Nozaru literatūra

 

Dova, Kerolaina.
    Tējas maģija : zīlēšana tējas biezumos / K. Dova ; no angl. val. tulk. G. Gaile. - Rīga : Jumava, [2012]. - 191 lpp. : il.
        ISBN 9789934110559.

 

Hesions, Rojs.
    Golgatas ceļš / Rojs Hesions ; no angļu valodas tulkojusi Ailita Kuka. - Rīga : Atklāsme, 2006. - 109 lpp. - Oriģ. nos.: Calvary Road.
        ISBN 9984981851.

 

Jūsu ceļvedis Lisabonas līgumā/ Eiropas Komisija. Komunikācijas ģenerāldirektorāts. - Brisele : Eiropas Komisija. Komunikācijas ģenerāldirektorāts ; Luksemburga : Eiropas Savienības Publikāciju birojs, 2010. - 16 lpp. : il. ; 23 cm. - Aprakstīts pēc vāka un iespiedziņām.
        ISBN 9789279151651.

 

Stāja: Voldemāra Kalpiņa laiks / Margaritas Miglānes ideja ; sastādītājs Andrejs Grāpis. - [Rīga] : Pils, 2011. - 405, [1] lpp., [32] lpp. iel. : il. - Bibliogrāfija: (zemsvītras piezīmēs) un rād.: 374.-[402.] lpp.
        ISBN 9789934814112.

 

Latgolys laikadečs [audiovizuāls materiāls] : piec Juoņa Klīdzieja stuosta "Zalta kristeņš" i cytim motivim / Annas Rancānes scenārijs ; režisors Edgars Blinovs ; operators Māris Justs. - [B. v.] : [b. n.], 2011. - 1 DVD : skaņa, krāsa ; 12 cm. - DVD.

 

Latvijas Republikas Augstākā tiesa/ [Latvijas Republikas Augstākā tiesa]. - Rīga : Latvijas Republikas Augstākā tiesa, [2011]. - 48 lpp. : il.
        Augstākā tiesa Latvijas tiesu sistēmā ; Tiesas spriešana Augstākajā tiesā ; Augstākās tiesas vēsture.
        ISBN 9789934826108.

 

Līderisms un tā veidošanas sistēma padomju ekonomikā/ Vladimirs Gāga, Svetlana Kozlova, Jekaterina Jaroslavceva, Andrejs Tjutjuševs ; no krievu val. tulk. Inta Bērzkalne. - Rīga : Zinātne, 2011. - 227 lpp. : sh., tab. - Oriģ. nos.: Русские системы распознавания и сопровождения лидера.
        ISBN 9789984879116.

 

Omaršana, Stormija.
    Sievas lūgšanas spēks / S. Omaršana ; no angl. val. tulk. I. Kārkla. - [Rīga] : Agape Latvija, [2011]. - 189 lpp.
        ISBN 9789934813337.

 

Radzobe, Silvija.
    Uz skatuves un aiz kulisēm / Silvija Radzobe. - [Rīga] : Zinātne, 2011. - 767 lpp. : il.
        ISBN 9789984879062.

 

Saulcerītes Vieses mūža audi/ sastādītājs, Arnolds Viesis. - Rīga : Jaunā Daugava, 2008. - 255, [1] lpp., [20] lpp. iel. : il. - Bibliogrāfija: 255.-[256.] lpp. - Personu rādītājs: 176.-[185.] lpp.
        . - ISBN 9789984726401(atcelts).

 

Velss, Maikls.
    Nedzirdēti stāsti un nezināmi svētie / Maikls Velss ; tulkoja Ilgvars Vērmelis. - [Rīga] : Kristus Latvijai ; Latvijas Kristīgais radio, [2010]. - 452 lpp. - Oriģ. nos.: Untold stories & unknown saints.
        . - ISBN 4751006920071(atcelts). - ISBN 4751006924(atcelts).

 

Vītoliņš, Vilnis.
    This is Latvia : [photographs (2007-2011)] / Vilnis Vītoliņš ; edited and compiled by Helēna Demakova ; [bibliography and index by Aivija Everte]. - Riga : Andrejsala. Riga Contemporary Art Museum ; 1/4 Satori, 2011. - 141, [3] lpp., [48] lp. iel. : il. - (East European collection ; 1.). - Ietver bibliogrāfiju un rādītājus. - Teksts paralēli angļu, latviešu un krievu valodā ar atsevišķām titullapām. - Uz vāka nosaukums tikai latviešu val.
        ISBN 9789934804762.

 

Zemessardzei 20: [fotoalbums] / sastād. Guna Freimane. - [B. v.] : LR Zemessardze, [2011]. - 103 lpp. : il.
        ISBN 9789984493510.

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Kunnoss, Juris.
    Dzejoļi, 1995-1999 : un par Juri Kunnosu / Juris Kunnoss ; [astādītāja, Austra Gaigala ; māksliniece, Andra Otto. - Rīga : Jaunā Daugava, [2007]. - 335 lpp. : il. - Bibliogr.: 333.-335. lpp. - Nosaukums no vāka.
        ISBN 978998472638X.

 

Losāne, Rudīte.
    Dvēseli tecinu zelta traukā / Rudīte Losāne ; māksliniekce Marta Jurjāne. - Rīga : Atklāsme, 2004. - 134 lpp. : il.
        ISBN 9984961680.

 

Muciniece, Kristīne.
    Eņģeļu acis : [stāsts jauniešiem] / Kristīne Muciniece ; Ulda Mucinieka, Gunta Švītiņa fotogr. - Rīga : Ameija, 2011. - 266, [1] lpp., [5] lp. krās. il. : il. - 7.-9.
        1. grāmata. Kristālu glabātāji.
        ISBN 9789934818905.

 

Muciniece, Kristīne.
    Eņģeļu acis / Kristīne Muciniece. - Rīga : Ameija, 2011. - 253, [2] lpp., [6] lp. iel. : il.
        2. grāmata. Vēstules.
        ISBN 9789934818929.

 

Putniņš, Alfreds.
    Laika rotaļas : dzeja / Alfreds Putniņš. - Rīga : Jaunā Daugava, 2006. - 182, [1] lpp.
        ISBN 9984726349.

 

Skujiņa, Rūta.
    Kuģi, kas neatgriežas : proza / Rūta Skujiņa ; satād. Māra Celle. - Rīga : Jaunā Daugava, 2007. - 335 lpp.
        ISBN 9789984726371.

 

Skujiņa, Rūta.
    Uz Dieva plaukstas : dzeja / Rūta Skujiņa ; sast. Lalita Muižniece ; Ievas E. Kalniņas pēcv. - Rīga : Jaunā Daugava, 2007. - 333, [1] lpp., [8] lpp. iel. : il. - Bibliogrāfija: 318.-326. lpp.
        ISBN 9789984726363.

 

Skujiņš, Zigmunds.

    Raksti / Zigmunds Skujiņš. - Rīga : Mansards, 2011. - 605, [1] lpp. : il., portr.

        10. sējums. Pasaule ar kājām gaisā : pa ceļam uz okeānu.

        ISBN 9789984872179. - ISBN 9984981215.

 

Trākls, Georgs.
    Sebastiāns sapnī : [dzejas izlase] / Georgs Trākls. - Rīga : Jaunā Daugava, 2006. - 187, [1] lpp. - Teksts paral. latviešu un vācu val. - Apr. pēc vāka.
        ISBN 9984726290.

 

Zandere, Inese.
    Dieguburti / Inese Zandere ; ilustrējusi Ūna Laukmane. - [Rīga] : Liels un mazs, 2011. - 86, [1] lpp. : il.
        ISBN 9789984820309.

 

Zīle, Monika.
    Ar tādām neprecas / Monika Zīle ; Elita Ābele, ilustrācijas. - Rīga : Lauku Avīze, 2012. - 223 lpp. : il. - (Lata romāns ; 2 (152).
        ISBN 9789984878218.

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Абдуллаев, Чингиз.

    Взращение грехов : [роман] / Чингиз Абдуллаев. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 315, [1] с. - (Новый роман Чингиза Абдуллаева).

        ISBN 9785699289493.

 

Абдуллаев, Чингиз.

    Дронго. Опрокинутая реальность / Чингиз Абдуллаев. - Москва : АСТ ; Астрель, 2004. - 381, [1] с. - (Дронго).

        ISBN 5170272030. - ISBN 5271102351.

 

Абдуллаев, Чингиз.

    Камни последней стены / Чингиз Абдуллаев. - Москва : АСТ ; Астрель, 2004. - 316, [1] с. - (Черный квадрат).

        ISBN 517005047X. - ISBN 5271078698.

 

Абдуллаев, Чингиз.
    Мечта дилетантов / Чингиз Абдуллаев. - Москва : ЭКСМО, 2009. - 314, [1] с. - (Новый роман Чингиза Абдуллаева).
        ISBN 9785699343409.

 

Абдуллаев, Чингиз.

    Осенний мадригал / Чингиз Абдуллаев. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 282, [1] с. - (Только Дронго знает ответ).

        ISBN 9785699268764.

 

Абдуллаев, Чингиз.
    Отрицание Оккама / Чингиз Абдуллаев. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 314, [1] с. - (Новый роман Чингиза Абдуллаева).
        ISBN 9785699260010.

 

Абдуллаев, Чингиз.
    Трибунал для Валенсии / Чингиз Абдуллаев. - Москва : АСТ ; Астрель, 2004. - 301, [1] с. - (Черный квадрат).
        ISBN 5170226845. - ISBN 5271083535.

 

Абдуллаев, Чингиз.
    Хорошие парни не всегда бывают первыми / Чингиз Абдуллаев. - Москва : ЭКСМО, 2009. - 314, [1] с. - (Новый роман Чингиза Абдуллаева).
        ISBN 9785699361137.

 

Абдуллаев, Чингиз.
    Цена бесчестья : [роман] / Чингиз Абдуллаев. - Москва : ЭКСМО, 2006. - 316 с. - (Новый роман).
        ISBN 5699153152.

 

Абдуллаев, Чингиз.

    Этюд для Фрейда / Чингиз Абдуллаев. - Москва : ЭКСМО, 2007. - 283, [1] с. - (Новый роман Чингиза Абдуллаева).

        ISBN 9785699248889.

 

Еремин, Виталий.
    Сукино болото : роман / Виталий Еремин. - Москва : Детектив-Пресс, 2011. - 284 с.
        ISBN 9785899350993.

 

Зверев, Сергей Иванович.

    Свирепый выпад / Сергей Зверев. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 348 с. - (Контрактник).

        ISBN 9785699257935.

 

Казаков, Дмитрий.
    Русские боги : [фантастический роман] / Дмитрий Казаков. - Москва : ЭКСМО, 2009. - 413, [1] с. - (Русская фантастика).
        ISBN 9785699367108.

 

Калинина, Дарья Александровна.
    Рай в неглиже : [роман] / Дарья Калинина. - Москва : ЭКСМО, 2012. - 315 с. - (Детектив-приключение).
        ISBN 9785699539666.

 

Маринина, Александра Борисовна.
    Воющие псы одиночества : [роман] / Александра Маринина. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 445 с.
        ISBN 9785699080441.

 

Миронова, Наталья.
    Случай Растиньяка : [роман] / Наталья Миронова. - Москва : ЭКСМО, 2011. - 379 с.
        ISBN 9785699523931.

 

Незнанский, Фридрих Евсеевич.
    Грязная история : [роман] / Фридрих Незнанский. - Москва : АСТ ; Олимп, 2008. - 314, [1] с. - (Возвращение Турецкого).
        ISBN 9785170513970. - ISBN 9785971386117. - ISBN 9785739022073.

 

Незнанский, Фридрих Евсеевич.
    Деликатное поручение : [роман] / Ф. Незнанский. - Москва : ЭКСМО ; Олимп, 2005. - 349 с. - (Марш Турецкого).
        ISBN 5699119418. - ISBN 5739016533.

 

Незнанский, Фридрих Евсеевич.
    Забыть и выжить : [роман] / Ф. Незнанский. - Москва : АСТ ; Олимп, 2007. - 316 с. - (Возвращение Турецкого).
        ISBN 5170431007. - ISBN 5739020345.

 

Незнанский, Фридрих Евсеевич.
    Интервью под прицелом : роман / Фридрих Незнанский. - Москва : Олимп ; ЭКСМО, 2006. - 300 с. - (Марш Турецкого).
        ISBN 5699177078. - ISBN 5739018633.

 

Незнанский, Фридрих Евсеевич.
    Семейное дело : роман / Фридрих Евсеевич Незнанский. - Москва : АСТ ; Минск : Олимп ; Харвест, 2006. - 376, [1] c. - (Марш Турецкого).
        ISBN 5170327048. - ISBN 5739017491. - ISBN 9851348090.

 

Хантер, Стивен.

    Испанский гамбит : роман / Стивен Хантер ; пер. с английского О. Брусовой. - Москва : ЭКСМО ; Санкт-Петербург : Домино, 2008. - 445, [2] с. - (Топ-детектив). - Ориг. назв.: Tapestry of Spies (The Spanish Gambit).

        ISBN 9785699306176.

 

Хантер, Стивен.
    Я, снайпер / Стивен Хантер ; пер. с англ. С. Саксина. - Москва : ЭКСМО ; Санкт-Петербург : Домино, 2010. - 506, [1] с. ; 22 см. - (Мастера детектива) (Серия супербестселлеров о снайпере Бобе Ли Свэггере). - Ориг. назв.: I, Sniper.
        ISBN 9785699454273.

 

 

Līdzīgi raksti

 

 

Nozaru literatūra

 

Apele, Antonija.
    Prasme runāt publiski / Antonija Apele. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 135, [1] lpp. : il. + 1 CD. - Ieraksti diskā: Dūkšana - balss vingrinājumi, vingrinājumu tabula, teksta vingrinājumi, ātrrunas vingrinājumi, uzskaitījuma un jēdzieniskie salikteņi, teikuma loģiskā analīze.
        Dikcija ; Teksta loģiskā analīze ; Publiskā runa.
        ISBN 9789934022807.

 

Birzkops, Ints.
    Mūzikas terapija depresijas ārstēšanai = Music therapy as a treatment for depression / Ints Birzkops ; tulkojums Alise Kalniņa. - Rīga : Lietus ceļš, 2011. - 86 lpp.
        ISBN 9789934024030.

 

Domkins, Andrejs.
    Koks tavās mājās : praktiski padomi / Andrejs Domkins. - Rīga : Jumava, [2012]. - 223, [1] lpp. : il.
        ISBN 9789934110016.

 

Dzīve kā košums[Skaņu ieraksts] : Mārtiņa Freimaņa piemiņas albums / mūzika: Mārtiņš Freimanis, Haralds Drekslers, Lauris Reiniks u.c. ; teksts: Mārtiņš Freimanis, Jūlija Čičerina ; izp.: "Tumsa", "Putnu balle", Lauris Reiniks u.c. - [Rīga] : Mikrofona ieraksti, 2011. - 1 kompaktdisks (76min 43s). - Dziesmas latv., angļu, krievu val.

        Saturs: Dzīve kā košums / M. Freimanis ; Riekstkoka sirds / H. Drekslers ; M.Freimanis. Spārni un vējš / M.Freimanis. Sirds sadeg neparasti / L.Reiniks ; M.Freimanis. Lietus dārzs ; Kad Ēģiptē sniegs ; Satīties sapīties ; Mans neatklātais super NLO ; Bet maijpuķītēm jāpaliek ; Pēc mums (vēl ilgi zeme skums) ; Sapņu pārdevējs ; Ar baltu krītu uzrakstīts ; Perfekta (Autoplanēta) ; Beigās viss būs tomēr labi ; Mēs atnāksim, mēs mīlēsim ; Bums / M.Freimanis, Kaspars Ķinēns. Kā aizdejot līdz rītam ; Draugs ; The war is not over / M. Freimanis. Максимум ты / M.Freimanis ; J.Čičerina.

 

Frankela, Lūisa P.
    Jaukās meitenes netiek labos amatos : sievietēm, kuras grib veidot veiksmīgu karjeru korporatīvajā pasaulē / Lūisa P. Frankela ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Austere. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 268, [1] lpp. - Bibliogrāfija: [267.]-267. lpp. - Oriģ. nos.: Nice girls don’t get the corner office.
        ISBN 9789934007583.

 

Karojošā piemiņa: 16. marts un 9. maijs / Nila Muižnieka un Vitas Zelčes redakcijā. - Rīga : Zinātne, 2011. - 398 lpp. : il., faks., tab. - Ietver bibliogr. ([369.]-383. lpp.) un zemsvītras piezīmēs.
        ISBN 9789984879048.

 

Šarma, Robins S.
    Līderis bez titula : mūsdienīgs stāsts par patiesiem panākumiem biznesā un dzīvē / Robins Šarma ; no angļu valodas tulkojusi Līga Erkmane. - Rīga : Avots, 2011. - 234 lpp. - Oriģ. nos.: Leader who had no title.
        ISBN 9789984859439.

 

Šmite, Rasa.
    Kreatīvie tīkli / Rasa Šmite. - Rīga : Informatīvā biznesa centrs ; Liepāja, 2011. - 182 lpp. : il. - Bibliogrāfija: 178.-182. lpp.
        ISBN 9789934822902.

 

Veinberga, Sandra.
    Mediju misija : preses attīstības tendences Latvijā pēc valsts neatkarības atjaunošanas (1990-2010) / Sandra Veinberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2010. - 158, [2] lpp. - Bibliogrāfija: [155.]-158. lpp. - Teksts latviešu val., kopsavilkums angļu valodā.
        ISBN 9789934010583.

 

Волкова, Наталья Викторовна.

    Костюмы для детских праздников своими руками / Наталья Волкова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2012. - 280, [1] с. : ил. - (Город мастеров). - 5-6.

        ISBN 9785222181607.

 

Кибанов, Ардальон Яковлевич.
    Этика деловых отношений : учебник / А. Я. Кибанов, Д. К. Захаров, В. Г. Коновалова ; М-во образования и науки Российской Федерации, Гос. ун-т упр. - 2-е изд. испр. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2010. - 422 [1] с. : ил., табл. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 416-419.
        ISBN 9785160032283.

 

Курчатов, Андрей.
    Word, Excel и электронная почта для ваших родителей / Андрей Курчатов. - Москва : Рид Групп, 2012. - 271 с. : ил. - (Компьютер для пенсионеров).
        ISBN 9785425205056.

 

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Avotiņa, Daina.
    Vīramāte : ikdienišķs romāns / Daina Avotiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 336, [2] lpp.
        ISBN 9789934022395.

 

Gregorija, Filipa.
    Jaunavas mīļākais / Filipa Gregorija ; no angļu valodas tulkojusi Diāna Smilga. - Rīga : Kontinents, [2011]. - 405, [1] lpp. - Bibliogrāfija: 405.-[406.] lpp. - Oriģ. nos.: Virgin's lover.
        ISBN 9789984355719.

 

Harane, Elizabete.
    Tāltālā, saules kveldētā zemē : romāns / Elizabete Harane ; no vācu valodas tulkojusi Inga Dalbiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 413, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Leuchtende Sonne, weites Land.
        ISBN 9789934021930.

 

Larka, Sāra.
    Maoru dziesma : romāns / Sāra Larka ; no vācu valodas tulkojusi Iveta Galēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. - 487 lpp. - Oriģ. nos.: Das Lied der Maori.
        ISBN 9789934022449.

 

Nemiera, Linda.
    Kaķa lāsts / Linda Nemiera. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 302, [1] lpp.
        ISBN 9789934023446.

 

Pankola, Katrīna.
    Krokodilu dzeltenās acis / Katrīna Pankola ; no franču valodas tulkojusi Dina Kārkliņa. - Rīga : Kontinents, [2011]. - 494, [1] lpp. - (Jauna franču līnija). - Oriģ. nos.: Yeux jaunes des crocodiles.
        ISBN 9789984355740.

 

Poznanski, Urzula.
    Erebos : trilleris / U. Poznanski ; no vācu valodas tulkojusi Meldra Bērziņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 374, [2] lpp. - 7-9. - Oriģ. nos.: Erebos.
        ISBN 9789934023798.

 

Sēle, Laimdota.
    Poga ar sudraba rozi : [detektīvromāns] / Lamdota Sēle. - Rīga : Jumava, 2012. - 533, [2] lpp.
        ISBN 9789934110184.

 

Smita, L. Dž.
    Vampīra dienasgrāmatas : [1-2 grāmata] / L. Dž. Smita ; no angļu valodas tulkojusi Alda Vāczemniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 430, [1] lpp. - (Vampīra dienasgrāmatas). - 7-9.
        1.-2. grāmata. Atmošanās ; Cīņa.
        ISBN 9789934023934.

 

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Бекитт, Лора.

    Жемчужина в чадре : романы : пер. с англ. / Лора Бекитт. - Харьков : Книжный клуб "Клуб семейного досуга" ; Белгород, 2011. - 480 с.

        ISBN 9789661412612. - ISBN 9785991015479.

 

Валё, Пер.
    Человек по имени Как-его-там / Пер Валё, Май Шеваль ; пер. со швед. Г. Чемеринского. - Москва : ЭКСМО ; Санкт-Петербург : Домино, 2012. - 334, [1] с. - (Misterium). - Ориг. назв.: Brandbilen som försvann. - На пер.: Детективы из Швеции, завоевавшие сердца читателей по обе стороны Атлантики.
        ISBN 9785699535217.

 

Козловский, Юрий.
    Пропавшие без вести : [фантастический роман] / Ю. Козловский. - Москва : ЭКСМО, 2011. - 414 с. - (Русская фантастика).
        ISBN 9785699526017.

 

Подольская, Вероника.
    Кофе с коньяком : Москва/ Петербург/ Краснодар / В. Подольская. - Москва : CheBuk, 2009. - 351 с.
        ISBN 9785968901781.

 

Седых, Константин Федорович.
    Даурия : [роман] / Константин Седых. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 734, [2] с. - (Русская классика).
        ISBN 9785699303632.

 

Устинова, Татьяна Витальевна.
    Неразрезанные страницы : роман / Татьяна Устинова. - Москва : ЭКСМО, 2011. - 384 с. - (Первая среди лучших).
        ISBN 9785699514113.

 

Форбс, Лесли.
    Лед Бомбея / Лесли Форбс ; пер. с англ. С. Минкина. - Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2008. - 508, [2] с. - (The big book).
        ISBN 9785911817695.

 

Шляхов, Андрей Левонович.

    Доктор Данилов в Склифе / Андрей Шляхов. - Москва : АСТ ; Астрель, 2011. - 345, [1] с. - (Приемный покой).

        ISBN 9785170767281. - ISBN 9785271386305.

 

 

Līdzīgi raksti

 

 

Nozaru literatūra

 

Ceļvedis jaunajiem uzņēmējiem/ [izdevuma sagatavošanā piedalījās: Arnis Sauka u. c. - Rīga : Rīgas Ekonomikas augstskola, 2011. - 149 lpp. : tab., sh., veidlapas.
        ISBN 978-9984-8220-9-9.

 

Franks, Hercs.
    Uz sliekšņa atskaties : dažādu gadu publikācijas / Hercs Franks ; no krievu valodas tulkojusi Kristīne Matīsa. - Tulk. un papild. izd. - Rīga : Mansards, 2011. - 537, [1] lpp. : il. - ("Kino raksti" bibliotēka). - Ietver filmogr.: 527.-[535.] lpp. - Oriģ. nos.: Оглянись у порога.
        ISBN 978-9984-87213-1.

 

Fredēns, Larss Pēters.
    Atgriešanās : Zviedrijas drošības politika un Baltijas valstu atgūtās neatkarības pirmie gadi, 1991-1994 / Larss Pēters Fredēns ; no zviedru valodas tulkojusi Aija Dvinska. - Rīga : Atēna, 2011. - 454 lpp. : il. - Bibliogrāfija: [410.]-413. lpp. un rād.: [439.]-454. lpp. - Oriģ. nos.: Återkomster.
        ISBN 978-9984-344-17-1.

 

Frīde, Zigrīda.
    Ienest sveci istabā : latviešu literatūras veidošanās aspekti 19. gadsimta pirmajā pusē / Zigrīda Frīde ; Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts. - Rīga : Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2011. - 342 lpp., [16] lpp. iel. : il., faks., portr. - Bibliogrāfija: 325.-326. lpp. un personu rādītājs: 327.-342. lpp.
        ISBN 978-993-482-092-2.

 

Kants, Imanuels.
    Tīrā prāta kritika / Imanuels Kants ; no vācu valodas tulkojis Rihards Kūlis. - Rīga : Zinātne, 2011. - 597 lpp. : il. - Oriģ. nos.: Kritik der reinen Vernunft. - Ietver rād.: 555.-572 lpp.
        ISBN 978-9984-87900-0.

 

Kutuzova, Olga.
    Finanses un kredīts / Olga Kutuzova. - 5., papildinātais izdevums. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2012. - 224 lpp. : sh., tab. - (Uzņēmējdarbības bibliotēka ; 62). - Bibliogrāfija: 223.-224. lpp.
        ISBN 978-9984-8283-5-0.

 

Lapsa, Lato.
    Latvietis parastais / L. Lapsa, K. Jančevska, I. Saatčiane. - [Rīga] : Atēna, 2011. - 223 lpp. : il.
        ISBN 978-9984-344-23-2.

 

Rižijs, Marians.
    Uldis Bērziņš : dzīve un laiktelpas poētika / Marians Rižijs. - Rīga : Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2011. - 207 lpp. : il., portr. - (Studia humanitarica). - Bibliogrāfija: 195.-203. lpp. - Latviešu val., kopsav. angļu val.
        ISBN 978-993-482-091-5.

 

Tīfentāle, Alise.
    Fotogrāfija kā māksla Latvijā = The photograph as art in Latvia : 1960-1969 / Alise Tīfentāle ; fotogrāfi: Leons Balodis u. c. ; tulkojums angļu valodā, Valdis Bērziņš. - Rīga : Neputns, 2011. - 167, [1] lpp. : il. - (Studijas bibliotēka). - Ietver bibliogr. un rād. - Teksts paralēli latviešu un angļu val.
        ISBN 978-9984-8078-5-0.

 

Zajančkauska, Zane.
    Ziemassvētki : ilustrēta zināšanu grāmata / Zane Zajančkauska, Ingrīda Pičukāne. - [B. v.] : BALTIC BUSINESS NETWORK, 2011. - 42 lpp. : il.
        ISBN 978-9984-494-33-3. - ISBN 005111115924.

 

Zeile, Pēteris.
    Latgale un tās ļaudis / Pēteris Zeile. - 2. atkārtots izdevums. - Rēzekne : Latgales kultūras centra izdevniecība, 2011. - 316 lpp. : il., portr. - Bibliogrāfija: 316 lpp.
        ISBN 978-9984-292-08-3.

 

Бердяев, Николай(Николай Александрович).
    Русская идея / Н. Бердяев. - Харьков : ФОЛИО ; Москва : АСТ, 2002. - 615, [1] с. ; 21 см. - (Вершины человеческой мысли).
        ISBN 966-03-0729-2. - ISBN 5-17-001047-8.

 

Гейдж, Рэнди.
    Как пострить многоуровневую денежную машину / Рэнди Гейдж ; пер. с англ. В. В. Егорова. - Москва : ФАИР-ПРЕСС ; Гранд, 2004. - 378, [2] с. : ил., табл. ; 21 см. - (Золотой фонд MLM). - Ориг. назв.: Gage, Randy. How to build a multi-level money machine.
        ISBN 5-8183-0734-4.

 

Образцов, Петр(Петр Алексеевич).
    Азбука шамбалоидов : от создателя антиМУЛДАШЕВа : Мулдашев и все-все-все... / Петр Образцов. - Москва : Яуза ; Пресском, 2005. - 285, [1] с.
        ISBN 5-9808303-8-3.

 

Руэ, Джен.
    Воспламенись! / Джен Руэ ; пер. с англ. И. Фоминой. - Москва : ФАИР-ПРЕСС ; Гранд, 2006. - 98, [4] с. ; 21 см. - (Золотой фонд MLM). - Ориг. назв.: Ruhe, Jan. Fire up!.
        ISBN 5-8183-1013-2.

 

Силуан, Антонов Семен Иванович.
    Псалмы ; Молитвы / Преподобный Силуан Афонский. - 2. изд., стер. - Москва : Свято-Филарет. моск. высш. правосл.-христ. шк. изд-во, 2003. - 141, [2] с. : ил., портр. ; 14 см.
        ISBN 5-89100-046-6.

 

Синельников, Валерий Владимирович.
    Практический курс доктора Синельникова : как научиться любить себя / Валерий Синельников, С. Слободчиков. - Москва : Центрполиграф, 2005. - 201 с. - (Тайны подсознания).
        ISBN 595241673X.

 

Синельников, Валерий Владимирович.
    Путь к богатству : как стать и богатыми, и счастливым / Валерий Синельников. - Москва : Центрполиграф, 2005. - 204 с. - (Тайны подсознания).
        ISBN 5-9524129-4-7.

 

Фрай, Рон.
    Задайте правильные вопросы - и Вы наймете на работу самых лучших / Рон Фрай ; пер. с англ. А. Н. Степановой. - Москва : Рипол классик, 2006. - 223 с. : ил. - (Карьероlogy).
        ISBN 5-7905-4378-2.

 

Хилл, Наполеон.
    План достижения успеха : 365 идей о том, как сделать каждый свой день удачным / Наполеон Хилл ; пер. с англ. Л. М. Щукина. - Минск : Попури, 2007. - 231 с.
        ISBN 978-985-15-0008-2.

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Brontē, Šarlote.
    Pilsētiņa : [romāns] / Š. Brontē ; no angl. val. tulk. D. Dreika. - Rīga : Daugava, [2011]. - 381 lpp. - (XIX gadsimta klasiķi). - Oriģ. nos.: Villette.
        2. grāmata.
        ISBN 978-9984-410-55-5.

 

Eko, Umberto.
    Prāgas kapsēta / Umberto Eko ; no itāļu valodas tulkojusi Dace Meiere. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2011. - 482, [6] lpp. : il., faks. - Oriģ. nos.: Cimitero di Praga.
        ISBN 978-9984-233-74-1.

 

Filipsa, Sūzana Elizabete.
    Dienvidu roze / Sūzana Elizabete Filipsa ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, [2011]. - 408, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Just imagine.
        ISBN 978-9984-355-80-1.

 

Grendāls, Jenss Kristians.
    Klusums oktobrī / Jenss Kristians Grendāls ; no dāņu valodas tulkojusi Dace Deniņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 295 lpp. - Oriģ. nos.: Tavshed i oktober.
        ISBN 978-993-400-302-8.

 

Ikstena, Nora.
    Dzīves svinēšana [Skaņu ieraksts] : romāns : [lasījumi] / Nora Ikstena. - [Rīga] : Apostrofs, 2009. - 1 skaņu CD (3:19) : digitāls, stereo ; 12 cm. + 1 brošūra (8 lpp.). - (Klausāmgrāmata). - Mp3 formātā. - Ieraksts tapis Radio Naba studijā.
        Saturs: Atvadu rīts ; Dzīves svinēšana ; Nevainīgā bēgle ; Bezjēdzības rūgtā smarža ; Marcipāna laime ; Bads un reibums ; Eņģeļa spārniņi ; Intīmā māsa ; Priecīga mums ir šī diena.
        ISBN 978-993-480-338-3.

 

Klēra, Kasandra.

    Kaulu pilsēta / K. Klēra ; no angl. val. tulk. Ina Strautniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 510, [2] lpp. - (The mortal instruments ; 1. grāmata). - 7-9. - Oriģ. nos.: City of bones.

        ISBN 978-993-402-172-5.

 

Kristers, Sems.
    Stounhendžas mantojums / Sems Kristers ; no angļu valodas tulkojusi Māra Poļakova. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 406, [2] lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Oriģ. nos.: Stonehenge legacy.
        ISBN 978-993-402-123-7.

 

Langa, Liāna.

    Skatiens [Skaņu ieraksts] : dzeja_etno džezs = Glances : poetry_ethno jazz : [lasījumi] / dzeja, balss Liāna Langa ; mūziku izp.: Domicella Ļīpeņa (balss), Ilze Grunte (ģitāras, kavala, grabuļi, svilpe, vargans), Andris Grunte (elektriskais bass) u.c. ; skaņu ieraksta režija un mix: Eino Kolists, Ainārs Majors ; aranž., prod.: Zane Šmite, Ilze Grunte. - [Rīga] : Apostrofs, 2011. - 1 kompaktdisks + 31 lpp. - Pielikumā: CD anot. latv., angļu val., dzeja angļu val. 31 lpp. - Ierakstīts studijā "We Love Sound".

        Saturs: Soka muote nūmierdama / latv. tautasdz. Bezgala ilgu skatieni mijas ar bezgala skumju skatieniem / L.Langa. Zinu, zinu savu sētu / latv. tautasdz. 23.jūlijs. Nakts. Tieši pa kreisi no manas guļamistabas / L.Langa. Tumša nakte, zaļa zāle / latv. tautasdz. Ļauj man ar skropstas adatu atmiņā ierakstīt vasaras vēju / L.Langa. Pa kam var pazeit / latv. tautasdz. Latvijā novembris tumsu lej apziņas krūzēs / L.Langa. Dzīvoš' ilgi, nedzīvošu / latv. tautasdz. Šie ir pēdējie rudens darbi, tu teici, tālāk būs ziema / L.Langa. Kas tur skaisti gavilēj' / latv. tautasdz. Melnie caurumiņi, kur iebēgt / L.Langa. Soka muote nūmierdama / latv. tautasdz. Straujš vējš iegriežas naktī un burza peļķu ledu / L.Langa. Man bij' viena raiba pupa / latv. tautasdz.

 

Morpurgo, Maikls.
    Kara zirgs / Maikls Morpurgo ; no angl. val. tulk. Laura Freidenfelde. - Rīga : Jumava, [2012]. - 164 lpp. - 7-9.
        ISBN 978-993-411-022-1.

 

Nesbē, Jū.
    Atriebes dieviete / Jū Nesbē ; no norvēģu valodas tulkojusi Raita Kozlovska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 494, [2] lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Oriģ. nos.: Sorgenfri.
        ISBN 978-993-402-159-6.

 

O'Konors, Džozefs.
    Mūza / Džozefs O'Konors ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Kalnciema. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 301, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Ghost light.
        ISBN 978-993-401-865-7.

 

Vitmens, Valts.
    Leaves of grass = Zāles stiebri : dzejas izlase / Volts Vitmens ; sastādītājs un priekšvārda autors Kārlis Vērdiņš ; atdzejotāji: Elmārs Apse u. c. - Rīga : Neputns, [2011]. - 215 lpp. - Bibliogrāfija: 17. lpp. - Oriģ. nos.: Leaves of grass. - Teksts paralēli angļu un latviešu valodā.
        ISBN 978-9984-8078-8-1.

 

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Булгакова, Ирина.
    Черный завет / Ирина Булгакова. - Санкт-Петербург : Крылов, 2007. - 315, [1] с. ; 20 см. - (Мир фэнтези).
        ISBN 5-9717041-3-3.

 

Добеле, Людмила.
    Фантастин : рассказы ; Молоко вселенной : (фантастическая повесть) / Людмила Добеле. - Рига : Dzīvā pasaule, 2007. - 104 с. ; 15 см.
        ISBN 978-9984-391-86-1.

 

Каллентофт, Монс.
    Летний ангел : [роман] / Монс Каллентофт ; пер. с швед. Ю. Колесовой. - Москва : ЭКСМО ; Санкт-Петербург : Домино, 2011. - 429 с. - (Misterium).
        ISBN 978-5-699-52854-7.

 

Куатьэ, Анхель де.

    Всю жизнь ты ждала : первая скрижаль завета : [роман] / Анхель де Куатьэ. - Санкт-Петербург : Нева, 2004. - 187, [1] с : ил. ; 17 см. - (В поисках скрижалей ; Книга 2).

        ISBN 5-7654-3373-1.

 

Куатьэ, Анхель де.

    Схимник : [роман] / Анхель де Куатьэ. - Санкт-Петербург : Нева, 2004. - 187, [1] с : ил. ; 17 см. - (В поисках скрижалей ; Книга 1).

        ISBN 5-7654-3285-9.

 

Не родись красивой: Триумфальное возвращение / литературная обработка Т. А. Голубчиковой. - Москва : Премьера, 2007. - 349 с. - (Не родись красивой).
        ISBN 5-947191-93-8.

 

Нестерова, Наталья.
    Ты не слышишь меня : [роман, рассказы] / Наталья Нестерова. - Москва : АСТ ; Астрель, 2011. - 317 с.
        ISBN 978-5-17-074006-2. - ISBN 978-5-271-35475-5.

 

Полякова, Татьяна Викторовна.
    Неутолимая жажда : [роман] / Татьяна Полякова. - Москва : ЭКСМО, 2011. - 315 с. - (Авантюрный детектив).
        ISBN 978-5-699-52787-8.

 

Рэнкин, Иэн.
    Кошки-мышки : [роман] / Иэн Рэнкин ; пер. с англ. Н. Сперанской. - Москва : Иностранка, 2001. - 331 с. - (Лекарство от скуки). - Ориг. назв.: Hide and seek.
        ISBN 5-941450-38-9.

 

Сартр, Жан-Поль.
    Тошнота : роман / Жан-Поль Сартр ; пер. с фр. Юлианны Яхниной. - Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2004. - 255 с.
        ISBN 5-352-00378-7.

 

Селестин, Елена.

    Русский тип неврастенический / Е. Селестин. - Москва : Анаграмма, 2010. - 238, [1] с. ; 21 см. - (Романы без вранья).

        ISBN 978-5-903646-50-0.

 

Строганов, Михаил.
    Заклинатель дождя / Михаил Строганов. - Санкт-Петербург : Крылов, 2007. - 314, [1] с. ; 20 см. - (Мир фэнтези).
        ISBN 5-9717025-6-4.

 

 

Līdzīgi raksti

 

 

Nozaru literatūra

 

Albisetti, Valerio.

    Mīlestība : kā nodzīvot kopā visu mūžu / Valerio Albiseti ; no krievu val. tulk. Sandra Priedīte. - [Rīga] : Dzīvības Straumes, 2011. - 123 lpp.

        ISBN 9789984874036.

 

Benedikts, XVI, pāvests.
    Apustuļi un Jaunās derības liecinieki : pāvesta Benedikta XVI katahēzes / Pāvests Benedikts XVI ; tulk. Pauls Kļaviņš. - Rīga : Vox Ecclesiae, 2011. - 123 lpp. - 7-9.
        ISBN 9789934820236.

 

Brensons, Ričards.
    Kailā patiesība par biznesu : pasaulslavenā uzņēmēja piedzīvojumi / Ričards Brensons ; no angļu val. tulk. Daina Ozoliņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2010. - 311, [1] lpp. - Autortiesību atsauces: 301. lpp. - Alf. rād.: 302.-311. lpp. - Oriģ. nos.: Business Stripped Bare : adventures of global entrepreneur.
        Saturs: Cilvēki. Atrodi labus cilvēkus un ļauj viņiem vaļu ; Zīmols. Uzvelc karogu mastā! ; Piegāde. īpašā piegāde ; Mācīes no kļūdām un neveiksmēm. Ziņojums par bojājumu ; Inovācija. Biznesa dzinējspēks ; Privātuzņēmēji un vadība. Noturēt un palist vaļā ; Sociālā atbildība. Tikai bizness.
        ISBN 9789934010453.

 

Deičmane, Evelīna.
    Season Sorrow : latvijas ekspozīcija "Trauslā daba" Venēcijas biennālē, 53. Starptautiskajā mākslas izstādē : katalogs / tekstu aut.: Jānis Taurens, Norberts Vēbers, Evelīna Deičmane ; tulk.: Jānis Aniņš, Dace Akmene ; red. Līga Marcinkeviča ; māksl. Darja Meļņikova. - [B.v.] : Biennāle-2005, 200X. - 63 lpp. : il. - Teksts paralēli latv. un angļu val.
        Saturs: Jeux venitiens / J. Taurens. Drāma starp neredzamām skaņām mēmo attēlu priekšā / N.Vēbers. Pārejošas bēdas ; Agrākie darbi ; Biogrāfija / E.Deičmane.
        ISBN 9789934807107.

 

Fekseuss, Henriks.
    Dari, ko es vēlos : grāmata par ietekmēšanu / Henriks Fekseuss ; no zviedru valodas tulkojušas: Inese Dragūne, Anika Frīdenberga, Inga Grezmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 304 lpp. : il. - Oriģ. nos.: När du gör som jag vill.
        ISBN 9789934021374.

 

FK: [gadagrāmata]. - Rīga : KultKom, 2011. - 95 lpp. : il., fotogr. (dažas krās.). - 2006-2010. g. iznāca žurnāls: Foto Kvartāls. - Nos. no vāka.
        Nr.1/2011.
        ISBN 9789934825507.

 

Guščo, Jurijs.
    Ilgmūžības seifa 12 atslēgas jeb Pasaules pilsoņa dzīve / Jurijs Guščo ; no krievu valodas tulkojis Juris Miesnieks. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 429, [1] lpp. : graf., il., tab. - Oriģ. nos.: 12 ключей от сейфа долголетия.
        ISBN 9789934020643.

 

Inovācijas un Latvijas tautsaimniecība/ Elmārs Zelgalvis, Ligita Melece u. c. ; recenzenti: Staņislavs Keišs, Ingrīda Jakušonoka. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2011. - 167 lpp. : tab., diagr. - Bibliogrāfija: [152.]-161. lpp. - Teksts latviešu val., kopsavilkums angļu val.
        ISBN 9789984454153.

 

Kā nosargāt sava bērna dzīvību: padomi vecākiem par mazajiem līdz 6 gadu vecumam : +8 krāsojamie zīmējumi : ģimenes portāla www.mammamuntetiem.lv 1. grāmata / www.mammamuntetiem.lv ; il., vāka dizains Jānis Beķeris ; iekšlapu dizains Emīls Linga ; lit. red. Gunita Arnava ; priekšv:. Inga Akmentiņa-Smildziņa, Sindija Melušāne. - Rīga : Mammām un tētiem, 2011. - 65 lpp.

 

Kalnačs, Jānis.
    Rīgas dendijs un autsaiders : Kārlis Padegs / Jānis Kalnačs. - Rīga : Neputns, 2011. - 399, [1] lpp. : il. - Bibliogrāfija: 382.-383. lpp. un rād. - Kopsav. angļu val.
        ISBN 9789984807874.

 

Kadafi, Muammārs.

    Zaļā grāmata : trešās Vispasaules Teorijas politiskais aspekts / Muammārs Kadafi. - [B. v.] : I. Prūsis, A. Ozols, I. Verners, [2011]. - 141 lpp.

        ISBN 9789934826504.

 

Kroders, Oļģerts.
    Mēģinu būt atklāts : autobiogrāfisks stāsts divās daļās / Oļģerts Kroders. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 270 lpp. : il., portr. - Oļģerta Krodera režijas un lomas: [259.]-270. lpp.
        ISBN 9789934020506.

 

Mitrēvics, Miks.
    Trauslā daba = Fragile Nature : Venēcijas biennāle, 53.Starptautiskā mākslas izstāde : katalogs / Miks Mitrēvics ; tekstu aut.: Adams Budaks, Jānis Taurens, Norberts Vēbers, Miks Mitrēvics ; tulk.: Līva Ozola, Jānis Aniņš, Filips Birzulis ; red. Līga Marcinkeviča. - Latvija : Biennāle-2005, 200X. - 73, [7] lp. : il. - Teksts paralēli latv. un angļu val.
        ISBN 9789934807114.

 

Nagliņa, Agnese.
    Atjaunotas lietas / Agnese Nagliņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 32 lpp. : il. - (Rokdarbi ; 14). - 7-9.
        ISBN 9789934025044.

 

Nagliņa, Agnese.
    Dekupētas dāvanas / Agnese Nagliņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 32 lpp. : il. - (Rokdarbi ; 13).
        ISBN 9789934024986.

 

Ogres Svētā Meinarda Romas katoļu baznīcai 10: 1997-2007 / Ogres Svētā Meinarda Romas katoļu baznīca. - [Ogre] : [Ogres Svētā Meinarda Romas katoļu baznīca], [2011]. - 24 lpp.

 

Riekstiņa, Inga.
    Konfekšu pušķi : saldas un skaistas dāvanas visām dzīves situācijām / Inga Riekstiņa ; foto. Roberts Blumbergs. - Rīga : Jumava, [2011]. - 95 lpp. : il.
        ISBN 9789984389950.

 

Segliņš, Valdis.
    Senās Ēģiptes rakstu dārgumi : no Piramīdu tekstiem līdz Mirušo grāmatai / Valdis Segliņš. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2011. - 343 lpp. : il., kartes, tab. - Bibliogrāfija: 298.-305. lpp. - Teksts latviešu val., kopsavilkums angļu val.
        ISBN 9789984453729.

 

Suntažu Vissv. Trīsvienības Romas katoļu baznīca/ Ogres Svētā Meinarda Romas katoļu draudze ; tekstu apkopoja un sastādīja Diak. Renārs Circenis ; foto: Andris Linde, Līga Malāne, Lūcija Tumaša. - Ogre : Ogres Svētā Meinarda Romas katoļu draudze, [2010]. - 41 lpp.

 

Upmalis, Ilgonis.

    Latvija padomju militāristu varā : 1939-1999 / Ilgonis Upmalis, Ēriks Tilgass, Edmunds Stankevičs. - Rīga : Latvijas okupācijas izpētes biedrība, 2011. - 301 lpp. : il., faks., kartes., portr. + piel. (1 saloc. lp. karte). - Bibliogrāfija: rakstu beigās un personu rādītājs: 295.-299. lpp. - Pielikumā karte: "Latvija - PSRS karabāze = Latvia - USSR military base".

        ISBN 9789984493022.

 

Vēvere, Ineta.
    Meldru pinumi / Ineta Vēvere. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 32 lpp. : il. - (Rokdarbi ; 15).
        ISBN 9789934024979.

 

Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību/ Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija. - Rīga : LR Ekonomikas ministrija, 2011. gada jūnijs. - 138 lpp. : tab., sh.
    ISSN 1407-4095.

 

Карпушина, Светлана Владимировна.
    Норвежский язык за один месяц : самоучитель разговорного языка : начальный уровень / С. В. Карпушина, А. И. Усков. - Москва : АСТ ; Владимир : Астрель ; Восток-Запад ; ВКТ, 2011. - 155, [1] с. : табл. ; 17 см. - (Реальные самоучители иностранных языков : современный комплексный подход к самостоятельному изучению любого иностранного языка. Начальный уровень). - Библиогр. в конце кн. - На обл. авт. не указаны.
        ISBN 9785170558612. - ISBN 9785271281099.

 

Кожурин, Кирилл Яковлевич.
    Духовные учителя сокровенной Руси / К. Кожурин. - Москва : Питер ; Санкт-Петербург, 2007. - 312 с. : ил. - (Лабиринты истории).
        ISBN 5469014061.

 

Макияж и уход за кожей: самоучитель / авт.-сост. Т. Яковлева, О. Ларина, Л. Ахмадулина. - Москва : ЭКСМО, 2010. - 223 с. : ил.
        ISBN 9785699397129.

 

Небесные покровители Санкт-Петербурга: [сборник] / сост. Ольга Сергеевна Надпорожская. - Санкт-Петербург : Нева, 2003. - 342,[1] с., [16] л. ил., цв. ил., портр. ; 25 см. - Библиогр. в конце ст. - На обл.: 300-летию Санкт-Петербурга посвящается.
        ISBN 5765429114. - ISBN 5224047544.

 

Ранадиве, Вивек.
    Предвидение : новая эволюционная упреждающая модель бизнеса : не упустите возможность узнать, как подготовить свою компанию к грядущим изменениям! / Вивек Ранадиве ; пер. с англ. А. В. Гарбарук. - Москва : Эксмо, 2008. - 238 с. : ил. ; 21 см. - (В духе времени). - Ориг. назв.: Ranadivé, Vivek. The Power to Predict. - Указ.
        ISBN 9785699243433.

 

Хинштейн, Александр Евсеевич.
    Сказка о потерянном времени : почему Брежнев не смог стать Путиным / А. Хинштейн. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2011. - 666, [3] с., [16] л. фот. : факс. ; 22 см. - Библиогр. в конце кн. - На обл. в подзаг.: впервые публикуется личный дневник Л. И. Брежнева.
        ISBN 9785373040211.

 

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Adlere, Elizabete.

    Zaudētās ilūzijas / Elizabete Adlere ; no angl. val. tulk. Valda Bērziņa. - Rīga : Kontinents, 1997. - 574 lpp. - (Pasaules bestsellers).

        ISBN 998451966X.

 

Aizpuriete, Amanda.
    Šonakt biju zaļš putns : no dienasgrāmatas portālā "Draugiem.lv" / Amanda Aizpuriete ; fotogrāfs Jānis Kreicbergs. - Rīga : Pētergailis, [2011]. - 126, [1] lpp. : il.
        ISBN 9789984333489.

 

Akmentiņš, Andris.
    Zemeņu blūzs : dzejas izlase / Andris Akmentiņš. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 117, [1] lpp. : il.
        ISBN 9789934020490.

 

Andžāne, Veneranda.
    Basām kājām... : [dzeja] / Veneranda Andžāne. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2011. - 91 lpp.

 

Devero, Džūda.

    Karaļa sala : romāns / Džūda Devero ; no angl. val. tulk. Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, [2011]. - 378 lpp.

        ISBN 9789984355795.

 

Mēs. XX gadsimts : stāstu krājums/ Ilze Jansone, Inga Žolude, Andra Neiburga, Kristīne Želve, Nora Ikstena, Gundega Repše, Ieva Melgalve, Inga Ābele, Dace Rukšāne, Andra Manfelde, Maira Asare, Laima Muktupāvela ; redaktors Guntis Berelis ; priekšvārdu sarakstīja Gundega Repše, Valters Nollendorfs. - Rīga : Dienas Grāmata, 2011. - 272 lpp. : il., ģīm.
        ISBN 9789984847863.

 

Ness, Patriks.
    Nazis, ko neatlaist / Patriks Ness ; no angļu valodas tulkojusi Daina Ozoliņa. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, [2011]. - 452, [1] lpp. - 7-9. - Oriģ. nos.: Knife of never letting go. - Triloģijas "Haosa spēle" 1. grāmata.
        ISBN 9789934022340.

 

Transtremers, Tomass.
    Dzeja / Tomass Transtremers ; no zviedru valodas atdzejojuši Juris Kronbergs un Guntars Godiņš ; priekšvārda autors Juris Kronbergs. - Rīga : Mansards, 2011. - 286, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Dikter.
        ISBN 9789984872087.

 

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Ахерн, Сесилия.
    Время моей жизни : роман / Сесилия Ахерн ; пер. с англ. Людмилы Гурбановской. - Москва : Иностранка, 2012. - 463 с. - Ориг. назв.: The time of my life.
        ISBN 9785389027749.

 

Донцова, Дарья Аркадьевна.
    Гений страшной красоты : роман / Дарья Донцова. - Москва : ЭКСМО, 2011. - 350 с. - (Любительница частного сыска Даша Васильева).
        ISBN 9785699530908.

 

Криницкий, Марк.
    Маскарад чувства : [роман] / Марк Криницкий. - Москва : Гелеос, 2008. - 392 с. - (Русский любовный роман).
        ISBN 581890170X.

 

Сарду, Ромэн.

    Прости грехи наши / Ромэн Сарду ; пер. с фр. Владислава Ковалива. - Харьков : Клуб семейного досуга ; Белгород, 2011. - 445 с.

        ISBN 9789661413565. - ISBN 9785991016223. 

 

Устинова, Татьяна Витальевна.
    Всегда говори "Всегда" - 3 / Татьяна Устинова, Ольга Степнова. - Москва : ЭКСМО, 2012. - 349, [1] с.
        ISBN 9785699547272.

 

Хартли, Э. Дж.
    Прожорливое время / Э. Дж. Хартли ; пер. с англ. С. М. Саксина. - Москва : Эксмо ; Санкт-Петербург : Домино, 2012. - 427, [2] с. ; 22 см. - (Мастера детектива).
        ISBN 9785699540266.

 

Шилова, Юлия Витальевна.
    Мое сердце ставит точку, или Любовь в инете не для слабонервных : [роман] / Юлия Шилова. - Москва : Полиграфиздат ; Астрель, 2012. - 317 с.
        ISBN 9785271391651. - ISBN 9785421529316.

 

 

Līdzīgi raksti

 

 

 

Nozaru literatūra

 

Benedikts, XVI, pāvests.

    Priesteru kalpojums : pāvesta Benedikta XVI katahēzes priesterības gada ietvaros / Benedikts XVI ; tulk. Mihails Volohovs. - Rīga : Vox Ecclesiae, 2011. - 79 lpp.

        ISBN 978-993-482-022-9.

 

Blaua, Līga.
    Jānis Paukštello. Tintē, bet balts : tintē, bet balts / Līga Blaua. - Rīga : Jumava, 2011. - 183, [1] lpp. : il.
        ISBN 978-993-411-033-7.

 

Endrūzs, Teds.
    Kā dziedināt ar krāsām / Teds Endrūzs ; no angļu valodas tulkojusi Ingrīda Krūmiņa. - Rīga : Jumava, [2011]. - 135, [1] lpp. : il. - Bibliogr.: [136.] lpp. - Oriģ. nos.: How to heal with color.
        ISBN 978-9984-389-70-7.

 

Hofs, Jāns Gunnars.
    Meditatio adventus [Audiovizuāls materiāls] : meistarklase džeza pedagoģijā un koncerts / Jāns Gunnars Hofs. - Rīga : Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, 2011. - 2 DVD (133) : krāsa, skaņa ; 12 cm + teksta piel. ([4] lpp.). - DVD video, PAL, dolby digital, 4:3. - Dzied angļu un latīņu val. - Piel. anot. latviešu val.
        Saturs: 1. DVD. Meistarklase džeza pedagoģijā (00:35) ; 2. DVD. Meistarklases džeza pedagoģijā koncerts: koncerta 1. daļa (00:48) ; koncerta 2. daļa (00:50).
        ISBN 978-993-482-150-9.

 

Kalniņa, Rasma.
    Homeopātija ģimenei : viss, kas jāzina par homeopātiskām zālēm / Rasma Kalniņa. - Rīga : Jumava, [2011]. - 93, [2] lpp. : il.
        ISBN 978-9984-389-23-3.

 

Morozova, L.
    Starp karmu un likteni / L. Morozova, S. Morozovs ; tulkojusi Marita Freija. - Rīga : Vieda, 2011. - 223, [1] lpp. : il. - Bibliogrāfija: 221. lpp. - Oriģ. nos.: Между кармой и судьбой.
        ISBN 978-9984-7825-9-1.

 

Pošeiko, Solvita.
    Latgaliešu valoda Eiropas reģionālo un minoritāšu valodu kontekstā / Solvita Pošeiko, Sanita Lazdiņa, Heiko F. Marten. - Rēzekne : Rēzeknes Augstskola, 2011. - 12 lpp. : il.
        ISBN 978-9984-440-80-4.

 

Šēnhers, Kristofs.
    Meistarklase džeza mūzikas pedagoģijā un koncerts [Audiovizuāls materiāls] / Kristofs Šēnhers. - Rīga : RPIVA, 2010. - 2 DVD (171:27) : krāsa, skaņa ; 12 cm + teksta piel. ([4] lpp.). - DVD video, PAL, dolby digital, 4:3. - Dzied angļu un latīņu val. - Piel. anot. latviešu val.
        Saturs: 1. DVD. Mazā džeza meistardarbnīca (57:13) ; Koncerta mēģinājuma izlase RPIVA (15:05) -- Koncerta mēģinājuma izlase Lielajā Ģildē (21:31) -- 2. DVD. Stolen moments / Oliver Nelson (5:12) -- Concentrate on you / Cole Porter (4:23) -- Long ago and far away / Jerome Kern (3:50) -- You've changed / Bill Cary (5:51) -- Notes from the underground / Ivan Lins (3:18) -- Fragmenti no operas "Porgijs un Besa" / Džordžs Geršvins (12:30) -- Now's the time (3:36) ; Missa in tempore incerto / Christoph Schönherr (26:45).

 

Via Latgalica: humanitāro zinātņu žurnāls / Rēzeknes Augstskolas Letonikas institūts. - Rēzekne : Rēzeknes Augstskola, 2010. - 172 lpp. : il., portr., sh. - Kopsav. angļu valodā. - Ietver daļu teksta latgaliešu dialektā.
        Nr. 3.
        ISBN 16915569.

 

"Volūdu ekologeja Baļtejis jiurys regionā: regionaluos volūdys globalizacejis laikūs", storptautyskuo latgalistikys konfereņce. (3 : 2010 : Greisvalde, Vācija).
    Volūdu ekologeja Baļtejis jiurys regionā: regionaluos volūdys globalizacejis laikūs : konfereņce veļteita Fraņča Kempa kulturviesturiskuos skicis "LatgaliešI" symts godim : 3. storptautyskuo latgalistikys konfereņce : Greifsvaļde, 2010. goda 21.-22. oktobris / redakcejis kolegeja: Aleksejs Andronovs u.c. - Rēzekne : Rēzeknes Augstskola, 2011. - 277 lpp. : faks., graf., il., kartes, tab. ; 21 cm. - (Latgalistikys kongresu materiali , 1691-5569 ; 3). - Ietver bibliogr. rakstu beigās. - Teksts latviešu, latgaliešu, vācu un angļu val., kopsavilkumi latviešu, angļu, krievu val. - Virstit.: Ernsta Morica Arndta Greifsvaļdis universitate, A. Mickeviča universitate Poznaņā, Latvejis Universitate, Rēzeknis Augstškola, Sanktpīterburgys Vaļsts Universitate.
        ISBN 16915569.

 

Baltic Comics Magazine: grafiski stāsti : [komiksi] / ed.: Ryan Sands, David Schilter, Sanita Muižniece. - [Rīga] : Biedrība Grafiskie stāsti, [2011] (Latvia). - 162 p. : col. il.
        Nr.9/november 2011. Female Secrets.
        ISBN 978-993-481-888-2.

 

Key data on learning and innovation through ICT at school in Europe 2011/ Eurydice. - Brussels : Eurydice, 2011. - 118 lpp. : il., kartes, tab. ; 30 cm. - (Eurydice). - Ietver bibliogrāfiju (91.-94. lpp.). - This document is published by the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA P9 Eurydice) : Titlp. 2. pusē.
        ISBN 978-92-920118-4-0.

 

Teaching reading in Europe: contexts, policies and practices / Eurydice. - Brussels : Eurydice, 2011. - 206 p. : il., kartes, tab. ; 30 cm. - (Eurydice).
        ISBN 978-92-920117-9-6.

 

Зеланд, Вадим.
    Трансерфинг реальности : [ступень 1-4] / Вадим Зеланд. - Санкт-Петербург : Весь, 2011. - 848 с. - На авантит.: Изд-во "Весь" - Добрые вести.
        ISBN 978-5-9573087-0-6.

 

Урбанович, Янис.
    Черновики будущего : Латвия 1934-1941 / Янис Урбанович, Игорь Юргенс, Юрис Пайдерс ; худож. Янис Карелис. - Рига : Балтийский форум, 2011. - 543 с. : ил.
        ISBN 978-9984-98849-8.

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Adlers-Olsens, Jusi.
    Sieviete būrī / Jusi Adlers-Olsens ; no dāņu valodas tulkojusi Dace Deniņa. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, [2011]. - 389, [1] lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Oriģ. nos.: Kvinden i buret.
        ISBN 978-993-402-203-6.

 

Degums, Arvis.
    Es esmu atvars, nebaidies : [dzeja] / Arvis Degums. - [B. v.] : Vītola izdevniecība, [2011]. - 111 lpp.
        ISBN 978-9984-8352-0-4.

 

Hāgena, Katarīna.
    Ābolu sēkliņu garša / Katarīna Hāgena ; no vācu valodas tulkojusi Irēna Gransberga. - Rīga : Jumava, [2011]. - 230, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Geschmack von Apfelkernen.
        ISBN 978-9984-388-97-7.

 

Ikstena, Nora.
    Starp divām durvīm : stāsti 1993-2011 / Nora Ikstena. - Rīga : Dienas Grāmata, 2011. - 288 lpp.
        ISBN 978-9984-8479-3-1.

 

Kā iznirst lībieši = Kui sūolobod līvlizt: [dzejoļu krājums] / sast., tulk. Valts Ernštreits ; māksl. Zane Ernštreite ; aut.: Žebers, Contra, Kivisildnik u.c. - Rīgo : Līvo Kultūr sidām, 2011. - 101, [2] lpp. : il. - Teksts paralēli lībiešu un latviešu val.
        ISBN 978-9984-494-20-3.

 

Koelju, Paulu.
    Alefs / Paulu Koelju ; no portugāļu valodas tulkojis Edvīns Raups. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2011. - 299, [1] lpp. : karte. - Oriģ. nos.: Aleph.
        ISBN 978-9984-233-67-3.

 

Lekberga, Kamilla.
    Akmeņkalis / Kamilla Lekberga ; tulk. Dace Andžāne. - Rīga : Jumava, 2011. - 359 lpp. - Oriģ. nos.: The stone cutter.
        ISBN 978-993-411-013-9.

 

Mežābele, Santa.
    Aiz loga dziedāja vējš / Santa Mežābele. - [B.v.] : Vītola izdevnicība, 2011. - 236 lpp.
        ISBN 978-9984-8353-4-1.

 

Suņs, Raibīs.

    Pyrma syltī / Raibīs Suņs. - [B. v.] : Kukuži, [2011]. - 142 lpp.

        ISBN 978-9984-494-09-8.

 

Stumbre, Lelde.

    Vasaras svelme / Lelde Stumbre ; il. Māra Rikmane. - Rīga : Lauku Avīze, 2011. - 189 lpp. : il. - (Lata romāns ; 12 (150).

        ISBN 978-9984-87817-1.

 

Svīre, Māra.
    Māsas : [romāns] / Māra Svīre. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 253, [1] lpp. - (Zvaigznes mazā klasika).
        ISBN 978-993-401-932-6.

 

Šepetis, Rūta.
    Starp pelēkiem toņiem / Rūta Šepetis ; no angļu valodas tulkojusi Silvija Brice. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 350 lpp.
        ISBN 978-993-402-238-8.

 

Velbeks, Mišels.
    Karte un teritorija : romāns / Mišels Velbeks ; no franču valodas tulkojis Dens Dimiņš. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2011. - 291, [2] lpp. - Oriģ. nos.: La carte et le territoire.
        ISBN 978-9984-233-70-3.

 

Želve, Kristīne.
    Meitene, kas nogrieza man matus : stāsti / Kristīne Želve ; māksl.: Ieva Stūre, Erlands Rubīns ; fotogr.: Agris Birzulis, Kārlis Freibergs, Didzis Kadaks u.c. - [Rīga] : Mansards, 2011. - 114, [3] lpp. : il.
        ISBN 978-9984-87222-3.

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Александрова, Наталья.
    Шашлык из трех поросят : [роман] / Наталья Александрова. - Москва : АСТ ; Владимир : Астрель ; ВКТ, 2011. - 316 с. - (Иронический детектив).
        ISBN 978-5-17-064625-8. - ISBN 978-5-271-29364-1. - ISBN 978-5-226-04242-3.

 

Бир, Грег.
    Эон : фантастический роман / Грег Бир ; пер. с англ. К. П. Плешкова. - Москва : Армада-Пресс ; Александр Корженевский, 2001. - 573 с. - (Опрокинутый мир).
        ISBN 5-309-00191-3. - ISBN 5-87917-113-2.

 

Блейк, Дженнифер.
    Запретные мечты : роман / Дженнифер Блейк ; пер. с англ. А. Кириченко. - Москва : Александр Корженевский ; ЭКСМО-Пресс, 1999. - 426 с. - (Кружево).
        ISBN 5-87917-063-2. - ISBN 5-04-003723-6.

 

Булгаков, Михаил Афанасьевич.
    Мастер и Маргарита : роман / М.Булгаков. - Москва : Профиздат, 2004. - 400 с. - (Литературные шедевры).
        ISBN 5-255-01437-0.

 

Герантиди, Олег.
    Превосходящими силами : [роман] / Олег Герантиди. - Москва : Яуза ; ЭКСМО, 2005. - 380, [1] с. ; 21 см. - (Красные звезды) (Героико-патриотическая фантастика).
        ISBN 5-699-11787-3.

 

Герролд, Дэвид.
    Дело для настоящих мужчин : фантастический роман / Дэвид Герролд ; пер. с англ. А. Кириченко. - Москва : Армада-пресс ; Александр Корженевский, 2001. - 540 с. - (Опрокинутый мир) (Цикл "Война с Хторром"). - Ориг. назв.: The War Against the Chtorr : A Matter for Man. - На обл. в подзаг.: Фантастика.
        ISBN 5-309-00097-6. - ISBN 5-87917-107-8.

 

Герролд, Дэвид.
    Сезон бойни : фантаст. роман / Дэвид Герролд ; пер. с англ. С. А. Петухова. - Москва : Армада-пресс ; Александр Корженевский, 2001. - 350 с. ; 21 см. - (Опрокинутый мир. Цикл "Война с Хторром"). - На обл. в подзаг.: Фантастика.
        ISBN 5-309-00142-5. - ISBN 5-87917-110-8.

 

Довыдовский, Кирилл Сергеевич.
    Каятан : роман / Кирилл Довыдовский. - Москва : Армада ; Альфа-книга, 2007. - 475 с. : ил. - (Магия фэнтези).
        ISBN 978-5-935569-85-3.

 

Донцова, Дарья Аркадьевна.
    Дьявол носит лапти : роман / Дарья Донцова. - Москва : ЭКСМО, 2011. - 350 с. - (Иронический детектив) (Виола Тараканова. В мире преступных страстей).
        ISBN 978-5-699-52411-2.

 

Зайцев, Михаил Георгиевич.
    Провокация : [фантастические романы] / Михаил Зайцев. - Москва : ЭКСМО, 2006. - 380 с. : ил. - (Абсолютное оружие).
        ISBN 5-699-17019-7.

 

Землякова, Наталия Геннадьевна.

    Карнавал в последние выходные августа : [роман] / Наталия Землякова. - Москва : АСТ ; Астрель, 2011. - 314, [1] с. : ил. ; 21 см.

        ISBN 978-5-17-072713-1. - ISBN 978-5-271-33098-8.

 

Казанцев, Кирилл.
    В негодяя стрелять приятно / Кирилл Казанцев. - Москва : ЭКСМО, 2011. - 349, [1] с. ; 21 см. - (Антикор Кирилла Казанцева). - На пер.: Антикоррупционная бригада.
        ISBN 978-5-699-49784-3.

 

Колодзейчак, Томаш.
    Последнее решение : роман / Томаш Колодзейчак ; пер. с польск. Е. П. Вайсброта. - Москва : АСТ, 2000. - 381, [1] с. - (Координаты чудес) (Современная фантастика).
        ISBN 5-17-004146-2.

 

Кук, Глен.
    Обрекающая : роман / Глен Кук ; пер. с англ. М. Б. Левина. - Москва : АСТ, 2000. - 318 с. - (Современная фантастика) (Координаты чудес).
        ISBN 5-17-002545-9.

 

Линдсей, Джоанна.
    Навеки : роман / Джоанна Линдсей ; пер. с англ. В. В. Комаровой. - Москва : АСТ, 2003. - 318 с. - (Шарм).
        ISBN 517006554X.

 

Луганцева, Татьяна Игоревна.
    Суженый-ряженый олигарх : [роман] / Татьяна Луганцева. - Москва : ЭКСМО, 2011. - 315 с. - (Детектив-позитив).
        ISBN 978-5-699-47731-9.

 

Машкова, Диана.
    Любовный треугольник / Диана Машкова. - Москва : ЭКСМО, 2011. - 315 с. : ил.
        ISBN 978-5-699-49097-4.

 

Скидневская, Ирина Владимировна.
    Звездные мальчики : фантастический роман / Ирина Скидневская. - Москва : Армада-Пресс, 2002. - 318 с. - (Опрокинутый мир).
        ISBN 5-309-00300-2.

 

Скидневская, Ирина Владимировна.
    Игры по-королевски : фантастический роман / Ирина Скидневская. - Москва : Армада-Пресс, 2002. - 346 с. - (Опрокинутый мир).
        ISBN 5-309-00301-0.

 

Сэйл, Шарон.
    В глубине сердца : роман / Шарон Сэйл ; пер. с англ. В. И. Ткаченко. - Москва : АСТ, 2000. - 316 с. - (Обольщение). - Ориг. назв.: Sharon Sala. Deep in the heart.
        ISBN 5-17-001034-6.

 

Тополь, Эдуард.

    Любожид : [роман] / Эдуард Тополь. - Москва : АСТ ; Астрель, 2012. - 499 с.

        ISBN 978-5-17-074913-3. - ISBN 978-5-271-38852-1.

 

Фантаски, Бет.
    Химия чувств : Тинктура доктора Джекила : [роман] / Бет Фантаски ; пер. с англ. Ю. Федоровой. - Москва : РИПОЛ классик, 2011. - 446, [1] с. - (Неотраженные). - Ориг. назв.: Jekel Loves Hyde.
        ISBN 978-5-386-03202-9.

 

 

 

Līdzīgi raksti