Nozaru literatūra 

Atveseļojies pats! / sastād. T. Laube. - Rīga : Zintnieks, 2004. - 302 lpp.
        3. daļa.
        ISBN 9984-7390-6-6.
 

Atveseļojies pats! : rokasgrāmata sevis atveseļošanā ar tautas dziednieciskajiem līdzekļiem / apkop. un red. Terēza Laube. - Rīga : Zintnieks, 2007. - 318 lpp.
        4. daļa.
        ISBN 9984-7391-4-7.
 

Atveseļojies pats! : rokasgrāmata sevis atveseļošanā ar tautas dziednieciskajiem līdzekļiem / apkop. un red. Terēza Laube. - Rīga : Zintnieks, 2008. - 316 lpp.
        5. daļa.
        ISBN 998473918X.
 

Bērents, Gregs.
    Kā zināt, vai tevi mīl / Gregs Bērents un Liza Tučillo ; no angļu val. tulk. Daina Ozoliņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. - 142, [2] lpp. - Oriģ. nos.: He's just not that into love.
        ISBN 978-9984-376-63-9.
 

Bergere, Barbara.
    Vai tava dzīve ir laimīga? : 10 iespējas, kā dzīvot laimīgi / Barbara Bergere ; tulk. Dace Jaunozola. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. - 207, [1] lpp. : tab. - Bibliogr. teksta beigās. - Oriģ. nos.: Er du lykkelig nu?.
        ISBN 978-9984-409-78-8.
 

Boļšakovs, I.(Iļja).
    Mūsdienu filozofijas pamati : lekciju kursa konspekts un kontroluzdevumi (neklātienes un tālmācības studentiem) / I. Boļšakovs, V. Ņikiforovs ; Baltijas Krievu institūts. Psiholoģijas augstskola, Starptautiskā Baltijas akadēmija, Igauņu Krievu institūts. - Rīga : Baltijas Krievu institūts, 2006. - 139, [1] lpp. : zīm., diagr., tab. - Bibliogr.: 135.-139.lpp.
        ISBN 9984-301-11-7.
 

Branka, V.(Visvaldis).
    
Fizika vidusskolai : konspektīvs izklāsts : jēdzieni, likumi, formulas un pašpārbaudes testi / V. Branka, V. Gaumigs, P. Puķītis. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. - 263, [1] lpp. : il. - Rād.: 255.-260. lpp.
        ISBN 978-9984-373-77-5.
 

Buzinovska, Olga.
    Volanda noslēpums : sensacionāls skatījums uz romānu "Meistars un Margarita" / Olga Buzinovska, Sergejs Buzinovskis ; no kr. val. tulk. Kārlis Riekstiņš. - Rīga : Avots, 2008. - 587, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Тайна Воланда.
        ISBN 978-9984-8005-6-1.
 

Caurkubule, Žanna.
    Ekonomikas un uzņēmējdarbības pamati : lekciju kurss-konspekts un kontroluzdevumi klātienes, neklātienes un distanta apmācībai / Žanna Caurkubule ; Baltijas Starptautiskā akadēmija. Psiholoģijas augstskola. - Rīga : Baltijas Starptautiskā akadēmija, 2007. - 159, [1] lpp. : diagr., sh., tab. - Bibliogr.: 159.-[160.] lpp.
        ISBN 978-9984-7635-8-3.
 

Čukurs, J.(Jānis).
    Tehniskā grafika : mācību grāmata / Jānis Čukurs, Olafs Vronskis. - Rīga : RaKa, 2008. - 265, [1] lpp. : il. - Ietver bibliogr. [266. lpp.].
        ISBN 978-9984-15-964-5.
 

XXIII Vispārējie Latviešu dziesmu svētki [skaņu ieraksts] : Noslēguma koncerts. - [Rīga] : Baltic Records Group, 2003. - 2 CD (54:35 ; 49:56) : digitāls, stereo ; 12 cm + teksta piel. (11 lpp. : il. ; 12 cm). - Piel. anot. latviešu un angļu val. 

Dumpe, Dace.
    Angļu valoda trīs mēnešos : valodas apguves īsais kurss / D.Dumpe, I.Straupmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2005. - 232 lpp. - 7. - 9.
        ISBN 998436304X.
 

Forands, Ilgvars.
    Biznesa vadības tehnoloģijas / I .Forands. - 2. papild. izd. - Rīga : Latvijas Izglītības fonds, [2008]. - 307 lpp. : sh.
        ISBN 9984-95587-7.
 

Grieķijas salas : ceļvedis / sast. Marks Dubins ; no angļu val. tulk.: Valdis Ābols, Dita Ābola, Laura Katkeviča, Pēteris Stumburs. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. - 408 lpp. : il., kartes. - (Ceļvedis). - Alf. rād. 372.-405. lpp. - Oriģ. nos.: The Greek islands.
        ISBN 978-9984-408-76-7.
 

Gunare, Marina.
    Reklāmas principi : lekciju kursa konspekts un kontroluzdevumi neklātienes apmācībai un tālmācībai / Marina Gunare, Natālija Sotikova ; Baltijas Starptautiskā akadēmija. - Rīga : Baltijas Starptautiskā akadēmija, 2007. - 99 lpp. : zīm., tab. - Bibliogr.: 97.-99. lpp.
        ISBN 978-9984-7635-6-9.
 

Hānbergs, Ēriks.
    Preses nams ne mirkli nav rimis / Ēriks Hānbergs ; māksl. Līga Delvera ; foto: Līga Delvera, Ainars Gaidis, Inta Bērente-Strenga. - Rīga : DUE, 2008. - 213, [3] lpp. : il., ģīm., faks. - Kopsav. angļu, krievu val.
        ISBN 978-9984-99488-8.
 

Kaļva, I.
    Attīstības psiholoģija : lekciju kursa konspekts un kontroluzdevumi neklātienes apmācības formai un tālmācībai / I. Kaļva ; Baltijas Starptautiskā akadēmija, Psiholoģijas augstskola. - Rīga : Baltijas Starptautiskā akadēmija, 2007. - 111, [1] lpp. : il., tab. - Bibliogr.: 111.-[112.] lpp.
        ISBN 978-9984-7633-5-4.
 

Kuņickis, Valērijs.
    Sociālā psiholoģija : lekciju kurss - konspekts un kontroluzdevumi neklātienes un distantās nodaļas studentiem / Valerijs Kuņickis ; Балтийская Международная Академия. Высшая Школа Психологии. - Rīga : BSA, 2008. - 72 lpp. : tab.
        ISBN 978-9984-7639-4-1.
 

Lavreņuka, I.
    Vispārīgā psiholoģija : lekciju kurss-konspekts neklātienes un tālmācības studijas studentiem / I. Lavreņuka ; Baltijas Starptautiskā akadēmija. Psiholoģijas augstskola. - Rīga : Baltijas Starptautiskā akadēmija, 2006. - 99 lpp. : il. - Bibliogr.: 98.-99. lpp.
        ISBN 998476320X.
 

Moriss, Maikls.
    Veiksmīga biznesa sākums : mazā biznesa rokasgrāmta / Maikls Moriss ; no angl. val. tulk. Rūta Dina Vilīte. - [Rīga] : Multineo, [2009]. - 279 lpp. : il. - Oriģ. nos.: Starting a successful business.
        ISBN 978-9984-99566-3.
 

Nagle, Erika.
    Bioloģija vidusskolai : mācību grāmata / Erika Nagle. - [1. izd.]. - Lielvārde : Lielvārds, 2008. - 392 lpp. : il. - Ietver alfabētisko rādītāju (385.-392. lpp.).
        ISBN 978-9984-11-272-5.
 

Nesa, Kero.
    Sapņu tulks / Kero Nesa ; no angļu val. tulk. Vija Stabulniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2008]. - 224 lpp. : il. - Bibliogr.: 220. lpp. - Oriģ. nos.: Secrets of dreams. - Alf. rād.: 222.-223. lpp.
        ISBN 978-9984-404-35-6.
 

Nikiforovs, Oļegs.
    Pedagoģijas pamati : lekciju kurss - konspekts un kontroluzdevumi klātienes, neklātienes un distanta apmācībai / Oļegs Nikiforovs ; Baltijas Starptautiskā akadēmija. Psiholoģijas augstskola. - Rīga : Baltijas Starptautiskā akadēmija, 2008. - 136 lpp. : tab. - Bibliogr.: 135.-136. lpp.
        ISBN 978-9984-7638-2-8.
 

Ņikiforovs, V.
    Tiesību filozofijas pamati : lekciju kursa konspekts un kontroluzdevumi neklātienes apmācībai un tālmācībai / V. Ņikiforovs, N. Ņikiforovs ; Baltijas Starptautiskā akadēmija ; [tulk.: Iļja Boļšakovs, Viktorija Boļšakova]. - Rīga : Baltijas Starptautiskā akadēmija, 2007. - 116 lpp. - Bibliogr.: 112.-116. lpp.
        ISBN 978-9984-7633-3-0.
 

Noviks, Juris.
    Būvdarbi IV : hidroizolācijas darbi, siltumizolācijas darbi, skaņizolācijas darbi / Juris Noviks. - 2. izd. - Rīga : ISAVE, 2008. - 285 lpp. : il. - (Individuālā būvētāja bibliotēka). - Bibliogrāfija: 283. lpp.
        ISBN 9984-95452-8.
 

Noviks, Juris.
    Būvdarbi V : apmetēju darbi, apšūšanas darbi, flīzēšanas darbi / Juris Noviks. - Rīga : ISAVE, 2003. - 288 lpp. : il. - (Individuālā būvētāja bibliotēka). - Bibliogrāfija: 286. lpp.
        ISBN 9984-95453-6.
 

Rozenfelds, Jānis.
    Intelektuālais īpašums / Jānis Rozenfelds. - 2., lab. un papild. izd. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. - 272 lpp. - Bibliogr. norādes parindēs.
        ISBN 978-9984-408-31-6.
 

Sajanova, Uļjana.
    Es mainu likteņa līniju : hirosofija + fen šui / Uljana Sajanova ; no kr. val. tulk. I. Vaitmane. - Rīga : Convictor, 2007. - 193, [1] lpp. : il. - (Īsts fen šui). - Oriģ. nos.: Я изменяю линию судьбы.
        ISBN 978-9984-7603-1-5.
 

Strada-Rozenberga, Kristīne.
    Pierādīšanas teorija kriminālprocesā : Vispārīgā daļa= The Theory of Proof in Criminal Proceedings / K.Strada-Rozenberga. - Rīga : Biznesa Augstskola Turība, 2002. - 289 lpp. - (Tiesību zinātņu bibliotēka. 12).
        Bibliogrāfija: 281.-291. lpp.
        ISBN 9984-7284-9-8.
 

Štīmerlings, Dītmars.
    Atbrīvojies no depresijas! / Dītmars Štīmerlings ; tulk. Ings Dalbiņš. - Rīga : Pētergailis, 2005. - 199 lpp. - Bibliogrāfija: 189.-195. lpp. - 7.-9. - Oriģ. nos.: 10 Wege aus der Depression.
        ISBN 9984-331-08-3.
 

Tretjuka, Rudīte.
    Romiešu tiesības : lekciju kurss - konspekts un kontroluzdevumi klātienes, neklātienes un distanta apmācībai / Rudīte Tretjuka ; Baltijas Starptautiskā akadēmija. - Rīga : Baltijas Starptautiskā akadēmija, 2008. - 64 lpp. - Bibliogr.: 64. lpp.
        ISBN 978-9984-7638-4-2.
 

Vedins, Ivans.
    Zinātne un patiesība / Ivans Vedins. - Rīga : Avots, 2008. - 702 lpp. - Ietver bibliogrāfiju :[695.]-702. lpp. - Teksts latviešu val., kopsav. angļu un krievu val.
        ISBN 978-9984-8006-3-9.
 

Ziedonis, Imants.
    Mežu zeme Latvija [videoieraksts] = Latvia: a land of forests / Imants Ziedonis, Rimants Ziedonis, Meža attīstības fonds. - Rīga : Dd studio, 2008. - 1 DVD : krās., skaņa. - Sistēmas prasības: Windows (98, 2000, XP); vismaz Celeron 2 Ghz vai līdzvērtīgs procesors; 512 Mb RAM, DVD-ROM, skaņas karte, Windows Media Player 9 vai jaunāka versija un Apple QuickTime Player 6 vai jaunāka versija. - Pieliikumā : 9 skatu kartes. - Latviešu un angļu val. - Nos. no diska.
        ISBN 9984-98582-2.
 

Алексунин, Владимир Алексеевич.
    Маркетинг : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям / В.А. Алексунин. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Дашков и К°, 2009. - 199 с. : ил., табл.
        ISBN 978-5-911319-13-7.
 

Все о декупаже : техника и изделия / пер. с итал. Г.А. Пылева. - Москва : Ниола-Пресс, 2007. - 126 с. : ил.
        ISBN 978-5-366-00094-9.
 

Дафт, Ричард Л.
    Менеджмент : учебник для вузов / Ричард Л. Дафт ; пер. с англ. С. Жильцова. - 6-е изд. - Москва : Питер ; Санкт-Петербург, 2006. - 863 с. - (Классика МВА).
        ISBN 5-947230-14-3.
 

Марусева, Инна Владимировна.
    Логистика : краткий курс / И.В. Марусева, В.В. Котов, И.Я. Савченко. - Москва : Питер ; Санкт-Птербург, 2008. - 190 с.
        ISBN 978-5-911809-97-3.
 

Пензенский, Алексей(Алексей Александрович).
    Нострадамус и его пророчества / А. Пензенский. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 456 с. - (Золотой фонд эзотерики).
        ISBN 978-5-699-30706-7.
 

Начальная школа Монтессори : статьи, рекомендации, практический опыт / сост. С.И. Сумнительная, К.Е. Сумнительный. - Москва : Карапуз, 2008. - 223 с. - (Педагогика детства).
        ISBN 978-5-9715038-2-8.
 

Самуэльсон, Пол Э.
    Микроэкономика / Пол Э. Самуэльсон, Вильям Д. Нордхаус ; пер. с англ. О.Л. Пелявского. - 18-е изд. - Москва : Вильямс ; Санкт-Петербург ; Киев, 2008. - 744 с. : сх., табл.
        ISBN 978-5-8459-1352-4.
 

Трехмерная графика и анимация в 3ds Max 2009 / К. А. Иваницкий и др. - Москва : Технолоджи-3000 ; Триумф, 2008. - 316 с. : ил., табл. ; 23 см. - (100% самоучитель).
        ISBN 978-5-89392-406-0.
 

Федоренков, А.П.
    Autodesk Inventor : шаг за шагом / А.П. Федоренков, Л.Г. Полубинская. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 330 с. : ил. - (Шаг за шагом).
        ISBN 978-5-699-30582-7.
 

Федоров, Андрей Валериевич.
    Основы финансовых инвестиций / А. В. Федоров. - Москва : Питер ; Санкт-Петербург, 2008. - 301 с. : ил., табл. ; 21 см. - (Академия биржевой торговли / ForexClub Academy). - Библиогр.: с. 295-301.
        ISBN 978-5-469-01680-9.
 

Хемгрен, Пер.
    Строительство дома от А до Я / Пер Хемгнер, Хенрик Ванфорс ; пер. со шведского Н.Н. Колобкова. - Москва : Омега, 2009. - 495 с. : ил.
        ISBN 978-5-465-00383-4.
  


Daiļliteratūra latviešu valodā 

Daudz laimes! : [apsveikumu krāj.] / tekstus izvēlējās un sakārt. Gundega Sēja ; Vijas Kilblokas, Irēnas Žgutas fotogr. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2009]. - 135 lpp. : il.
                ISBN 978-993-400-285-4.
 

Gospodinovs, Georgijs.
    Dabiskais romāns / Georgijs Gospodinovs ; no bulg.val. tulk. Dens Dimiņš. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2008. - 146, [3] lpp. - Oriģ. nos.: Естествен роман.
        ISBN 978-9984-233-02-4.
 

Grietēna, Margarita.
    Nemaz nav jābūt Monikai : dāmu detektīvs / Margarita Grietēna ; Anitas Jansones-Zirnītes zīm. - Rīga : Lauku Avīze, 2009. - 271, [1] lpp. : il., ģīm.
        ISBN 978-9984-8271-8-6.
 

Hārtlijs, E. Dž.
    Atreja maska : [vēsturisks trilleris] / E. Dž. Hārtlijs ; no angļu val. tulk. Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, 2008. - 379, [1] lpp. - Oriģ. nos.: The mask of Atreus.
        ISBN 978-9984-353-69-2.
 

Koelju, Paulu.
    Kā aizplūstoša upe : stāsti, 1998-2004 / Paulu Koelju ; no portugāļu val. tulk. Edvīns Raups. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2008. - 248, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Ser como o rio Que flui.
        ISBN 978-9984-232-98-0.
 

Leoni, Giulio.
    Dantes Aligjeri noslēpums : romāns / Džulio Leoni ; no angļu val. tulk. Sintija Rimšele. - Rīga : Kontinents, 2007. - 349, [1] lpp. - Oriģ. nos.: The mosaic crimes.
        ISBN 978-9984-353-44-9.
 

Meisone, Kerola.
    Precētu sieviešu noslēpumi : [romāns] / Kerola Meisone ; no angl. val. tulk. Gunita Mežule. - Rīga : Kontinents, 2009. - 324 lpp. - Oriģ. nos.: The secrets of married women.
        ISBN 978-9984-354-43-9.
 

Montefjore, Santa.
    Franču dārznieks / Santa Montefjore ; no angļ. val. tulk. Gunita Mežule. - Rīga : Kontinents, 2009. - 471, [4] lpp. - Oriģ. nos.: French gardener.
        ISBN 978-9984-354-40-8.
 

Murakami, Haruki.
    Skarbā brīnumzeme un pasaules gals / Haruki Murakami ; no jap. val. tulk. Inese Avana. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2008]. - 487, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Hard-boiled wonderland and the end of the world.
        ISBN 978-9984-405-04-9.
 

Puncule, Lolita.
    Nenosalt sniegā : likteņromāns / Lolita Puncule. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2008]. - 183, [1] lpp.
        ISBN 978-993-400-074-4.
 

Sjerra, Havjērs.
    Slepenais vakarēdiens : [romāns] / Havjērs Sjerra ; no spāņu val.tulk. Lauma Mellēna. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. - 272 lpp. : il. - Oriģ.nos.: La cena secreta.
        ISBN 978-9984-404-76-9.
 

Susātivs : myusdīnu latgalīšu dzejis antologeja / sast. Ilga Šuplinska. - Rēzekne : Latgolys Studentu centrs, 2008. - 334 lpp. : il. - Vārdnīca: 323.-334. lpp.
        ISBN 978-9984-7987-8-3.
  


Daiļliteratūra krievu valodā 

Алексеев, Сергей Трофимович.
    Молчание пирамид : [роман] / Сергей Алексеев. - Москва : АСТ, 2008. - 415 с.
        ISBN 978-5-17-055127-9.
 

Алексеев, Сергей Трофимович.
    Невеста для варвара : [роман] / Сергей Алексеев. - Москва : АСТ, 2008. - 316 с.
        ISBN 978-5-17-055729-5.
 

Бальзак, Оноре де.
    Человеческая комедия : Этюды о нравах / Оноре де Бальзак. - Москва : Мир книги, 2007. - 447 с.
        Том 10. Темное дело ; Сельский врач : пер. с фр.
        ISBN 978-5-486-01566-3.
 

Бальзак, Оноре де.
    Человеческая комедия : Этюды о нравах / Оноре де Бальзак. - Москва : Мир книги, 2007. - 447 с.
        Том 11. Шуаны, или Бретань в 1799 году.
        ISBN 978-5-486-01591-5.
 

Беннет, Сара.
    Возлюбленный горец : роман / Сара Беннет ; пер. с англ. Е.А. Шульга. - Москва : АСТ, 2008. - 318 с. - (Очарование). - Ориг. назв.: Beloved highlander.
        ISBN 978-5-17-041545-8.

Джойс, Лидия.
    Голоса ночи : роман / Лидия Джойс ; пер. с англ. В.И. Матвеева. - Москва : АСТ, 2008. - 318 с. - (Очарование). - Ориг. назв.: Voices of the night.
        ISBN 978-5-17-049432-3.

Дойл, Артур Конан.
    Приключения Майкаха Кларка : пер. с англ. / Артур Конан Дойл. - Москва : Гелеос, 2008. - 312 с.
        ISBN 978-5-8189-1440-4.
 

Дремова, Ольга.
    Ледяное сердце : роман / Ольга Дремова. - Москва : Гелеос, 2008. - 315 с. - (Иллюзия любви).
        ISBN 978-5-8189-1383-4.
 

Дремова, Ольга.
    Сломанные крылья : роман / Ольга Дремова. - Москва : Гелеос, 2008. - 316 с. - (Иллюзия любви).
        ISBN 978-5-8189-1382-7.
 

Макгилливрей, Дебора.
    Мятежный рыцарь : роман / Дебора Макгилливрей ; пер. с англ. И.В. Ермаковой. - Москва : АСТ, 2008. - 316 с. - (Шарм). - Ориг. назв.: A restless knight.
        ISBN 978-5-17-054899-6.

Марриет, Фредерик.
    Приключения Ньютона Фостера : пер. с англ. / Фредерик Марриет. - Москва : Вече, 2008. - 313 с. - (Морской авантюрный роман). - Ориг. назв.: Newton Forster.
        ISBN 978-5-9533346-0-0.
 

Оливье, Жан.
    Поход викингов ; Викинги и индейцы : пер. с фр. / Жан Оливье. - Москва : Вече, 2008. - 320 с. - (Морской авантюрный роман).
        ISBN 978-5-9533271-5-2.
 

Рено, Мэри.
    Последние капли вина : пер. с англ. / Мэри Рено. - Москва : ЭКСМО ; Санкт-Петербург : Домино, 2007. - 508 с. - (Исторический роман. Классика).
        ISBN 5-699-15123-0.
 

Семенов, Юлиан Семенович.
    Огарева, 6 / Юлиан Семенов. - Москва : Олимп ; Астрель, 2008. - 191 с.
        ISBN 978-5-17-052364-1.
 

Семенов, Юлиан Семенович.
    Репортер / Юлиан Семенов. - Москва : Олимп ; Астрель, 2008. - 255 с.
        ISBN 978-5-271-21799-9.
 

Сергеева, Ирина.
    Издержки игры : расследование номер 97/119 / Ирина Сергеева. - Москва : АСТ, 2008. - 318 с. - (Детективное агенство "Вариант").
        ISBN 978-5-17-048445-4.
 

Трауб, Маша.
    О любви : повести / Маша Трауб. - Москва : АСТ ; Хранитель, 2008. - 637 с.
        ISBN 978-5-17-046814-0.
 

Хантер, Мэдлин.
    Уроки желания : роман / Мэдлин Хантер ; пер. с англ. Л.В. Сазоновой. - Москва : АСТ, 2008. - 318 с. - (Очарование). - Ориг. назв.: Lessons of desire.
        ISBN 978-5-17-055400-3.
 

Чейз, Лоретта.
    Лорд Безупречность : роман / Лоретта Чейз ; пер. с англ. Т.А. Осиной. - Москва : АСТ ; Владимир : ВКТ, 2008. - 318 с. - (Очарование). - Ориг. назв.: Lord Perfect.
        ISBN 978-5-17-049421-7.

Черный, Артур.
    Ночной патруль : [роман] / Артур Черный. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 411 с. - (Неизвестная война. Чечня).
        ISBN 978-5-699-32334-0.

   

Nozaru literatūra 

Alveja : [par ārstniecisko augu] / sast. Jūlija Liepiņa ; māksl. Māra Alševska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2007]. - 68, [3] lpp. : il. - (Aptieka uz palodzes).
        ISBN 978-9984-404-62-2.
 

Andersons, Ingalds.
    Ārdurvis : iedvesma, idejas, apraksti / Ingalds Andersons ; tulk. Mudīte Treimane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2005. - 64 lpp. : il. - Oriģ. nos.: Entréer inspiration, idéer & beskrivningar.
        ISBN 9984-370-44-5.
 

Austrija : ceļvedis / no angl. val. tulk. G.Kalns, A.Šuvajeva. - 2. atjaun. un papild. izd. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. - 384 lpp. : il., kart., sh. - (Ceļvedis). - Rādītāji: 364.-381. lpp.
        ISBN 978-9984-403-64-9.
 

Bērns kā vērtība : ģimenē un pirmsskolā / sast. D.Dzintere ; RPIVA Ģimenes un pirmsskolas pedagoģijas katedra. - Rīga : Izglītības soļi, 2000. - 88 lpp.
        ISBN 9984-617-73-4.
 

Dārzeņi veselībai / sast.: Osvalds Plēpis, Aivars Plēpis, Ilze Čerņevska ; māksl. Dainis Lapsa. - Rīga : Avots, 2008. - 425, [2] lpp. : il., ģīm. - Bibliogr.: [427.] lpp.
        ISBN 978-9984-8003-7-0.
 

Francija : ceļvedis / no angl. val. tulk. Lita Akmene, Aija Amoliņa u.c. - 2. atjaun. un papild. izd. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2008]. - 720 lpp. : il., kartes. - (Ceļvedis).
        ISBN 978-9984-403-95-3.
 

Gasnjē, Vinsents.
    Kā izvēlēties vīnu : vīnziņa padomi / Vinsents Gasnjē ; no angļu val. tulk. Elita Līdumniece ; Jana O'Līra fotogr. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. - 352 lpp. : krās. il., tab. - Alf. rād.: 344.-351. lpp. - Oriģ. nos.: How to choose wine : Know what you like - get it right every time.
        ISBN 978-993-400-026-3.
 

Gavriļenko, Elza.
    Sanitārija un higiēna pārtikas aprites uzņēmumos : mācību līdzeklis studiju kursa apgūšanai / Elza Gavriļenko. - Pārstr. un papild. izd. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2008. - 78 lpp. - (Viesmīlības un tūrisma bibliotēka ; 21). - Bibliogr.: 78. lpp.
        ISBN 978-9984-8281-3-8.
 

Heija, Luīza.
    Ar paļāvību, cerību un ticību... / Luīza Heija ; tulk. Andis Būrmanis. - Rīga : Aplis, 2003. - 254, [1] lpp. - (Harmonijas bibliotēka).
        ISBN 9984-10-148-7.
 

Kā izaudzināt laimīgu mazuli : no 0 līdz 5 gadiem : rokasgrāmata vecākiem un pedagogiem / Linna Einsvorta, Sindija Bareta, Okejs Čigbo, Mārsija Keja, Džons Kītings, Šārona Makkeja, Džūlija Ovenela-Kārtere, Sūzena Pedvela, Lora Prata, Marks Vitens, Kima Zarzoura ; no angļu val. tulk. Zanda Ķiģele ; zīm. Nils Skapāns. - Rīga : Valters un Rapa, 2007. - 410, [1] lpp. : zīm., tab. - Oriģ. nos.: Growing with your child: pre-birth to age 5.
        ISBN 978-9984-7683-9-7.
 

Kārnegija, Donna Deila.
    Kā iegūt draugus & iepatikties sev un citiem / D.D.Kārnegija ; no angl. val. tulk. S.Ozola. - Rīga : Jumava, 2006. - 155 lpp. : il. - (Žurnāls Sīrups iesaka). - 7.-9.
        ISBN 9984-381-38-2.
 

Kokle-Līviņa, Vēsma.
    Un tu vienmēr līdzās : kāzu ceremonijas tradīcijas, ielūgumi un apsveikumi dzejā / Vēsma Kokle-Līviņa ; māksl. Arta. - Rīga : Rasa, 2007. - 155 lpp. : il.
        ISBN 978-9984-7178-9-0.
 

Madera, Silvija S.
    Bioloģija : eksperimentāla māc. grāmata / Silvija S. Madera. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2001. - 311 lpp. : il.
        3. daļa.
        ISBN 998417641X.
 

Makšķerēšanas enciklopēdija / no angļu val. tulk. M. Ābiķis u.c. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2003]. - 288 lpp. : il. - Oriģ. nos.: New encyclopedia of fishing. - Rād.: 282.-288. lpp.
        ISBN 998422824X.
 

Pīzs, Alans.
    Kāpēc vīrieši nespēj vienlaikus veikt vairākus darbus. un sievietes nemitīgi runā / Alans Pīzss, Barbara Pīza ; no angl. val. tulk. Sandra Katlapa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. - Oriģ. nos.: Why Men can only do one thing at a time and Women never stop talking.
        ISBN 978-9984-401-21-8.
 

Šteiners, Kārlis.
    Augstākā matemātika : lekciju konspekts inženierzinātņu un dabaszinātņu studentiem / K.Šteiners, B.Siliņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2001. - 206 lpp. : il.
        ISBN 9984-223-50-7.
 

Šterns, Hugo Bruno.
    Apdares darbi savrupnamā / Hugo Bruno Šterns. - Jūrmala : Praktiskā grāmata, 2004. - 128 lpp. : il.
        ISBN 9984-563-54-5.
 

Šterns, Hugo Bruno.
    Centrālapsilde savrupnamā / Hugo Bruno Šterns. - Rīga : Praktiskā grāmata, 2005. - 168, [2] lpp. : il.
        ISBN 9984-563-72-3.
 

Tainena, Bernadeta.
    Jūsu bērns spēj domāt kā ģēnijs : kā atraisīt ikviena bērna slēptās spējas / Bernadeta Tainena ; no angl. val. tulk. Ieva Kalnciema. - Rīga : Kontinents, 2008. - 269 lpp. : il. - Rād.: 265.-269. lpp. - Oriģ. nos.: Your child can think like a genius.
        ISBN 978-9984-354-21-7.
 

Tējas sēne : [receptes] / sast. Zelma Dzilna ; māksl. Māra Alševska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2008]. - 62, [2] lpp. : il.
        ISBN 978-993-400-057-7.
 

Ūberhūbere, Edita.
    Vitamīnus - jā vai nē? : dabā ir zāles pret visām slimībām, bet mums jāmācās tās lietot / Edita Ūberhūbere ; no kr. val. tulk. Nikodēms Karčevskis. - Rīga : Patmos, 2008. - 270, [1] lpp. : tab. - Bibliogr.: 248.-249. lpp. - Oriģ. nos.: Витамины - да или нет?.
        ISBN 978-9984-514-44-4.
 

Vācija : ceļvedis / sast. Joanna Egerte-Romanovska, Malgožata Omiļanovska ; no angļu val. tulk.: Valdis Ābols, Aija Amoliņa, Maija Garkeviča, Elga Rusmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2007]. - 576 lpp. : krās. il., ģīm., kartes. - Alf. rād.: 552.-571. lpp. - Oriģ. nos.: Germany : Dorling Kindersley travel guides.
        ISBN 9984-377-70-9.
 

Zeidlers, Ints.
    Ārstnieciskā masāža : kā apgūt un izmantot masāžu dažādu slimību ārstēšanā / Ints Zeidlers. - Rīga : Avots, 2006. - 168 lpp. : il., tab. - Bibliogrāfija: 157.-158. lpp.
        ISBN 9984-7578-9-7.
 

Ziedonis, Rimants.
    Austrumu robeža / Rimants Ziedonis ; foto. Ainars Meiers. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2008]. - 237, [3] lpp. : il. - Ietver bibliogr. [239]. lpp.
        ISBN 978-9984-409-30-6.
 

Быстрова, Елена Александровна.
    Фразеологический словарь русского языка : около 1000 единиц / Е.А. Быстрова, А.П. Окунева, Н.М. Шанский. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : АСТ ; Астрель, 2008. - 415 с. - (Карманная библиотека словарей). - 7-9.
        ISBN 978-5-17-049886-4.
 

Годин, Александр Михайлович.
    Маркетинг : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям / А. М. Годин. - 7-е изд., перераб. и доп. - Москва : Дашков и К°, 2008. - 651, [1] с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 645-652.
        ISBN 978-5-911318-46-8.
 

Драгункин, Александр (Александр Николаевич).
    Английский за 3,5 дня : для учивших и забывших / А. Драгункин. - Москва : РИПОЛ классик ; Респекс, 2008. - 256 с.
        ISBN 978-5-7905-5366-0.
 

Кубарьков, Георгий Леонидович.
    Английский язык без проблем / Г.Л. Кубарьков. - Донецк : БАО, 2008. - 479 с.
        ISBN 978-966-338-317-0.
 

Малахов, Геннадий Петрович.
    Золотые правила очищения и голодания / Геннадий Малахов. - Москва : АСТ ; Астрель, 2008. - 320 с. : ил.
        ISBN 978-5-17-051300-0.
 

Мандино, Ог.
    Секреты успеха и счастья / Ог Мандино ; пер. с англ. А.Г. Скоморохова. - Минск : Попурри, 2007. - 287 с.
        ISBN 978-985-483-961-5.
 

Отделка дома. Ремонт квартиры / сост. Н. Г. Новосад. - Екатеринбург : У-Фактория, 2006. - 543 с. : ил., табл. - (Ваш дом : соврем. технологии).
        ISBN 5-9757004-3-4.
 

Смирнова, Елена.
    Флористика : праздничные композиции : практическое руководство / Елена Смирнова ; сост.-ред. И.П. Шелекетова. - Москва : Ниола-Пресс, 2008. - 31 с. : ил. - (Новые идеи).
        ISBN 978-5-366-00368-1.
 

Хессайон, Д.Г.
    Все о комнатных растениях / Д.Г. Хессайон ; пер. с англ. О.И. Романовой. - Москва : Кладезь-Букс, 2007. - 255 с. : ил. - Указ. латинских назв. растений: с. 250-254.
        ISBN 978-5-933952-50-3.
  

Daiļliteratūra latviešu valodā 

Bērziņa, Ieva.
    Nenosodi mani! / Ieva Bērziņa ; il. Aleksandrs Stankevičs. - Rīga : Lauku Avīze, 2008. - 175 lpp. : il.
        ISBN 978-9984-8271-4-8.

Elksne, Ārija.
    Mīlēdama : dzejoļu izlase / Ārija Elksne ; sakārt. un red. Māra Rune ; māksl. Irēna Žguta. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2008]. - 125, [1] lpp. : il.
        ISBN 978-9984-409-44-3.
 

Endžela, Žanete.
    Meitene pēc izsaukuma / Žanete Endžela ; no angļu val. tulk. Ilona Bērziņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2005. - 261, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Callgirl.
        ISBN 9984-369-09-9.
 

Hilla, Džeina.
    Pagātnes rēgs / Džeina Hilla ; no angl. val. tulk. Elita Līdumniece. - Rīga : Kontinents, 2008. - 429 lpp. - Oriģ. nos.: Can't let go.
        ISBN 978-9984-354-35-4.
 

Leona, Donna.
    Velnišķīgais plāns / Donna Leona ; no angļu val. tulk. Vanda Tomaševiča. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2007]. - 192 lpp. - Oriģ. nos.: Wilful behaviour.
        ISBN 978-9984-379-37-1.
 

Ļitvinova, Anna.
    Svešā spēle : romāns / A.Ļitvinova, S.Ļitvinovs ; no kr. val. tulk. D.Robežniece. - Rīga : Kontinents, 2006. - 366 lpp.
        ISBN 9984-351-60-2.
 

Mičels, Deivids.
    Mākoņu atlants : romāns / Deivids Mičels ; no angļu val. tulk. Īrisa Vīka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. - 581, [2] lpp. - Oriģ. nos.: Cloud atlas.
        ISBN 978-9984-405-20-9.
 

Mits, Ojārs.
    Dvēseļu sarunas debesīs / Ojārs Mits. - Rīga : Zintnieks, 2007. - 203 lpp.
        ISBN 9984-7391-5-5.
 

Reilijs, Metjū.
    Algotnis / Metjū Reilijs ; no angļu val. tulkojis Āris Jansons. - Rīga : Kontinents, 2007. - 490, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Scarecrow.
        ISBN 978-9984-353-17-3.
 

Širins, Leons.
    Vysa pa druskai / Leons Širins ; mōkls. J. Gailums. - Rēzekne : Gaisma L, 2007. - 144 lpp. : il.
        ISBN 9984-92742-9.
 

Šnē, Māra.
    Mīlestības margrietiņas : [esejas] / Māra Šnē ; Jura Karčevska māksl. noform. - Rīga : Avots, 2007. - 93, [1] lpp. : il.
        ISBN 978-9984-8002-1-9.
 

Vaits, Stīvens.
    Apžilbinātie : romāns / Stīvens Vaits ; no angļu val. tulk. Anna Frīdenberga. - Rīga : Kontinents, 2006. - 444, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Blinded.
        ISBN 9984-352-06-4.
  

Daiļliteratūra krievu valodā 

Акунин, Борис.
    Фантастика : роман / Борис Акунин. - Москва : АСТ ; Астрель, 2008. - 351 с. - (Жанры).
        ISBN 978-5-17-054806-4.
 

Бернард, Рене.
    Сладкий обман : роман / Рене Бернард ; пер. с англ. Н.В. Паниной. - Москва : АСТ, 2008. - 286 с. - (Очарование). - Ориг. назв.: Madame's deception.
        ISBN 978-5-17-054898-9.
 

Бушков, Александр Александрович.
    Последняя Пасха : [роман] / А. Бушков. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2008. - 448 с. - (Читай, Россия!).
        ISBN 978-5-373-02087-9.
 

Вересов, Дмитрий.
    День Ангела : [роман] / Дмитрий Вересов. - Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : Астрель-СПб, 2008. - 367 с. - (Семейный альбом).
        ISBN 978-5-17-054606-0.
 

Голмон, Дэвид Линн.
    Легенда : роман / Дэвид Линн Голмон ; пер. с англ. Станислава Орловича. - Харьков : Книжный клуб "Клуб семейного досуга" ; Белгород, 2008. - 398 с. - Ориг.назв.: Legend.
        ISBN 978-966-14-0012-1. - ISBN 978-5-9910049-8-5.
 

Гришэм, Джон.
    Трибуны : [роман] / Джон Гришэм ; пер. с англ. Д. Кунташова. - Москва : АСТ, 2008. - 222 с. - Ориг. назв.: Bleachers.
        ISBN 978-5-17-052862-2.
 

Лафой, Лесли.
    Ночная леди : роман / Лесли Лафой ; пер. с англ. М.Г. Луппо. - Москва : АСТ, 2008. - 286 с. - (Очарование). - Ориг. назв.: The duke's proposal.
        ISBN 978-5-17-055398-3.
 

Литвинова, Анна Витальевна.
    Ремейк Нового года : [сборник рассказов] / Анна Литвинова, Сергей Литвинов. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 347 с. - (Новогодний детектив).
        ISBN 978-5-699-31697-7.
 

Лоуренс, Стефани.
    Вкус невинности : роман / Стефани Лоуренс ; пер. с англ. В.А. Сухановой. - Москва : АСТ, 2008. - 319 с. - (Шарм). - Ориг. назв.: The taste of innocence.
        ISBN 978-5-17-053696-2.
 

Мердок, Айрис.
    Дилемма Джексона : роман / Айрис Мердок ; пер. с англ. И. Дорониной. - Санкт-Петербург : Домино ; Москва : ЭКСМО, 2008. - 367 с. - (История любви). - Ориг. назв.: Jackson's dilemma.
        ISBN 978-5-699-31683-0.
 

Питерсен, Дженна.
    Прекрасная защитница : роман / Дженна Питерсен ; пер. с англ. И. Кузнецовой. - Москва : АСТ, 2008. - 319 с. - (Очарование). - Ориг. назв.: Seduction is forever.
        ISBN 978-5-17-054169-0.
 

Питерсен, Дженна.
    Прекрасная защитница : роман / Дженна Питерсен ; пер. с англ. И. Кузнецовой. - Москва : АСТ, 2008. - 319 с. - (Очарование). - Ориг. назв.: Seduction is forever.
        ISBN 978-5-17-054169-0.
 

Сент-Джайлз, Дженнифер.
    Его тайные желания : роман / Дженнифер Сент-Джайлз ; пер. с англ. Э.Г. Коновалова. - Москва : АСТ, 2007. - 284 с. - (Шарм). - Ориг. назв.: His dark desires.
        ISBN 5-17-042451-5.
 

Стукалин, Юрий.
    Смерть в сельве : [роман] / Юрий Стукалин. - Москва : Вече, 2008. - 314 с. - (Clio-детектив).
        ISBN 978-5-9533346-4-8.
 

Тополь, Эдуард.
    Красный газ : [роман] / Эдуард Тополь. - Москва : АСТ, 2008. - 280 с. - (The International Bestseller).
        ISBN 978-5-17-043168-7.
 

Чайл, Дебора.
    Конни и Карла / Дебора Чайл ; по сценарию Нии Вардалос ; пер. с англ. В. В. Правосудова. - Санкт-Петербург : Ред Фиш ; Амфора, 2004. - 350, [1] с. ; 19 см. - (Читать[модно]) (В джазе только девушки). - В основе этой забавной книги о приключениях двух неунывающих певичек, двоюродных сестер Конни и Карлы - сценарий популярного американского кинофильма, вышедшего на экраны в 2004 году.
        ISBN 5-901582-45-4.
 

Щупов, Андрей Олегович.
    Мы из спецназа. Последний воин / Андрей Щупов. - Москва : АСТ-Пресс книга, 2008. - 379 с. - (Криминальный боевик).
        ISBN 978-5-462-00825-2.
 

Эш, Стэфани.
    Искушение : роман / Стэфани Эш ; пер. с англ. Станислава Орловича. - Харьков : Книжный клуб "Клуб семейного досуга" ; Белгород, 2008. - 205 с. - (Грешные желания). - Ориг.назв.: Lunkissed.
        ISBN 978-966-343-831-3. - ISBN 978-5-9910026-5-3.

2009. gada 1. februāra jaunieguvumi

 

 

Nozaru literatūra 

 

Alksne, Andra.
    CREDO : veltījums leģendārajai Latvijas rokgrupai "CREDO", Liktenim un Laikam / Andra Alksne ; māksl. Jānis Pavlovskis ; fotogr.: Mārtiņš, Aiše, Andra Alksne, Arvils Ašeradens, Juris Bērziņš, Uldis Briedis, Jānis Deinats, Jānis Girnis, Haralds Elcers, Lauris Filics, Ingmārs Marics, Zigurds Mežavilks, Jānis Subers, Guntars Strangats. - Rīga : Poligrāfijas infocentrs, 2008. - 335 lpp. : il., ģīm., faks. - Bibliogr.: 334.-335. lpp. un norādes parindēs.
        ISBN 978-9984-8092-2-9.
 

 

Austriņš, Raivis.
    Supergrafiķi = Supergraphics artists / Raivis Austriņš ; tulk. angļu val. Marianna Auliciema ; māksl. Anta Pence ; fotogr.: Normunds Brasliņš, Gvido Kajons. - Rīga : Neputns, 2008. - 95, [1] lpp. : il., ģīm. - (Studijas bibliotēka). - Paral. latviešu, angļu val.
        ISBN 978-9984-8072-6-3.
 

 

Barts, Rolāns.
    Camera lucida ; Piezīme par fotogrāfiju / Rolāns Barts ; no fr. val. tulk. Ieva Lapinska. - Rīga : Laikmetīgās mākslas centrs, 2006. - 195, [2] lpp. : il. - (Tulkojumu sērija). - Bibliogr.: 137.-139. lpp., 161.-162. lpp. un norādes parindēs. - Oriģ. nos.: La chambre claire. Note sur la photographie.
        ISBN 9984-98295-5.
 

 

Bellers, Stīvens.
    Antisemītisms : ļoti saistošs ievads / Stīvens Bellers ; no angļu val. tulk. Sandra Rutmane. - Rīga : 1/4 Satori, 2008. - 159 lpp. : il. - (Ļoti saistošs ievads ; 07). - Bibliogr.: 147.-152. lpp. - Oriģ. nos.: Antisemitism: a very short introduction.
        ISBN 978-9984-396-48-4.
 

 

Buka, Stefānija.
    Rafaello Santi, saukts Rafaēls, 1483-1520 : itāļu mākslas meistars / Stefānija Buka, Pēters Hoenštats ; no vācu val. tulk. Austra Avotiņa. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2008. - 119, [1] lpp. : krās. il. - Bibliogr. teksta beigās. - Oriģ. nos.: Raffael.
        ISBN 978-9984-232-67-6.
 

 

Butulis, Ilgvars.
    Valsts pirmā : Vilis Rīdzenieks. Latvijas Valsts pasludināšana 1918. gada 18. novembrī = First of the State : Vilis Rīdzenieks. The proclamation of the Latvian State. 18 November 1918 / Ilgvars Butulis, Gunārs Janaitis ; tulk. angļu val. Līva Ozola ; māksl. Ingrīda Zābere ; fotogr. Vilis Rīdzenieks. - Rīga : Neputns, 2008. - 71 lpp. : il., ģīm. - Paral. latviešu, angļu val.
        ISBN 978-9984-8073-0-0.
 

 

Cīrulis, Ansis.
    Ansis Cīrulis : saules pagalmos : katalogs / sast. Rūta Rinka ; tekstu aut.: Modris Esserts, Zaiga Kuple, Dace Lamberga, Sanita Podgaiska, Rūta Rinka ; tulk. angļu val. Līva Ozola, priekšv. sarakst. Alīda Krēsliņa ; māksl.: Liene Drāzniece, Miķelis Baštiks ; fotogr.: Māris Kundziņš, Leons Balodis, Andris Tone. - Rīga : Neputns, 2008. - 335 lpp. : il., ģīm. - Bibliogr.: 267.-269. lpp. - Paral. latviešu angļu val.
        ISBN 978-9984-8072-9-4.
 

 

Daiļrades psiholoģija Latvijā : zinātnisko rakstu krājums / sast. Rita Bebre. - Rīga : Valters un Rapa, 2008. - 303 lpp. : il. - Bibliogr. nod. beigās.
        ISBN 978-9984-8055-1-1.
 

 

Džilendersa, Anna.
    Refleksoloģija / Anna Džilendersa ; no angļu val. tulk. Sandra Volšteine. - Rīga : Jumava, 2005. - 150 lpp. : krās. il., tab. - Oriģ. nos.: Reflexology.
        ISBN 9984-05-886-7.
 

 

Eihlere, Anja.
    Albrehts Dīrers, 1471-1528 : vācu mākslas meistars / Anja Eihlere ; no vācu val. tulk. Dace Lāže. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2008. - 139, [1] lpp. : krās. il. - Bibliogr. teksta beigās. - Oriģ. nos.: Meister der Deutschen Kunst - Albrecht Dürer.
        ISBN 978-9984-232-66-9.
 

 

Epikūrs.
    Vēstules ; Atziņas ; Fragmenti / Epikūrs ; no sengr. val. tulk. Agnese Gaile, Aija van Hofa. - 2. labot. izd. - Rīga : Liepnieks & Ritups, 2008. - 402 lpp. - Bibliogrāfija: 385.-402. lpp.
        ISBN 978-9984-96094-4.
 

 

Ferera-Holsa, Džila.
    SPA meditācijas : iekārtojiet personīgo svētnīcu ķermeņa un gara stiprināšanai / Džila Ferera-Holsa ; no angļu val. tulk. Inga Bertholde ; māksl. Arta Ozola-Jaunarāja. - Rīga : Jumava, 2007. - 128 lpp. : il. - (Veselības bibliotēka). - Oriģ. nos.: Spiritual SPA.
        ISBN 978-9984-382-92-0.
 

 

Fēringers, Kristians.
    Pīters Brēgels, 1525/1530 - 1569 : nīderlandiešu mākslas meistars / Kristians Fēringers ; no vācu val. tulk. Inga Karlsberga. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2008. - 139, [1] lpp. : krās. il. - Bibliogr. teksta beigās. - Oriģ. nos.: Pieter Bruegel.
        ISBN 978-9984-232-65-2.
 

 

Frīmentls, Deivids.
    Aktīva klientu apkalpošana : 50 praktiski padomi / Deivids Frīmentls ; no angļu val. tulk. Kristīne Lapiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2006. - 126, [1] lpp. : il. - (Veiksmīga biznesa pamatprincipi). - Oriģ. nos.: The buzz.
        ISBN 9984-373-98-3.
 

 

Grēmlinga, Aleksandra.
    Alesandro Botičelli, 1444/1445 - 1510 : itāļu mākslas meistars / Aleksandra Grēmlinga, Tilmans Lingeslēbens ; no vācu val. tulk. Dace Lāže. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2008. - 120 lpp. : krās. il. - Bibliogr. teksta beigās. - Oriģ. nos.: Botticelli.
        ISBN 978-9984-232-64-5.
 

 

Hembltona-Džounsa, Nikija.
    Par 10 gadiem jaunāka : uztura rokasgrāmata / Nikija Hembltona-Džounsa ; no angļu val. tulk. Inese Činkure. - Rīga : Jumava, 2008. - 293, [3] lpp. - (Veselības bibliotēka). - Alf. rād.: 292.-[294.] lpp. - Oriģ. nos.: 10 years younger. Nutrition bible.
        ISBN 978-9984-385-07-5.
 

 

Hofbauere, Gabija.
    Laboratorijas analīzes : padomdevējs pacientam / Gabija Hofbauere ; no vācu val. tulk. Meldra Bērziņa. - Rīga : Jumava, 2006. - 171 lpp. : il., tab. - (Veselības bibliotēka). - Alf. rād.: 167.-171.lpp. - Oriģ. nos.: Blut und andere Laborwerte.
        ISBN 9984-381-43-9.
 

 

Karmela, Anabella.
    Zīdaiņa un mazuļa uzturs : pavārgrāmata un uztura ceļvedis : vairāk nekā 200 recepšu - no pirmās piebarošanas līdz ģimenes pusdienām / Anabella Karmela ; tulk. Bārbala Simsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. - 192 lpp. : krās. il., tab. - Alf. vārdu rād.: 188.-191. lpp. - Oriģ. nos.: Feeding your baby and toddler.
        ISBN 978-9984-409-76-4.
 

 

Krastiņš, Uldis.
    Salīdzināmās krimināltiesības : Latvija, Austrija, Šveice, Vācija / Uldis Krastiņš, Valentija Liholaja. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2006. - 573 lpp.
        ISBN 9984-7900-8-8.
 

 

Kukuvass, Adrians.
    Menuets : piever acis un atkal kā toreiz... / Adrians Kukuvass ; interviju aut. Una Griškeviča ; māksl. Jānis Pavlovskis ; fotogr.: Nora Beķere, Alvis Martinsons, Aleksandrs Kukuvass, Valdis Lavrinovičs, Gunārs Tarvāns, Artūrs Brambergs, Ojārs Martinsons. - Rīga : Poligrāfijas Infocentrs, [2008]. - 111, [1] lpp. : il., ģīm., faks.
        ISBN 978-9984-8092-5-0.
 

 

Lāms, Ojārs.
    Lāčplēša zvaigznājs : latviešu eposa ģenēze un funkcionalitāte Eiropas klasisko un jaunlaiku eposa tradīciju kontekstā / Ojārs Lāms , Latvijas Universitāte. Filoloģijas un mākslas zinātņu fakultāte. Latviešu literatūras vēstures un teorijas katedra. - Rīga : Zinātne, 2008. - 292 lpp. : il. - Bibliogrāfija: 255.-263. lpp.
        ISBN 978-9984-8084-6-8.
 

 

Latvijas Universitātes raksti = Scientific Papers University of Latvia / Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2008. - 179 lpp. - Bibliogr. nod. beigās. - Latviešu, angļu val.
        732. sēj. Literatūrzinātne, folkloristika, māksla = Literature, Folklore, Arts.
        ISBN 978-9984-8259-3-9.
    ISSN 1407-2157.
 

 

Lielā spēļu enciklopēdija / sastād. un priekšv. sarakst. Inta Kušnere. - Rīga : Jumava, [2008]. - 359, [1] lpp. : il.
        ISBN 978-9984-386-02-7.
 

 

Mākslas vēsture un teorija : 2008/10. - Rīga : LMA Mākslas vēstures institūts, 2008. - 80 lpp. : il. - Teksts paral. latviešu un angl. val. 

 

Riņķis, Juris.
    Mācīšanās spēju attīstīšana / Juris Riņķis ; māksl. Mārtiņš Krūklis. - Rīga : Pētergailis, 2002. - 57 lpp. : il., sh. - (Mūsdienu skola).
        ISBN 9984-330-19-2.
 

 

Rubene, Zanda.
    Kritiskā domāšana studiju procesā : [monogrāfija] / Zanda Rubene. - 2., papild. izd. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2008. - 223 lpp. : il., tab. - Bibliogr.: 213.-223. lpp. un nodaļu beigās.
        ISBN 978-9984-450-12-4.
 

 

Ruberte, Inese.
    Senvārdu vārdnīca / Inese Ruberte; Elgas Burovas zīm. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2008]. - 127 lpp. : il. - Bibliogrāfija: 127 lpp.
        ISBN 978-993-400-237-3.
 

 

Rudzītis, Viesturs.
    Pie tēva / Viesturs Rudzītis ; il. Ieva Krūmiņa. - Rīga : VR grāmatu apgāds, 2008. - 304 lpp. : il. - Bibliogrāfija: 303.-304. lpp. - 5 lapas pielikumi.
        ISBN 978-9984-395-95-1.
 

 

Sontāga, Sūzena.
    Par fotogrāfiju / Sūzena Sontāga ; no angl. val. tulk. Ieva Kolmane. - Rīga : Laikmetīgās mākslas centrs, 2008. - 237 lpp. - Oriģ. nos.: On Photography.
        ISBN 978-9984-98299-1.
 

 

Spēka vārdi Latvijai / sastād. Jānis Ūdris. - Rīga : Jumava, 2008. - 70 lpp.
        ISBN 978-9984-385-51-8.
 

 

Taurēns, Jānis.
    Gints Gabrāns / Jānis Taurens ; tulk. angļu val. Marianna Auliciema ; māksl. Anta Pence ; fotogr.: Normunds Brasliņš, Jānis Deinats, Ēriks Božis, Agnese Spridzāne, Māra Spridzāne, Gatis Rozenfelds, Jānis Buls, Egons Zīverts, Andrejs Rudzāts, Gints Gabrāns, Kristaps Kalns, Andris Vītoliņš, Pauļus Mazurs, Verners J. Hannapels. - Rīga : Neputns, 2008. - 103, [1] lpp. : il., ģīm. - (Studijas bibliotēka). - Paral. latviešu, angļu val.
        ISBN 978-9984-8072-5-6.
 

 

Ukolovs, Vladimirs.
    Vadības teorija / V. Ukolovs, A. Mass, I. Bistrjakovs ; no krievu val. tulk. Anita Kunda. - Rīga : Jumava, 2006. - 246 lpp. : shēm. - (Biroja sērija). - Bibliogr.: 237.-246.lpp. - Oriģ. nos.: Теория управления / Уколов Владимир, Масс Александр, Быстряков Игорь.
        ISBN 9984-380-35-1.
 

 

Vandenbergs, Filips.
    Nofretete : sensacionāli arheoloģiski jaunatklājumi / Filips Vandenbergs ; no vācu val. tulk. Sinda Krastiņa. - Rīga : Jumava, 2008. - 278, [1] lpp., 8 lpp. krās. il. : il., tab. - Bibliogr.: 263.-269. lpp.
        ISBN 978-9984-385-25-9.
 

 

Vedļa, A.(Aleksandrs).
    Inovatīvās darbības organizācija : [mācību līdzeklis] / A. Vedļa. - Rīga : [b.i.], 2007. - 195 lpp. : sh., tab. - Bibliogr.: 193.-195. lpp.
        ISBN 9984-689-91-3. - ISBN 978-9984-689-91-3.
 

 

Žagariņa, Aija.
    Puķu pušķi = Букеты / Aija Žagariņa ; Initas Kārkluvalkas zīm. ; Nadīnas Laukmanes foto. - Rīga : Nadīna L, 2006. - 106 lpp. : krās. il. - Paral. latviešu, krievu val.
        ISBN 9984-94752-1. - ISBN 978-9984-94752-5.
 

 

Алексеев, Виктор Анатольевич.
    Новая энциклопедия рыболова / В.А. Алексеев. - Москва : АСТ, 2008. - 159 с. : ил.
        ISBN 978-5-17-054577-3.
 

 

Гендертон, Люсинда.
    Бисер : большая иллюстрированная энциклопедия : 100 лучших дизайнерских проектов, отмеченных на престижных конкурсах / Люсинда Гендертон ; пер. с англ. Марины Авдониной. - Москва : ЭКСМО, 2007. - 256 с. : ил.
        ISBN 978-5-699-22104-2.
 

 

Мазнев, Николай Иванович.
    Лечение диабета : 365 проверенных рецептов / Н. Мазнев. - Москва : РИПОЛ КЛАССИК ; Дом. 21 век, 2008. - 192 с. : ил.
        ISBN 978-5-386-00948-9.
 

 

Нахаро.
    Полный курс Рейки : пер. с англ. / Мастер Нахаро, Гейл Редфорд. - Москва : Диля ; Санкт-Петербург, 2008. - 238 с.
        ISBN 978-5-88503-159-2.
 

 

Стручкова, Валентина Николаевна.
    Мигрень : современный взгляд на лечение и профилактику / В.Н. Стручкова. - Санкт-Петербург : Весь, 2008. - 127 с. : ил. - (Советует доктор).
        ISBN 978-5-9573066-7-2.
 

 

Фомина, Юлия.
    Флористика вокруг света / Юлия Фомина. - Москва : Ниола 21-й век ; Вече, 2005. - 156 с. : ил. - (Библиотека журнала "Цветы").
        ISBN 5-322-00365-7.
  

 

 

 

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

 

 

Apškrūma, Kornēlija.
    Nenokavēt svētdienu : dzeja / Kornēlija Apškrūma. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2008]. - 239, [1] lpp. : il.
        ISBN 978-993-400-255-7.
 

 

Bojārs, Guntis.
    Zīda čūska : [esejas] / Guntis Bojārs ; māksl. Rihards Delvers ; Gunta Bojāra foto. - Rīga : Nordik, 2008. - 149, [1] lpp. : il.
        ISBN 978-9984-7927-6-7.
 

 

Igo.
    Viss palēnām notiek : [dzeja un proza] / Igo ; lit. red. Valdis Atāls ; Igo vāka noform. un il. - Rīga : Poligāfijas infocentrs, 2008. - 79 lpp. : il.
        ISBN 978-9984-8093-0-4.
 

 

Ivasaki, Mineko.
    Geiša - mana dzīve / Mineko Ivasaki, Renda Brauna ; no angl. val. tulk. Aija Čerņevska. - Rīga : Tapals, 2008. - 270 lpp. : il. - Oriģ. nos.: Geisha: a life.
        ISBN 978-9984-7965-2-9.
 

 

Liepiņš, Jānis.
    Tautas taurētāji : esejas / Jānis Liepiņš. - Rīga : Antēra, 2008. - 238 lpp.
        ISBN 978-9984-7195-5-9.
 

 

Mensela, Džila.
    Piedāvājums, no kura grūti atteikties : romāns / Džila Mensela ; no angl. val. tulk. Dina Kārkliņa. - Rīga : Kontinents, 2009. - 416, [1] lpp. - Oriģ. nos.: An offer you can't refusse.
        ISBN 978-9984-354-31-6.
 

 

Molists, Horhe.
    Gredzens : [vēsturisks romāns] / Horhe Molists ; no spāņu val. tulk. Ieva Elsberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. - 334 lpp. : il. - Oriģ. nos.: El anillo.
        ISBN 978-9984-400-48-8.
 

 

Priede, Dace.
    Taurenis vientuļās debesīs : romāns / Dace, Priede. - Rīga : Amber line, 2007. - 256 lpp.
        ISBN 978-9984-393-15-5.
 

 

Raups, Edvīns.
    Putn : [dzeja] / Edvīns Raups. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2008. - 102, [1] lpp.
        ISBN 978-9984-232-95-9.
 

 

Strēlerte, Veronika.
    Raksti / Veronika Strēlerte ; sast. Ieva E. Kalniņa. - Rīga : Valters un Rapa, 2008. - 351 lpp. : il.
        1. sēj.
        ISBN 978-9984-8055-0-4.
 

 

Svifts, Greiems.
    Ūdenszeme : romāns / Greiems Svifts ; no angļu val. tulk. Ieva Elsberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. - 357, [3] lpp. - Oriģ. nos.: Waterland.
        ISBN 978-9984-409-34-4.
  

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā 

 

Брикер, Мария.
    Шарф Айседоры : роман / Мария Брикер. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 347 с. - (Реалити-детектив).
        ISBN 978-5-699-30536-0.
 

 

Веденеев, Василий Владимирович.
    "Волос ангела" : роман / Василий Веденеев. - Москва : Вече, 2008. - 446 с. - (Военные приключения).
        ISBN 978-5-9533326-5-1.
 

 

Коллинз, Джеки.
    Вендетта : Месть Лаки : роман / Джеки Коллинз ; пер. с англ. Ю. Кирильченко, А. Новикова. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 590 с. - (Серия романов о Лаки Сантанджело. Книга 4). - Ориг. назв.: Vendetta : Lucky's revenge.
        ISBN 978-5-699-30325-0.
 

 

Коллинз, Джеки.
    Леди Босс : роман / Джеки Коллинз ; пер. с англ. Т. Матц. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 542 с. - (Серия романов о Лаки Сантанджело. Книга 3). - Ориг. назв.: Lady Boss.
        ISBN 978-5-699-29981-2.
 

 

Коллинз, Джеки.
    Опасный поцелуй : роман / Джеки Коллинз ; пер. с англ. В. Гришечкина. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 607 с. - (Серия романов о Лаки Сантанджело. Книга 5). - Ориг. назв.: Dagerous kiss.
        ISBN 978-5-699-30328-1.
 

 

Коллинз, Джеки.
    Убийственно прекрасная : роман / Джеки Коллинз ; пер. с англ. В. Гришечкина. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 542 с. - (Серия романов о Лаки Сантанджело. Книга 6).
        ISBN 978-5-699-30329-8
 

 

Левитина, Наталия Станиславовна.
    Неприятности в ассортименте : роман / Наталия Левитина. - Москва : Центрполиграф, 2008. - 316 с. - (Женский детектив).
        ISBN 978-5-9524373-7-1.
 

 

Маккалоу, Колин.
    Милый ангел : [роман] / К.Маккалоу ; пер. с англ. У.В. Сапциной. - Москва : АСТ, 2008. - 318 с.
        ISBN 978-5-17-037057-3.
 

 

Незнанский, Фридрих Евсеевич.
    Самоубийство по заказу / Фридрих Незнанский. - Москва : АСТ ; Олимп, 2008. - 444 с. - (Из дневника Турецкого).
        ISBN 978-5-17-048023-4. - ISBN 978-5-9648017-6-4.
 

 

Робертс, Нора.
    Наивная смерть : роман / Нора Робертс ; пер. с англ. Н. Мироновой. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 446 с. - (Eve ROBB Dallas). - Ориг. назв.: Innocent in death.
        ISBN 978-5-699-28921-9.
 

 

Робертс, Нора.
    Триумф смерти : роман / Нора Робертс ; пер. с англ. В. Пророковой. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 382 с. - (Eve ROBB Dallas). - Ориг. назв.: Glory in death.
        ISBN 978-5-699-29866-2.
 

 

Семенова, Мария.
    Кудеяр. Вавилонская башня : роман / Мария Семенова, Феликс Разумовский. - Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2008. - 447 с. - (Кудеяр).
        ISBN 978-5-352-02256-6.
 

 

Семенова, Мария.
    Ошибка "2012". Игра нипочем : роман / Мария Семенова, Феликс Разумовский. - Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2008. - 383 с. - (Ошибка "2012").
        ISBN 978-5-395-00077-4.
 

 

Сигал, Эрик.
    Сильнодействующее средство : роман / Эрик Сигал ; пер. с англ. С. Володиной. - Санкт-Петербург : Домино ; Москва : ЭКСМО, 2008. - 612 с. - (История любви). - Ориг. назв.: Prizes.
        ISBN 978-5-699-31787-5.
 

 

Современная русская поэзия Латвии, 1985-2005 : антология = Krievu mūsdienu dzeja Latvijā, 1985-2005 : antoloģija = Contemporary Russian poetry in Latvia, 1985-2005 : anthology / сост.: Александр Заполь, Артур Пунте ; пер. на латыш.: Аманда Айзпуриете, Анна Аузиня, Карлис Вердиньш, Инга Гайле, Петерис Драгунс, Йоланта Кракопе, Валдис Пукис, Мартс Пуятс, Янис Рокпелнис, Марис Салейс, Инга Соколова ; пер. на англ. Андро Дарсавелидзе, Иева Лешинска, Ирина Осадчая, Ингрида Татолите, Джейд Уилл, Лин Хеджинян, Лена Шакур ; вступит. статья Сергея Тимофеева ; худож. Илва Клявиня. - Рига : Орбита, 2008. - 506 с. : ил., портр., факс. - Библиогр.: с. 501-506 и в конце отд. разделов. - Текст парал. рус., латыш., англ.
        ISBN 978-9984-97024-0.
 

 

Сухов, Евгений Евгеньевич.
    Судьба бежит, как масть лежит / Евгений Сухов. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 476 с. - (Воровская зона).
        ISBN 978-5-699-31034-0.
 

 

Сухов, Евгений Евгеньевич.
    Я - вор в законе : Шнифев / Евгений Сухов. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 347 с.
        ISBN 978-5-699-31553-6.
 

 

Устинова, Татьяна Витальевна.
    Хроника гнусных времен : роман / Татьяна Устинова. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 382 с. - (Бриллиантовый детектив).
        ISBN 978-5-699-30610-7.
 

 

Чаллинор, Дебора.
    Китти : роман / Дебора Чаллинор ; пер. с англ. Е.А. Ильиной. - Москва : АСТ, 2008. - 318, [1] с. - (Очарование). - Ориг. назв.: Kitty.
        ISBN 978-5-17-053684-9. - ISBN 978-5-9713858-3-7.
 

 

Эдвардс-Джонс, Имоджен.
    Воздушный Вавилон : [роман] / Имоджен Эдвардс-Джонс ; пер. с англ. Д. Кунташова. - Москва : АСТ ; Владимир : ВКТ, 2008. - 319 с. - Ориг. назв.: Air Babylon.
        ISBN 978-5-17-040541-1.

 


 Nozaru literatūra  

Armsa, Brigita.
    Vietējais mārketings / Brigita Armsa ; no vācu val. tulk. Dina Gipsle. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. - 144 lpp. : tab. - (Profesionāļa 1x1). - Oriģ. nosaukums: Local marketing / Brigitte Arms, 2004.
        ISBN 978-9984-402-38-3.
  

Boļšakovs, Sergejs.
    Inovatīvā darbība Latvijā / Sergejs Boļšakovs. - Rīga : Jumava, 2008. - 323 lpp. : diagr., tab. - (Biroja sērija). - Bibliogr.: 292.-304. lpp.
        ISBN 978-9984-384-65-8.
  

Celma, Daina.
    Vadītājs un vadīšana izglītībā / Daina Celma. - Rīga : RaKa, 2006. - 217 lpp. : tab., diagr., sh., zīm. - (Pedagoģiskā bibliotēka. Izglītības vadība). - Bibliogr. nod. beigās.
        ISBN 9984-15-826-8.
  

Darbiņa, Ruta.
    Cilvēka dzīves spožums un posts / Ruta Darbiņa. - Rīga : Avots, 2008. - 236 lpp. : il. - Bibliogrāfija: [234]. lpp.
        ISBN 978-9984-8005-9-2.
  

Delavjē, Frederiks.
    Vingrinājumi sievietēm : kājas, mugura, vēders, gūžas / Frederiks Delavjē ; no franču val. tulk. Māris Baltiņš. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2003. - 135 lpp. : krās. il. - Oriģ. nos.: Exercises pour une belle ligne.
        ISBN 9984-360-45-8.
  

Dūka, Maija.
    Psihes bioloģiskie pamati : [mācību līdz.] / Maija Dūka. - Rīga : RaKa, 2003. - 80 lpp. : il., ģīm., sh. - (Tālmācība pedagoģijā). - Bibliogr.: 79.lpp.
        ISBN 9984-15-531-5.
  

Dzintere, Daina.
    Rotaļa - bērna dzīves prasmju sekmētāja / Daina Dzintere, Inga Stangaine. - Rīga : RaKa, 2007. - 304 lpp. : sh., tab. - (Pedagoģiskā bibliotēka. Teorija, pieredze, prakse). - Bibliogr. nodaļu beigās.
        ISBN 978-9984-15-913-3.
  

Egidess, Arkādijs.
    Personības psiholoģiskais portrets / Arkādijs Egidess ; no krievu val. tulk. Ilmārs Briška. - Rīga : Jumava, 2007. - 306, [1] lpp. - Oriģ. nosaukums: Как разбираться в людях, или психологический рисунок личности.
        ISBN 978-9984-383-44-6.
  

Finanšu grāmatvedība : [māc. grāmata] / R.Grigorjeva , A.Jesemčika , I.Leibus , A.Svarinska. - Rīga : Izglītības soļi, 2004. - 246 lpp. : tab., sh.
        ISBN 9984-7125-4-0.
  

Kaļķe, Baiba.
    Latviešu skolotāji - rakstnieki (1900-1940) : monogrāfija / Baiba Kaļķe. - Rīga : RaKa, 2001. - 219 lpp. : il., ģīm. - (Mazā pedagoģiskā bibliotēka. Teorija, prakse). - Bibliogr. rakstu beigās un norādes parindēs.
        ISBN 9984-15-330-4.
  

Ļāščenko, Aina.
    Humānas un efektīvas skolas veidošana : Bēnes vidusskolas - balsta skolas - pieredze / A. Ļāščenko, L. Druzika. - Rīga : RaKa, 2004. - 196 lpp. - (Pedagoģiskā bibliotēka. Izglītības vadība). - Bibliogr.: 184. - 196. lpp.
        ISBN 9984-15-450-5.
  

Megi, Braiens.
    Filozofijas vēsture / B.Megi ; no angl. val. tulk. E.Dzalbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. - 240 lpp. : il. - Rādītāji: 228.-238. lpp.
        ISBN 9984-17-608-8.
  

Melgosa, Hulians.
    Kopā uz mūžu : laimīgas laulības dzīves rokasgrāmata / Hulians Melgosa, Anete D. Melgosa ; no angl. val. tulk. Elīna Reķe Bērziņa. - [B.v.] : Patmos, 2007. - 191 lpp. : il. - (New lifestyle). - Bibliogrāfija: 184.-185. lpp. - Oriģ. nos.: To Couples.
        ISBN 978-9984-514-39-0.
  

Noviks, Juris.
    Būvdarbi VI : krāsotāju darbi, tapsētāju darbi / Juris Noviks. - Rīga : ISAVE, 2004. - 270 lpp., [5] lp. il. : il., zīm., tab. - (Individuālā būvētāja bibliotēka). - Bibliogr.: 268. lpp.
        ISBN 9984-95455-2.
  

Reņģe, Viesturs.
    Psiholoģija : personības psiholoģija : lekciju kurss / Viesturs Reņģe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. - 125, [1] lpp. : il., ģīm., tab. - Bibliogr.: 124.lpp.        ISBN 9984-17-670-3.  

Strautmane, Aija.
    Rokasgrāmata lietišķajā etiķetē / Aija Strautmane. - Rīga : Jumava, 2007. - 96, [3] lpp. : il. - (Tavas pārvērtības). - Bibliogr.: [98.] lpp.
        ISBN 978-9984-382-76-0.
  

Šibajevs, Vladimirs.
    Neformālā izglītība interešu centros / Vladimirs Šibajevs. - Rīga : RaKa, 2002. - 351 lpp. : il., ģīm., tab., diagr. - (Pedagoģiskā bibliotēka. Teorija, pieredze, prakse). - Bibliogr.: 347. - 351. lpp.
        ISBN 9984-15-454-8.
  

Šterns, Hugo Bruno.
    Lecektis un siltumnīcas piemājas zemē / Hugo Bruno Šterns. - [2. izd.]. - Rīga : Praktiskā grāmata, 2007. - 154, [1] lpp. : il., sh., tab.
        ISBN 9984-563-79-9. - ISBN 978-9984-563-79-9.
  

Vilkinsons, Filips.
    Reliģijas : rituāli, ticējumi un reliģiskā prakse no visas pasaules : ilustrēta enciklopēdija / Filipa Vilkinsona teksts ; no angļu val. tulk. Andžela Šuvajeva. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2000]. - 128 lpp. : il. - (Ilustrēta enciklopēdija). - Vārdnīca :120. -121. lpp.
        ISBN 9984-17-877-3.
  

Zamskis, Hananijs.
    Speciālās pedagoģijas vēsture : bērnu ar garīgās attīstības traucējumiem izpētes, audzināšanas un mācīšanas vēsture no senajiem laikiem līdz 20. gadsimta vidum : (saīsināts tulkojums) / Hananijs Zamskis ; tulk. un priekšv.uzrakst. Sarmīte Tūbele, Judīte Lūse. - Rīga : RaKa, 2007. - 326 lpp. : tab. - Bibliogr.: 301.-304. lpp. un norādes parindēs.
        ISBN 978-9984-15-882-2.
  

Андреев, Олег Андреевич.
    Техника развития памяти / Олег Андреев. - Москва : АСТ ; Владимир : Астрель ; ВКТ, 2008. - 316 с. - (Самоучитель).
        ISBN 978-5-17-040615-9.
  

Берри, Сьюзан.
    Как подобрать садовые растения / Сьюзан Берри, Стив Брэдли ; пер. с англ. А.И. Кима. - Москва : Росмэн, 2006. - 96 с. : ил. - (Зеленый палец).
        ISBN 5-353-02255-6.
  

Горелов, Анатолий Алексеевич.
    Социология в вопросах и ответах : учебное пособие / А.А. Горелов. - Москва : ЭКСМО, 2007. - 318 с. - (Полный курс за 3 дня).
        ISBN 978-5-699-12634-7.
  

Домашний винодел / сост. И.Г. Пышнов. - 2-е изд. - Минск : Современная школа, 2007. - 319 с. : ил.
        ISBN 985-680-756-5.
  

Зайцев, Сергей Михайлович.
    Все о ребенке первых трех лет жизни : популярная энциклопедия / Сергей Зайцев. - 5-е изд., стереотип. - Минск : Книжный дом, 2007. - 783 с.
        ISBN 978-985-489-553-6.
  

Казанская, Валентина Георгиевна.
    Психология и педагогика : [психология как наука, психические процессы, личность и характер, цели и задачи педагогики] / В.Г. Казанская. - Москва : Питер ; Санкт-Петербург, 2008. - 239 с. ; 21 см. - (Краткий курс). - Библиогр.: с. 237-239.
        ISBN 978-5-911808-27-3.
  

Миловидов, Виктор Александрович.
    Самоучитель английского языка / Виктор Миловидов. - 3-е изд. - Москва : Айрис-Пресс, 2008. - 471 с. - (Английский клуб).
        ISBN 978-5-8112-3158-4.
  

Пташинский, В.С.
    Nero 8 с нуля! : профессиональные приемы записи CD- и DVD-дисков : книга + видеокурс / В.С. Пташинский, К.А. Иваницкий. - Москва : Лучшие книги, 2008. - 156 с. : ил. + CD-ROM. - (Книга + Видеокурс).
        ISBN 978-5-936731-26-6.
  

50 способов успешного манипулирования человеком / авт.-сост. Любовь Орлова. - Минск : Современный литератор, 2008. - 223 с.
        ISBN 978-985-14-1586-7.
   

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā  

Daulinga, Klēra.
    Mana brīnišķīgā šķiršanās : romāns / Klēra Daulinga ; no angļu val. tulk. Anna Frīdenberga. - Rīga : Kontinents, 2007. - 442, [1] lpp. - Oriģ. nosaukums: My fabulous divorce.
        ISBN 978-9984-352-95-4.
  

Goldsmita, Olīvija.
    Donžuāns Billijs : romāns / Olīvija Goldsmita ; no angļu val. tulk. Elita Līdumniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. - 359, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Dumping Billy.
        ISBN 978-9984-378-35-0.
  

Grišams, Džons.
    Likumu pasaules valdnieks : romāns / Dž. Grišams ; no angl. val. tulk. L.Lanceniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2005. - 374 lpp.
        ISBN 9984-369-64-1.
  

Hārts, Džons.
    Melu karalis : romāns / Džons Hārts ; no angļu val. tulk. Ieva Kalnciema. - Rīga : Kontinents, 2008. - 429, [1] lpp. - Oriģ. nos.: The King of Lies.
        ISBN 978-9984-354-26-2.
  

Jaunsudrabiņš, Jānis.
    Piemini Latviju / Jānis Jaunsudrabiņš ; māksl. Māra Alševska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2008]. - 71 lpp. : il.
        ISBN 978-9984-409-42-9.
  

Kempbels, Gordons.
    Pokers ar Temīdu : romāns / Gordons Kempbels ; no angļu val. tulk. Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, 2009. - 444, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Missing witness.
        ISBN 978-9984-354-41-5.
  

Krūzija, Dženifera.
    Agnese : [romāns] / Dženifera Krūzija, Bobs Meijers ; no angļu val. tulk. Dina Kārkliņa. - Rīga : Kontinents, 2009. - 442, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Agnes and the Hitman.
        ISBN 978-9984-354-38-5.
  

Sī, Lisa.
    Sniega Roze un slepenais vēdeklis : romāns / Lisa Sī ; no angļu val. tulk. Zane Rozenberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. - 326, [2] lpp. - Oriģ. nos.: Snow Flower and the secret fan.
        ISBN 978-9984-405-01-8.
   

 

Daiļliteratūra krievu valodā  

Берд, Николь.
    Скандальная леди : роман / Николь Берд ; пер. с англ. И Карасевой. - Москва : АСТ, 2008. - 318 с. - (Шарм). - Ориг. назв.: A lady of skandal.
        ISBN 978-5-17-050436-7.
  

Бушков, Александр Александрович.
    Антиквар : [роман] / А. Бушков. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2008. - 446 с. - (Читай, Россия!).
        ISBN 978-5-373-01922-4.
  

Деверо, Джуд.
    Воспоминания : роман / Джуд Деверо ; пер. с англ. Т.А. Перцевой. - Москва : АСТ, 2008. - 348 с. - (Шарм). - Ориг. назв.: Remembrance.
        ISBN 978-5-17-052266-8.
  

Девиль, Александра.
    Перстень Дарины : [роман] / Александра Девиль. - Харьков : Книжный клуб "Клуб семейного досуга" ; Белгород, 2008. - 333 с.
        ISBN 978-966-343-864-1. - ISBN 978-5-9910032-1-6.
  

Донцова, Дарья Аркадьевна.
    Шопинг в воздушном замке : роман ; Советы от безумной оптимистки Дарьи Донцовой / Дарья Донцова. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 378 с. - (Иронический детектив) (Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант).
        ISBN 978-5-699-31309-9.
  

Дэй, Сильвия.
    Любовь джентльмена : роман / Сильвия Дэй ; пер. с англ. Н.И. Христофоровой. - Москва : АСТ, 2008. - 317 с. - (Очарование). - Ориг. назв.: Ask for it.
        ISBN 978-5-17-053700-6.
  

Золотая книга детектива : [сборник рассказов]. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 350, [1] с. ; 21 см.
        Содерж.: Снеговик / Гармаш-Роффе, Татьяна. Болтливый розовый мишка / Донцова, Дарья. У ночного костра / Анна и Сергей Литвиновы. Человек, подаривший ей собаку / Полякова, Татьяна. Волшебный свет / Устинова, Татьяна.
        ISBN 978-5-699-30633-6.
  

Киселёв, Николай, младший.
    Дело Дамы Пик : роман / Николай Киселёв-младший, Ольга Киселёва ; в авт. ред. ; авт. послесл. Владимир Бааль. - Рига : Gvards, 2007. - 174 с. : портр. ; 22 см.
        ISBN 978-9984-390-26-0.
  

Кристи, Агата.
    Карты на столе ; Свидание со смертью : романы : пер. с англ. / Агата Кристи. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 383 с. - (Agatha Christie).
        ISBN 978-5-699-28884-7.
  

Мессадье, Жеральд.
    Гнев Нефертити : [роман] / Жеральд Мессадье ; пер. с фр. Елены Савченко. - Харьков : Книжный клуб "Клуб семейного досуга" ; Белгород, 2008. - 366 с. - (Европейский BEST).
        ISBN 978-966-14-0130-2. - ISBN 978-5-9910058-9-0.
  

Михалкова, Елена.
    Рыцарь нашего времени / Елена Михалкова. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 408 с. - (Детектив-событие).
        ISBN 978-5-699-31673-1.
  

Мэтьюс, Кэрол.
    В радости и в горе : роман / Кэрол Мэтьюс ; пер. с англ. Игоря Ильина, Натальи Горобинской. - Харьков : Книжный клуб "Клуб семейного досуга" ; Белгород, 2008. - 349 с. - Ориг.назв.: For better, for worse.
        ISBN 978-966-343-944-0. - ISBN 978-5-9910041-1-4.
  

Незнанский, Фридрих Евсеевич.
    Слепая любовь / Фридрих Незнанский. - Москва : АСТ ; Олимп, 2008. - 348 с. - (Из дневника Турецкого).
        ISBN 978-5-17-045533-1. - ISBN 978-5-9648015-5-9.
  

Перес-Реверте, Артуро.
    Кавалер в желтом колете : [роман] / Артуро Перес-Реверте ; пер. с исп. А. Богдановского. - Москва : ЭКСМО, 2006. - 348 с. - (Приключения капитана Алатристе).
        ISBN 5-699-15900-2.
  

Рощина, Наталия Анатольевна.
    Мальчишник. Правила игры : [роман] / Наталия Рощина. - Москва : АСТ ; Харьков : Фолио, 2008. - 349 с.
        ISBN 978-5-17-046828-7.
  

Рэнни, Карен.
    Необычная гувернантка : роман / Карен Рэнни ; пер. с англ. В.И. Агаянц. - Москва : АСТ, 2008. - 319 с. - (Очарование). - Ориг. назв.: An unlikely governess.
        ISBN 978-5-17-049179-7.
 

Серова, Марина Сергеевна.
    Голый король шоу-бизнеса ; Желание дамы - закон : [повести] / Марина Серова. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 378 с. - (Частный детектив Татьяна Иванова).
        ISBN 978-5-699-29838-9.
  

Сухов, Евгений Евгеньевич.
    Уловка медвежатника / Евгений Сухов. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 315 с. - (Я - вор в законе).
        ISBN 978-5-699-29725-2.
  

Уэстин, Джин.
    Разбойник и леди Анна : роман / Джин Уэстин ; пер.с англ. Л.И. Желоховцевой. - Москва : АСТ, 2008. - 320 с. - (Шарм). - Ориг.назв.: Lady Anne,s dangerous man.
        ISBN 978-5-17-052237-8.
  

Хилл, Сандра.
    Люби меня нежно : роман / Сандра Хилл ; пер. с англ. Аллы Чернец. - Харьков : Книжный клуб "Клуб семейного досуга" ; Белгород, 2008. - 317 с. - (Грешные желания). - Ориг.назв.: Love me tender.
        ISBN 978-966-343-830-6. - ISBN 978-5-9910026-4-6.
 

2009. gada 16. janvāra jaunieguvumi

 

Nozaru literatūra 

 

Blekbērns, Saimons.
    Ētika : ļoti saistošs ievads / Saimons Blekbērns ; no angl. val. tulk. Jānis Elsbergs. - Rīga : 1/2 satori, 2008. - 168 lpp. : il. - Piezīmes un bibliogr.: 155.-162. lpp. - Oriģ. nos.: Ethics : a very shoit introduction.
        ISBN 978-9984-99668-4.
 

Brēdemeiers, Karstens.
    Melnā retorika : valodas spēks un maģija / Karstens Brēdemeiers ; no vācu val. tulk. Anita Kulačkovska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. - 167 lpp. : tab. - (Bizness un karjera). - Oriģ. nos.: Schwarze Rhetorik.
        ISBN 978-9984-408-79-8.
 

Ceļā uz Latvijas valstisko neatkarību : brīvības cīņu piminekļi / G. Kušķis, P. Korsaks. - Rīga : Apgāds Mantojums, 2008. - 199 lpp. : il. - Bibliogrāfija: 195.-198. lpp.
        ISBN 978-9984-8230-6-5.
 

Deklarēšana kā joks jeb Amatpersonu noslēptie 100 miljoni / Tautas kontrole ; materiāla apkop., sast. un priekšv. aut. Laimdots Gudrinieks. - [B.v.] : Bizis, 2008. - 184 lpp.
        ISBN 978-9984-98718-7.
 

Dziedniecības enciklopēdija : tautas un netradicionālā medicīna / sast. un priekšv. aut. I. Meņšikova ; no krievu val. tulk. Oļesja Burkevica. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. - 383 lpp. : il., tab. - Bibliogr.: 366.-367. lpp. - Oriģ. nos.: Энциклопедия народной медицины и нетрадиционных способов лечения.
        ISBN 978-9984-407-73-9.
 

Enkelmanis, Nīkolauss B.
    Harisma : personības profesionāli un personiski panākumi / Nīkolauss B. Enkelmanis ; no vācu val. tulk. Lora Viļķina. - Rīga : Madris, 2008. - 182, [1] lpp. : zīm., tab. - Bibliogr.: 182.-[183.] lpp.
        ISBN 978-9984-318-41-7.
 

Gabors, Dons.
    Vārdi, kas pārliecina : ko sacīt, lai panāktu vēlamo / Dons Gabors ; no angl. val. tulk. Vija Stabulniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. - 328 lpp. - Rād.: 325.-328. lpp. - Oriģ. nos.: Words that win.
        ISBN 978-9984-405-92-6.
 

Hatšteins, Markuss.
    Pasaules reliģijas : hinduisms, budisms, Ķīnas un Japānas reliģijas, jūdaisms, kristietība, islāms / Markuss Hatšteins ; no vācu val. tulk.: Ilze Paegle, Ilmārs Zvirgzds. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2008. - 120 lpp. : il., ģīm. - Temat. rād.: 118.-120. lpp. - Oriģ. nos.: Weltreligionen.
        ISBN 978-9984-232-10-2.
 

Irbene : [ārstniecības auga izmantošana] / sast. Rita Roze. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2008]. - 58, [2] lpp. : il. - (Dabas aptieka).
        ISBN 978-9984-409-46-7.
 

Kamars, Andris.
    Tīmekļa lapu veidošana HTML un CSS : [māc. palīglīdz.] / Andris Kamars. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. - 320 lpp., [4] lpp. tab. : il., tab. - Bibliogr.: 320. lpp.
        ISBN 978-9984-408-86-6.
 

Kavale, Lūcija.
    Nodokļu politikas un administrēšanas pamati : mācību līdz. ekonomikas zinātnes apakšnozaru (finanses un kredīts, grāmatvedības uzskaite, uzņēmējdarbība, apdrošināšana u.tml.) pilna un nepilna laika studentiem / Lūcija Kavale, Aina Joppe. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2008. - 78 lpp. : diagr., tab. - Bibliogr.: 77.-78. lpp. un norādes parindēs.
        ISBN 978-9984-450-10-0.
 

Kļaviņa, Aina.
    Mirdza Ķempe : atmiņu skices / Aina Kļaviņa, Sandris Kļaviņš ; māksl. Rihards Delvers. - Rīga : Nordik, 2008. - 151, [1] lpp., [8] lpp. krās. il. : ģīm.
        ISBN 978-9984-7927-9-8.
 

Klētnieks, Jānis.
    Mūžības valdnieki : [Latvijas zinātniskā ekspedīcija Sakkara - Ēģiptē] / Jānis Klētnieks ; māksl. Rihards Delvers ; Jāņa Klētnieka, Romualda Pipara foto. - Rīga : Tapals, 2008. - 214, [1] lpp. : il., ģīm., kartes. - Bibliogr.: 214.-[215.] lpp.
        ISBN 978-9984-7965-3-6.
 

Naika, Anita.
    Beibes rokasgrāmata : pašpalīdzība un labākā sirdsdraudzene vienā grāmatā / Anita Naika ; no angl. val. tulk. Sintija Zariņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. - 223 lpp. : zīm. - Oriģ. nos.: Babe Bible.
        ISBN 978-9984-407-27-2.
 

Neglītuma vēsture / sast. Umberto Eko ; no itāļu val. tulk. Dace Meiere. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2008. - 453. lpp. : il. - Oriģ. nos.: Storia della bruttezza.
        ISBN 978-9984-232-87-4.
 

Ņikonovs, Aleksandrs.
    Feminisma gals : ar ko sieviete atšķīras no cilvēka / A. Ņikkonovs ; no kr. val. tulk. Valda Kalniņa. - Rīga : Direktoru skola ; Kvalitātes vadība, 2008. - 223 lpp. - Oriģ. nos.: Конец феминизма. Чем женщина отличается от человека.
        ISBN 5-931965-99-8.
 

Rislaki, Juka.
    Maldināšana: Latvijas gadījums / Juka Rislaki ; no angļu val. tulk. Didzis Meļķis. - Rīga : Jumava, 2008. - 284, [1] lpp. : il., diagr., tab. - Bibliogr.: 270.-278. lpp.
        ISBN 978-9984-385-45-7.
 

Roja, Ženija.
    Ergonomikas pamati : [māc. līdzeklis augstskolām] / Ženija Roja. - Rīga : Drukātava, 2008. - 190 lpp. : il., sh., tab. - Bibliogrāfija: 186.-190. lpp.
        ISBN 978-9984-7987-9-0.
 

Sakrālā arhitektūra un māksla: mantojums un interpretācijas : [rakstu krājums] / Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts ; sast. un iev. sarakst. Kristīne Ogle ; tulk. Stella Pelše ; māksl.: Juris Petraškevičs, Inga Ģibiete. - Rīga : Neputns, 2008. - 223 lpp. : il., ģīm., faks., kartosh. - (Materiāli Latvijas mākslas vēsturei). - Bibliogr. norādes parindēs. - Kopsav. angļu val.
        ISBN 978-9984-8073-2-4.
 

Stīgers, Manfrēds.
    Globalizācija : ļoti saistošs ievads / Manfrēds Stīgers ; no angļu val. tulk. Maija Veide. - Rīga : 1/4 Satori, 2008. - 175 lpp. : il., diagr., tab., kartes. - (Ļoti saistošs ievads ; 06). - Bibliogr.: 163.-169. lpp. - Oriģ. nos.: Globalization: a very short introduction.
        ISBN
978-9984-396-18-7. Все о строительстве бань, саун, бассейнов, инфракрасных кабин : полный справочник / сост. В.В. Селиван, В.И. Рыженко. - Москва : ОНИКС, 2008. - 191 с. : ил.
        ISBN 978-5-488-01927-0.
 

Мэйсон, Дуглас.
    Мощные техники развития силы мозга : тренинг ума и памяти, чтобы жить здоровым до 100 лет ; тренинг развития супер-памяти / Дуглас Мэйсон, Майкл Кон. - Санкт-Петербург : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2008. - 242 с. : ил. Популярные психологические тесты / сост. Н.Ф. Гребень. - Минск : Современная школа, 2008. - 271 с. : ил. - (Психология).
        ISBN 978-985-513-197-8.
 

Рудницкая, Людмила.
    Артрит и артроз : профилактика и лечение / Людмила Рудницкая. - Санкт-Петербург : Питер, 2009. - 220 с. : ил. - (Семейный доктор).
        ISBN 978-5-388-00451-2.
 

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā 

 

Ādamsons, Eriks.
    Dziesmas par labu dzīvošanu : dzejas izlase / E. Ādamsons ; sat. Inta Čaklā. - Rīga : Nordik, 2008. - 143 lpp.
        ISBN 978-9984-7927-7-4.
 

Berijs, Stīvs.
    Aleksandrijas sargs : [vēsturisks romāns] / Stīvs Berijs ; no angl. val. tulk. Aija Čerņevska. - Rīga : Kontinents, 2007. - 506, [2] lpp. - Oriģ. nos.: The Alexandria link.
        ISBN 978-9984-353-50-0.
 

Bisenieks, Valdis.
    Dāvinājumi : [dzeja] / V. Bisenieks. - Rīga : Jumava, 2008. - 107 lpp.
        ISBN 978-9984-385-74-7.
 

Dreika, Dagnija.
    Avoti un zeltarīkstes : dzeja un atdzejojumi / Dagnija Dreika ; māksl. Valentīna Zeile. - Rīga : Sol Vita, 2008. - 239 lpp. : il.
        ISBN 978-9984-7596-3-0.
 

Dziļums, Alfreds.
    Raksti / Alfreds Dziļums ; māksl. Aldis Aleks. - Rīga : Daugava, 2008. - 135 lpp.
        26. sēj. Meži deg ; noveles un stāsts.
        ISBN 978-9984-410-28-9.
 

Eseksa, Kārena.
    Valdniece : [romāns] / Kārena Eseksa ; no angl. val. tulk. Gita Puriņa. - Rīga : Daugava, 2008. - 467 lpp. - Oriģ. nos.: Pharaon VOL. II.
        ISBN 978-9984-410-30-2.
 

Garsija Markess, Gabriels.
    Dzīvot, lai izstāstītu : romāns / Gabriels Garsija Markess ; no spāņu val. tulk. Guna Pigita. - Rīga : Atēna, 2008. - 535, [1] lpp. - (Atēnas bibliotēka ; XIII). - Oriģ. nos.: Vivir para contarla.
        ISBN 978-9984-343-23-5.
 

Gripando, Džeimss.
    Labirints : romāns / Džeimss Gripando ; no angļu val. tulk. Anna Frīdenberga. - Rīga : Kontinents, 2008. - 461, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Got the look / James Grippando, 2006.
        ISBN 978-9984-353-56-2.
 

Joma, Daiga.
    Dvēseles bezvējš / daiga Joma. - Rīga : Valters un Rapa, 2008. - 131 lpp. : il.
        ISBN 978-9984-8054-3-6.
 

Kaldupe, Skaidrīte.
    Ezeri atmostas rītausmā : romāns / Skaidrīte Kaldupe. - Rīga : Sol Vita, 2008. - 215 lpp.
        ISBN 978-9984-7596-5-4.
 

Ķempe, Mirdza.
    Savāda dvēsele : dzejas izlase / Mirdza Ķempe ; sast. Inta Čaklā. - Rīga : Tapals, 2008. - 143 lpp. : portr.
        ISBN 978-9984-7965-4-3.
 

Kortāsars, Hulio.
    Kāds, vārdā Lūkass : [romāns] / Hulio Kortāsars ; no spāņu val. tulk. Guntis Valujevs. - Rīga : Atēna, 2008. - 167, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Un tal Lucas.
        ISBN 978-9984-343-26-6.
 

Laukmane, Maija.
    Spoguļattēli / Maija Laukmane. - Rīga : Poligrāfijas infocentrs, 2008. - 112 lpp.
        ISBN 97899848091919.
 

Mārtuža, Eva.
    Pētera zvērests : vēsturisks romāns / Eva Mārtuža ; māksl. Gunārs Krollis. - Rīga : Daugava, [2008]. - 440 lpp. : il.
        ISBN 978-9984-410-27-2.
 

Meiere, Stefanija.
    Krēsla : romāns / Stefanija Meiere ; no angl. val. tulk. Ieva Elsberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. - 478, [1] lpp. : ģīm. - Oriģ. nos.: Twilight.
        ISBN 978-993-400-303-5.
 

Sārts, Jānis.
    Pagars : [romāns] / Jānis Sārts. - Rīga : Daugava, 2008. - 207 lpp.
        ISBN 978-9984-410-24-1.
 

Sēle, Laimdota.
    Per aspera : [dzeja] / Laimdota Sēle ; māksl. Ansis Sēlis-Sviriņš. - Ventspils : [b.i., 2008]. - 95 lpp. : il.
        ISBN 978-9984-395-90-6.
 

Steinbeks, Džons.
    Par pelēm un cilvēkiem / Dž. Steinbeks ; no angl. val. tulk. Dz. Sodums, R. Rīdzinieks. - Rīga : Mansards, 2008. - 112 lpp. - (Mansarda kolekcija). - Oriģ. nos.: Of mice and men.
        ISBN 978-9984-8121-6-8.
 

Tarvids, Gunvaldis.
    Man lūdzu vīziju bruņkreklotu / Gunvaldis Tarvids. - Rīga : Poligrāfijas infocentrs, 2008. - 95 lpp.
        ISBN 978-9984-8092-4-3.
  

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā 

 

Адамс, Поппи.
    Мотылек : [роман] / Поппи Адамс ; пер. с англ. Сергея Савченко. - Харьков : Книжный клуб “Клуб семейного досуга” ; Белгород, 2008. - 349 с. - (Европейский BEST). - Ориг. назв.: The behaviour of moths.
        ISBN
978-966-14-0134-0. - ISBN 978-5-9910059-3-7. 

Биггерс, Эрл Дерр.
    Китайский попугай : роман / Эрл Дерр Биггерс ; пер. с англ. В. Селивановой. - Москва : АСТ ; Екатеринбург : У-Фактория, 2008. - 351 с. - (Классический детектив).
        ISBN 978-5-9757036-8-2. - ISBN 978-5-9713927-2-9.
 

Бушков, Александр Александрович.
    Равнение на знамя : [роман] / А. Бушков. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2008. - 315 с. - (Читай, Россия!).
        ISBN 978-5-373-02309-2.
 

Гармаш-Роффе, Татьяна Владимировна.
    Ангел-телохранитель : [роман] / Татьяна Гармаш-Роффе. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 382 с. - (Angel детектив).
        ISBN 978-5-699-29136-6.
 

Глисон, Джанет.
    Гренадилловая шкатулка / Джанет Глисон ; пер. с англ. И.П. Новоселецкой. - Москва : РИПОЛ классик, 2008. - 510, [1] с. - (По-настоящему хорошая книга). - Ориг. назв.: The grendillo box.
        ISBN 978-5-386-00444-6.
 

Глисон, Джанет.
    Чаша Бланшара / Джанет Глисон ; пер. с англ. Т.П. Матц. - Москва : РИПОЛ классик, 2008. - 415 с. - (По-настоящему хорошая книга). - Ориг. назв.: The thief taker.
        ISBN 978-5-386-00921-2.
 

Громова, Полина.
    Сезон охоты в Сети / Полина Громова. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 347 с. - (Love safari).
        ISBN 978-5-699-30216-1.
 

Донцова, Дарья Аркадьевна.
    Горячая любовь снеговика : роман ; Советы от безумной оптимистки Дарьи Донцовой / Дарья Донцова. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 377 с. - (Иронический детектив) (Виола Тараканова. В мире преступных страстей).
        ISBN 978-5-699-31714-1.
 

Донцова, Дарья Аркадьевна.
    Метро до Африки : роман ; Фанера Милосская: главы из нового романа ; Советы от безумной оптимистки Дарьи Донцовой / Дарья Донцова. - Москва : ЭКСМО, 2007. - 378 с. - (Иронический детектив) (Любительница частного сыска Даша Васильева).
        ISBN 978-5-699-24939-8.
 

Кренц, Джейн Энн.
    Жаркие сны : [роман] / Джейн Энн Кренц ; пер. с англ. Т.А. Перцевой. - Москва : АСТ, 2008. - 318 с.
        ISBN 978-5-17-051090-0.
 

Макбейн, Эд.
    87-й полицейский участок : пер. с англ. / Э.Макбейн. - Москва : АСТ, 1992. - 448 с.
        ISBN 5-88196-007-6.
 

Маккалоу, Колин.
    Путь Моргана : роман / Колин Маккалоу ; пер. с англ. У.В. Сапциной. - Москва : АСТ, 2008. - 735 с.
        ISBN 978-5-17-051076-4.
 

Незнанский, Фридрих Евсеевич.
    Борт С-747 приходит по расписанию : [роман] / Фридрих Незнанский. - Москва : Астрель ; Олимп, 2008. - 252 с. - (Без права на неудачу).
        ISBN 978-5-17-053080-9.
 

Незнанский, Фридрих Евсеевич.
    По закону “Триады” : [роман] / Фридрих Незнанский. - Москва : АСТ ; Олимп, 2008. - 316 с. - (Возвращение Турецкого).
        ISBN 978-5-17-046395-4.
 

Полякова, Татьяна Викторовна.
    Испанская легенда : роман / Татьяна Полякова. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 347 с. - (Авантюрный детектив).
        ISBN 978-5-699-31672-4.
 

Сорокина, Светлана.
    Недетские истории / Светлана Сорокина. - Москва : АСТ ; Зебра Е, 2008. - 159 с.
        ISBN 978-5-17-055217-7.
 

Сухов, Евгений Евгеньевич.
    Разборки авторитетов / Евгений Сухов. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 428 с. - (Воровская зона).
        ISBN 978-5-699-30379-3.
 

Усков, Николай.
    Зимняя коллекция смерти / Николай Усков. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 350 с. - (Fashion-детектив).
        ISBN 978-5-699-31237-5.
 

Хмелевская, Иоанна.
    Закон постоянного невезения : роман / Иоанна Хмелевская ; пер. с польск. В. Шибаева. - Екатеринбург : У-Фактория, 2008. - 319 с. - (Иронический детектив).
        ISBN 978-5-9757034-9-1