Nozaru literatūra

 

Drabatiukas, Anatolijus.  

     Elektriķa rokasgrāmata / Anatolijus Drabatiukas, Mindaugas Lubys, Renata Miliūnė ; TOFT International tulkojums. - Viļņa : Super namai, 2021. - Viļņa : Standartų spaustuvė. - 400 lpp. : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 397. lpp. - Teksts latviešu valodā, tulkots no lietuviešu valodas.
        ISBN 9786098270037.

 

Dveka, Kerola.  

     Kāpēc cilvēki ir tik dažādi : kā attieksme pret savām spējām ietekmē cilvēka dzīvi / Kerola Dveka ; no angļu valodas tulkojusi Tamāra Liseka ; redaktore Māra Cielēna ; Māra Garjāņa vāka dizains. - [Rīga] : Lietusdārzs, 2021. - 266, [3] lpp. - Bibliogrāfija: 265.-[267.] lpp.
        ISBN 9789934576270.

 

Gērgiss, Šerīfs.  

     Kas ir laulība? : vīrieša un sievietes savienības aizstāvība / Šerīfs Gērgiss, Raians T. Andersons, Roberts P. Džordžs ; tulkotāji: Valters Zariņš un Krišjānis Lācis ; redaktore Agnese Irbe ; literārais konsultants Arturs Hansons ; vāka mākslinieks Arvils Feldmanis. - Liepāja : Kodoka, [2021]. , ©2021. - 174 lpp. ; 22 cm. - Bibliogrāfija piezīmēs: 147.-171. lpp. un rādītājs: 173.-174. lpp. - Tulkots no angļu valodas.
        ISBN 9789934233456.

 

Gulbe, Dana.  

     Sakārto māju, sakārto prātu / Dana Gulbe ; fotogrāfi: Mareks Gaidamovičs, Inga Zarecka ; korektore Ilze Antēna. - [Jūrmala] : Satura darbnīca TAPT, 2021. , ©2021. - 223, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti, fotogrāfijas ; 25 cm.
        ISBN 9789934898211.

 

Jermacāne, Ilze.  

     Strēlnieku dzīvība sarkanā : latviešu strēlnieki Otrajā pasaules karā / Ilze Jermacāne ; zinātniskais konsultants Kaspars Zellis ; māksliniece Iluta Koidu ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska ; literārā redaktore Elīna Kokareviča. - Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 397, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 333.-[353.] lpp., zemsvītras piezīmes un personu rādītājs: 355.-[398.] lpp. - Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934158445. . - Grāmatā izmantotas fotogrāfijas un zīmējumi no Latvijas Kara muzeja. . - "Sarkanās armijas 1. atsevišķā latviešu strēlnieku rezerves pulka karavīri pirms došanās uz 43. gvardes latviešu strēlnieku divīziju. Gorohovecas nometne, Gorkijas (mūsdienās Ņižņijnovgorodas) apgabals, 1943. gada 6. jūlijs. Foto - A. Strautmanis. Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs"--Uz vāka. . - Grāmatas pamātā ir 2014. gada 31. oktobrī Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē aizstāvētā doktora disertācija "Sarkanās armijas 201. (43. gvardes) latviešu strēlnieku divīzija: sociālpolitiskie procesi, 1941. gada augusts-1943. gada aprīlis".
        ISBN 9789934158438.

 

Krastiņš, Edmunds.  

     Krišjānis Valdemārs : dzīves hronika / Edmunds Krastiņš ; Krišjāņa Valdemāra portrets, 1878. gads: Jānis Staņislavs Roze. - Rīga : KL2020, 2021. - 480 lpp. : ilustrācijas, kartes, portreti, tabulas ; 24 cm. - Bibliogrāfija: 463.-471. lpp. un zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs: 472.-478. lpp.
        ISBN 9789934233173.

 

Straube, Gvido.  

     Labie zviedru laiki. Vai tiešām? / Gvido Straube, Māris Zanders ; radošais redaktors Māris Zanders ; literārā redaktore Inita Saulīte-Zandere ; māksliniece Anna Aizsilniece. - Rīga : Aminori, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 109, [2] lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes, portreti ; 19 cm. - (Latvijas vēstures mīti un versijas). - Bibliogrāfija: 109. lpp. un zemsvītras piezīmēs.
        ISBN 9789934897788.

 

Бомбина, Елена.  

     Другой Задорнов : воспоминания жены писателя / Елена Бомбина. - Москва : Вече, 2021. - 255 с. ; 21 см.
        ISBN 9785448425721.

 

Сандерсон, Кэтрин.  

     Громкое молчание хороших людей : буллинг, троллинг, харассмент и другие поводы остаться в стороне / Кэтрин Сандерсон ; перевод с английского Е. Фёдоровой. - Москва : Бомбора ; Эксмо, 2021. - 311, [1] с. : ил. ; 20 см. - Библиография: с. 281-309.
        ISBN 9785041154608.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Bargais, Rihards.  

     Nemodernās Slampes meitenes : [romāns] / Rihards Bargais. - Rīga : Aminori, 2021. - 445 lpp. ; 20 cm. - "Līdz 19 gadu vecumam lasīt nav ieteicams" - Vāka 4. lpp.
        ISBN 9789934897795.

 

Briedis, Leons.  

     Rondeles / Leons Briedis ; redaktors Māris Salējs ; atbildīgā redaktore Inguna Cepīte ; māksliniece Gita Treice. - Rīga : Pētergailis, [2020]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 66, [4] lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789984335094.

 

Hirvisāri, Laila.  

     Viņas Augstība Katrīna II : valdnieces slepenā dzīve : biogrāfisks romāns par Katrīnu Lielo / Laila Hirvisāri ; no somu valodas tulkojusi Lelde Rozīte. - Rīga : Latvijas mediji, 2021. - 477, [2] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934156113.

 

Ikstena, Nora.  

     Ūdens mirdzēšana : [romāns] / Nora Ikstena ; redaktore Dace Sparāne-Freimane ; ilustrāciju, teksta un vāka dizains: Katrīna Vasiļevska. - Rīga : Dienas grāmata, 2021. - Rīga : Dienas Grāmata, [2021]. , ©2021. - 157, [2] lpp., 8 nenumurētas lp. caurspīdīgas ielīmes : ilustrācijas ; 21 cm. - Tulkojumu un atdzejojumu fragmentu citējumi: Dzintars Sodums (Dž. Džoiss, Uliss), Austra Aumale (E.A. Po, Krauklis), Uldis Bērziņš (Bībele), Juris Birzvalks (Šekspīrs, sonets).
        ISBN 9789934595288.

 

Konstantīna, Liva.  

     Svešiniece spogulī / Liva Konstantīna ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule. - Rīga : Kontinents, [2021]. - 413, [1] lpp. ; 21 cm. - (International bestseller).
        ISBN 9789934250163.

 

Kuncs, Dīns.  

     Čukstu telpā / Dīns Kuncs ; no angļu valodas tulkojis Jāzeps Springovičs ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, [2021]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2021. - 542 lpp. ; 21 cm. - (#1 The New York Times bestseller).
        ISBN 9789934250095.

 

Menase, Roberts.  

     Lamančas Dons Žuans jeb baudas audzināšana / Roberts Menase ; no vācu valodas tulkojusi Aija Jakoviča. - Rīga : Jumava, [2021]. - 214, [1] lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789934204685.

 

Nesers, Hokans.  

     Rūsa kunga stāsts : romāns / Hokans Nesers ; no zviedru valodas tulkojusi Inga Grezmane ; redaktore Iveta Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 462, [1] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). (Izmeklē Gunnars Barbaroti ; [3]).
        ISBN 9789934091292.

 

Pelšs, Einārs.  

     Digi Dīgi : nepiepildīto ieceru kopotie raksti / Einārs Pelšs. - [Saldus] : Valters Dakša, 2020. - 499 lpp. : ilustrācijas, fotogrāfijas ; 21 cm. - Teksts latviešu, krievu un latgaliešu valodā. - Nosaukumu veido vārdu "digitālais dzejnieks" saīsinājums (digi) un latgaliešu vārds "dīgi" (diegi).
        ISBN 9789934894213.

 

Puriņa, Inga.  

     Negaiss ābelēs : romāns / Inga Puriņa ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2021. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2021. - 207, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 2021/4 (262).
        ISBN 9789934157912.

 

Rudzīte, Katrīna.  

     Ērti pārnēsājami spārni / Katrīna Rudzīte ; redaktore Anna Auziņa ; dizains: Annija Grosa. - Rīga : Neputns, [2020]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 77 lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934565878.

 

Seleckis, Vilis.  

     Nozagtais sapnis : politisks detektīvromāns divās grāmatās / Vilis Seleckis ; redaktore Zaiga Lasenberga. - [Rīga] : Klio ABC, [2021]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. - 368 lpp. ; 22 cm.
        Pirmā grāmata. Oligarhs un viņa sievietes.
        ISBN 9789934858932.

 

Vaita, Kārena.  

     Svešinieki no Montegjūstrītas : romāns / Kārena Vaita ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. - Rīga : Kontinents, 2021. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. - Rīga : Kontinents, [2021]. , ©2021. - 474 lpp. ; 21 cm. - (The New York Times Bestseller). (Tredstrītas sērija ; Trešā grāmata).
        ISBN 9789934250132.

 

Zeibots, Andris.  

     Lēngaitis / Andris Zeibots ; redaktores: Gundega Blumberga un Dace Sparāne-Freimane ; konsultanti: Ilze Jansone un Vents Zvaigzne ; mākslinieks Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, [2021]. , ©2021. - 537, [4] lpp. ; 22 cm. - Bibliogrāfija atsaucēs.
        ISBN 9789934595264.

 

Zīle, Baiba.  

     Piezīmes no Citurzemes / Baiba Zīle ; ilustrāciju autors Rupucinskis ; grāmatas un vāka dizaina autore Vita Lēnerte. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 198, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.
        ISBN 9789934093234.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Адлер-Ольсен, Юсси.  

     Охотники на фазанов : расследует отдел "Q" : роман / Юсси Адлер-Ольсен ; перевод с датского Инны Стребловой. - Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2021. - 475, [2] c. ; 21 см. - (Звезды мирового детектива). (Расследует отдел "Q" ; Книга 2). - На обложке: расследует отдел "Q".
        ISBN 9785389181113.

 

Графф, Карстэн.  

     Непобежденная / Карстэн Графф ; при участии Кати Мартыновой ; перевод с английского Т. Новиковой. - Москва : Эксмо, 2021. - 360, [1] с. ; 21 см.
        ISBN 9785041178550.

 

Дышев, Сергей.  

     Куплю чужое лицо : [роман] / Сергей Дышев. - Москва : Вече, 2021. - 350, [1] с. ; 21 см. - (Любимый детектив).
        ISBN 9785448424571.

 

Колочкова, Вера.  

     Это моя правда : роман / Вера Колочкова. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 316, [1] с. ; 20 см. - (Секреты женского счастья).
        ISBN 9785041208868.

 

Леонов, Николай.  

     Обвинение предъявлено Гурову / Николай Леонов, Алексей Макеев. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 412, [2] с. ; 21 см. - (Черная кошка).
        ISBN 9785041183868.

 

Маррс, Джон.  

     Добрая самаритянка / Джон Маррс ; перевод с английского М. Смирновой. - Москва : Эксмо, 2021. - 380, [1] с. - (Альфа-триллер).
        ISBN 9785041163099.

 

Метлицкая, Мария.  

     Три женщины в городском пейзаже / Мария Метлицкая. - Москва : Эксмо, 2021. - 348, [2] с.
        ISBN 9785041181130.

 

Райли, Люсинда.  

     Семь сестер : сестра жемчуга / Люсинда Райли ; перевод с английского Зинаиды Красневской. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 604, [2] с. ; 24 см. - Четвертая книга цикла Семи сестер.
        Книга 4.
        ISBN 9785041204884. . - ISBN 9785041177959.

 

Сокол, Лена.  

     Небо, полное звезд / Лена Сокол. - Москва : Эксмо, 2021. , ©2021. - 349, [1] с. ; 20 см.
        ISBN 9785041206925.

 


Līdzīgi raksti

 

 

Nozaru literatūra


Beks, Klauss.  

     Mediju un komunikācijas zinātne : latviešu izdevums profesora, Dr. phil. Aināra Dimanta tulkojumā un zinātniskajā redakcijā ar līdzautora papildinājumiem / Klauss Beks ; no vācu valodas tulkojis Ainārs Dimants ; recenzenti: Ilva Skulte, Dite Liepa. - Rīga : Biznesa augstskola "Turība", 2021. - 384 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - (Sabiedrisko attiecību bibliotēka ; Nr. 10).
        ISBN 9789934543296.Dalailama.  

     Aicinājums uz pārmaiņām : aicinājums pasaules jaunatnei, ko privātas sarunas laikā ar Viņa Svētību pierakstījusi Sofija Strila-Revere / Dalailama un Sofija Strila-Revere ; no angļu valodas tulkojusi Margarita Putniņa. - Rīga : [izdevējs nav zināms], 2021. - 72 lpp. ; 21 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.
        ISBN 9789934894510.Dempsija, Eimija.  

     Galamērķa māksla / Eimija Dempsija ; literārā konsultane Aiga Dzalbe ; tulkojums latviešu valodā: Renāte Punka. - [Rīga] : Jāņa Rozes apgāds, [2021]. - Ķīna. , ©2021. - 176 lpp. : ilustrācijas, karte ; 22 cm. - (Mākslas pamati). - Personu rādītājs: 172.-174. lpp.
        ISBN 9789984238296.Grāmatnieks, Ēvalds.  

     Ziemeļu kapteiņa stāsti vai no Arktikas līdz Jamaikai : autobiogrāfisks stāsts / Ēvalds Grāmatnieks ; redaktore Ilze Pauliņa. - Rīga : Rīdzene-1, 2021. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2021. - 383 lpp. : ilustrācijas, fotogrāfijas, faksimili ; 25 cm.
        ISBN 9789984553504. . - ISBN 9789984553507.Graudiņš, Ivars.  

     Garīgo tiltu būvnieks Ivars Graudiņš / Ivars Graudiņš ; Arņa Šablovska sakārtojumā ; literārā redaktore Aija Balode ; māksliniece Laura Feldberga. - Rīga : KALA Raksti, 2021. - 196, [3] lpp. : fotogrāfijas ; 20 cm.
        ISBN 9789984871905.Holiss, Džeimss.  

     Viduspāreja : no posta līdz piepildījumam pusmūžā / Džeimss Holiss ; no angļu valodas tulkojusi Laura Dreiže ; redaktore Elīna Vanaga ; vāka dizaina autore Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - 160 lpp. ; 23 cm. - Uz vāka: Integrālās izglītības institūts.
        ISBN 9789934089466.Lamonika, Dženifera.  

     Sejas morfoloģija : māksla un māka cilvēka sejā izlasīt visu / Dženifera Lamonika ; no angļu valodas tulkojusi Velga Vīgante ; redaktore Māra Vilde ; Māra Garjāņa vāka dizains. - [Rīga] : Lietusdārzs, 2021. - 198, [1] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm.
        ISBN 9789934576263.Martela, Franks.  

     Brīnišķīga dzīve : jēgpilnas eksistences meklējumos / Franks Martela ; no angļu valodas tulkojusi Gunta Pāvola ; redaktores: Ita Ankoriņa, Diāna Romanoviča. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2021. - 198, [2] lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. - Bibliogrāfija: [179.]-198. lpp.
        ISBN 9789934092312.Meņs, Aleksandrs.  

     Cilvēka dēls / Virspriesteris Aleksandrs Meņs ; no krievu valodas tulkojis Zigurds Skābardis ; literārā redaktore Astra Feldmane ; redaktors Arnis Kudiņš ; ievadvārdu autore Natālija Boļšakova-Minčenko ; māksliniece Laura Feldberga ; teoloģiskais konsultants V. E. bīskaps Andris Kravalis. - Rīga : KALA Raksti, 2021. , ©2021. - 307, [3] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 25 cm. - (Mieram tuvu grāmata). - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Vāka noformējumam izmantota krievu gleznotāja Vasīlija Poļenova (1844-1927) glezna "Lūgšana uz kalna" no cikla "Kristus dzīve".
        ISBN 9789984871899.Nīče, Frīdrihs.  

     Par vēstures derīgumu un kaitīgumu dzīvei / Frīdrihs Nīče ; no vācu valodas tulkojis Igors Šuvajevs ; literārais redaktors un korektors Arturs Hansons ; māksliniece Anna Aizsilniece. - Rīga : Neputns, 2021. - 141 lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934601088.Rada, Natalī.  

     Pašportreti / Natalī Rada ; literārā konsultane Dace Lāže ; tulkojums latviešu valodā: Renāte Punka. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2021. - Ķīna : Toppan Leefung Printing. , ©2021. - 175 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 22 cm. - (Mākslas pamati). - Ietver bibliogrāfiju. - Personu rādītājs: 173.-174. lpp.
        ISBN 9789984238302.Ražuks, Romualds.  

     Latvijas Tautas fronte barikādēs / Romualds Ražuks ; literārā redaktore Ieva Kalniņa ; recenzenti: Dr. hist. Jānis Ķeruss, Dr. habil. sc. Kārlis Krēsliņš ; konsultanti: Renārs Zaļais, Inguna Ebela, Jeremejs Reinis Druvietis. - Rīga : 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrība, 2021. - [Rīga] : ADverts. , ©2021. - 383 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 24 cm. - Bibliogrāfija: 362.-368. lpp. un zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs: 369.-383. lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. - Ziņas par autoru: 7.-8. lpp.
        ISBN 9789984956862.Граматниекс, Эвалд.  

     Рассказы северного капитана, или Oт Арктики до Ямайки : автобиографическая повесть / Эвалд Граматниекс ; ответственный редактор Владимир Новиков ; редактор Ольга Новикова. - Рига : Rīdzene-1, 2020. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2020. - 383 с. : иллюстрации, фотографии ; 25 см.
        ISBN 9789984553481. . - ISBN 9789984553485(atcelts).Жаринов, Николай.  

     Тайная жизнь шедевров : реальные истории картин и их создателей / Николай Жаринов. - Москва : Эксмо ; Бомбора, 2021. , ©2021. - 301, [1] с. : иллюстрации ; 20 см.
        ISBN 9785041188825.Нагоски, Эмили.  

     Выгорание : новый подход к избавлению от стресса / Эмили Нагоски, Амелия Нагоски ; перевод с английского Антонины Лаировой. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2020. - 293, [2] с. ; 24 см.
        ISBN 9785001464259.Перепеченко, Анна.  

     Воспоминания. : страницы истории семьи / Анна Перепеченко, Галина Перепеченко, Владимир Перепеченко. - Вологда : Киселев А. В., 2020. - 123 с. : иллюстрации, портреты, фотографии ; 25 см.Daiļliteratūra latviešu valodā


Edvardsons, Matiass.  

     Labie kaimiņi : psiholoģiskās spriedzes romāns / Matiass Edvardsons ; no zviedru valodas tulkojusi Dace Andžāne ; atbildīgā redaktore Zane Eniņa ; literārā redaktore Renāte Kārkliņa ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Latvijas Mediji, 2021. - 412, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934156465.Ezera, Regīna.  

     Pūķa ola ; Cilvēkam vajag suni ; Kaut kas līdzīgs mēnesgaismai / Regīna Ezera ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna ; ievads: Ligita Ādamsone. - Rīga : Jumava, [2020]. , ©2020. - 174, [2] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934202469.Janovskis, Gunars.  

     Ines : romāns / Gunars Janovskis ; Ivara Vimbas vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna. - Rīga : Jumava, 2021. , ©2021. - 367, [1] lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789934204630.Kristi, Agata.  

     Nāve uz Nīlas : romāns / Agata Kristi ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga ; redaktore Egija Smaļķe. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 316, [1] lpp. ; 23 cm. - "Izmeklē Erkils Puaro"--Uz vāka.
        ISBN 9789934091469.Kunanbajevs, Abajs.  

     Ērgļa acis : dzeja / Abajs Kunanbajevs ; sakārtojusi Ārija Elksne ; māksliniece Lija Būmane ; redaktors Aleksandrs Vidjakins ; literārā redaktore D. Kameņeva. - Rīga : Media Pro 1, 2020. - [Rīga] : Skaistāk Print House. - 79 lpp., 4 nenumurētas lp. ielīmes : ilustrācijas ; 17 cm.
        ISBN 9789934897405.Kurzemnieks, Kārlis.  

     Alkatības grēks : latviešu krimināldetektīvs / Kārlis Kurzemnieks ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna ; literārā redaktore Brigita Šoriņa. - Rīga : Jumava, 2021. - 254, [2] lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789934204678.Lībiete, Māra.  

     Lirika uz dzīves malas / Māra Lībiete ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; Margaritas Stokas vāka grafiskais noformējums. - Rīgā : Jumava, 2021. - 118, [1] lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934204562.Lukaševičs, Valentins.  

     Pādi navā svāti / Valentins Lukaševičs ; redaktore Ilze Sperga. - [Rīga] : Cymuss, 2020. , ©2020. - 113 lpp. ; 17 cm. - Teksts latgaliešu rakstu valodā.
        ISBN 9789934847028.Matvejeva, Anna.  

     Djatlova pāreja : deviņu tūristu nāves noslēpums : romāns / Anna Matvejeva ; no krievu valodas tulkojusi Maija Kudapa ; literārā redaktore Elīna Kokareviča. - Rīga : Latvijas Mediji, 2021. - 271, [16] lpp. : ilustrācijas, fotogrāfijas ; 21 cm.
        ISBN 9789934156397.Nuts, Zane.  

     Kaut kāds finglieris : patiess stāsts par augšanu mīlestībā / Zane Nuts ; literārā redaktore un korektore Inta Lepere. - [Priekuļu novads] : [Zane Riekstiņa], 2021. - 224 lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789934893575.Pavlovska, Valentīna.  

     Tēva meita : stāsts / Valentīna Pavlovska ; sastādītāja Agnese Piļāne ; korektore Iveta Reinsone. - Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2021. - 246 lpp. ; 21 cm. - Stāsts ir balstīts uz patiesiem notikumiem.
        ISBN 9789934600289.Petersons, Pērs.  

     Vīrieši manā situācijā : romāns / Pērs Petersons ; no norvēģu valodas tulkojusi Dace Deniņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - 285 lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789934093449.Saulietis, Augusts.  

     Baltos ceļos : dzejas izlase / Augusts Saulietis ; sakārtotāja un redaktore Sanita Dāboliņa ; zinātniskā redaktore Dace Zvirgzdiņa ; māksliniece Ērika Dogana ; Ausmas Cimdiņas ievads. - Cesvaines novads : Cesvaines kultūras veicināšanas biedrība, 2020. - [Rīga] : Andimar-J. , ©2020. - 206, [1] lpp., 25 nenumurētas lp. ielīmes : faksimili, ilustrācijas, notis, portreti ; 22 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.
        Augusts Saulietis - sava ceļa gājējs latviešu lirikā / Sanita Dāboliņa. Literārā jūgendstila iezīmes Augusta Saulieša daiļradē / Sandra Ratniece.
        ISBN 9789934872235.Sēks, Makss.  

     Vajātājs / Makss Sēks ; no somu valodas tulkojusi Ingrīda Peldekse ; Emīla Garjāņa vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Elīna Kokareviča. - Rīga : Latvijas Mediji, 2021. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. - 493, [2] lpp. ; 21 cm. - (Latvijas Mediji. Detektīvs). - New York Times Bestsellers.
        ISBN 9789934158582.Slišāne, Annele.  

     tuoraga stuosti / Annele Slišāne, teksts, grafika ; redaktore Ilze Sperga. - [Šķilbēni, Viļakas novads] : anneles zeme, 2021. - Rēzekne : Latgales Druka. - 77, [3] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - Teksts latgaliešu rakstu valodā.
        ISBN 9789934233005.Svonsons, Pīters.  

     Katrs lauztais zvērests : [romāns] / Pīters Svonsons ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; redaktore Solvita Velde ; Artūra Zariņa vāka dizains. - Rīga : Kontinents, 2021. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2021. - 380 lpp. ; 21 cm. - (The Sunday Times Bestsellers). - Uz vāka: Viena pēdējā lidošana, viens nāvējošs noslēpums.
        ISBN 9789934250125.Šēnhofs, Guntis.  

     Dzīve kā kārtis : laikmetu griežos / Guntis Šēnhofs, Elīna Čujanova ; Elīnas Čujanovas ievads. - Rīga : Antava, 2020. - 363, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.
        ISBN 9789934898709.Daiļliteratūra krievu valodā


Арбузова, Елена.  

     Ранее не опубликованное, фотографии, воспоминания / Елена Арбузова ; редактор издания, автор вступительной статьи Александр Якимов. - Лудза : [izdevējs nav zināms], 2021. - 147 с. : фотографии ; 22 см.
        ISBN 9789934898402.Барбери, Мюриэль.  

     Только роза : роман / Мюриэль Барбери ; перевод с французского Риммы Генкиной. - Санкт-Петербург : Азбука, 2021. - 250, [3] с. : иллюстрации ; 21 см. - (Азбука бестселлер).
        ISBN 9785389186057.

 

Бочарова, Татьяна.  

     Черное облако души : роман / Татьяна Бочарова. - Москва : Эксмо, 2021. - 316, [2] с. ; 21 см. - (Детектив сильных страстей. Романы Т. Бочаровой).
        ISBN 9785041187088.Гармаш-Роффе, Татьяна.  

     Разрыв небесного шаблона : роман / Татьяна Гармаш-Роффе. - Москва : Эксмо, 2021. - 317, [1] с. ; 21 см. - (Искусство детектива. Романы Т. Гармаш-Роффе).
        ISBN 9785041193522.Грин, Ирина.  

     Зыбучие пески судьбы : детективный роман / Ирина Грин. - Москва : Эксмо, 2021. - 349, [1] с. ; 21 см. - (Переплетение чувств).
        ISBN 9785041183974.Малышева, Анна.  

     Любовь холоднее смерти : [роман] / Анна Малышева. - Москва : АСТ, 2021. - 478, [1] с. ; 21 см. - (Арт-детектив). (Задержи дыхание. Проза Анны Малышевой).
        ISBN 9785171349264.Радзинский, Эдвард.  

     Иван Грозный : Кровь и призраки Cмуты / Эдвард Радзинский. - Москва : АСТ, 2021. - 312, [2] с. ; 22 см. - (Эдвард Радзинский. Лучшее).
        ISBN 9785171195564.Репина, Наталия.  

     Пролог : роман / Наталия Репина. - Москва : Эксмо, 2021. - 285, [1] с. ; 20 см. - (Funky books). - Лауреат читательской премии журнала "Урал".
        ISBN 9785041137434.Робертс, Грегори Дэвид.  

     Духовный путь / Грегори Дэвид Робертс ; перевод с английского А. Глебовской. - Санкт-Петербург : Азбука, 2021. - 269, [1] с. ; 19 см. - (The Big book).
        ISBN 9785389190672.Солнцева, Наталья.  

     Иллюзион для скептика / Наталья Солнцева. - Москва : АСТ ; Жанровая литература, 2021. - 350, [1] с. ; 21 см. - (Мистический детектив).
        ISBN 9785171340551.Фрейтаг, Аннэ.  

     Счастье рядом / Аннэ Фрейтаг ; перевод с немецкого М. Бабиковой. - Москва : Эксмо ; Freedom, 2021. - 448 с. ; 20 см. - (Freedom. Трогательные романы Аннэ Фрейтаг).
        ISBN 9785041191610.

 

Līdzīgi raksti

 

 

Nozaru literatūraBikova, Anna.  

     "Ideālas mammas" mierīgas dzīves noslēpumi / Anna Bikova ; no krievu valodas tulkojusi Ruta Darbiņa ; Lilijas Rimicānes mākslinieciskais noformējums ; zīmējumi uz vāka Alexandra Dikaia. - Rīga : Avots, [2020]. - 266, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.
        ISBN 9789934590221.Forands, Ilgvars.  

     Latvijas sporta apskats / Ilgvars Forands ; literārā redaktore Inta Ceļdoma. - Rīga : Latvijas Izglītības fonds, 2020. - 598, [2] lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 595.-597. lpp.
        ISBN 9789934841354.Izaugt veselam digitālā pasaulē : bērnu un pusaudžu vecākiem, pedagogiem un audzinātājiem / no angļu valodas tulkojusi Dzintra Īrisa Porītere ; priekšvārds: Zanda Rubene ; redaktori: Ričards Brintons, Mihaēla Gloklere. - [Rīga] : Alis, 2020. , ©2020. - 157 lpp. : diagrammas, ilustrācijas ; 24 cm. - Bibliogrāfija: [142.-150.] lpp. - Tulkots no: Growing up Healthy in a World of Digital Media: a guide for parents and caregivers of children and adolescents.
        ISBN 9789934504440.Ķeviņš, Aldis.  

     Ar uzticēšanos / Aldis Ķeviņš ; pierakstījusi, rediģējusi Ilze Ķeviņa ; vāku zīmēja Liene Batare ; par izdevumu atbild Veronika Lāce. - Rīga : Sol Vita, [2021]. - 247 lpp. ; 21 cm.
        1. daļa. Svētība.
        ISBN 9789984894973.Latgales pavārgrāmata : Latgales reģiona un Krāslavas novada tradicionālās receptes / fotogrāfiju autore Inga Pudnika ; Latgales kulinārā mantojuma centrs. - [Krāslava] : [Krāslavas novada Dome] ; [Latgales kulinārā mantojuma centrs], 2020. - [Rēzekne] : Latgales druka. - 100 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm.Nini, Inin.  

     Brīnumskaistā : sievietes iniciācijas ceļš ar Inin Nini / Inin Nini ; redaktore Jana Boikova ; grāmatas dizaina autore Justīne Vilkauša. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 342, [8] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - Bibliogrāfija: [349.] lpp.
        ISBN 9789934092114.Priesteris un moceklis Vladislavs Litaunieks - Kristus kviešu grauds / teoloģiskais konsultants un priekšvārda autors priesteris Andris Marija Jerumanis ; literārā redaktore Aija Balode ; māksliniece Laura Feldberga. - Atkārtots izdevums. - Rīga : KALA Raksti, 2020. , ©2020. - 65, [14] lpp. : ilustrācijas, notis, portreti ; 19 cm.
        Ieskats V. Litaunieka biogrāfijā / Zaiga Melkerte.
        ISBN 9789984871844.Vasiļjevs, Aleksandrs.  

     Saskaņā ar sevi, ar saviem tuvākajiem un ar Latviju : politiķa Jāņa Urbanoviča kredo / Aleksandrs Vasiļjevs ; no krievu valodas tulkojis Andris Dzenis. - [Izdošanas vieta nav zināma] : Saskaņa, 2020. - 471 lpp. lpp. : fotogrāfijas ; 22 cm.
        ISBN 9789934887925.Жегалин, Максим.  

     Искусство под градусом : полный анализ роли алкоголя в искусстве : 40 историй от Ван Гога до Ерофеева / Максим Жегалин. - Москва : Эксмо ; Бомбора, 2019. , ©2019. - 301, [1] с. : иллюстрации ; 22 см.
        ISBN 9785041010058.Лебедева, Диляра.  

     Загадочная щитовидка : что скрывает эта железа / Диляра Лебедева. - Москва : АСТ, 2021. - 286, [1] с. : ил. ; 22 см. - (#доказательно о медицине). (Доказательно о медицине).
        ISBN 9785171230753.Титова, Наталья.  

     Человекология : как понимать людей с первого взгляда / Наталья Титова. - Москва : Эксмо ; Бомбора, 2021. - 342, [4] с. : ил., табл. ; 21 см. - (Психология. Плюс 1 победа). - Библиография в конце книги. - На обложке: Бестселлер по психологии общения.
        ISBN 9785041187071.
Daiļliteratūra latviešu valodāBaha, Tabea.  

     Atgriešanās Kamēliju salā : romāns / Tabea Baha ; no vācu valodas tulkojušas Inese Miesniece un Ilona Burka ; redaktore Anita Poļakovska ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - 334, [2] lpp. ; 22 cm. - Uz vāka: Romāns par mīlestību, ģimeni un samierināšanos ar pagātni.
        ISBN 9789934090851.

 

Bodlērs, Šarls.  

     Mākslīgās paradīzes / Šarls Bodlērs ; no franču valodas tulkojusi Gita Grīnberga ; redaktors Dens Dimiņš ; māksliniece Anna Aizsilniece ; ilustrācijas: Gints Rudzītis. - Rīga : Neputns, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 197, [2] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - Uz pirmā vāka: Šarls Bodlērs 1860. gadā. Fotogrāfs Felikss Nadārs (Félix Nadar).
        ISBN 9789934601057.

 

Debesīm palūdzu mīlestību : dzejas izlase no Adventes līdz Jaunajam gadam / redaktore un sastādītāja Agnese Piļāne. - Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2020. - [Rīga] : Dardedze hologrāfija. - 192, [8] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - Autori: Daiga Akmentiņa, Dace Ābeltiņa, Helga Beks, Aija Celma, Lotārs Dubkēvičs, Elīna Kubuliņa-Vilne, Inese Lepše, Andris Marts, Astrīda Puķe, Elita Ieva Puķe, Mora Saule, Inta Špillere, Arvīds Točs, Aigars Zirnītis.
        ISBN 9789934600098.

 

Deigelis, Dainis.  

     Pilsēta : mirstošas saules ēnā : dzeja / Dainis Deigelis ; literārā redaktore Inga Gaile ; māksliniece Elizabete Laura Punka. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2020]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 87, [8] lpp. : ilustrācijas ; 19 cm.
        ISBN 9789984238425.

 

Džeferisa, Dina.  

     Pazudusī māsa : romāns / Dina Džeferisa ; no angļu valodas tulkojusi Alda Vāczemniece ; Ilzes Isakas vāka dizains ; redaktore Elga Rusmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - 350, [2] lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934091117.

 

Einfelds, Jānis.  

     Svētlaimīgo zeme / Jānis Einfelds ; redaktore Dace Sparāne-Freimane ; mākslinieks Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2021. - 157, [1] lpp. ; 21 cm. - Grāmatas pirmā vāka noformējumā izmantota Pītera Brēgeļa Vecākā glezna "Aklie", 1568.
        ISBN 9789934595257.

 

Endrūsa, Aleksandra.  

     Viltvārde : psiholoģiskais trilleris / Aleksandra Endrūsa ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2021. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2021. - 409 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934250033. . - ISBN 9789934350033.

 

Hantere, Kara.  

     Tumsā : romāns / Kara Hantere ; no angļu valodas tulkojusi Silvija Brice ; tulkotājas redakcijā ; Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 364, [1] lpp. ; 23 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). (Izmeklē inspektors Ādams Folijs ; 2.). - Sērijā par inspektoru Ādamu Foliju iznākuši: "Kāds no savējiem" un "Tumsā".
        ISBN 9789934087325.

 

Hilderbrenda, Elīna.  

     Divdesmit astoņas vasaras : [romāns] / Elīna Hilderbrenda ; no angļu valodas tulkojusi Biruta Vaivode ; redaktore Liene Akmens ; Artūra Zariņa vāka dizains. - Rīga : Kontinents, 2021. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2021. - 511 lpp. ; 21 cm. - (The New York Times Bestseller). - Uz vāka: Viņu romāns ir ildzis vairākas desmitgades, bet šī vasara mainīs pilnīgi visu.
        ISBN 9789934250101.

 

Jakubovska, Māra.  

     Bračka : [stāsts] / Māra Jakubovska. - Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2020. - 108 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934600159.

 

Kalnozols, Andris.  

     Kalendārs mani sauc : romāns / Andris Kalnozols ; redaktors Henriks Eliass Zēgners ; dizainers Tom Mrazauskas. - [Rīga] : Orbīta, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 322, [5] lpp. ; 19 cm. - (Orbītas bibliotēka).
        ISBN 9789934591075.

 

Kivirehks, Andruss.  

     Zilais, ragainais dzīvnieks : romāns / Andruss Kivirehks ; no igauņu valodas tulkojusi Maima Grīnberga ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Sigita Kušnere ; Induļa Martinsona vāka un iekšlapu mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2020. - 311 lpp., 16 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas ; 21 cm. - Ielīmēs: Oskara Kallisa darbu reprodukcijas.
        ISBN 9789934158827.

 

Knaidla, Laura.  

     Nepazaudē mani : romāns / Laura Knaidla ; tulkojums latviešu valodā: Sinda Krastiņa ; atbildīgā redaktore Zane Eniņa ; literārā redaktore Ilze Brēmere ; Aijas Andžānes vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Latvijas Mediji, 2021. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2021. - 358, [1] lpp. ; 22 cm. - Tulkots no vācu valodas. - Šis romāns ir turpinājums grāmatai "Nepieskaries man".
        ISBN 9789934158964.

 

Korīta, Maikls.  

     Vienmēr tepat blakus / Maikls Korīta ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka dizains Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2021. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. - 473, [1] lpp. ; 21 cm. - (The New York Times bestseller).
        ISBN 9789934250002.

 

Kvans, Kevins.  

     Bagāto ļaužu problēmas : romāns / Kevins Kvans ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga ; redaktore Egija Smaļķe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 494, [1] lpp. : ģenealoģiskā tabula ; 23 cm. - Uz vāka: Starptautisks bestsellers.
        ISBN 9789934092947.

 

Mikele, Aija.  

     Zirneklis : izmeklē Maksis Mežals / Aija Mikele ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 255, [1] lpp. ; 21 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). (Izmeklē Maksis Mežals ; 3. grāmata).
        ISBN 9789934089541.

 

Niedra, Andrievs.  

     Mana bērnība un mani puikas gadi / Andrievs Niedra ; Lindas Zulmanes priekšvārds ; mākslinieks Aigars Ozoliņš. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2021. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 301, [2] lpp.
        ISBN 9789984238449.

 

Onodibio, Kristofs.  

     Birmiete / Kristofs Onodibio ; no franču valodas tulkojusi Vineta Berga ; vāka dizaina autors Arnis Kilbloks ; redaktore Diāna Romanoviča. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 351, [1] lpp. ; 22 cm. - Nosaukums attēlots ar mazo sākumburtu.
        ISBN 9789934091759.

 

Poikāne, Sarmīte.  

     Mīlestība pumpurā un ķiršu krāsas krekls / Sarmīte Poikāne ; redaktore un korektore Iveta Reinsone ; sastādītāja Agnese Piļāne ; Elizabetes Pētersones ilustrācijas ; Agneses Piļānes un Keitlinas Poikānes vāka noformējums. - Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2021. - 338 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.
        ISBN 9789934600302.

 

Sigurdardotira, Irsa.  

     Caurums / Irsa Sigurdardotira ; no islandiešu valodas tulkojusi Inga Bērziņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - 350 lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs).
        ISBN 9789934089299.

 

Steiga, Miermīlis.  

     Stāsti / Miermīlis Steiga ; Ilutas Koidu vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava, 2021. - 222, [1] lpp. ; 20 cm.
        Saturs: Ļeļa ; Pēdējais vakars ; Noziedznieks ; Nolemtība ; Skaudība ; Godīgi nopelnīta nauda ; Parādnieks ; Zaglis ; Mīļā ; "Tu mirsi, daiļā māsiņa!" ; Labākais draugs ; Ar labu nakti, draugs! ; Izglābtā reputācija ; Bizness kā jau bizness ; Sveicināts, esmu tavs tēvocis! ; Šarlotes tantes nauda ; Apkalpojam dāmas ; Konkurss ; Ādams un Ieva Vācijā ; Ceturtais baseins ; Mīlestība no ceturtā skatiena ; Īsts vīrietis ; Lords ; Pieklājība ; Personiskais viedoklis ; Kontrastējošais elements ; Velns parāvis - Jaunais gads! ; Ziemassvētku dāvana ; Kā zvīņas no acīm ; Ir bijis gadījums ; Nekad, nekur un neko ; Vai es neteicu ; Kā sesku padarīja rāmu ; Neapzinīga pilsoņa atmiņas ; Pie jūras.
        ISBN 9789934204616.

 

Šadre, Daina.  

     Pagātnes atvari : romāns / Daina Šadre ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2021. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2021. - 223, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 2021/3 (261). - Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934155628. . - Uz vāka: Dzīve rēķinu piestāda vienmēr.
        ISBN 9789934154966.

 

Švāba, V. E.  

     Ļaunestība / V. E. Švāba ; no angļu valodas tulkojis Uldis Šēns ; redaktore Ilze Jansone. - Rīga : Prometejs, [2020]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 343 lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934553424.

 

Ūdre, Sandra.  

     Tīsys syla bolsi : [stuosti] / Sandra Ūdre ; redaktore Ilze Sperga ; grāmatas dizainers Māris Justs. - [Daugavpils] : LgSC, 2020. - 149 lpp. : ilustrācijas ; 18 cm.
        ISBN 9789934829192.

 

Vestovera, Tara.  

     Izglītotā : patiess stāsts par izglītību kā atslēgu uz pasauli / Tara Vestovera ; no angļu valodas tulkojusi Silvija Brice ; tulkotājas redakcijā. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2020. - 382, [1] lpp. ; 23 cm.
        ISBN 9789934089947.

 

Žuravska, Dzintra.  

     Uz gaismas sliekšņa : dzeja / Dzintra Žuravska ; par izdevumu atbild Veronika Lāce. - Rīga : Sol Vita, [2020]. - 143, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Grāmatas vāka noformējumā izmantota Andra Vētras fotogrāfija.
        ISBN 9789984894942.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Александрова, Наталья.  

     Часы академика Сикорского : роман / Наталья Александрова. - Москва : АСТ, 2021. - 318, [1] с. ; 21 см. - (Роковой артефакт).

        ISBN 9785171220112.

 

Атаманенко, Игорь.  

     "Пророк" : КГБ изнутри глазами профессионала / Игорь Атаманенко. - Москва : Вече, 2019. - 443, [4] с. ; 21 см. - (Миссия выполнима).

        ISBN 9785448413445.

 

Володарская, Ольга.  

     Обет без молчания : [роман] / Ольга Володарская. - Москва : Эксмо, 2021. - 317 с. ; 21 cm. - (Никаких запретных тем!).

        ISBN 9785041185640.

 

Донцова, Дарья.  

     Мокрое дело водяного : [роман] / Дарья Донцова. - Москва : Эксмо, 2021. - 316 с. ; 21 см. - (Иронический детектив.). (Любительница частного сыска Даша Васильева).

        ISBN 9785041163082.

 

Ильин, Андрей.  

     Гуд бай, дядя Сэм! : [роман] / Андрей Ильин. - Москва : АСТ ; Жанровая литература, 2021. - 317, [2] с. ; 21 cm. - (Обет молчания).

        ISBN 9785171329501.

 

Князева, Анна.  

     Тени Старого Арбата : роман / Анна Князева. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 320 с. ; 20 см. - (Таинственный детектив Анны Князевой).

        ISBN 9785041181000.

 

Маккалоу, Колин.  

     Порочная страсть : роман / Колин Маккалоу ; перевод с английского В. Агаянц. - Москва : АСТ, 2021. - 352 с. : ил. ; 21 см. - (Золотая коллекция).

        ISBN 9785171143237.

 

Малышева, Анна.  

     Кто-то должен умереть : роман / Анна Малышева. - Москва : АСТ, 2020. - 416 с. ; 21 см. - (Задержи дыхание. Проза Анны Малышевой). (Детектив).

        ISBN 9785171340766.

 

Миллер, Т. Кристиан.  

     Невероятное : история преступления, в которое никто не поверил / Т. Кристиан Миллер, Кен Армстронг ; перевод с английского О. Перфильева. - Москва : Эксмо ; Бомбора, 2020. - 350 с. ; 22 см. - (Обладатели Пулитцеровской премии).

        ISBN 9785041009809.

 

Митчелл, Дэвид.  

     Костяные часы : [роман] / Дэвид Митчелл ; перевод с английского А. Питчер. - Москва : Иностранка, 2020. - 768 с. ; 22 см. - (Большой роман). - Букеровская премия.

        ISBN 9785389162778.

 

Набокова, Юлия.  

     Свадьба моей мечты : [роман] / Юлия Набокова. - Москва : Т8 RUGRAM, 2020. - 313, [2] с. ; 22 см.

        ISBN 9785517037282.

 

Островская, Екатерина.  

     Передай привет небесам : [роман] / Екатерина Островская. - Москва : Эксмо, 2021. - 315, [3] с. - (Татьяна Устинова рекомендует).

        ISBN 9785041181635.

 

Петерсон, Марта.  

     Вдова-шпионка : как работа в ЦРУ привела меня из джунглей Лаоса в московскую тюрьму / Марта Петерсон ; перевод с английского Евгении Фоменко. - Москва : АСТ ; Corpus, 2021. - 268, [1] с. ; 22 см. - (Разведкорпус).

        ISBN 9785171112141.

 

Полякова, Татьяна.  

     Две половинки Тайны : роман / Татьяна Полякова. - Москва : Эксмо, 2020. - 317, [2] с. ; 21 см. - (Авантюрный детектив). (По имени Тайна).

        ISBN 9785041153748.

 

Тамоников, Александр.  

     Тайна пленного генерала / Александр Тамоников. - Москва : Эксмо, 2021. - 316, [2] с. ; 21 cm. - (Фронтовая разведка 41-го. Боевая проза Тамоникова).

        ISBN 9785041168117.

 

Тополь, Эдуард.  

     Явление Пророка : повесть временных лет / Эдуард Тополь. - Москва : АСТ, 2021. - 318, [1] с. ; 21 см. - (Бестселлеры Эдуарда Тополя).

        ISBN 9785171341091.

 

Топоров, Виктор.  

     Двойное дно : мемуары / Виктор Топоров. - Москва : Городец-Флюид, 2020. - 457, [2] с. ; 22 см. - (Книжная полка Вадима Левенталя). - Содержит нецензурную брань.

        ISBN 9785907220096.


 

Līdzīgi raksti

  

Nozaru literatūraBubnovskis, Sergejs.  

     Veseli asinsvadi jeb kāpēc cilvēkam ir muskuļi ; Galvassāpes jeb kāpēc cilvēkam ir pleci : atveseļošanās pēc doktora Bubnovska metodes / Sergejs Bubnovskis ; no krievu valodas tulkojušas Iveta Boge un Ieva Rudzinska ; redaktors Gints Tenbergs. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 271, [1] lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 23 cm.
        ISBN 9789934093067.

 

Fellīni, Federiko.  

     Veidot filmu / Federiko Fellīni ; no itāļu valodas tulkojušas Līva Trektere, Jana Bērziņa ; ievadu autori: Viesturs Kairišs, Ilona Brūvere ; Arta Rutka dizains ; redaktore Anna Šēfere. - Rīga : Aminori, 2020. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija, 2020. - 288, [4] lpp. : fotogrāfijas ; 21 cm. - Filmogrāfija: 12.-13. lpp.
        ISBN 9789934897757.

 

Filozofija : lielo ideju vienkāršs skaidrojums / no angļu valodas tulkojis Mārtiņš Zelmenis ; redaktors Ansis Zunde. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - 352 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. - (A Dorling Kindersley book). (Penguin Random House).
        ISBN 9789934093395.

 

Klīrs, Džeims.  

     Atomiskie ieradumi : viegls un pārbaudīts veids, kā veidot labus ieradumus un mainīt sliktos : sīkas izmaiņas, ievērojami rezultāti / Džeimss Klīrs ; tulkojums latviešu valodā: Randa Lasmane ; redaktore: Maruta Ignatoviča ; dizains: Elina Kasesalu. - [Tallinn] : Million Mindset OÜ, 2020. - 309 lpp. ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 281.-309. lpp.
        ISBN 9789949743209. . - ISBN 9789949734924.

 

Liepiņa, Kristīne.  

     Pamirs : mana sirds mīlestībā / Kristīne un Kristaps Liepiņi ; redaktore Ita Ankoriņa ; Kristapa Liepiņa zīmējumi, fotogrāfijas un vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 295, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 25 cm.

        ISBN 9789934092923.

 

Бернхардт, Клаус.  

     Депрессия и выгорание : как понять истинные причины плохого настроения и избавиться от них : перевод с немецкого / Клаус Бернхардт. - Москва : Эксмо ; Бомбора™, 2021. - 317, [1] с. ; 21 см.

        ISBN 9785041121037.

 

Дэвис, Джилл.  

     Тайный язык цветов / Джилл Дэвис, Джилл Сондерс ; перевод с английского Ольги Лисенковой. - Москва : КоЛибри, 2020. - 127 с. : иллюстрации ; 24 см. - Библиография: с. 122-127.
        ISBN 9785389170841.

 

Клайн, Элизабет.  

     Осознанный гардероб : как выглядеть стильно и спасти планету / Элизабет Клайн. - Москва : Эксмо ; Одри, 2020. - 394, [2] с. : иллюстрации ; 22 см. - (#ОДРИ.STYLE).
        ISBN 9785041110116.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Abdullajevs, Čingizs.  

     Rezonieris / Čingizs Abdullajevs ; no krievu valodas tulkojusi Maija Medne ; redaktore Irisa Sakse ; Normunda Tiltiņa vāka noformējums. - [Rīga] : Literārā brālība, 2021. , ©2021. - 277, [1] lpp. ; 21 cm. - (Kriminālnoslēpumu meistars).
        ISBN 9789984880402.

 

Aleksijeviča, Svetlana.  

     Pēdējie liecinieki : bērni Otrajā pasaules karā : simts nebērnišķigu stāstu / Svetlana Aleksijeviča ; no krievu valodas tulkojusi Lāse Vilka ; literārā redaktore Elīna Kokareviča ; Induļa Martinsona mākslinieciskais noformējums ; Viestura Sprūdes priekšvārds. - Rīga : Latvijas Mediji, 2021. - 259, [11] lpp. : fotogrāfijas ; 21 cm. - Nobela prēmija literatūrā.
        ISBN 9789934158902.

 

Aškinīte, Rasa.  

     Glesum : romāns / Rasa Aškinīte ; no lietuviešu valodas tulkojusi Dace Meiere ; literārā redaktore Renāte Punka ; vāka dizains: Zigmundas Butautis. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2021. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 169, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984238517.

 

Enārs, Matiass.  

     Kompass : romāns / Matiass Enārs ; no franču valodas tulkojis Dens Dimiņš ; redaktors Aivars Vaivods ; mākslinieks Aigars Ozoliņš. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2020]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 363, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.
        ISBN 9789984238371.

 

Fainders, Džozefs.  

     Oksidona karalis : romāns / Džozefs Fainders ; no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. - Rīga : Kontinents, [2021]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2021. - 460 lpp. ; 21 cm. - (The New York Times Bestsellers).
        ISBN 9789934250057.

 

Hānbergs, Ēriks.  

     Stipri maisās! : pasmaidījumi / Ēriks Hānbergs ; Ivara Vimbas vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; literārā redaktore Inta Kārkliņa. - Rīga : Jumava, 2021. - 126, [1] lpp. : fotogrāfijas ; 21 cm.
        ISBN 9789934204647.

 

Hārpere, Džeina.  

     Dabas spēki : romāns / Džeina Hārpere ; no angļu valodas tulkojusi Aija Čerņevska ; vāka dizaina autors Arnis Kilbloks ; redaktore Marika Taube. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 365, [1] lpp. ; 23 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs).
        ISBN 9789934093104.

 

Janagihara, Hanja.  

     Mazliet dzīvības : romāns / Hanja Janagihara ; no angļu valodas tulkojusi Laura Dreiže ; redaktore Anda Ogriņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 734, [1] lpp. ; 23 cm. - Uz vāka: Starptautisks bestsellers.
        ISBN 9789934083976.

 

Kastena, Mona.  

     Glābiet mūs : romāns / Mona Kastena ; no vācu valodas tulkojusi Iveta Galēja ; redaktore Elīna Vanaga. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 302, [1] lpp. ; 23 cm.
        3. grāmata.
        ISBN 9789934093180.

 

Kejs, Adams.  

     Mazliet sāpēs : jaunā ārsta slepenā dienasgrāmata / Adams Kejs ; mākslinieciskā redaktore Inguna Kļava Švanka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - 270, [1] lpp. ; 22 cm. - Uz vāka: Sunday Times No. 1 bestsellers.
        ISBN 9789934091773.

 

Korija, Džeina.  

     Kļūdu labirints / Džeina Korija ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa; redaktore Ingūna Jundze ; Artūra Zariņa vāka noformējums. - Rīga : Kontinents, 2021. - 463 lpp. ; 21 cm. - (The Sunday Times Bestseller). - Uz vāka: Viss sākās ar skūpstu un beidzās ar slepkavību.
        ISBN 9789934250118.

 

Kovaļova, Lelde.  

     Šoseja : trilleris / Lelde Kovaļova ; māksliniece Nataļja Kugajevska ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa ; redaktore Ilze Brēmere. - Rīga : Latvijas Mediji, 2021. , ©2021. - 251, [2] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934158841 : cietos vākos.

 

Mārai, Šāndors.  

     Īstā ; Judīte... un izskaņa : romāni / Šāndors Mārai ; no ungāru valodas tulkojusi Elga Sakse ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna ; Ilutas Koidu vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Jumava, 2021. , ©2021. - 397, [2] lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789934204654.

 

Ouensa, Dēlija.  

     Kur vēži dzied : romāns / Dēlija Ouensa ; no angļu valodas tulkojusi Karīna Tillberga ; vāka dizaina autore Ilze Isaka ; redaktore Elga Rusmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - 381, [1] lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934092817.

 

Repše, Gundega.  

     Substances : triloģija / Gundega Repše ; redaktore Dace Sparāne-Freimane ; grāmatas māksliniece Katrīna Vasiļevska. - Rīga : Dienas Grāmata, 2021. - 381, [1] lpp. ; 23 cm.
        ISBN 9789934595325.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Бакман, Фредрик.  

     Три новеллы / Фредрик Бакман ; перевод со шведского Екатерины Чевкиной. - Москва : Синдбад, 2020. - 212, [4] с. : цветные иллюстрации ; 17 см.
        ISBN 9785001311676.

 

Берсенева, Анна.  

     Ответный темперамент : [роман] / Анна Берсенева. - Москва : RUGRAM, 2021. - 468, [1] с. ; 21 см. - (Три дочери). (Mainstream Collection).
        ISBN 9785517039866.

 

Богданова, Ирина.  

     Уроки каллиграфии : роман / Ирина Богданова. - Москва : Сибирская Благозвонница, 2021. - 572, [4] с. ; 21 cm.
        ISBN 9785001272229.

 

Воронова, Мария.  

     Из хорошей семьи : роман / Мария Воронова. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 317, [1] с. ; 20 см. - (Суд сердца. Романы Марии Вороновой).
        ISBN 9785041189662.

 

Донцова, Дарья.  

     Вещие сны Храпунцель : роман / Дарья Донцова. - Москва : Эксмо, 2021. - 316 с. ; 21 см. - (Иронический детектив). (Следствие ведет дилетант Евлампия Романова).
        ISBN 9785041182953.

 

Карризи, Донато.  

     Дом голосов : роман / Донато Карризи ; перевод с итальянского Анастасии Миролюбовой. - Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2021. , ©2021. - 346, [2] с. ; 22 см. - (Звёзды мирового детектива).
        ISBN 9785389191013.

 

Нестерова, Наталья.  

     Средство от облысения : сборник / Наталья Нестерова. - Москва : АСТ, 2021. - 317, [2] с. ; 20 см. - (Между нами, девочками. Истории Натальи Нестеровой).
        ISBN 9785171357344.

 

Прасолов, Владимир.  

     Золото Удерея : роман / Владимир Прасолов. - Москва : Центрполиграф, 2018. - 348, [1] с. ; 21 см.
        ISBN 9785227082947.

 

Романова, Галина.  

     Пепел прошлого : [роман] / Галина Романова. - Москва : Эксмо, 2021. - 317, [1] c. ; 21 cm. - (Метод Женщины. Детективы Г. Романовой).
        ISBN 9785041197797.

 

Яхина, Гузель.  

     Эшелон на Самарканд : роман / Гузель Яхина ; художественное оформление Андрея Бондаренко. - Москва : АСТ ; Редакция Елены Шубиной, 2021. - 507, [1] с. ; 22 см. - (Проза Гузель Яхиной). - Лауреат премий "Большая книга" и "Ясная поляна".
        ISBN 9785171354794.
 

Līdzīgi raksti

 

Nozaru literatūra

 

Baško, Jāzeps.  

     Torakālā ķirurģija / Jāzepa Baško redakcijā ; recenzents Dr.habil.med. Jānis Gardovskis ; vāka māksliniece Iveta Bambere ; literārie redaktori: Jānis Loja, Agnese Biteniece ; priekšvārdi: Jānis Gardovskis, Pēteris Apinis. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2020. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 540, [1] lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 29 cm. - Bibliogrāfija rakstu beigās. - Autori: Jāzeps Baško, Nora Aleksīna, Andra Cīrule, Uga Dumpis, Jānis Kazaks, Aigars Lācis, Maruta Solvita Iveta Naudiņa, Pēteris Ošs, Māra Pilmane, Māris Pļaviņš, Aldis Puķītis, Gunta Purkalne, Antoņina Sondore, Immanuels Taivans, Sanita Ūdre, Māra Vītola, Ainārs Zariņš, Ligita Zvaigzne.
        ISBN 9789934573224.

 

 

Bredforda, Sāra.  

     Karaliene Elizabete II / Sāra Bredforda ; no angļu valodas tulkojusi Agnrse Strazdiņa. - Rīga : Latvijas Mediji, 2021. - 327 lpp. : il. ; 21 cm.
        ISBN 9789934158674.

 

 

Dreģe, Olga.  

     Ak, sirds, tev pašai sevi jāsastop! : aktrises Olgas Dreģes izvēlēta dzeja, saruna par dzeju un dzīvi / Olga Dreģe ; sarunbiedre un redaktore Sandra Dambiniece ; dzejas oriģināltekstu konsultante Ilze Marga ; dizains: Anna Aizsilniece ; foto: Ilze Vanaga, Jānis Deinats, Guntis Grunte [un vēl 4 fotogrāfi]. - Rīga : Aminori, [2020]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 180 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 24 cm. - (Dzejas teātris). - Fotogrāfi arī: Ēriks Fridrihsons, Egons Kera, Gunārs Janaitis, Jāzeps Danovskis. . - Grāmatas nosaukumā izmantoti Raiņa vārdi no krājuma "Gals un sākums". . - Dzejas autori: Maija Kalniņa, Māra Zālīte, Marta Bārbale, Alberts Ločmelis, Ārija Elksne, Olga Lisovska, Knuts Skujenieks, Andrejs Eglītis, Ilze Kalnāre, Alfrēds Krūklis, Rainis, Valda Mora, Jānis Ziemeļnieks, Augusts Saulietis, Zane Dreģe, Adina Ķirškalne, Ziedonis Purvs, Jāzeps Osmanis.
        ISBN 9789934897726.

 

 

Elia, Deina.  

     Cilmes šūnu aktivizēšana ar uzturu : ceļvedis pārtikas izvēlē, lai palīdzētu novērst saslimšanas un aizkavēt novecošanos / Deina Elia ; no angļu valodas tulkojusi Līvija Vulfa ; redaktore Sandra Liniņa ; Māra Garjāņa vāka dizains. - [Rīga] : Lietusdārzs, 2021. - 167, [1] lpp. ; 23 cm. - Par autori: 167.-[168.] lpp.
        ISBN 9789934576256.

 

 

Harari, Juvāls Noass.  

     Homo Deus : cilvēces īsā nākotne / Juvāls Noass Harari ; no angļu valodas tulkojis Imants Vilks. - Jelgava : Zoldnera izdevniecība, 2021. , ©2021. - 300, [3] с. : ilustrācijas ; 24 сm.
        ISBN 9789934845192.

 

 

     Sarunas : par valodu - tas ir interesanti?! / sastādītāja, redaktore un ievada autore Anna Frīdenberga ; fotogrāfiju autors Juris Bērziņš-Soms ; vāka dizaina autore Baiba Lazdiņa. - Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 430 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 24 cm. - Sarunu dalībnieki: Ilze Auziņa, Laimute Balode, Ina Druviete, Normunds Dzintars, Juris Grigorjevs, Normunds Grūzītis, Paula Gulbinska, Elvis Jansons, Andra Kalnača, Baiba Kangere, Sandra Kropa, Jānis Krops, Diāna Laiveniece, Benita Laumane, Ilze Lokmane, Dace Markus, Ieva Ozola, Vija Požarnova, Sanda Rapa, Ilze Rūmniece, Baiba Saulīte, Jānis Sīlis, Gunta Smiltniece, Anna Stafecka, Vita Strautniece, Vilma Šaudiņa, Edmunds Trumpa, Pēteris Vanags, Andrejs Vasiļjevs, Andrejs Veisbergs, Anna Vulāne. . - Ziņas par sarunu dalībniekiem: 418.-430. lpp.
        ISBN 9789984829760.

 

 

Siņeļņikovs, Valērijs.  

Dzimtas dziedināšana : ceļš uz labklājību un uzplauksmi / Valērijs un Ludmila Siņeļņikovi ; no krievu valodas tulkojusi Līga Zītara ; redaktore Ieva Šuplinska-Murāne ; atbildīgā par izdevumu Veronika Lāce. - Rīga : Sol Vita, [2021]. - 167 lpp. : ilustrācijas, shēmas ; 20 cm.
        ISBN 9789984894966.

 

 

     Supervīzija : teorija, pētījumi, prakse : rakstu krājums / sastādītājas: Dr. psych. Kristīne Mārtinsone, Dr. psych. Sandra Mihailova ; recenzentes: Dr. psych. Maija Zakriževska, Dr. med. Liāna Deklava ; literārā redaktore Regīna Jozauska. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. - 422 lpp. : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija rakstu beigās un autoru rādītājs: 421.-422. lpp. - Ziņas par autoriem: 407.-420. lpp.
        ISBN 9789984793986.

  

 

 

Voins, Valdis.  

     Terorisms / Valdis Voins ; prieksvārds: Andrejs Vilks ; recenzenti: Jānis Teivāns-Treinovskis, Viktors Justickis ; Ilutas Koidu vāka grafiskais noformējums ; redaktori: Santa Kugrēna (atbildīgā), Andris Dzenis (literārais). - Rīga : Jumava, 2020. - 334, [2] lpp. : tabulas, fotogrāfijas ; 22 cm. - Literatūras un avotu saraksts: 311.-[335.] lpp. - Priekšvārds, ievads un nobeigums arī angļu valodā.
        II daļa. Pretdarbības organizēšana starptautiskajā un nacionālajā līmenī.
        Saturā: Pretdarbības organizēšana terorismam ; Terorisms un cilvēktiesības.
        ISBN 9789934204586 : cietos vākos.

 

 

Набокова, Ника.   

     #Ссы, но делай. Счастье, блин, заждалось ! / Ника Набокова. - Москва : АСТ, 2021. - 347, [1] с. ; 22 см. - (#Psychology#KnowHow).
        ISBN 9785171231477.

 

 

Щетинин, Михаил.  

     Методика дыхания Стрельниковой : гимнастика с сопротивлением мускулатуры органов дыхания воздуху / Михаил Щетинин. - Изание 2-е, переработанное и дополненное. - Москва : АСТ, 2020. - 343, [1] с. : цв. ил. ; 22 см. - (Авторские методики: психология и здоровье). - На титульном листе: главные законы правильного дыхания, дыхательная гимнастика при простуде, кашле и бронхите, эффективная система лечения при артрозах и артритах, самые полезные упражнения для пожилых, помощь при обострениях и острых состояниях, самый действенный способ постановки голоса и избавления от заикания.
        ISBN 9785171162627.

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

 

Aberkrombijs, Džo.  

     Karaļu pēdējais arguments / Džo Aberkrombijs ; no angļu valodas tulkojusi Santa Linkuma ; redaktore Kristīne Zute. - Rīga : Prometejs, [2020]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 686 lpp. ; 22 cm. - (Pirmais likums (triloģija) ; Trešā grāmata).
        3. grāmata.
        ISBN 9789934553431.

 

 

     Cilvēkzvērs : lugu krājums / redaktore Skaidrīte Gugāne ; ievads: Ieva Kalniņa ; sastādītāji: Vilnis Rullis, Ināra Andžāne, Lelde Stumbre, Dzintra Zimaiša, Biruta Zujāne. - [Rīga] : Dramaturgu asociācija, 2020. - Rīga : Dardedze Hologrāfija. - 359 lpp. : portreti ; 22 cm.
        Vējdzirnavas / Inga Ābele. Būda mežā / Aiva Birbele. Medūza / Eldars Čerņickis. Ceļojums no Liepājas uz Embūti / Rodžers de Kūrs. Meklējiet sievieti! / Anna Rancāne. Burvīgās, sārtās ziemas debesis / Lelde Stumbre. Balta vārna melnā krāsā (Līvbērze) / Aleksejs Ščerbaks. Spēlējam Rūdolfu Blaumani / Egīls Šņore. Telefongrāmata / Kristiāna Štrāle-Dreika. Puķains peldkostīms / Rūta Žeina.
        ISBN 9789934232091.

 

 

Eniņa, Zane.  

     Nekaunīgais pingvīns : piedzīvojumi Dienvidamerikā, Lieldienu salā un Antarktīdā 7 1/2 mēnešos / Zane Eniņa ; Lindas Kraules vāka dizains ; redaktore Elīna Vanaga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - ©2020. - 510, [1] lpp., 64 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti ; 23 cm.
        ISBN 9789934090936.

 

 

Eštavīka, Hanne.  

Bordo klajie lauki : romāns / Hanne Eštavīka ; no norvēģu valodas tulkojusi Inga Bērziņa ; literārā redaktore Elīna Kokareviča. - Rīga : Valodu māja, 2020. - 252 lpp. ; 19 cm.
        ISBN 9789934861123.

 

Kalniņš, Krists.  

Niekkalbīša dzejoļu grāmatiņa : [dzeja] / Krists Kalniņš ; literārais redaktors Edvīns Raups ; atbildīgā redaktore Inga Karlsberga ; māksliniece Gita Treice. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2020]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 72, [7] lpp. : ilustrācijas ; 19 cm.
        ISBN 9789984238364.

 

 

Konelijs, Maikls.  

     Nevainības likums : romāns / Maikls Konelijs ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. - Rīga : Kontinents, 2021. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2021. - 478 lpp. ; 21 cm. - (#1 New York Times Bestsellers).
        ISBN 9789934250040.

 

 

Krahts, Kristians.  

     Mirušie / Kristians Krahts ; no vācu valodas tulkojis Dens Dimiņš. - Rīga : Mansards, 2021. - 221, [1] lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789934585135.

 

 

Lasmane, Valentīne.  

     Nakts jau nav tikai gulēšanai : Valentīnes Lasmanes dzīvesstāsts / Valentīne Lasmane ; Gaita Grūtupa sakārtojums un literārā apdare ; manuskriptu recenzēja: Ph.D. Maija Runcis, Ph.D. Māra Lazda, Dr.hist. Uldis Neiburgs ; zinātniskie redaktori: Aija Priedīte, Kaspars Zellis ; literārā redaktore Indra Orleja ; redaktore Māra Zirnīte ; vāka dizains: Kristīne Krēsliņa. - Rīga : Mansards, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 482, [12] lpp., 24 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas ; 22 cm. - (Dzīvesstāstu sērija "Bezbailīgie"). - Personu alfabētiskais rādītājs: 445.-[483.] lpp.
        ISBN 9789934122439.

 

 

Lēdiga, Agnese.  

     Mirklis pirms laimes : romāns / Agnese Lēdiga ; no franču valodas tulkojusi Agnese Kasparova ; redaktore Margita Krasnais. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2020. - 302, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934086427.

 

 

Lorensa, Margareta.  

     Akmens eņģelis : romāns / Margareta Lorensa ; no angļu valodas tulkojusi Ilze Paegle-Mkrtčjana ; redaktore Sandra Skuja ; mākslinieks Ivo Grundulis. - Rīga : Pētergailis, [2020]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 300, [2] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984335308.

 

 

Paļčevska, Jeļena.  

     Atrast Viņu : dāmu romāns / Jeļena Paļčevska ; tulkojusi Zane Dātava ; redaktore Alīna Belhane. - [Izdošanas vieta nav zināma] : Autorizdevums, 2021. - Piņķi, Babītes pagasts : Lanateks. - 192 lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789934895517.

 

 

     Par mīlestību un... : dzeja / Austra Ālmane, Zane Zonberga, Guntis Laimiņš, Astrīda Puķe, Elita Ieva Puķe [un vēl 2 autori] ; sastādītāja Agnese Piļāne ; Elīnas Salakas ilustrācijas. - Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2021. - 152 lpp. ; 21 cm. - Autori arī: Ineta Steļmaka, Evita Zoltāne.
        ISBN 9789934600296.

 

 

Rīsa, Džoana.  

     Laimes ķērāja : [romāns] / Džoana Rīsa ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. - Rīga : Kontinents, 2021. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2021. - 474 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934250071.

 

 

Svīre, Māra.  

     Bailes no dziļuma / Māra Svīre ; vāka dizaina autore Natālija Kugajevska ; redaktore Gundega Sēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2020. - 255 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934089879.

 

 

Šteinberga, Džeina.  

     Lasītāja / Džeina Šteinberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - 207, [1] lpp. ; 21 cm. - 7.-9.
        ISBN 9789934091018.

 

 

Veika, Džūlsa.  

     Sestdienas rīta skrējiens parkā : romāns / Džūlsa Veika ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. - Rīga : Kontinents, 2021. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2021. - 475 lpp. ; 21 cm. - Uz vāka: Daži cilvēki tavā dzīvē uzrodas mirklī, kad tev tas ir visvairāk nepieciešams...
        ISBN 9789934250026.

 

 

Zarāne, Agnese.  

     Laba meitene : [stāstu krājums] / Agnese Zarāne ; Kristas Miltiņas vāka dizains ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 109, [2] lpp. ; 21 cm. - 7.-9.
        ISBN 9789934089992.

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

 

Александрова, Наталья.

     Сокровище Великих Моголов : роман / Наталья Александрова. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 318 с. ; 20 см. - (Артефакт & Детектив).

ISBN 9785041181116.

 

 

Алюшина, Татьяна.

     Озерные страсти : роман / Татьяна Алюшина. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 352 с. ; 20 см.

ISBN 9785041168865.

 

 

Болдаччи, Дэвид.

     Минута до полуночи / Дэвид Болдаччи. - Москва : Эксмо ; ГрандМастер, 2021. - 411, [3] с. ; 21 см. - (Гигант мирового детектива. Дэвид Болдаччи). (Серия Этли Пайн).

ISBN 9785041174835.

 

 

Бушнелл, Кэндис.

     Есть ли еще sex в большом городе? / Кэндис Бушнелл ; перевод с английского Ю. Рышковой. - Москва : АСТ, [2020]. , ©2020. - 253, [2] с. ; 21 см.

ISBN 9785171183158.

 

 

Донцова, Дарья.

     Иван Грозный на Мальдивах : роман / Дарья Донцова. - Москва : Эксмо, 2021. - 320 с. ; 20 см. - (Иронический детектив). (Джентлмен сыска Иван Подушкин).

ISBN 9785041180393.

 

 

Ильин, Андрей.

     По ту сторону жизни / Андрей Ильин. - Москва : АСТ, 2020. - 320 с. ; 20 см. - (Обет молчания).

ISBN 9785171329495.

 

 

Колочкова, Вера.

     В тихом семейном омуте : [роман] / Вера Колочкова. - Москва : Эксмо, [2021]. - 288 с. ; 20 см. - (Секреты женского счастья. Проза Веры Колочковой).

ISBN 9785041168285.

 

 

Литвинова, Анна.

     Улыбка смерти на устах / Анна и Сергей Литвиновы. - Москва : Эксмо, 2021. - 352 с. ; 21 см. - (Знаменитый тандем российского детектива). - На обложке: Убийство сладким не бывает.

ISBN 9785041159047.

 

 

Миронина, Наталия.

     Не разлей вода / Наталия Миронина. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 288 с. ; 20 см. - (Счастливый билет).

ISBN 9785041192679.

 

 

Михалкова, Елена.

     Ваш ход, миссис Норидж : [роман] / Елена Михалкова. - Москва : АСТ, 2021. - 413, [2] с. - (Новый настоящий детектив Елены Михалковой).

ISBN 9785171336301.

 

 

Рождественская, Екатерина.

     Приеду к обеду : мои истории с моей географией / Екатерина Рождественская. - Москва : Эксмо, 2021. - 445 с. : фото ; 21 cm. - (Биографическая проза Екатерины Рождественской).

ISBN 9785041161156.

 

 

Рубина, Дина.

     Единственный голос : сборник рассказов / Дина Рубина. - Москва : Эксмо, 2020. - 254, [2] с. ; 21 см. - (На солнечной стороне. Дина Рубина).

ISBN 9785041083809.

 

 

Савельева, Ольга.

     Попутчица : рассказы о жизни, которые согревают / Ольга Савельева. - Москва : Эксмо ; Бомбора, 2018. - 316, [1]с. ; 18 см. - (Записки российских блогеров).

ISBN 9785040902224.

 

 

Сорокин, Геннадий.

     Убийственный возраст / Геннадий Сорокин. - Москва : Эксмо, 2021. - 349, [1] c. ; 21 см. - (Детектив-Ностальгия). - На обложке: Полное погружение в атмосферу, быт и жизнь 80-х.

ISBN 9785041180966.

 

 

Спаркс, Николас.

     Ночи в Роданте : роман / Николас Спаркс ; перевод с английского А. Ахмеровой. - Москва : АСТ, 2020. - 222, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Спаркс: чудо любви).

ISBN 9785171336820.

 

 

Устинова, Татьяна.

     Камея из Ватикана / Татьяна Устинова. - Москва : Эксмо, 2020. - 320 с. - (Первая среди лучших. Татьяна Устинова).

ISBN 9785041175085. . - ISBN 9785041175078.

 

 

Līdzīgi raksti