Nozaru literatūra

 

Bole, Dace.
    Kā panākt darbinieku uzplaukumu : monogrāfija / Dace Bole ; recenzenti: PhD. Mária Kováčová, Dr.phil. Velga Vēvere. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2022. - ["Rasmaņi", Olaines novads] : Drukātava. - 99 lpp. : diagrammas, ilustrācijas ; 20 cm. - (Uzņēmējdarbības bibliotēka ; Nr. 76). - Bibliogrāfija: 95.-99. lpp. - Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.
        ISBN 9789934543340.

 

Koroševskis, Arnis.
    Lielais noliedzējs : monogrāfija / Arnis Koroševskis ; recenzenti: Dr.philol. Zanda Gūtmane, Dr.philol. Benedikts Kalnačs, Dr.philol. Anita Rožkalne ; literārā redaktore Gundega Blumberga ; konsultants Vents Zvaigzne ; izdevuma redaktore Dace Sparāne-Freimane ; Jāņa Esīša vāku dizains. - Rīga : Dienas Grāmata, [2022]. , ©2022. - 534 lpp., 16 nenumurētas lpp. ielīmes : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 22 cm. - (Es esmu... Andrejs Upīts). - Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.
        . Andrejs Upīts.
        ISBN 9789934595547.

 

Marija, Lorēna.

    Mierīgi bērni : kā iemācīt bērniem meditēt un atslābināties / Lorēna Marija ; no angļu valodas tulkojusi Agnese Orupe ; literārā redaktore Regīna Janmane. - Tallinn : Helios izdevniecība, 2022. , ©2022. - 193 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - Bibliogrāfija: 191.-193. lpp.
        ISBN 9789916975916.

 

Muralī Manohars.
    Lielā ājurvēdas grāmata : efektīva ājūrvēda izplatītu un hronisku slimību pašdziedināšanā / Muralī Manohars ; no angļu valodas tulkojusi Līvija Vulfa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010]. - 288 lpp.
        ISBN 9789934009808.

 

Ruks, Māris.
    Piebūrums-19 : Intīmi. Globāli. Nāvējoši / Māris Ruks. - Rīga : Antava, [2022]. - 335 lpp. : ilustrācijas, fotogrāfijas ; 24 cm. - Bibliogrāfija: 330.-332. lpp. un zemsvītras piezīmēs.
        ISBN 9789934898730.

 

Šarma, Ručīrs.
    10 noteikumi veiksmīgām valstīm : ceļvedis pasaules ekonomikā / Ručīrs Šarma ; no angļu valodas tulkojusi Ingrīda Keviša. - Rīga : Jumava, 2022. - 199 lpp. : il., diagr., tab., sh. - Alfabētiskais rādītājs: 179.-199.lpp. . - Bibliogrāfija.: [173.]-178.lpp.
        ISBN 9789934205705.

 

Urtāns, Juris.
    Jaunatklātie pilskalni Latvijā 1998.-2021. / Juris Urtāns ; recenzenti: Dr.hab.phil. Janīna Kursīte un Dr.hab.hist. Andrejs Vasks ; mākslinieks Rihards Delvers ; Latvijas Kultūras Akadēmija. - Rīga : NT Klasika, 2022. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. - 199, [1] lpp. : ilustrācijas, kartes ; 29 cm. - Bibliogrāfija: 198.-[200.] lpp. - Teksts latviešu valodā, ievads angļu valodā. - "Grāmata izdota ar Latvijas Zinātnes padomes atbalstu projekta "Pilskalnu jaunatklājumi Latvijā 2018.–2021.gadā: kultūrvēsturiskā nozīmība" (Nr. lzp-2020/2-0078) ietvaros"--Titullapas otrā pusē.
        ISBN 9789934890871.

 

Vāgbhaṭa.
    Ajūrvēdas pamati / Vāgbhata ; Valda Pīrāga un P.R. Krishna Kumar redakcijā ; [redkolēģija: Sintija Sauša ... u.c. ; redaktore Agnese Biteniece ; vāka māksliniece Iveta Bambere ; tulkotāji: Valdis Pīrāgs, Somits Kumārs, Sintija Sauša]. - Rīga : Medicīnas apgāds, ©2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 381, [1] lpp. : tabulas ; 25 cm. - Nosaukums angļu valodā: Core of octopartite Āyurveda. - Izdevumā līdzās tekstam latviešu valodā ir sanskritā rakstītās sūtras.
        . Sūtrastāna.
        ISBN 9789984813936.

 

Viegliņa-Valliete, Gina.
    Fantastiskā vēsture : stāsts par hiperboriešiem, ārijiem, indoeiropiešiem un baltiem / Gina Viegliņa-Valliete ; Ivara Vimbas vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Kristīne Lapiņa. - Rīga : Jumava, 2022. - 238, [1] lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789934205538.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Anjello Hornbija, Simoneta.
    Marķīze : vēsturisks itāļu romāns / Simoneta Anjello Hornbija ; no itāļu valodas tulkojusi Līva Sniķe ; atbildīgā redaktore Kristīne Lapiņa ; Ivara Vimbas vāka grafiskais noformējums. - Rīga : Jumava, [2022]. , ©2022. - 390, [1] lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789934205651.

 

Eniņa, Zane.
    Uz Aļasku un atpakaļ : 30 000 km, 1202 dienas, 17 lāči, ziemeļblāzma un citi brīnumi Kanādā un ASV / Zane Eniņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - 301 lpp.
        ISBN 9789934310447.

 

Facioli, Andrea.
    Kalnu klusums : romāns / Andrea Facioli ; no itāļu valodas tulkojusi Tamāra Liseka ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Ilze Brēmere ; vāka mākslinieciskais noformējums: Emīls Garjānis. - Rīga : Latvijas Mediji, 2022. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2022. - 442, [5] lpp. ; 21 cm. - (Detektīvs / Latvijas Mediji).
        ISBN 9789934290510.

 

Gekišs, Nauris.
    Zeltgalvītis / Nauris Gekišs. - Rīga : Drukātava, 2022. - 137 lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789934888496.

 

Grādnere, Gizela Nātālija.
    Tantes ar klikšķiem. Baltiešu stāsti : humora pilns skatījums uz 20. gadsimta sākuma sadzīvi / Gizela Natālija Grādnere ; no vācu valodas tulkojusi Inguna Motte ; māksliniece Baiba Grīna. - [Rīga] : Jumava, [2022]. , ©2022. - 189, [2] lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789934205682.

 

Keblere, Džekija.
    Perfekts pāris : psiholoģisks trilleris / Džekija Keblere ; no angļu valodas tulkojusi Agnese Strazdiņa ; atbildīgā redaktore Kristīne Lapiņa ; Ivara Vimbas vāka noformējums. - Rīga : Jumava, [2022]. , ©2022. - 284, [2] lpp. ; 23 cm.
        ISBN 9789934205668.

 

Kvinna, Džūlija.
    Vikonts, kurš mani mīlēja : romāns / Džūlija Kvinna ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. - 383, [1] lpp. ; 22 cm. - (Bridžertoni / Džūlija Kvinna ; 2. grāmata). - Uz vāka: NETFLIX iedvesmojis seriāla tapšanu Bridžertoni. . - "Vikonts, kurš mani mīlēja" ir otrā grāmata ciklā par Bridžertonu ģimeni.
        ISBN 9789934310331.

 

Larka, Sāra.
    Vinteru mājas noslēpums : romāns / Sāra Larka ; no vācu valodas tulkojusi Anita Muitiniece ; redaktore Anita Poļakovska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 461, [1] lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934097928.

 

Nats o Dāgs, Niklass.
    1794 : kriminālromāns / Niklass Nats o Dāgs ; no zviedru valodas tulkojusi Inga Grezmane ; redaktore Elga Rusmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 479, [1] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs).
        ISBN 9789934099717.

 

Ozoliņš, Mikus.
    Dzelmē : romāns / Mikus Ozoliņš ; Alises Krajevičas vāka dizains ; redaktors Guntis Kalns. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 271, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934098215.

 

Vaita, Kārena.
    Viesi no pagātnes : romāns / Kārena Vaita ; no angļu valodas tulkojusi, rediģējusi Gunita Mežule. - Rīga : Kontinents, [2022]. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2022. - 475 lpp. ; 21 cm. - (Tredstrītas sērija / Kārena Vaita ; Piektā grāmata). (Tradd Street Series). - Ziņas par sēriju uz 4. vāka.
        ISBN 9789934250491.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Броуди, Фрэнсис.
    Медаль за убийство : [роман] / Ф. Броуди ; [перевод с английского В. Д. Кайдалова]. - Москва : АСТ, 2017. - 413, [2] с. ; 21 см. - (Чай, кофе и убийства).
        ISBN 9785170971114.

 

Данн, Кэрола.
    Тайна зимнего сада : перевод с английского / Кэрол Данн. - Москва : АСТ, 2018. - 317, [2] с. ; 21 см. - (Чай, кофе и убийства).
        ISBN 9785170986286.

 

Лонгворт, Мэри Лу.
    Смерть на винограднике : [роман] / Мэри Лу Лонгворт ; перевод с английского У. Сапциной. - Москва : АСТ, 2018. - 348, [3] с. : ил. ; 21 cm. - (Чай, кофе и убийства).
        ISBN 9785171000912.

 

Уивер, Эшли.
    Смерть парфюмера : [роман] / Эшли Уивер ; перевод с английского С. Алукард. - Москва : АСТ, 2019. - 318, [1] с. : ил. ; 21 cm. - (Чай, кофе и убийства).
        ISBN 9785171099695.

 

Уивер, Эшли.
    Странная месть : [роман] / Эшли Уивер ; перевод с английского Н. В. Рейн. - Москва : АСТ, 2018. - 350, [1] с. : ил. ; 21 cm. - (Чай, кофе и убийства).
        ISBN 9785171043445.

 

Уивер, Эшли.
    Убийство в Брайтуэлле : [роман] / Эшли Уивер ; перевод с английского Е. Шукшиной. - Москва : АСТ, 2016. - 317, [1] с. : ил. ; 21 cm. - (Чай, кофе и убийства).
        ISBN 9785170968138.

 

Līdzīgi raksti

 

 

Nozaru literatūra

 

Godua, Sūzana Pīza.
       Attiecību krustcelēs : kā zināt, kad labāk šķirties un kad - saglabāt attiecības / Sūzana Pīza Godua ; no angļu valodas tulkojusi Karīna Tillberga ; [redaktore Zane Seņkova ; Aigara Truhina vāka dizains]. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Poligrāfists). - 239 lpp. : sh., tab. ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 235.-239. lpp.
        ISBN 9789934055317.

 

Laumanis, Ernests.
    Vēstules meitai no lēģera Mordovijā / Ernests Laumanis ; Ilutas Koidu mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna ; Brigita Ližbovska, teksts ; Dr.hist. Juris Ciganovs, ievads. - Rīga : Jumava, [2022]. , ©2022. - 277, [2] lpp., 8 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti ; 21 cm.
        ISBN 9789934205644.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

---Pirmskolas vecuma bērniem latviešu valodā

 

Automašīna, ekskavators, ugunsdzēsēju auto / Katrīnas Vestfālas ilustrācijas ; Klausa Blaizenera iecere ; Kornēlijas Frankas teksts ; no vācu valodas tulkojusi Skaidrīte Naumova. - Rīga : Madris, [2022]. - 10 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 16 cm. - (Kam ko vajag?). - Pirmsskolas vecuma bērniem. - Uz vāka: No 2 gadiem.
        ISBN 9789984318561.

 

Smits, Alekss T.
    Leo pilsētā / Alekss T. Smits [teksts, ilustrācijas] ; [no angļu valodas tulkojusi Ita Lapsa ; redaktore Guna Pitkevica]. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (PNB Print). - 95, [1] lpp. : il. ; 19 cm. - X. - Oriģ. nos.: Claude in the City. - "Neparastā suņuka neparastā dzīve"—Uzvāka.
        ISBN 9789934058165.

 

Vinogradova, Laura.
    Tētis un suns : stāsts / Laura Vinogradova ; māksliniece Ieva Maurīte ; redaktore Guna Pitkevica. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 47, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - IX.
        ISBN 9789934092190.

 

 ---Pusaudžiem latviešu valodā

 

Bumbiere, Maija.
    Dzirkstelīte : jauniešu romāns / Maija Bumbiere, teksts un vāka dizains. - Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2022. - [Rasmaņi, Olaines novads] : Drukātava. - 207 lpp. ; 21 cm. - 7.-9. - Jauno rakstnieku konkursa dalībnieks -- uz vāka.
        ISBN 9789934300165.

 

Švarca, Sandra, (rakstniece).
    Suņu mamma / Sandra Švarca ; vāka dizains: Natālija Kugajevska ; ilustrācijas: Toms Kalninskis ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 92, [3] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - 5.-6.
        ISBN 9789934097003.

 

---Pieaugušajiem latviešu valodā

 

Džeksone, Stīna.
    Sudraba ceļš : romāns / Stīna Džeksone ; no zviedru valodas tulkojusi Ieva Pudure ; redaktors Visvaldis Ārness. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 269, [1] lpp. ; 23 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Uz vāka: Gada labākais kriminālromāns Zviedrijā.
        ISBN 9789934097058.

 

Judina, Dace.
    Svilpotājs / Dace Judina, Arturs Nīmanis ; redaktors Linda Kusiņa-Šulce. - Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. - 265, [6] lpp. ; 21 cm. - (Laika stāsti).
        ISBN 9789934290381.

 

Kvans, Kevins.
    Traki bagātie aziāti : romāns / Kevins Kvans ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga ; redaktore Egija Smaļķe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 478, [1] lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934089046.

 

Lekberga, Kamilla.
    Sudraba asaras : sievietes atriebība ir skaista un nežēlīga / Kamilla Lekberga ; no angļu valodas tulkojusi Ilona Ozoliņa-Čiu ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna ; Baibas Grīnas vāka grafiskais noformējums. - Rīga : Jumava, 2022. , ©2022. - 317, [1] lpp. ; 23 cm.
        ISBN 9789934205620.

 

Liepiņš, Pēteris.
    Zem sirpja un āmura / Pēteris Liepiņš ; redaktore Valentīna Unda. - 2. izdevums. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2022. - 263, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm.
        ISBN 9789984293530.

 

Masa, Viktorija.
     Trako sieviešu balle : romāns / Viktorija Masa ; no franču valodas tulkojusi Zane Eniņa ; Aijas Andžānes vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Ilze Brēmere. - Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2022. - 236, [3] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934290282.

 

Mežote, Solvita.
    Purva migla : romāns / Solvita Mežote ; vāka dizaina izstrāde: Agnese Piļāne. - Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2022. - [Rasmaņi, Olaines novads] : Drukātava. - 251 lpp. ; 21 cm. - Jauno rakstnieku konkursa dalībnieks -- uz vāka.
        ISBN 9789934300134.

 

Nesbē, Jū.
    Dēls : romāns / Jū Nesbē ; no norvēģu valodas tulkojis Ilmars Briška ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Iveta Polkmane. - 2. izdevums. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - Rīga : Poligrāfists. , ©2020. - 446, [1] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes trilleris).
        ISBN 9789934089121.

 

Simses, Mērija.
    Mīlestības un gramatikas likumi : romāns / Mērija Simses ; no angļu valodas tulkojusi Maija Opse ; redaktore Elga Rusmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2017. - 365, [1] lpp. ; 23 cm. - Oriģinālnosaukums angļu valodā arī: Rules of Love and Grammar.
        ISBN 9789934069888.

 

Šmidkena, Silvija.
    Māksla mīlēt mālu : dienasgrāmata / Silvija Šmidkena. - Rīga : Zvaigzne ABC, c2014 (PNB Print). - 360 lpp., [16] lpp. iel. : il. ; 23 cm.
        ISBN 9789934038822.

 

Zebris, Osvalds.
    Mežakaija : romāns / Osvalds Zebris ; redaktore Gundega Blumberga ; konsultants Vents Zvaigzne ; vāku dizains: Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, [2022]. - 214, [2] lpp. ; 22 cm. - (Es esmu... Gunars Janovskis). - Bibliogrāfija piezīmēs: 209.-[213.] lpp. - Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.
        . Gunars Janovskis.
        ISBN 9789934595561.

 

Žuravska, Dzintra.
    Svešs starp savējiem : romāns / Dzintra Žuravska. - Rīga : Sol Vita, 2022. - 183 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934614064.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

---Pusaudžiem krievu valodā

 

Кинни, Джефф.

    Дневник слабака : [повесть] / Джефф Кинни ; перевод с английского Ю. Карпухиной. - Москва : АСТ, 2018. - 223 с. : ил. ; 21 см. - 5-6. - Ar tādu pašu ISBN pārizdots2021.gadā.
        Книга5.Непригляднаяправда.
        ISBN 9785171047719.

 

Кинни, Джефф.

    Дневник слабака : [повесть] / Джефф Кинни ; перевод с английского Ю. Карпухиной. - Москва : АСТ, 2017. - 223 с. : иллюстрации. - 5-6. - Ar tādu pašu ISBNpārizdots2021.gadā.
        Книга4.Собачьяжизнь.
        ISBN 9785171007164.

 

Станкевич, Татьяна.
    Растения и животные Украины : энциклопедия для любознательных / Татьяна Станкевич. - Харьков : Юнисофт, 2016. - 95 с. ; 22 см. - (Энциклопедия для любознательных).
        ISBN 9786176950639.

 

---Pieaugušajiem krievu valodā

 

Барбери, Мюриэль.

    Только роза : роман / Мюриэль Барбери ; перевод с французского Риммы Генкиной. - Санкт-Петербург : Азбука, 2021. - 250, [3] с. : иллюстрации ; 21 см. - (Азбука­ бестселлер).
        ISBN 9785389186057.

 

Михалкова ,Елена.
    Тот, кто ловит мотыльков : роман / Елена Михалкова. - Москва : АСТ, 2021. - 478, [1] с. ; 21 см. - (Новый настоящий детектив Елены Михалковой).
        ISBN 9785171329136.

 

Норт, Алекс.
Лисочкина. - Москва : Эксмо, 2022. - 475, [3] с. ; 21 см. - На переплете: Бестселлер #1 New York Times, Amazon, Sunday Times и Der Spiegel. Книга года по версии The Guardian.
        ISBN 9785041125516.

 

Скотт, Эмма.
    Как спасти жизнь : [роман] / Эмма Скотт ; перевод с английского М. Злобиной. - Москва : Эксмо ; Freedom, 2020. - 439, [1] с. ; 21 см. - (Freedom. Романтическая проза Эммы Скотт).
        ISBN 9785041215491.

 

Степнова, Марина (МаринаЛьвовна).
    Хирург : роман / Марина Степнова. - Москва : АСТ ; Редакция Елены Шубиной, 2021. - 316, [1] с. ; 21 см. - (Странные женщины). - Премия "Большая книга". - На обложке: Содержитнецензурнуюбрань.
        ISBN 9785171268800.

 

Уайт, Карен.
    Возвращение на Трэдд-стрит : [роман] / Карен Уайт ; перевод с английского Александра Бушуева. - Москва : Эксмо, 2021. - 477, [1] с. ; 20 см. - (Международный бестселлер № 1 по версии New Jork Times). (Tradd street ; Книга 4).
        ISBN 9785041207281.

 

Nozaru literatūra

 

Lemešonoka, Inta. 

     Skolēnu un skolotāju pašizjūta skolā : rokasgrāmata skolotājiem / Inta Lemešonoka ; Guntas Plotkas grāmatas iekārtojums un vāka dizains ; redaktore Inese Auziņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 62, [1] lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. - Bibliogrāfija: 62. lpp.

        ISBN 9789934096822.

 

Modeja, Hetere. 

     Atklāj savu imunitātes tipu : personalizēts plāns imūnsistēmas līdzsvarošanai / Hetere Modeja ; no angļu valodas tulkojusi Līvija Vulfa. - Rīga : Lietusdārzs, 2022. - 221, [1] lpp. : tabulas, shēmas ; 23 cm. - Bibliogrāfija: 190.- 220. lpp.

        ISBN 9789934576379.

 

Rankina, Lisa. 

     Visumam ir nolūks : kā atbrīvošanās no bailēm spēj dziedināt ķermeni, dvēseli un prātu / Lisa Rankina ; no angļu valodas tulkojusi Ilze Jansone ; redaktore Māra Vilde ; Māra Garjāņa vāka dizains. - [Rīga] : Lietusdārzs, 2022. - 293, [1] lpp. ; 23 cm.

        ISBN 9789934576362.

 

Repule, Iluta. 

     Psihosomatika : kad ķermenis rāda, par ko dvēsele raud / Iluta Repule. - Rīga : Sava grāmata, 2021. - Rīga : Drukātava. - 252 lpp. ; 21 cm. - Virstitulā: sevisapzinasanaskola.lv.

        ISBN 9789934892417.

 

Roja, Ženija. 

     Ergonomika darbā ar digitālajām ierīcēm : praktiskie padomi / Ženija Roja, Henrijs Kaļķis. - Rīga : Latvijas Ergonomikas biedrība, 2022. - 43 lpp. ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 40.- 43. lpp.

        ISBN 9789934896613.

 

Sibīrijas bērni 1949 / sastādītāja, galvenā redaktore Dzintra Geka ; intervēja: Dzintra Geka un Aivars Lubānietis ; redaktore Zane Daugule ; vēsturnieks, konsultants Jānis Riekstiņš ; grāmatas dizains: Vanda Voiciša ; kartes: Edmunds Būmanis. - Rīga : Fonds "Sibīrijas bērni", [2021]. - 880 lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes, portreti ; 31 cm. - Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.

        ISBN 9789934821981.

 

Trenera rokasgrāmata / autoru kolektīvs ; galvenais redaktors Nils Grasis ; redaktori: Andris Dzenis, Uldis Grāvītis, Gundega Knipše. - Atkārtots izdevums. - Rīga : Jumava, 2022. - 375 lpp. : il., tab.

        ISBN 9789934203237.

 

Гоулман, Дэниел. 

     Эмоциональный интеллект : почему он может значить больше, чем IQ / Дэниел Гоулман ; перевод с английского Антонины Исаевой. - 12-е издание, переработанное и дополненное. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2022. - 539, [2] с. ; 21 см. - (Psychologies).

        ISBN 9785001951414.

 

Кугельштадт, Александр. 

     Это все психосоматика! : как симптомы попадают из головы в тело и что делать, чтобы вылечиться : пошаговое руководство по избавлению от заболеваний, которых никто не может найти / Александр Кугельштадт ; перевод с немецкого Т. Б. Юриновой. - Москва : Эксмо ; Бомбора, 2022. - 348, [1] с. : иллюстрации ; 25 см. - (Тело помнит все. Книги о лечении психосоматических болезней и психотравм).

        ISBN 9785041595272.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Devero, Džūda. 

     Neiespējamais solījums / Džūda Devero, Tāra Šītsa ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; redaktore Liene Rozenberga. - Rīga : Kontinents, [2022]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2022. - 409, [1] lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789934250422.

 

Judina, Dace. 

     Svilpotājs / Dace Judina, Arturs Nīmanis ; redaktors Linda Kusiņa-Šulce. - Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. - 265, [6] lpp. ; 21 cm. - (Laika stāsti).

        ISBN 9789934290381.

 

Lekberga, Kamilla. 

     Sudraba asaras : sievietes atriebība ir skaista un nežēlīga / Kamilla Lekberga ; no angļu valodas tulkojusi Ilona Ozoliņa-Čiu ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna ; Baibas Grīnas vāka grafiskais noformējums. - Rīga : Jumava, 2022. , ©2022. - 317, [1] lpp. ; 23 cm.

        ISBN 9789934205620.

 

Liepiņa, Ilga. 

     Ūdensvīrs ar resno bizi : stāsti / Ilga Liepiņa ; redaktors Linda Kusiņa-Šulce. - Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. - 157, [2] lpp.

        ISBN 9789934290145.

 

Masa, Viktorija. 

     Trako sieviešu balle : romāns / Viktorija Masa ; no franču valodas tulkojusi Zane Eniņa ; Aijas Andžānes vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Ilze Brēmere. - Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2022. - 236, [3] lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789934290282.

 

Mežote, Solvita. 

     Purva migla : romāns / Solvita Mežote ; vāka dizaina izstrāde: Agnese Piļāne. - Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2022. - [Rasmaņi, Olaines novads] : Drukātava. - 251 lpp. ; 21 cm. - Jauno rakstnieku konkursa dalībnieks -- uz vāka.

        ISBN 9789934300134.

 

Pranka, Ingūna. 

     Viņa apēda visas ogles / Ingūna Pranka ; atbildīgā redaktore Kristīne Lapiņa ; vāka grafiskais noformējums Baiba Grīna. - Rīga : Jumava, 2022. - 181, (1) lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789934205521.

 

Roke, Juns Kore. 

     Ledus : romāns / Juns Kore Roke ; no norvēģu valodas tulkojusi Māra Valpētere ; Emīla Garjāņa vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Lilija Berzinska. - Rīga : Latvijas Mediji, 2022. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2022. - 476, [3] lpp. ; 21 cm. - (Detektīvs / Latvijas Mediji). - Par autoru: [479.] lpp.

        ISBN 9789934290183.

 

Simsone, Kristīne. 

     Es un mana draudzene Veģetatīvā Distonija : romāns / Kristīne Simsone ; sastādītāja Agnese Piļāne ; redaktore Iveta Reinsone ; Beāte Simsone, ilustrācijas ; Agnese Piļāne un Beāte Simsone, vāka dizaina izstrāde. - Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2022. , ©2022. - 200 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.

        ISBN 9789934300066.

 

Taise, Herieta. 

     Sarkanais apelsīns : romāns / Herieta Taise ; no angļu valodas tulkojusi Maija Opse ; redaktore Ilona Ancāne. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 319, [1] lpp. ; 23 cm. - Sunday Times Bestsellers. - Uz vāka: Neizdevusies laulība, toksiska dēka, tumša apsēstība.

        ISBN 9789934098420.

 

Zālīte, Māra. 

     Visas lietas : dzejas izlase / Māra Zālīte ; dizains: Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2022. , ©2022. - 193, [6] lpp. ; 23 cm.

        ISBN 9789934595530.

 

Zebris, Osvalds. 

     Mežakaija : romāns / Osvalds Zebris ; redaktore Gundega Blumberga ; konsultants Vents Zvaigzne ; vāku dizains: Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, [2022]. - 214, [2] lpp. ; 22 cm. - (Es esmu... Gunars Janovskis). - Bibliogrāfija piezīmēs: 209.-[213.] lpp. - Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.

        . Gunars Janovskis.

        ISBN 9789934595561.

 

Žagariņa (Gaide), Anna. 

     Ar Sibīrijas sāpi sirdī : atmiņu stāsti / Anna Žagariņa (Gaide) ; redaktori Aina Rubīna, Andris Rubīns. - Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2022. - 208 lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789934300073.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Богданова, Вера. 

     Сезон отравленных плодов : роман / Вера Богданова. - Москва : АСТ ; Редакция Елены Шубиной, 2022. - 348, [2] с. ; 21 см. - (Роман поколения). - На обложке: Финалист премии "Национальный бестселлер".

        ISBN 9785171468071.

 

Бюсси, Мишель. 

     Под опасным солнцем : роман / Мишель Бюсси ; перевод с французского Александры Васильковой. - Москва : Фантом Пресс, 2022. - 478, [1] с. ; 22 см. - На обложке: Детективщик № 1 во Франции.

        ISBN 9785864718902.

 

Волкова, Мария. 

     Девушка в вине / Мария Волкова. - Москва : АСТ, 2022. - 285, [2] с. ; 21 см. - (Сокол: лучшие книги).

        ISBN 9785171459017.

 

Донцова, Дарья. 

     Мамаша Бармалей : роман / Дарья Донцова. - Москва : Эксмо, 2022. - 314, [2] с. ; 20 см. - (Иронический детектив). (Следствие ведет дилетант Евлампия Романова).

        ISBN 9785041610920.

 

Князева, Анна. 

     В сентябре вода холодная : роман / Анна Князева. - Москва : Эксмо, 2022. - 317, [1] с. ; 21 см. - (Таинственный детектив Анны Князевой).

        ISBN 9785041572341.

 

Корсакова, Татьяна. 

     Усадьба ожившего мрака / Татьяна Корсакова. - Москва : Эксмо, 2022. - 348, [1] с. ; 21 см. - (Королева мистического романа). - На обложке: Не будет спасенья творящему зло.

        ISBN 9785041592684.

 

Крамер, Марина. 

     Мертвые хризантемы / Марина Крамер. - Москва : Эксмо, 2022. - 316, [1] с ; 21 см. - (Закон сильной. Криминальное соло Марины Крамер). - На обложке: Прошлое - зеркало для настоящего.

        ISBN 9785041203351.

 

Маррс, Джон. 

     Code. Носители / Джон Маррс ; перевод с английского М. В. Вострикова. - Москва : Эксмо, 2022. - 349, [1] с. ; 21 см. - (Альфа-триллер). - На обложке: Продолжение бестселлера "The one. Единственный".

        ISBN 9785041591199.

 

Полякова, Татьяна. 

     Как бы не так : роман / Татьяна Полякова. - Москва : Эксмо, 2022. - 318, [1] с. ; 21 cм. - (Авантюрный детектив).

        ISBN 9785041541071.

 

Устинова, Татьяна. 

     Большое зло и мелкие пакости : роман / Татьяна Устинова. - Москва : Эксмо, 2022. - 381, [1] c. ; 21 см. - (Первая среди лучших).

        ISBN 9785041572594.

 

Līdzīgi raksti

 

Nozaru literatūra

 

Bičevskis, Raivis.
    Sabiedrība bez pasaules / Raivis Bičevskis ; zinātniskie recenzenti: Dr.phil. Igors Šuvajevs, Dr.phil. Rihards Kūlis, Dr.phil. Solveiga Krūmiņa-Koņkova ; literārā redaktore Gita Kļaviņa ; kopsavilkums angļu valodā: Andra Damberga ; vāka dizains: Baiba Lazdiņa. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2021. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 567 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 530.-562. lpp. un rādītāji: 514.-529. lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.
        ISBN 9789934187650.

 

Hīters, Geralds.
    Dzīvojot nemīlestībā, kļūstam slimi : kas stiprina pašdziedināšanās spēkus, un kā beidzot varam kļūt veselāki un laimīgāki / Geralds Hīters ; redaktors Ingrīda Sjomkāne. - Rīga : Ziedu enerģija, 2022. - 103 lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934900938.

 

Ķeviņš, Aldis.
    Ar uzticēšanos / Aldis Ķeviņš ; pierakstījusi, rediģējusi Ilze Ķeviņa ; vāku zīmēja Liene Batare ; par izdevumu atbild Veronika Lāce. - Rīga : Sol Vita, [2022]. - 239, [1] lpp., 8 nenumurētas lpp. ielīmes : faksimili, ilustrācijas ; 21 cm.
        2. daļa. Ceļā.
        ISBN 9789934614057.

 

Paipare, Mirdza.
    Mūzikas terapija: metodes un tehnikas : rokasgrāmata ne tikai mūzikas terapeitiem / Mirdza Paipare ; recenzenti: Dr.paed. Jurijs Spigins, Dr.soc.sc. Loreta Kačiušīte Skramtai ; literārā redakcija: Biruta Petre, Līga Liepiņa ; vāka dizains: Uldis Baltutis ; Latvijas Mūzikas terapijas asociācija. - Liepāja : LiePA, 2021. , ©2021. - 376 lpp. : tabulas ; 21 cm. - Resurss pieejams arī tiešsaistē. - Bibliogrāfija: 354.-372. lpp. un zemsvītras piezīmēs. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu valodā. - Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934608056.
        ISBN 9789934608049.

 

Turanskis, Skots.
    Vecāki, emocijas, bērni : ko emocijas atklāj par jums un jūsu bērniem / Skots Turanskis, Džoanna Millere ; galvenā redaktore Debora Borbo ; no angļu valodas tulkojusi Antra Neilande ; redaktores: Rita Priedīte, Lelde Špickopfa un Ilze Neidere ; māksliniece Linda Denisova. - [Rīga] : Amnis, [2021]. , ©2021. - 276 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm.
        ISBN 9789984876245.

 

Zāle, Jānis.
    Betons: normatīvi, veidi, ražošana un betonēšanas darbu tehnoloģija praktiķiem / Jānis Zāle, Jegors Golubevs, Aldis Latvietis, Genādijs Šahmenko, Rolands Cepurītis ; redaktors Rolands Cepurītis. - Pirmais izdevums. - Rīga : Latvijas Betona savienība, 2021. - 82 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.
        ISBN 9789934235009.

 

Zīds, Oskars.
    Izglītības vadība Latvijā: vēsture un attīstība / Oskars Zīds ; recenzenti: Dr.paed. Dainuvīte Blūma, Dr.psych. Kristīne Mārtinsone ; redaktore Daina Celma-Zīda ; vāka mākslinieks Uldis Baltutis. - Liepāja : LiePA, 2019. - 365 lpp. : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 21 cm. - Resurss pieejams arī tiešsaistē. - Bibliogrāfija nodaļu beigās. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.
        ISBN 9789934569746.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Abdullajevs, Čingizs.
    Izvēlies nāvi / Čingizs Abdullajevs ; no krievu valodas tulkojusi Maija Stūrniece ; redaktore Irisa Sakse ; vāka noformējums: Normunds Tiltiņš. - [Rīga] : Literārā brālība, [2022]. , ©2022. - 276, [3] lpp. ; 21 cm. - (Kriminālnoslēpumu meistars).
        ISBN 9789984880457.

 

Barone, Esperansa.
    Sarkanais zelts : romāns / Esperansa Barone ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2022. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2022. - 191, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 2022/4 (274).
        ISBN 9789934290343.

 

Bula, Rolanda.
    Fantoma lieta : romāns / Rolanda Bula ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore Dzintra Zālīte ; Emīla Garjāņa vāka dizains. - Rīga : Latvijas Mediji, 2022. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2022. - 315, [1] lpp. ; 21 cm. - (Latvijas Mediji. Detektīvs).
        ISBN 9789934290480.

 

Ērnestama, Marija.
    Mīlestības pavasaris : romāns / Marija Ērnestama ; no zviedru valodas tulkojusi Vizma Zaķe ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Ilze Brēmere ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2022. - 398, [1] lpp. ; 21 cm. - Romāna "Mīlestībai nav brīvdienu" turpinājums.
        ISBN 9789934290374.

 

Folija, Lūsija.
    Apartamenti Parīzē / Lūsija Folija ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; redaktore Liene Rozenberga. - Rīga : Kontinents, [2022]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2022. - 412 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934250484.

 

Liepiņa, Nadīna.
    Kamēr vēl vari : vēstules dzejā / Nadīna Liepiņa ; māksliniece Lāsma Gūtmane. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2022. - 233 lpp. : ilustrācijas ; 18 cm.
        ISBN 9789984293523.

 

Moriartija, Laiena.
    Āboli nekad nekrīt : romāns / Laiena Moriartija ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, [2022]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2022. - 543 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934250477.

 

Repše, Gundega.
    Sarunas ar Sīko / Gundega Repše ; redaktore Dace Sparāne-Freimane ; mākslinieks Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, [2022]. , ©2022. - 129, [6] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - J.V. Gētes dzejoļa atdzejojums: Zigurds Skābardis. . - Grāmata izdota ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.
        ISBN 9789934595554.

 

Tolstaja, Tatjana.
    Lūška / Tatjana Tolstaja ; no krievu valodas tulkojis Arvis Kolmanis ; redaktore Ilze Jansone ; vāka dizaina autore Agnese Kurzemniece. - Rīga : Prometejs, [2022]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 276, [1] lpp. ; 22 cm. - Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.
        ISBN 9789934553233.

 

Verns, Žils.
    Mazais kapteinis / Žils Verns ; no franču valodas tulkojis Andrejs Upīts ; redaktore Marika Taube ; vāka dizaina autore Ilze Isaka ; Anrī Mejē ilustrācijas. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. - 459, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - 7.-9.
        ISBN 9789934093050.

 

Verns, Žils.
    Noslēpumu sala / Žils Verns ; no franču valodas tulkojis Andrejs Upīts ; redaktore Daina Borovska ; vāka dizaina autore Ilze Isaka ; Žila Ferā ilustrācijas. - Atkārtots izdevums. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. - 636, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - 7.-9. - Romāns ir triloģijas noslēdzošā daļa (ietilpst arī romāmi Kapteiņa Granta bērni" un "20 000 ljē pa jūras dzelmi").
        ISBN 9789934019692.

 

Zimnoha, Ruta.
    Romāns virtuvē : romāns / Ruta Zimnoha ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2022. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2022. - 207, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 2022/3 (273). - Romānu konkursa laureāts -- uz vāka. - Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934290275.
        ISBN 9789934290268.

 

Žuravska, Dzintra.
    Svešs starp savējiem : romāns / Dzintra Žuravska. - Rīga : Sol Vita, 2022. - 183 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934614064.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Аксенов, Василий.
    Ожог : [роман в 3-х книгах] / Василий Аксенов. - Москва : Изограф ; ЭКСМО-пресс, 1999. - 492, с. : ил. ; 22 см.
        ISBN 5871130801.

 

Амосов, Николай.
    Полевой госпиталь : записки военного хирурга / Николай Амосов. - Москва : Родина, 2021. - 254, [1] с. : портр. ; 21 см. - (Моя война).
        ISBN 9785001801368.

 

Броуди, Фрэнсис.
    Убить до заката : [роман] / Ф. Броуди ; пер. с англ. Е. В. Дод. - Москва : АСТ, 2017. - 348, [3] с. ; 21 см. - (Чай, кофе и убийства).
        ISBN 9785170975549.

 

Вилар, Елена.
    Шаг назад, или невеста каменного монстра : роман / Елена Вилар. - Москва : АСТ, 2019. - 315, [2] с. ; 21 cм. - (Любовь внеземная).
        ISBN 9785171130640.

 

Гусейнова, Ольга.
    Суженая мрака : роман / Ольга Гусейнова. - Москва : АСТ, 2021. - 350, [1] с. ; 21 cм. - (Звезды романтического фэнтези).
        ISBN 9785171369989.

 

Данн, Кэрола.
    Реквием для меццо : перевод с английского / Кэрол Данн. - Москва : АСТ, 2017. - 255, [1] с. ; 21 см. - (Чай, кофе и убийства).
        ISBN 9785170981236.

 

Кондор, Вилмош.
    Будапештский нуар : роман : перевод с венгерского / Вилмош Кондор. - Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2020. - 412, [3] с. : ил. ; 22 см. - Жорж Сименон нашего времени -- на переплёте.
        ISBN 9785001086437.

 

Лонгворт, Мэри Лу.
    Убийство на улице Дюма : [роман] / Мэри Лу Лонгворт ; перевод с английского М. Левина. - Москва : АСТ, 2017. - 350, [1] с. : ил. ; 21 cm. - (Чай, кофе и убийства).
        ISBN 9785170998999.

 

Мамлеева, Наталья.
    Беременна по обмену : роман / Наталья Мамлеева. - Москва : RUGRAM, 2021. - 428, [1] с. ; 22 cm. - (Город).
        ISBN 9785517053923.

 

Мелан, Вероника.
    Путь к сердцу. Баал : роман / Наталья Жарова. - Москва : RUGRAM, 2022. - 355, [2] с. ; 22 cm. - (Город).
        ISBN 9785517061263.

 

Норек, Оливье.
    Меж двух миров / Оливье Норек ; перевод с французского Марии Брусовани. - Санкт-Петербург : Азбука, 2021. - 410, [2] с. ; 22 см. - (Звезды мирового детектива).
        ISBN 9785389191419.

 

Спотсвуд, Стивен.
    Фотуна на стороне мертвеца : [роман] / Стивен Спотсвуд ; перевод с английского Н. Рокачевской. - Москва : Эксмо ; Inspiria, 2021. - 348, [1] c. ; 21 см.
        ISBN 9785041173999.

 

Уивер, Эшли.
    Смерть надевает маску : [роман] / Эшли Уивер ; перевод с английского Анастасии Выр. - Москва : АСТ, [2017]. - 380, [3] с. ; 21 см. - (Чай, кофе и убийства). - Второй роман цикла об Эймори Эймс.
        ISBN 9785170971404.

 

Форд, М. Дж.
    Возьми меня за руку : роман : перевод с английского / М. Дж. Форд. - Москва : Синдбад, 2020. - 366, [1] с. ; 23 см.
        ISBN 9785001312161.

 

Хаммер, Лотте.
    Всё имеет свою цену / Лотте и Сёрен Хаммер ; перевод с датского Олега Рождественского. - Москва : Городец, 2021. - 699, [4] с. ; 18 см. - (Скандинавская линия "НордБук"). (Датский детектив).
        ISBN 9785907085954.

 

Līdzīgi raksti

 

 

Nozaru literatūra

 

Brūvere, Ilona.
    Sniegu ēst nedrīkst : Leimaņu dzimtas stāsts / Ilona Brūvere ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; literārā un zinātniskā redaktore Evita Mamaja ; Induļa Martinsona vāka dizains. - Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. - Rīga : Dardedze hologrāfija. , ©2021. - 262, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. - Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. . - Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934290022.
        ISBN 9789934290022.

 

Dalailama.
        Grāmata par prieku / Viņa Svētība Dalailama un Arhibīskaps Desmonds Tutu, līdzdarbojoties Duglasam Abramam ; no angļu valodas tulkojusi Margarita Putniņa ; redaktore Ilze Čerņevska. - Rīga : Avots, 2017. , ©2017. - 353, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - Mainīgās pasaules patiesā laime - Uz vāka.
        ISBN 9789934534584.

 

Milēviča, Inga.
    Veiksmes retorika : [mācību līdzeklis] / Inga Milēviča ; [recenzenti Dita Liepa, Renāte Cāne]. - Rīga : Burtene, 2019. - 256 lpp. : ilustrācijas. - Izmantotā literatūra: 239. - 244. lpp. . - Izmantoto daiļliteratūras un folkloras avotu saraksts: 244. - 245. lpp. . - Izmantoto publicistikas un elektronisko plašsaziņas līdzekļu saraksts: 245. - 246. lpp. . - Izmantoto spēlfilmu, animācijas , televīzijas, dokumentālo filmu un seriālu saraksts: 246. - 251. lpp.
        Saturā: Retorika, komunikācija un kino ; Prezentācija, prezentēšana un PowerPoint ; Orators, tā tēls un uztraukums ; Stils, runa un tās līdzekļi ; Runa, tās plānošana un posmi ; Runas taktikas, riski un manipulācija ; Argumentācija, diskusija un stāstniecība.
        ISBN 9789984833149.

 

Trence, Rita.
    Kamolā tinējs : vēstules Imantam / Rita Trence, Lia Guļevska, Ēriks Hānbergs ; foto materiāli no Ritas Trences privātā arhīva ; atbildīgā redaktore Kristīne Lapiņa ; Maira Dudareva, vāka fotogrāfija. - Rīga : Jumava, 2021. - 143 lpp., 32 nenumurētas lpp. ielīmes : fotogrāfijas ; 20 cm.
        ISBN 9789934205446.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

---Pirmskolas vecuma bērniem latviešu valodā

 

Zīgners,Ingo.
        Mazais pūķis Kokosrieksts / Ingo Zīgners ; no vācu valodas tulkojusi Līga Lediņa ; literārā konsultante Inga Karlsberga. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2016. - 118, [1] lpp. :ilustrācijas;22cm..XI.
        ISBN 9789984236117.

 

---Pusaudžiem latviešu valodā

 

Randela, Katrīna.
    Vilku meitene / Katrīna Randela ; no angļu valodas tulkojusi Māra Poļakova ; literārā konsultante Renāte Punka ; atbildīgā redaktore Inga Karlsberga ; māksliniece Gita Treice. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2022. - 205 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - 7.-9.
        ISBN 9789984238920.

 

---Pieaugušajiem latviešu valodā

 

Grāmata par nonullēšanos : laimes pārdevēja laimes meklējumi / redaktore Inka Mastiņa. - [Rēzeknes novads] : 00000000, [2021]. - [Rīga] : Dardedze hologrāfija. - 1 sējums (nenumurētas lpp.) : ilustrācijas ; 22 cm.
        ISBN 9789934235092.

 

Judina, Dace.
    Uz dzīvību un nāvi : detektīvromāns / Dace Judina ; autores redakcijā ; Artura Nīmaņa vāka dizains un mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce. - Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 397, [2] lpp. ; 21 cm. - (Izmeklē Anna Elizabete ; 15. grāmata).
        ISBN 9789934159985.

 

Judina, Dace.
    Vēstule : romāns / Dace Judina ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2022. - 223, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 2/2022 (272). (Inde vīna kausā / Dace Judina ; Pirmā grāmata). - Bibliogrāfija: 220.-221. lpp. - Titullapā: Triloģijas "Inde vīna kausā" 1. grāmata.
        ISBN 9789934290244.

 

Krofta, Ketrina.
    Kamēr tu gulēji / Ketrina Krofta ; red. Solvita Velde ; tulk. Gunita Mežule. - Rīga : Kontinents, 2017. - 395, [1] lpp. - Oriģ. nos.: While You Were Sleeping.
        ISBN 9789984358734.

 

Zālītis, Jānis.
    Kam puķe zied... : monogrāfija / Jānis Zālītis ; redaktore Gundega Blumberga ; Jāņa Esīša dizains. - [Rīga] : Dienas Grāmata, [2021]. , ©2021. - 423, [1] lpp., 32 nenumurētas lpp. ielīmes : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 22 cm. - (Es esmu... Jānis Ziemeļnieks). - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un personu rādītājs: 387.-[419.] lpp.
        . Jānis Ziemeļnieks.
        ISBN 9789934595493.

 

Zimnoha, Ruta.
    Romāns virtuvē : romāns / Ruta Zimnoha ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2022. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2022. - 207, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 2022/3 (273). - Romānu konkursa laureāts -- uz vāka. - Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934290275.
        ISBN 9789934290268.

 

Zismans, Vladimirs.
    Ceļvedis orķestra pasaulē un tās pažobelēs / Vladimirs Zismans ; tulkojis Gundars Āboliņš ; zīmējumu autore Jevgeņija Dvoskina ; literārā redaktore Inta Kārkliņa ; konsultants Imants Resnis ; vāka dizains: Gunita Kraševska. - Rīga : Upe tuviem un tāliem, 2021. , ©2021. - 319 lpp. : ilustrācijas ; 17 cm. - Teksts latviešu valodā, priekšvārds arī krievu valodā, tulkots no krievu valodas.
        ISBN 9789934895722.

 

Žagariņa (Gaide), Anna.
    Ar Sibīrijas sāpi sirdī : atmiņu stāsti / Anna Žagariņa (Gaide) ; redaktori Aina Rubīna, Andris Rubīns. - Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2022. - 208 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934300073.

 

Daiļliteratūra angļu valodā

 

---Pusaudžiem angļu valodā

 

Green, John.
    Looking for Alaska : [a novel] / John Green. - London : HarperCollins Children's Books, 2019. - 262, [26] p. ; 20 cm. - 7.-9. - Uz vāka: The New York Times Bestseller.
        ISBN 9780008384128.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

---Pirmskolas vecuma bērniem krievu valodā

 

Зверополис. Дело в надежных лапках / перевод и литературная обработка Марии Ульяновой ; ответственный редактор Ю. С. Волченко. - Москва : Эксмо, 2021. - 59, [4] с. : цветные иллюстрации ; 21 см. - (Disney). (Коллекция волшебных историй Disney).
        ISBN 9785041187521.

 

Сказки Малышариков : книжка-панорамка для малышей / главный редактор Мария Корнилова. - Москва : УМка, 2019. - [11] с. : цветные иллюстрации ; 26 см. - (УМка). (Малышарики).
        ISBN 9785506027171.

 

 ---Pusaudžiem krievu valodā

 

Уайт, Дж. Э.    
    Ночные тетради / Дж. Э. Уайт ; перевод с английского А. С. Хромовой. - Москва : Эксмо, 2021. - 317, [1] с. ; 22 см. - 5.-6.
        ISBN 9785040965984.

 

---Pieaugušajiem krievu valodā

 

Гэлбрейт, Роберт.
    На службе зла : [роман] / Роберт Гэлбрейт ; перевод с английского Елены Петровой. - Санкт-Петербург : Азбука, 2021. - 604, [1] с. ; 18 см. - (The Big Book).
        ISBN 9785389126824.

 

Рубина, Дина.
    Маньяк Гуревич : жизнеописание в картинках / Дина Рубина. - Москва : Эксмо, 2021. - 510 с. ; 21 см. - (Большая проза Дины Рубиной). - На переплете: Содержит нецензурную брань!.
        ISBN 9785041549077.

 

Сокол, Лена.
    Сердце на двоих / Лена Сокол. - Москва : Эксмо, 2022. , ©2022. - 476, [1] с. ; 21 см. - (Young Adult Инстахит).
        ISBN 9785041575311.

 

Прах, Вячеслав.
    Слова, которые нам не говорили родители : [роман] / Вячеслав Прах. - Москва : АСТ, 2020. - 253, [1] с. ; 21 см. - (Легенда русского Интернета).
        ISBN 9785171211097.

 

Престон, Дуглас.
    Стихи для мертвецов : [роман] / Дуглас Престон, Линкольн Чайлд ; перевод с английского Григория Крылова. - Санкт-Петербург : Азбука, 2020. - 411, [1] с. ; 22 cm. - (Звезды мирового детектива).
        ISBN 9785389171237.

 

Устинова, Татьяна.
    Судьба по книге перемен : [роман] / Татьяна Устинова. - Москва : Эксмо, 2022. - 317, [1] c. ; 21 см. - (Первая среди лучших). - На переплете: Новое расследование Мани Поливановой.
        ISBN 9785041595258.

 

Хокинс, Пола.
        Тлеющий огонь : роман / Пола Хокинс ; перевод с английского В. Антонова. - Москва : АСТ, 2021. - 348, [3] с. ; 21 см.
        ISBN 9785171381912.

Янссон, Сюзанна.
    [Offermossen]
    Запретное место : [роман] / Сюзанна Янссон ; перевод со шведского Ольги Констанда. - Москва : АСТ, 2022. - 286, [1] с. ; 17 см. - (Триллер по-скандинавски).
        ISBN 9785171378592.