Nozaru literatūra

 

Adījumi visai ģimenei/ tulkojusi Ārija Servuta. - Rīga : Jumava, [2011]. - 111 lpp. : il. - Oriģ. nos.: Stricken für alle.

        ISBN 978-9984-388-85-4.

 

Dokumentu juridiskā spēka likums: Ministru kabineta noteikumi Nr. 916 Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība / projekta vadītājas: Vineta Liepiņa, Antra Zavele. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2010. - 62, [2] lpp. : il., tab. - Dokumentu juridiskā spēka likums spēkā no 2010. gada 1. jūlija.
        ISBN 978-993-401-684-4.

 

Jansone, Aija.
    Rucavas rakstaino adījumu mantojums : 19. gadsimta beigas - 21. gadsimta sākums = Heritage of Rucava's patterned knitted articles : late 19th century - early 21st century / Aija Jansone ; Līvijas Vārnas-Uskales tulkojums angļu valodā. - Rīga : Zinātne, 2011. - 200 lpp. : il. - Bibliogrāfija: 86.-93. lpp. - Teksts paralēli latviešu, angļu valodās.
        ISBN 978-9984-8088-9-5.

 

Kārnegī, Deils.
    Panākumu māksla : kā iedvesmot sevi un citus lieliem panākumiem / Deils Kārnegijs ; no angļu valodas tulkojis Mārtiņš Karelis. - Rīga : Jumava, [2011]. - 214, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Leadership mastery.
        ISBN 978-9984-388-56-4.

 

Morasa, Ingrīda.
    Burvīgas idejas rotām ar Swarovski kristāla pērlītēm : ar krāsainu paraugu pielikumu : izmantosim radoši / Ingrīda Morasa ; no vācu valodas tulkojusi Irīda Miska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 30, [2] lpp. : il. + paraugu burtnīca 32 lpp. - 7.-9. - Oriģ. nos.: Zauberhafte schmuck-ideen. - Pielikums iešūts grāmatā.
        ISBN 978-993-401-543-4.

 

Noma 00-10 = Rent 00-10: [izstādes katalogs], 3.06.-15.06.2009 / autori-fotogr.: Reinis Hofmanis, Evita Vasiļjeva, Oskars Pavlovskis u.c. ; tulk. Jānis Āniņš. - [Rīga] : [b.i.], 2009. - 51, [2] lpp. : krās. il. - Teksts paral. latviešu un angļu val.
        ISBN 993-480-712-2.

 

Plaudis, Arvīds.
    Latvijas zemes dziedinošais spēks : ceļvedis garīgajai spēcināšanai / Jānis Arvīds Plaudis. - Rīga : Jumava, 2009. - 233, [2] lpp.
        ISBN 978-9984-387-00-0.

 

Plaudis, Arvīds, dziednieks.
    Nogrimusī Eiropa / Jānis Arvīds Plaudis. - Rīga : Jumava, 2008. - 294, [1] lpp. - Bibliogr.: 293.-[295.] lpp.
        ISBN 978-9984-385-47-1.

 

Strubergs, Pēteris.
    Āfrika : kristīgā un mežonīgā Etiopija, senā kultūras zeme Ēģipte / Pēteris Strubergs. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 159 lpp., [48] lpp. iel. : krās. il., kartes. - (Zvaigzne travel). - Ietver bibliogr.: 159. lpp.
        ISBN 978-993-401-648-6.

 

Гродзицкий, Александр.
    Резекне - 725! : история города глазами краеведа / Александр Гродзицкий. - Резекне : [б. и.], 2010. - 37 с. : ил., фотогр.

 

Крулев, Константин.
    Здоровье без таблеток : натуральные заменители химических лекарств / Леонид Рудницкий. - Москва : Питер ; Санкт-Петербург, 2011. - 248, [1] с. : ил., табл. ; 20 см. - (Семейный доктор).
        ISBN 978-5-459-00529-5.

 

Не прервется связь времен : материалы Общества краеведов при Печорской районной библиотеке/ Печорская центральная районная библиотека ; сост. В. А. Шуваловой. - Печоры : Печорская центральная районная библиотека, 2009. - 302 с. : ил.
        Вып. 3.

 

Основы русской культуры : учебное пособие для учителя/ сост. Ларисы Щукиной. - Б. м. : Larisa Ščukina, 2011. - 92 c. : ил.
        ISBN 978-9984-490-87-8.

 

Псковская энциклопедия: 903-2003 / Адиева Ф. и др. ; гл. ред. А. И. Лобачёв. - Псков : Псковская энциклопедия, 2003. - 910, [1] с. : ил., портр., табл., цв. ил. ; 27 см. - Библиогр.: с. 904-910. - Указ.
        ISBN 5-901374-01-0.

 

Тетерников, Лев Иванович.
    Искусство экстаза. Желанная женщина / Лев Тетерников. - Москва : Издательский дом Наталии Правдиной, 2008. - 190 с. : ил., табл. ; 20 см. - (Студия благополучия и успеха Наталии Правдиной).
        ISBN 978-5-912072-24-6.

 

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Auziņš, Imants.
    Maiņu mija : dzeja / Imants Auziņš. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 155, [5] lpp.
        ISBN 978-993-401-723-0.

 

Bērziņš, Māris.
    Titāna skrūves / Māris Bērziņš. - Rīga : Dienas Grāmata, 2011. - 261, [2] lpp.
        ISBN 978-9984-8476-5-8.

 

Hanna, Kristīne.
    Atgriezties mājās : romāns / K.Hanna ; no angl. val. tulk. M.Poļakova. - Rīga : Kontinents, 2004. - 429 lpp.
        ISBN 9984-350-46-0.

 

Jakubovska, Māra.
    Akmeņi, akmentiņi... : [romāns] / Māra Jakubovska. - [Rīga] : Drukātava, 2011. - 145 lpp.
        ISBN 978-9984-85324-6.

 

Jakubovska, Māra.
    Zvaigznes un hamburgeri : [romāns] / Māra Jakubovska. - [Rīga] : Drukātava, 2011. - 255 lpp.
        ISBN 978-9984-85325-3.

 

Jankovska-Bētiņa, Milda.
    Dzirksteles : stāsti un pasakas / Milda Jankovska-Bētiņa. - [Īstlansinga] : Gauja, 1979. - 80 lpp. : il.

 

Kalogridisa, Džīna.
    Bordžijas līgava : [romāns] / Džīna Kalogridisa ; no angļu valodas tulkojusi Diāna Smilga. - Rīga : Kontinents, 2007. - 509, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Borgia bride.
        ISBN 978-9984-353-38-8.

 

Laurinoviča-Pronevska, Helene.
    Tymsi mokūni sasavalk / Helena Laurinoviča-Pronevska. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2011. - 149 lpp. : il. - 7-9.
        ISBN 978-9984-292-01-4.

 

Lukaševičs, Valentins.
    Bolti burti / Valentins Lukaševičs. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2011. - 109 lpp. - 7-9.
        ISBN 978-9984-292-02-1.

 

Makinija, Megana.
    Jautrā atraitne / Megana Makinija ; no angl. val. tulk. Maija Brīvere. - Rīga : Kontinents, 2007. - 365 lpp. - (Pasaules bestsellers). - Oriģ. nos.: The merry widow.
        ISBN 978-9984-352-84-8.

 

Montefjore, Santa.
    Tiksimies zem mīlas koka / Santa Montefjore ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule. - Rīga : Kontinents, 2011. - 460, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Meet me under the Ombu Tree.
        ISBN 978-9984-355-49-8.

 

Podnieks, Ivars.
    Vēlā satikšanās : romāns / Ivars Podnieks. - [B. v.] : [b. i.], 2009. - 174 lpp.
        ISBN 978-9984-398-48-8.

 

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Бабкин, Борис Николаевич.
    Ожерелье смерти : роман в 3-х томах / Борис Бабкин. - Москва : Локид, 1995. - 518 с. - (Современный российский детектив).
        Книга 1.
        ISBN 5-87952-057-9.

 

Барковский, Вячеслав.
    Русский транзит : трилогия : триллер / Вячеслав Барковский, Андрей Измайлов. - Санкт-Петербург : Библиополис, 1993. - 638 с. : ил. - (Мастера приключенческого жанра).
        Содерж.: Русский транзит ; Печень по-русски ; Russian gold.
        ISBN 5-87671-004-0.

 

Берсенева, Анна.
    Рената Флори / Анна Берсенева. - Москва : ЭКСМО, 2011. - 347 с. - (Весеннее настроение).
        ISBN 978-5-699-47746-3.

 

Ван Вогт, Альфред.
    Вечный дом ; Мир ноль-а ; Пешки ноль-а : пер. с англ. / Альфред Ван Вогт. - Санкт-Петербург : Библиополис, 1993. - 517 с. : ил. - (Orion).
        ISBN 5-87671-017-2.

 

Вильчинская, Мария.
    Обручальное кольцо : В Москву! В Москву! : самая популярная мелодрама нашего телевидения теперь в виде книги / Мария Вильчинская ; по сценариям В. Лидской и Е. Леттецкой. - Москва : АСТ ; Астрель, 201. - 349, [1] с. ; 21 см. - (Книга-кино). - На обл. авт. не указан.
        ISBN 978-5-17-069901-8. - ISBN 978-5-271-30613-6.

 

Донцова, Дарья Аркадьевна.
    В постели с Кинг-Конгом : роман / Дарья Донцова. - Москва : ЭКСМO, 2011. - 350 с. - (Иронический детектив ; Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант).
        ISBN 978-5-699-48429-4.

 

Дю Морье, Дафна.
    Мери Энн : [роман] ; Не оглядывайся ; На грани : [рассказы] / Дафна Дю Морье ; пер. с англ. М. Л. Павлычевой. - Москва : Панорама, 1993. - 462 с. : ил. - (Библиотека любовного и авантюрного романа).
        ISBN 585220403X.

 

Жиро де л'Эн, Аликс.

    По ту сторону кровати : [роман] / Аликс Жиро де л'Эн ; пер. с фр. Натальи Васильковой. - Москва : Phantom press, 2008. - 398, [1] с. : ил. ; 20 см. - Ориг. назв.: De lautre côté du lit.

        ISBN 978-5-86471-448-5.

 

Кампуш, Наташа.
    3096 дней / Наташа Кампуш. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2011. - 317 с.
        ISBN 978-5-373-04025-9.

 

Касишке, Лора.
    Вся жизнь перед глазами : роман / Лора Касишке ; пер. с англ. Елены Исаковой. - Москва : Иностранка, 2011. - 317, [1] с. ; 21 см. - Ориг. назв.: Life before her eyes.
        ISBN 978-5-389-01455-8.

 

Контурные карты для взрослых: [сборник] / сост. Алмат Малатов. - Москва : АСТ ; Владимир : Астрель ; ВКТ, 2010. - 278, [2] с. ; 21 см.
        ISBN 978-5-17-068965-1. - ISBN 978-5-271-29531-7. - ISBN 978-5-226-02946-2.

 

Коултер, Кэтрин.
    Нефритовая звезда : роман / К. Коултер ; пер. с англ. М. А. Крайко. - Москва : АСТ ; Владимир : Астрель ; ВКТ, 2011. - 317 с.
        ISBN 978-5-17-071770-5. - ISBN 978-5-271-33286-9. - ISBN 978-5-226-03318-6.

 

Макдональд, Росс.
    Двойник мертвеца : пер. с англ. / Росс Макдональд. - Минск : Университетское, 1993. - 447 с. : ил. - (Неизвестный детектив).
        Содерж.: След невидимки ; Три убийства из одного револьвера ; Двойник мертвеца.
        ISBN 5-7855-0704-8.

 

Маринина, Александра Борисовна.
    Мужские игры : роман / Александра Маринина. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 413, [1] с. - (Александра Маринина - королева детектива).
        ISBN 978-5-699-31568-0.

 

Масси, Суджата.
    Кровавая манга / Суджата Масси ; пер. с англ. Е. А. Копосовой. - Санкт-Петербург : RedFish, 2006. - 381, [1] с. ; 20 см. - (Приключение антиквара Симуры) (Настоящий японский триллер).
        ISBN 5-942789-68-1.

 

Масси, Суджата.
    Мастер икебаны / Суджата Масси ; пер. с англ. Л. Элтанг. - Санкт-Петербург : RedFish, 2006. - 413, [1] с. ; 20 см. - (Приключение антиквара Симуры) (Настоящий японский триллер).
        ISBN 5-367-00052-5.

 

Новак, Бренда.

    Убежище : роман / Бренда Новак ; пер. с англ. В. П. Аршанской. - Москва : Центрполиграф, 2010. - 218 с.

        ISBN 978-5-227-02385-8.

 

Планета поэтов -5: [сборник стихов] / ред. Татьяны Житковой, Альберта Снегирева. - Рига : МАПП, 2011. - 512 с.
        ISBN 978-9984-301-89-4.

 

Расселл, Крейг.
    Мастер карнавала : [роман] / Крейг Расселл ; пер. с англ. В. В. Антонова. - Москва : АСТ ; Астрель, 2011. - 414 с.
        ISBN 978-5-17-065440-6. - ISBN 978-5-271-32402-4.

 

Спиндлер, Эрика.
    Перешеек : [роман] / Эрика Спиндлер ; пер. с англ. Ольги Лютовой. - Москва : Книжный клуб 36,6, 2010. - 351 с. - (36,6).
        ISBN 978-5-9869721-1-4.

 

Стил, Даниэла.
    НеВозможно : роман / Даниэла Стил ; пер. с англ. С. Володиной. - Москва : ЭКСМО, 2005. - 348 с.
        ISBN 5-699-12094-7.

 

Улицкая, Людмила(Людмила Евгеньевна).
    Зеленый шатер / Людмила Улицкая. - Москва : ЭКСМО, 2011. - 591 с.
        ISBN 978-5-699-47710-4.

 

Черняк, Виктор Львович.
    Фирма гарантирует : [повести] / Виктор Черняк. - Москва : ЭКСМО, 1995. - 393,[1] с. : ил. ; 22 см. - (Ягуар).
        Содерж.: Фирма гарантирует ; Бомба ; Заложники.
        ISBN 5-85585-219-9.

 

 

 

 

Līdzīgi raksti

 

 

 

 

 

 

 

Nozaru literatūra

 

Bakingems, Markuss.

    6 soļi ceļā uz izciliem rezultātiem : nosaki savas stiprās puses un liec tām strādāt / Markuss Bakingems ; no angļu valodas tulkojusi Anna Frīdenberga. - [Jelgava] : Zoldnera izdevniecība, [2010]. - 250, [1] lpp. : il. - Oriģ. nos.: Go put your strengths to work.

        ISBN 978-993-480-834-0.

 

Braše, Laima.
    Ģimenes loma skolēnu socializācijā / Laima Braše. - Rīga : RaKa, 2010. - 133 lpp. : il., tab. - (Pedagoģiskā bibliotēka) (Teorija. Pieredze. Prakse).
        ISBN 978-9984-461-42-7.

 

Godins, Sets.
    Veiksmes stratēģija : kad neatlaidīgi tiekties uz savu mērķi (un kad - atkāpties) / Sets Godins ; no angļu valodas tulkojis Māris Garbers. - [Jelgava] : Zoldnera izdevniecība, [2010]. - 92, [10] lpp. : il. - Oriģ. nos.: The dip : little book that teaches you when to quit (and when to stick).
        ISBN 978-993-480-830-2.

 

Grāfa, Žanna.
    Fantastiskas zeķes : ātri un stilīgi / Žanna Grāfa ; no vācu valodas tulkojusi Linda Hauka. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010]. - 45 lpp. : il. - Oriģ. nos.: Tolle Socken stricken.
        ISBN 978-993-401-596-0.

 

Grīnbergs, Andris.
    Latvijas ūdenskritumi un krāces / Andris Grīnbergs. - Rīga : Trīsdesmit seši, 2011. - 207 lpp. : il. (krās.), kartes, tab. - Bibliogrāfija: 202.-206. lpp.
        ISBN 978-9984-99866-4.

 

Millere, Tanja.
    Tamborēsim zeķes! : maigi dzīpari kāju siltumam / Tanja Millere ; no vācu valodas tulkojusi Vita Holma. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010]. - 30, [1] lpp. : il. - Orig. nos.: Wohlfühlsocken Häkeln.
        ISBN 978-993-401-496-3.

 

Mūsdienīgas saimnieces rokasgrāmata/ sastād. Nataļja Griškova ; no krievu val. tulk. Sabīne Romanovska. - [Rīga] : Biznesa Konsaltinga Grupa, [2011]. - 192 lpp.
        ISBN 978-9984-492-51-3.

 

Nikitenko, Sanita.
    Piespraudes / Sanita Nikitenko ; māksliniece Laura Akmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 32 lpp. : il. - (Rokdarbi ; 2).
        ISBN 978-993-401-680-6.

 

Pižē, Anrī.
    Mēness un veselība : rūpes par sevi saskaņā ar dabu : no A līdz Z / Anrī Pižē ; no franču val. tulk. Māris Baltiņš. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 142 lpp. : il. - Oriģ. nos.: Lune et santé mode d'emploi.
        ISBN 978-993-401-752-0.

 

100 dziednieki Latvijā: dziednieki, ekstrasensi, gaišreģi, astrologi, numerologi, zintnieki, vārdotāji, bioenerģētiķi, psihologi, fitoterapeiti, refleksoterapeiti, energoinformātiķi, astromediķi / sastādītāja Daiga Čirkste. - Rīga : Lauku Avīze, 2011. - 207 lpp. : portr.
        ISBN 978-9984-8278-5-8.

 

Sulas: kad, kā un kāpēc tās dzert : 103 receptes veselībai, dzīvespriekam, spēkam un enerģijai / sakārtojusi Vita Lēnerte ; redaktore Inese Pelūde. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, [2010]. - 48 lpp. : il.
        ISBN 978-993-401-153-5.

 

Suvorovs, Viktors.
    Uzvaras ēna II. Ņemu savus vārdus atpakaļ! : [triloģija] / Viktors Suvorovs ; no krievu val. tulk. Jānis Kalve. - Rīga : Dienas Grāmata, 2011. - 484 lpp. - Bibliogr.: 481.- 484. lpp. - Oriģ. nos.: Тень победы II. Беру свои слова обратно.
        2. grāmata.
        ISBN 978-9984-8476-3-4.

 

Torgāns, Jānis.
    Latviešu mūzikas virsotnes : palīglīdzeklis mūzikas vidusskolām latviešu mūzikas literatūras kursā / Jānis Torgāns. - Rīga : Zinātne, 2010. - 280 lpp. : notis, portr.
        ISBN 978-9984-8088-4-0.

 

Vīksna, Ludmila.
    Vakcinācija : aktīvā specifiskā imūnprofilakse / Ludmila Vīksna. - [3. izd.]. - Rīga : Nacionālais apgāds, 2008. - 252 lpp. : tab., veidlapas. - Ietver bibliogrāfiju (251.-252. lpp.).
        ISBN 978-9984-263-53-3.

 

Большая энциклопедия о вкусном и здоровом питании.- Ventspils : Biznesa Konsaltinga Grupa, 2011. - 172 c.

 

Василишин, Роман Никандрович.
    Империя / Роман Василишин. - Москва : Питер ; Санкт-Петербург : Саммит-Книга, 2011. - 237 с., [8] л. ил. ; 21 см.
        ISBN 978-5-423-70116-1.

 

Леонов, Василий.
    Секреты Linux / Василий Леонов. - Москва : Эксмо, 2010. - 331, [1] с. : ил. ; 24 см. - (Компьютер на 100%. Умные книги для умных людей). - Указ.
        ISBN 978-5-699-40128-4.

 

Работа с деревом: 35 проектов для вашего сада : пер. с англ. - Москва : Ниола-Пресс, 2008. - 191 с. : ил., цв. ил. ; 26 см. - (Практическое руководство). - Указ.
        ISBN 978-5-366-00355-1.

 

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Dirģēla, Petrs.
    Ancilus ezers / Petrs Dirģēla ; no lietuvju valodas tulkojis Talrids Rullis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2010. - 470, [1] lpp. - (Baltijas triloģija ; 3. grām.). - Oriģ. nos.: Ancilius ežeras.
        ISBN 978-9984-8475-6-6.

 

Ebreju gudrības grāmata/ sastād. P. I. Lursā ; no franču val. tulk. Inese Pētersone. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 136 lpp.
        ISBN 978-993-401-095-8.

 

Gortners, K. V.

    Kastīlijas mantojums : [romāns] / K. V. Gortners ; no angl. val. tulk. Diāna Smilga. - Rīga : Kontinents, [2011]. - 410 lpp.

        ISBN 978-9984-355-42-9.

 

Hoseinī, Hāleds.

    Tūkstoš sauļu mirdzums / Hālends Hoseinī ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Kalnciema. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 455, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Thousand splendid suns.

        ISBN 978-993-401-753-7.

 

Mairona, Vikija.
    Djū : mazpilsētas bibliotēkas kaķis, kas aizkustināja pasauli / Vikija Mairona un Brets Viters ; no angļu valodas tulkojusi Daina Borovska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 286 lpp. : il. - Oriģ. nos.: Dewey.
        ISBN 978-993-401-576-2.

 

Mariņina, Aleksandra.
    Dzīve pēc dzīves : izmeklēšanu vada Kamenska / Aleksandra Mariņina ; tulkojusi Solvita Uvarova. - Rīga : Nordik, 2011. - 364, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Жизнь после жизни.
        ISBN 978-9984-85422-9.

 

Neitana, Melisa.
    Augšupceļš / Melisa Neitana ; no angļu valodas tulkojusi Maija Brīvere. - Rīga : Kontinents, [2006]. - 427, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Learning curve.
        ISBN 978-9984-354-90-3.

 

Ostina, Džeina.
    Mensfīldpārka / Džeina Ostina ; no angļu valodas tulkojusi Dagnija Dreika. - [Rīga] : Daugava, [2010]. - 463, [1] lpp. - (XIX gadsimta klasiķi). - Oriģ. nos.: Mansfield Park.
        ISBN 978-9984-410-38-8.

 

Sabaļauskaite, Kristina.
    Silva Rerum / Kristina Sabaļauskaite ; no lietuviešu valodas tulkojusi Dace Meiere. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 372, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Silva Rerum.
        ISBN 978-993-401-815-2.

 

Sivuns, Oļegs.
    Brand : popārta romāns / Oļegs Sivuns ; no krievu valodas tulkojusi Daina Borovska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 222, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Brand.
        ISBN 978-993-401-835-0.

 

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Бабкин, Михаил Александрович.
    Бёглер : [фантастический роман] / Михаил Бабкин. - Москва : Эксмо, 2009. - 444, [1] с. ; 21 см. - (Русская фантастика).
        ISBN 978-5-699-37329-1.

 

Бенцони, Жюльетта.
    Король нищих : [роман ] / Жюльетта Бенцони ; пер. с фр. Л. Токарева. - Москва : ЭКСМО, 2011. - 510 с.
        ISBN 978-5-699-46527-9.

 

Берберова, Нина(Нина Николаевна), 1901-1993.
    Мыс Бурь / Нина Берберова. - Москва : АСТ ; Астрель, 2011. - 347, [2] с. ; 21 см.
        В содерж.: Набоков и его "Лолита".
        ISBN 978-5-17-070390-6. - ISBN 978-5-271-31270-0.

 

Браун, Сандра.
    Долгожданное возвращение ; По своей воле : романы : пер. с англ. / Сандра Браун. - Москва : АСТ, 1997. - 431 с. - (Страсть).
        ISBN 5-7841-0281-8.

 

Горбенко, Людмила Валентиновна.
    Хозяин химер : роман / Людмила Горбенко ; худож. О. Юдин. - Москва : Армада ; Альфа-книга, 2007. - 476 с. : ил. - (Магия фэнтези).
        ISBN 5-935568-86-1.

 

Гуляковский, Евгений Яковлевич.
    Звездный мост ; Лабиринт миров : романы / Евгений Гуляковский. - Москва : ЭКСМО, 2004. - 668 с. : ил. - (Экспансия).
        ISBN 5-699-03994-5.

 

Донцова, Дарья Аркадьевна.
    Дедушка на выданье : роман / Дарья Донцова. - Москва : ЭКСМО, 2011. - 350 с. - (Иронический детектив).
        ISBN 978-5-699-47981-8.

 

Кожухаров, Роман Романович.
    Штрафники против эсэсовцев / Роман Кожухаров. - Москва : ЭКСМО, 2011. - 285 с. - (Война. Штрафбат. Они сражались за Родину).
        ISBN 978-5-699-47402-8.

 

Колычев, Владимир Григорьевич.
    Мрак в конце тоннеля : [роман] / Владимир Колычев. - Москва : ЭКСМО, 2011. - 382 с. - (Мастер криминальной интриги).
        ISBN 978-5-699-47811-8.

 

Коэльо, Пауло.
    Валькирии : роман / Пауло Коэльо ; пер. с португ. Д. Ружского. - Москва : АСТ ; Астрель, 2011. - 223 с.
        ISBN 978-5-17-071725-5. - ISBN 978-5-271-33698-0.

 

Лаврова, Ольга(Ольга Александровна).
    Полуденный вор : криминальные повести / Ольга Лаврова, Александр Лавров. - Москва : Эпицентр ; Детектив, 1991. - 414 с.
        Книга 2.
        ISBN 5-7639-0349-8.

 

Лукьяненко, Сергей Васильевич.
    Дневной дозор / Сергей Лукьяненко, Владимир Васильев. - Москва : АСТ ; Транзиткнига, 2006. - 380 с. - (Звездный лабиринт).
        ISBN 5-17-008349-1. - ISBN 5-9713140-7-6. - ISBN 5-9578357-3-0.

 

Михеенков, Сергей Егорович.
    Встречный бой штрафников / Сергей Михеенков. - Москва : ЭКСМО ; Яуза, 2011. - 382 с. - (Война. Штрафбат. Они сражались за Родину).
        ISBN 978-5-699-46720-4.

 

Нэвилл, Кэтрин.
    Огонь : [роман] / Кэтрин Нэвилл ; пер. с англ. М. Юркан. - Москва : ЭКСМО ; Санкт-Петербург : Домино, 2011. - 511 с. : ил. - (Проект бестселлер).
        ISBN 978-5-699-47297-0.

 

Ордынцев, Вячеслав Юрьевич.
    Восьмой смертный грех : известно ли миру, что число Зверя - не 666? / Вячеслав Ордынцев. - Москва : Эксмо, 2006. - 415 с. ; 20 см. - (Русский интеллектуальный роман-загадка).
        ISBN 5-699-17839-2.

 

Тилайджа, Луиза де.
    Погоня за мечтой : роман / Луиза де Тилайджа ; пер. с англ. Е. Корневой. - Москва : АСТ ; Владимир : Астрель ; ВКТ, 2010. - 318 с. - (Avenue). - Ориг. назв.: Fashion slaves.
        ISBN 978-5-17-055952-7. - ISBN 978-5-271-31082-9. - ISBN 978-5-226-03143-4.

 

Тополь, Эдуард.
    Убийца на экспорт ; Охота за русской мафией / Эдуард Тополь. - Москва : АСТ ; Владимир : Астрель ; ВКТ, 2011. - 314 с.
        ISBN 978-5-17-071487-2. - ISBN 978-5-271-32865-7. - ISBN 978-5-226-03536-4.

 

Хайнлайн, Роберт.
    Миры Роберта Хайнлайна : пер. с англ. / Р. Хайнлайн. - Рига : Полярис, 1993. - 431 с. - Ориг. назв.: Worlds of Robert A. Heinlein.
        Книга 6. Марсианка Подкейн.
        ISBN 5-88132-027-1.

 

Ховард, Линда.
    Под покровом ночи : роман / Линда Ховард ; пер. с англ. Е. М. Нарышкиной. - Москва : АСТ, 1997. - 399 с. - (Страсть).
        ISBN 515000250X.

 

Шекли, Роберт.
    50-й калибр ; Смертельные гонки ; Живое золото : детективные повести : пер. с англ. / Роберт Шекли. - Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. - 508 с. - (Стальная крыса).
        ISBN 5-04-007441-7.

 

Шпиллер, Катерина.
    Мама, не читай! : исповедь "неблагодарной" дочери : [о писательнице Г. Щербаковой] / Катерина Шпиллер. - Москва : АСТ ; Астрель, 2011. - 415 с., [8] л. ил. ; 21 см.
        ISBN 978-5-17-069900-1. - ISBN 978-5-271-30615-0.

 

 

 

 

 

 

Līdzīgi raksti

 

 

 

 

  

 

Nozaru literatūra

 

Bhagvata, Sangita.
    Emocionālās brīvības tehnikas : prāta, ķermeņa un dvēseles veselībai / Sangita Bhagvata ; no angļu valodas tulkojusi Nanete Neimane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 148, [1] lpp. : il., tab. - Oriģ. nos.: Emotional freedom techniques.
        ISBN 978-993-401-643-1.

 

Brice, Baiba.
    Skaņu pasakas un ritma rotaļas : rokasgrāmata skolotājiem un vecākiem / Baiba Brice. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 143, [1] lpp. : il.
        ISBN 978-993-401-393-5.

 

Ezergaile, Inta.
    Raksti : sievišķais / vīrišķais un feminisms / Inta Ezergaile ; no angļu valodas tulkojušas: Dagnija Dreika, Ingūna Beķere ; sastād. Anda Kubuliņa. - Rīga : Zinātne, 2011. - 603, [1] lpp. - Ietver bibliogr.: 586.-589. lpp. un zemsvītras piezīmēs un rād.: 590.-604. lpp.
        ISBN 978-9984-8088-8-8.

 

Ikšelis, Aivars.
    Ceļojums mākslas pasaulē / Aivars B. Ikšelis. - [Valka] : Stalkers A IK, 2010. - 827 lpp. : il., tab. - Ietver bibliogr. (sadaļu beigās) un rād.: 699.-744. lpp. - Kopsavilkums angļu, spāņu un vācu val.
        ISBN 978-9984-491-44-8.

 

Halkvists, Janne.
    Ārstniecības augi mājas aptieciņā : dziedini sevi ar ājurvēdu un dabas veltēm / Janne Halkvists ; no zviedru valodas tulkojušas Vineta Svelča, Madara Bernharda. - Rīga : Madris, [2011]. - 159, [1] lpp. : il. - Ietver bibliogr.: 157. lpp. un rād.: 149.-156. lpp. - Oriģ. nos.: Örtapoteket.
        ISBN 978-9984-314-46-4.

 

Latvija 2010: galvenie statistikas rādītāji / Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde. - Rīga : Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde, [2011]. - 63 lpp. : diagr., tab., k. - (Latvijas statistika).
        ISBN 978-9984-06-382-9.

 

Latvijas statistikas gadagrāmata 2009= Statistical yearbook of Latvia 2009 / Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde. - Rīga : Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde, 2010. - 635 lpp. : sh., tab. - Teksts paral. latv., angl. val.
        ISBN 978-9984-06-367-6.

 

Latvijas statistikas gadagrāmata 2010= Statistical yearbook of Latvia 2010 / Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde. - Rīga : Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde, 2010. - 600 lpp. : sh., tab. - Teksts paral. latv., angl. val.
        ISBN 978-9984-06-399-7.

 

Neatliekamā medicīniskā palīdzība: atdzīvināšana : (pieaugušo padziļinātā kardio-pulmonālā atdzīvināšana) / red. Dainis Krieviņš. - 2. izd. - Rīga : NMPC, 2004. - 392 lpp. : il. - Bibliogr. nodaļu beigās. - 2. grām. no cikla "Neatliekamā medicīniskā palīdzība".
        ISBN 9984-92071-2.

 

Valants, Guntars.
    Tikai rozes... / Guntars Valants. - Rīga : Madris, [2011]. - 213, [1] lpp. : il. - Ietver rād.: 213.-[214.] lpp.
        ISBN 978-9984-314-10-5. - ISBN 9984-314-10-3.

 

Vedins, Ivans.
    Mācīšanas māksla / Ivans Vedins. - Rīga : Avots, c2011. - 359 lpp. : il. - Ietver bibliogrāfiju: [357.]-359. lpp. - Kopsavilkums angļu, krievu valodās.
        ISBN 978-9984-85921-7.

 

Vides rādītāji Latvijā 2009. gadā: statistiko datu krājums = Environmental indicators in Latvia 2009 / Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde. - Rīga : Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde, 2010. - 51 lpp. : tab. - (Latvijas statistika). - Teksts paral. latv., angļu val.
        ISBN 978-9984-06-392-8.

 

Бернд, Эд, младший.

    Развитие экстрасенсорных способностей по методу Сильва / Эд Бернд, младший ; пер. с англ. П. А. Самсонова. - Минск : Попурри, 2000. - 254 с. : ил. - (Живите с умом).

        ISBN 985438487X.

 

Вагин, Игорь(Игорь Олегович).
    Умейте мыслить гениально / Игорь Вагин. - Москва : Питер ; Санкт-Петербург, 2003. - 190 с. : ил. ; 21 см. - (Сам себе психолог).
        ISBN 5-318-00387-7.

 

Вагин, Игорь(Игорь Олегович).
    Как стать первым : практический коучинг по-русски / И. Вагин, А. Глущай. - Москва : АСТ ; Астрель ; Ермак, 2004. - 277 с. : ил. ; 21 см. - (Психология).
        ISBN 5-17-020564-3. - ISBN 5-271-07513-3. - ISBN 5-9577074-2-2.

 

Заннос, Сюзан.
    Человеческие типы : строение тела и пихология : как воспринимают мир люди разных типов тела / Сюзан Заннос ; пер. с англ. А. И. Флотский. - Санкт-Петербург : Весь, 2004. - 350 с. : ил. ; 20 см. - Библиогр.: с. 348-350.
        ISBN 5-9573032-0-8.

 

История России. ХХ век: учебное пособие / отв. ред. В. П. Дмитренко. - Москва : АСТ, 2000. - 607 с. - (История России с древнейших времен до конца XX века).
        ISBN 5-237-02237-5.

 

История России: с начала XVIII до конца XIX : учебное пособие / отв. ред. А. Н. Сахаров. - Москва : АСТ, 2000. - 543 с. - (История России с древнейших времен до конца XX века).
        ISBN 5-17-001609-3.

 

Кленов, Игорь Николаевич.
    Георгий Гурджиев и тайна "четвертого пути" / Игорь Кленов. - Санкт-Петербург : Невский проспект, 2004. - 128 с. - (Странники Духа).
        ISBN 594371555X.

 

Коткин, Андрей.
    От зоопарка к зоопарку по Европе / Андрей Коткин. - Москва : Армада-Пресс, 2001. - 366 с. : ил. - (Вольные путешествия).
        ISBN 5-309-00272-3.

 

Масси, Роберт К.
    Романовы : Последняя глава : пер. с англ. / Роберт К. Масси. - Смоленск : Русич, 1997. - 442 с. : ил. - (Тирания).
        ISBN 5-88590-637-8.

 

Норбеков, Мирзакарим.
    Уроки Норбекова : дорога в молодость и здоровье / М. Норбеков, Ю. Хван. - Санкт-Петербург : Питер, 2002. - 178, [4] с. : ил. ; 20 см. - (Исцели себя сам). - На тит. л. в вых. дан.: Санкт-Петербург, Москва, Харьков, Минск.
        ISBN 5-8046-0092-3.

 

Плетение из лозы и других материалов. - Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2002. - 183 с. : ил. - (В помощь фермеру).
        ISBN 5-88475-439-6.

 

Псковский биографический словарь/ М-во образования Рос.Федерации. Псков. гос. пед. ин-т им. С. М. Кирова ; ред. В. Н. Лещикова. - Псков : ПГПИ им. С.М. Кирова, 2002. - 529 с., [1] л. цв. ил. ; 27 см. - Издание представляет собой первую попытку дать биографические сведения энциклопедического характера о людях, связанных судьбою с Псковской землей и оставивших заметный след в ее истории с давних времен до современности. Для широкого круга читателей. - На тит. л.: 1100 лет.
        ISBN 5-87854-219-6.

 

Семенов, Григорий Михайлович.
    О себе : воспоминания, мысли и выводы / Атаман Семенов. - Москва : АСТ ; Гея итэрум, 1999. - 316, [3] с. ; 21 см.
        ISBN 5-237-03600-7. - ISBN 5-85589-048-1.

 

Сильва, Хозе.
    Управление разумом по методу Сильва : пер. с англ. / Хозе Сильва, Филип Миэле. - Минск : Попурри, 2000. - 254 с. : ил. - (Живите с умом).
        ISBN 985-438-102-1.

 

 

 

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Gibinss, Deivids.
    Krustnešu zelts / Deivids Gibinss ; no angļu valodas tulkojis Raimonds Auškāps. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 429, [1] lpp. : karte. - Oriģ. nos.: Crusader gold.
        ISBN 978-993-401-320-1.

 

Hilla, Melisa.
    Zem citām zvaigznēm / Melisa Hilla ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule. - Rīga : Kontinents, [2011]. - 409, [2] lpp.
        ISBN 978-9984-355-33-7.

 

Kostova, Elizabete.
    Gulbja nolaupītāji / Elizabete Kostova ; no angļu valodas tulkojusi Māra Poļakova. - Rīga : Dienas Grāmata, 2011. - 500, [1] lpp. - (Jaunā gadsimta trilleris). - Oriģ. nos.: Swan thieves.
        ISBN 978-9984-8475-9-7.

 

Londons, Džeks.
    Mārtins Īdens / Džeks Londons ; no angļu valodas tulkojusi Lūcija Rambeka. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 534, [1] lpp. - (Zvaigznes mazā klasika). - Oriģ. nos.: Martin Eden.
        ISBN 978-993-400-268-7.

 

Makjuans, Ians.
    Česilas pludmalē / Ians Makjuans ; no angļu valodas tulkojusi Aija Vālodze. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 174, [2] lpp. - Oriģ. nos.: On Chesil beach.
        ISBN 978-993-401-094-1.

 

Mensela, Džila.
    Kā no zila gaisa / Džila Mensela ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa. - Rīga : Kontinents, [2011]. - 412, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Head over heels.
        ISBN 978-9984-355-39-9.

 

Monteņs, Mišels de.
    Raudzes : no trešās eseju grāmatas / Mišels de Montēņs ; no franču valodas un citātus no latīņu valodas tulkojusi Dagnija Dreika. - Rīga : Nordik, 2010. - 235, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Essais.
        ISBN 978-9984-85405-2.

 

Rūmnieks, Valdis.
    Čaks / Valdis Rūmnieks, Andrejs Migla. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2010. - 787, [2] lpp.
        ISBN 978-993-401-402-4.

 

Višņevskis, Janušs Leons.
    Vientulība tīmeklī / Janušs Leons Višņevskis ; no poļu valodas tulkojusi Irēna Birzvalka. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010]. - 453, [2] lpp. - Oriģ. nos.: Samotność w sieci.
        ISBN 978-993-400-990-7.

 

 

 

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Бош, Диана.
    Разносчик пиццы / Диана Бош. - Москва : ЭКСМО, 2010. - 315 с. - (Детектив - событие).
        ISBN 978-5-699-44674-2.

 

Бушков, Александр Александрович.
    Возвращение пираньи / Александр Бушков. - Москва : ОЛМА-ПРЕСС ; Санкт-Петербург : НЕВА, 1998. - 572 с. - (Русский проект).
        ISBN 5-224-00043-2.

 

Вермот, Верена.
    Запретная женщина, или Первая жена шейха : [роман] / Верена Вермот ; пер. с нем. Р. Эйвадис. - Москва : ЭКСМО ; Санкт-Петербург : Домино, 2011. - 381, [2] с. : ил.
        ISBN 978-5-699-45384-9.

 

Вильмонт, Екатерина Николаевна.
    Танцы с Варежкой : [роман] / Екатерина Вильмонт. - Москва : АСТ ; Астрель, 2010. - 319 с.
        ISBN 978-5-17-071137-6. - ISBN 978-5-271-32160-3.

 

Ильф, Илья Арнольдович.
    Золотой теленок : роман / Илья Ильф, Евгений Петров. - Москва : ОЛМА-Пресс, 2006. - 414 с.
        ISBN 5-224-05545-8.

 

Картур, Елена.
    Троемирье. Игры с демонами : роман / Елена Картур ; худож. С. А. Григорьев. - Москва : Армада ; Альфа-книга, 2009. - 441 с. : ил. - (Магия фэнтези).
        ISBN 978-5-9922034-2-4.

 

Кивинов, Андрей.
    Вор должен сидеть : повести / Андрей Кивинов. - Москва : ОЛМА-Пресс ; Санкт-Петербург : Нева, 2002. - 319 с. - (Русский проект).
        ISBN 5-7654-2289-6. - ISBN 5-224-03547-3.

 

Ковалевский, Григорий.
    И жизнь короткую любить... : стихи / Григорий Ковалевский ; ред. А. Гузик. - Даугавпилс : АРПЛАТ, 2010. - 48 с.

 

Лэйтон, Эдит.
    Как соблазнить невесту : роман / Эдит Лэйтон ; пер. с англ. Л. И. Лебедевой. - Москва : АСТ ; Профиздат, 2007. - 316, [1] с. - (Шарм).
        ISBN 978-5-17-047772-2. - ISBN 978-5-9713666-5-2. - ISBN 978-5-88283-509-4.

 

Орлов, Алекс.
    Возвращение не предусмотрено : роман / Алекс Орлов. - Москва : ЭКСМО, 2007. - 412 с. : ил. - (Русский фантастический боевик).
        ISBN 978-5-699-19961-7.

 

Орлов, Алекс.
    Западня : роман / Алекс Орлов. - Москва : АРМАДА ; Альфа-книга, 2004. - 406 с. : ил. - (Фантастический боевик).
        ISBN 5-935563-91-6.

 

Орлов, Алекс.
    Сила главного калибра : роман / Алекс Орлов. - Москва : ЭКСМО, 2007. - 444 с. : ил. - (Русский фантастический боевик).
        ISBN 978-5-699-19224-3.

 

Парнов, Еремей Иудович.
    Ларец Марии Медичи / Еремей Парнов ; предисл. И. В. Бестужевой-Лады. - Москва : Русский язык, 1991. - 474 с. : ил. - (Детектив. Фантастика. Приключения).
        ISBN 5-200-01982-6.

 

Пехов, Алексей Юрьевич.
    Темный охотник : рассказы / Алексей Пехов ; худож. О. Юдин. - Москва : Армада ; Альфа-книга, 2007. - 408 с. : ил. - (Магия фэнтези).
        ISBN 5-935568-60-8.

 

Пехов, Алексей Юрьевич.
    Киндрэт ; Кровные братья : роман / Алексей Пехов, Елена Бычкова, Наталья Турчанинова ; худож. О. Юдин. - Москва : Армада ; Альфа-книга, 2007. - 413 с. : ил. - (Магия фэнтези).
        ISBN 5-935568-20-9.

 

Полякова, Татьяна Викторовна.
    Мое второе я / Татьяна Полякова. - Москва : ЭКСМО, 2010. - 347 с. - (Авантюрный детектив).
        ISBN 978-5-699-45370-2.

 

Ренье, Анри де.
    Полуночная свадьба : пер. с фр. / Анри де Ренье. - Москва : Гелеос, 2006. - 248, [1] с.
        ISBN 5-8189-0700-7.

 

Рой, Олег.
    Пасынки судьбы : роман / Олег Рой. - Москва : ЭКСМО, 2010. - 347, [1] с. - (Капризы судьбы).
        ISBN 978-5-699-45277-4.

 

Сегень, Александр Юрьевич.
    Тридцать три удовольствия : роман / Александр Сегень. - Москва : Амальтея ; ЭКСМО, 1994. - 479 с. - (Чтение 1).
        ISBN 5-7121-0275-7.

 

Сети дьявола: пер. с англ. - Минск : ИнтерДайджест, 1993. - 352 с. - (Супер криминальный клуб).
        Содерж.: Труп не может долго ждать / К. Браун. Ангел смерти / Г. Роббинс. Сети дьявола / П. Чейни.
        ISBN 5-8284-0012-6.

 

Уэлфер, Сью.
    Не для печати! : [сказка о соврем. нравах и случайных совпадениях : роман] / Сью Уэлфер ; пер. с англ. Ю. Ю. Змеевой. - Москва : Гелеос ; Рипол классик, 2005. - 344, [1] с. ; 21 см. - (Реальная любовь). - Ориг. назв.: Welfare, Sue. Off the record.
        ISBN 5-8189-0384-2. - ISBN 5-7905-3129-6.

 

Чиж, Антон.
    Смерть мужьям! / Антон Чиж. - Москва : ЭКСМО, 2010. - 414 с. - (Интересный детектив).
        ISBN 978-5-699-43855-6.

 

Шалыгин, Вячеслав Владимирович.
    Лучшая защита / Вячеслав Шалыгин. - Москва : ЭКСМО, 2004. - 476 с. : ил. - (Абсолютное оружие).
        ISBN 5-699-06387-0.

 

Шексмир, Уильям.
    Сонеты / Уильям Шекспир ; макет, сер. оформление, подбор ил., предисл., указ. и прилож. В. В. Бутромеева, В. П. Бутромеева ; пер. М. И. Чайковского. - Москва : Олма Медиа Групп, 2010. - 303 с. : ил. ; 27 см. - (Мир в картинках). - Библиогр.: с. 301-303.
        ISBN 978-5-373-03018-2.

 

 

 

 

 

 

Līdzīgi raksti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nozaru literatūra

 

ADwards: pirmais radošās izcilības festivāls : gadagrāmata / Latvian Art Directors Club. - [Rīga] : LADC, 2006. - 151 lpp. : il. (dažas krās.).

 

Augstākā izglītība Latvijā un ārzemēs, 2011. - Rīga : [b.i.], 2011. - 381 lpp. : il. - (Kur mācīties tālāk?).
        ISBN 9984-603-19-9.

 

Barčevska, Diāna.
    Pilsetasberni : jaunie latvijas glezniecībā II : Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstāžu zāle Arsenāls, 2010 = Urbanchildren : the young in Latvian painting II : 2010, the Arsenāls exhibition hall of the Latvian National museum of art / Diāna Barčevska, Reinis Tukišs. - Rīga : ArtDuce, 2010. - 71 lpp. : il.
        ISBN 978-9984-491-79-0.

 

Bolena, Džīna Šineda.
    Katrā sievietē ir dieviete : nosaki sevī mītošo dievietes tipu / Džīna Šineda Bolena ; no angļu valodas tulkojusi Sandra Volšteine. - Rīga : Jumava, [2011]. - 254, [2] lpp. - Bibliogrāfija: 249.-[255.] lpp. - Oriģ. nos.: Goddesses in everywoman.
        ISBN 978-9984-388-77-9.

 

Citādā Latvija= Иная Латвия = Undiscovered Latvia : [fotoalbums] / fotogr. Kestutis Fedirka. - [B.v.] : Safe Riga Group, [2010]. - [100] lpp. : il.
        ISBN 978-9984-492-01-8.

 

Drošība internetā: rokasgrāmata skolotājiem / sociācijas Net-Safe Latvia Drošāka interneta centrs. - Rīga : sociācijas Net-Safe Latvia Drošāka interneta centrs, 2011. - 79 lpp.

 

Eiropas Savienības fondu projekti Latvijā, 2007-1013= European Union Funds projects in Latvia, 2007-2013 / sagatavotājs: Latvijas Republikas Finanšu ministrija. - Rīga : E Forma, 2011. - 119 lpp. : il.

 

Iltnere, Anna.
    Kristaps Ģelzis / Anna Iltnere ; fotogrāfi: Jānis Deinats u.c. ; tulkojums angļu valodā Valdis Bērziņš. - Rīga : Neputns, 2010. - 143, [1] lpp. : il. - (Studijas bibliotēka).
        ISBN 978-9984-8077-5-1.

 

ĢMO - mīti un fakti/ Zemes draugi. - Rīga : Zemes draugi, 2010. - 26 lpp. : il.
        ģenētiski modificēta pārtika.

 

Gulbis, Aivars(Aivars).
    Muitas darbības pamati : [mācību līdzeklis] / A. Gulbis, A. Čevers ; Rīgas Tehniskā universitāte. Inženierekonomikas fakultāte. Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts. Muitas un nodokļu katedra. - Papildināts un pārstrādāts izd. - Rīga : RTU Izdevniecība, 2010. - 389 lpp. : il. - Bibliogrāfija: 382.-386. lpp. - Kopsavilkums angļu valodā.
        ISBN 978-993-410-071-0.

 

Ivančičs, Tomislavs.
    Dievs pārmaina / Tomislavs Ivančičs ; no vācu val. tulk. Dace Lāže. - Rīga : Dzīvības straumes, 2011. - 153, [1] lpp.
        ISBN 978-993-481-507-2.

 

Loro, Domenika.
    Vienkāršības māksla / Domenika Loro ; no franču valodas tulkojusi Anda Pelēka Martin. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 260, [3] lpp. - Oriģ. nos.: Art de la simplicité.
        ISBN 978-993-401-463-5.

 

Kerols, Lī.
    Indigo bērni pēc 10 gadiem : kas notiek ar indigo pusaudžiem / Lī Kerols un Džena Toubere ; tulk. no angļu valodas Ināra Kaija Eglīte. - Rīga : ALIS, 2011. - 283 lpp. - Ietver bibliogrāfiju.
        ISBN 978-993-481-751-9.

 

Krišnamurti, Džidu.
    Par attiecībām / Džidu Krišnamurti ; no angļu valodas tulkojis Normunds Pukjans. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 231, [1] lpp. - Bibliogrāfija: 230.-[232.] lpp. - Oriģ. nos.: On relationship.
        ISBN 978-993-401-698-1.

 

Kur mācīties tālāk? : arodvidusskolas, profesionālās vidusskolas, tehnikumi, koledžas, 2011. - [Rīga] : Actio, 2011. - 44 lpp.
        ISBN 9984-603-20-2.

 

Pravdina, Natālija.
    Nauda pati mani atrod : praktiski ieteikumi, kā panākt materiālo labklājību un gūt veiksmi / Natālija Pravdina ; no krievu val. tulk. Irīda Miska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 158, [1] lpp. - (Sapņi piepildās). - Oriģ. nos.: Я привлекаю деньги.
        ISBN 978-993-400-666-1.

 

Sviestmaižu ballīte/ tulkojusi Sigita Kušnere. - Rīga : Jumava, [2011]. - 96 lpp. : il. - Oriģ. nos.: Fantastic sandwiches.
        ISBN 978-9984-388-65-6.

 

Tutāne, S.(Santa).
    Starptautisko līgumu loma muitas lietu regulēšanā : mācību līdzeklis / S. Tutāne, A. Čevers ; Rīgas Tehniskā universitāte. Inženierekonomikas un vadības fakultāte. Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts. Muitas un nodokļu katedra. - Rīga : RTU izdevniecība, 2010. - 102 lpp. : diagr., tab. - Bibliogrāfija: 99.-102. lpp.
        ISBN 978-993-410-068-0.

 

Vadlīnijas no ĢMO brīvo zonu izveidei/ Ieva Zālīte, Zemes draugi. - Rīga : Zemes draugi, 2010. - 18 lpp. : il.

 

Bišofs, Māris.
    My Latvia / Māris Bišofs ; transl. by Ojārs Kalniņš. - Rīga : The Latvian Institute, 2004. - 101p. : ill.
        ISBN 998473630X.

 

Focus on higher education in Europe: the impact of the Bologna process / Eurydice. - Brussels : Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, P9 Eurydice, 2010. - 158 p. : il., diagr., kartes, tab. ; 21 x 30 cm. - (Eurydice). - Pieejams arī elektroniskā formātā: http://www.eurydice.org. - Uzrādīts iepriekšējā izdevuma ISSN: 1830-3471.
        ISBN 978-92-920108-6-7.

 

Gender differences in educational outcomes: study on the measures taken and the current situation in Europe / EURYDICE. - Brussels : Eurydice, c2010. - 140 lpp. : il., kartes, tab. ; 27 cm. - (EURYDICE). - Ietver bibliogr. (121.-134. lpp.). - Pieejama arī franču val. - This document is published by the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA P9 Eurydice)"-- Titlp. 2. pusē.
        ISBN 978-92-920108-0-5.

 

History of Latvia: a brief survey / text and concept Raimonds Cerūzis ; ed. board: M. Auliciema, R. Cerūzis, Ē. Jēkabsons u.c. - Rīga : Latvijas Institūts, 2007. - 48 p. : ill., photo, maps. - Main Historical Events: 48.lpp. - Bez titullapas. Nosaukums ņemts no vāka.
        Content: 9000 BC-13th century: Ancient History of the Latvians ; 12th century-1914:The Age of German, Polish, Swedish, and Russian Rule in Latvia ; 1914-1939: The Fight for Independence and the Republic of Latvia ; 1939-1980s: The Loss of Independence, Second World War and Soviet Era in Latvia ; From the 1980s: Reinstating Independence and Modern Latvia.
        ISBN 9984-7363-3-4.

 

Latvian folk dress/ text and concept, Ieva Pīgozne. - Riga : Latvian Institute, 2009. - 36 p. : krās. il., kartes ; 21 cm. - Ietver bibliogr. (36. lpp.). - Nosaukums no vāka.
        ISBN 9984-7364-6-4.

 

Wielkopolska= Great Poland = GroBpolen = La Grande Pologne = Великопольша / fot. Wojciech Zdunek. - Bydgoszcz : Pomorska Oficyna Wydawnicza, 2003. - 199, [1] s. : il. (gł. kolor).
        ISBN 83-88091-43-3.

 

Дьюи, Джон.
    Общество и его проблемы / Джон Дьюи ; пер. с англ. И. И. Мюрберг, А. Б. Толстова, Е. Н. Косиловой. - Москва : Идея-Пресс, 2002. - 159 с. : портр. ; 21 см. - (Университетская библиотека). - Ориг. назв.: Public and its problems. - Парал. тит. л. на англ. яз.
        ISBN 5-7333-0052-3.

 

Лацис, Висвалдис.
    Латышский легион в оценке иностранных обозревателей / Висвалдис Лацис ; пер. Жанны Эзит ; худож. Валдис Виллеруш. - Рига : Jumava, 2007. - 69, [1] с. - Библиогр.: с. 65-70.
        ISBN 978-9984-382-63-0.

 

Лебедева, Э. С.
    "Отрок Библии" / Э. С. Лебедева. - Санкт-Петербург : Христианская культура: Пушкинская эпоха, 2000. - 144 с. : ил. - (Христианская культура: Пушкинская эпоха ; Вып. 21).

 

Паломничество царя-мученика Благочестивейшаго Государя Императора Николая Александровича/ авт.- сост. Е. Богданович. - Нью-Йорк : Комитет русской православной молодежи заграницей, 1986. - 255, [1] с.,[5] л. цв. ил., портр. : ил., портр., нот. ил.

 

Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь: к 525-летию основания монастыря : буклет / Московский Патриархат. Псковская Епархия. - Печеры : Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, 1998. - 80 с. : ил.

 

Путеводитель по старому Острову/ Краеведческий музей г. Острова. - Остров : Краеведческий музей г. Острова, 2005. - 104 с. : ил.
        ISBN 5-945421-65-0.

 

Увидеть Псков: путеводитель по городу : памятники архитектуры 12-21 вв. / авт.-сост. Ю. В. Степанов. - 2-е изд., доп. - Псков : Утро, 2008. - 64 с. : ил.
        ISBN 5-89529-075-2.

 

Чугуенко, Михаил.
    Шокирующая Украина : лабиринты истории / Михаил Чугуенко. - Харьков : Клуб семейного досуга, 2005. - 318 с. : ил. - (Лабиринты истории).
        ISBN 966-8007-90-5.

 

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Džeimsa, Erika.
    Dzeguzes nams / Erika Džeimsa ; no angļu valodas tulkojusi Liāna Niedra. - Rīga : Kontinents, 2010. - 409, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Queen of new beginnings.
        ISBN 978-9984-355-48-1.

 

Fransuā, Rosa Marija.
    Šūpoles pelnos : autobiogrāfisks vēstījums / Roze-Marija Fransuā ; no franču valodas tulkojusi Astra Skrābane ; dzejas fragmentus atdzejojusi Dagnija Dreika. - [Rīga] : Daugava, [2011]. - 71, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Cendre.
        ISBN 978-9984-410-42-5.

 

Freimane, Valentīna.
    Ardievu, Atlantīda! / Valentīna Freimane sadarbībā ar Guntu Strautmani. - Rīga : Atēna, 2010. - 380, [2] lpp., [32] lpp. iel. : il.
        ISBN 978-9984-344-10-2.

 

Gaiķu, Māris.
    Gribu ēst : [dzeja] / Gaiķu Māris. - Rīga : Neputns, 2011. - 62 lpp.
        ISBN 978-9984-8077-7-5.

 

Herona, Eko.
    Pulss : romāns / Eko Herona ; no angļu valodas tulkojusi Ingrīda Krūmiņa. - Rīga : Skarabejs, 2010. - 318, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Pulse.
        ISBN 978-9984-7804-7-4.

 

Hoseinī, Hāleds.
    Pūķa ķērājs / Hāleds Hoseinī ; no angļu valodas tulkojis Uldis Sīlis. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2009]. - 358, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Kite runner.
        ISBN 978-9984-407-15-9.

 

Kivirehks, Andruss.
    Vīrs, kas zināja čūskuvārdus / Andruss Kivirehks ; no igauņu valodas tulkojusi Zane Balode ; ilustrācijas Vitolds Kucins. - Rīga : Lauku Avīze, 2011. - 335 lpp. : il. - (Baltijas bibliotēka). - Bibliogrāfija: 335.lpp. - Oriģ. nos.: Mees, kes teadis ussisõnu.
        ISBN 978-9984-8278-6-5.

 

Lindsa, Geila.
    Zelta bibliotēka / Geila Lindsa ; no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, [2010]. - 408 lpp. - Ietver bibliogrāfiju: 407.-408. lpp.
        ISBN 978-9984-355-44-6.

 

Loransa, Kamilla.
    Šajās rokās / Kamilla Loransa ; no franču valodas tulkojusi Linda Barkāne. - Rīga : Atēna, 2011. - 213, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Dans ces bras-là.
        ISBN 978-9984-343-25-9.

 

Mauriņa, Zenta.
    Trīs brāļi / Zenta Mauriņa. - Rīga : Daugava, [2011]. - 335 lpp.
        ISBN 978-9984-410-50-0.

 

Nemiera, Linda.
    Septiņi / Linda Nemiera. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 285, [1] lpp.
        ISBN 978-993-401-771-1.

 

Ogriņš, Andris.
    Zem pulksteņa pulkstenis / Andris Ogriņš. - Rīga : Neputns, 2011. - 102 lpp.
        ISBN 978-9984-8077-8-2.

 

Oksinena, Sofi.

    Attīrīšanās : romāns / Sofi Oksinena ; no somu val. tulk. Maima Grīnberga. - Rīga : Jumava, 2011. - 304 lpp. - Oriģ. nos.: Puhdistus.

        ISBN 978-9984-388-42-7.

 

Robārdsa, Kārena.
    Aušīgā lēdija / Kārena Robārdsa ; no angļu valodas tulkojusi Biruta Vaivode. - Rīga : Kontinents, 2010. - 386, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Shameless.
        ISBN 978-9984-355-38-2.

 

Stāsti : prozas lasījumi klātienē un neklātienē, 2009-2010 / red. Dace Sparāne, Ieva Kolmane, Jānis Oga ; māksl. Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2010. - 133 lpp.

        ISBN 978-9984-8475-5-9.

 

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Богатырева, Елена.

    Однолюб / Елена Богатырева. - Санкт-Петербург : Нева ; Москва : ОЛМА-Пресс, 2001. - 316, [1] с. - (Огни большого города).

        ISBN 576541334X. - ISBN 5-224-02205-3.

 

Буренина, Кира.
    Буду завтра. Встречай / Кира Буренина. - Москва : РИПОЛ классик, 2011. - 331, [1] с. - (От главного редактора журнала Лиза).
        ISBN 978-5-386-02701-8.

 

Гарсиа-Роза, Луис Альфредо.
    Декабрьская жара / Луис Альфредо Гарсиа-Роза ; пер. с португальского А. Богдановского. - Москва : ЭКСМО ; Яуза, 2007. - 318, [1] с. - (Латинский квартал).
        ISBN 5-699-18756-1.

 

Глаттауэр, Даниель.

    Все семь волн : роман / Даниель Глаттауэр ; пер. с нем. Р. Эйвадис. - Москва : ЭКСМО ; Санкт-Петербург : Домино, 2011. - 334 с.

        ISBN 978-5-699-46823-2.

 

Джеймс, Филис Дороти.
    Невинная кровь : [роман] / Филлис Дороти Джеймс ; пер. с англ. Ю. Моисеенко. - Москва : АСТ ; Владимир : ВКТ, 2008. - 350, [1] с.
        ISBN 978-5-17-050691-0. - ISBN 978-5-9713805-6-6. - ISBN 978-5-226-00576-3.

 

Догилева, Татьяна Анатольевна.
    Жизнь и приключения Светы Хохряковой : [роман] / Татьяна Догилева. - Москва : АСТ ; Астрель, 2010. - 347, [2] с. : ил. ; 21 см. - На обл.: Главная надежда книжного рынка страны!.
        ISBN 978-5-17-069905-6. - ISBN 978-5-271-30604-4. 

 

Кальдерон, Эмилио.
    Карта Творца : [роман] / Эмилио Кардерон ; пер. с исп. Е. Б. Мениковой. - Москва : АСТ ; Астрель, 2011. - 314, [1] с.
        ISBN 978-5-17-057565-7. - ISBN 978-5-271-32446-8.

 

Корсунская Жанна.
    Королева на левом бедре : роман / Жанна Корсунская. - Москва : АСТ ; Олимп, 2002. - 364 с. - (Русский романс).
        ISBN 5-17-012993-9. - ISBN 5-8195-0762-2.

 

Крамер, Марина.
    Финальный танец, или Позови меня с собой : [роман] / Марина Крамер. - Москва : ЭКСМО, 2011. - 315 с. - (Криминальная мелодрама) (История сильной женщины).
        ISBN 978-5-699-46856-0.

 

Лондон, Мэри.
    Убийство в масонской ложе / Мэри Лондон ; пер. с фр. И. Н. Алчеева. - Москва : Книжный клуб "36,6", 2006. - 188, [1] с. : ил. ; 19 см. - (Дознание сэра Малькольма Айвори). - Ориг. назв.: Un meurtre chez les franc-maçon.
        ISBN 5-9869702-7-6.

 

Маслюков, Валентин Сергеевич.
    Рождение волшебницы / Валентин Маслюков ; худож. Роман Сустов. - Москва : Время, 2011. - 935 с.
        ISBN 978-5-9691060-7-9.

 

Мельников, Руслан Викторович.
    Метро 2033 : Муранча / Руслан Мельников. - Москва : АСТ ; Астрель, 2011. - 345 с. - (Вселення Метро 2033).
        ISBN 978-5-17-071720-0. - ISBN 978-5-271-32925-8.

 

Нестерова, Наталья.

    Воспитание мальчиков : [роман] / Наталья Нестерова. - Москва : АСТ ; Астрель, 2010. - 316 с.

        ISBN 978-5-17-070788-1. - ISBN 978-5-271-31625-8.

 

Орлов, Алекс.
    Представитель : [роман] / Алекс Орлов. - Москва : ЭКСМО, 2006. - 444 с. - (Русский фантастический боевик).
        ISBN 5-699-15426-4.

 

Орлов, Алекс.
    Фактор превосходства : [роман] / Алекс Орлов. - Москва : ЭКСМО, 2009. - 414 с. - (Русский фантастический боевик).
        ISBN 978-5-699-38684-0.

 

Павич, Милорад.
    Уникальный роман / Милорад Павич ; пер. с серб. Ларисы Савельевой. - Санкт-Петербург : Амфора, 2010. - 351 с.
        ISBN 978-5-367-01597-3.

 

Портис, Чарльз.
    Железная хватка : [роман] / Чапльз Портис ; пер. с англ. Максима Немцова. - Санкт-Петербург : Азбука, 2011. - 255 с.
        ISBN 978-5-389-01513-5.

 

Поулман, Сьюзан.
    Золотое солнце Лигурии : "Экстрим по-итальянски" в исполнении стопроцентных американцев : [роман] / Сьюзан Поулман ; пер. с англ. Ю. Ю. Змеевой. - Москва : Рипол Классик, 2010. - 479 с. - (Есть, молиться, любить).
        ISBN 978-5-386-02626-4.

 

Рымжанов, Тимур.
    Слуги ветра : [роман] / Тимур Рымжанов. - Санкт-Петербург : Ленинградское издательство, 2009. - 479 с. : ил.
        ISBN 978-5-9942031-3-2.

 

Трауб, Маша.
    Любовная аритмия : роман / Маша Трауб. - Москва : ЭКСМО, 2011. - 315 с. - (Проза Маши Трауб).
        ISBN 978-5-699-47001-3.

 

Уайт, Кирстен.
    Предсказание эльфов : [роман] / Кирстен Уайт ; пер. с англ. Ольги Косовой. - Москва : АСТ ; Астрель, 2010. - 349 с.
        ISBN 978-5-17-068422-9. - ISBN 978-5-271-29075-6.

 

Устинова, Татьяна Витальевна.
    Подруга особого назначения : [роман] / Татьяна Устинова. - Москва : ЭКСМО, 2003. - 380 с. - (Первая среди лучших!).
        ISBN 5-699-01529-9.

 

Форш, Татьяна Алексеевна.
    Бриллиантовая королева : роман / Татьяна Форш. - Москва : Армада ; Альфа-книга, 2009. - 346, [2] с.
        ISBN 978-5-9922039-4-3.

 

Форш, Татьяна Алексеевна.
    Игра Лучезарного : роман / Татьяна Форш. - Москва : Армада ; Альфа-книга, 2009. - 310, [2] с.
        ISBN 978-5-9922049-3-3.

 

Чейз, Джеймс Хэдли.
    Собрание сочинений : в 6-ти томах : пер. с англ. / Джеймс Хэдли Чейз. - Минск : Алтани, 1993. - 429 с. : ил. - (Библиотека крутого детектива) (Неизвестный Чейз).
        Том 4. Каре тузов.
        ISBN 5-7815-1949-3.

 

Юрин, Денис.
    Одиннадцатый легион : [роман] / Денис Юрин. - Москва : ЭКСМО, 2007. - 507 с. : ил. - (Боевая магия).
        ISBN 978-5-699-21284-2.

 

 

 

 

 

Līdzīgi raksti

 

 

 

 

 

 

Nozaru literatūra

 

Āboltiņš, Ojārs.
    No leduslaikmeta līdz globālajai sasilšanai : dabas vides pagātne un tagadne Latvijā / Ojārs Āboltiņš. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010. - 127 lpp. : il., diagr., kartes, kartosh. - Ietver bibliogrāfiju: [124].-127. lpp.
        ISBN 978-9984-452-85-2. - ISBN 978-9984-451-74-9(atcelts).

 

Aulejis anekdoti  : bilingvals izzinis i muoceibu materials : Rēzeknis Augstškolys folklorys ekspedicejis materiali / scenar. Ilga Šuplinska ; foto, video Māris Justs. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rēzekne : Rēzeknis Augstškola, 2010. - 1 DVD.

 

De Bono, Edvards.
    Lieliskais prāts / Edvards de Bono ; no angļu valodas tulkojusi Signe Skujeniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 224 lpp. - Oriģ. nos.: How to have a beautiful mind.
        ISBN 978-993-401-553-3.

 

Celmiņa, Helēna.
    Sirdsapziņas cietumnieks : savai zemei un tautai reiz runāja Viktors Kalniņš no Ņujorkas / Helēna Celmiņa. - [Rīga] : ARTO-1, [2010]. - 245, [2] lpp. : il., ģīm., faks. - H.Celmiņa stāsta par Viktoru Kalniņu (1938-2001), kurš savu dzīvi ziedoja cīņai par Latvijas brīvību, cīņai pret komunisma režīmu. Viņš kopā ar daudziem Latvijas patriotiem-Gunāru Astru, Juri Ziemeli, Knutu Skujenieku un citiem izgāja savu Golgātas ceļu-pilnībā izciešot sodu Mordovijas lēģeros.
        Saturā: Tēvs ; Māte ; Jaunā ģimenē ; Izglītība ; Pieminot Maskavas laikus ; Dzīve okupētajā Latvijā ... [u.c.].
        ISBN 978-993-481-351-1.

 

Drukers, Pīters F.
    Efektīvs vadītājs : rokasgrāmata 5 svarīgāko efektivitātes paradumu apgūšanai / Pīters F. Drukers ; no angļu valodas tulkojis Māris Garbers. - Jelgava : Zoldnera izdevniecība, 2011. - 220 lpp. - (Biznesa literatūras zelta fonds). - Oriģ. nos.: Effective executive. - Ietver rād.: [213.]-220. lpp.
        ISBN 978-993-480-835-7.

 

Gaisma un noslēpums: Velta Sniķere / sastād. un red. Anita Rožkalne. - Rīga : Pētergailis, 2010. - 160 lpp.
        ISBN 978-9984-333-22-9.

 

Gerčikovs, Iļja.
    Iļja Gerčikovs: būt kopsolī ar laiku / Iļja Gerčikovs ; redaktore Antra Veļķere. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2010. - 103 lpp. - (Latvijas veiksmes stāsti).
        ISBN 978-9984-8268-1-3.

 

Jansons, J. A.(Jānis Alberts).
    Latviešu masku gājieni : eksperimentāls pētījums ar pamatojumu salīdzinošajā etnogrāfijā un etnoloģijā / Jānis Alberts Jansons ; zinātniskais redaktors, sastādītājs, ievada un komentāru autors Gatis Ozoliņš ; no vācu valodas tulkojušas Austra Vanaga, Margarita Zālīte. - Rīga : Zinātne, 2010. - 383 lpp. : il., faks., notis. - (Folkloristikas bibliotēka). - Ietver bibliogr.: 349.-354. lpp. un rād.: 377.-383. lpp. - Orig. nos.: Lettischen Maskenumzüge. - Virstit.: Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, Latviešu folkloras krātuve.
        ISBN 978-9984-8088-1-9.

 

Jolkina, Aleksandra.
    Piesmietā misis Eiropa / Aleksandra Jolkina. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 584, [16] lpp. iel. : il. - Ietver bibliogr.: [570.]-584. lpp.
        ISBN 978-993-401-551-9.

 

Kalniņš, Arvīds.
    Medniecība : mednieka rokas grāmata ar meža zvēru un putnu, kažokādu zvēru audzēšanas, putnu aizsardzības, medību saimniecības, medību piederumu, medību veidu un ar medībām saistīto noteikumu apskatu / Arvīds Kalniņš. - Faksimilizd. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2010. - 703, [1] lpp. : il., kartes, notis, tab. - Ietver bibliogr. (zemsvītras piezīmēs) un rād.: 697.-[704]. lpp. - "Faksimilizdevums sagatavots pēc 1943. gadā "Latvju Grāmatā" publicētā darba, saglabājot šī izdevuma īpatnības"--Titlp. 2. pusē.
        ISBN 978-993-401-713-1.

 

Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis, profesors Arnis Treimanis: biobibliogrāfija / sastādītājas Ize Barone, Dagnija Ivbule ; Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010. - 191, [3] lpp. : il. - (Latvijas zinātnieki). - Titullapa, priekšvārds, ievads, satura rādītājs un virsraksti paralēli latviešu, angļu, krievu val. - Ietver bibliogr.: 73.-179. lpp. un rād.: 184.-191. lpp.
        ISBN 978-9984-452-75-3.

 

Leģendas :Nora Bumbiere. - Rīga : MicRec, 2010. - 1 CD (56:41) : digitāls, stereo ; 12 cm + teksta piel. ([8] lpp. : ģīm. ; il. ; 12 cm). - Piel. anot. latviešu val.
        Viss nāk un aiziet tālumā / R. Pauls ; Par pēdējo lapu / L. Vāczemnieks ; Laternu stundā ; Mēmā dziesma (Tava balss) ; Rudacīte ; Lūgums ; Caur manu naivu sirdi ; Rudenī vēlu, vēlu / R. Pauls ; J. Peters -- Papu, saki mammai pats ; Cik klusa nakts ; Kāpēc? / R. Pauls ; A. Krūklis -- Vēju stundā / R. Pauls ; J. Peters -- Dūdieviņš / I. Kalniņš ; V. Belševica -- Ķiršu lietus / Z. Liepiņš ; A. Krūklis -- Atvadas vasarai / R. Pauls ; A. Krūklis -- Vokalīze "Lietus lāses" / R. Pauls -- Papildus: Es gribu dejot bugi : Roberta Lejasmeijera remikss / F. Dostal ; R. Soja.

 

Madalāne, Valda.
    Veselības grāmata / Valda Madalāne. - Rīga : Lauku Avīze, 2010. - 95 lpp. : il. - Žurnāla "Praktiskais Latvietis" pielikums.
        ISBN 978-9984-8277-8-0.

 

Mazvērsīte, Daiga.
    Pusvārdā. Jānis Zābers / Daiga Mazvērsīte. - Rīga : Mansards, 2010. - 463 lpp. : il. , fotogr.
        ISBN 978-9984-8128-4-7.

 

Norbekovs, Mirzakarīms.
    Ķermeņa un gara trenēšana / M. Norbekovs ; no kr. val. tulk. Jānis Rozenieks. - Rīga : Vieda, 2011. - 155 lpp. : il. - Oriģ. nos.: Тренировка тела и духа.
        ISBN 978-9984-7822-4-7.

 

Fasta, Tatjana.
    Juris Podnieks : Vai viegli būt elkam? / Tatjana Fasta ; no krievu val. tulk. Gunita Mežule. - Rīga : Kontinents, [2010]. - 335 lpp. : il.
        ISBN 978-9984-355-41-2.

 

Sarunas ar Normundu Skauģi par biznesu un laiku/ [redaktore Antra Veļķere]. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2010. - 111 lpp. : il. - (Latvijas veiksmes stāsti).
        ISBN 978-9984-8267-4-5.

 

Šie skaistie 10 gadi: Latvijas Agronomu biedrības biedru atmiņas par konkursu "Sakoptākais Latvijas pagasts" / Latvijas Agronomu biedrība. - Rīga : Ražība, 2008. - 107 lpp. : il.

        ISBN 978-9984-99413-0.

 

Šmits, Andris.
    Digitālā fotogrāfija : Adobe Photoshop Lightroom lietotāja rokasgrāmata / Andris Šmits. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. - 320 lpp. : il. - Ietver rād.: 310.-320. lpp.
        ISBN 978-993-401-421-5.

 

Ūdris, Jānis.
    Ulmanis : Lielā Kārļa testaments / Jānis Ūdris. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 502, [2] lpp., [16] lpp. iel. : il. - Ietver bibliogrāfiju: [492.]-502. lpp.
        ISBN 978-993-401-682-0.

 

Zirnīte, Māra.
    Aizslēgtais krasts [Videoieraksts] = The closed coast / Māra Zirnīte, [scenārijs un režija] ; Vairas Strautnieces foto, kino un audio materiāli, 1984.-1988 ; audio vizuālo kompozīciju sagatavoja Mikus Čavarts, Marts Mihailovs ; lībiešu valodas konsultants Valts Ernštreits. Burinieku gadsimts = The century of sailing ships / Dženeta Marinska, [scenārijs un režija] ; Raimonda Tigula mūzika. - [Latvija] : Latvijas Nacionālais parks, 2009. - 1 DVD (63:59) : skaņa, krāsa ; 12 cm. - DVD. - Valodas: latviešu, lībiešu (fragmentos), angļu. - "Stāsts par cilvēkiem un laikmetiem Ziemeļkurzemes piekrastē Latvijā"--Uz ietveres.

 

Žimants, Aivars.
    Aivars Žimants: ar skatu uz pasauli / Aivars Žimants. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2010. - 94 lpp. - (Latvijas veiksmes stāsti).
        ISBN 978-9984-8268-8-2.

 

Бушин, Владимир.
    Пляски на сковороде : Путин, Медведев и все, все, все / В. Бушин. - Москва : Алгоритм, 2010. - 239 с. - (Проект "Путин").
        ISBN 978-5-926507-30-7.

 

Главная книга о кризисе/ ред.-сост. А. В. Бузгалин. - Москва : Яуза ; ЭКСМО, 2009. - 253, [1] с. : табл. - (Великие депрессии).
        ISBN 978-5-699-25957-1.

 

Городкова, Юлия Ивановна.

    Латинский язык : учебник для студентов медицинских колледжей и училищ, для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования / Ю. И. Городкова. - Изд. 17-е. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2011. - 315 с. : табл. - (Среднее профессиональное образование).

        ISBN 978-5-222-18006-8.

 

Еремеева, Наталия А.
    100 игр и упражнений для бизнес-тренингов / Н. А. Еремеева. - Санкт-Петербург : Прайм-Еврознак, 2010. - 128 с. - (Лучшие психотехнологии мира).
        ISBN 978-5-938782-26-6.

 

Климкина, Юлия Евгеньевна.
    Создаем команду : секреты подбора персонала для успешного бизнеса / Ю. Е. Климкина. - Москва : ЭКСМО, 2010. - 303 с. : сх., табл. - (Свой бизнес. С чего начать и как преуспеть).
        ISBN 978-5-699-36827-3.

 

Контекстная реклама/ под общ. ред. Алексея Басова. - 2-е изд. - Москва : Питер ; begun, 2011. - 255 с. : ил., табл.
        ISBN 978-5-423-70079-9.  

 

 

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

  

 

Aržuni, Jakobs.
    Idioti : piecas pasakas / Jakobs Aržuni ; no vācu valodas tulkojusi Silvija Brice. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 143, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Idioten.
        ISBN 978-993-401-102-3.

 

Avotiņa, Daina.
    Melnā saulespuķe : romāns / D. Avotiņa ; il. A. Stankevičs. - Rīga : Lauku Avīze, 2011. - 223 lpp. : il. - (Lata romāns ; 1(139).
        ISBN 978-9984-8278-2-7.

 

Bušnela, Kendaisa.
    Kerijas dienasgrāmatas / Kendaisa Bušnela ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 396, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Carrie diaries.
        ISBN 978-993-401-488-8.

 

Cielēna, Māra.
    Žirafes šalle / Māra Cielēna ; Ilze Ramane [zīmējumi]. - Rīga : Lietusdārzs, [2010]. - 15, [1] lpp. : il.
        ISBN 978-993-481-446-4.

 

Krekle, Maija.
    Mīlestības skartie / Maija Krekle. - Rīga : Lauku Avīze, 2010. - 287 lpp. : il.
        ISBN 978-9984-8277-6-6.

 

Liepdruviete, Līvija.
    Līpas vērsyunē / Līvija Liepdruviete. - Rēzekne : Latgolas Kulturas centra izdevnīceiba, 2010. - 68 lpp.
        ISBN 978-9984-291-96-3.

 

Liepiņa, Nadīna.
    Laimes putna paspārnē : dzejoļi / Nadīna Liepiņa. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2010. - 112 lpp.
        ISBN 978-9984-291-94-9.

 

Meijo, Stefordija.
    Ļauns mēness : parodija : Krēpu zonas pirmā grāmata / Stefordija Meijo ; no angļu valodas tulkojis Andris Akmentiņš. - Rīga : Egmont Latvija, [2010]. - 224 lpp. - (Krēpu zona ; 1. grām.). - Oriģ. nos.: New moan.
        ISBN 978-9984-433-16-5.

 

Pakraste, Lida.
    Baloži virs torņiem / Lida Pakraste. - Rīga : Pētergailis, [2010]. - 195, [3] lpp. - (Vakara romāns).
        ISBN 978-9984-333-21-2.

 

Plāta, Silvija.
    Stikla kupols / Silvija Plāta ; no angļu valodas tulkojusi Silvija Brice. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 375, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Bell jar.
        ISBN 978-993-400-365-3.

 

Varanauskiene, Julita.
    Naudas koks : kā ar zināšanām, attapību un pacietību var panākt finansiālu stabilitāti / Julita Varanauskiene ; no lietuviešu valodas tulkojusi Lilija Kope. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010]. - 245, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Pinigų medis.
        ISBN 978-993-401-353-9.

 

 

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Андерсон, Пол.
    Камень в небесах ; Игра империи : пер. с англ. / Пол Андерсон. - Москва : ЭКСМО ; Санкт-Петербург : Валери СПД, 2002. - 399 с. - (Мастера фантастики).
        ISBN 5-699-00142-5.

 

Ахерн, Сесилия.
    Там, где заканчивается радуга : роман / Сесилия Ахерн ; пер. с англ. Э. Меленевской. - Москва : Иностранка, 2010. - 493 с. - Ориг. назв.: Where rainbows end.
        ISBN 978-5-389-01462-6.

 

Басби, Ширли.
    Пурпурная лилия : романы : пер. с англ. / Ширли Басби. - Нижний Новгород : Покровка ; Параллель, 1996. - 634 с. - (Любовно-авантюрный роман).
        Содерж.: Сердце обмануть нельзя ; Пурпурная лилия.
        ISBN 5-86067-037-0.

 

Гришэм, Джон.
    Адвокат : роман / Джон Гришэм ; пер. с англ. Ю. Г. Кирьяка. - Москва : АСТ, 2003. - 350 с. - (Bestseller). - Ориг. назв.: The street Lawyer.
        ISBN 5-17-015621-9.

 

Детектив Франции: [сборник] : пер. с фр. / рис. И. А. Воронина. - Москва : Ренессанс, 1993. - 315,[2] с. : ил.
        Вып. 2.
        ISBN 5-8396-0034-2.

 

Донцова, Дарья Аркадьевна.
    Королева без башни : роман / Дарья Донцова. - Москва : ЭКСМO, 2010. - 378 с. - (Иронический детектив ; Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант).
        ISBN 978-5-699-45287-3.

 

Катишонок, Елена.
    Жили-были старик со старухой : роман / Елена Катишонок. - Москва : Время, 2011. - 480 с. - (Самое время).
        ISBN 978-5-9691060-5-5.

 

Кивинов, Андрей.
    Высокое напряжение : повести / Андрей Кивинов. - Санкт-Петербург : Валери-СПб ; МиМ-Дельта, 1995. - 509 с. - (Милицейский детектив).
        ISBN 5-7589-0003-6.

 

Клегг, Дуглас.
    За час до темноты : хотите поиграть в Темную игру? / Дуглас Клегг ; пер. с англ. М. Пазиной. - Санкт-Петербург : Домино ; Москва : Эксмо, 2006. - 411, [1] с. ; 20 см. - (Роман mistique).
        ISBN 5-699-18612-3.

 

Колдуэлл, Йен.
    Правило четырех : [роман] / Йен Колдуэлл, Дастин Томасон ; пер. с англ. С. Самуйлова. - Москва : АСТ ; Транзиткнига, 2005. - 398 с. ; 21 см. - (Интеллектуальный детектив) (Мировой супербестселлер).
        ISBN 5-17-028947-2. - ISBN 5-9578204-3-1. - ISBN 5-9578247-4-7.

 

Корецкий, Данил Аркадьевич.
    Антикиллер : роман / Данил Корецкий. - Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 1995. - 448 с.
        ISBN 5-88475-045-5.

 

Крайтон, Майкл.
    Затерянный мир : [роман] / Майкл Крайтон ; пер. с англ. А. А. Марченко, С. И. Минкина. - Смоленск : Русич, 1996. - 575,[1] с. : ил. - (Сокровищница боевой фантастики и приключений).
        ISBN 5-88590-481-2.

 

Крылов, Дмитрий.

    Бумерангъ : фантазия по мотивам повести Ф. Анстея "Чековая книжка" / Д. Крылов. - Москва : ЭКСМО, 2010. - 215 с. : ил.

        ISBN 978-5-699-42958-5.

 

Март, Михаил.
    Нечеткая грань : роман / Михаил Март. - Москва : АСТ ; Астрель, 2009. - 350 с. - (Криминал).
        ISBN 978-5-17-060731-0. - ISBN 978-5-271-24438-4.

 

Меррит, Стефани.
    Шепот в темноте : [роман] / Стефани Меррит ; пер. с англ. А. Шульгат. - Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2010. - 381, [2] с. ; 24 см. - (The big book).
        ISBN 978-5-9985100-7-6.

 

Мид, Ричард.
    Поход изгоев : [романы] : пер. с англ. / Ричард Мид. - Минск : АРТААЛ Пресс, 1995. - 511 с. : ил. - (Сокровищница боевой фантастики и приключений).
        ISBN 985-623-005-5.

 

Молчанов, Андрей Алексеевич.
    Крутые парни : [повести, роман] / Андрей Молчанов. - Москва : Торговый дом "Локид", 1994. - 555,[2] с. : ил. ; 21 см. - (Современный российский детектив).
        Содерж.: Кто ответит? : роман ; Повести : Брайтон-Бич авеню ; Дао ; Перекресток для троих.
        ISBN 587952034X.

 

Нацуки, Сизуко.
    Третья дама / Сизуко Нацуки ; пер. с англ. О. Б. Лисицыной. - Москва : АСТ ; Хранитель, 2006. - 254 с. - (The Bestseller).
        ISBN 5-17-038786-5. - ISBN 5-9713334-8-8. - ISBN 597620497X.

 

Пронин, Виктор(Виктор Алексеевич).
    Банда : роман / Виктор Пронин. - Санкт-Петербург : ВИС, 1995. - 655 с.
        ISBN 5-7451-0010-9.

 

Пронин, Виктор(Виктор Алексеевич).
    Банда 2 : роман / Виктор Пронин. - Санкт-Петербург : ВИС, 1995. - 687 с.
        ISBN 5-7451-0016-8.

 

Радзинский, Эдвард Станиславович.
    Железная маска и граф Сен-Жермен : роман / Эдвард Радзинский. - Москва : ЭКСМО, 2010. - 398, [1] с.
        ISBN 978-5-699-44072-6.

 

Реванш - 2.- Минск : Баленок и К, 1994. - 495 с. : ил. - (Зарубежный кинороман).
        ISBN 985-611-802-6.

 

Силверберг, Р.
    Ночные крылья ; Человек в лабиринте / Р. Силверберг. Полет лошади / Л. Нивен : пер. с англ. - Санкт-Петербург : Библиополис, 1993. - 536 с. : ил. - (Orion).
        ISBN 5-87671-023-7.

 

Стил, Даниэла.
    Призрак тайны [роман] / Даниэла Стил ; пер. с англ. В. Гришечкина. - Москва : ЭКСМО, 2010. - 605, [1] с. - Ориг. назв.: The Ghost.
        ISBN 978-5-699-42025-4.

 

Стил, Даниэла.
    Хочу "Оскар"! : роман / Даниэла Стил ; пер. с англ. О. Степашкиной. - Москва : ЭКСМО, 2010. - 414 с. - Ориг. назв.: Bungalow 2.
        ISBN 978-5-699-44612-4.

 

Шахов, Максим Анатольевич.
    Железные нервы снайпера : [роман] / Максим Шахов. - Москва : ЭКСМО, 2007. - 346, [1] с. - (Группа "Антитеррор").
        ISBN 978-5-699-22379-4.

 

 

 

Līdzīgi raksti