Nozaru literatūra

 

Belševica, Vizma

    Melns - sarkans - zelts... [Skaņu ieraksts] : dzeja : [lasījumi] / Vizma Belševica ; lasa autore? Dina Kuple un Elita Kļaviņa. - [Rīga] : Apostrofs, 2010. - 1 skaņu CD (ap 114 min.) : digitāls, stereo ; 12 cm. + 1 brošūra (19 lpp.). - (Klausāmgrāmata). - Mp3 formātā. - Ieraksts tapis Radio Naba studijā.


Karjeras veidošana : sarunas ar pasaules biznesa līderiem : tulkojums no angļu valodas. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2009. - 104 lpp. - (Lessons learned). - Oriģ. nos.: Managing your career.

        ISBN 978-9984-8263-0-1.


Kurpatovs, Andrejs.

    Septiņas unikālas receptes kā uzvarēt nogurumu : bestsellers / Andrejs Kurpatovs ; no krievu valodas tulkojusi Lilija Lauce. - Rīga : Vieda, [2010]. - 190,[2] lpp. - (Mazais psihoterapeits) (Ekspreskonsultācija). - Oriģ. nos.: Семь уникальных рецептов победить усталость.

        ISBN 978-9984-7824-8-5.

 

Laipni lūgti Eiropas Parlamentā! : [komplekts] / Eiropas Parlamenta Komunikācijas ģenerāldirektorāts. - [Luksemburga] : Eiropas Kopienu Oficiālo publikāciju birojs, [2009]. - 1. grām. 51 lpp., 2. grām. 23 lpp., 1 DVD : il., fotogr., diagr., tab. + 1 DVD. - Komplektā: 2 grām., 1 DVD.

        Saturs: Eiropas Parlaments ; Eiropas Parlamenta sejas 2007-2009 ; Viena diena Eiropā.

        ISBN 928232320X. - ISBN 92-8232-296-3.

 

Lapsa, Lato.

    Indija ne pa jokam. Un Pakistāna arī / Lato Lapsa ; ar autora fotogrāfijām. - Rīga : Dienas Grāmata, 2010. - 262, [1] lpp., [56] lpp. : il.

        ISBN 978-9984-8474-8-1.

 

Latvijas tautsaimniecība : makroekonomiskais apskats : 2(43) 2010 / Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde ; Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija. - Rīga : LR Centrālā statistikas pārvalde ; Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija, 2009. - 15 lpp. : tab., diagr.

    ISSN 1407-5350.

 

Muldašovs, Ernsts.
    Dievu Pilsētas meklējumos / Ernsts Muldašovs ; no krievu valodas tulkojusi Indra Andersone. - Rīga : Avots, 2008. - 639 lpp. : il. - (Kas mēs esam?). - Oriģ. nos.: В поисках Города Богов.
        4. grāmata. Dzīvības Matrica uz Zemes.
        ISBN 978-9984-8005-0-9.

 

Ņekrasovs, Anatolijs.
    Mātes mīlestība / Anatolijs Ņekrasovs ; no kr. val. tulk. Ina Vaitmane. - Rīga : Rēriha grāmatnīca, 2010. - 214 lpp. - Oriģ. nos.: Материнская любовь.
        ISBN 978-9984-7506-1-3.

 

Rasisma un neiecietības novēršana : mācību materiāls tiesībsargājošām institūcijām / Artūrs Kučs, Juris Gromovs, Aija Lulle. - Rīga : Starptautiskā Migrācijas organizācija Rīgas birojs, 2009. - 215, [1] lpp. - Bibliogr. norādes parindēs.
        Saturā: Starptautiskie standarti rasisma un neiecietības novēršanai un apkarošanai ; Vispārējs apskats par nozīmīgākajiem ANO cilvēktiesību līgumiem un institucionālajiem mehānismiem rasisma un neiecietības apkarošanai ; ANO Konvencijas par jebkuras rasu diskriminācijas izskaušanu ... [u.c.].
        ISBN 978-9984-98004-1.

 

Skautu un gaidu dziesmas. - [Rīga] : [Latviešu skautu kustība] ; [Latviešu gaidu kustība], 2010. - 181 lpp. : il., notis. - Uz vāka nos.: ''Skautu gaidu dziesmas''.
        ISBN 978-993-481-391-7.

 

Teilors, Eldons.
    Prāta programmēšana : no smadzeņu skalošanas līdz pašpalīdzībai / Eldons Teilors ; no angl. val. tulk. Dace Vanaga. - Rīga : Lietusdārzs, 2010. - 350 lpp. : il. - Oriģ. nos.: Mind programming.
        ISBN 978-993-481-443-3.

 

Uzziņas līdzeklis un noderīga informācija darbā ar migrācijas jautājumiem : imigrācija un mediji / Artūrs Kučs, Juris Gromovs, Aija Lulle ; līdzaut. Anete Erdmane. - Rīga : Starptautiskā Migrācijas organizācija Rīgas birojs, 2009. - 214, [1] lpp. : tab. - Bibliogr. norādes parindēs.
        Saturā: Kāpēc cilvēki migrē? ; Migrācija pasaulē ; Demogrāfijas ietekme uz migrāciju ; Nesenā imigrācija pasaulē faktos ; Daži nodarbinātības skaitļi un fakti pasaulē ; Migrācija Eiropā ... [u.c.].
        ISBN 978-9984-98003-4.

 

Vēriņa, Vita.
    Olģerts Zīverss un viņa balvas laureāti / Vita Vēriņa ; māksl. Rolands Gustiņš. - Rīga : Laiks, 2010. - 207 lpp. : il., ģīm., faks. - Bibliogr.: 189.-197.lpp. - Kopsav. angļu val.
        ISBN 978-993-481-390-0.

 

Zvejnieks, Kārlis.
    Zelta cauna : [atmiņas] / Kārlis Zvejnieks. - Rīga : Kārlis Zvejnieks, 2010 (Rīga). - 112 lpp. : fotogr. - Bibliogr.: [2.]lpp.
        ISBN 978-993-481-392-4.

 

Economic Development of Latvia : report / Ministry of Economy, Republic of Latvia. - Riga : Ministry of Economy, Republic of Latvia, June 2010. - 140 p. : il.
    ISSN 1407-4109.

 

Бутулис, Илгварс.
    История Латвии / Илгварс Бутулис, Антоний Зунда ; лит. пер. с латыш. Роалда Добровенского. - Рига : Jumava, 2010. - 240 с. : ил.
        ISBN 978-9984-387-80-2.

 

Голдсуорти, Адриан.
    Юлий Цезарь : [полководец, император, легенда] / Андриан Голдсуорси ; пер. с англ. К. Савельева. - Москва : Эксмо, 2007. - 669, [1] с., [8]л. ил. : ил., карт. ; 22 см. - (Колесо истории). - Библиогр.: с. 628-632.
        ISBN 978-5-699-23148-5.

 

Материальные памятники русской культуры в странах Балтии 1710-2010 : сборник материалов конференции / под ред. А. Гапоненко. - Таллинн : Институт Европейских исследований ; Рига ; Вильнюс, 2010. - 175 с. : фотогр., факс., карт. - Библиогр. в конце статей.

 

Материя диалекта и идиолект перевода = The substance of dialect and the idiolect of translation = Dialekta matērija un tulkojuma idiolekts / red. Oksana Komarova, Jeļena Koroļova ; Daugavpils Universitāte. Humanitārā fakultāte. Komparatīvistikas institūts. - Daugavpils : Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds "Saule", 2010. - 211, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Альманах Института компаративистики , 1691-6107 ; Том 22) (Язык и мир ; Вып. 2). - Содержит библиографию (в конце статей). - "Lingvistika, sinhronija, diahronija"--На обл.
        ISBN 978-9984-14-491-7.

 

Никольский, Михаил Владимирович.
    Боевые танки США / М. В. Никольский. - Москва : АСТ ; Астрель, 2001. - 282 с. : ил. - (Современная бронетехника).
        ISBN 5-17-008781-0. - ISBN 527102203X.

 

Прибалтийские русские : история в памятниках культуры (1710-2010) / под общей ред. А. В. Гапоненко ; Институт европейских исследований. - Рига : Институт европейских исследований, 2010. - 731, [2] с. : ил., карт. ; 22 см. - Содержит библиографию в конце статей. - В надзаг.: Институт европейских исследований.
        ISBN 978-993-481-132-6.

 

Федосеев, Семен Леонидович.
    Танки Первой мировой войны : иллюстрированный справочник / С. Л. Федосеев. - Москва : АСТ ; Астрель, 2002. - 287 с. : ил. - (Военная техника).
        ISBN 5-17-010599-1. - ISBN 5-271-02628-0.

 

Хаффингтон, Арианна.
    Как избавиться от комплексов в любви, на работе и в жизни / Арианна Хаффингтон ; пер. с англ. Л. А. Бабук. - Минск : Попурри, 2010. - 303 с.
        ISBN 978-985-15-0424-0.

 

Шпаковский, Вячеслав Олегович.
    Танки. Уникальные и парадоксальные / В. О. Шпаковский. - Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : Полигон, [2007]. - 142, [1] с. : ил., табл. ; 24 см. - (Иллюстрированная энциклопедия).
        ISBN 517039960X. - ISBN 5-89173-337-4.

 

 

 

 

 

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Andričs, Ivo.
    Grāmata un citi stāsti / Ivo Andričs ; no serbu val. tulk. Vinifreds Kraučis ; pēcv. sarakst.: Māris Rungulis, Ēriks Kūlis, Ieva Lešinska u.c. - [Rīga] : Latvijas Rakstnieku savienība, 2009. - 207, [2] lpp., [4] lp. foto. - Oriģ. nos.: Book and other Stories.
        Saturs: Dzīvais līķis ; Tilts pār Žepu ; Musafirhanā ; Alijas Džerzeleza ceļš ; Nāve Sinanas klosterī ; Rzavas krasti ; Slāpes ; Izkapts ; Mila un Prelacs ; Pie Počiteļas akmens ; Grāmata ; Panorāma ; Vasara dienvidos.
        ISBN 978-9984-398-58-7.

 

Barts, Rolāns.
    Mitoloģijas / Rolāns Barts ; no franču valodas tulkojusi Sarmīte Madžule. - [Rīga] : Omnia mea, 2010. - 228, [3] lpp. - Oriģ. nos.: Mythologies.
        ISBN 978-9984-99266-2.

 

Benvils, Džons.
    Neaizskaramais : [romāns] / Dž. Benvils ; no angl. val. tulk. Aija Vālodze. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010]. - 494, [2] lpp. - Oriģ. nos.: The Untouchable.
        ISBN 978-993-400-795-8.

 

Bērza, Ilga.
    Gadalaiku gaisma : dzeja / Ilga Bērza. - Alūksne : SELJA, 2009. - 224 lpp.
        Saturs: Domu vēstules ; Ilgi laimes lietus lija ; Dzejoļi-smejoļi ; Rudens sveces ; Juku jukām ; Ticēt, cerēt katrs drīkst ; Vecmāmiņas dāvanas.
        ISBN 978-9984-97829-1.

 

Doda, Kristīna.
    Mīļotais zaglis / Kristīna Doda ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, [2010]. - 377, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Trouble in high heels.
        ISBN 978-9984-355-06-1.

 

Eljota, Ketrina.
    Viena diena maijā / Ketrina Eljota ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa. - Rīga : Kontinents, 2010. - 411, [1] lpp. - Oriģ. nos.: One day in May.
        ISBN 978-9984-355-26-9.

 

Langa, Liāna.
    Vilkogas : dzejas 2006-2010 / Liāna Langa. - Rīga : Neputns, 2010. - 80, [3] lpp. : il.
        ISBN 978-9984-8076-8-3.

 

Liepa, Anita.
    Kumeļa gadi : atmiņu romāns / Anita Liepa. - Daugavpils : Daugavpils Centrālā bibliotēka, 1993. - 161, [2] lpp. : il.

 

Ziedonis, Imants.
    Vēl ko : [dzeja un pārdomas] / Imants Ziedonis ; sast. un red. Liāna Langa. - Rīga : Mansards, 2010. - 130, [1] lpp.
        ISBN 978-9984-8126-8-7.

 

Skujenieks, Knuts.
    Nekā personīga : (atskaitot afrodīti līdaciņu un aleksandra augstumus) 2008-2010 / Knuts Skujenieks ; māksl. Zane Ernštreite. - Rīga : Neputns, 2010. - 69, [2] lpp. - Uz vāka un titlp. minēts tikai aut. vārds.
        ISBN 978-9984-8076-7-6.

 

Veronēzi, Sandro.
    Rāmais haoss / Sandro Veronēzi ; no itāļu valodas tulkojusi Dace Meiere. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2010. - 389, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Caos calmo.
        ISBN 978-9984-233-20-8.

 

 

 

 

 

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Барбышева, Марина.
    Звездочет. Любовник фортуны / Марина Барбышева. - Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2005. - 349 с. - (Русский сериал).
        ISBN 5-224-05007-3.

 

Бенцони, Жюльетта.
    Слезы Марии-Антуанетты : [роман ] / Жюльетта Бенцони ; пер. с фр. Е. Мурашкинцевой. - Москва : ЭКСМО, 2010. - 510 с. - Ориг. назв.: Les Larmes de Marie-Antoinette.
        ISBN 978-5-699-44184-6.

 

Виггс, Сьюзен.
    Просто дыши : роман / Сьюзен Виггс ; пер. с англ. О. Н. Крутилиной. - Москва : Центрполиграф, 2010. - 446, [1] с. - Ориг. Назв.: Just Breathe.
        ISBN 978-5-227-02186-1.

 

Гуляковский, Евгений Яковлевич.
    Меч Прометея : роман, повесть / Евгений Гуляковский. - Москва : ЭКСМО, 2005. - 444 с. : ил. - (Русский фантастический боевик).
        ISBN 5-699-13657-6.

 

Гуляковский, Евгений Яковлевич.
    Хроники инспектора Ротанова : роман / Евгений Гуляковский. - Москва : ЭКСМО, 2005. - 445 с. : ил. - (Русский фантастический боевик).
        ISBN 5-699-12971-5.

 

Женщина в озере : сборник : пер. с англ. / Ричард Старк, Раймонд Чандлер, Эллери Квин. - Москва : СКС, 1994. - 445, [2] с. - (Bestseller).
        Содерж.: Лимоны никогда не лгут ; Р. Старк. Женщина в озере / Р. Чандлер ; Жила-была старуха / Э. Квин.
        ISBN 586092058X.

 

Майер, Стефани.
    До рассвета. Недолгая вторая жизнь Бри Таннер : [роман] / Стефани Майер ; пер. с англ. М. Десятовой, Е. Костиной. - Москва : АСТ ; Астрель, 2010. - 218 с. - Ориг. назв.: The short second life of Bree Tanner.
        ISBN 978-5-17-068736-7. - ISBN 978-5-271-30738-6.

 

Мариинский, Евгений Пахомович.
    Я дрался на "Аэрокобре" / Евгений Мариинский. - Москва : Яуза ; Эксмо, 2005. - 284, [2] с., [4] л. ил., портр. ; 21 см. - (Солдатские дневники) (За нашу Советскую Родину!). - На обл. в подзаг.: "Бэллочка" с красными звездами.
        ISBN 5-699-10871-8.

 

Моя плоть сладка : [сборник : пер. с англ.] / М. Брайэн, Д. Кин, Д. Д. Карр. - Москва : СКС, 1994. - 414,[2] с. - (Bestseller).
        Содерж.: Драма на Мальорке / М. Брайэн. Моя плоть сладка / Д. Кин. Убийство в музее восковых фигур / Д. Д. Карр.
        ISBN 5-86092-055-5.

 

Обвинение в убийстве : сборник : пер. с англ. / Р. Стаут, Р. Макдональд, А. Кристи. - Москва : СКС, 1996. - 429,[2] с. - (Bestseller).
        Содерж.: Охота за матерью / Р. Стаут. Обвинение в убийстве / Р. Макдональд. Тайна семи циферблатов / А. Кристи.
        ISBN 5-86092-076-8.

 

Орлов, Алекс.
    Ультиматум : роман / Алекс Орлов. - Москва : ЭКСМО, 2007. - 412 с. : ил. - (Русский фантастический боевик).
        ISBN 978-5-699-20258-4.

 

По доброте сердечной : [сборник : пер. с англ.] / П. Чейни, К. Браун, Э. С. Гарднер. - Москва : СКС, 1996. - 476, [2] с. - (Bestseller).
        ISBN 5-86092-082-2.

 

Резекненский поэтический вестник 2007-2010 : выпуски 1-100 / ред.-сост. Александр Якимов. - Резекне : [б. и.], 2010. - 207 с. : ил., портр.
        ISBN 978-9984-490-99-1.

 

Рой, Олег.
    Галерея "Максим" : роман / Олег Рой. - Москва : ЭКСМО, 2010. - 347, [1] с. - (Капризы судьбы).
        ISBN 978-5-699-43220-2.

 

Рой, Олег.
    Нелепая привычка жить : роман / Олег Рой. - Москва : ЭКСМО, 2010. - 349 с. - (Капризы судьбы).
        ISBN 978-5-699-42349-1.

 

Семенова, Мария.
    Волкодав : роман / Мария Семенова. - Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : Азбука, 2007. - 670 с. - (Классика).
        ISBN 5-17-042203-2. - ISBN 5-352-01968-3.

 

Коллинз, Сьюзен.
    И вспыхнет пламя : [продолжение романа "Голодные игры"] / Сьюзен Коллинз ; пер. с англ. Ю. Моисеенко. - Москва : АСТ ; Владимир : Астрель ; ВКТ, 2010. - 414 с. ; 21 см. - Ориг. назв.: Catchihg fire.
        Книга 2.
        ISBN 978-5-17-067128-1. - ISBN 978-5-271-29346-7. - ISBN 978-5-226-02682-9.

 

Стил, Д.
    Верить в себя / Даниэла Стил ; пер. с англ. В.Гришечкина. - Москва : Эксмо, 2010. - 445, [1] с. - Ориг. назв.: Honor thyself.
        ISBN 978-5-699-37247-8.

 

Хантер, Стивен.
    Снайпер : [роман] / Стивен Хантер ; пер. с англ. И. Евтишенкова. - Санкт-Петербург : Домино ; Москва : ЭКСМО, 2007. - 684 с. - (Топ-детектив).
        ISBN 5-699-19749-4.

 

 

 

 

 

 

Līdzīgi raksti

 

 

 

 

 

 

 


Nozaru literatūra

 

Aizsardzības ministra ziņojums Saeimai par valsts aizsardzības politiku un Nacionālo bruņoto spēku attīstību 2010 gadā / Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija. - Rīga : Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija, 2010. - 58 lpp.

 

Butulis, Ilgvars.

    Latvijas vēsture / Ilgvars Butulis, Antonijs Zunda. - Rīga : Jumava, 2010. - 206, [1] lpp., [32] lpp. iel. : il.

        ISBN 978-9984-388-27-4.

 

Fagerstrēms, Dereks.

    Skaties un dari : 500 padomi visiem dzīves gadījumiem no ikdienas līdz eksotikai / Dereks Fagerstrēms, Lorīna Smita & "Show me" radošā komanda ; no angļu val. tulk.: Aija Čerņevska, Una Orinska, Bārbala Simsone un Ieva Tarvida. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2010. - 318 lpp. : krās. il. - Palīgrād. teksta beigās. - Oriģ. nos.: Show me how : 500 things you should know.

        ISBN 978-993-401-088-0.

 

Feits, Volfgangs.
    Īslande / Volfgangs Feits ; no vācu valodas tulkojusi Inga Dalbiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2010. - 107, [1] lpp. : il., kartes. - (Polyglott ceļojumā). - Oriģ. nos.: Island. - Ietver rād.: 104.-105. lpp.
        ISBN 978-993-401-007-1.

 

Karjeras un izglītības iespējas būvniecības nozarē [Videoieraksts] / Valsts izglītības attīstības aģentūra. - Rīga : Valsts izglītības attīstības aģentūra, 2008. - 1 DVD (35 min.) : skaņa, krāsa ; 11,5 cm. - (Iepazīsti izglītības un darba pasauli). - Diska nolasīšanai nepieciešama DVD spēlēšanas programma ar datora DVD-ROM lasītāja iekārtu, kā arī Adobe Acrobat Reader programma. - Nosaukums no diska sākumlapas.

 

 

Karjeras un izglītības iespējas elektrotehnikas un elektronikas nozarē [Videoieraksts] / Valsts izglītības attīstības aģentūra. - Rīga : Valsts izglītības attīstības aģentūra, 2007. - 1 DVD (24 min.) : skaņa, krāsa ; 11,5 cm. - (Iepazīsti izglītības un darba pasauli). - Diska nolasīšanai nepieciešama DVD spēlēšanas programma ar datora DVD-ROM lasītāja iekārtu, kā arī Adobe Acrobat Reader programma. - Nosaukums no diska sākumlapas.

 

Karjeras un izglītības iespējas ķīmijas un farmācijas nozarē [Videoieraksts] / Valsts izglītības attīstības aģentūra. - Rīga : Valsts izglītības attīstības aģentūra, 2008. - 1 DVD (31 min., 53 sek.) : skaņa, krāsa ; 11,5 cm. - (Iepazīsti izglītības un darba pasauli). - Diska nolasīšanai nepieciešama DVD spēlēšanas programma ar datora DVD-ROM lasītāja iekārtu, kā arī Adobe Acrobat Reader programma. - Nosaukums no diska sākumlapas.

 

Karjeras un izglītības iespējas mašīnbūves un metālapstrādes nozarē [Videoieraksts] / Valsts izglītības attīstības aģentūra. - Rīga : Valsts izglītības attīstības aģentūra, 2008. - 1 DVD (32 min., 22 sek.) : skaņa, krāsa ; 11,5 cm. - (Iepazīsti izglītības un darba pasauli). - Diska nolasīšanai nepieciešama DVD spēlēšanas programma ar datora DVD-ROM lasītāja iekārtu, kā arī Adobe Acrobat Reader programma. - Nosaukums no diska sākumlapas.

 

Karjeras un izglītības iespējas meža nozarē [Videoieraksts] / Valsts izglītības attīstības aģentūra. - Rīga : Valsts izglītības attīstības aģentūra, 2007. - 1 DVD (21 min., 19 sek.) : skaņa, krāsa ; 11,5 cm. - (Iepazīsti izglītības un darba pasauli). - Diska nolasīšanai nepieciešama DVD spēlēšanas programma ar datora DVD-ROM lasītāja iekārtu, kā arī Adobe Acrobat Reader programma. - Nosaukums no diska sākumlapas.

 

Lavriņenko, Olga.
    Centrāleiropas un Austrumeiropas iedzīvotāju dzīves līmeņa veidošanās atšķirību pētīšana pa reģioniem / Olga Lavriņenko. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2010. - 154, [73] lpp. : diagr., kartes, tab. - Bibliogrāfija: 140.-154. lpp. - O. Lavriņenko monogrāfija veltīta Centrāleiropas un Austrumeiropas reģionu iedzīvotāju dzīves līmeņa pētīšanai periodā no 2000. līdz 2008. gadam. Autore veikusi šo reģionu iedzīvotāju dzīves līmeņa oriģinālu kvalitatīvo un kvantitatīvo, kā arī dinamisko atšķirību izpēti ar aprēķinātā integrālā indikatora palīdzību.
        ISBN 978-9984-291-89-5.

 

Makdauels, Džošs.
    Dievs valkāja sandales ... / Džošs Makdauels, Šons Makdauels ; no angl. val. tulk. Anita Inte, Māra Zviedre. - [B.v.] : Agape Latvija, 2010. - 192 lpp.
        ISBN 978-993-481-570-6.

 

Naita, Lorna.
    Šūšana : rokasgrāmata / Lorna Naita ; no angl. val. tulk. Margita Markevica. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010]. - 256 lpp. : il.
        ISBN 978-993-401-170-2.

 

Vaivods, Julijans.
    Bīskapa Julijana Vaivoda dienasgrāmata : piezīmes par manu darbību, sākot ar stāšanos metropolijas pārvaldītāja amatā 1962. gada 16. novembrī, 1962-1982 / [Julijans Vaivods]. - Rēzekne : Latgales kultūras centra izdevniecība, 2010. - 303 lpp. : il. - J. Vaivods (1895-1990) kā arhidiecēzes administrators, bīskaps un kardināls periodu, par kuru raksta šajā dienasgrāmatā, pavadīja padomju režīma gados. Izdevums tapis ar emigrācijā dzīvojošo mūsu tautiešu katoļu atbalstu.
        ISBN 978-9984-291-91-8.

 

Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību / Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija. - Rīga : LR Ekonomikas ministrija, 2010. gada jūnijs. - 140 lpp. : tab., sh.
    ISSN 1407-4095.

 

Вировец, Юрий Александрович.
    Справочник популярных профессий : библиотека группы компаний HeadHunter / Юрий Вировец. - Санкт-Петербург : Питер, 2010. - 297, [1] с.
        ISBN 978-5-498-07896-0.

 

Немзер, Андрей Семенович.
    "Красное колесо" Александра Солженицына : опыт прочтения / Андрей Немзер. - Москва : Время, 2010. - 364, [2] с. - (Диалог). - Библиогр.: с. 362-365.
        ISBN 978-5-9691050-6-5.

 

Хаббард, Л. Рон.
    Дорога к счастью [Videoieraksts] : руководство по улучшению жизни, основанное на здравом смысле / Л. Рон Хаббард. - Б. м. : б. и., б. г. - 1 DVD (2 ч. 9 мин.) : стерео, широкоформатный + 1 брошюра. - Название с контейнера.
        ISBN 978-1-403-18788-8.

 

 

 

 

 

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Di Morjē, Dafne.

    Stikla pūtēji / Dafne di Morjē ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Kalnciema. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010]. - 431, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Glass-blowers.

        ISBN 978-993-400-634-0.

 

Gilberta, Elizabete.
    Ēd, lūdzies, mīli / Elizabete Gilberta ; no angļu valodas tulkojusi Ina Strautniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010]. - 419, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Eat, pray, love.
        ISBN 978-993-400-159-8. - ISBN 978-993-401-126-9.

 

Heilijs, Arturs.
    Stiprās zāles / Arturs Heilijs ; no angļu valodas tulkojusi Marija Šulca. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010]. - 463 lpp. - Oriģ. nos.: Strong medicine.
        ISBN 978-993-400-227-4.

 

Sandere, Žanete.
    Laulības pēc sludinājuma : patiess stāsts par Vācijā dibināto ģimeni un ikdienas realitāti / Žanete Sandere. - Rīga : Avots, 2010. - 221 lpp. : il.
        ISBN 978-9984-85904-0.

 

Kalandarovs, Marats.
    Vīza uz dzelmi / Marats Kalandarovs ; no krievu valodas tulkojusi Laura Kalandarova. - Rīga : Kontinents, 2010. - 408, [2] lpp. : il. - Oriģ. nos.: Виза в пучину.
        ISBN 978-9984-355-20-7.

 

Keičs, Jānis.

    Ar krusta zīmi dvēselē : [dzeja] / Jānis Keičs ; māksl. Kristīne Keiča. - Rēzekne : Latgales kultūras centra izdevniecība, 2010. - 155 lpp. : il., portr.

        ISBN 978-9984-291-88-8.

 

Liepiņš, Agris.
    Elmīna / Agris Liepiņš ; aut. ilustr. - Rīga : Lauku Avīze, 2010. - 223 lpp. : il. - (Lata romāns ; 10 (136).
        ISBN 978-9984-8277-7-3.

 

Linna, Veine.
    Nezināmais kareivis : [romāns] / Veine Linna ; no angl. val. tulk. Maima Grīnberga. - Rīga : Dienas Grāmata, 2010. - 424 lpp. - Oriģ. nos.: Tuntematon sotilas.
        ISBN 978-9984-8474-5-0.

 

Olūts : literaturys almanahs / red. Valentīna Unda. - Rēzekne : Latgolas Kulturas centra izd., 2010. - 323 lpp. - 7.-9.
        15.
        ISBN 978-9984-291-90-1.

 

Sēle, Laimdota.

    Cērt zibens marmalē : [vēsturisks romāns] / Laimdota Sēle ; māksl. Ansis Sēlis-Sviriņš ; pēcv. aut. I. Štrumfa. - [Rīga] : Vara Vīksna, [2010]. - 304, [1] lpp.

        ISBN 978-9984-99597-7.

 

Urtāne, Rasma.

    Kā smaržo zeme : dzeja / Rasma Urtāne. - Rēzekne : B.i., 1998. - 95 lpp. : il.

 

Zeps, Vladislavs.

    Dzeives celi : Viļānu puses nūtykumi / Vladislavs Zeps. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2010. - 228 lpp. : il.

        ISBN 978-9984-291-85-7.

 

 

 

 

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Баантье, А. К.

    Смерть по уик-эндам / А. К. Баантье ; пер. с англ. Д. Ю. Павленко. - Москва : РИПОЛ классик, 2008. - 302, [1] с. - (Инспектор Декок из убойного отдела). - Ориг. назв.: Murder in Amsterdam.

        ISBN 978-5-386-00747-8.

 

Бриллианты вечны : [сборник] : пер. с англ. / Б. Холлидей, Й. Флеминг, М. Эберхарт. - Москва : СКС, 1992. - 495, [1] с. - (Bestseller).

        Содерж.: Блондинка сообщает об убийстве / Б. Холлидей ; Бриллианты вечны / Й. Флеминг ; Белый какаду / М. Эберхарт.

        ISBN 5-86092-011-3.

 

Брэдли, Селеста.

    Срочно нужен герцог : роман / Селеста Брэдли ; пер. с англ. Н. В. Волкова. - Москва : АСТ ; Астрель ; Полиграфиздат, 2010. - 318 с. - (Очарование).

        ISBN 978-5-17-066952-3. - ISBN 978-5-271-29659-7. - ISBN 978-5-421-51027-7.

 

Гавальда, Анна.

    Глоток свободы : роман ; пер. с фр. И. Волевич / Анна Гавальда. - Москва : АСТ ; Астрель, 2010. - 189 с.

        ISBN 978-5-17-067115-1. - ISBN 978-5-271-27788-7.

 

Гуденкауф, Хизер.

    Бремя молчания : роман / Хизер Гуденкауф ; пер. с англ. А. В. Кроняковой. - Москва : ЦЕНТРПОЛИГРАФ, 2010. - 318, [1] c. - (Crime. Thriller. Horror ; Мастера остросюжетного романа). - Ориг. Назв.: The Weight of Silence.

        ISBN 978-5-227-02182-3.

 

Додд, Кристина.

    Все для тебя : роман / Кристина Додд ; пер. с англ. Е. В. Моисеевой. - Москва : АСТ ; Владимир : Астрель ; БКТ, 2010. - 317, [1] с. - (Шарм). - Ориг. Назв.: Move Heaven and Earth.

        ISBN 978-5-17-067010-9. - ISBN 978-5-271-29357-3. - ISBN 978-5-226-02615-7.

 

Долгое прощание : [сборник : пер. с англ.]. - Москва : СКС, 1993. - 443,[2] с. - (Bestseller).

        Содерж.: Долгое прощание / Р. Чандлер. Человек в коричневом костюме / А. Кристи.

        ISBN 5-86092-022-9.

 

Лукьяненко, Сергей Васильевич.

    Черновик / Сергей Лукьяненко. - Москва : АСТ ; АСТ Москва ; Транзиткнига, 2005. - 414 с.

        ISBN 5-17-033151-7. - ISBN 5-9713025-0-7. - ISBN 5-9578274-0-1.

 

Маринина, Александра Борисовна.

    Жизнь после жизни : роман / Александра Маринина. - Москва : ЭКСМО, 2010. - 412, [1] с. - (Королева детектива) (Дело ведет Каменская).

        ISBN 978-5-699-43678-1.

 

Месть "Красной вдовы" : [сборник : пер. с англ.] / М. Спиллейн, Д. Д. Карр, Ч. Вильямс. - Москва : СКС, 1993. - 461 с. - (Bestseller).
        Содерж.: Дип / М. Спиллейн. Месть "Красной вдовы" / Д. Д. Карр. В аду все спокойно / Ч. Вильямс.
        ISBN 5-86092-052-0.

 

Перов, Юрий Федорович.

    Пробуждение красавицы : роман / Юрий Перов. - Москва : ЭКСМО, 2010. - 253, [2 ] c. - (Прекрасная толстушка).

        ISBN 978-5-699-44086-3.

 

Прозоров, Александр Дмитриевич.

    Легион. Ганнибал Великий / Александр Прозоров, Алексей Живой. - Санкт-Петербург : Лениздат, 2008. - 444, [1] с. ; 21 см.

        ISBN 978-5-9942001-2-4.

 

Прозоров, Александр Дмитриевич.
    Легион. Карфаген атакует / Александр Прозоров, Алексей Живой. - Санкт-Петербург : Лениздат, 2008. - 446, [1] с. ; 21 см.
        ISBN 5-289-02598-7.

 

Прозоров, Александр Дмитриевич.
    Легион. Рим должен пасть / Александр Прозоров, Алексей Живой. - Санкт-Петербург : Лениздат, 2008. - 446, [1] с. ; 21 см.
        ISBN 5-289-02537-5.

 

Робертс, Нора.
    Бриллиантовая смерть / Нора Робертс ; пер. с англ. Е. А. Каца. - Москва : ЭКСМО, 2010. - 542 с. - (Eve ROBB Dallas). - Ориг. назв.: Remember when.
        ISBN 978-5-699-42765-9.

 

Рой, Олег.
    Дом без выхода : роман / Олег Рой. - Москва : ЭКСМО, 2009. - 347 с. - (Капризы судьбы).
        ISBN 978-5-699-32606-8.

 

Тень надежды : [сборник : пер. с англ.] / Д. Кин, К. Рус, Дж. Х. Чейз. - Москва : СКС, 1995. - 398, [2] с. - (Bestseller).

        Содерж.: Так исчезла моя любимая / Д. Кин ; Тень надежды / К. Рус ; Приятная ночь для убийства / Дж. Х. Чейз.

        ISBN 586092075X.

 

Тополь, Эдуард.
    Любовь, пираты и ... : [сборник] / Эдуард Тополь. - Москва : АСТ ; Астрель, 2010. - 402 с.
        Содерж.: Дочь капитана ; Пятый параграф ; Влюбленный Бисмарк ; Лаборатория автора ; Недотепа Кэрол ; Вожделение, искушение, Obsession.
        ISBN 978-5-17-069065-7. - ISBN 978-5-271-30418-7.

 

Человек в западне : [сборник : пер. с англ.] / П . Квентин, Ж. Брюс. - Москва : СКС, 1994. - 414,[1] с. - (Bestseller).

        Содерж.: Мой сын-убийца?; Человек в западне / П. Квентин. Одной не заменишь другую / Ж. Брюс.

        ISBN 5-86092-059-8.

 

 

 

 

 

Līdzīgi raksti

 

 

 

 

 

 

 


Nozaru literatūra

 


Ābele, Kristiāna.
    Johans Valters : [monogrāfija] / Kristiāna Ābele ; tulk. vācu val. Kristiāna Ābele ; māksl. Juris Petraškevičs ; fotogr. Normunds Brasliņš, Māra Brašmane, Jānis Gintners u. c. - Rīga : Neputns, 2009. - 399 lpp. : il., ģīm., faks. - Bibliogr.: 360.-370.lpp. - Kopsav. un att. saraksts vācu val.
        Saturs: Pirmā daļa: Johans Valters mākslas kritikā, mākslas vēsturē un mākslas kolekcijās: Historiogrāfisks pārskats un pētījuma vēsture ; Otrā daļa: Mākslinieka ceļš: 1869-1906. Starp Jelgavu un Pēterburgu ; 1906-1932. Drēzdenē un Berlīnē.
        ISBN 978-9984-8075-3-9.

 

Hamerškūga, Paula.
    Skaisti adījumi : [cepures, šalles, cimdi, zeķes un citi interesanti adījumi] / Paula Hamerškūga, Ēva Vinsente ; no zviedru val. tulk. Madara Bernharda. - Rīga : Madris, [2010]. - 127, [1] lpp.
        ISBN 978-91-534-3396-5.

 

Janelis, Ilze Māra.
    Latvijas muižu dārzi un parki / Ilze Māra Janelis ; māksl. Juris Petraškevičs ; fotogr. Ilze Māra Janelis, Guntars Jansons. - Rīga : Neputns, 2010. - 303 lpp. : il., ģīm., faks., kartes, plāni. - Bibliogr. norādes parindēs.
        Saturs: Muižu dārzu pirmsākumi ; Muižu dārzi 17.gadsimtā ; Muižu dārzi 18.gadsimtā ; Ainavu parki ; Muižu parki 19.gadsimtā ; Muižu parku liktenis 20.gadsimtā un mūsdienās.
        ISBN 978-9984-8075-7-7.

 

Kuzņecovs, Vladimirs.
    Stress un depresija / Vladimirs Kuzņecovs. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2010. - 76, [2] lpp. : il. - (Veselības sērija). - Ietver bibliogr.: [77.] lpp. - "Euro aptieka"- Uz vāka.
        ISBN 978-9984-8268-6-8.

 

Noviks Juris. Būvdarbi VII / Juris Noviks. - Rīga : Tehniskā grāmata, 2010. - 237 lpp. : il. - (Individuālā būvētāja bibliotēka).  ISBN 9984-490-82-3

 

Pašdiagnostika / sast. K. Riekstiņš. - Rīga : Avots, 2010. - 117 lpp. : il. - (Ja gribi būt vesels).
        ISBN 978-9984-85902-6.

 

Rožkalne, Regīna.
    Veselības ABC / Regīna Rožkalne. - [Rīga] : Lietišķās Apmācības Centrs, [2010]. - 256 lpp. : il.
        ISBN 978-993-481-173-9.

 

100 labākās pasaules filmas : ceļojums cauri kinovēstures gadsimtam / no angļu valodas tulkojis Viktors Freibergs. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2010. - 206, [1] lpp. : il., kartes. - Oriģ. nos.: 100 best films of the world.
        ISBN 978-993-401-124-5.

 

Strods, Heinrihs.
    PSRS politiskā cenzūra Latvijā, 1940-1990 : [monogrāfija] / Heinrihs Strods ; kopsav. angļu val. tulk. Ilze Kreišmane. - Rīga : Jumava, 2010. - 471, [1] lpp., [12] lp. il. : tab. - Bibliogr. nodaļu beigās. - Satura rād. un kopsav. angļu val.
        1. d.
        ISBN 978-9984-387-74-1.

 

Vitāle, Džo.
    Atslēga : neatklātais noslēpums, kurš ļaus piesaistīt visu, ko vēlaties / Džo Vitāle ; no angļu valodas tulkojusi Selga Lase. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2010. - 232 lpp. - Ietver bibliogrāfiju: [213.]-219. lpp. un rādītāju: [224.]-232. lpp. - Oriģ. nos.: The Key.
        ISBN 978-993-401-240-2.

 

Александров, Александр Федорович.
    Даты и судьбы : тайна дня рождения / А. Ф. Александров. - Москва : РИПОЛ КЛАССИК, 2003. - 476 с. : ил. - (Нумерология).
        ISBN 5-7905-0688-7.

 

Брэгг, Поль С.
    Позвоночник - ключ к здоровью / Поль Брэгг. - Москва : Диля ; Санкт-Петербург, 2008. - 634, [1] с. : ил., табл.
        ISBN 978-5-8174-0336-7.

 

Власова, Марианна Валентиновна.
    Справочник автолюбителя : простые ответы на все вопросы :[получение прав, автокредит, регистрация, штрафы, техосмотр, ДТП, ОСАГО, КАСКО, купля-продажа, формы документов : с учетом последних изменений в законодательстве] / М. В. Власова. - Москва : Омега-Л, 2009. - 321, [1] с. : табл. ; 20 см.
        ISBN 978-5-370-01140-5.

 

Данилова, Наталья Андреевна.
    Диабет : методы традиционной и альтернативной медицины / Н. А. Данилова. - Санкт-Петербург : Вектор, 2009. - 223 с. : табл. + 1 DVD : Первая помощь диабетику / М. Ахманов, Х. Астамирова. - (Семейный доктор. Энциклопедия). - На тит. л.: В поддержку нац. проекта "Здоровье нации".
        ISBN 978-5-9684129-9-7.

 

Зайцева, Ирина Александровна.
    Стрижки и прически / Ирина Зайцева. - Москва : Мир книги, 2009. - 191 с. : ил.
        ISBN 978-5-366-00494-7. - ISBN 978-5-486-03213-4.

 

Ладингтон, Эйлин.
    Ключи к здоровью : пер. с англ. / Эйлин Ладингтон, Ганс Дейль, Ирина Гамлешко. - Тула : Источник жизни, 2005. - 180 с. : ил.
        ISBN 5-86847-016-8.

 

Ленина, Лена.
    Страсть короля, или Черный жемчуг Таити / Лена Ленина. - Москва : АСТ ; Астрель, 2008. - 206 с. : ил., фотогр.
        ISBN 978-5-17-050586-9. - ISBN 978-5-271-19812-0.

 

Суворов, Виктор.
    Разгром : третья книга трилогии " Последняя республика" / Виктор Суворов. - Москва : АСТ, 2010. - 383 с.
        ISBN 978-985-16-8428-7.

 

 

 

 

 

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Gavalda, Anna.
    Mierinošā / Anna Gavalda ; no franču valodas tulkojusi Gita Grīnberga. - Rīga : Atēna, 2010. - 553, [1] lpp. - Oriģ. nos.: La Consolante.
        ISBN 978-9984-344-06-5.

 

Kolinsa, Džekija.
    Nabaga mazā maita / Džekija Kolinsa ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule. - Rīga : Kontinents, 2009. - 408, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Poor little bitch girl.
        ISBN 978-9984-355-17-7.

 

Mauliņš, Jānis.
    Burve / Jānis Mauliņš ; Andras Otto zīmējumi. - Rīga : Latvijas Avīze, 2010. - 191, [1] lpp. : il. - (Lata romāns ; 8(134).
        ISBN 978-9984-8276-3-6.

 

Nokss, Toms.
    Senatnes vārti / Toms Nokss ; no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, 2009. - 410, [2] lpp. - Oriģ. nos.: The Genesis secret.
        ISBN 978-9984-355-16-0.

 

Pilčere, Rozamunde.
    Negaidīts pavērsiens : romāns / Rozamunde Pilčere ; no angļu valodas tulkojusi Elfrīda Melbārzde. - Rīga : Skarabejs, 2009. - 189, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Another view.
        ISBN 978-9984-7804-6-7.

 

Stāsti : prozas lasījumi klātienē un neklātienē 2008-2009 : [krājums] / Inga Ābele, Pauls Bankovskis, Guntis Berelis u.c. - Rīga : Dienas Grāmata, 2009. - 154, [3] lpp. - Latviešu jaunākās prozas izlase šā gada laidienā ietver trīspadsmit autoru stāstus. Izlases "formula" ir 2008.-2009.gada raksturīgākie, iezīmīgākie un interesantākie stāsti.
        Saturs: Kamenes un skudras / Inga Ābele. Kompostkaudze un miskaste / Pauls Bankovskis. Tūristu sezona / Guntis Berelis. Negaidīti / Māris Bērziņš. Askoldīne / Jānis Einfelds. Formula / Zelma Kuprijanova. Dāniels Altbergs / Ilze Ķīķere. Sauc mani par Mēnestiņu / Andra Manfelde. Tīrības sajūta / Ineta Meimane. Pasaka par pasaules radīšanu / Ilmārs Šlāpins. Arfa / Edvīns Tauriņš. Un tālāk? / Juris Zvirgzdiņš. Kautrīgs piedāvājums: "Izlase" / Inga Žolude.
        ISBN 978-9984-8472-1-4.

 

Zīle, Monika.
    Vīrietis vēsai vasarai : romāns / Monika Zīle. - Rīga : Lauku Avīze, 2010. - 266 lpp. - (Lata romāns ; 9(135).
        ISBN 978-9984-8276-5-0.

 

Zemdega, Aina.
    Raksti / Aina Zemdega ; sast., priekšv., iev., bibliogr. Pāvils Vasariņš ; māksl. Voldemārs Avens. - Rīga : Nordik, 2010. - 517, [1] lpp., [4] lp. il. : il., fotogr. - Personu rād.: 473.-[478.]lpp.
        5. sēj.
        Saturs: Septiņjūdžu zābakos ; Nakts dzejoļi ; Grāmatās nepublicētie darbi ; Recenzijas, apceres, intervija, atvadvārdi.
        ISBN 978-9984-85406-9.

 

Zvirbule, Dace.
    Abavas velns : mīlestības grāmata dzīvībai / Dace Zvirbule. - [Rīga] : Abavas brīvdienas, 2010. - 255 lpp. : il.
        ISBN 978-9984-491-06-6.

 

 

 

 

 

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Бенцони, Жюльетта.
    Туфелька королевы : [роман ] / Жюльетта Бенцони ; пер. с фр. И. Крупичевой. - Москва : ЭКСМО, 2010. - 510 с. - Ориг. назв.: La messe rouge.
        ISBN 978-5-699-42545-7.

 

Варгас, Фред.
    Человек, рисующий синие круги : роман / Фред Варгас ; пер. с фр. Е. Тарусиной. - Москва : Иностранка, 2010. - 351 с. - (The Best of Иностранка).
        ISBN 978-5-389-00812-0.

 

Воронель, Нина Абрамовна.
    Глазами Лолиты : роман / Нина Воронель. - Герцлия : Исрадон, 2008. - 382 с. ; 17 см.
        ISBN 978-5-944670-69-4.

 

Габорио, Эмиль.
    Адская жизнь : пер. с фр. / Эмиль Габорио. - Москва : СКС, 1996. - 333, [1] c. - (Bestseller).
        ISBN 5-86092-080-6.

 

Жертва : [сборник : пер. с англ.]. - Москва : СКС, 1991. - 494,[1] с. - (Bestseller).
        ISBN 5-86092-008-3.

 

Малышева, Анна Витальевна.
    Авантюристка : роман : [в 4 кн.] / Анна Малышева, Анатолий Ковалев. - Москва : АСТ ; Владимир : Астрель ; ВКТ, 2010. - 350 с.
        Книга 1. Потерявшая имя.
        ISBN 978-5-17-065155-9. - ISBN 978-5-17-065152-8.

 

Марчук, Георгий Васильевич.
    Цветы провинции / Георгий Марчук. - Минск : Современная школа, 2010. - 317 с. : ил.
        ISBN 978-985-513-866-3.

 

Мертвый дождь : сборник / Э. Квин, Дж. Грант, Э. Макбейн ; пер. с англ. В. Тирдатова, Ю. Барсукова, С. Старосельского. - Москва : Verba ; Бином, 1996. - 446, [2] с. - (Bestseller).
        ISBN 5-7503-0091-9.

 

Несбе, Ю.
    Снеговик / Ю Несбё ; пер. с норвеж. Е. Гудовой. - Москва : Иностранка, 2010. - 574, [1] с. ; 19 см. - (Лекарство от скуки) (Лучшие детективы мира). - Ориг. назв.: Snomannen. - На обл.: Bok og Bibliotek.
        ISBN 978-5-389-00941-7.

 

Нет святых в аду : [сборник : пер. с англ.]. - Москва : СКС, 1995. - 398,[2] с. - (Bestseller).
        ISBN 5-86092-074-1.

 

Обручальное кольцо : [сборник] : пер. с англ. / Р. Пратер, Л. Кент, Л. О'Доннел. - Москва : СКС, 1995. - 413, [1] с. - (Bestseller).
        ISBN 5-86092-068-7.

 

Преступники - сыщики : криминальные романы / Эдгар Уоллес, Морис Леблан ; сост. и авт. послесл. В. И. Жариков; пер. с англ. и фр. Н. Бордовских, Э. Шрайбер, С. Хачатуровой. - Минск : МОКА, 1992. - 541,[2] с. - (Приключения. Фантастика. Детектив).
        ISBN 586728008X.

 

Пустовойтова, Елена.
    Эвкалипты под снегом : [повести] / Елена Пустовойтова. - Москва : АСТ ; Владимир : Астрель ; ВКТ, 2010. - 351 с.
        ISBN 978-5-17-066666-9. - ISBN 978-5-271-27661-3. - ISBN 978-5-226-02586-0.

 

Степанова, Татьяна Юрьевна.
    Предсказание - End : роман / Татьяна Степанова. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 347 с. - (Детектив-триллер).
        ISBN 978-5-699-30740-1.

 

Счастливый неудачник : [сборник] : пер. с англ. / П. Чейни, Э. С. Гарднер, К. Браун. - Москва : СКС, 1996. - 396, [2] с. - (Bestseller).
        ISBN 5-86092-083-0.

 

Чейз, Джеймс Хэдли.
    Лишний козырь на руках : Джокер в колоде; У меня на руках четыре туза : : романы : : пер. с англ. / Д.Х.Чейз. - Минск : Белфакс, 1993. - 417 с. - (Шедевры мирового детектива).

 

Щербакова, Галина Николаевна.
    Путь на Бодайбо ; Смерть под звуки танго ; Эдда кота Мурзавецкого, скальда и философа, о жизни и смерти и слабые беспомощные мысли вразброд его хозяйки / Галина Щербакова. - Москва : Эксмо, 2010. - 276, [2] с. ; 21 см.
        ISBN 978-5-699-41779-7.

 

 

 

 

Līdzīgi raksti

 

 

 

 

 

 

 


Nozaru literatūra


Bārbers, Džons.

    Mācīsimies zīmēt : seši projekti zīmēšanas prasmes apguvei / Džons Bārbers ; no angļu valodas tulkojusi Stella Pelše. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2010. - 96 lpp. : il. - Ietver rād.: 96. lpp.

        ISBN 978-993-401-089-7.

 


Darba aizsardzība uzņēmumā : palīgs jaunajiem komersantiem / Latvijas Darba devēju konfederācija. - [B.v.] : [b.i.], 2009. - 48 lpp + CD. - Materiālā iekļauts kompaktdisks ar praktisku informāciju par darba aizsardzības prasībām 17 tautsaimniecības nozarēs.

 


Demakova, Helēna.
    Nepamanīs. Latvijas laikmetīgā māksla un starptautiskais konteksts : rakstu izlase, 2002-2010 = They Wouldn't Notice. Latvian Contemporary Art and the International Context : collection of writings, 2002-2010 / Helēna Demakova ; tulk. Andris Mellakauls, Janusz Kaminski, Valdis Bērziņš. - Rīga : 1/4 Satori, 2010. - 366, [1] lpp., [8] lp. il. : il., fotogr. - Ietver bibliogr. rakstu beigās. - Grāmata atspoguļo mākslas procesus Latvijā un pasaulē 21.gadsimta pirmajā desmitgadē. - Teksts paral. latv. un angļu val.
        ISBN 978-993-480-475-5.

 

Graudiņa, Aija.
    Apdrošināšanas pamati / Aija Graudiņa ; Banku augstskola. - [Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, 2010. - 163 lpp. : il., diagr., tab. - Ietver bibliogrāfiju:[141.]-150. lpp.
        ISBN 978-9984-451-87-9.

 

Mākslas vēsture un teorija : 2009/12. - Rīga : LMA Mākslas vēstures institūts, 2009. - 104 lpp. : il. - Teksts paral. latviešu un angl. val.

 

Makvarijs, Kims.

    Inki : vēsturi raksta uzvarētāji / Kims Makvarijs ; no angļu valodas tulkojis Guntis Dišlers. - Rīga : Jumava, 2010. - 444, [1] lpp. : il., kartes. - Ietver bibliogrāfiju: 441.-[445.] lpp. - Oriģ. nos.: Last days of the Incas.

        ISBN 978-9984-388-01-4.

 

Vīķe-Freiberga, Vaira.

    Kultūra un latvietība : [esejas] / Vaira Vīķe-Freiberga. - Rīga : Karogs, 2010. - 231 lpp. - Bibliogr. norādes parindēs.

        Saturā: Kultūra un sabiedrība ; Latviskā kultūra vēsturiskā skatījumā ; Latviskā kultūra komunisma un pēckomunisma posmā ; Kultūra, nacionālisms un valstiskā suverenitāte ... [u.c.].

        ISBN 978-9984-505-93-6.

 

Volkovs, Oļegs.
    Cilvēka superiespējas / Oļegs Volkovs ; no kr. val. tulk. Lilita Kainaize. - Rīga : Vieda, 2004. - 142, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Супервозможности человека.
        Saturs: Zinātne par garu un dvēseli ; Cilvēka blīvais un smalkais ķermenis ; Šķietama nomiršana un brīnumaina augšāmcelšanās ; Ķermeņa psihe miegā ; Biogravitācijas efekti ; Garu materializācija.
        ISBN 9984-7019-0-5.

 

Zeile, Pēteris.
    Latgale un tās ļaudis / Pēteris Zeile. - Rēzekne : Latgales kultūras centra izdevniecība, 2010. - 318 lpp. : il., portr. - Ietver bibliogrāfiju: 281.-283., 317. lpp. - Kopsavilkumi krievu un angļu val.
        ISBN 978-9984-291-92-5.

 

Ван Пелт, Нэнси.
    Найти и удержать : пер. с англ. / Ненси Ван Пелт. - Тула : Источник жизни, 2005. - 256 с. : ил.
        ISBN 5-86847-406-6.

 

Верье, Таня.
    Финансовый фитнес / Таня Верье ; худож. Р. Делверис ; пер. с латышс. В. Ругайс. - Рига : Nordik, 2006. - 263 с.
        ISBN 9984-7920-9-9.

 

Емельянов, Юрий Васильевич.
    Европа судит Россию / Юрий Емельянов. - Москва : Вече, 2007. - 510 с. - (Империя. RU).
        ISBN 978-5-9533170-3-0.

 

Каминский, Александр Юрьевич.
    100 способов избежать аварии : спецкурс для водителей категории "В" / Александр Каминский. - Москва : Эксмо, 2010. - 284 с. : ил. ; 20 см. - (Автошкола). - Библиогр.: с. 281. - На тит. л. и обл.: Общероссийский проект "Безопасность Дорожного Движения".
        ISBN 978-5-699-39549-1.

 

Козлов, Николай.
    На крыльях любви, или Как делать семью : советы женихам и невестам / Николай Козлов. - Москва : АСТ ; Владимир : Астрель ; ВКТ, 2010. - 253, [1] с. : ил. ; 21 см.
        ISBN 978-5-17-066665-2. - ISBN 978-5-17-066664-5.

 

Чуксин, Николай.
    Косовский полигон / Николай Чуксин. - Москва : ЭКСМО ; Алгоритм, 2003. - 409,[4] с. : ил. ; 21 см. - (Новейшая история). - Библиогр. в подстроч. примеч.
        ISBN 5-699-02971-0.

 

 

 

 

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Brontē, Šarlote.
    Šērlija / Šarlote Brontē ; no angļu valodas tulkojusi Dagnija Dreika. - Rīga : Daugava, 2010. - 669, [1] lpp. - (XIX gadsimta klasiķi).
        ISBN 978-9984-410-44-9.

 

Di Morjē, Dafnija.
    Karaļa ģenerālis : romāns / Dafne Di Morjē ; no angļu val. tulk. un red. Ieva Kalnciema. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2009. - 477, [1] lpp. - Oriģ. nos.: The King's General.
        ISBN 978-993-400-620-3.

 

Dirģēla, Petrs.
    Joldijas jūra / Petrs Dirģēla ; no lietuvju valodas tulkojis Talrids Rullis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2010. - 607 lpp. - (Baltijas triloģija). - Oriģ. nos.: Joldijos jūra.
        ISBN 978-9984-8474-4-3.

 

Grass, Ginters.
    Brīnumkaste : tumšās istabas stāsti / Ginters Grass ; no vācu valodas tulkojusi Silvija Brice. - [Rīga] : Atēna, 2010. - 177, [6] lpp. : il. - (Atēnas bibliotēka ; 17). - Oriģ. nos.: Die Box.
        ISBN 978-9984-344-05-8.

 

Kalogridisa, Džīna.
    Ugunīgā grāfiene / Džīna Kalogridisa ; no angļu valodas tulkojusi Diāna Smilga. - Rīga : Kontinents, 2010. - 428, [2] lpp. - Oriģ. nos.: Scarlet contessa.
        ISBN 978-9984-355-15-3.

 

Montefjore, Santa.
    Absolūtās laimes meklējumos / Santa Montefjore ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule. - Rīga : Kontinents, 2010. - 413, [1] lpp. - Oriģ. nos.: The Affair.
        ISBN 978-9984-355-24-5.

 

 

 

 

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Без выкупа : сборник / Дж. Хейер, Эд Макбейн. - Москва : СКС, 1997. - 413,[2] с. - (Bestseller).
        Содерж.: Зачем убивать дворецкого / Дж. Хейер. Без выкупа / Эд Макбейн.
        ISBN 5-86092-085-7.

 

Без денег вы мертвы : сборник : : пер. с англ. / Э. С. Гарднер, Дж. Х. Чейз, Д. Коттон. - Москва : СКС, 1996. - 430 с. - (Bestseller).
        Содерж.: Дело о подменном лице / Э. С. Гарднер. Без денег вы мертвы / Дж. Х. Чейз. Я - против долларовых акул / Д. Коттон.
        ISBN 5-86092-081-4.

 

Блондинка - рабыня : сборник романов : пер. с англ. / П. Чейни, К. Браун, Дж. Х. Чейз. - Москва : СКС, 1993. - 429, [1] с. - (Bestseller).
        Содерж.: Опасные повороты / П. Чейни. Блондинка - рабыня / К. Браун. Нет орхидей для мисс Блэндиш / Дж. Х. Чейз.
        ISBN 5-86092-039-3.

 

Встречи во мраке : [сборник : пер. с англ.]. - Москва : СКС, 1992. - 428,[2] с. - (Bestseller).
        Содерж.: Встречи во мраке / У. Айриш. Тайна голландского башмака / Э. Квин. Только для ваших глаз / Й. Флеминг.
        ISBN 5-86092-023-7.

 

Браун, Сандра.
    Та, которой не стало / Сандра Браун ; пер. с англ. О. Дудоладовой. - Москва : ЭКСМО, 2009. - 574 с. - (#1 New York Times - Bestselling author). - Ориг. назв.: Slow heat in heaven.

 

Воронин, Андрей Николаевич.
    Инкассатор. Я вернусь... : роман / Андрей Воронин. - Минск : Современный литератор, 2003. - 415 с.
        ISBN 985-14-0251-6.

 

Горшков, Валерий Сергеевич.
    По прозвищу Ворон. Двойник / Валерий Горшков. - Москва : АСТ-Пресс, 1999. - 441 с.
        ISBN 5-7805-0501-2.

 

Грайс, Джулия.
    Дикие розы : роман / Джулия Грайс ; пер. с англ. О. Г. Качковского. - Москва : АСТ, 1996. - 526 с. - (Шарм).
        ISBN 5-88196-896-4.

 

Дом колдовства : сборник : пер. с англ. / Р. Макдональд, К. Браун, Р. С. Пратер. - Москва : СКС, 1991. - 492 с. - (Bestseller).
        Содерж.: Оборотная сторона доллара / Р. Макдональд. Дом колдовства / К. Браун. Детка - это смерть / Р. С. Пратер.
        ISBN 5-86092-012-1.

 

Донцова, Дарья Аркадьевна.
    Агент 013 : роман / Дарья Донцова. - Москва : ЭКСМО, 2010. - 383 с. - (Татьяна Сергеева. Детектив на диете) (Иронический детектив).
        ISBN 978-5-699-41931-9.

 

Донцова, Дарья Аркадьевна.
    Приданое лохматой обезьяны : роман / Дарья Донцова. - Москва : ЭКСМО, 2010. - 380 с. - (Иронический детектив) (Виола Тараканова. В мире преступных страстей).
        ISBN 978-5-699-43194-6.

 

Ерофеев, Виктор Владимирович.
    Хороший Сталин : роман / Виктор Ерофеев. - Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2010. - 247, [1] с.
        ISBN 978-5-9985113-9-4.

 

Женщина - призрак : [сборник : пер. с англ.] / Р. Макдональд, У. Айриш, Э. Квин. - Москва : СКС, 1991. - 519,[2] с. - (Bestseller).
        Содерж.: Могила в горах / Р. Макдональд. Женщина-призрак / У. Айриш. Женщина с темным прошлым / Э. Квин.
        ISBN 5-86092-009-1.

 

Золотухин, Валерий Сергеевич.
    На плахе Таганки : дневник русского человека / Валерий Золотухин. - Москва : Алгоритм, 1999. - 540, [1], [16] л. ил., портр. ; 21 см. - (О времени и о себе).
        ISBN 5-88878-028-6.

 

Мартинес, Гильермо.
    Долгая смерть Лусианы Б. : роман / Гильермо Мартинес ; пер. с исп. Елены Толстой. - Москва : Иностранка (ИЛ), 2010. - 252, [2] с. ; 19 см. - (The best of Иностранка). - Ориг. назв.: La muerte lenta de Luciana B.
        ISBN 978-5-389-00809-0.

 

Мейер, Деон.
    Смерть на рассвете [роман] : роман / Деон Мейер ; пер. с англ. А. В. Кровяковой. - Москва : Центрполиграф, 2010. - 413, [1] с. - (Crime. Thriller. Horror ; Мастера остросюжетного романа). - Ориг. назв.: Dead at daybreak.
        ISBN 978-5-227-02159-5.

 

О'Райли, Виктор.
    Забавы Палача : [роман] / Виктор О'Райли ; пер. с англ. В. Бабкова, Т. Токрановой. - Москва : ЭКСМО, 1995. - 503,[2] с. : ил. ; 22 см. - (Ягуар).
        ISBN 5-85585-174-5.

 

Полякова, Татьяна Викторовна.
    Единственная женщина на свете : роман / Татьяна Полякова. - Москва : ЭКСМО, 2010. - 347 с. - (Авантюрный детектив).
        ISBN 978-5-699-42216-6.

 

Робертс, Нора.
    Миранда : роман / Нора Робертс ; пер. с англ. Э. Ворониной. - Москва : ЭКСМО, 2010. - 542 с. - (#1 New York Times - Bestselling author). - Ориг. назв.: Homeport.
        ISBN 978-5-699-42722-2.

 

Саберхаген, Фред.
    Лик Аполлона : [фантастический роман] / Фред Саберхаген ; пер. с англ. И. Непочатовой. - Москва : ЭКСМО-ПРЕСС, 2001. - 476 с. - (Знак Единорога). - Ориг. назв.: The Face of Apollo.
        ISBN 504007686X.

 

Смерть в театре : [сборник : пер. с англ.] / Э. Квин, Х. Пентикост, Р. Чандлер. - Москва : СКС, 1993. - 411,[3] с. - (Bestseller).
        Содерж.: Тайна сиамских близнецов / Э. Квин. Смерть в театре / Х. Пентикост. В горах преступлений не бывает / Р. Чандлер.
        ISBN 586092044X.

 

Хайнлайн, Роберт.
    Чужак в чужом краю ; Дверь в лето : романы / Роберт Хайнлайн ; худож. В. Г. Еременко. - Ростов-на-Дону : Гермес, 1992. - 574, [2] с. : ил. - (Библиотека фантастики ; 4).
        ISBN 5-87022-016-5.

 

Хмелевская, Иоанна.
    Похищение на бис : [роман] / Иоанна Хмелевская ; пер. с польск. Н. В. Селивановой. - Москва : АСТ ; Владимир : Астрель ; ВКТ, 2010. - 318 с. - (Иронический детектив). - Ориг. назв.: Porwanie.
        ISBN 978-5-17-067295-0.

 

 

 

 

Līdzīgi raksti

 

 

 

 

 

 

 


Nozaru literatūra

 

Aizvestie: 1941.gada 14.jūnijs / sagat. Ainārs Bambals, Aija Kalnciema, Daina Kļaviņa u.c.; priekšv. aut. Daina Kļaviņa ; zin. red. Elmārs Pelkaus ; red. Guna Pence, Līga Vītola ; tulk. Jānis Riekstiņš (latv. val.), Viktorija Koļļegova ( kr. val.), Andrejs Veisbergs (angl. val.) ; māksl. I.Blumbergs]. - Rīga : Latvijas Valsts arhīvs ; Nordik, 2001. - 804, [3] lpp., 2 lp. k. : il., diagr., sh., tab., faks. - Grāmata ļaus labāk izprast 1941.gada 14. jūnija notikumus kā Latvijas, tā arī starptautiskajai sabiedrībai. Autori ir apzinājuši un analizējuši deportācijas sagatavošanu, norisi, apjomus, ekonomiskās, demogrāfiskās un sociālās sekas. - Teksts latv., angļu, krievu val.
        ISBN 9984-675-55-6.

 

Aizvestie: 1949.gada 25.marts / sagat.: Andra Āboliņa, Aija Kalnciema, Zigmumds Kārkliņš u.c. ; projekta vad. Iveta Šķiņķe ; vēsturiskā pētījuma zin. red. Daina Bleiere ; red. Guna Pence ; tulk. Andrejs Veisbergs (angl. val.), Jeva Jansone, Jānis Riekstiņš (latv. val.) ; māksl. Ilmārs Blumbergs]. - Rīga : Latvijas Valsts arhīvs ; Nordik, 2007. - 814 lpp., [2] lp. kartes : diagr., il., ģīm., faks., sh., tab. - Deportēto personu alf.rād.: [751.]-809.lpp. - Teksts latviešu un angļu val.
        1. daļa.
        ISBN 978-9984-95488-2.

 

Aizvestie: 1949. gada 25. marts / sagat.: Andra Āboliņa, Aija Kalnciema, Zigmumds Kārkliņš u.c. ; projekta vad. Iveta Šķiņķe ; vēsturiskā pētījuma zin. red. Daina Bleiere ; red. Guna Pence ; tulk. Andrejs Veisbergs (angl. val.), Jeva Jansone, Jānis Riekstiņš (latv. val.) ; māksl. Ilmārs Blumbergs. - Rīga : Latvijas Valsts arhīvs ; Nordik, 2007. - 870 lpp., [1] lp. karte : il. - Deportēto personu alf. rād.: [785.]-866.lpp.
        2. daļa.
        ISBN 978-9984-95489-9.


Mejo klīnika : alternatīvā medicīna / no angļu valodas tulkojusi Līvija Vulfa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010]. - 192 lpp. : il. - Oriģ. nos.: Mayo clinic book of alternative medicine. - Ietver rād.: 188.-192. lpp.
        ISBN 978-993-401-027-9.

 

Grīslis, Egils.
    Dieva meklētāji : no Zentas Mauriņas līdz Jurim Rubenim / Egils Grīslis. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010]. - 336 lpp. - Ietver bibliogr. (zemsvītras piezīmēs).
        ISBN 978-993-401-091-0.

 

Jurjāne, Nora.
    Uzmanību, insults! / Nora Jurjāne. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2010. - 78, [1] lpp. : il. - Ietver bibliogr.: [77.]-78. lpp.
        ISBN 978-9984-8268-5-1.

 

Kā nozagt miljardu : rokasgrāmata : A. Lembergs / L. Lapsas un I. Saatčianes priekšvārds. - [Rīga] : Baltic Screen, [2010]. - 688 lpp. : faks. - "Daudzi simti līdz šim nezināmu dokumentu, kas izvilkti no ofšoru dzīlēm, slepenas piezīmes, līdz galam neiznīcināti datorfaili, ierakstītas sarunas un oficiālas liecības, ko snieguši arī solīdi ārvalstu advokāti un kas rāda, kur un kā aizvadītajos divdesmit gados plūduši un dalīti desmiti un simti miljonu, - to visu atradīsiet šajā grāmatā. Secinājumus katrs par tiem var izdarīt pats"--Vāka 4. lpp.
        ISBN 978-993-480-431-1.

 

Korāns / no arābu valodas tulkojis Uldis Bērziņš ; zinātniskais redaktors Jānis Ešots. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. - 150, [1] lpp. - (Domas un atklāsmes). - Ar tulk. priekšv.
        ISBN 978-9984-404-16-5.

 

Lapina, Svetlana.
    Dāvanu saiņošana / Svetlana Lapina, Marisa Lupato ; tulk. Astra Šmite. - Rīga : Jumava, 2008. - 126, [1] lpp. : il. - Oriģ. nos.: Pacchi regalo per tutte le occasioni. - Teksta aut. uzrād. izdevējziņās.
        ISBN 978-9984-384-69-6.

 

Lapsa, Lato.
    Šofera dēls Minhauzens / L. Lapsa, I. Saatčiane kopā ar K. Jančevsku. - Rīga : Atēna, 2010. - 238, [1] lpp., [48] lpp. iel. : il.
        ISBN 978-9984-344-07-2.

 

Meterniha, Kirstena.
    Nūjošana : saudzējošs un efektīvs spēka treniņš / Kirstena Meterniha ; no vācu valodas tulkojusi Nellija Stirna. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010]. - 80 lpp. : il. - Oriģ. nos.: Nordic Walking - das schonende und effektive Powertraining. - Ietver rādītāju 80. lpp.
        ISBN 978-993-401-328-7.

 

Padberga, Martina.
    Parīze : māksla un arhitektūra / M. Padberga ; no vācu val tulk. Indra Andersone u. c. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2010. - 480 lpp. : il., kart. - (Māksla un arhitektūra). - Oriģ. nos.: Tandem Verlag GmbH.
        ISBN 978-9984-233-04-8.

 

Roge, Jans Ūve.
    Vecāki nosaka robežas / Jans Ūve Roge ; no vācu valodas tulkojusi Gunta Mikulāne. - Rīga : Jumava, [2010]. - 169, [1] lpp. - Ietver bibliogr. : 169.-[170]. lpp. - Oriģ. nos.: Eltern setzen Grenzen.
        ISBN 978-9984-387-04-8.

 

Svečenovska, Inna.
    Hanss Kristians Andersens : pasaku meistara slavas cena / Inna Svečenovska ; no krievu valodas tulkojusi Irīda Miska. - Rīga : Jumava, [2010]. - 228, [3] lpp., [16] lpp. il. iel. - Oriģ. nos.: Ганс Христиан Андерсен. Плата за успех.
        ISBN 978-9984-387-91-8.

 

Tataja-Azlanaja, Simona.
    Stiepšanās : viegla stiepšanās visam ķermenim / Simona Tataja-Azlanaja ; no vācu valodas tulkojusi Linda Hauka. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010]. - 80 lpp. : il. - Oriģ. nos.: Sanftes Dehnen für den ganzen Körper. - Ietver rād. : 80. lpp.
        ISBN 978-993-401-339-3.

 

Torgāns, Kalvis.
    Saistību tiesības : mācību grāmata / Kalvis Torgāns. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2008. - 359 lpp. - Ietver bibliogrāfiju un rādītājus.
        2. daļa.
        ISBN 978-9984-7902-4-4.

 

Андреев, Арнольд Максимович.
    Новый участок со всеми удобствами : [фундаменты для садовых построек, многофункциональный хозблок, печи для времянок] / А. М. Андреев. - Москва : Эксмо, 2009. - 269, [1] с. : ил., табл. ; 17 см. - (Новые советы Максимыча).
        ISBN 978-5-699-34347-8.

 

Арт, Ян Александрович.
    FOREX для дураков : настольная кника спекулянта / Ян Арт. - Москва : Олимп ; Астрель, 2010. - 284 с.
        ISBN 978-5-271-27015-4.

 

Бартлетт, Сара.
    Фэн-шуй для любви и счастья : как создать гармонию в личных отношениях / Сара Бартлетт ; пер. с англ. К. Савельева. - Москва : ЭКСМО, 2002. - 413,[1] с. : ил.
        ISBN 5-04-007172-8.

 

Батмангхелидж, Фирейдон.
    Вы не больны, у вас жажда / Ф. Батмангхелидж ; пер. с англ. О. Г. Белошеева. - 3-е изд. - Минск : Попурри, 2008. - 317 с. - (Здоровье и альтернативная медицина).
        ISBN 978-985-15-0384-7.

 

Гордон, Томас.
    Как привить ребенку дисциплину : советы педагога и психолога / Томас Гордон ; пер. с англ. В. Волкова. - Москва : ЛомоносовЪ, 2010. - 144 с. - (Школа завтра).

 

Леонтьев, Виталий Петрович.
    Windows 7. Office 2010 : универсальный справочник / Виталий Леонтьев. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2010. - 767 с. : ил., табл. ; 21 см.
        ISBN 978-5-373-03384-8.

 

Неумывакин, Иван Павлович.
    Позвоночник : мифы и реальность / И. П. Неумывакин. - Москва : Диля ; Санкт-Петербург, 2010. - 270 с. : ил.
        ISBN 978-5-88503-494-4.

 

Рамсей, Дан.
    Ремонт и уход за автомобилем / Д. Рамсей. - Москва : АСТ ; Астрель, 2005. - 209 с. : ил. - (Шаг за шагом).
        ISBN 5-17-021830-3. - ISBN 5-271-07880-9.

 

 

 

 

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Hokinsa, Elisa.
    Testaments / Elisa Hokinsa ; no angļu valodas tulkojis Mārtiņš Pomahs. - Rīga : Dienas Grāmata, 2010. - 475, [2] lpp. - (Jaunā gadsimta trilleris). - Oriģ. nos.: Testament.
        ISBN 978-9984-8474-0-5.

 

Jansons, Ilmārs.
    Pie Ventas ziedu laikā : romāns / Ilmārs Jansons. - [Rīga] : Zaiga Jansone, [2010]. - 511, [1] lpp.
        ISBN 978-9984-7242-6-3.

 

Lasduns, Džeimss.
    Septiņi meli / Džeimss Lasduns ; no angļu valodas tulkojusi Vanda Tomaševiča. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010]. - 188, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Seven lies.
        ISBN 978-9984-406-38-1.

 

Lekarē, Džons.
    Uzticīgais dārznieks / Džons Lekarē ; no angļu valodas tulkojis Uldis Sīlis. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010]. - 623, [1] lpp. - "Mīlestība par katru cenu"--Uz vāka.
        ISBN 978-993-400-157-4.

 

Mariņina, Aleksandra.
    Skats no mūžības / Aleksandra Mariņina ; tulkojusi Brigita Strazda. - Rīga : Tapals, 2010. - 511, [1] lpp.
        3. grāmata. Elle.
        ISBN 978-9984-7967-6-5.

 

Rušdi, Salmans.
    Florences burve / Salmans Rušdi ; no angļu valodas tulkojusi Silvija Brice. - [Rīga] : Atēna, 2010. - 390, [2] lpp. - (Atēnas bibliotēka ; 16). - Ietver bibliogrāfiju 387.-[391.] lpp. - Oriģ. nos.: Enchantress of Florence.
        ISBN 978-9984-344-04-1.

 

Žolude, Inga.
    Mierinājums Ādama kokam / Inga Žolude. - Rīga : Dienas Grāmata, 2010. - 211, [2] lpp.
        ISBN 978-9984-8474-3-6.

 

 

 

 

 

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Белозеров, Антон.
    Империя повелителей : роман / Антон Белозеров. - Москва : АРМАДА ; Альфа-книга, 2001. - 440,[2] с. : ил. - (Фантастический боевик) (Путь Бога).
        ISBN 593556081X.

 

В человеческих джунглях : сборник : пер. с польск. и англ. / Казимеж Коркозович, Дэй Кин, Ник Кварри. - Москва : СКС, 1995. - 366, [1] с. - (Bestseller).
        Содерж.: Я буду убита / К. Коркозович. В человеческих джунглях / Д. Кин. Дон умер, да здравствует Дон / Н. Кварри.
        ISBN 5-86092-073-3.

 

Вингз, Роберт.
    Кобра. Честная игра : пер. с англ. / Роберт Вингз. Лига "Ночь и туман" / Дэвид Моррел. - Санкт-Петербург : МСТ, 1993. - 464 с. - (Супербоевик).
        ISBN 571090015X.

 

Грэнджер, Энн.
    Цветы на его похороны : роман / Энн Грэнджер ; пер. с англ. А. В. Кровяковой. - Москва : Центрполиграф, 2010. - 286, [1] с. ; 21 см. - (Детективы Энн Грэнджер. В лучших традициях Агаты Кристи). - Ориг. назв.: Flowers for his funeral.
        ISBN 978-5-227-01955-4.

 

Жаринова, Елена.
    Брак по завещанию / Елена Жаринова. - Санкт-Петербург : Вектор, 2010. - 251, [2] с. ; 21 см. - (Кино/книга).
        ISBN 978-5-9684157-9-0.

 

За миллион или больше : [сборник : пер. с англ.]. - Москва : СКС, 1994. - 445,[1] с. - (Bestseller).
        Содерж.: Женщины никогда не говорят когда / П. Чейни. За миллион или больше / Б. Холлидей. Фрагмент / Л. Тома.
        ISBN 5-86092-050-4.

 

Загадка для дураков : [сборник] / Э .Квин, П. Квентин ; пер. с англ. В. Тирдатова. - Москва : Verba, 1995. - 446,[2] с. - (Bestseller).
        Содерж.: Зубы дракона ; Светильник божий / Э. Квин. Загадка для дураков / П. Квентин.
        ISBN 5-85441-016-8.

 

Игра в бары : [сборник : пер. с англ.]. - Москва : СКС, 1994. - 414,[1] с. - (Bestseller).
        Содерж.: Игра в бары / Р. Стаут. Мальтийский сокол / Д. Хэммет. Паркер и дилетант / Р. Старк.
        ISBN 5-86092-063-6.

 

Иринина, Марина.
    Белка в колесе, или Список её желаний : [роман] / Марина Иринина. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2009. - 317, [1] с. - (Сарафанное радио).
        ISBN 978-5-373-02849-3.

 

Коллинз, Сьюзен.
    Голодные игры / Сьюзен Коллинз ; пер. с англ. А. Шипулина. - Москва : АСТ ; Владимир : Астрель ; ВКТ, 2010. - 382 с. ; 21 см. - Ориг. назв.: The hunger games.
        Книга 1.
        ISBN 978-5-17-066341-5. - ISBN 978-5-271-28111-2. - ISBN 978-5-226-02432-0.

 

Коннолли, Джон.
    Создания смерти, создания тьмы : пер. с англ. / Джон Коннолли. - Москва : Эксмо ; Санкт-Петербург : Домино, 2010. - 493, [2] с. ; 22 см. - (Завораживающий и хитроумный роман misterium). - Ориг. назв.: Every dead thing.
        ISBN 978-5-699-41301-0.

 

Ларссон, Стиг.
    Девушка, которая взрывала воздушные замки : [роман] / Стиг Ларссон ; пер. со шведск. А. Савицкой. - Санкт-Петербург : Домино ; Москва : ЭКСМО, 2010. - 783 с. - (Millennium).
        ISBN 978-5-699-41303-4.

 

Ластбадер, Эрик.
    Ниндзя : роман : пер. с англ. / Эрик Ластбадер. - Москва : АСТ, 1993. - 608 с.
        ISBN 5-88196-118-8.

 

Лосев, Ярослав.
    Экспедитор ; Эпидемия / Ярослав Лосев. - Москва : АСТ ; Олимп, 2002. - 331 с. - (Дальнобойщики).
        ISBN 5-17-012143-1. - ISBN 5-8195-0689-8.

 

Людоед, который объелся : [сборник : пер. с англ.]. - Москва : СКС, 1991. - 415,[1] с. - (Bestseller).
        Содерж.: Большой обманщик / Ч. Вильямс. Людоед, который объелся / Х. Пентикост. Кукла / Э. Макбейн.
        ISBN 586092013X.

 

Муравьева, Ирина Аркадьевна.
    Портрет Алтовити / Ирина Муравьева. - Москва : Эксмо, 2010. - 378, [1] с. ; 17 см. - (Большая литература).
        ISBN 978-5-699-40083-6.

 

Новиков, Николай Михайлович.
    Месть киллера : роман / Николай Новиков. - Москва : АСТ, 1998. - 443,[1] с. ; 21 см. - (Русская бойня).
        ISBN 5-15-000378-3.

 

Пожиратель женщин : cборник : пер. с англ., фр., итал. / Ш. Эксбрейа, Ф. Д. Джеймс, Д. Уэстлейк, Питигрилли. - Москва : Verba, 1995. - 415,[1] с. - (Bestseller).
        Содерж.: Мы еще увидимся, крошка / Ш. Эксбрейа. Взгляд на убийство / Ф. Д. Джеймс. Убийца лучшего друга / Д. Уэстлейк. Пожиратель женщин / Питигрилли.
        ISBN 585441015X.

 

Рэмбо : [сборник : пер. с англ.] / сост. Е. Атанов, С. Сальников. - Тула : б. и., 1991. - 477,[2] с. : ил. ; 21 см. - (Зарубежный детектив. Приключения).
        Содерж.: Рэмбо / Д. Моррелл. Дорогой, это смерть! / Р. С. Пратер. Тайна падчерицы / Э. С. Гарднер. Испанская кровь / Р. Чандлер. Посредник / Х. Дженсон. Перст Святого Петра / А. Кристи.
        ISBN 5-265-02674-6.

 

Темпл, Питер.
    Расколотый берег : [роман] / Питер Темпл ; пер. с англ. Т. Камышниковой. - Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2008. - 428, [1] с. ; 21 см. - (Azbooka - the best). - Ориг. назв.: The broken shore.
        ISBN 978-5-395-00042-2.

 

Тупое орудие : [сборник] : пер. с англ. / Э. Квин, Дж. Хейер ; пер. с англ. В. Тирдатова. - Москва : VERBA, 1995. - 477, [2] с. - (Bestseller).
        Содерж.: Тайна египетского креста / Э. Квин. Тупое орудие / Дж. Хейер.
        ISBN 5-85441-014-1.

 

 

 

 

 

Līdzīgi raksti