskais redaktors Aigars Truhins. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. - 424 lpp. : il., tab. ; 23 cm. - Bibliogr.: 413.-419. lpp. un norādes parindēs. . - Priekšmetu rād.: 420.-424. lpp.
        ISBN 9789934023408.

 

Basinskis, Pāvels.
    Ļevs Tolstojs: bēgšana no paradīzes / Pāvels Basinski ; no krievu val. tulk. Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, 2012. - 636 lpp. : fotogr.
        ISBN 9789984356174. 

 

Bleinijs, Džefrijs.
    Īsa 20. gadsimta vēsture / Džefrijs Bleinijs ; no angļu valodas tulkojis Mārtiņš Pomahs. - Rīga : Dienas Grāmata, 2011. - 472 lpp. : kartes. - Bibliogrāfija: 415.-438. lpp. - Oriģ. nos.: Short history of the 20th century.
        ISBN 9789984847689.

 

Buiķis, Andris.
    Vai tas esi tu vai kāds cits / Andris Buiķis, Lia Guļevska. - Rīga : Madris, [2012]. - 326, [1] lpp. : il.
        ISBN 9789984318066.

 

Butulis, Ilgvars.
    Sveiki, aizsargi! : Aizsargu organizācija Latvijas sabiedriski politiskajā dzīvē 1919.-1940. gadā / Ilgvars Butulis. - Rīga : Jumava, [2011]. - 261, [2] lpp. : il., tab. ; 25 cm. - Ietver bibliogrāfiju un rādītāju.
        ISBN 9789984388465.

 

Druviete, Ina.
    Skatījums : valoda, sabiedrība, politika / Ina Druviete. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010. - 239 lpp. : tab. - Bibliogrāfija: rakstu beigās. - Krājumā apkopoti valodnieces I. Druvietes zīmīgākie plašam lasītāju lokam domātie raksti un intervijas, ļaujot atsaukt atmiņā aizvadīto trīsdesmit gadu norises Latvijas sabiedrībā un valodas politikā. - Krājumā apkopoti 1983.-2009.g. publicētie raksti.
        ISBN 9789984451572.

 

Jēruma, Inga.
    No Zentas līdz Zentai / Inga Jēruma. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 268, [2] lpp. : il.
        ISBN 9789934028137.

 

Lapsa, Lato.
    Dzīvības un nāves Disnejlendā : Indonēzijā, Filipīnās, Laosā un Kambodžā / Lato Lapsa ; ar aut. fotogr. - Rīga : Dienas Grāmata, 2012. - 320, lpp., 48 lpp. krās. il.
        ISBN 9789984887210.

 

Latvija un latviskais: nācija un valsts idejās, tēlos un simbolos = Latvia and latvians : a people and a state in ideas, images and symbols / sastādītāji: Ausma Cimdiņa, Deniss Hanovs. - [Rīga] : Zinātne, 2010. - 242, [1], 285, [1] lpp. - Bibliogrāfija: [rakstu beigās]. - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. - Grāmata lasāma no abām pusēm, dalīta paginācija.
        Kultūras atmiņas ģenēze un valstiskuma ideja ; Nācija, vadonis un politiskais teātris Latvijā ; Latviešu valoda, kultūra un "citādais" ; Neierāmēts-raksti par etnisko dabā un reliģijā.
        ISBN 9789984808833.

 

Lorenta, Sjū.
    Jūsu bērns mēnesi pēc mēneša : no dzimšanas līdz 2 gadiem / Sjū Lorenta, Pīters Rīders ; no angļu val. tulk. Māris Baltiņš. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010]. - 320 lpp. : il. - Noderīgas adreses: 312. lpp. . - Alfabētiskais rād.: 313.-320. lpp.
        ISBN 9789934010934.

 

Makajs, Stīvs.
    Tava ģitāra : iemācies spēlēt bez notīm : apgūsti spēles pamatus pavisam īsā laikā / Stīvs Makajs ; no angļu val. tulk. Andris Irbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. - 64 lpp. : il. + 1 DVD. - (Ātrā mūzikas apguve). - Pielik.: 1 DVD. - Oriģ. nos.: Simply Guitar.
        ISBN 9789934025846.

 

Mandino, Ogs.
    Panākumu universitāte / Ogs Mandino ; no angl. val. tulk. Renāte Ābeltiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2008]. - 376 lpp. - Oriģ. nos.: University of success.
        ISBN 9789984372938.

 

Mandino, Ogs.
    Pasaules dižākie panākumi / Ogs Mandino ; no angļu val. tulk. E. Melbārzde. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 106, [1] lpp. - Oriģ. nos.: The Greatest Success in the World.
        ISBN 9789984226354.

 

Maroka: ceļvedis / no angļu valodas tulkojušas: Viktorija Glušina-Butlere, Ruta Svaža, Andžela Šuvajeva. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 408 lpp. : krās. il., kartes. - (DK ceļvedis). - Alf. rād.: 378.-399. lpp. - Oriģ. nos.: Morocco.
        ISBN 9789934021008.

 

Mesingema Hārta, Ronda.
    Vertikālā dārzkopība : radoši paņēmieni, lai iegūtu lielisku ražu mazā platībā / Ronda Mesingema Hārta ; no angļu val. tulk. Dace Krūtaine. - Rīga : Madris, 2012. - 143 lpp. + il.
        ISBN 9789984316383.

 

Pieaugušo izglītība: rakstu krājums / sastādītāja Kristīne Mārtinsone. - Rīga : RaKa, 2012. - 216 lpp. : il. - Bibliogrāfija: rakstu beigās.
        ISBN 9789984462127.

 

Rancāns, Antons.
    Šaipus, viņpus / Antons Rancāns. - [Rēzeknes novads] : Antons Rancāns, [2012]. - 248 lpp. : il. - Bibliogrāfija: 248. lpp. - "Partizānu vārdā"... Uz vāka. . - Izdošanas vieta precizēta ISBN aģentūrā.
        ISBN 9789984494845.

 

Remess, Andžils.
    Maestro. Raimonds Pauls / Andžils Remess, Jānis Peters ; sast. Ēriks Hānbergs. - Rīga : Jumava, [2010]. - 214, [2] lpp. : il., ģīm., faks. - Spilgtākās Raimonda Paula radošās dzīves pieturzīmes: 211.-[215.] lpp.
        ISBN 9789984388359. 9.99

 

Repše, Gundega.
    Rakstnieki ir : gadsimta sākuma skatiens / Gundega Repše. - Rīga : Dienas Grāmata, 2012. - 190, [1] lpp.
        ISBN 9789984887098.

 

Ross, Alekss.
    Viss cits ir troksnis : divdesmitā gadsimta mūzikas vēsture / Alekss Ross ; no angļu valodas tulkojušas Selga Lase un Māra Poļakova. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2012. - 565 lpp. - Oriģ. nos.: Rest is noise.
        ISBN 9789984233871.

 

Strods, Heinrihs.
    PSRS politiskā cenzūra Latvijā, 1940-1990 : dokumenti un materiāli / Heinrihs Strods. - Rīga : Jumava, 2011. - 392 lpp. : il., tab. - Bibliogr. nodaļu beigās. - Satura rād. un kopsav. angļu val.
        2. daļa.
        ISBN 9789984388700.

 

Гостиная : коллекция лучших идей журнала Квартирный ответ на квартирный вопрос. - Москва : Салон-Пресс, 2010. - 157, [2] с. : ил., портр., цв. ил., портр. - (Идеи вашего дома). - На авантит.: Суперидеи от лучшего журнала по интерьерам.
        ISBN 9785699447176.

 

Праздничная флористика: флористические техники и приемы, лучшие букеты и композиции, секреты и рекомендации мастеров. - Москва : ЭКСМО, 2011. - 142, [1] с. : ил. - (Энциклопедии цветовода, дачника).
        ISBN 9785699310739.

 

Рислакки, Юкка.
    Манипуляции фактами : латвийский вариант : четырнадцать острых вопросов и прямых ответов / Юкка Рислакки ; перевод с финского языка Геннадия Муравина. - Рига : Jumava, 2011. - 283, [1] с. : ил. ; 24 см. - Содержит библиографию (с. 273-[280] и в примеч. в конце разделов) и именной указатель (с. 281-[284]). - Ориг. назв.: Tapaus Latvia.
        ISBN 9789984389073.

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Kota, Laima.
    Mana turku kafija / Laima Kota, teksts un fotogrāfijas ; māksliniece Katrīna Vasiļevska. - Rīga : Dienas grāmata, 2012. - 219 lpp. : 8 lp. foto.
        ISBN 9789984887289.

 

Kūlis, Ēriks.
    ...tiem, kas sauli redz / Ēriks Kūlis ; Ināra Helmūta il. - Rīga : Lauku Avīze, 2012. - 238 lpp. - (Lata romāns ; 12(162).
        ISBN 9789984878515.

 

Linka, Šarlote.
    Bez pēdām pazudusī / Šarlote Linka ; no vācu valodas tulkojusi Irēna Gransberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 373, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Letzte Spur.
        ISBN 9789934033094.

 

Robertsa, Nora.
    Otrā iespēja : triloģija / Nora Robertsa ; no angļu val. tulk. Anda Smilga. - Rīga : Kontinents, 2012. - 392 lpp. - Oriģ. nos.: The Next Always. - Triloģijas par Būnsboro viesnīcu pirmais romāns.
        ISBN 9789984356259.

 

Sent-Ekziperī, Antuāns de.
    Dienvidu kurjers / Antuāns de Sent-Ekziperī ; no franču valodas tulkojusi Maija Silmale. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 151, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Courrier sud.
        ISBN 9789934005053.

 

Sent-Ekziperī, Antuans de.
    Kara lidotājs / Antuāns de Sent-Ekziperī ; no franču valodas tulkojusi Maija Silmale. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 214, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Pilote de guerre.
        ISBN 9789934005060.

 

Stīvotera, Megija.
    Balāde. Feju miriāde : [piedzīvojumu un fantastikas romāns] / Megija Stīvotera ; no angļu val. tulk. Laura Freidenfelde. - Rīga : Jumava, 2010. - 310, [1] lpp. - 7-9. - Oriģ. nos.: Ballad. A Gathering of Faerie.
        ISBN 9789984388151.

 

Stīvotera, Megija.
    Lamento : feju karalienes viltus :[ romāns] / Megija Stīvotera ; no angļu val. tulk. Laura Freidenfelde. - Rīga : Jumava, 2010. - 295, [1] lpp. - 7.-9. - Oriģ. nos.: Lament: the faerie queen's deception.
        ISBN 9789984387567.

 

Strandbergs, Matss.
    Aplis / Matss Strandbergs, Sāra Bargmarka-Elfgrēna ; no zviedru val. tulk. Mudīte Treimane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. - 544 lpp. - 7.-9. - Sākas raganu medības... Uz vāka.
        [1. grām.].
        ISBN 9789934030086.

 

Šmite, Linda.
    Liedaga bērni / Linda Šmite ; Amandas Balodes zīmējumi. - Rīga : Lauku Avīze, 2012. - 191 lpp. - (Lata romāns ; 11(161).
        ISBN 9789984878423.

 

Verns, Žils.
    20 000 ljē pa jūras dzelmi : romāns / Žils Verns ; no franču valodas tulkojis Andrejs Upīts. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 493, [1] lpp. : il. - (Piedzīvojumu sērija). - 7.-9. - Oriģ. nos.: 20 000 lieues sous les mers. - Grāmata sagatavota pēc 1974. gada izdevuma...Titlp. 2. pusē.
        ISBN 9789984404271.

 

Verns, Žils.
    Žangada : astoņsimt jūdžu pa Amazoni : [piedzīvojumu romāns] / Žils Verns ; no franču val. tulk. Mirdza Ersa ; Leona Benē il. - Sagat. pēc 1973.g. izd. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2009]. - 391 lpp. : il. - (Piedzīvojumu sērija). - 7.-9. - Oriģ. nos.: La jangada : huit cents lieues sur L'Amazone.
        ISBN 9789984404264.

 

Vīvegs, Mihals.
    Suniski pasakainie gadi / Mihals Vīvegs ; no čehu valodas tulkojis Jānis Krastiņš. - Rīga : Mansards, 2012. - 269, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Báječná léta pod psa.
        ISBN 9789984872391.

 

Žids, Andrē.
    Ja grauds nemirst / Andrē Žids ; no franču valodas tulkojusi Jana Grostiņa. - Rīga : Atēna, [2012]. - 331, [2] lpp. - (Atēnas bibliotēka). - Oriģ. nos.: Si le grain ne meurt.
        ISBN 9789984344386.

 

Ziedonis, Imants.
    Leišmalīte / Imants Ziedonis, Rimants Ziedonis ; māksl. Vita Lēnerte. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. - 632 lpp. : il., karte.
        ISBN 9789934030314.

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Вайнер, Георгий Александрович.
    Умножающий печаль : [роман] / Г. Вайнер. - Москва : Астрель ; Владимир : ВКТ, 2012. - 444, [1] с.
        ISBN 9785271402272. . - ISBN 9785226049316.

 

Веско, Эди.
    Грейс : роман её жизни / Эди Веско ; пер. с итал. В. М. Николаева. - Москва : РИПОЛ классик, 2010. - 350, [1] с. - (Биография - легенда). - Ориг. назв.: Grace.
        ISBN 9785386025533.

 

Гончарова, Марианна Борисовна.
    В ожидании конца света / Марианна Гончарова. - Москва : ЭКСМО, 2012. - 315, [1] с. - (Когда все дома).
        ISBN 9785699604449.

 

Линдсей, Джоанна.
    Дикарь и простушка : роман / Джоанна Линдсей ; пер. с англ. Т. А. Перцевой. - Москва : АСТ, 2003. - 318 с. - (Очарование).
        ISBN 5170174527.

 

Мэйсон, Конни.
    Верю и люблю : роман / Конни Мэйсон ; пер. с англ. Н. Ф. Орловой. - Москва : АСТ, 2003. - 318, [1] с. - (Очарование).
        ISBN 5170167245.

 

Паттерсон, Джеймс.
    Прыжок Ласки : [роман] / Джеймс Паттерсон ; пер. с англ. Сюзанны Алукард. - Москва : ЭТП, 2002. - 328 с. - (Паук). - Ориг. назв.: Pop goes the weasel.
        ISBN 594106019X.

 

Рой, Олег.

    Шаль : [роман] / Олег Рой. - Москва : ЭКСМО, 2012. - 315, [1] с. - (Капризы судьбы).

        ISBN 9785699606818.

 

Робертс, Джон Мэддокс.
    SPQR I. Королевский гамбит : роман / Джон Мэддокс Робертс ; пер. с англ. Татьяны Кадачиговой. - Москва : ЭКСМО ; Санкт-Петербург : Домино, 2011. - 316, [2] c. : ил., карты. - (Исторический роман). - Ориг. назв.: Roberts, John Maddox. SPQR I. The King's gambit.
        ISBN 9785699468768.

 

Робертс, Джон Мэддокс.
    SPQR II. Заговор в Древнем Риме : роман / Джон Мэддокс Робертс ; пер. с англ. Татьяны Кадачиговой. - Москва : Эксмо ; Санкт-Петербург : Домино, 2011. - 316, [1] c. : ил., карты ; 22 см. - (Исторический роман). - Пер.: Roberts, John Maddox. SPQR II. The Catiline Conspiracy.
        ISBN 9785699468911.

 

Саган, Франсуаза.
    Шелковые глаза / Франсуаза Саган ; пер. с фр. Л. Ефимова. - Москва : ЭКСМО, 2012. - 190 с. - Ориг. назв.: Des yeux de soie.
        ISBN 9785699548880.

 

 

Līdzīgi raksti

 

 

Nozaru literatūra

 

Freijers, Valters.
     Tūrisma mārketings : uz tirgu orientēta tūrisma mikroekonomikas un makroekonomikas pārvaldība / Valters Freijers ; no vācu val. tulk. Ilze Salna, Sandra Skuja. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2011. - 621 lpp. - Bibliogrāfija: 598.-621. lpp.
ISBN 9789984828534.

 

Ģederts Eliass/ sastādītāja Laima Slava ; tekstu autori: Laima Slava, Marija Kaupere, Izabella Cielēna, Jurģis Skulme ; bibliogrāfijas sastādītāja Aivija Everte ; foto, Normunds Brasliņš u. c. ; tulkotājs angļu valodā Valdis Bērziņš. - Rīga : Neputns ; Alfor, [2012]. - 479. lpp. : il., faks. + 1 piel. :1 iesiets buklets (16. lpp.). - Bibliogrāfija: 463.-468. lpp. . - Rādītājs: 475.-479. lpp. - Grāmata ietver Ģederta Eliasa darbu albumu, dzīves un daiļrades aprakstu, Ģ. Eliasa atmiņas, korespondenci, dzīves hronoloģiskos datus. - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.

        ISBN 9789984807959.

 

Jansone, Aija.
      Krustpils villaines : kultūrvēsturisks pētījums par izšūtajām Krustpils tipa villainēm Austrumlatvijā (18. gs. beigas-19. gs. pirmā puse) / Aija Jansone. - Rīga : Zinātne, 2012. - 263 lpp. : il. (arī krās.), kartes. - Bibliogrāfija: nodaļu beigās. - Kopsavilkums angļu val.
        ISBN 9789984879154.

 

Latvijas vēstures atlants: eksperimentāls mācību līdzeklis / galv. red. Jānis Turlajs ; māksl.: Līga Dubrovska, Gints Roderts. - Trešais, pārstrād. izd. - Rīga : Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2011. - 80 lpp. : il., kartes, portr., diagr.
        ISBN 9789984076140.

 

Lielā Ziemassvētku grāmata ģimenei/ tekstu un sakārt. aut. Guna Pitkevica. - 2. izd. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 95 lpp. : il.
        ISBN 9789934033810.

 

Lielais Latvijas atlants: 1 : 100 000 / 1 : 20 000 / galv. red. Jānis Turlajs ; red. Mareks Kilups, Gints Milliņš ; kartogrāfija, ĢIS : Ilze Antēna u.c. ; māksl. Līga Dubrovska ; vāka foto: Andris Eglītis. - Pirmizdevums. - Rīga : Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2012. - 392 lpp. : il., kartes. - Ietver vietu rādītāj: 325.-358. lpp. un ielu nosaukumu rādītāju : 359.-392. lpp. - Atlantā ietverta arī Baltijas reģiona autoceļu karte mērogā 1:3,500,000, Latvijas fizioģeogrāfiskā karte mērogā 1:1,300,000, Latvijas administratīvā iedalījuma karte mērogā 1:1,300,000, Latvijas administratīvā iedalījuma karte līdz 2009.g. mērogā 1:5,000,000, Latvijas vēsturisko novadu karte mērogā 1:5,000,000 un Latvijas autoceļu pārskata karte mērogā 1:1,300,000. . - Apjomīgākais karšu krājums, kāds jebkad izdots par Latvijas teritoriju.

        ISBN 9789984076287.

 

Mājas dizains: radošas idejas un dizaina risinājumi / galv. red. Klejs Aide ; red. Samanta Mosa ; no angļu val. tulk. Aija Čerņevska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2009. - 368 lpp. : krās. il. - Rād.: 364.-366. lpp. - Oriģ. nos.: The complete book of the home.
        ISBN 9789934006418.

 

Pasaules uzziņu atlants/ galvenais redaktors Jānis Turlajs. - Pirmizdevums. - Rīga : Jāņa sēta, 2010. - 352 lpp. : il., kartes ; 32 cm. - Rādītājs: 233.-352. lpp.

        ISBN 9789984075655.

 

Radiņš, Arnis.
     Arheoloģisks ceļvedis latviešu un Latvijas vēsturē / Arnis Radiņš. - [Rīga] : Neputns, [2012]. - 415 lpp. : il., faks., kartes. - Bibliogrāfija: 397.-415. lpp.
        ISBN 9789984807935.

 

Reliģiskā dažādība Latgalē: mērojot ceļu uz dialogu : 2007. gada 3. aprīļa konferences materiāli / atbildīgais redaktors Valdis Tēraudkalns. - Rīga : Latvijas Bībeles biedrība, 2007. - 174 lpp. : diagr., tab. ; 25 cm. - Bibliogrāfija referātu beigās. - Teksts latviešu val., rakstu kopsav. angļu val. - Virstit.: Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts.
        ISBN 9789984564920.

 

Rīgas Brāļu kapi: 1915–1936-2011 / sastādītājs Guntis Gailītis. - Rīga : Jumava, 2011. - 252, [3] lpp. : il., faks., tab. - Bibliogrāfija: tekstā un 252. lpp. - Teksts latviešu val., kopsavilkums angļu, vācu un krievu val.

        ISBN 9789934110238.

 

Sibīrijas bērni: mums bija tas jāizstāsta... / 1941. gadā no Latvijas uz Sibīriju aizvesto bērnu atmiņas apkopoja Dzintra Geka ; 670 Sibīrijas bērnus intervēja Dzintra Geka un Aivars Lubānietis laikā no 2000.-2007. gadam. - [Rīga] : [Fonds "Sibīrijas bērni"], [2007]. - 1158 lpp. : il.
        1. sējums. A-K.
        ISBN 9789984392486.

 

Sibīrijas bērni: mums bija tas jāizstāsta... / 670 Sibīrijas bērnus intervēja Dzintra Geka un Aivars Lubānietis laikā no 2000.-2007. gadam. - [Rīga] : [Fonds "Sibīrijas bērni"], [2007]. - 1407 lpp. : il.
        2. sējums. L-Ž.
        ISBN 9789984394602.

 

100 pasaules brīnumainās vietas: ceļojums pa nozīmīgākajām arheoloģisko atklājumu vietām / Manshu Agarwal, Eileen Bernardi, Marianne Leba, Eleanor Miller, David Walthall, Brian Wood, Aria Zan Cabot ; tulkotāji: Signe Skujeniece, Vija Stabulniece, Ilga Zagorska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. - 208 lpp. : krās. il., kartes ; 35 cm. - Oriģ. nos.: The 100 greatest archeological sites: a tour of the world's top archeological sites.

        ISBN 9789934018060.

 

Strubergs, Pēteris.
    Tuvie Austrumi : fascinējošie Jordānijas, Sīrijas un Libānas dārgumi, Svētā zeme Izraēla / Pēteris Strubergs. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, [2011]. - 192 lpp., 48 lpp. iel. : il., kartes. - (Zvaigzne travel). - Bibliogrāfija: 192. lpp.
        ISBN 9789934023828.

 

Šarma, Robins S.

    Slepenās vēstules no mūka, kurš pārdeva savu Ferrari / Robins S. Šarma ; no angļu val. tulk. Vineta Laudurga. - Rīga : Avots, 2012. - 266 lpp. - Oriģ. nos.: The Secret Letters of the Monk who sold his Ferrari.

        ISBN 9789984859552.

 

Šmids, Vilhelms.
    Mīlestība : kāpēc tā ir tik grūta un kā tā tomēr izdodas / Vilhelms Šmids ; no vācu valodas tulkojis Igors Šuvajevs. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. - 78, [1] lpp. - Bibliogr.: 77.-[79.] lpp. - Oriģ. nos.: Liebe. Warum sie so schwierig ist und wie sie dennoch gelingt.
        ISBN 9789934028007.

 

Šulce, Hāgens.
    Vācijas vēsture / Hāgens Šulce ; no vācu valodas tulkojusi Sinda Krastiņa. - Rīga : Jumava, [2012]. - 231, [1] lpp. : il., kartes. - Bibliogrāfija: 221.-[224.] lpp. un rād.: 225.-[232.] lpp.
        ISBN 9789934110252.

 

Šulcs, Valters.
    1000 šaujamieroči : no viduslaikiem līdz mūsdienām / Valters Šulcs ; tulkojis Dainis Poziņš ; redaktors Valdis Klišāns. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 336 lpp. : krās. il. - Rādītājs: 330.-335. lpp. - Oriģ. nos.: 1000 Handfeuerwaffen.
        ISBN 9789934026362.

 

Starptautiska zinātniska konference "1990. gada 4. maija Latvijas Neatkarības deklarācija: starptautiskie un iekšpolitiskie aspekti". (2010 : Rīga, Latvija).
    1990. gada 4. maija Latvijas Neatkarības deklarācija : starptautiskie un iekšpolitiskie aspekti : starptautiskas zinātniskas konferences rakstu krājums / zinātniskie redaktori: Inesis Feldmanis, Jānis Taurēns ; konferences organizētāji: Latvijas Vēsturnieku komisija u. c. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2011. - 245 lpp. - Bibliogrāfija: rakstu beigās. - Latviešu un angļu val.
        ISBN 9789984453781.

 

Vārpa, Igors.
    Ceļš uz Latvijas valsti, 1914-1922 / Igors Vārpa. - Rīga : Jumava, 2012. - 422, [1] lpp., [8] lpp. iel. : il. - Bibliogrāfija: 415.-[419.] lpp. . - Rādītājs: 404.-[414.] lpp.
        ISBN 9789934110603.

 

Vasiļjevs, Aleksandrs.
    Modes likteņi / Aleksandrs Vasiļjevs ; no krievu val. tulk. Kristīna Blaua, Maija Kudapa. - Rīga : Jumava, 2012. - 294 lpp. : foto.
        ISBN 9789934110849.

 

Vecrīga: ilustrēts ceļvedis / sast. Aija Balcere ; Lauras Akmanes dizains ; Lauras Akmanes, Māras Alševskas, Eduarda Groševa, Vijas Kilblokas, Ingunas Kļavas, Aigara Truhina, Irēnas Žgutas fotogr. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2007]. - 30, [3] lpp. : krās. il., karte.
        ISBN 9789984403106.

 

Vilks, Andris.
    Grūtupa fenomens / Andris Vilks. - Rīga : N.I.M.S., [2012]. - 423 lpp. : il. - Bibliogrāfija: [416.] lpp. - Kopsavilkums angļu valodā.
        ISBN 9984679586.

 

Vītoliņa, Gunta.
    Bērnu grims ballītēm un karnevāliem / Gunta Vītoliņa. - Rīga : Jumava, 2010. - 120 lpp. : il. , fotogr. + piel. - IV.
        ISBN 9789984388403.

 

Voltersa, Margareta.
    Feminisms : ļoti saistošs ievads / Margareta Voltersa ; no angļu val. tulk. Elizabete Pičukāne. - Rīga : 1/4 Satori, 2009. - 191 lpp. : il. - (Ļoti saistošs ievads ; 09). - Bibliogr.: 177.-184. lpp. un norādes parindēs. . - Rād.: 185.-191. lpp. - Oriģ. nos.: Feminism: a very short introduction.
        ISBN 9789934804717.

 

Zanders, Ojārs.
    Ko Kurzemes meži un jūra šalc / Ojārs Zanders. - Rīga : Jumava, 2012. - 222, [1] lpp., [32] lpp. iel. : il., faks.
        ISBN 9789934110160.

 

Ziemas spēles/ sastādītāja Inta Kušnere ; Ingas Actiņas zīmējumi. - Rīga : Jumava, [2010]. - 118 lpp. : il. - V.
        ISBN 9789984388373.

 

Zivju kūpināšana mājas apstākļos/ sast. Jānis Leja. - Rīga : Avots, 2012. - 62, [1] lpp. : il., tab.
        ISBN 9789984859477.

 

The heritage of religious architecture and art in Riga/ Marina Levina et al. ; translator Valdis Bērziņš ; photographers Jānis Rieksts ... [et al.] ; plans and designs by Simona Čevere ... [et al.]. - Riga : Neputns, 2010. - 447 lpp. : il., krās. il., plāni ; 23 cm. - (Mākslas pieminekļi Latvijā). - Ietver bibliogrāfiju (434.-443. lpp.) un rādītājus (432.-433., 444.-447. lpp.). - Oriģ. nos.: Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums Rīgā. - Aut. uzrādīti titlp. 2. pusē.
        ISBN 9789984807720.

 

Берн, Ронда.
    Сила / Ронда Берн ; пер. с англ. Игоря Иванова. - Москва : ЭКСМО ; Санкт-Петербург : Домино, 2012. - 266, [5] с. : цв. ил. - (Сенсация). (Secret).
        ISBN 9785699467693.

 

Карапетян, Давид.
    Владимир Высоцкий : воспоминания / Давид Карапетян. - Москва : Захаров, 2008. - 301 с. : ил., фотогр.
        ISBN 9785815908000.

 

Меджитова, Эльмира.
    Вкус праздничной кухни / Эльмира Меджитова. - Москва : ЭКСМО, 2011. - 224 с. : цв. ил. - (Кулинарные шедевры Эльмиры Меджитовой).
        ISBN 9785699390175.

 

Орлова, Анетта Кареновна.
    Страхи настоящих мужчин, которые должна знать каждая женщина / Анетта Орлова. - Москва : ЭКСМО, 2011. - 412 с. - (Уроки женской мудрости). - Библиогр.: с. 409-412.
        ISBN 9785699527939.

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Adlers-Olsens, Jusi.
    Fazānu slepkavas : detektīvromāns / Jusi Adlers-Olsens ; no dāņu valodas tulkojusi Dace Deniņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. - 414, [1] lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Oriģ. nos.: Fasandræberne.
        ISBN 9789934031588.

 

Aherna, Sesilija.
    Līdz varavīksnei : [romāns] / Sesilija Aherna ; no angļu val. tulk. Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 461,[3] lpp. - Oriģ. nos.: Where Rainbows End.
        ISBN 9789934029158.

 

Andahazi, Federiko.
    Žēlsirdīgās / Federiko Andahazi ; no spāņu valodas tulkojis Edvīns Raups. - Rīga : Jumava, 2008. - 153, [2] lpp. - (Modernais romāns). - Oriģ. nos.: Piadosas.
        ISBN 9789984386157.

 

Apškrūma, Kornēlija.
    Sirdsapziņa / Kornēlija Apškrūma ; māksliniece Māra Alševska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 93, [3] lpp. : il.
        ISBN 9789934033483.

 

Auziņš, Imants.
    Zem zibens zelta saivas : dzejoļi un balādes / Imants Auziņš. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 191, [1] lpp.
        ISBN 9789934029035.

 

Bankovskis, Pauls.
    Zvēru zvaigznājs : pasakas pieaugušajiem / teksts, ilustrācijas un vāka dizains Pauls Bankovskis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2012. - 111, [1] lpp. : il.
        Saturs: Šķībais kāsis. Mis Nelaime. Slēgtais pagalms. Vabolis. Kompostkaudze un miskaste. Ziemas miegs.
        ISBN 9789984887029.

 

Baronska, Eva.
    Mocarta kungs pamostas / Eva Baronska ; no vācu valodas tulkojusi Silvija Brice. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. - 331, [2] lpp. - Oriģ. nos.: Herr Mozart wacht auf.
        ISBN 9789934031755.

 

Bazeviča, Brigita.
    Ārprātīgais viesis : romāns / Brigita Bazeviča. - [Rīga] : Iespēju grāmata, 2012. - 213 lpp.
        ISBN 9789984875170.

 

Beigbeders, Frederiks.
    Mīlestība ilgst trīs gadus / Frederiks Beigbeders ; no franču valodas tulkojusi Inta Šmite. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 157, [1] lpp. - Oriģ. nos.: L'amour dure trois ans.
        ISBN 9789934030543.

 

Bērziņš, Miķelis.
    Manas dzīves apraksts / Miķelis Bērziņš ; Ingus Bērziņš, priekšvārds un pēcvārds. - Rīga : Dienas Grāmata, [2012]. - 253, [2] lpp., [8] lpp. iel. : il.
        ISBN 9789984887197.

 

Brocis, Augusts.
    Meža cilvēki : romāns / Augusts Brocis. - Rīga : Arto1, 2011. - 204 lpp.
        ISBN 9789934813504.

 

Dilana, Lūsija.
    Debesis tepat līdzās / Lūsija Dilana ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule. - Rīga : Kontinents, 2012. - 442, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Secret of happy ever after.
        ISBN 9789984356075.

 

Dīvers, Džefrijs.
    Carte blanche : romāns / Džefrijs Dīvers ; no angļu valodas tulkojis Uldis Šēns. - Rīga : Kontinents, 2012. - 432 lpp. - (007). - Oriģ. nos.: Carte blanche.
        ISBN 9789984355924.

 

Doils, Arturs Konans.
    Bāskervilu suns : [romāns vecākā skolas vecuma bērniem] / Arturs Konans Doils ; no angļu val. tulk. Anna Bauga ; il. Viesturs Grants. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2009]. - 183, [1] lpp. : il. - (Piedzīvojumu sērija). - 7.-9. - Oriģ. nos.: The hound of the Baskervilles.
        ISBN 9789984404233.

 

Gailīte, Skaidrīte.
    Neredzamo važu gūstā / Anna Skaidrīte Gailīte. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 223 lpp.
        ISBN 9789934033063.

 

Gailīte, Skaidrīte.
    Taureņa lidojums akmenī / Anna Skaidrīte Gailīte. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 304 lpp.
        ISBN 9789984407975.

 

Gomesa, Rosārio.
    Stāsti ar dvēseli / Rosārio Gomesa ; no spāņu valodas tulkojusi Aja Anna Jansone. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 175 lpp. - Oriģ. nos.: Cuentos con Alma.
        ISBN 9789934025495.

 

Grīns, Aleksandrs.
    Varoņu grāmata / Aleksandrs Grīns ; autora ievads ; māksl. K. Krauze. - 3. iespiedums. - Rīga : ARTO-1, 2012. - 119 lpp. : il.
        ISBN 9789934813580.

 

Gudrās pasakas/ lit. apdare Ž. Barnabe ; no fr. val. tulk. Sarmīte Madžule. - Rīga : Annele, 2012. - 64, [1] lpp. - (Skaistie sapņi).
        Saturs: Aitu ganiņš ; Lauva un lapsa ; Kalējs un suns ; Vistiņa un zelta olas ; Lauva, vilks un lapsa ; Briežumāte un mazais briedēns ; Peles un kaķis ; Lapsa un vīnogas.
        ISBN 9789984843414.

 

Hailenda, Tāra.
    Kritušie eņģeļi / Tāra Hailenda ; no angl. val. tulk. Dina Kārkliņa. - Rīga : Kontinents, 2012. - 448 c. - Oriģ. nos.: Fallen angels.
        ISBN 9789984355863.

 

Hegards, Raiders.
    Montesumas meita / Henrijs Raiders Hegards ; no angļu valodas tulkojusi Anna Feldhūne. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 463, [1] lpp. - (Piedzīvojumu sērija). - Oriģ. nos.: Montezuma's daughter. - Grāmata sagatavota pēc 1967. gada izdevuma.
        ISBN 9789984404226.

 

Heniņš, Arturs.
    Smilšu pulkstenī birst cits laiks / Arturs Heniņš. - Rīga : Jumava, 2012. - 326, [1] lpp.
        ISBN 9789934110597.

 

Herdens, Etjēns van.
    30 naktis Amsterdamā : [romāns] / Etjēns van Herdens ; no angļu val. tulk. Kristīne Dudareva. - Rīga : Jumava, 2012. - 357, [1] lpp. - Oriģ. nos.: 30 nagte in Amsterdam.
        ISBN 9789934110405.

 

Heriots, Džeimss.
    Džeimsa Heriota vēl citi suņu stāsti / Džeimss Heriots ; no angļu val. tulk. Helma Lapiņa, Māra Rūmniece. - Rīga : Nordik, 2009. - 219, [3] lpp. - Oriģ. nos.: Dog stories.
        ISBN 9789984792996.

 

Kasalisa, Anna.
    Pelēns Peksis negrib ēst / il. Marks Kampanella ; no it. val. tulk. Daca Strelēvica. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 25 lpp. : il.
        ISBN 9789984376394.

 

Kasparavičs, Ķēstutis.
    Baltais zilonis : stāsti no tālām zemēm / Ķēstutis Kasparavičs ; autora ilustrācijas ; no lietuviešu valodas tulkoja Indra Brūvere. - Rīga : Jumava, 2011. - 67 lpp. : il. - XXVIII. - Oriģ. nos.: Baltasis dramblys.
        ISBN 9789984389318.

 

Kerra, Džūdita.

    Mince un dakteris : [stāsts] / Džūdita Kerra ; aut. il. ; no angļu val. tulk. Ita Lapsa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. - [32] lpp. : il. - Oriģ. nos.: Mog the Forgetful Cat.

        ISBN 9789934028281.

 

Krāšņā pasaku grāmata/ no spāņu val. tulk. Inese Kristapure ; red. Diāna Romanoviča. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. - 253 lpp. : il.
        ISBN 9789934030550.

 

Kronins, Džastins.
    Pārēja / Džastins Kronins ; no anļu val. tulk. Ligita Lanceniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 854, [2] lpp.
        ISBN 9789934026911.

 

Mārtins, Džordžs R. R.
    Karaļu cīņa / Džordžs R. R. Mārtins ; no angļu valodas tulkojuši: Allens Pempers, Ingus Josts. - Rīga : The White Book, 2012. - 856 lpp. : il. - 7-9. - Oriģ. nos.: A clash of kings.
        ISBN 9789934826221.

 

Mārtins, Džordžs R. R.
    Troņu spēle / Džordžs R. R. Mārtins ; no angļu val. tulk. Allens Pempers, Sabīne Ozola, Ingus Josts. - Rīga : The White Book, 2011. - 775 lpp. - 7-9. - Oriģ. nos.: A game of thrones : A song pf ice and fire.
        ISBN 9789934826207.

 

Tu esi Latvija: dzejoļi bērniem / sakārtojusi Gundega Sēja ; māksliniece Antra Augustinoviča. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 33, [6] lpp. : il. - XII.
        ISBN 9789934033360.

 

Ziemassvētku dzejoļi lieliem un maziem/ sakārt. Kristīne Skrīvele ; māksl. Irēna Skrīvele. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 76, [3] lpp. : il. - XII.

        ISBN 9789984560663.

 

Zvirgzdiņš, Juris.
    Atgriešanās Itakā : stāstu krājums / Juris Zvirgzdiņš. - Rīga : Dienas Grāmata, 2011. - 142, [1] lpp.
        Saturs: Maiņa ; Turp un atpakaļ ; Zaķa vēstījums ; Murgu nakts ; Sapņi ; Karalis Purkšķis ; Agņa dienasgrāmata ; Soma ; Atgriešanās Itakā.
        ISBN 9789984847610.

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Алтунина, Елена.
    Убийство с хеппи-эндом : роман / Елена Алтунина. - Москва : Астрель, 2012. - 317 с.
        ISBN 9785271307065.

 

Артемьева, Галина.
    Тот, кто подводит черту : [роман] / Галина Артемьева. - Москва : ЭКСМО, 2010. - 287 с. - (Лабиринты души).
        ISBN 9785699451463.

 

Голдинг, Уильям.
    На край света : [трилогия] : пер. с англ. / Уильям Голдинг. - Москва : Астрель, 2012. - 670, [1] с. - (The best : XX век).
        Содерж.: Ритуалы плавания ; В непосредственной близости ; Негасимое пламя.
        ISBN 9785271425516.

 

Джеймс, Э Л.
    Пятьдесят оттенков свободы : третий роман из трилогии "Пятьдесят оттенков" / Э Л Джеймс ; пер. с англ. С. Самуйлова. - Москва : ЭКСМО, 2012. - 637, [1] с. - Ориг. назв.: Fifty Shades Freed. - 18+.
        ISBN 9785699604661.

 

Кокотюха, Андрей Анатольевич.
    Спасти "Скифа" / Андрей Кокотюха. - Москва : Вече, 2009. - 284, [2] с. - (Военные приключения).
        ISBN 9785953362320.

 

Паттерсон, Джеймс.
    Джек и Джилл : [роман] / Джеймс Паттерсон ; пер. с англ. Сюзанны Алукард. - Москва : ЭТП, 2001. - 410 с. - (Паук). - Ориг. назв.: Jack and Jill.
        ISBN 5941060084.

 

Паттерсон, Джеймс.
    Целовать девушек : [роман] / Джеймс Паттерсон ; пер. с англ. Сергея Саксина. - Москва : ЭТП, 2001. - 379, [2] с. - (Паук). - Ориг. назв.: Kiss the girls.
        ISBN 5941060068.

 

Пелевин, Виктор Олегович.

    Т : [роман] / Виктор Пелевин. - Москва : ЭКСМО, 2009. - 382, [1] с.

        ISBN 9785699375158.

 

С Новым годом!: стихи малышам / ред. Т. Рашина. - Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2012. - 142 с. : ил. - (Любимые сказки малышам).
        ISBN 9785378010578.

 

Скороговорки малышам/ худож. И. Шляхов. - Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2009. - 8 с. : ил. - (Читаем детям).

        ISBN 9785378015382.

 

Шишкин, Михаил Павлович.
    Письмовник : [роман] / Михаил Шишкин. - Москва : АСТ ; Астрель, 2011. - 412, [1] с.
        ISBN 9785170683550. . - ISBN 9785271289903.

 

 

Līdzīgi raksti

 

 

Nozaru literatūra

 

Auziņa, Ieva.
    Lakatu sējumi / Ieva Auziņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 32 lpp. - (Rokdarbi ; 20).
        ISBN 9789934028731.

 

Ceļojumu čemodāns: aizraujoši ceļojumi kopā ar ceļojumu žurnālu "Čemodāns" / redaktore Anda Sestule ; mākslinieciskā redaktore Liene Kozlovska. - Sigulda : Lietišķās Apmācības Centrs, 2012. - 247, [9] lpp. : krās. il.
        ISBN 9789934833502.

 

Karnīte, Raita.
    Sociālās drošības politika Latvijā krīzes apstākļos / Raita Karnīte. - Rīga : Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, 2011. - 48 lpp. : graf., tab. - Bibliogrāfija: 36. lpp.

 

Korfija, Stefānija.
    Pirmie soļi modes dizainā / Stefānija Korfija ; no angļu valodas tulkojusi Stella Pelše. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 128 lpp. : il. (krās.). - Oriģ. nos.: Fashion desing workshop. - Virstitulā: WF studio.
        ISBN 9789934029912.

 

Osho.
    Emocijas : atbrīvošanās no dusmām, greizsirdības un bailēm / Osho ; no angļu valodas tulkojusi, red. Aija Rožlapa. - Rīga : Sētava, [2012]. - 192 lpp. - Oriģ. nos.: Emotions.
        ISBN 9789934810183.

 

Nucho, Aina Ozoliņa.
    Intervēšanas prasme / Aina Ozoliņa Nucho, Māra Vidnere. - Atk. papild. izd. - Rīga : RaKa, 2012. - 97 lpp. - (Pedagoģiskā bibliotēka).
        ISBN 9789984462363.

 

Priedīte, Inga.
    Sutaša rotas / Inga Priedīte. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 32 lpp. - (Rokdarbi ; 19).
        ISBN 9789934029400.

 

Ruduša, Vita.
    Emocionālā vardarbība : atpazīšana un intervences iespējas / Vita Ruduša. - Rīga : RaKa, 2012. - 157 lpp. - (Pedagoģiskā bibliotēka).
        ISBN 9789984462516.

 

Velfords, Marks.
    Ziedu kārtošanas māksla / Marks Velfords un Stīvens Vikss ; no angļu valodas tulkojusi Vija Stabulniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 255 lpp. - Rādītājs: 250.-253. lpp.
        ISBN 9789934030697.

 

Максимов, Андрей.
    Не молчи, или Книга для тех, кто хочет получать ответы / Андрей Максимов. - Москва : СРВ-Медиа, 2009. - 185, [6] с., [4] л. цв. ил. ; 21 см. - Библиогр. в конце кн.
        ISBN 9785911940126.

 

Пуликова, Л.
    Кливлендский музей искусства / Л. Пуликова. - Москва : Директ-Медиа ; Комсомольская правда, 2012. - 95 с. : цв. ил.
        ISBN 9785871073971.

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Balode, Ilona.
    Rīga - Pekina jeb ceļošana un izdzīvošana ne-sezonā / Ilona Balode. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 520 lpp. : il., kartes.
        ISBN 9789934023866.

 

Deģis, Arvīds Dinijs.
    Marijas ielas koķetes : [romāns] / Arvīds Deģis. - Rīga : Jumava, [2012]. - 350 lpp.
        ISBN 9789934111020.

 

Džonsone, Millija.
    Baltās kāzas : [romāns] / Millija Džonsone ; no angļu val. tulk. Gunita Mežule. - Rīga : Kontinents, 2012. - 426, [1] lpp.
        ISBN 9789984356150.

 

Geimens, Nīls.
    Amerikāņu dievi / Nīls Geimens ; no angļu valodas tulkojušas Vanda Tomaševiča un Dace Rudzīte. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 620, [2] lpp. - Oriģ. nos.: American gods.
        ISBN 9789934022821.

 

Indrāne, Ilze.
    Divpadsmit logi : stāsti / Ilze Indrāne. - Rīga : Nordik, 2012. - 190 lpp.
        ISBN 9789984854397.

 

Mežavilka, Rūta.

    Dzimuši Latvijai : romāns / Rūta Mežavilka. - Rīga : Dienas Grāmata, 2012. - 157, [1] lpp.

        ISBN 9789984887180.

 

Nilsena, Tove.
    Apvērstās debesis : [romāns] / Tove Nilsena ; no norvēģu val. tulk. Māra Valpētere. - Rīga : Kontinents, 2012. - 363, [1] lpp.
        ISBN 9789984356136.

 

Nilsena, Tove.
    Apvērstās debesis : [romāns] / Tove Nilsena ; no norvēģu val. tulk. Māra Valpētere. - Rīga : Kontinents, 2012. - 363, [1] lpp.
        ISBN 9789984356136.

 

Guo, Sjaolu.
    Mazā ķīniešu-angļu vārdnīca mīlētājiem / Sjaolu Guo ; no angļu valodas tulkojusi Guna Asare. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2011. - 343, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Concise Chinese-English dictionary for lovers.
        ISBN 9789984233642.

 

Spārks, Nikolass.
    Talismans / Nikolass Spārks ; no angļu valodas tulkojusi Sintija Rimšele. - Rīga : Kontinents, 2012. - 395, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Lucky one.
        ISBN 9789984356068.

 

Žuravska, Dzintra.
    Izcirtumā dzērve kliedz : romāns / Dzintra Žuravska. - Rīga : SOL VITA, [2012]. - 221, [1] lpp.
        ISBN 9789984894089.

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Бальдаччи, Дэвид.
    Игра по расписанию : [роман] / Дэвид Бальдаччи ; пер. с англ. А. П. Кашина. - Москва : АСТ ; Астрель ; Полиграфиздат, 2010. - 540 с. - (Bestselller # 1 New York Times). - Ориг. назв.: Hour game.
        ISBN 9785170654314. . - ISBN 9785271294808. . - ISBN 9785421510536.

 

Берри, Джедедайя.
    Учебник для детектива : [роман] / Джедедайя Берри ; пер. с англ. И. Данилова. - Москва : Астрель ; АСТ, 2011. - 382 с.
        ISBN 9785170668243. . - ISBN 9785271357558.

 

Булычев, Кир.
    Два билета в Индию : [фантастические повести] / Кир Булычев. - Москва : ЭКСМО, 2006. - 957,[2] с. ; 21 см. - (Отцы-основатели : Русское пространство). - Др. произведения авт. на 2-й с.
        Содерж.: Меч генерала Бандулы ; Два билета в Индию ; Геркулес и Гидра ; Звездолет в лесу ; Черный саквояж ; Фотография пришельца ; Инопланетяне ; Речной доктор ; Детки в клетке ; Кровавая шапочка, или Сказка после сказки ; Синдбад-мореход ; Наездники ; Убежище ; Другое детство.
        ISBN 5699169563.

 

Булычев, Кир.
    Монументы Марса : [фантастические рассказы и пьесы] / Кир Булычев. - Москва : ЭКСМО, 2006. - 990,[1] с. ; 21 см. - (Отцы-основатели : Русское пространство). - Др. произведения авт. на 2-й с.
        Содерж.: Рассказы ; Пьесы : Осечка-67 ; Товарищ Д ; Ночь в награду ; Крокодил на дворе ; Именины госпожи Ворчалкиной.
        ISBN 5699183140.

 

Булычев, Кир.
    Операция "Гадюка" : [фантастические романы] / Кир Булычев. - Москва : ЭКСМО, 2005. - 1018,[2] с. ; 21 см. - (Отцы-основатели : Русское пространство). - Др. произведения авт. на 2-й с.
        Содерж.: Вид на битву с высоты ; Старый год ; Операция "гадюка".
        ISBN 5699131051.

 

Булычев, Кир.
    Покушение на Тесея : [фантастические романы] / Кир Булычев. - Москва : ЭКСМО, 2005. - 893,[2] с. ; 21 см. - (Отцы-основатели : Русское пространство). - Др. произведения авт. на 2-й с.
        Содерж.: Детский остров ; На полпути с обрыва ; Покушение на Тесея.
        ISBN 5699140581.

 

Булычев, Кир.
    Последние драконы : [фантастический роман, повести] / Кир Булычев. - Москва : ЭКСМО, 2006. - 892,[2] с. ; 21 см. - (Отцы-основатели : Русское пространство). - Др. произведения авт. на 2-й с.
        Содерж.: В куриной шкуре ; Предсказатель прошлого ; Последние драконы ; Исчезновение профессора Лу Фу ; Зеркало зла.
        ISBN 569914871X.

 

Булычев, Кир.
    Похищение чародея : [фантастические романы] / Кир Булычев. - Москва : ЭКСМО, 2006. - 1145,[1] с. ; 21 см. - (Отцы-основатели : Русское пространство). - Др. произведения авт. на 2-й с.
        Содерж.: На днях землетрясение в Лигоне ; Голые люди ; Смерть этажом ниже ; Умение кидать мяч ; Журавль в руках ; Царицын ключ ; Похищение чародея ; Чужая память ; Витийствующий дьявол ; Мамонт ; Осечка-67.
        ISBN 5699125973.

 

Герритсен, Тесс.
    Ученик : [роман] / Тесс Герритсен ; пер. с англ. И. А. Литвиновой. - Москва : Книжный клуб 36.6, 2006. - 300, [1] с. - Ориг. назв.: The apprentice.
        ISBN 5986970179.

 

Герритсен, Тесс.
    Хирург : [роман] / Тесс Герритсен ; пер. с англ. И. А. Литвиновой. - Москва : Книжный клуб 36.6, 2005. - 316, [1] с. - Ориг. назв.: The surgeon.
        ISBN 5986970136.

 

2034. Войны на костях/ ред.-сост. С. Чекмаев. - Москва : Яуза ; Эксмо, 2009. - 348, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Войны завтрашнего дня). (Мир фантастики рекомендует). (Сталкеры и мутанты).
        Помочь можно живым ; / А. Бачило. Пехотные игрища (Евангелие от инфантерии) / Д. Градинар. Крест на твоих плечах / А. Сальников. Под землей и над ней / М. Гелприн. Казнь / Я. Дубинянская. Осторожно, волки! / И. Наумов. Песок, уходящий сквозь пальцы / С. Чекмаев. Ловчий тумана / Т. Томах. Кэле-таньги / Ю. Бурносов. Ноты долго горят / П. Герасимов. Капитан надежды / Л. Андронова.
        ISBN 9785699367221.

 

Донцова, Дарья Аркадьевна.
    Всем сестрам по мозгам : роман / Дарья Донцова. - Москва : ЭКСМО, 2012. - 349 с. - (Иронический детектив).
        ISBN 9785699575602.

 

Журавлёв, Сергей (Сергей Анатольевич).
    В старой Режице : Венок Юрию Тынянову : лирические этюды / Сергей Журавлев. - Б.м. : б.и., 20ХХ. - 48 с.

 

Закон Дальнего космоса. - Москва : Эксмо, 2007. - 440, [3] с. : ил. ; 21 см. - (Абсолютное оружие).
        Содерж. авт.: Р. Афанасьев, Ю. Буркин, В. Васильев, М. Галина, Э. Геворкян, В. Головачев, Д. Градинар, А. Громов, М. Дубровин, В. Ильин [и др.].
        ISBN 9785699209705.

 

Когда закончилась нефть: [Россия через 40 лет, апокалипсис уже наступил : рассказы]. - Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : Полиграфиздат ; Астрель-Спб, 2010. - 282, [1] с. ; 21 см.
        ISBN 9785170682720. . - ISBN 9785421510055. . - ISBN 9785972517886.

 

Мартин, Джордж.
    Танец с драконами : Грезы и пыль : [фантастический роман] / Джордж Мартин ; пер. с англ. Н. И. Виленской. - Москва : Астрель, 2012. - 539 с. ; 22 см. - Ориг. назв.: A dance with dragons. - 5-я книга цикла "Песнь льда и огня".
        ISBN 9785271449215.

 

Михайлов, Владимир Дмитриевич.
    Переводчик с инского : [фантастические повести] / Владимир Михайлов. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 443 с. - (Абсолютное оружие).
        Содерж.: Переводчик с инского ; Живи, пока можешь.
        ISBN 9785699267774.

 

Морли, Майкл.
    Гадина : [роман] / Майкл Морли ; пер. с англ. В. Сергеевой. - Москва : АСТ ; Астрель ; Полиграфиздат, 2010. - 412 с. ; 21 см. - (Паутина смерти).
        ISBN 9785170667611. . - ISBN 9785271295171. . - ISBN 9785421510734.

 

Настоящая фантастика 2010: [сборник фантастических повестей, рассказов и статей] / сост. Г. Гусакова. - Москва : ЭКСМО, 2010. - 638 с. - (Русская фантастика).
        ISBN 9785699421657.

 

Незнанский, Фридрих Евсеевич.
    Трое сыщиков не считая женщины / Фридрих Незнанский. - Москва : АСТ ; Олимп, 2008. - 286 с. ; 17 см. - (Возвращение Турецкого).
        ISBN 9785170552610. . - ISBN 9785971391692. . - ISBN 9785739022394.

 

Ренделл, Рут.
    Призрак для Евы / Рут Ренделл ; пер. с англ. Ю. Гольдберга. - Москва : ЭКСМО, 2012. - 444, [2] с. - (Misterium). (Английский детектив).
        ISBN 9785699584734.

 

Рижский альманах: проза, поэзия, публицистика, обзоры, переводы, критика : [сборник] / гл. редактор и составитель: Ирина Цыгальская. - Рига : Лорк, 2012. - 208 с. : ил. ; 21 см. - Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. - No 1998. gada līdz 2010. gadam netika izdots, atjaunināts ar 2011. gadu. . - Издается при поддержке Латвийского фонда капитала культуры.

        Книга 3 (8).

        ISBN 5868300920(atcelts).

 

Робертс, Нора.
    Ключ истины : [роман] / Нора Робертс ; пер. с англ. Ю. Гольдберга. - Москва : ЭКСМО, 2012. - 379 с. - (No.1 New York Times - Bestselling author). - Ориг. назв.: Key of knowledge.
        ISBN 9785699587759.

 

Русская фантастика 2010: [сборник фантастических повестей, рассказов и статей] / сост. В. Мельника. - Москва : ЭКСМО, 2010. - 574 с. - (Русская фантастика).
        ISBN 9785699394692.

 

Русская фантастика 2011: [сборник фантастических повестей, рассказов и статей] / сост. В. Мельника. - Москва : ЭКСМО, 2011. - 734 с. - (Русская фантастика).
        ISBN 9785699467327.

 

Сухов, Александр Евгеньевич.
    Танец с богами и драконами / Александр Сухов. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 474, [1] с. - (Русская фантастика).
        ISBN 9785699278527.

 

Фантастика 2009: Человек из Армагеддона / сост. Н. А. Науменко. - Москва : АСТ, 2009. - 605 с.
        ISBN 9785170503858. . - ISBN 9785971394822.

 

Цыгальская, Ирина.
    Оглашенная : рассказы и повести / Ирина Цыгальская. - Рига : Sol Vita, [2012]. - 267, [2] с. ; 21 см.
        ISBN 9789984894072.

 

Эллиот, Кара.
    Неотразим и порочен : роман / Кара Эллиот ; пер. с англ. А. Ф. Фроловой. - Москва : Астрель, 2012. - 317, [1] с. - (Очарование).
        ISBN 9785271444517.

 

 

Līdzīgi raksti

 

 

Nozaru literatūra

 

Anderss, Eduards.
    Latviešu vidū holokausta laikā / Eduards Anderss ; no angļu valodas tulkojis Pēteris Bolšaitis. - Rīga : Jumava, 2011. - 238, [1] lpp. : il., faks., portr. - Bibliogrāfija: zemsvītras piezīmēs. . - Rādītājs: 234.-[239.] lpp. - Oriģ. nos.: Amidst Latvians during the Holocaust.
        ISBN 9789984389158.

 

Appena, Ināra.
    Rīgas tēlnieks Augusts Folcs = August Volz sculptor of Riga / Ināra Appena ; galvenā redaktore Laima Slava ; latviešu valodas literārā redaktore Guna Pence ; tulkotājs angļu valodā Valdis Bērziņš ; angļu valodas teksta redaktore Iveta Boiko ; māksliniece Anta Pence ; fotogrāfiju autori: Marika Vanaga, Margarita Fedina, Anta Pence, Ināra Appena ; izmantotas Ainara Meiera, Aigara Altenberga fotogrāfijas. - Rīga : Neputns, 2012. - 308, [3] lpp. : il., ģīm., faks., kartosh. - Bibliogr.: 308. lpp. un norādes parindēs. . - Personu rād.: 298.-307. lpp. - Paral. latviešu un angļu val.
        ISBN 9789984807867.

 

Atsedzot neredzamo pagātni/ sastādītāja un redaktore Ieva Astahovska ; tekstu autori: Ieva Astahovska u. c. ; tulkotāji: Ingmāra Balode u. c. - [Rīga] : Laikmetīgās mākslas centrs, 2012. - 283 : il., faks. - Bibliogrāfija: 258.-263. lpp. un zemsvītras piezīmēs. . - Rādītājs: 274.-283. lpp. - Teksts latviešu un angļu valodā.
        ISBN 9789934807862.

 

Beins, Džons.
    Slepenā zinātne : cilvēka fiziskai un garīgai pārveidošanai : hermētisma filozofija / Džons Beins ; tulkojusi Aina Palma. - Rīga : Vieda, [2012]. - 213, [2] lpp. : il. - Oriģ. nos.: Secret science.
        ISBN 9789984782751.

 

Bleiere, Daina.
    Eiropa ārpus Eiropas... . Dzīve Latvijas PSR / Inesis Feldmanis. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2012. - 159 lpp. - (Latvijas vēstures mazā bibliotēka).
        ISBN 9789984455990.

 

Ceļš: LU Teoloģijas fakultātes teoloģisks un kultūrvēsturisks izdevums / sastād. Valdis Tēraudkalns. - Rīga : Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultāte, 2011. - 278 lpp.
        Nr. 61.
        ISBN 9789984454382.

 

Deviņdesmitie: laikmetīgā māksla Latvijā = Nineties : contemporary art in Latvia / sast. un red. Ieva Astahovska ; rakstu autori: Elita Ansone, Ieva Astahovska, Ieva Auziņa u. c. ; tulk.: Filips Birzulis, Uldis Brūns, Laine Kristberga u. c. - Rīga : Laikmetīgās mākslas centrs, 2010. - 565 lpp. : il., fotogr., faks. - Bibliogrāfija: zemsvītras piezīmēs. . - Rād.: 551.-565.lpp. . - Izstāžu hronika: 533.-544.lpp. . - Autoru biogrāfijas: 545.-550.lpp. - Teksts paral. latv. un angļu val. - Uz vāka nos.: "90tie".
         Saturā: Absolūti iesācēji / Pauls Bankovskis. "Globālie lielceļi" jaunās lokalitātēs / Ieva Astahovska. Sorosa laiks / Jānis Borgs. Izstāžu retorika jeb Kas veido 90.gadu mākslas valoduk / Solvita Krese. 90.gadu altenatīvā kultūras organizāciju vide Latvijā / Santa Mazika. Nepamatota māksla: mākslinieka statusa jautājums Latvijā 90.gados / Vilnis Vējš. Ja jau mēs mīlam mākslu, tad tajā arī dzīvojam / Alise Tīfentāle. Laikmetīgā māksla: sabiedriskā telpa, mediju iespaids, un komunikācijas stratēģijas 90.gados / Māra Traumane. Rietumu laikmetīgās mākslas darbu stilistiskās paralēles, iespaidi un citāti Latvijas mākslā 90.gados / Stella Pelše. Dzīve Limbo: postkoloniālisma diskurss 90.gadu Latvijas mākslā / Anda Kļaviņa. Visi vienā laivā: Baltijas mākslas scēna 90.gados / Lolita Jablonskiene. Jaunie kaimiņi / Maaretta Jaukkuri, Ieva Astahovska. New Age kustības izpausmes Latvijas 90.gadu mākslā / Elita Ansone. Instalācijas / Ieva Lejasmeijere. Videomākslas iluminācijas. Latvija. Deviņdesmitie / Līga Miezīte-Jensena. Perfomances māksla Latvijā 90.gados / Zane Matule ... [u.c.].
        ISBN 9789934807831.

 

Dokumentu juridiskais spēks: Rēzeknes Augstskolas maģistra studiju programmas "Arhīvniecība" studējošo akadēmiskās konferences materiāli 2008. gada 19. janvāris / Rēzeknes Augstskola. Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte. Vēstures un filosofijas katedra ; [atbildīgais par krājumu K. Počs ; redaktore, Sandra Laizāne]. - Rēzekne : RA Izdevniecība, 2009. - 83 lpp. - Ietver bibliogrāfiju.
        ISBN 9789984440125.

 

Fēgezaks, Zigfrīds fon.
    Senči un pēcteči : piezīmes no senās Livonijas vēstuļu lādes, 1689-1887 / Zigfrīds fon Fēgezaks ; tulk., iev., pēcv. aut. Pēteris Bolšaitis. - [Rīga] : Vesta-LK, 2011. - 415, [1] lpp. : krās. il., portr. - (Laikagrāmata). - Blakus Ungurmuižas vēstuļu lādei aut. izmant. avoti: [416.]lpp. - Oriģ. nos.: Vorfahren und Nachkommen.
        Saturs: Senči (1689-1800) ; Vecvecvecāki (1800-1841) ; Pēcteči (1841-1887).
        ISBN 9789934813979.

 

Feldmanis, Inesis.
    Vācbaltiešu izceļošana no Latvijas (1939–1941) / Inesis Feldmanis. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2012. - 106 lpp. - (Latvijas vēstures mazā bibliotēka).
        ISBN 9789984455983.

 

Geikina, Silvija.
    Jaunatnes teātris / Silvija Geikina. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2011. - 287, [1] lpp. : il. - Bibliogrāfija: 284.-[288.] lpp.
        ISBN 9789984233727.

 

Gimpels, Jans.
    Arhitektūras vēsture : no antīkās pasaules līdz mūsdienām / Jans Gimpels ; tulk. latv. val.: Mārtiņš Blumbergs, Aija Lajas-Sausa, Ieva Rosne u. c. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2011. - 120 lpp. : il., plāni, fotogr. - Terminu skaidrojums: 112.-115.lpp. . - Arhitektu saraksts: 115.-120.lpp. - Oriģ. nos.: Geschichte der Architektur. - Autors uz vāka nav uzrādīts.
        Saturs: Antīkā pasaule un agrīnā kristietība ; Islāms ; Romānika ; Gotika ; Renesanse ; Baroks un rokoko ; Klasicisms ; Historisms un inženierarhitektūra ; 20.gadsimta pirmā puse ; 20.gadsimta otrā puse.
        ISBN 9789984232096.

 

Hābermāss, Jirgens.
    Postnacionālā konstelācija un demokrātijas nākotne / Jirgens Hābermāss ; no vācu valodas tulkojis Rihards Kūlis ; Denisa Hanova un Vladislava Volkova priekšvārds. - Rīga : Zinātne, 2012. - 111, [1] lpp. - Ietver bibliogrāfiju. - Oriģ. nos.: Postnationale Konstellation und die Zukunft der Demokratie.
        ISBN 9789984879178. . - ISBN 9789984879177.

 

Hartmanis, Jānis.
    Latviešu strēlnieki Ķekavas kaujā 1916.gada martā / Jānis Hartmanis. - Rīga : Jumava, 2012. - 205, [1] lpp., [5] lp. il. : fotogr., sh., plāni, faks. - Personu rād.: 160.-[193.]lpp. . - Bibliogr.: 195.-[203.]lpp.
        Saturā: Latviešu bataljonu struktūra un karavīru dienesta pakāpes ; Ķekavas marta kaujas priekšvēsture ; Sagatavošanās uzbrukumam ; Latviešu strēlnieku un Sibīrijas vienību novērtējums ; 1. Daugavgrīvas un 2. Rīgas Latviešu strēlnieku bataljons ; 13. Sibirījas strēlnieku divīzijas kaujasspēju novērtējums ; Kaujas norises apvidus rakstojums ; Latviešu bataljonu dislokācija pirms kaujas sākuma 1916.gada 8.martā ; Laikapstākļi un to ietekme uz cīņas gaitu ; Kaujas norises gaita notikuma secībā ... [u.c.].
        ISBN 9789934111402.

 

Hausmanis, Viktors.
    Veronika Janelsiņa : rakstos un darbos / Viktors Hausmanis. - Rīga : Zinātne, 2011. - 284, [2] lpp., [8] lpp. iel. : il., faks. - Bibliogrāfija: zemsvītras piezīmēs.
        ISBN 9789984879093.

 

Ingels, Bjarke.
    Yes is more : arhikomikss par arhitektūras evolūciju / Bjarke Ingels ; no dāņu val. tulk. Inga Mežaraupa ; priekšv. Bjarks Ingels. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2012. - 357, [42] lpp. : il., fotogr. - Projektu rād.: [364.-375.]lpp.
        ISBN 9789984234052.

 

Inkluzīvi/ sastādītāja Janīna Kursīte. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2012. - 431 lpp. : il. - Bibliogrāfija: [rakstu beigās]. - Raksti latviešu, angļu, krievu un lietuviešu valodā.
        ISBN 9789984455730.

 

Janbicka, Aija.
    RTU Zinātniskā bibliotēka 150 gados, (1862 – 2012) : pirmajai augstskolas bibliotēkai Latvijā - 150 / A. Janbicka, A. Zigmunde. - Rīga : RTU Izdevniecība, 2012. - 151 lpp., [20] (iel.) lpp. : il. (arī krās.), faks. - Ietver bibliogrāfiju un rād. - Kopsavilkums angļu val. - Virstituls: Rīgas Tehniskā universitāte, RTU Zinātniskā bibliotēka.
        ISBN 9789934103377.

 

Klētnieks, Jānis.
    Svētie noslēpumi / Jānis Klētnieks. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 164, [1] lpp, [40] lpp. iel. : il. - Bibliogrāfija: 162.-[165.] lpp. un zemsvītras piezīmēs.
        ISBN 9789934024146.

 

Kruks, Sergejs.
    Ārtelpas skulptūras semiotika, ekonomika un politika : pieminekļu celtniecība un demontāža Latvijā, 1945-2010 / Sergejs Kruks. - Rīga : Neputns, [2011]. - 526 lpp. : il. - Bibliogrāfija: 519.-526. lpp.
        ISBN 9789984807843.

 

Lācis, Visvaldis.
    Kurzeme (1944-1945) : latviešu gara un patvēruma cietoksnis / Visvaldis Lācis. - Rīga : Jumava, [2010]. - 165, [1] lpp. : il., portr. - Bibliogrāfija: 161.-[164.] lpp.
        ISBN 9789984387987.

 

Laika mednieks: vienkāršais latviešu zvejnieks, romantiskā dvēsele un patriots-fotogrāfs Uldis Briedis : fotoalbums = Time Hunter : ordinary Latvian fisherman, romantic soul and patriot-the photographer Uldis Briedis : photo album / Laima Slava, Alise Tīfentāle, Olafs Gūtmanis u. c. ; tulk. angļu val. Valdis Bērziņš. - Rīga : Neputns, 2010. - 719 lpp. : fotogr. - Dzīves gājums: 718. lpp. - Teksta paral. latv., angļu val.

        ISBN 9789984807614.

 

Lasmanis, Mārtiņš.
    Vārdi un mūzika : literāra un muzikāla dažādība / Mārtiņš Lasmanis. - Rīga : Nordik, 2011. - 173, [1] lpp.
        ISBN 9789984854311.

 

Latviešu valodas sinonīmu vārdnīca/ Dorisas Šnē redakcijā. - Rīga : Avots, 2012. - 844 lpp. - "Ap 7200 šķirkļu un 50 000 sinonīmu"... Uz vāka.
        ISBN 9789984859545.

 

Latvijas Bankai XC/ Mārtiņš Bitāns u. c. ; redaktores: Dace Ķerus un Marika Ķirīte ; Latvijas Banka. - Rīga : Latvijas Banka, 2012. - 327 lpp. : diagr., faks., il. - Ietver bibliogrāfiju [nodaļu beigās] un personu rādītāju 324.-325. lpp. - [Izdevums veltīts Latvijas Bankas un lata 90 gadu jubilejai]. . - Izdevums pieejams arī elektroniski.
        ISBN 9789984888125.

 

Leitis, Aivars.
    Leģendas hipotēze. Jānis Staņislavs Roze, (1823-1897) / Aivars Leitis. - Rīga : Neputns, 2012. - 254 lpp. : il., faks., portr. - Bibliogrāfija: 230.-234. lpp. . - Rādītājs: 235.-254. lpp.
        ISBN 9789984807942.

 

Lībieši 44 atbildēs/ mākslinieciskais noformējums: Zane Ernštreite. - Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2012. - [22] lpp. : il., ģīm., faks., karte ; 21 cm. - Bukletā atrodamas vienkāršas atbildes uz 44 bieži uzdotiem jautājumiem par lībiešiem. Izdevums ir veltījums Starptautiskajam lībiešu valodas un kultūras gadam. - Izdevējs precizēts ISBN aģentūrā.
        ISBN 9789984815534.

 

Ločmele, Klinta.
    (Ne)izstāstītā vēsture : Skola. Mājas. Atmiņa / Klinta Ločmele. - Rīga : LU Sociālo un politisko pētījumu institūts, 2011. - 143, [1] lpp. : il., tab. - Bibliogrāfija: 132.-139. lpp. . - Rādītājs: 140.-141. lpp. - Teksts latviešu val., kopsavilkums angļu val.
        ISBN 9789934819421.

 

Mākslas enciklopēdija: no viduslaikiem līdz mūsdienām / Edīna Bernāra, Anita Vanaga u. c. ; no franču valodas tulkojušas: Jana Grostiņa, Astra Skrābane, Dace Zālīte. - Rīga : Jumava, [2012]. - 1047, [1] lpp. : il. - Bibliogrāfija: 1035.-[1048.] lpp. . - Rādītājs: 1029.-1034. lpp.
        ISBN 9789934110276.

 

Mākslas muzejs Rīgas birža= Art Museum Riga Bourse / projekta vad. Daiga Upeniece ; aut. kolektīvs: Vita Banga, Māra Lāce, Liesma Markova u. c. ; māksl. Juris Petraškevičs ; tulk. angl. val. Valdis Bērziņš. - Rīga : Jumava, 2011. - 255 lpp. : il., fotogr. - Par aut.: 252.lpp. - Teksts paral. latviešu un angļu val.

        ISBN 9789984389639.

 

Mode mainās, klasika paliek: [interviju krājums] / [sast.: Inga Saksone, Orests Silabriedis, Gunda Vaivode ; ievadteksti: Ilze Medne, Sandra Ņedzvecka, Guntars Pupa u. c. - Rīga : Neputns, 2011. - 767 lpp. : il., ģīm. - Personu rād.: 754.-767. lpp.
        Saturs: Mana mūzika ; Mākslinieka darbistabā ; Latvijas mūziķi pasaulē.
        ISBN 9789984807768.

 

Padomju deportāciju pieminēšana Latvijā: atmiņu politika un publiskā telpa / Mārtiņš Kaprāns, Olga Procevska, Laura Uzule, Andris Saulītis. - [Rīga] : Mansards, 2012. - 191 lpp. : il., grafiki. - Bibliogrāfija: 163.-169. lpp.
        ISBN 9789984872612.

 

Personība mākslas procesos/ [sast., red. Kristiāna Ābele ; ieceres aut. Ruta Čaupova ; redkol.: Elita Grosmane, Marts Kalms, Rūta Kaminska u. c. ; tulk.: Stella Pelše, Kristiāna Ābele, Eduards Kļaviņš ; māksl. Juris Petraškevičs. - Rīga : Neputns ; Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds, 2012. - 295 lpp. : il. - (Materiāli Latvijas mākslas vēsturei). - Personu rād.: 282.-294. lpp. - Teksts latviešu val., kopsavilkums angļu val.

        ISBN 9789984807911.

 

Radošo savienību plēnums: 1. un 2.jūnijs / sast. Anita Grīniece ; atb. red. Ieva Heimane ; priekšv. sarakst. Jānis Peters ; pēcv. sarakst. Jānis Stradiņš. - Rīga : Jumava, 2010. - 326, [1] lpp.
        ISBN 9789984387710.

 

Riekstiņš, Jānis.
    Sauli dzīves pabērniem! : bāreņu un trūcīgo bērnu aprūpe Latvijā: brīvvalsts laikā un Otrā pasaules kara gados : raksti un dokumenti / Jānis Riekstiņš ; māksl. Ieva Nagliņa. - Riga : Jumava, 2012. - 188 lpp. : il. - (Bibliogrāfija: 185.-186. lpp.).
        ISBN 9789934111105.

 

Rožukalne, Anda.
    Kas? Kur? Kāda? Mūsdienu mediju auditorija : monogrāfija par žurnāliem, žurnālu redaktoriem un žurnālu lasītājiem Latvijā / Anda Rožukalne ; ilustrācijas un iekārtojums Jānis Rožukalns. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2011. - 350, [1] lpp. : il., tab. - Bibliogr.: 334.-341. lpp. - Kopsav. angļu val.
        Saturs: Auditorija. Žurnāli. Latvijas auditorijas žurnālu lasīšanas paradumi.
        ISBN 9789984828565.

 

Sīle, Lenvija.
    Dailes teātra sestā studija : paralēlā pagātne / Lenvija Sīle ; izmant. Jāņa Dreimaņa fotogr. ; priekšv. aut. Jānis Siliņš. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. - 584 lpp. : il., portr.
        ISBN 9789934030123.

 

Sokolova, Ingrīda.

    Vēlreiz par Vili Lāci / Ingrīda Sokolova. - Papild. izd. - [B. v.] : Arto-1, 2012. - 171, [2] lpp. : fotogr., faks.

        ISBN 9789934813559.

 

Svijašs, Aleksandrs.
    Kā rīkoties, kad viss nav tā, kā gribētos : karmiskā mijiedarbība ikdienā / Aleksandrs Svijašs ; no krievu valodas tulkojusi Lilita Kainaize. - Rīga : Vieda, [2012]. - 318, [1] lpp. : il., tab. - Bibliogrāfija: 315.-[316.] lpp. - Oriģ. nos.: Как быть, когда все не так, как хочется.
        ISBN 9789984782744.

 

Šuvajevs, Igors.
    Psihoanalīze : idejas, to izvērsumi un konteksti / Igors Šuvajevs. - Rīga : Zinātne, 2012. - 326 lpp.
        ISBN 9789984879208.

 

Šuvcāne, Baiba.
    Senais lībiešu ciems Kolka / Baiba Šuvcāne ; fotogr.: Baiba Šuvcāne, Inese Dāvidsone, Anete Tauniņa u. c. - Rīga : Jumava, 2010. - 622, [1] lpp., [64] lp. il., ģīm., faks. : tab. - Personu rād.: 577.-[584.]lpp. . - Bibliogr.: 609.-[616.]lpp.
        ISBN 9789984388168.

 

Teātra režija pasaulē/ zin. red., sast. Silvija Radzobe. - Rīga : Jumava, 2011. - 453, [1] lpp. : fotogr. - Citētie avoti rakstu beigās. . - Personu rād.: 443.-[454.]lpp. - Kopsav. angļu val.
        2. daļa.
        ISBN 9789984388748.

 

Tugajs, Vladimirs.
    Latvieši Baltkrievijā : populārzinātniskais izdevums / Vladimirs Tugajs ; no baltkrievu valodas tulkojusi Ilga Apine. - Rīga : VIRIS, 2006. - 127 lpp.

 

Vasariņš, Pāvils.
    Varavīksnes spēks : recenzijas, apceres, reportāžas / Pāvils Vasariņš. - Rīga : Nordik, 2011. - 372, [3] lpp. - Bibliogrāfija: 359.-[361.] lpp. . - Rādītājs: 362.-[373.] lpp.
        ISBN 9789984854281.

 

Vāvere, Krista.
    Nosargāt gadsimtus [Videoieraksts] : suitu kultūrtelpa / Krista Vāvere ; rež. Daina Rašenbauma , tulk. angļu val. Kārlis Streips un Anna Ķikuste , māksl. Guntars Petris. - [Rīga] : Biedrība EKC "Suiti" ; Labvakar, 2009. - 1 DVD. - (Latvija).

 

Veiksmīga vīrieša tēls: katrs cilvēks veido pats savu tēlu / sastādījusi Ilze Vjatere. - Rīga : Avots, 2012. - 144 lpp. : il.
        ISBN 9789984859576.

 

Zanders, Ojārs.
    Zaļajā Zemgalē raugoties / Ojārs Zanders ; māksl. Aldis Aleks ; Gunāra Janaiša, Romāna Pussara, aut. foto. - Rīga : Zinātne, 2012. - 230, [1] lpp., [16] lp. il., ģīm., faks.
        ISBN 9789984879192.

 

Zvaigzne, Jānis.
    Kas ir Litene? / Jānis Zvaigzne. - 2. pārstrād. un papild. izdevums. - [Gulbene] : Vītola izdevniecība, [200?]. - 378 lpp. : il., kartes. - Bibliogr.: 366.-378. lpp.
        ISBN 9984969479.

 

The Bank of Latvia, XC/ Mārtiņš Bitāns et al. ; translated by Maija Gulēna et al. ; Latvijas Banka. - Rīga : Latvijas Banka, 2012. - 319 p. : il. (arī krās.), diagr., faks., tab. ; 31 cm. - Ietver bibliogrāfiju (nodaļu beigās) un personu rādītāju (316.-317. lpp.). - Oriģ. nos.: Latvijas Bankai XC. - Uz vāka nos.: The Bank of Latvia, XC. . - Autori minēti iespiedziņās. . - "Izdevums veltīts Latvijas Bankas un lata 90 gadu jubilejai.".
        ISBN 9789984888132.

 

Андерс, Эдвард.
    Среди латышей во время Холокоста / Эдвард Андерс ; перевод с латышского языка Инессы Иванчиковой ; автор предисловия, с. 11-14, Янис Страдинь ; художник Занда Маркитане. - Рига : Jumava, 2011. - 278, [1] с. : ил., табл., портр., факс., карта ; 21 см. - Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. . - Алфавитный указатель: с. 273-[279]. - Оригинальное издание на англ. яз.
        ISBN 9789984389165.

 

Маруденок, Владимир.
    Истринская святыня : 100-летию Старослободской (Вецслабадской) православной церкви во имя Воскресения Христова посвящается / Владимир Маруденок. - [Б. м.] : [б. и.], [2012]. - 128 с.

 

Псков - город воинской славы: статьи и документы / сост. Н. Ф. Левина. - Псков : Псковская областная типография, 2010. - 447 с. : ил. - (Псковская историческая библиотека).
        ISBN 9785945422537.

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Ābele, Inga.
    Akas māja [Skaņu ieraksts] : stāsti : klausāmgrāmata : [lasījumi] / Inga Ābele ; lasa Guna Zariņa ; skaņu rež. Olivers Tarvids. - [Rīga] : Apostrofs, 2012. - 1 CD (4:58:07) : digitāls, stereo ; 12 cm + teksta piel. (4 lp.). - (Klausāmgrāmata). - Pieejama arī grāmata ar tādu pašu nosaukumu. - Mp3 formāts. - Pielikumā: CD anotācija [4] lp.
        Saturs: Akas māja ; Kā allaž industrijas ; Hēbes grafiti ; Tālās satiksmes vilciens ; Pagalmiņā, kur pārkrauj maizi ; Nātres ; Spēles ar izkapti ; Ziemeļu strazdi ; Emu, mans draugs.
        ISBN 9789984886008.

 

Beridze, Levans.
    Fora / Levans Beridze ; no vācu valodas tulkojusi Māra Poļakova. - Rīga : Dienas Grāmata, 2011. - 132, [3] lpp.
        ISBN 9789984847924.

 

Brīdaka, Lija.
    Solis tumsā ; Aizvējš pie jūras : [romāni] / Lija Brīdaka. - Rīga : Lauku Avīze, [2012]. - 351 lpp.
        ISBN 9789984878492.

 

Čaks, Aleksandrs.
    Domās par tevi [skaņu ieraksts] / Aleksandrs Čaks ; [ideja, dzejas atlase un salikums: Antra Medne] ; Dzeju lasa Vilis Daudziņš ; dzied Artis Robežnieks, Artūrs Skrastiņš, Ivars Kalniņš, Uldis Stabulnieks ; ģitāras pavadījums: Artis Robežnieks, Kaspars Zemītis. - [Rīga] : Upett, [2011]. - 48 lpp. : il. digitāls, stereo + 2 CD (32:01 ; 42:49).
        CD 1. Dzeja ; CD 2. Dziesmas. Dzērāja dziesma ; Divi vientuļi ; Sirds citā priekā trīc ; Viss senais klusi prātā nāk ; Šovakar tīk man ; Nakts meitenei ; Ne jaunkundzēm es savas rindas rakstu ; Vakara apskaidrība / Artis Robežnieks -- Romance / Pēteris Plakidis -- Atzīšanās = Miglā asaro logs / aut. nezināms -- Ormaņa dziesma / Imants Kalniņš -- Tev = Liepas satumst / aut. nezināms -- Romance ; Rīgai / Arturs Maskats -- Marijas iela / Uldis Stabulnieks.
        ISBN 4751007692144.

 

Čaks, Aleksandrs.
    Iedomu spoguļi : dzejas / Aleksandrs Čaks. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, 2012. - 125, [1] lpp. - (Skolas bibliotēka).
        ISBN 9789934025242.

 

Čaks, Aleksandrs.
    Mana paradīze / Aleksandrs Čaks. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 159, [1] lpp. - (Skolas bibliotēka).
        ISBN 9789934025235.

 

Danno, Joko.

    Snaudošais tīģeris sapņo par Rīgu / Joko Danno, Džeimss Hopkinss ; no angl. val. tulk. Viktors Kravčenko ; mūzikas aut. un izpildītāja Ieva Mežgaile. - Rīga : Mansards ; Latvijas Literatūras centrs ; Apostrofs, 2012. - 29 lpp : il. + CD.

        ISBN 9789984872537.

 

(Divas) puses : latviešu kara stāsti: Otrais pasaules karš karavīru dienasgrāmatās / Ulda Neiburga un Vitas Zelčes redakcijā. - Rīga : Mansards, 2012. - 423 lpp. : il. - (Nospiedumi).
        ISBN 9789984872643.

 

(Divas) puses [Skaņu ieraksts] : latviešu kara stāsti/ red. Uldis Neiburgs, Aija Rozenšteine, Vita Zelča ; skaņu rež. Olivers Tarvids. - Rīga : Apostrofs ; LU Sociālo zinātņu fakultāte, 2012. - 2 CD : digitāls, stereo ; 12 cm + teksta piel. (23 lpp. : ģīm. ; 12 cm). - (Klausāmgrāmata).
        ISBN 9789984886022.

 

Grietēna, Margarita.
    Kas notika ar Marutu / Margarita Grietēna. - Rīga : Lauku Avīze, 2011. - 202 lpp. : il. - (Lata romāns).
        ISBN 9789984827919.

 

Kacena, Vera.
    Kājamgājējs karā : latviešu kara stāsti / Vera Kacena ; māksl. Māris Garjānis. - Rīga : Mansards, 2012. - 624 lpp. : fotogr.
        ISBN 9789984872452.

 

Kacena, Vera.
    Kājamgājējs karā : latviešu kara stāsti / Vera Kacena ; māksl. Māris Garjānis. - Rīga : Mansards, 2012. - 624 lpp. : fotogr.
        ISBN 9789984872452.

 

Klīdzējs, Jānis.
    Dōvōtōs dvēselis / Jōņs Klīdzējs ; red. Maruta Latkovska ; Veneranda Zepa dramatizējums. - Viļāni : Katōļu Dzeive, 2012. - 52 lpp.
        ISBN 9789984942407.

 

Kofmans, Žans Pols.
    Kurzeme ...francūža acīm / Žans Pols Kofmans ; no franču valodas tulkojusi Astra Skrābane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 319, [1] lpp. : il. - Bibliogrāfija: 312.-316. lpp. - Oriģ. nos.: Courlande.
        ISBN 9789934019500.

 

Lācītis, Vilis.
    Stroika ar skatu uz Londonu [Skaņu ieraksts] : romāns : klausāmgrāmata : [lasījumi] / Vilis Lācītis ; lasa Vilis Daudziņš ; skaņu rež. Olivers Tarvids. - [Rīga] : Apostrofs, 2011. - 1 CD : digitāls, stereo + Teksta pielik. (2 lp.). - (Klausāmgrāmata). - Pieejama arī grāmata ar tādu pašu nos. - Mp3 formātā. - Pielikumā: CD anot. [2] lp. - Ieraksts tapis Radio Naba studijā 2010.g.
        ISBN 9789934813795.

 

Lācītis, Vilis.
    Garais ceļš uz Hantimansijsku : sviestroka mikroromāns / Vilis Lācītis, Šmidzis K. Vāverts. - [Rīga] : Apostrofs, 2012. - 210, [1] lpp. : il. + 1 CD. - Piel.: CD: Zupski Rubin mūzikas albums "The Long Way to Hantymansiysk".
        CD ietver: Morgenstimmung ; Hambadadiya ; Mielasts pie tundras Mārtiņa ; Meitiņa piepīte ; Sūnu folks ; Abendstimmung ; Ziemeļdziesma ; Ņirdzeklis uzdarbojas (sapnītis) ; Ieiešana Hantimansijskā ; Everybody gets some buļļā ; Northern lights ; Bonus tracks : Madrevičs, komats, Artūrs ; Hipercirslis.
        ISBN 9789984886015.

 

Lībiešu krasta stāsti/ sastādītāja Baiba Šuvcāne. - Rīga : Jumava, [2012]. - 415, [1] lpp., [80] lp. iel. : il., faks. - Bibliogrāfija: 403.-[405.] lpp. . - Rādītājs: 407.-[414.] lpp.
        ISBN 9789934111471.

 

Nenoģistā roze: slovāku dzejas antoloģija / no slovāku valodas atdzejojuši Dagnija Dreika, Uldis Bērziņš. - [Rīga] : Daugava, [2011]. - 238, [1] lpp.
        ISBN 9789984410487.

 

Purs, Laimonis.
    Degošais pilskalns / Laimonis Purs. - Rīga : Jumava, [2012]. - 223, [1] lpp.
        ISBN 9789934111372.

 

Rokpelnis, Jānis.
    Rīgas iestaigāšana / Jānis Rokpelnis. - Rīga : Mansards, 2012. - 297, [1] lpp.
        ISBN 9789984872407.

 

Skujenieks, Knuts.
    Kā ozola saknei pēc ūdens / Knuts Skujenieks. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 301, [1] lpp. - (Skolas bibliotēka).
        ISBN 9789934022302.

 

Zvirgzdiņš, Juris.
    Pirmā Ziemassvētku eglīte = Первая Рождественская елка = The first Christmas Tree / Juris Zvirgzdiņš ; tulk. R. Dobrovenskis, Margita Gailitis ; il. Evija Stukle-Zuitiņa. - Rīga : Pētergailis, [2011]. - 48 lpp. : il. - XIV.
        ISBN 9789984333496.

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Браун, Сандра.
    Мужские капризы : роман / Сандра Браун ; пер. с англ. И. Крупичевой. - Москва : ЭКСМО, 2012. - 219 с. - (#1 New York Times Bestselling author). - Ориг. назв.: Adam's fall.
        ISBN 9785699593774.

 

Герритсен, Тесс.
    Грешница : [роман] / Тесс Герритсен ; пер. с англ. И. А. Литвиновой. - Москва : Книжный клуб 36.6, 2006. - 300, [1] с. - Ориг. назв.: The sinner.
        ISBN 5986970268.

 

Герритсен, Тесс.
    Двойник : [роман] / Тесс Герритсен ; пер. с англ. И. А. Литвиновой. - Москва : Книжный клуб 36.6, 2006. - 316, [1] с. - Ориг. назв.: Body double.
        ISBN 9785986970608.

 

Герритсен, Тесс.
    Клуб Мефисто : [роман] / Тесс Герритсен ; пер. с англ. И. Н. Алчеева. - Москва : Книжный клуб 36.6, 2007. - 316, [1] с. - Ориг. назв.: The Mephisto club.
        ISBN 9785986970691.

 

Герритсен, Тесс.
    Смертницы : [роман] / Тесс Герритсен ; пер. с англ. И. А. Литвиновой. - Москва : Книжный клуб 36.6, 2007. - 316, [1] с. - Ориг. назв.: Vanish.
        ISBN 9785986970516.

 

Гудмэн, Джо.
    Буду твоим единственным : роман / Джо Гудмэн ; пер. с англ. Л. В. Сазоновой. - Москва : АСТ, 2003. - 350 с. - (Очарование).
        ISBN 5170202865.

 

Гудмэн, Джо.
    Сладостный огонь : роман / Джо Гудмен ; пер. с англ. В. Н. Матюшиной. - Москва : АСТ, 2003. - 319 с. - (Очарование). - Ориг. назв.: Sweet Fire.
        ISBN 517017053X.

 

Зона высадки : мир фантастики 2010.- Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : Полиграфиздат ; Астрель-СПб, 2010. - 473, [2] с. ; 21 см. - (Мир фантастики 2010).
        ISBN 9785170671007. . - ISBN 9785421507635. . - ISBN 9785972517794.

 

Икстена, Нора.
    Amour fou : чокнутая любовь в 69-и строфах / Нора Икстена ; перевод с латышского Людмилы Нукневич. - Rīga : Dienas Grāmata, 2010. - 183 с. ; 21 см.
        ISBN 9789984847467.

 

Квик, Аманда.
    Сокровище : роман / Аманда Квик ; пер. с англ. М. Г. Орловой. - Москва : АСТ, 2003. - 334 с. - (Очарование).
        ISBN 5170156170.

 

Кнагис, Илмар.
    Такие были времена / Илмар Кнагис ; перевод и редактирование Жанны Эзити ; авт. предисл. Анда Лице. - Рига : Фонд "Sibīrijas bērni", 2010. - 594, [2] с., [16] л. вкл. : ил., портр., карт. ; 18 см. - Библиогр.: с. [595]. - Ориг. назв.: Bij tādi laiki.
        ISBN 9789984490175.

 

Ковалевский, Григорий.
    Я вас люблю : стихи разных лет / Григорий Ковалевский ; ред.-сост. А. Гузик. - Даугавпилс : Русло-Л, 2012. - 188 с.

 

Костенецкая, Марина(Марина Григорьевна).
    Письма из дома / Марина Костенецкая. - Рига : Tapals, 2010. - 295 [1] с., [32] с. ил., факс.
        ISBN 9789984796772.

 

Крамер, Марина.
    Жена самурая : [роман] / Марина Крамер. - Москва : ЭКСМО, 2012. - 347 с. - (История сильной женщины).
        ISBN 9785699568499.

 

Маринина, Александра Борисовна.
    Оборванные нити : [роман в 3-х томах] / Александра Маринина. - Москва : ЭКСМО, 2012. - 382 с. - (Александра Маринина - королева детектива).
        Том 1.
        ISBN 9785699606207.

 

Настоящая фантастика 2009: [сборник фантастических повестей, рассказов и статей] / сост. Д. Федотова. - Москва : Вече, 2009. - 382 с.
        ISBN 9785953343688.

 

Настоящая фантастика 2011: [сборник фантастических повестей, рассказов и статей] / сост. Г. Гусакова. - Москва : ЭКСМО, 2011. - 830 с. - (Русская фантастика).
        ISBN 9785699493227.

 

Пскова негасимый свет : сборник стихотворений: 1100-летию города Пскова посвящается, 903-2003 / сост. и ред. Ирены Панченко. - Псков : [б. и.], 2003. - 286, [1] с. : ил. ; 17 см.
        ISBN 5350000462.

 

Фактор города : мир фантастики 2010. - Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : Астрель-СПб ; Владимир : ВКТ, 2009. - 317, [2] с. ; 21 см. - (Мир фантастики 2010).
        ISBN 9785170605248. . - ISBN 9785972515349.

 

FANтастика : антология/ отв. ред. В. Владимирский. - Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2009. - 446, [1] с. ; 21 см. - (Азбука). - Содерж. авт. : Олег Дивов, Елена Хаецкая, Павел Шумил, Дмитрий Колодан, Шимун Врочек и многие другие.
        ISBN 9785998504501.

 

Щепетнов, Евгений Владимирович.
    Лекарь : роман / Евгений Щепетнов. - Москва : Армада ; Альфа-книга, 2012. - 444, [1] с. : ил. - (Магия фэнтези).
        ISBN 9785992211795.

 

 

Līdzīgi raksti

 

 

Nozaru literatūra

 

Atkinsons, Viljams Vokers.
    Atmiņa: kā to attīstīt, trenēt un izmantot / Viljams Vokers Atkinsons ; no angļu val. tulkojusi Inna Vaitmane. - Rīga : Vieda, 2012. - 136 lpp. - Oriģ. nos.: Memory: how to develop, train and use it.
        ISBN 9789984782720.

 

Atraktīvas zeķes: lieliski modeļi visai ģimenei / izdevēja Gundula Šteinerte ; no vācu valodas tulkojusi Daina Burve. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. - 93 lpp. : il. (krās.). - Oriģ. nos.: Super-socken.
        ISBN 9789934026041.

 

Kļučņikovs, Sergejs.
    Intuīcijas attīstīšana : 14 mācībstundas intuīcijas attīstīšanai: atmodināšana, attīstīšana, lietošana / Sergejs Kļučņikovs ; no krievu valodas tulkojusi Aina Cebura. - Rīga : Vieda, [2012]. - 289, [1] lpp. : il. - Oriģ. nos.: 14 уроков развития интуиции: пробуждение, развитие, примение.
        ISBN 9789984782713.

 

Lapšāne, Rudīte.
    Sporta svētki pirmsskolā / Rudīte Lapšāne. - Rīga : RaKa, 2011. - 87 lpp. : il. - Bibliogrāfija: 87. lpp.
        ISBN 9789984461953.

 

Leitis, Ēriks.
    Ekotūrisms Latvijā: problēmas un risinājumi ilgtspējīgas tūrisma nozares pilnveidošanā : promocijas darbs ģeogrāfijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai vides zinātnē, apakšnozare: vides pārvaldība / Ēriks Leitis ; zinātniskais vadītājs Māris Kļaviņš ; Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultāte. Vides zinātnes nodaļa. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2012. - 231 lpp. : diagr., il., tab., kartes. - Bibliogr.: 207.-231. lpp. un norādes parindēs. - Teksts latviešu val., anotācija arī angļu val.
        ISBN 9789984455389.

 

Zvaigzne, Jānis.
    Jūnijs. Litene, 1941 / Jānis Zvaigzne. - Rīga : Jumava, 2012. - 193, [1] lpp., [8] lpp. iel. - Bibliogr.: 191.-[194.] lpp.
        ISBN 9789934111136.

 

Рижский старообрядческий сборник: материалы по истории староверия / Рижская Гребенщиковская старообрядческая община. Старообрядческое общество Латвии ; сост. Илларион Иванов. - Рига : Старообрядческое общество Латвии, 2011. - 384 с.
        Выпуск 1. Статьи, публикация документов.
        ISBN 9789934821608.

 

Рижский старообрядческий сборник: материалы по истории староверия / Рижская Гребенщиковская старообрядческая община, Старообрядческое общество Латвии ; сост. Илларион Иванов. - Рига : Старообрядческое общество Латвии, 2011. - 328 с.
        Выпуск 2. Статьи, воспоминания, публикация документов.
        ISBN 9789934821615.

 

30 музею Ю. Н. Тынянова/ сост. Т. Синельникова. - Резекне : б. и., 2012. - 39 с. : ил., фотогр.

 

Экономика без глобализма/ Международная гильдия предпринимателей-староверов. - Рига : Международная гильдия предпринимателей-староверов, 2012. - 67 с.

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Aizaksons, Valters.
    Stīvs Džobss / Valters Aizaksons ; no angļu valodas tulkojusi Inese Beljāne-Lavleisa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 751, [1] lpp., [16] lpp. iel. : il. - Bibliogrāfija: [729.]-730. lpp. - Oriģ. nos.: Steve Jobs.
        ISBN 9789934030154.

 

Boins, Džons.
    Ziemas pils : cara ģimenes pēdējās dienas / Džons Boins ; no angl. val. tulk. Mārtiņš Karelis. - Rīga : Jumava, 2012. - 382, [1] lpp.
        ISBN 9789934112430.

 

Devero, Džūda.
    Vēlmju akmens / Džūda Devero ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2012. - 415 lpp. - Oriģ. nos.: Heartwishes.
        ISBN 9789984356112.

 

Džeimsa E L.
    Greja piecdesmit nokrāsas / E L Džeimsa ; no angļu valodas tulkojusi Eva Stankēviča. - Rīga : Kontinents, 2012. - 519, [1] lpp. - (Piecdesmit nokrāsas ; 1). - Oriģ. nos.: Fifty shades of Grey.
        ISBN 9789984356044.

 

Džeimsa E L.
    Tumsa piecdesmit nokrāsās / E L Džeimsa ; no angļu valodas tulkojusi Eva Stankēviča. - Rīga : Kontinents, 2012. - 537 lpp. - (Piecdesmit nokrāsas ; 2). - Oriģ. nos.: Fifty Shades Darker.
        ISBN 9789984356082.

 

Gudvins, Džeisons.
    Čūsku akmens / Džeisons Gudvins ; no angļu valodas tulkojusi Lenvija Sīle. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. - 351, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Snake stone.
        ISBN 9789934029196.

 

Lekberga, Kamilla.
    Svešinieks / Kamilla Lekberga ; tulkojusi Dace Andžāne. - Rīga : Jumava, [2012]. - 284, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Olycksfågeln.
        ISBN 9789934111983.

 

Makkalova, Kolīna.
    Fortūnas izredzētie / Kolīna Makkalova ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 1263, [1] lpp. : il., kartes. - Oriģ. nos.: Fortune's favorites. - Grāmatu "Pirmais vīrs Romā" un "Zāles vainags" turpinājums.
        ISBN 9789934022609.

 

Stumbre, Lelde.
    Personīgi : atmiņas, sapņojumi, rakstudarbi Silvijai, Elīnai, Elīzai un Ancei / Lelde Stumbre. - Rīga : Lauku Avīze, 2012. - 335 lpp. : il.
        ISBN 9789984878287.

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Академия Шекли: [фантастические рассказы : сборник] / сост. А. Кубатиева. - Москва : ЭКСМО, 2007. - 635 с. ; 21 см. - (Русская фантастика). - Содерж. авт.: Игорь Алимов, Ирина Андронати, Ирина Бахтина, Александр Бачило, Людмила и Александр Белаш, Владимир Березин, Арон Брудный, Сергей Волков, Дмитрий Володихин, Александр Громов [и др.].
        ISBN 9785699208371.

 

Антитеррор 2020: [фантастические повести и рассказы] / сост. С. Чекмаева. - Москва : ЭКСМО, 2011. - 445, [1] с. ; 21 см. - (Русская фантастика).
        ISBN 9785699487554.

 

Атлантида: [сборник]. - Москва : АСТ ; Тринзиткнига, 2006. - 605 с. : ил. - (Звездный лабиринт).
        ISBN 5170331665. . - ISBN 5971311670. . - ISBN 5957827525.

 

Грегори, Филиппа.
    Любовник королевы / Филиппа Грегори ; пер. с англ. И. Иванова. - Москва : ЭКСМО, 2012. - 668, [2] с. : ил. - Ориг. назв.: The Virgin's lover.
        ISBN 9785699561452.

 

Джеймс Э Л.
    На пятьдесят оттенков темнее / Э Л Джеймс ; пер. с англ. И. Н. Гиляровой. - Москва : ЭКСМО, 2012. - 605, [1] с. : ил. - Второй роман из трилогии "Пятьдесят оттенков".
        ISBN 9785699590162.

 

Живые и прочие: [41 лучший рассказ 2009 года] / сост. Макса Фрая. - Санкт-Петербург : Амфора, 2010. - 508, [1] с. ; 21 см. - (ФРАМ).
        ISBN 9785367013054.

 

Летние стихи/ авт.-сост. Лариса Кузьминская. - Рязань : Литера М, 2012. - 198 с. - (Библиотека современной поэзии).
        ISBN 9785906008015.

 

Малышева, Анна Витальевна.
    Иногда полезно иметь плохую память : роман / Анна Малышева. - Москва : Астрель ; АСТ ; ВЗОИ, 2004. - 446 с.
        ISBN 5170207123. . - ISBN 5271097579. . - ISBN 5960205734.

 

Мартин, Джордж.
    Игра престолов : [фантастический роман] / Джордж Мартин ; пер. с англ. Ю. Р. Соколова. - Москва : АСТ, 2012. - 770, [1] с. ; 22 см. - Ориг. назв.: A Game of Trones. - 1-я книга цикла "Песнь льда и огня".
        ISBN 9785170387236.

 

Марьяш, Рута.
    Вопреки канонам : стихи / Рута Марьяш. - Рига : [б. и.], 2010. - 140 с.

 

Марьяш, Рута.
    Души прикосновение : стихи / Рута Марьяш. - Рига : [б. и.], 2009. - 103 с.

 

Марьяш, Рута.
    Черничный лес : стихи / Рута Марьяш. - Рига : [б. и.], 2011. - 112 с.

 

Незнанский, Фридрих Евсеевич.
    Дорогие девушки : [роман] / Фридрих Незнанский. - Москва : Астрель ; Олимп, 2009. - 348 с. ; 17 см. - (Из дневника Турецкого).
        ISBN 9785271226175. . - ISBN 9785964802365.

 

Паолини, Кристофер.
    Эрагон / Кристофер Паолини ; пер. с англ. И. А. Тогоевой. - Москва : РОСМЭН, 2011. - 877 с.
        Книга 2. Возвращение.
        ISBN 9785353041344.

 

Робертс, Нора.
    Глубоко под кожей : роман / Нора Робертс ; пер. с англ. Е. В. Ламановой. - Москва : Центрполиграф, 2012. - 315 с. - (# 1 New York Times Bestselling author). - Ориг. назв.: Skin deep.
        ISBN 9785227032966.

 

Робертс, Нора.
    Избалованные смертью / Нора Робертс ; пер. с англ. Н. Мироновой. - Москва : ЭКСМО, 2012. - 444 с. - (Eve ROBB Dallas). - Ориг. назв.: Indulgence in death.
        ISBN 9785699572403.

 

Робертс, Нора.
    Опасный след : [роман] / Нора Робертс ; пер. с англ. И. Файнштейн. - Москва : ЭКСМО, 2011. - 576 с. - (No.1 New York Times - Bestselling author). - Ориг. назв.: The search.
        ISBN 9785699523504.

 

Робертс, Нора.
    Смертельная игра / Нора Робертс ; пер. с англ. Н. Мироновой. - Москва : ЭКСМО, 2012. - 446 с. - (Eve ROBB Dallas). - Ориг. назв.: Fantasy in death.
        ISBN 9785699572380.

 

Тубельская, Дзидра(Дзидра Эдуардовна).
    Сталинский дом : мемуары / Дзидра Тубельская, Виктория Тубельская. - Рига : б. и., 2012. - 190, [1] с., [4] л. : ил.

 

Тут и там: [русские инородные сказки - 8 : антология] / сост. Макса Фрая. - Санкт-Петербург : Амфора, 2010. - 478 с. ; 21 см. - (ФРАМ).
        ISBN 9785367012620.

 

Хобб, Робин.
    Безумный корабль : сага о живых кораблях : [роман] / Робин Хобб ; пер. с англ. М. Семеновой. - Москва : ЭКСМО ; Санкт-Петербург : Домино, 2003. - 1102, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Меч и магия). - Пер.: Hobb, Robin. Mad ship.
        ISBN 5699036989.

 

Хобб, Робин.
    Дорога шамана : [фантастический роман] / Робин Хобб ; пер. с англ. В. Гольдича, И. Оганесовой. - Москва : ЭКСМО ; Санкт-Петербург : Домино, 2007. - 670, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Короли Fantasy). - Пер.: Hobb, Robin. Shaman's crossing.
        ISBN 5699197516.

 

Хобб, Робин.
    Золотой шут : сага о шуте и убийце : [роман] / Робин Хобб ; пер. с англ. В. Гольдича, И. Оганесовой. - Москва : ЭКСМО ; Санкт-Петербург : Домино, 2005. - 814, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Меч и магия). - Пер.: Hobb, Robin. The tawny man.
        ISBN 5699112235.

 

Хобб, Робин.
    Королевский убийца : сага о видящих : [роман] / Робин Хобб ; пер. с англ. М. Юнгер. - Москва : ЭКСМО ; Санкт-Петербург : Валери, 2003. - 811, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Меч и магия). - Пер.: Hobb, Robin. The farseer trilogy.
        ISBN 5699012753. . - ISBN 5814201460.

 

Щербакова, Галина Николаевна.
    Печалясь и смеясь / Галина Щербакова. - Москва : Эксмо, 2012. - 283, [1] с. ; 21 см. - (Лучшая современная женская проза).
        ISBN 9785699597895.

 

 

Līdzīgi raksti