Nozaru literatūra

 

Apceļo Baltijas ezeru zemi/ kartogrāfija: UAB Vingis, Jāņa sēta ; foto: A. Balanda, R. Jasinevičienė, J. Junevičus, A. Gončarovs, R. Leleckas, A. Lebeds, L. Mieželytė. - Mērogs nav uzrādīts. - [Krāslava] : Biedrība Eiroreģions "Ezeru zeme", [2007]. - 1 atlants ([32] lpp. spirālē) : 26 krās. Kartes.

 

Blinovs, Edgars.
    "Gribu mīlestību. Īstu!" [Videoieraksts] : videofilma / Edgars Blinovs. - Rēzekne : b.i., 2010. - 1 DVD.

 

Čodrone, Pema.
    Lēciens nezināmajā : kā atbrīvoties no veciem ieradumiem un bailēm / Pema Čodrone ; no angļu valodas tulkojusi Nanete Neimane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. - 108, [2] lpp. - Oriģ. nos.: Taking the leap.
        ISBN 978-993-401-992-0.

 

Dziesmotā Latgale [Multimediju resurss] / Latgales Centrālā bibliotēka. - Daugavpils : Latgales Centrālā bibliotēka, 2001. - 1 DVD. - Pamatinformācija pieejama latgaliešu un krievu val.
        ISBN 978984980256.

 

Frenks, Prabals.
    Manipulācija ar cilvēkiem : pozitīvā pieeja / Prabals Frenks ; no angļu valodas tulkojusi Elita Līdumniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. - 166 lpp. : il. - Oriģ. nos.: People manipulation.
        ISBN 978-993-401-808-4.

 

Izdzeivuot pīdereibu [Audiovizuāls materiāls] : dzeive gleznuos : veļtejums O. Kūkuoja septiņdesmitgadei / Latgalīšu volūdys, literaturys i kulturys viesturis školuotuoju asociacejis nudybynuojums (LVLKSA) ; [filmas režisors] Voldemārs Ivdris ; [montāžas režisors] Māris Justs ; [komponists dziesmām ar A. Kūkoja tekstiem I. Gusāns] Sovvaļnīks. - [Rēzekne] : Latgalīšu volūdys, literaturys i kulturys viesturis školuotuoju asociacejis nudybynuojums (LVLKSA), 2011. - 1 DVD (32:30) : krāsa, skaņa ; 12 cm. - DVD video. - Dokumentāla videofilma.

 

Kristaps un ES [Videoieraksts] : dokumentālas filmas par Eiropas Savienību / Eiropas Savienības informācijas aģentūra ; Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā. - Rīga : Eiropas Savienības informācijas aģentūra ; Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā, 2007. - 1 DVD (63 min., 9 sek.) : skaņa, krāsa ; 11,5 cm. - Nosaukums no diska sākumlapas.
        Saturā: ES vēsture ; ES informācijas punkti ; ES Padome, Komisija, Parlaments un Tiesa ; Eiroklubi un līdzdalība.

 

Latviešu - čehu literāro sakaru pieci gadsimti = Pět staletí lotyšsko - českých literárních vztahů / text a bibliografie Pavel Štoll ; projekta kuratore Anda Lamaša. - Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2006. - 156 lpp. : il. - Ietver bibliogrāfiju. - Teksts paral. latviešu un čehu val. - Tête bêche formāts.
        1. daļa.

 

Liepiņš, Dainis.
    Mācīsimies dejot! : balles deju pašmācība / Dainis Liepiņš. - Rīga : Jumava, 2011. - 240 lpp. : il.
        ISBN 978-9984-389-54-7.

 

Literatūra - starpkompetenču un dialoga attīstītāja [Elektroniskais resurss] : skolotāja rokasgrāmata / [Rēzeknes Augstskola ; tulkotājs Juris Cibulis ; latviešu izdevuma redaktori: Ilga Šuplinska, Ingars Gusāns]. - Rēzekne : Rēzeknes Augstskola, 2010. - 1 CD-ROM ; 12 cm. - Pdf formātā. Failu apskatei pievienota Adobe Acrobat Reader programma. - Tulkots no angļu val.

 

Lorencs, Juris.
    Sarunas ceļā / Juris Lorencs. - Rīga : Jumava, 2011. - 215 lpp : il.,fotogr. +8 lp. krās.il. - (Aiz apvāršņa).
        ISBN 978-9984-389-52-3.

 

Rēzeknes rajons [Kartogrāfiskais materiāls] : tūrisma karte = tourism map / makets un foto: Aleksandrs Lebeds ; Rēzeknes rajona padome. - Mērogs [apm. 1:94,000]. - Rēzekne : Jāņa sēta, 2006. - 1 karte : krās. ; 45 x 40 cm, lp. 48 x 69 cm, saloc. 24 x 14 cm. - Teksts un apzīmējumi latviešu un angļu val. - Ietver papildkarti, tekstu, rādītāju, attālumu tabulu un krās. fotogr.

 

Versija [Audiovizuāls materiāls] : LNO. - Rīga : LNO, 2005. - 1 DVD (ap 60 min.) : skaņa, krāsa ; 12 cm. - Ekrāna formāts 4:3 ; skaņa: LPMC stereo.

 

Vides politikas un integrācijas programma Latvijā [Audiovizuāls materiāls] = Environment policy integration programme in Latvia / eea grants, VARAM. - [Rīga : Hansa Media, 2011]. - 1 DVD (44 min.) : krāsa, skaņa ; 12 cm + teksta piel. (8 lp. : il. ; 12 cm.). - Paralēli latviešu un angļu val.

 

Belarus. Facts. 2010 [Videoieraksts] / Ministry of Foreign Affairs of the Republoc of Belarus. - Minsk : BeITA, [2010]. - 1 optiskais disks.

 

Welcome to the Czech Republic [Elektroniskais resurss] = Vítá Vas Česká republika = Добро пожаловать в Чешскую Республику = La République tchéque vous souhaite la bienvenue = La República Checa le da la bienvenida = Die Tschechische Republik heißt Sie willkommen / Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic. - Praha : Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic, 2005. - 1 CD-ROM ; 12 cm. - Configuration : Windows 98SE, Windows NT, Windows XP, Windows Me ; Minimal configuration : Pentium 800 MHz, 128 MB RAM, CD-ROM drive 8x, resolution 1024x768 ; Recommended configuration : Pentium 1,2 GHz, 256 MB RAM, CD-ROM drive 32x, resolution 1024x768, Audio Card. - Teksts angļu, čehu, franču, vācu, krievu un spāņu val.

 

Добычинский сборник-2/ ред. Ф. П. Федорова ; ДПУ. Кафедра русской литературы и культуры. - Daugavpils : Saule, 2000. - 139 c.
        ISBN 9984-14-124-1.

 

Добычинский сборник-3/ ред. Ф. П. Федорова ; ДПУ. Кафедра русской литературы и культуры. - Daugavpils : Saule, 2001. - 193 c.
        ISBN 998414156X.

 

Еврейская Латвия: краткий путеводитель / составитель Елена Шпунгина ; фотограф Инета Мазкалниня. - Рига : Совет еврейских общин Латвии, 2008. - 64 с. : ил., карт. ; 20 см. - Загл. с обложки.
        ISBN 978-993-480-555-4.

 

Коляда, Михаил Георгиевич.
    Научные открытия и чудеса техники в истории человечества / М. Г. Коляда. - Донецк : БАО, 2007. - 351 с. : ил. - (Интересно о необычном).
        ISBN 966-338-544-8.

 

Региональные Чудские чтения: сборник материалов 2007-2009 / ред.-сост. Т. Е. Наместникова ; Псковская областная научная библиотека, Гдовская районная центральная библиотека, Региональный центр чтения. - Псков : ЛОГОС, 2010. - 163 с.

 

Рудзитис, Янис.
    Контактная механика поверхностей : в 2-х частях / Янис Рудзитис ; Рижский технический университет. Институт технологии машиностроения. - Рига : Рижский технический университет, 2007. - 193 с. : ил. - Включает библиогр.
        Часть 1. Параметры профиля шероховатости поверхности.
        Микротопография шероховатости поверхности.
        ISBN 978-9984-99641-7.

 

Рудзитис, Янис.
    Контактная механика поверхностей : в 2-х частях / Янис Рудзитис ; Рижский технический университет. Институт технологии машиностроения. - Рига : Рижский технический университет, 2007. - 217 с. : ил. - Включает библиогр.
        Часть 2. Микротопография шероховатости поверхности.
        Микротопография шероховатости поверхности.
        ISBN 978-9984-99642-4.

 

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Aljende, Izabela.
    Garu nams / Isabella Aljende ; no spāņu valodas tulkojusi Guna Pigita. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 526, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Casa de los espíritus.
        ISBN 978-993-400-695-1.

 

Bahs, Ričards.

    Tilts pāri mūžībai : romāns / Ričards Bahs ; no angļu val. tulk. Daina Borovska. - 2. izd. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. - 303, [1] lpp. - (Ķengura grāmata). - Oriģ. nos.: The bridge across forever.

        ISBN 978-9984-406-28-2.

 

Di Morjē, Dafne.
    Ābele / Dafne di Morjē ; no angļu valodas tulkojusi Agate Vilde. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 92, [1] lpp. - (Zvaigznes mazā klasika). - Oriģ. nos.: Apple tree.
        ISBN 978-993-400-528-2.

 

Eriksone, Kerola.
    Marijas Antuanetes dienasgrāmata : [romāns] / Kerola Eriksone ; no angl. val. tulk. Diāna Smilga. - Rīga : Kontinents, 2011. - 394,[4] lpp. - Oriģ. nos.: The Hidden Diary of Marie Antoinette.
        ISBN 978-9984-355-64-1.

 

Filipsa, Sūzana Elizabete.
    Tauriņa efekts : romāns / Sūzana Elizabete Filipsa ; no angl. val. tulk. Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, [2011]. - 407 lpp. - Oriģ. nos.: Nobody's Baby but Mine.
        ISBN 978-9984-355-66-5.

 

Grišams, Džons.
    Šantāža / Džons Grišams ; no angļu valodas tulkojis Allens Pempers. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 461, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Associate.
        ISBN 978-993-401-841-1.

 

Keita, Lorena.
    Eņģeļu mīlestība / Lorena Keita ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Elsberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 470, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Torment. - "Eņģeļu nakts" triloģijas otrā grāmata.
        ISBN 978-993-402-043-8.

 

Kellija, Ketija.

    Tikai reizi dzīvē / Ketija Kellija ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa. - Rīga : Kontinents, 2011. - 432 lpp. - Oriģ. nos.: Once in a Lifetime.

        ISBN 978-9984-355-65-8.

 

Pīrsona, Alisona.
    Es nezinu, kā viņa to dara / Alisona Pīrsona ; no angļu valodas tulkojusi Vanda Tomaševiča. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 373, [2] lpp. - Bibliogr.: [375.] lpp. - Oriģ. nos.: I don't know how she does it.
        ISBN 978-993-402-246-3.

 

Reihsa, Ketija.

    Noslēpumainie kauli : [romāns] / Ketija Reihsa ; no angl. val. tulk. Jānis Markots. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 268 lpp. - Oriģ. nos.: Bare Bohes.

        ISBN 978-993-402-189-3.

 

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Акунин, Борис.
    Смерть на брудершафт : роман-кино / Борис Акунин ; худож. Игорь Сакуров. - Москва : АСТ ; Астрель, 2011. - 426, [19] с. : ил., портр. - (Роман-кино). - "Смерть на брудершафт"- название цикла из 10 повестей в экспериментальном жанре «роман-кино», призванном совместить литературный текст с визуальностью кинематографа.
        Содерж.: Операция "Транзит" : фильма девятая ; Батальон ангелов : фильма десятая.
        ISBN 978-5-17-075257-7. - ISBN 978-5-271-37052-6.

 

Антропов, Петр (Петр Иванович).
    Я крещен старовером... / Петр Антропов. - Рига : б.и., 2010. - 51 с.

 

Браун, Сандра.
    Серая мышка : роман / Сандра Браун ; пер. с англ. Е. Лисиченко. - Москва : ЭКСМО, 2004. - 252 с. ; 17 см. - (Голос сердца).
        ISBN 5-699-04723-9.

 

Вересов, Дмитрий.
    Сны женщины : театральный роман в двух частях / Дмитрий Вересов, Евгений Хохлов. - Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : Астрель-СПб ; Владимир : ВКТ, 2011. - 246 с. - (Семейный альбом).
        ISBN 978-5-17-073375-0.

 

Вилье, Жерар де.
    Мисс Нокаут : романы : пер. с фр. / Жерар де Вилье. - Москва : Интердайджест, 1994. - 424 с. - (Строго секретно).
        Содерж.: Мисс Нокаут ; Рандеву в Сан-Франциско.
        ISBN 5-86595-100-9.

 

Гилберт, Элизабет.
    Последний романтик : [роман] / Элизабет Гилберт ; пер. с англ. Ю. Ю. Змеевой. - Москва : РИПОЛ классик, 2011. - 383 c. - (Есть, молиться, любить). - Ориг. назв.: The last American man.
        ISBN 978-5-386-03088-9.

 

Громов, Александр.
    Шаг влево, шаг вправо : роман / Александр Громов. - Москва : ЭКСМО, 2005. - 381 с. ; 17 см. - (Стальная крыса).
        ISBN 569912831X.

 

Добычин, Леонид (Леонид Иванович).
    Полное собрание сочинений и писем / Л. Добычин ; сост., вступ. ст., прим. В. М. Бахтина ; ред. А. К. Славинской, А. Ф. Белоусова. - Санкт-Петербург : Звезда, 1999. - 542 с., [8] л. фотогр.
        ISBN 5-7439-0042-6.

 

Донцова, Дарья Аркадьевна.
    Развесистая клюква Голливуда : роман / Дарья Донцова. - Москва : ЭКСМO, 2011. - 382 с. - (Иронический детектив ; Любимица фортуны Степанида Козлова).
        ISBN 978-5-699-43433-6.

 

Капор, Момо.
    Хроника потерянного города : Сараевская трилогия / Момо Капор ; пер. с сербского В. Н. Соколова. - Санкт-Петербург : Скифия, 2008. - 362, [2] с. ; 21 см. - (Славянская карта). - Ориг. назв.: Copojeвско трилогиjо.
        Содерж.: Хранитель адреса ; Последний рейс на Сараево ; Хроника потерянного города.
        ISBN 978-5-903463-14-5.

 

Купер, Александр.
    Ангел мой : роман-таблоид / Александр Купер. - Москва : Время, 2011. - 284, [3] с., [8] л. ил. ; 17 см. - (Документальный роман).
        ISBN 978-5-9691061-3-0.

 

Литвинова, Анна Витальевна.
    Прогулки по краю пропасти : [роман] / Анна Литвинова, Сергей Литвинов. - Москва : ЭКСМО, 2010. - 381 с. ; 17 см. - (Две звезды российского детектива).
        ISBN 978-5-699-38105-0.

 

Мопассан, Ги де.
    Любовь втроем : сборник : пер. с фр. / Ги де Мопассан ; вступ. ст. Исаака Бабеля. - Москва : Олма-Пресс, 1993. - 381, [2] с. - (Купидон).
        ISBN 5-87322-005-0.

 

Ондатже, Майкл.
    Дивисадеро / Майкл Ондатже ; пер. с англ. А. Сафронова. - Санкт-Петербург : Азбука, 2011. - 286, [1] с. ; 21 см. - (Цвет литературы) (Лауреат Букеровской премии). - Ориг. назСафроновв.: Divisadero.
        ISBN 978-5-389-02186-0.

 

Пендлтон, Дон.
    Поцелуй смерти : пер. с англ. / Дон Пендлтон. Экспресс в рай / Терри Стюарт. Тень маньяка / Роберт Блок. - Минск : Дайджест, 1992. - 389 с. - (Супер криминальный клуб).
        ISBN 5-8284-0013-4.

 

Петрушевская, Людмила Стефановна.
    Конфеты с ликером : (истории из жизни) / Людмила Петрушевская. - Москва : АСТ ; Астрель, 2011. - 315 c.
        ISBN 978-5-17-073894-6.

 

Рейтэ, Ене.
    Циклон "Блондинка" : роман / Енэ Рейтэ ; пер. с венг. Т. И. Воронкиной. - Москва : Phantom press, 1999. - 256 с. ; 17 см. - (Мышьяк и кружево).
        ISBN 5-86471-192-6.

 

Савицкий, Станислав Николаевич.
    Любовь до последней пули : [роман] / Станислав Савицкий. - Москва : ЭКСМО, 2003. - 285 с. ; 17 см. - (Русский бестселлер).
        ISBN 5-699-01282-6.

 

Серова, Марина Сергеевна.
    Смешные деньги : [повести] / Марина Серова. - Москва : ЭКСМО, 2004. - 317 с. ; 17 см. - (Телохранитель Евгения Охотникова).
        Содерж.: Смешные деньги ; С дальним прицелом.
        ISBN 5-699-07231-4.

 

Смит, Лиза Джейн.
    Запретная игра : [роман] / Л. Дж. Смит ; пер. с англ. А. Бабушкиной. - Москва : ЭКСМО ; Санкт-Петербург : Домино, 2011. - 270, [1] с.
        Книга 1. Охотник.
        ISBN 978-5-699-50783-2.

 

Сухов, Евгений Евгеньевич.
    Генералы шального азарта / Евгений Сухов. - Москва : ЭКСМО, 2011. - 350 с. - (Я - вор в законе).
        ISBN 978-5-699-49666-2.

 

Сухов, Евгений Евгеньевич.
    Короли блефа / Евгений Сухов. - Москва : ЭКСМО, 2011. - 350 с. - (Я - вор в законе).
        ISBN 978-5-699-48335-8.

 

Шилова, Юлия Витальевна.
    С пляжа к алтарю, или Танго курортной страсти / Юлия Шилова. - Москва : АСТ ; Владимир : Астрель ; ВКТ, 2011. - 317 с. - (http://shilova.ast.ru).
        ISBN 978-5-17-073981-3. - ISBN 978-5-17-073987-5.

 

 

 

Līdzīgi raksti

 

 

 

 

 

Nozaru literatūra

 

Bono, Edvards de.
    Kā gūt radošas idejas : 62 vingrinājumi domāšanas attīstīšanai / Edvards de Bono ; no angļu valodas tulkojusi Signe Skujeniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. - 169, [7] lpp. - Oriģ. nos.: How to have creative ideas.
        ISBN 978-993-401-960-9.

 

Dīpoldere, Annete.
    Filcēti adījumi : somas, cepures, aksesuāri / Annete Dīpoldere ; no vācu val. tulk. Sinda Krastiņa. - Rīga : Jumava, 2011. - 87 lpp. : il.
        ISBN 978-9984-389-57-8.

 

Kusiņš, Juris.
    Civilā aizsardzība : mācību līdzeklis / Juris Kusiņš, Gunta Kļava. - Mārupe : Drukātava, 2011. - 377 lpp. : il., tab., veidlapas. - Bibliogrāfija: 320.-323. lpp.
        ISBN 978-9984-85331-4.

 

Mestls, Bernhards.
    Šaoliņas mācība / Bernhards Mestls ; no vācu valodas tulkojusi Aija Jakoviča. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. - 240 lpp. - Oriģ. nos.: Shaolin. - Ietver rādītāju: 237.-240. lpp.
        ISBN 978-993-401-980-7.

 

Rožkalne, Regīna.
    Dārza ziedi : leģendas, ticējumi, ārstēšana / R. Rožkalne. - Rīga : Lietišķās apmācības centrs, 2011. - 252 lpp. : il. - Latīnisko nosaukumu saraksts: 250.-252. lpp.
        ISBN 978-993-481-177-7.

 

Šulca, Iveta.
    Tepat, Eiropā : pārdomas / Iveta Šulca. - Rīga : Lauku Avīze ; Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā, 2011. - 171 lpp. : il., karte, tab.
        ISBN 978-9984-8279-8-8.

 

Щеглов, Алексей.
    Записки эрзац-внука / Алексей Щеглов. - Москва : Захаров, 2011. - 334 с.
        ISBN 978-5-8159-1065-2.

 

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Aljende, Isabella.
    Sēpijas portrets / Isabella Aljende ; no spāņu valodas tulkojusi Dace Meiere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. - 409, [2] lpp. - Oriģ. nos.: Retrato en sepia.
        ISBN 978-993-401-330-0.

 

Feibers, Mišels.
    Ziedlapiņas tumši sārtās un baltās / Mišels Feibers ; no angļu valodas tulkojusi Alda Vāczemniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 1118, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Crimson petal and the white.
        ISBN 978-9984-402-97-0.

 

Garsija, Kami.
    Skaistā tumsa : romāns / Kami Garsija, Mārgareta Stola ; no angļu val. tulk. Aija Vālodze. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 559, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Beautiful Darkness.
        ISBN 978-993-401-891-6.

 

Mīda, Rišela.
    Vampīru akadēmija / Rišela Mīda ; no angļu valodas tulkojusi Laura Dreiže. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. - 351, [1] lpp. - (Pasaules bestsellers). - Oriģ. nos.: Vampire academy.
        ISBN 978-993-402-029-2.

 

Sagāna, Fransuāza.
    Esiet sveicinātas, skumjas / Fransuāza Sagāna ; no franču valodas tulkojusi Inta Geile. - Rīga : Jumava, 2011. - 108, [3] lpp. - Oriģ. nos.: Bonjour tristesse.
        ISBN 978-9984-389-46-2.

 

Verbērs, Bernārs.
    Tanatonauti / Bernārs Verbērs ; no franču valodas tulkojusi Maija Indraša. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 640 lpp. - Oriģ. nos.: Les Thanatonautes.
        ISBN 978-993-401-352-2.

 

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Аксенов, Даниил Павлович.
    Самозванец : роман / Даниил Аксенов ; худож. О. Юдин. - Москва : Армада ; Альфа-книга, 2009. - 444 с. : ил. - (Магия фэнтези).
        ISBN 978-5-9922032-1-9.

 

Архарова, Юлия Андреевна.
    Ночная гостья : роман / Юлия Архарова ; худож. О. Юдин. - Москва : Армада ; Альфа-книга, 2010. - 378 с. : ил. - (Магия фэнтези).
        ISBN 978-5-9922063-9-5.

 

Braun, Lilian Jackson.
    Кот, который плыл вверх по ручью : [роман] / Лилиан Джексон Браун ; пер. с англ. Е. З. Фрадкина. - Санкт-Петербург : Амфора, 2009. - 286 с. ; 17 см. - (Кот, который...).
        ISBN 978-5-367-01202-6.

 

Бруйе, Кристин.
    Коллекционер : [роман] / Кристин Бруйе ; пер. с фр. Марии Лазуткиной. - Москва : ЭКСМО, 2006. - 350, [1] с. ; 17 см. - (Анатомия детектива) (Инфернальный детектив). - Ориг. назв.: Ie Collectionneur.
        ISBN 5-699-16113-9.

 

Гарвуд, Джулия.
    Добрый ангел : [роман] / Джулия Гарвуд ; пер. с англ. В. С. Флоровой. - Москва : АСТ, 2003. - 398 c. ; 17 см. - (мини-Шарм).
        ISBN 5-17-020184-2.

 

Гармаш-Роффе, Татьяна.
    Голая королева / Татьяна Гармаш-Роффе. - Москва : ЭКСМО, 2010. - 351 с. ; 17 с. - (Детектив высшего качества).
        ISBN 978-5-699-42957-8.

 

Джеймс, Роби.
    Сильнее только страсть : [роман] / Роби Джеймс ; пер. с англ. Ю. С. Хазанова. - Москва : АСТ, 2004. - 318 с. ; 17 см. - (мини-Шарм).
        ISBN 5-17-022115-0.

 

Злато слово: поэзия : 825-летию средневекового исторического произведения "Слову о полку Игореве" посвящается / Библиотека международного альманаха "Славянские колокола". - Донецк : Каштан, 2010. - 461 с.
        ISBN 978-966-427-229-9.

 

Зыков, Виталий Валерьевич.
    Конклав Бессмертных. В краю далеком : роман / Виталий Зыков ; худож. О. Юдин. - Москва : Армада ; Альфа-книга, 2008. - 405 с. : ил. - (Магия фэнтези).
        ISBN 978-5-9922007-7-5.

 

Калугин, Алексей Александрович.
    Время лживой луны : роман / Алексей Калугин. - Москва : ЭКСМО, 2009. - 382 с. - (Абсолютное оружие).
        ISBN 978-5-699-32598-6.

 

Камерон, Стелла.
    Тот, кого ищут : роман / Стелла Камерон ; пер. с англ. О. В. Замятиной. - Москва : Центрполиграф, 2011. - 313, [1] с. - Ориг. назв.: A marked man.
        ISBN 978-5-227-02725-2.

 

Лем, Станислав.
    Солярис ; Эдем ; Непобедимый : пер. с польского / Станислав Лем. - Москва : АСТ ; Полиграфиздат, 2010. - 606 с. - (Зарубежная классика).
        ISBN 978-5-17-061751-7. - ISBN 978-5-403-02090-9. - ISBN 978-5-421-50621-8.

 

Макарова, Инета.
    Солнечный ветер / Инета Макарова. - Даугавпилс : [б. и.], 2011. - 107 с.
        ISBN 978-9984-492-29-2.

 

Макгоуэн, Энтони.
    Охота : [роман] / Энтони Макгоуэн ; пер. с англ. В. Майского. - Москва : АСТ ; Хранитель, 2007. - 317, [1] с. ; 20 см. - (Классический детектив). - Ориг. назв.: McGowan, Anthony. Stag hunt.
        ISBN 5-17-039406-3. - ISBN 5-9713377-5-0. - ISBN 5-9762153-1-9.

 

Марш, Найо.
    Заклятие древних маори : [роман] / Найо Марш ; пер. с англ. А. В. Санина. - Москва : АСТ ; Владимир : Астрель ; ВКТ, 2011. - 413 с. ; 17 см. - (Английский детектив: лучшее).
        ISBN 978-5-17-069590-4. - ISBN 978-5-271-31770-5. - ISBN 978-5-226-03411-4.

 

Незнанский, Фридрих Евсеевич.
    Свиданий не будет : [роман] / Фридрих Незнанский. - Москва : АCT ; Олимп, 1999. - 510 с. - (Господин адвокат).
        ISBN 5-7390-0808-5. - ISBN 5-237-01064-4.

 

Проханов, Александр Андреевич.
    Алюминиевое лицо : [роман] / Александр Проханов. - Санкт-Петербург : Амфора, 2011. - 255 с. - (Читать модно).
        ISBN 978-5-367-01903-2.

 

Рассохин, Александр Яковлевич.
    Сто стихотворений и еще двадцать пять / Александр Рассохин. - Резекне : [б. и.], 2011. - 185 с.

 

Ридинг, Марио.
    52, или Предсказание Нострадамуса : [роман] / Марио Ридинг ; пер. с англ. А. Бушуева, Т. Бушуевой. - Москва : АСТ ; Астрель, 2011. - 348, [2] с. - Ориг. назв.: The 52.
        ISBN 978-5-17-063128-5. - ISBN 978-5-271-33234-0.

 

Ридпат, Майкл.
    Последняя сделка : роман / Майкл Ридпат ; пер. с англ. Г. Б. Косова. - Москва : АСТ ; Люкс, 2004. - 445, [1] с. ; 17 см. - (Bestseller).
        ISBN 5-17-023664-6. - ISBN 5-9660011-1-1.

 

Смолл, Бертрис.
    Пленница судьбы : роман / Бертрис Смолл ; пер. с англ. Т. А. Перцевой. - Москва : АCT ; Транзиткнига, 2003. - 318 с. ; 17 см. - (Очарование) (мини-Шарм).
        ISBN 5-17-008301-7. - ISBN 5-9578032-4-3.

 

Сушинский, Богдан Иванович.
    Власов : Восхождение на эшафот : [роман] / Богдан Сушинский. - Москва : Вече, 2011. - 381, [2] с. - (Секретный фарватер).
        ISBN 978-5-9533560-5-3.

 

Хокинс, Карен.
    Подари мне поцелуй : роман / Карен Хокинс ; пер. с англ. Т. А. Зайцевой. - Москва : АСТ ; Транзиткнига, 2006. - 318 с. ; 17 см. - (мини-Шарм).
        ISBN 5-17-037016-4. - ISBN 5-9713234-2-3.

 

Харрисон, Ким.
    Как ни крути - помрешь : [роман] / Ким Харрисон ; пер. с англ. Е. Маликовой. - Москва : ACT ; Астрель, 2011. - 478 с. - Ориг. назв.: Every which way but dead.
        ISBN 978-5-17-061311-3. - ISBN 978-5-271-33732-1.

 

Шлинк, Бернхард.
    Три дня : [роман ] / Бернхард Шлинк ; пер. с нем. Инны Стребловой. - Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2010. - 254 с. - Ориг. назв.: Das wochenende.
        ISBN 978-5-9985109-4-6.

 

 

 

 

 

Līdzīgi raksti

 

 

 

 

 

 

 

 

Nozaru literatūra

 

Airaksinens, Timo.
    Filosofijas pamati / Timo Airaksinens ; no somu val. tulk. Maima Grīnberga-Preisa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2007]. - 136 lpp. : port. - (Špiķeris).
        Saturā: Filosofijas jēdziens ; Filosofijas virzieni ; Dižie filosofi ; Filosofijas termini.
        ISBN 978-9984-401-09-6.

 

Balode, Dina.
    Dzīvnieki cilvēku pasaulē / Dina Balode. - Rīga : Nordik, 2010. - 164, [2] lpp. : il. , fotogr.
        ISBN 978-9984-85414-4.

 

Delpers, Ēriks.

    Zelta graudi / Ēriks Delpers. - [B. v.] : Karaļa Kalna Fonds, 2011. - 263 lpp.

        ISBN 978-993-482-080-9.

 

Dillarda, Šerija.
    Mīlestība un intuīcija : māksla pilnveidot savas attiecības / Šerija Dillarda ; no angļu valodas tulkojis Kristaps Šoriņš. - Rīga : Jumava, 2011. - 247, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Love and intuition.
        ISBN 978-9984-389-41-7.

 

Ezotēriskā gadagrāmata, 2011/ sastādītāja Līga Zītara. - Rīga : Lauku Avīze, 2010. - 256 lpp. : il.
        ISBN 978-9984-8277-5-9.

 

Kastaņeda, Karloss.
    Dona Huana mācības : jaki indiāņu zināšanu ceļš / Karloss Kastaņeda ; no angļu valodas tulkojis Heinrihs Jubels. - Rīga : Jumava, [2011]. - 221, [2] lpp. - Oriģ. nos.: Teachings of Don Juan.
        ISBN 978-9984-388-05-2.

 

Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija.

    2010. gada publiskais pārskats / Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija. - Rīga : LR Aizsardzības ministrija, [2011]. - 56 lpp.

 

Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas deklarācijas pasludināšanas 20. gadadiena: 2010. gada 4. maijs / [Latvijas Republikas Saeima]. - Rīga : Latvijas Republikas Saeimas Kanceleja, 2010. - 29 lpp. : il.
        ISBN 978-9984-491-52-3.

 

Millere-Hohāgena, Ingeborga.

    Vai Montesori skola ir manam bērnam vispiemērotākā? / Ingeborga un Jirgens Milleri-Hohāgeni ; no vācu valodas tulkojusi Brigita Kabuce. - Rīga : Jumava, [2011]. - 118, [1] lpp. - Bibliogrāfija: 117.-[119.] lpp. - Oriģ. nos.: Montessori - das Richtige für mein Kind?.

        ISBN 978-9984-389-48-6.

 

Štekera, Monika-Marija.
    Kādas lielas mīlestības piedzīvojums : Terēze no Lizjē (1873.-1897.) : grāmata par jaunību, ne tikai jaunatnei / Monika-Marija Štekera. - Rīga : Rīgas Metropolijas kūrija, 2000. - 239 lpp. : il.

 

Talbots, Maikls.
    Hologrāfiskais Visums / Maikls Talbots ; no angļu valodas tulkojusi Inta Čerņavska. - Rīga : Jumava, [2009]. - 348, [1] lpp. : il. - Bibliogrāfija: 321.-[349.] lpp. - Oriģ. nos.: Holographic Universe.
        ISBN 978-9984-387-34-5.

 

Urbanovičs, Jānis.
    Nākotnes melnraksti : Latvija 1934.g-1941.g. / Jānis Urbanovičs, Igors Jurgens, Juris Paiders. - Rīga : Baltijas forums, 2011. - 448 lpp. : il., faks. - ietver bibliogrāfiju. - 7.-9.
        ISBN 978-9984-98848-1.

 

Веллер, Михаил Иосифович.
    Перпендикуляр / М. Веллер. - Москва : ACT ; Астрель, 2011. - 443, [2] с. : ил. ; 21 см.
        ISBN 978-5-17-072964-7. - ISBN 978-5-271-34107-6.

 

Сидорова, Галина Ивановна.
    Отделка бисером / Галина Сидорова. - Москва : Мир книги ; Ниола-Пресс, 2011. - 94, [1] с. : ил. ; 24 см. - (Мастер-класс по бисеру). - На обл. авт. не указан.
        ISBN 978-5-486-03906-5.

 

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Bauere, Inguna.
    Skolas Līze / Inguna Bauere. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 480 lpp. : il., fotogr.
        ISBN 978-993-401-875-6.

 

Brontē, Šarlote.
    Pilsētiņa : [romāns] / Š. Brontē ; no angl. val. tulk. D. Dreika. - Rīga : Daugava, [2011]. - 280 lpp. - (XIX gadsimta klasiķi). - Oriģ. nos.: Villette.
        1. grāmata.
        ISBN 978-9984-410-51-7.

 

Dreimanis, Teofīls.
    Straumē ierautie : [atmiņas] / Teofīls Dreimanis ; māksl. Teofīls Dreimanis. - Rīga : T. Dreimanis, 2002. - 247, [1] lpp., [8] lp. il. : il., ģīm.
        ISBN 9984-95152-9.

 

Garsija Markess, Gabriels.
    Patriarha rudens / Gabriels Garsija Markess ; no spāņu val. tulk. Voldemārs Meļinovskis. - Rīga : Liesma, 1992. - 251,[2] lpp.
        ISBN 5-410-01005-1.

 

Grišams, Džons.
    Firma : romāns / Džons Grišams ; no angļu valodas tulkojis Klāss Vāvere. - Rīga : Rija, 1994. - 427, [1] lpp. - (Cilpa). - Oriģ. nos.: The Firm.
        ISBN 9984-533-09-3.

 

Hariss, Tomass.
    Sarkanais drakons : saīsināts tulkojums / Tomass Hariss ; tulk. I. Dalbiņa. - Rīga : Ieviņa, 1994. - 312 lpp. - (Detektīvs).
        ISBN 9984-90271-4.

 

Kurts-Mālere, Hedviga.
    Bailes no laulības : romāns / Hedviga Kurta-Mālere ; no vācu val. tulk. Vita Bērziņa. - Rīga : Artava, [1994]. - 186, [1] lpp.
        ISBN 998452924X.

 

Lesinga, Dorisa.
    Zeltītā piezīmju grāmata / Dorisa Lesinga ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Kalnciema. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 734, [2] lpp. - Oriģ. nos.: Golden notebook.
        ISBN 978-993-401-100-9.

 

Mauriņš, Osvalds.
    Otrā mīla / Osvalds Mauriņš. - [Gulbene] : Vītola izdevniecība, [2011]. - 136 lpp.
        ISBN 978-9984-8352-1-1.

 

Norta, Freja.
    Savvaļas ķirši : [romāns] / Freja Norta ; no angl. val. tulk. Gunita Mežule. - Rīga : Kontinents, [2011]. - 429 lpp. - Oriģ. nos.: Secrets.
        ISBN 978-9984-355-61-0.

 

Tabūne, Janīna.
    Dzīvosim redzēsim... / Janīna Tabūne. - [B. v.] : [b. i.], 2011. - 126 lpp.
        ISBN 978-9984-92674-2.

 

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Аксенов, Василий Павлович.
    Время ноль / Василий Аксенов. - Москва : ЛИМБУС Пресс ; Санкт-Петербург : К. Тублина изд-во, 2011. - 476, [2] с. ; 21 см.
        Содерж.: Время ноль ; Одиночество ; Таха.
        ISBN 978-5-8370-0552-7.

 

Браун, Сандра.
    Сценарист / Сандра Браун ; пер. с англ. Т. Матц. - Москва : ЭКСМО, 2010. - 446 с. - (#1 New York Times - Bestselling author). - Ориг. назв.: Smash cut.
        ISBN 978-5-699-42282-1.

 

Буковски, Чарлз.

    Истории обыкновенного безумия : [рассказы] / Чарльз Буковски ; пер. с англ. В. Когана, М. Немцова. - Санкт-Петербург : Домино ; Москва : ЭКСМО, 2011. - 413 с. ; 21 см. - (Интеллектуальный бестселлер).

        Содерж.: Пушка ради квартплаты ; За решеткой вместе с главным врагом общества ; Сцены из тюремного спектакля ; Дурдом немного восточнее Голливуда ; Стоит ли избирать себе карьеру писателя ? ; Грандиозная дзэнская свадьба ; Примирение ; Пизда, Пиза и счастливое семейство ; Прощай, Уотсон ; Великие поэты умирают в дымящихся горшках, и др. рассказы.

        ISBN 978-5-699-49533-7.

 

Вале, Пер.
    Розанна : [роман] : пер. со шведского / Пер Вале, Май Шеваль. - Москва : ЭКСМО ; Санкт-Петербург : Домино, 2011. - 349 с. - (Misterium).
        ISBN 978-5-699-48061-6.

 

Гончарова, Марианна Борисовна.
    Моя весёлая Англия / Марианна Гончарова. - Москва : ЭКСМО, 2011. - 317, [1] с.
        ISBN 978-5-699-47821-7.

 

Кирино, Нацуо.
    Гротеск / Нацуо Кирино ; пер. с японского С. Логачева. - Москва : ЭКСМО ; Санкт-Петербург : Домино, 2011. - 701 с. - (Diamonds).
        ISBN 978-5-699-48913-8.

 

Кларк, Мэри Хиггинс.
    Прогулка по городу : роман / Мэри Хиггинс Кларк ; пер. англ. М. Жученкова. - Москва : ЭКСМО ; Санкт-Петербург : Домино, 2011. - 394 с. - (#1 New York Times Bestselling author).
        ISBN 978-5-699-49685-3.

 

Конрат, Джоу.
    Кровавая Мэри : [роман] : пер. с англ. / Джоу Конрат. - Москва : Мир книги, 2007. - 271 с. - (Страшно. Интересно).
        ISBN 978-5-486-01334-8.

 

Ридпат, Майкл.
    Невидимое зло : [роман] / Майкл Ридпат ; пер. с англ. В. В. Антонова. - Москва : АСТ ; Владимир : ВКТ, 2010. - 348, [2] с. ; 21 см. - (Thriller).
        ISBN 978-5-17-063508-5. - ISBN 978-5-403-03404-3. - ISBN 978-5-226-02419-1.

 

Славникова, Ольга Александровна.
    Басилевс / Ольга Славникова. - Москва : Астрель ; АСТ, 2011. - 382 с.
        Содерж.: Басилевс : рассказ ; Один в зеркале : роман.
        ISBN 978-5-17-069373-3. - ISBN 978-5-271-29986-5.

 

Смит, Крейг.
    Портрет Мессии / Крейг Смит ; пер. с англ. Н. Рейн. - Москва : ЭКСМО ; Санкт-Петербург : Домино, 2011. - 362, [2] с. : ил. ; 22 см. - (Мастера детектива).
        ISBN 978-5-699-50162-5.

 

Тополь, Эдуард.
    Роман о любви и терроре, или Двое в "Норд-Осте" : чистая правда / Эдуард Тополь. - Москва : АСТ ; Владимир : Астрель ; ВКТ, 2010. - 394, [2] с.
        ISBN 978-5-17-071675-3. - ISBN 978-5-271-34803-7. - ISBN 978-5-226-03954-6.

 

 

 

 

Līdzīgi raksti

 

 

 

 

 

Nozaru literatūra

 

Cepurīte, Dace.
    Cēsu bibliotēka 90 gados / Dace Cepurīte. - [Cēsis] : [Cēsu novada pašvaldība], [2011]. - 143 lpp. : il., faks. - Bibliogrāfija: 138.-143. lpp. - Teksts latviešu val., kopsavilkums arī angļu un krievu val.
        ISBN 978-9984-492-84-1.

 

Hills, Napoleons.
    Pozitīvās domāšanas spēks / Napoleons Hills ; no angļu val. tulk. Ingrīda Keviša. - Rīga : Jumava, 2008. - 317, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Success Through a Positive Mental Attitude.
        Saturs: Kur sākas ceļš uz panākumiem ; Piecas mentālas bumbas, lai uzbruktu panākumiem ; Jūsu atslēga uz bagātības citadeli ; Esiet gatavs gūt panākumus ; Lūdzu, rīkojieties!.
        ISBN 978-9984-386-26-3.

 

Laurinkari, Juhani.
    Biznesa ētika / Juhani Laurinkari ; no vācu valodas tulkojis J. Vaikulis. - Rīga : Petrovskis un Ko, 2011. - 99 lpp. : il. - Bibliogrāfija: 94.-98. lpp.
        ISBN 978-9984-8030-7-4.

 

Pirmā palīdzība: palīdzība jebkura vecuma cietušajam jebkurā neatliekamā situācijā : rokasgrāmata / no angļu val. tulk. Māris Baltiņš. - 2. pārstr. un papild. izd. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 288 lpp. : il., tab. - Rād.: 282.-287. lpp. - Oriģ. nos.: First Aid Manual.
        Saturs: Pirmās palīdzības pamati ; Rīcība negadījuma vietā ; Cietušā stāvokļa novērtēšana ; Cietušais bezsamaņā ; Elpošanas traucējumi ; Brūces un asinsrites traucējumi ; Kaulu, locītavu un muskuļu traumas ; Nervu sistēmas problēmas ; Apdegumi, pārkaršana un pārsalšana ; Svešķermeņi, saindēšanās, kodumi un dzēlieni ; Dažādas medicīniskas problēmas ; Paņēmieni un aprīkojums ; Īsi pats galvenais.
        ISBN 978-993-400-956-3.

 

Plaudis Jānis Arvīds.
    Zilākalna Marta : [intervijas, atmiņas, atceres, raksti] / J. Zālītis. - Rīga : Jumava, 2011. - 143 lpp. : il. - 7.-9.
        ISBN 978-9984-675-41-6.

 

Греческо-русский словарь Нового Завета : пер. Краткого греческо-английского словаря Нового Завета Баркли М. Ньюмана / рус. пер. и ред. В. Н. Кузнецовой. - Москва : Российское. библейское общество, 2006. - 239 с. ; 22 см.
        ISBN 5-85524-291-9.

 

Ежедневник молодой матери/ ред. Д. Ходова. - Москва : ЭКСМО, 2010. - 443 с. - (Ребенок и уход за ним).
        ISBN 978-5-699-40588-6. - ISBN 978-5-699-40093-5.

 

Мейчен, Дж. Грешем.
    Учебник греческого языка Нового Завета / Дж. Грешем Мейчен ; пер. на рус. яз. и адаптация текста А. А. Руденко. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Российское библейское общество, 2006. - 239 с. ; 22 см. - На обл. авт. не указан.
        ISBN 5-85524-292-7.

 

Минц, Лев.

    Котелок дядюшки Ляо, или Занимательная этнография / Лев Минц. - Москва : Ломоносовъ, 2009. - 254 с. : ил. - (История. География. Этнография).

        ISBN 978-5-916780-18-5.

 

От зачатия до рождения: практическое руководство / пер. с фр. В. Колягина. - Москва : ЭКСМО, 2007. - 447 с. : ил. - (Настольная книга молодой мамы). - Ориг. назв.: Vous et votre grossesse.
        ISBN 978-5-699-16107-2.

 

Переслегин, Сергей.
    Мифы Чернобыля / Сергей Переслегин. - Москва : Яуза ; ЭКСМО, 2006. - 511 с. - (Мифы без грифа).
        ISBN 5-699-17797-3.

 

Уильямс, Джессика.
    50 фактов, которые должны изменить мир / Джессика Уильямс ; пер. с англ. В. Н. Егорова. - Москва : Фаир-пресс ; Гранд, 2006. - 343, [1] с. : ил. ; 22 см. - Ориг. назв.: 50 facts that should change the world.
        ISBN 5-8183-0998-3.

 

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Doda, Kristīna.

    Kreļļu bandīti : romāns / Kristīna Doda ; no angļu val. tulk. Liāna Nidra. - Rīga : Kontinents, [2011]. - 396, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Thigh High.

        ISBN 978-9984-355-62-7.

 

Gailīte, Skaidrīte.
    Vienā dienā - visa dzīve : [romāns] / Anna Skaidrīte Gailīte. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 191, [1] lpp.
        ISBN 978-993-402-126-8.

 

Kasta, P. K.

    Nodotā : Tumsas Nama romāns / P. K. Kasta, Kristīna Kasta. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. - 351 lpp. - (Tumsas nama romāns ; 2. grāmata).

        ISBN 978-993-401-915-9.

 

Linka, Šarlote.
    Pielūdzējs / Šarlote Linka ; no vācu valodas tulkojusi Sinda Krastiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. - 303, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Der verehrer.
        ISBN 978-993-402-085-8.

 

Manfelde, Andra.
    Zemnīcas bērni : atmiņu tēlojums / Andra Manfelde. - Atkārtots izdevums. - Rīga : Autorizdevums, 2011. - 91, [3] lpp. : il., faks.
        ISBN 978-9984-493-06-0.

 

 Tropa, Tīna.
    Kas tīrumā sēts : romāns / Tīna Tropa ; māksl. A. Jansone-Zirnīte. - Rīga : Lauku Avīze, 2011. - 192 lpp. : il. - (Lata romāns).
        ISBN 978-9984-8279-6-4.

 

Zihmanis, Modris.
    Igreks un Iksa : stāsti un tēlojumi / Modris Zihmanis. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 186 lpp.
        ISBN 978-993-402-055-1.

 

Zīle, Monika.

    Vasaras namiņš / Monika Zīle. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. - 208 lpp. - (Ķengura grāmata).

        ISBN 978-9984-402-75-8.

 

Žuravska, Dzintra.
    Kurzemes katlā : 7 romānu cikls / Dzintra Žuravska ; māksl. Ērika Tomsone. - Rīga : Sol Vita, [2011]. - 371 lpp. - Romānu cikla "Skarbajā krastā" 4. romāns.
        ISBN 978-9984-7596-7-8.

 

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Алексеева, Яна.
    Некроманты, алхимики и все остальные : повесть и рассказы / Яна Алексеева ; худож. О. Бабкин. - Москва : Армада ; Альфа-книга, 2011. - 442 с. : ил. - (Магия фэнтези).
        ISBN 978-5-9922079-4-1.

 

Ароматов, Руслан Васильевич.
    Точка сборки : роман / Руслан Ароматов ; худож. М. Поповский. - Москва : Армада ; Альфа-книга, 2008. - 408 с. : ил. - (Магия фэнтези).
        ISBN 978-5-9922027-8-6.

 

Гарсия-и-Робертсон, Родриго.
    Странствующий рыцарь : [роман] / Р. Гарсия-и-Робертсон ; пер. с англ. М. В. Орлова. - Москва : Мир книги, 2009. - 508, [2] с. - Ориг. назв.: Knight errant.
        ISBN 978-5-486-03244-8.

 

Зорич, Александр.
    На корабле утро : [роман] / Александр Зорич. - Москва : АСТ, 2008. - 414 с. - (Звездный лабиринт).
        ISBN 978-5-17-053646-7. - ISBN 978-5-9713848-6-1.

 

Козлова, Анна Юрьевна.

    Все, что вы хотели, но боялись поджечь : [роман] / Анна Козлова. - Санкт-Петербург : Амфора, 2011. - 191 с.

        ISBN 978-5-367-01924-7.

 

Крюков, Дмитрий Владимирович.
    Путь меча : роман / Дмитрий Крюков. - Москва : РОСМЭН, 2004. - 315 с. : ил. - (Наше фэнтези).
        ISBN 5-353-01536-3.

 

Ливадный, Андрей Львович.
    Смежный сектор : [роман] / Андрей Ливадный. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 379 с. - (Ради славы Вселенной).
        ISBN 978-5-699-31048-7.

 

Масси, Суджата.
    Убийство по правилам дзен / Суджата Масси ; пер. с англ. В. В. Михайлюк. - Санкт-Петербург : RedFish, 2006. - 300, [1] с. ; 20 см. - (Приключение антиквара Симуры) (Настоящий японский триллер).
        ISBN 5-367-00093-2.

 

Мейсон, Конни.
    Жемчужина гарема : роман / Конни Мейсон ; пер. с англ. И. Москвиной-Тархановой. - Москва : ЭКСМО, 2000. - 415 с. - (Соблазны).
        ISBN 5-04-006091-2.

 

Некрасов, Антон.
    Джихад-такси 2008 / Антон Некрасов. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 348 с. - (Ахтунг : Большой город).
        ISBN 978-5-699-28944-8.

 

Патни, Мэри Джо.
    Моя нежная фея : [роман] / Мэри Джо Патни ; пер. с англ. Е. Б. Черной. - Москва : АСТ, 2000. - 380 с. - (Шарм: коллекция).
        ISBN 5-17-000376-5.

 

Роботэм, Майкл.
    Подозреваемый : роман / Майкл Роботэм ; пер. с англ. Н. Громовой. - Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2006. - 476, [2] с. ; 23 см. - (Azbooka - the best).
        ISBN 535201665X.

 

Савицкая, Наталья Александровна.
    Желание жить : роман / Яна Алексеева ; худож. А. Клепаков. - Москва : Армада ; Альфа-книга, 2010. - 378 с. : ил. - (Магия фэнтези).
        ISBN 978-5-9922065-9-3.

 

Трунина, Юлия.
    Нимфа в камуфляже / Юлия Трунина. - Санкт-Петербург : Ленинградское изд-во, 2010. - 381, [2] с. ; 21 см.
        ISBN 978-5-9942063-8-6.

 

Шайн, Мэгги.
    Синий сумрак : роман / Мэгги Шайн ; пер. с англ. Т. Н. Димчевой. - Москва : Центрполиграф, 2011. - 410, [1] с. - (New York Times & USA Today bestselling author). - Ориг. назв.: Blue twilight. - На обл. : Harlequin®.
        ISBN 978-5-227-02759-7.

 

 

 

Līdzīgi raksti

 

 

 

 

 

 

 

 

Nozaru literatūra

 

Eriksone, Džonija.
    Džonija. Nākamais solis / Džonija Eriksone, Stīvs Ests ; tulk. Rita Priedīte. - [Rīga] : Amnis, 2011. - 124 lpp.
        ISBN 978-993-480-749-7.

 

Gavaina, Šakti.
    Radošā vizualizācija : iztēles spēka neierobežotās iespējas / Šakti Gavaina ; no angļu valodas tulkojis Jānis Markots. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. - 166, [2] lpp. - Bibliogrāfija: 164.-166. lpp. - Oriģ. nos.: Creative visualization.
        ISBN 978-993-401-855-8.

 

Kings, Viljams Dž.
    Nerakstītie biznesa likumi / Viljams Dž. Kings ; pārstrādājis un papildinājis Džeimss Skakūns ; no angļu valodas tulkojusi Signe Skujeniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 111, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Unwritten laws of business.
        ISBN 978-993-401-791-9.

 

Lī, Nikijs.
    Grāmata laulātajiem : kā veidot veselīgu laulību visa mūža garumā / Nikijs un Sīla Lī ; ilustrējis Čārlijs Mēkesijs ; no angļu valodas tulkojusi Dagnija Ozola. - Rīga : Amnis, 2010. - 374 lpp. : il. - Bibliogrāfija: [366.]-374. lpp.
        ISBN 978-993-480-745-9.

 

Praude, Valērijs.
    Mārketings : teorija un prakse / Valērijs Praude. - 3. pārstrādātais un papildinātais izdevums. - [Rīga] : Burtene, [2011]. - 522 lpp. : il., tab. - Ietver bibliogrāfiju.
        1. grāmata.
        ISBN 978-9984-8330-3-3.

 

Praude, Valērijs.
    Mārketings : teorija un prakse / Valērijs Praude. - 3. pārstrādātais un papildinātais izdevums. - [Rīga] : Burtene, [2011]. - 340 lpp. : il., tab. - Ietver bibliogrāfiju.
        2. grāmata.
        ISBN 978-9984-8330-4-0.

 

Prosņakova, Tatjana.
    Papīra figūriņas : moduļu origami / Tatjana Prosņakova ; no krievu valodas tulkojusi Irīda Miska. - Rīga : Jumava, 2011. - 94, [1] lpp. : il. - Oriģ. nos.: Забавные фигурки.
        ISBN 978-9984-389-28-8.

 

Vasiļjevs, Aleksandrs.
    "Es esmu modē..." : 100 atbildes uz jautājumiem par modi un sevi / Aleksandrs Vasiļjevs ; no krievu valodas tulkojusi Māra Poļakova. - [Rīga] : Jumava, 2011. - 277, [2] lpp. : il. - Oriģ. nos.: Я сегодня в моде...
        ISBN 978-9984-389-43-1.

 

Вайль, Петр(Петр Львович).
    Слово в пути / Петр Вайль ; сост. Эли Вайль ; худож. Андрей Бондаренко. - Москва : CORPUS ; Астрель, 2010. - 397, [1] с., [48] л. фотогр. - (Corpus 071).
        ISBN 978-5-271-30299-2.

 

Никонов, Александр(Александр Петрович), 1964-.
    Конец феминизма : чем женщина отличается от человека / Александр Никонов. - Москва : ЭНАС ; Санкт-Петербург, 2011. - 365, [1] с. - (Точка зрения).
        ISBN 978-5-931969-87-9. - ISBN 978-5-498-07731-4.

 

Празднуем свадьбу... каждый год!: самые лучшие идеи для свадебных годовщин / авт.-сост. Ю. С. Анохина. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 223 с. : ил.
        ISBN 978-5-699-25742-3.

 

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Beigbeders, Frederiks.
    Franču romāns / Frederiks Beigbeders ; no franču valodas tulkojusi Inta Šmite. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. - 223, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Un roman français.
        ISBN 978-993-401-870-1.

 

Gilberta, Elizabete.
    Saistības : skeptiķe izlīgst ar laulību / Elizabete Gilberta ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 335, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Committed.
        ISBN 978-993-401-795-7.

 

Gregorija, Filipa.
    Baltā karaliene / Filipa Gregorija ; no angļu valodas tulkojusi Diāna Smilga. - Rīga : Kontinents, [2011]. - 411, [1] lpp. - Oriģ. nos.: White queen.
        ISBN 978-9984-355-60-3.

 

Koreckis, Daņils.
    Antikillers 3 : [detektīvromāns] / Daņils Koreckis ; no krievu val. tulk. Maija Medne. - [Rīga] : Juvetas, 2011. - 272 lpp. - (Krievu detektīvs).
        2. grāmata.
        ISBN 978-993-481-760-1.

 

Krūze, Māris.
    Aizvainojuma varā / Māris Krūze ; il. I. Helmūts. - Rīga : Lauku Avīze, 2011. - 207 lpp. : il. - (Lata romāns ; 7(145).
        ISBN 978-9984-8279-3-3.

 

Lekberga, Kamilla.
    Ledus princese / Kamilla Lekberga ; no angl. tulk. Dace Andžāne. - Rīga : Jumava, [2011]. - 295, [1] lpp.
        ISBN 978-9984-389-38-7.

 

Lesinga, Dorisa.
    Zeltītā piezīmju grāmata / Dorisa Lesinga ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Kalnciema. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 734, [2] lpp. - Oriģ. nos.: Golden notebook.
        ISBN 978-993-401-100-9.

 

Lū, Ērlenns.
    Doplers : romāns / Ērlenns Lū ; no norvēģu valodas tulkojusi Ilze Kačevska. - Rīga : Nordisk, 2011. - 122, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Doppler.
        ISBN 978-993-482-210-0.

 

Mariņina, Aleksandra.
    Personīgie motīvi / Aleksandra Mariņina ; tulkojusi Dace Kārkliņa. - Rīga : Nordik, 2011. - 221 lpp. - (Izmeklēšanu vada Kamenska).
        1. grāmata.
        ISBN 978-9984-85427-4.

 

Robārdsa, Kārena.
    Mana daiļā lēdija / Kārena Robārdsa ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, [2011]. - 375, [3] lpp. - Oriģ. nos.: Irresistible.
        ISBN 978-9984-355-46-7.

 

Veinberga, Jana.
    Nenotikusi mīlestība : stāsti / Jana Veinberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 139, [2] lpp.
        ISBN 978-993-401-879-4.

 

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Абрамов, Артем.
    Убей страх : Марафонец : [роман] / А. Абрамов, С. Абрамов. - Москва : АСТ, 2001. - 430 с. - (Иная фантастика).
        ISBN 5-17-009989-4.

 

Валентин, Ян.
    Звезда Стриндберга / Ян Валентин ; пер. с швед. С. В. Штерна. - Москва : РИПОЛ классик, 2011. - 478, [1] с. ; 22 см. - Ориг. назв.: Wallentin, Jan. Strindbergs stjärna.
        ISBN 978-5-386-03085-8.

 

Война : рассказы / сост. Захар Прилепин. - Москва : АСТ ; Астрель, 2008. - 507, [2] с. ; 21 см.
        Взятие редута ; / Проспер Мериме. Севастополь в декабре месяце / Лев Толстой. Четыре дня / Всеволод Гаршин. Красный смех / Леонид Андреев. Корреспондент газеты / Артур Конан Дойл. Война / Джек Лондон. Смерть Долгушова / Исаак Бабель. Штабс-капитан Ротченко / Михаил Слонимский. Зверьё / Всеволод Иванов. Мирослав воюет / Мате Залка.
        ISBN 978-5-17-054541-4. - ISBN 978-5-271-21542-1.

 

Гарсиа Маркес, Габриэль.
    Вспоминая моих несчастных шлюшек : [повесть] / Габриэль Гарсиа Маркес ; пер. с исп. Л. Синявской. - Москва : АСТ ; Астрель, 2011. - 125 с. - (Нобелевская премия).
        ISBN 978-5-17-072852-7. - ISBN 978-5-271-36428-0.

 

Головачев, Василий Васильевич.
    Огнетушитель дьявола : [фантастический роман] / Василий Головачев. - Москва : ЭКСМО-Пресс, 2000. - 474 с. : ил. - (Абсолютное оружие).
        ISBN 5-04-004839-4.

 

Гуляковский, Евгений Яковлевич.
    Красное смещение : [роман] / Евгений Гуляковский. - Москва : ЭКСМО, 1996. - 408 с. : ил. - (Абсолютное оружие).
        ISBN 5-85585-477-9.

 

Дежнев, Николай Борисович.
    Дорога на Мачу-Пикчу : роман / Николай Дежнев. - Москва : Книжный клуб Книговек, 2010. - 350, [1] с. ; 17 см.
        ISBN 978-5-422-40001-0.

 

Дело о двойнике Холмса: [романы] : пер. с англ. / ил. В. С. Кривенко. - Москва : Армада, 1997. - 393,[2] с. : ил. ; 21 см. - (Шерлок Холмс. Новые приключения).
        Содерж.: Кража из Тауэра / В. Эндрюс. Дело о двойнике Холмса / Я. Уокер. Похищение герцогини / Дж. Норт.
        ISBN 5-7632-0323-2.

 

Детектив США: [сборник] / пер. с англ. Г. Николаева, С. Белова. - Москва : Интербук, 1991. - 447 с.
        Вып.10.
        Содерж.: Тварь / М. Спиллейн ; Кассеты Андерсона / Л. Сэндерс.
        ISBN 5-7664-0750-5.

 

Донцова, Дарья Аркадьевна.
    Тормоза для блудного мужа : роман / Дарья Донцова. - Москва : ЭКСМО, 2011. - 347 с. - (Любительница частного сыска Даша Васильева).
        ISBN 978-5-699-47205-5.

 

Звягинцев, Василий Дмитриевич.
    Хлопок одной ладонью : [роман] / Василий Звягинцев. - Москва : ЭКСМО, 2007. - 508 с. - (Русская фантастика).
        Книга 1. Игра на железной флейте без дырочек.
        ISBN 5-699-18710-3.

 

Каст, Ф. К.
    Пробужденный / Ф. К. Каст, Кристин Каст ; пер. с англ. В. А. Максимовой. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2011. - 463 с. - (Дом ночи ; Книга 8). - Ориг. назв.: Awakened.
        ISBN 978-5-373-04219-2.

 

Лоуэлл, Элизабет.
    Янтарный пляж : [роман] / Элизабет Лоуэлл ; пер. с англ. В. Ю. Смирнова. - Москва : АСТ, 1998. - 524 с.
        ISBN 5-237-00392-3.

 

Майклз, Кейзи.
    Как покорить герцога : роман / Кейси Майклз ; пер. с англ. О. С. Блейз. - Москва : Центрполиграф, 2011. - 315 с.
        ISBN 978-5-227-02603-3.

 

Мэтьюз, Клейтон.
    Только для мужчин : [роман] / Патриция Мэтьюз ; пер. с англ. В. Николаева. - Москва : АСТ, 1998. - 429 с. - (Интрига).
        ISBN 5021565. - ISBN 5-237-02156-5.

 

Проскурин, Вадим Геннадьевич.
    Ураган мысли : роман / Вадим Проскурин ; ил. К. Правицкого. - Москва : Армада ; Альфа-книга, 2005. - 408 с. : ил. - (Фантастический боевик).
        ISBN 5-935564-74-2.

 

Слюсаренко, Сергей.
    Тактильные ощущения : [роман] / Сергей Слюсаренко. - Санкт-Петербург : Лениздат, 2005. - 334 с. - (Боевая фантастика).
        ISBN 5-289-02231-7.

 

Хермансон, Мари.
    Человек под лестницей : роман / Мари Хермансон ; пер. со швед. А. Н. Анваера. - Москва : Центрполиграф, 2011. - 287 с. - (Шведский детектив) (The Swedish detective). - Ориг. назв.: Mannen under trappan.
        ISBN 978-5-227-02615-6.

 

Эванс, Николас.
    Заклинатель лошадей / Николас Эванс ; пер. с англ. В. Бернацкой. - Москва : ЭКСМО, 2010. - 479 с. - (Винтаж). - Ориг. назв.: The horse whisperer.
        ISBN 978-5-699-40998-3.

 

 

 

 

Līdzīgi raksti