Nozaru literatūra

 

Eimens, Daniels G.
    Kā salabot dvēseles mikroshēmu : smadzeņu un dvēseles saikne praksē / Daniels G. Eimens ; no angļu valodas tulkojusi Dace Vanaga ; redaktore Antra Legzdiņa ; Māra Garjāņa vāka dizains. - [Rīga] : Lietusdārzs, 2020. - 260, [1] lpp. : ilustrācijas, fotogrāfijas ; 23 cm.
        ISBN 9789934576225.

 

Hari, Džoans.
    Zudušās saiknes : depresijas īsto iemeslu un negaidīto risinājumu atklāšana / Džoans Hari ; no angļu valodas tulkojusi Santa Brauča ; vāka dizaina autore Ilze Isaka ; redaktore Kristīne Kupce. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - 400 lpp. ; 23 cm.
        ISBN 9789934089565.

 

Kerija, Tanita.
    Ko domā mans bērns? : praktiskā bērnu psiholoģija mūsdienīgiem vecākiem / Tanita Kerija ; konsultante dr. Angarada Rudkina ; no angļu valodas tulkojusi Laura Dreiže ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - 256 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. - Bibliogrāfija: 246.-249. lpp. - Rokasgrāmata vecākiem, kuru bērni ir vecumā no 2 līdz 7 gadiem.
        ISBN 9789934088599.

 

Stranga, Aivars.
    Latvijas un Padomju Krievijas miera līgums 1920. gada 11. augustā : Latvijas un Padomju Krievijas (PSRS) attiecības 1919.-1925. gadā / Aivars Stranga ; zinātniskie recenzenti: Dr. hist. Jānis Ķeruss, Dr. hist. Aldis Miņins ; redaktore Gita Kļaviņa ; Māra Garjāņa dizains. - Otrais papildinātais izdevums. - Rīga : Mansards, 2020. - 444, [1] lpp. : fotogrāfijas ; 22 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. . - Personu rādītājs: 433.-[445]. lpp. - 1. pielikums: 395.-[424]. lpp. ; 2. pielikums: 425.-[431]. lpp. - Vāka attēls: Miera līguma parakstīšana ar Padomju Krieviju Latvijas Republikas Ārlietu ministrijā 1920. gada 11. augustā.
        ISBN 9789934122408.

 

Upenieks, Aivars.
    Vīza uz pasaules malu / Aivars Upenieks ; fotogrāfijas no autora personīgā arhīva ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna. - Rīga : Jumava, 2020. - 238 lpp. : fotogrāfijas ; 20 cm. - (Aiz apvāršņa).
        ISBN 9789934204265.

 

Зюндер, Томас.
    Во все уши : про многозадачный орган, благодаря которому мы слышим, сохраняем рассудок и держим равновесие : перевод с немецкого / Томас Зюндер, Андреас Борта. - Москва : Бомбора ; Эксмо, 2020. - 349, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Нон-фикшн головного мозга. О том, что мы такое и как теперь с этим жить).
        ISBN 9785041132255.

 

Матвеева, Анна(Анна Александровна).
    Картинные девушки : музы и художники: от Рафаэля до Пикассо / Анна Матвеева. - Москва : ACT ; Редакция Елены Шубиной, 2020. - 508, [1] с. ; 21 см. - (Проза Анны Матвеевой).
        ISBN 9785171212995.

 

Синсеро, Джен.
    НИ СЫ : будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед / Джен Синсеро ; перевод с английского Э. Мельник. - Москва : Эксмо, 2020. - 317, [1] с. ; 24 см.
        ISBN 9785699986309.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Adlers-Olsens, Jusi.
    Upuris 2117 : kriminālromāns / Jusi Adlers-Olsens ; no dāņu valodas tulkojusi Dace Deniņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - 475, [1] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigzenes detektīvu klubs). - Astotā grāmata ciklā par Q nodaļu un izmeklētāju Karlu Merku.
        ISBN 9789934088537.

 

Apškrūma, Kornēlija.
    Mirkļa pieskāriens / Kornēlija Apškrūma ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna. - Rīga : Jumava, 2020. - 94, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm.
        ISBN 9789934204241.

 

Čajkovskis, Adrians.
    Kara suņi : romāns / Adrians Čajkovskis ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Melgalve ; redaktore Kristīne Zute ; mākslinieks Andis Reinbergs. - [Rīga] : Prometejs, [2020]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 319, [1] lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934553387.

 

Jakovļeva, Jūlija.
    Debesis dimantos : romāns / Jūlija Jakovļeva ; no krievu valodas tulkojusi Lāse Vilka ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska. - Rīga : Latvijas Mediji, 2020. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. - 286, [1] lpp. ; 21 cm. - (Detektīvs par Staļina laiku). - Uz vāka: Vai pagātnes noslēpumi spēj nogalināt?.
        ISBN 9789934158209.

 

Jonikāns, Valerijans.
    Manas dzimtas stāsts / Valerijans Jonikāns ; Stella Elksne: grāmatas dizains un attēlu apstrāde ; Roberts Porciks : vāka foto. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2020. - 89, [1] lpp. : fotogrāfijas, attēli, dokumenti ; 21 cm. - Uz vāka 1. lappuses: Morcinīku sādžas notikumu aculiecinieks cauri gadsimtiem Petru kalnā.
        ISBN 9789984293349.

 

Kankimeki, Mia.
    Sievietes, par kurām domāju naktīs / Mia Kankimeki ; no somu valodas tulkojusi Gunta Pāvola ; redaktore Elīna Vanaga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - 432 lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934088216.

 

Kastena, Mona.
    Glābiet viņu : romāns / Mona Kastena ; no vācu valodas tulkojusi Iveta Galēja ; redaktore Elīna Vanaga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 300, [1] lpp. ; 23 cm.
        2. grāmata.
        ISBN 9789934088575.

 

Ketnere, Keita.
    Asteszvaigznes brīdinājums : [romāns] / Keita Ketnere ; Daces Kamelas vāka dizains. - [Rīga] : Virja LK, 2020. - 256 lpp. ; 22 cm. - Romāna "Samta nakts bērns" III daļa.
        3. daļa.
        ISBN 9789934888014.

 

Kreiss, Roberts.
    Bīstamais cilvēks : romāns / Roberts Kreiss ; no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens ; Artūra Zariņa vāka dizains ; redaktore Marta Tālmane. - Rīga : Kontinents, 2020. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2020. - 399, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984359854.

 

Mērčanta, Judīte.
    Elpo : romāns / Judīte Mērčanta ; no vācu valodas tulkojusi Irēna Gransberga ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2020. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. - 334, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934158087.

 

Olūts : literaturas almanahs / redaktore Valentīna Unda ; Stellas Elksnes grāmatas un vāku dizains ; Ilonas Žukovskas foto. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2020. - 246 lpp. ; 20 cm.
        18 (25).
        ISBN 9789984293363.

 

Pārksa, Adele.
    Lielais laimests : romāns / Adele Pārksa ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, [2020]. - Rīga : PNB Print. , ©2020. - 475 lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers). - Uz vāka: Ja nu laimēt patiesībā nozīmē pazaudēt?.
        ISBN 9789984359908.

 

Poikāne, Sarmīte.
    Eņģeļu zeme un putnu pils / Sarmīte Poikāne ; redaktore Agnese Piļāne ; ilustrācijas: Alise Žīgure un Agate Žīgure ; vāka noformējums: Agnese Piļāne un Agate Žīgure ; Meldras Gailānes teksta korekcija. - Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2020. - [Rasmaņi, Olaines novads] : Drukātava. - 312 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - 5.-6.
        ISBN 9789934587788.

 

Roga, Kaspars.
    Trīs : šausmu stāsti / Kaspars Roga ; autora ilustrācijas ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna. - Rīga : Jumava, 2020. - 267, [5] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm.
        Saturs: 666 ; 888-33-444-8-7777 ; Trīs.
        ISBN 9789934204227.

 

Vilsons, Ēriks.
    Me & Mo : romāns divās daļās / Ēriks Vilsons ; redaktore Gundega Blumberga. - [Rīga] : Dienas Grāmata, 2020. - 253, [2] lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789934595110.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Александрова, Наталья(Наталья Николаевна).
    Тайна турецкого паши : [роман] / Наталья Александрова. - Москва : Эксмо, 2020. - 318 с. ; 21 cm. - (Артефакт & Детектив).
        ISBN 9785041120887.

 

Арсеньева, Елена Арсеньевна.
    Пленник богини любви : [роман] / Елена Арсеньева. - Москва : Эксмо, 2020. - 345, [2] с. ; 20 cm + ил. - (Русская красавица).
        ISBN 9785041105143.

 

Богданова, Ирина.
    Отзвуки времени : роман / Ирина Богданова. - Москва : Сибирская Благозвонница, 2019. - 747, [2] с. ; 21 cm. - Патриаршая литературная премия, 2017.
        ISBN 9785001270881.

 

Богданова, Ирина.
    Я спряду тебе счастье : роман / Ирина Богданова. - Москва : Сибирская Благозвонница, 2018. - 686, [1] с. ; 21 cm.
        ISBN 9785001270201.

 

Вяземская, Ольга.
    Воровка. Королевы бандитской Одессы : сборник / Щльга Вяземская. - Харьков : Клуб семейного досуга, 2019. - 269, [1] с. ; 20 cm.
        ISBN 9786171257580.

 

Голдинг, Уильям.
    Повелитель мух ; Наследники ; Воришка Мартин : романы / Уильям Голдинг ; перевод с английского Е. Суриц, В. Хинкиса, А. Круглова. - Москва : АСТ, 2020. - 512 с. ; 21 см. - (Библиотека классики).
        ISBN 9785171126636.

 

Данилова, Анна.
    Умри, богема! : психологический детектив / Анна Данилова. - Москва : Эксмо, 2020. - 318 с. ; 21 см. - (Эффект мотылька. Детективы Анны Даниловой).
        ISBN 9785041125837.

 

Колычев, Владимир.
    Мертвая бухта : роман / Владимир Колычев. - Москва : Эксмо, 2020. - 253, [1] с. - (Роковой соблазн).
        ISBN 9785041119430.

 

Леонов, Николай.
    Дорожный снайпер / Николай Леонов, Алексей Макеев. - Москва : Эксмо, 2020. - 380, [4] с. ; 22 см. - (Черная кошка).
        ISBN 9785041124212.

 

Маринина, Александра Борисовна, 1957-.
    Безупречная репутация : [роман] / Александра Маринина. - Москва : Эксмо, 2020. - 381, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Больше чем детектив). - Обложка: Новинка: необычное дело Каменской.
        Том 1.
        ISBN 9785041055011.

 

Неволина, Екатерина(Екатерина Александровна).
    Тень в зеркале : [мистический триллер] / Екатерина Неволина. - Москва : T8 RUGRAM, 2020. - 222, [1] с. : ил. ; 21 см.
        ISBN 9785517030726.

 

Островская, Екатерина.
    Пригласи в дом призрака : роман / Екатерина Островская. - Москва : Эксмо, 2020. - 320 с. ; 21 cm. - (Татьяна Устинова рекомендует).
        ISBN 9785041091941.

 

Пикуль, Валентин Саввич(Валентин Саввич).
    Океанский патруль / Валентин Пикуль. - Москва : ВЕЧЕ, 2018. - 510, [1] с. ; 21 см. - (Полное собрание сочинений).
        Книга 1. Аскольдовцы.
        ISBN 9785444458662. . - ISBN 9785444458488.

 

Пикуль, Валентин Саввич(Валентин Саввич).
    Океанский патруль / Валентин Пикуль. - Москва : ВЕЧЕ, 2018. - 510, [1] с. ; 21 см. - (Полное собрание сочинений).
        Книга 2. Ветер с океана.
        ISBN 9785444458679. . - ISBN 9785444458488.

 

Романова, Галина.
    Кукла-любовь : [роман] / Галина Романова. - Москва : Эксмо, 2020. - 320, [1] c. ; 21 cm. - (Метод Женщины. Детективы Г. Романовой).
        ISBN 9785041119287.

 

Тамоников, Александр Александрович.
    Корейский излом : в крутом пике : роман / Александр Тамоников. - Москва : Эксмо, 2020. - 315, [2] с. ; 21cm. - (Боевая хроника. Романы о памятных боях).
        ISBN 9785041105433.

 

Уайт, Лорет Энн.
    Самые тёмные дороги : роман / Лорет Энн Уайт ; перевод с английского Кирилла Савельева. - Москва : Эксмо, 2020. - 480 с. ; 20 см. - (Высшая лига детектива). - Amazon Charts & Washington Post Bestseller.
        ISBN 9785041119614.

 

Līdzīgi raksti

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

     ---Bērniem latviešu valodā

 

Penipārkere, Sāra.

     Pakss / Sāra Penipārkere ; no angļu valodas tulkojusi Laura Dreiže ; ilustrējis Džons Klasens. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 279, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - 5.-6.

     ISBN 9789934086243.

 

Vanaga, Agnese.

     Plastmasas huligāni : draugs pazudis / Agnese Vanaga ; māksliniece Līva Ozola ; literārā redaktore Sigita Kušnere. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2020]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 99, [4] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - IX.

     ISBN 9789984238197.

 

     ---Pieaugušajiem latviešu valodā

 

Dreika, Dagnija.

     Taureņu lietus : romāns / Dagnija Dreika ; Lilijas Rimicānes mākslinieciskā izveide. - Rīga : Daugava, 2020. - 185 lpp. ; 21 cm.

     ISBN 9789984411309.

 

Džordano, Rafaella.

     Tava otrā dzīve sākas tad, kad saproti, ka tev dota tikai viena : romāns / Rafaella Džordano ; no franču valodas tulkojusi Ilze Fogele ; redaktore Dace Markota ; mākslinieciskā redaktore Inguna Kļava Švanka. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - 251, [1] lpp. ; 21 cm. - Uz vāka: notici sev un tam, ka viss ir iespējams. . - Par autori: 251. - [252.] lpp.

     ISBN 9789934085383.

 

Eņģelis, Guntis.

     Koncerts vectēva pagalmā : romāns / Guntis Eņģelis ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; redaktors Aldis Vēvers ; mākslinieciskā redaktore Inguna Kļava-Švanka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - 351, [1] lpp. ; 21 cm.

     ISBN 9789934085659.

 

Kalna, Ziedīte.

     Dina : romāns / Ziedīte Kalna. - Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2020. - 287 lpp. ; 21 cm.

     ISBN 9789934587672.

 

Korīta, Maikls.

     Ja viņa modīsies / Maikls Korīta ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; redaktore Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, [2020]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2020. - 509 lpp. ; 21 cm.

     ISBN 9789984359816.

 

Morisa, Hetere.

     Cilkas ceļojums : [romāns] / Hetere Morisa ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga ; tulkotājas redakcijā. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 346, [3] lpp. : karte ; 22 cm.

     ISBN 9789934087653.

 

Nuts, Zane.

     Es izgludināju viņa kreklus : romāns / Zane Nuts ; redaktore Elīna Kuple ; vāka māksliniece Ieva Mazlazdiņa ; vāka dizains: Ginta Filia Solis. - [Priekuļu novads] : [Zane Riekstiņa], [2020]. - 175 lpp. ; 21 cm.

     ISBN 9789934893506.

 

Robsone, Amanda.

     Dvīņu dvēseļu dzelmē : romāns / Amanda Robsone ; no angļu valodas tulkojusi Vija Stabulniece ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna. - Rīga : Jumava, 2020. - 278, [1] lpp. ; 23 cm. - Uz vāka: Tava māsa, viņas noslēpums, nodevība. . - Nosaukumā visi vārdi rakstīti ar mazajiem sākuma burtiem.

     ISBN 9789934204166.

 

Šmite, Linda.

     Bez adatas : romāns / Linda Šmite ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2020. - 223, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 7/2020 (253). - Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934157257. . - Uz vāka: Romānu konkursa laureāts.

     ISBN 9789934157240.

 

Zeibots, Andris.

     Krauklis : romāns par Jāni Ziemeļnieku / Andris Zeibots ; literārā redaktore Gundega Blumberga ; zinātniskā redaktore Dr.theol. Ilze Jansone ; Jāņa Esīša vāku dizains. - [Rīga] : Dienas Grāmata, [2020]. , ©2020. - 621, [2] lpp. ; 22 cm.

     ISBN 9789934595035.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

     ---Bērniem krievu valodā

 

Энде, Михаэль.

     История, конца которой нет : сказочная повесть / Михаэль Энде ; перевод с немецкого А. Исаевой и Л. Лунгиной. - Москва : Махаон, 2018. - 494, [1] с. : цв. ил. ; 22 см. - 5-6.

     ISBN 9785389144743.


     ---Jauniešiem krievu valodā

 

Кийосаки, Роберт Т.

     Богатый папа, бедный папа для подростков : финансовые секреты, которым не учат в школе / Роберт Кийосаки ; перевод с английского Л. Бабук. - Минск : Попурри, 2020. - 128 c. ; 20 cm. - 7-9.

     ISBN 9789851545069.

 

     ---Pieaugušajiem krievu valodā

 

Волков, Тим.

     Стражи Армады. Генезис зла : Генезис зла / Тим Волков. - Москва : АСТ, 2019. - 317, [2] с. ; 21 см.

     ISBN 9785171072575.

 

Охлобыстин, Иван.

     Магнификус II : фэнтези-роман / Иван Охлобыстин. - Москва : Эксмо, 2018. - 702 с. ; 21 см.

     ISBN 9785040893973.

 

Сорокин, Геннадий.

     Смерть со школьной скамьи : роман / Геннадий Сорокин. - Москва : Эксмо, 2020. - 413, [1] с. ; 17 cm. - (Детектив-ностальгия). - На обложке: Полное погружение в атмосферу, быт и жизнь 80-х.

     ISBN 9785041075224.

 

Шенбрунн, Светлана Павловна.

     Розы и хризантемы : роман / Светлана Шенбрунн. - Москва : Текст, 2019. - 764, [1] с. ; 21 cm.

Книга 1.

     ISBN 9785751615673. . - ISBN 9785751615680.

 

Шенбрунн, Светлана Павловна.

     Розы и хризантемы : роман / Светлана Шенбрунн. - Москва : Текст, 2019. - 956, [2] ; 21 cm.

Книга 2.

    ISBN 9785751615697. . - ISBN 9785751615680.

 

Līdzīgi raksti

 

Nozaru literatūra

 

Cibuļs, Juris.
    Pasaules tautu ābeču kolekcija / Juris Cibuļs. - Rīga : Raudava, 2020. - 168 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 31 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. . - Publikāciju saraksts: 151.-166. lpp. - Kopsavilkums angļu un krievu valodā. - Teksts latviešu, angļu, baltkrievu, bulgāru, dāņu, esperanto, franču, igauņu, itāliešu, ivritā, īru, krievu, ķīniešu, latgaliešu, latviešu, lietuviešu, mandžūru, nīderlandiešu, norvēģu, poļu, portugāļu, rumāņu, somu, spāņu, turku, ukraiņu, vācu un zviedru valodā, kopsavilkumi angļu un krievu valodā.
        ISBN 9789984981697.

 

Čekisti un komunisti / Pietiek.com ; priekšvārds: Lato Lapsa. - [Rīga] : Pietiek.com, [2019]. - Rīga : Mantojums. , ©2019. - 318 lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 31 cm. - Informācija atrodama arī www.pietiek.com.
        3. Kolaborants.
        Kolaborācijas pretīgais vieplis / Jurģis Liepnieks.
        ISBN 9789934199905.

 

Emsiņš, Juris.
    Latviešu koka krēsli : krēsla attīstība laikam ejot / Juris Emsiņš, Lāsma Āboliņa ; māksliniece Lāsma Āboliņa ; literārā redaktore Vita Aišpure ; vāka foto autors Raivis Lipčiks. - Rīga : Madris, [2020]. - 206, [1] lpp. : ilustrācijas, fotogrāfijas ; 25 cm. - Literatūra un citi avoti: 205.-[207.] lpp.
        ISBN 9789984315201.

 

Groce, Ināra.
    Aglona. Svētceļojuma atklāsmes / Ināra Groce ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; literārā redaktore Sandra Krēķe. - Rīga : Jumava, [2019]. , ©2019. - 181, [3] lpp., 16 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas ; 20 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Teksts latviešu un latgaliešu rakstu valodā.
        ISBN 9789934203503.

 

Haņs Tiķs Ņats.
    Apzinātība izdzīvošanai : 5 nemainīgas prakses mainīgai pasaulei / Tiķs Ņats Haņs ; no angļu valodas tulkojusi Elita Saliņa ; redaktore Ita Ankoriņa ; Ilzes Isakas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - 159 lpp. ; 19 cm.
        ISBN 9789934086366.

 

Katoļu kalendārs, 2020 : gadagrāmata / redaktore Ingrīda Lisenkova ; kalendāra datus sagatavojis Ilgonis Vilks ; mākslinieks Normunds Pucis. - Rīga : Katoļu Baznīcas Vēstnesis, 2019. - [367] lpp. : ilustrācijas, portreti, tabulas ; 21 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Uz vāka Normunda Puča zīmējums "Latgales atbrīvošana 1920".
    ISSN 1407-2181.

 

Kursīte, Janīna.
    Latviešu dievības un gari / Janīna Kursīte ; zinātniskā redaktore Ieva E. Kalniņa. - Rīga : Rundas, 2020. - 256 lpp. ; 24 cm. - Citētā literatūra: 243.-251.lpp. . - Indekss: [253.]-254. lpp. - Kopsavilkums angļu valodā.
        Saturā: Mitoloģija, māņu ticība un kristietība ; Avoti ; Jaundievu un vecdievu saskares ; U pirmulīši ullojas ; Ramanām - dievības un gari ; A pirmalīši alojas: A pirmais Il tos skalo ; Dievības un gari alfabētā.
        ISBN 9789934829772.

 

Latvijas diplomātijas gadsimts: Latvijas diplomātijas un ārlietu dienesta pirmais gadsimts (1919-2019) diplomātu esejās / grāmatas idejas autors un sastādītājs Mārtiņš Drēģeris ; redaktors Valdis Klišāns. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 606 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - Bibliogrāfija rakstu beigās un personu rādītājs: [597.]-606. lpp. - Ziņas par autoriem: [585.]-595. lpp.
        ISBN 9789934088209.

 

Līpenīte, Anna.
    100 fakti par Rēzekni : populārzinātnisks izdevums / Anna Līpenīte, Kaspars Strods ; Ineses Dundures dizains ; redaktore Skaidrīte Svikša. - Rēzekne : Latgales Kultūrvēstures muzejs, 2020. - Rēzekne : Latgales Druka, 2020. - [204 nenumurētas] lpp. : il., tab., karte ; 10 cm.
        ISBN 9789934231360.

 

Zauers, Alvils.

    Pasažieru vilciens laiku lokos / Alvils Zauers ; mākslinieks Rihards Delvers ; literārā redaktore Ieva Janaite ; priekšvārds: Rodžers Jānis Grigulis. - Rīga : Pasažieru vilciens, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 275, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes, portreti ; 23 cm.

        ISBN 9789934839733.

 

Клир, Джеймс.
    Атомные привычки : как приобрести хорошие привычки и избавиться от плохих / Джеймс Клир ; редактор К. Тульцева ; перевод с английского Ю. Чекмаревой, К. Шашковой. - Санкт-Петербург : Питер, 2020. - 304 с. : иллюстрации ; 24 cm. - (Сам себе психолог). - На обложке: Бестселлер New York Times.
        ISBN 9785446112166.

 

Королёва, Елена.
    Диалектный словарь староверов Латгалии / Елена Королева ; рецензенты: Игорь Кошкин, Татьяна Философова ; научный редактор Оксана Ковзеле ; художественное оформление: Павел Варунин. - Рига : Институт Староверия Латвии, 2017. - Rīga : Poligrāfists. - 559 lpp. ; 22 cm. - Teksts krievu valodā, anotācija arī latviešu un angļu valodā. - Uz vāka: ziņas par autori.
        Том 1. А-В.
        ISBN 9789934873003.

 

Лао Цзы.
    Дао Дэ Цзин : опыт русского перевода / Лао Цзы ; перевод с древнекитайского, введение, примечания и приложения К. Петросяна ; оформление обложки: Карен Петросян. - Рига : [Karens Petrosjans], 2019. - Рига : Printstils. , ©2019. - 159 lpp. ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 158.-159. lpp. un rādītājs: 146.-156. lpp. - Teksts krievu un senķīniešu valodā, tulkots no senķīniešu valodas.
        ISBN 9789934199547.

 

Латвия: 100 историй / редактор Иева Старе ; текст: Бригита Строда, Иева Старе, Паула Праулиня ; дизайн: Янис Бирзниекс ; переводчики с английского: Диана Палийчук, Артур Пунте ; Институт Латвии. - Рига : Институт Латвии, [2018]. , ©2018. - 126 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. - (Latvija 100).
        ISBN 9789984736556.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Čaklais, Māris.
    Raksti / Māris Čaklais ; Dzidras Vārdaunes sakārtojums, priekšvārds, komentāriun ; redaktors Jānis Oga ; Zigmunda Lapsas dizains. - Rīga : Mansards, 2020. - 1019 lpp. : ilustrācijas, fotogrāfijas ; 20 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un personu rādītājs: 992.-1007. lpp.
        2. sējums.
        ISBN 9789934122392.

 

Eņģelis, Guntis.
    Koncerts vectēva pagalmā : romāns / Guntis Eņģelis ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; redaktors Aldis Vēvers ; mākslinieciskā redaktore Inguna Kļava-Švanka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - 351, [1] lpp. ; 21 cm. - Uz vāka: trakoti krāsains un dzīvelīgs romāns - īsteni latviska humora un avantūrisma garā.
        ISBN 9789934085659.

 

Jansone, Ilze.
    Vīru lietas : romāns / Ilze Jansone ; redaktore Gundega Blumberga ; mākslinieks Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2020. - 143, [1] lpp. ; 21 cm. - Vāka noformējumā izmantota Kaspara Groševa glezna "Vīru lietas".
        ISBN 9789934595097.

 

Ondatje, Maikls.

    Ēnas pār Temzu / Maikls Ondatje ; no angļu valodas tulkojusi Māra Poļakova ; redaktore Gundega Blumberga ; Jāņa Esīša vāka dizains. - [Rīga] : Dienas Grāmata, [2020]. , ©2020. - 271, [1] lpp. ; 22 cm.

        ISBN 9789934595080.

 

Sakalaurs, Pēteris.
    Īsas pastaigas jaunajās prātulās : atziņas / Pēteris Sakalaurs. - [Skrīveru novads] : [Pēteris Sakalaurs], 2019. - Rasmaņi, Olaines novads : Drukātava. , ©2019. - 229 lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934868368.

 

Šmite, Linda.
    Bez adatas : romāns / Linda Šmite ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2020. - 223, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 7/2020 (253). - Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934157257. . - Uz vāka: Romānu konkursa laureāts.
        ISBN 9789934157240.

 

Venters, Egīls.
    Štābs debesīs : stāstu krājums / Egīls Venters ; redaktors Arturs Hansons ; Ervīna Elliņa vāka noformējums. - [Latvija] : EZIS.LV, 2020. - [Rīga] : ADverts. - 125, [2] lpp. ; 21 cm. - Dzintara Soduma balva.
        Emulators ; Štābs debesīs ; Vieta uz zemes ; Drive ; Railwest ; Apgāztā māja ; Jā.
        ISBN 9789934230387.

 

Vigāna, Delfīne de.
    Lojalitātes : romāns / Delfīne de Vigāna ; no franču valodas tulkojusi Inta Šmite ; literārā konsultante Renāte Punka ; māksliniece Lote Vilma Vītiņa. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2020]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 160 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789983238135.

 

Zīle, Monika.
    Vientuļo spīganu dārzs : romāns / Monika Zīle. - Rīga : Latvijas Mediji, 2020. - 350 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934157745.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Акунин, Борис.
    Просто Маса : [роман] / Борис Акунин. - Москва : АСТ, 2020. - 448 c. : иллюстрации ; 22 cm. - (Детектив Бориса Акунина).
        ISBN 9785171269517.

 

Бенгстдоттер, Лина.
    Аннабель : [роман] / Лина Бенгтсдоттер ; перевод со шведского Юлии Колесовой. - Москва : АСТ, 2020. - 382, [1] c. ; 21 см. - (Триллер по-скандинавски).
        ISBN 9785171051600.

 

Бочарова, Татьяна.
    Дом без привидений : [роман] / Татьяна Бочарова. - Москва : Эксмо, 2020. - 317, [1] с. ; 21 см. - (Детектив сильных страстей. Романы Т. Бочаровой).
        ISBN 9785041130855.

 

Донцова, Дарья Аркадьевна.
    Хип-хоп маленьких лебедей : [роман] / Дарья Донцова ; редактор О. Дышева. - Москва : Эксмо, 2020. - 320 с. ; 20 cm. - (Иронический детектив. Донцова). (Любимица фортуны Степаница Козлова).
        ISBN 9785041124311.

 

Зика, Натаэль.
    Пустоцвет / Натаэль Зика. - Никосия : Литнет СY Limited, 2020. , ©2020. - 352 c. ; 21 см. - (Книги Литнета). (Любовный роман).
        ISBN 9785517025173.

 

Келли, Эрин.
    Каменная пациентка : роман / Эрин Келли ; перевод с английского А. Воронцова. - Москва : АСТ, 2020. - 413, [2] с. ; 21 см. - (Психологический триллер).
        ISBN 9785171148638.

 

Кинг, Стивен.
    Долгая прогулка : роман / Стивен Кинг ; перевод с английского А. Георгиева. - Москва : АСТ, 2015. - 349, [2] с. ; 18 см. - (Король на все времена). - На титульном листе и обложке: под псевдонимом Ричард Бахман.
        ISBN 9785170940707.

 

Крамер, Марина.
    Игра в кубики / Марина Крамер. - Москва : Эксмо, 2020. - 318 c. ; 21 см. - (Закон сильной. Криминальное соло Марины Крамер). - На обложке: Серия убийств потрясла тихий городок...
        ISBN 9785041136116.

 

Крэйвен, Майкл.
    Шоу марионеток : [роман] / Майкл Крэйвен ; перевод с английского Ольги Хомченко. - Москва : АСТ, 2020. - 382, [1] c. ; 21 см. - (Новый мировой триллер).
        ISBN 9785171212650.

 

Лиггетт, Ким.
    Год благодати / Ким Лиггетт ; перевод с английского Елены Татищевой. - Москва : Эксмо, 2020. - 350 с. ; 21 см. - (Young Adult. Страшный мир Ким Лиггетт).
        ISBN 9785041100582.

 

Мирай, Медина.
    Река моих сожалений : роман / Медина Мирай ; иллюстрация на обложке Дарьи Орешиной. - Москва : АСТ, 2020. - 301, [1] с. ; 21 см. - (Молодежные хиты).
        ISBN 9785171213800.

 

Роллинс, Джеймс.
    Последняя одиссея / Джеймс Роллинс ; перевод с английского Н. Абдуллина. - Москва : Эксмо, 2020. - 444, [2] с. ; 22 cm. - (Книга-загадка, книга-бестселлер).
        ISBN 9785041104962.

 

Сорокин, Геннадий.
    Зло из телевизора / Геннадий Сорокин. - Москва : Эксмо, 2020. - 320 c. ; 21 см. - (Детектив-Ностальгия). - На обложке: Полное погружение в атмосферу, быт и жизнь 80-х.
        ISBN 9785041123635.

 

Устинова, Татьяна Витальевна.
    Пояс Ориона : роман / Татьяна Устинова. - Москва : Эксмо, 2020. - 352 с. ; 21 см. - (Татьяна Устинова. Первая среди лучших).
        ISBN 9785041139278.

 

Ферранте, Элена.
    Незнакомая дочь / Элена Ферранте ; перевод с итальянского Елены Тарусиной. - Москва : АСТ, 2020. - 192 с. ; 21 cm. - (CORPUS).
        ISBN 9785171158873.

 

Хантер, Кара.
    Вся ярость : [роман] / Кара Хантер ; перевод с английского С. Саксина. - Москва : Эксмо, 2020. - 476, [1] c. ; 21 cm. - (Национальный бестселлер Британии).
        ISBN 9785041127480.

 

Черников, Сергей.
    Рига криминальная - холодное лето 2003-го : [политический детектив] / Сергей Черников ; редактор Нелли Одегова. - Рига : Dardedze hologrāfija, 2020. - 352 c. ; 21 cm.
        ISBN 9789934230615.

 

Яковлев, Сергей.
    Интеллект сна : рассказ / Сергей Яковлев. - Рига : Sava grāmata, 2019. - 117 lpp. ; 16 cm.
        ISBN 9789934582394.

 

Līdzīgi raksti

 

 

Nozaru literatūra

 

Cybuļskis, Jōņs.
    Andryvs Jūrdžs / Jōņs Cybuļskis ; redaktore Valentīna Unda ; translated by Aija Nagle ; the translation edited by Pīters Aloizs Ragaušs. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2020. - 265 lpp. : karte, fotogrāfijas, portreti ; 21 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Teksts paralēli latgaliešu rakstu valodā un angļu valodā.
        ISBN 9789984293356.

 

Manteifels, Gustavs.
    Poļu Inflantija = Inflanty Polskie / Gustavs Manteifels ; no poļu valodas tulkojis Rišards Labanovskis ; mākslinieks Valdis Villerušs ; priekšvārdu autori: Monika Mihališina, Dorota Janiševska-Jakubjaka, Kšištofs Zajass, Henrihs Soms, Radoslavs Budziņskis, Juzefs Ignacijs Kraševskis ; redaktores: Liene Soboļeva, Irīda Miska. - Rīga : Jumava ; Polonika, 2020. - 414, [2] lpp. : ilustrācijas, portreti, fotogrāfijas, kartes, tabulas ; 24 cm. - Pielikumi: 153.-193. lpp. ; 365.-415. lpp. - Teksts paralēli latviešu un poļu valodās. - Uz 1. vāka - Svētā Donāta mocekļa altāris Krāslavas baznīcā pēc 1878. gadā uzņemtas fotogrāfijas.
        ISBN 9789934203992.

 

Renārs, Gērijs R.

    Tava nemirstīgā realitāte : kā pārraut dzimšanas un nāves ciklu / Gērijs R. Renārs ; mākslinieks Andris Lamsters ; redaktore Ina Eglīte. - Rīga : Madris, [2020]. - 233, [7] lpp. ; 24 cm.
        ISBN 9789984315089.

 

Сасаки, Фумио.
    Прощайте, вещи! : новый японский минимализм : перевод с английского / Фумио Сасаки. - Москва : Альпина Паблишер, 2020. - 262, [1] с. ; 21 см.
        ISBN 9785961433906.

 

Шнякин, Павел.
    Хрупкий мозг. Инсульту не быть? / Павел Шнякин, Наталья Исаева, Алексей Протопопов. - Инсульту не быть?. - Москва : АСТ, 2020. - 255 [4] с. : ил. ; 22 см. - (Медик.ру).
        ISBN 9785171195397.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Ahava, Selja.
    Lietas, kas krīt no debesīm : romāns / Selja Ahava ; no somu valodas tulkojusi Maima Grīnberga. - Rīga : Latvijas Mediji, 2020. - 253, [3] lpp. ; 21 cm. - Eiropas Savienības Literatūras balva, 2016. . - Finlandia, Somijas literārā balva.
        ISBN 9789934157912.

 

Goldinga, Melānija.
    Mazie mīlulīši : psiholoģisks trilleris / Melānija Goldinga ; no angļu valodas tulkojusi Maija Opse ; redaktore Margita Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 366, [1] lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934084010.

 

Gunels, Lorāns.
    Diena, kurā es iemācījos dzīvot : romāns / Lorāns Gunels ; no franču valodas tulkojusi Maija Indraša ; redaktore Iveta Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 256 lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934087141.

 

Kvans, Kevins.
    Traki bagātie aziāti : romāns / Kevins Kvans ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga ; redaktore Egija Smaļķe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 478, [1] lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934089046.

 

Kvinna, Keita.
    Ļaunuma puķes : romāns / Keita Kvinna ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, 2020. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2020. - 508, [4] lpp. ; 21 cm. - The New York Times & USA Today bestseller.
        ISBN 9789984359861.

 

Lāce, Ilze.
    Baloži uz Žozetes jumta : stāsti / Ilze Lāce. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - 141, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm.
        ISBN 9789934089220.

 

Ledvidžs, Maikls.
    Nekad neapstājies : [romāns] / Maikls Ledvidžs ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2020. - 413, [3] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984359847.

 

Pohodņeva, Maija.
    Kaķu vārdotāja / Maija Pohodņeva, Modris Pelsis. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - 252, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934089275.

 

Remere, Santa.
    Mūsējās : 50 pasakas par Latvijas sievietēm / Santa Remere, Elīna Brasliņa. - Rīga : Ascendum, 2020. - 115, [4] lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. - 5.-6.
        ISBN 9789934879531.

 

Zaviļeiskis, Kaspars.
    Pilnīgs Šahs / Kaspars Zaviļeiskis. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - 140 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934087479.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Абдуллаев, Чингиз.
    История безнравственности : [роман] / Чингиз Абдуллаев. - Москва : Эксмо, 2020. - 320 с. ; 21 см. - (Абдуллаев. Мастер криминальных тайн). - На обложке: иногда можно позволить себе быть безжалостным. . - Роман серии о сыщике Дронго.
        ISBN 9785041131555.

 

Александрова, Наталья.
    Печать Иоганна Гутенберга : роман / Наталья Александрова. - Москва : Эксмо, 2020. - 320 с. ; 21 см. - (Артефакт & Детектив). - На обложке: Печать первого типографа Европы Иоганна Гутенберга имеет уникальную силу.
        ISBN 9785041135287.

 

Бачинская, Инна.
    Плод чужого воображения : [роман] / Инна Бачинская. - Москва : ЭКСМО, 2019. , ©2019. - 317, [1] с. ; 21 см. - (Детектив сильных страстей).
        ISBN 9785041052423.

 

Бочков, Валерий.
    Шесть тонн ванильного мороженого : сборник / Валерий Бочков. - Москва : Эксмо, 2018. - 381, [1] с. ; 19 см. - (Рискованные игры). - На переплете: Лауреат "Русской премии".
        ISBN 9785040968961.

 

Донцова, Дарья.
    Глазастая, ушастая беда : роман / Дарья Донцова. - Москва : Эксмо, 2020. - 314, [6] с. ; 20 см. - (Иронический детектив). (Джентлмен сыска Иван Подушкин).
        ISBN 9785041104191.

 

Загребельный, Павло.
    Роксолана : полная история Великолепного века : исторический роман / Павло Загребельный ; перевод с украинского И. Карабутенко. - Москва : АСТ, 2020. - 333, [2] с. - (Великолепный век).
        ISBN 9785171233297. . - ISBN 9785171060794.

 

Колочкова, Вера Александровна.
    От всего сердца : роман / Вера Колочкова. - Москва : Эксмо, 2020. - 285, [1] с. ; 21 см. - (Секреты женского счастья. Проза Веры Колочковой).
        ISBN 9785041121013.

 

Корецкий, Данил.
    Алмазы для Золушки : [роман] / Данил Корецкий. - Москва : АСТ, 2020. - 382, [2] с. ; 21 см. - (Шпионы и все остальные).
        ISBN 9785171189938.

 

Леонов, Николай.
    Виновны все / Николай Леонов, Алексей Макеев. - Москва : Эксмо, 2020. - 380, [2] c. ; 22 cm. - (Черная кошка).
        ISBN 9785041109165.

 

Литвинова, Анна.
    Любить, бояться, убивать : роман / Анна и Сергей Литвиновы. - Москва : Эксмо, 2020. - 316, [4] с. ; 21 см. - На обложке: играли в смерть, погибли по-настоящему. . - Книга серии "Римма и Паша Синичкин, частные детективы".
        ISBN 9785041128999.

 

Малышева, Анна.
    Зачем тебе алиби... : роман / Анна Малышева. - Москва : АСТ, 2020. - 480 с. ; 21 см. - (Задержи дыхание. Проза Анны Малышевой). (Детектив).
        ISBN 9785171221980.

 

Сапковский, Анджей.
    Владычица Озера : фантастический роман / Анджей Сапковский ; перевод с польского Е. П. Вайсброта. - Москва : АСТ, 2020. - 542, [2] с. ; 21 см. - (Ведьмак). (Легендарные фантастические сериалы).
        Часть 7.
        ISBN 9785171217273.

 

Сапковский, Анджей.
    Сезон гроз : фантастический роман / Анджей Сапковский ; перевод с польского С. В. Легезы. - Москва : АСТ, 2020. - 381, [3] с. ; 21 см. - (Ведьмак). (Легендарные фантастические сериалы).
        ISBN 9785170878307.

 

Скотт, Эмма.
    Зажечь небеса : [роман] / Эмма Скотт ; перевод с английского Е. Ефимовой. - Москва : Эксмо, 2020. - 416 с. ; 21 см. - (Freedom. Романтическая проза Эммы Скотт). - На обложке: без тебя мне нечем дышать.
        ISBN 9785041116323.

 

Соболева, Лариса.
    Три грации на обочине : роман / Лариса Соболева. - Москва : АСТ, 2020. - 384 с. ; 21 см. - (Она всегда с тобой. Детективы Ларисы Соболевой).
        ISBN 9785171209742.

 

Līdzīgi raksti

 

 

Nozaru literatūra

Cīrule, Līga.  

     It's time for Latvian! : basic Latvian for beginners / Līga Cīrule ; no latviešu valodas tulkojusi Alise Avotiņa ; Jutas Tīronas ilustrācijas ; grāmatas un vāka dizaina autore Gunta Plotka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - 215 lpp. : tab. - Teksts latviešu un angļu valodā.
        ISBN 9789934079597.

 

Kērnija, Hilarija.  

     Bites : ceļvedis bišu neparastajā dzīvē / Hilarija Kērnija ; ilustrējusi Eimija Holideja ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Zālīte ; redaktors Gints Tenbergs. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 223 lpp. : ilustrācijas ; 18 cm. - Bibliogrāfija: 212.-213. lpp. un alfabētiskais rādītājs: 218.-223. lpp.
        ISBN 9789934087868.

 

Lapsa, Lato. 

     Viltvārdis. Valstsgribis : skeleti Egila Levita skapjos / Lato Lapsa, Kristīne Bormane ; Terezas Kolarikovas grāmatas vāka noformējums. - [Rīga] : pietiek.com, [2020]. - 224 lpp. : ilustrācijas, fotogrāfijas ; 24 cm.

        I daļa. Viltvārdis.

        ISBN 9789984823430.

 

Pērse, Laine. 

     Uz zemi kājām gaisā / Laine Pērse ; redaktore Rasa Lāse. - [Skrīveri] : Autorizdevums, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 683, [4] lpp. : ilustrācijas, kartes, portreti, tabulas ; 22 cm. - (Iegriez pasauli! ; V).

        ISBN 9789934872440.

 

Взоров, Николай. 

     История очков, или Вооруженный взгляд / Николай Взоров. - Москва : Центрполиграф, 2020. - 319 c. ; 19 cm. - (Занимательная наука).

        ISBN 9785227089922.

 

Саган, Карл. 

     Мир, полный демонов : наука - как свеча во тьме / Карл Саган ; перевод с английского Любови Сумм. - 5-е издание. - Москва : АНФ, 2020. - 665, [1] с. ; 17 см. - (Книжные проекты Дмитрия Зимина). (Alpina Popular science).

        ISBN 9785916718645.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

  

Bariko, Alesandro. 

     Spēle : the Game / Alesandro Bariko ; no itāļu valodas tulkojusi Dace Meiere ; redaktore Iveta Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 348, [4] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.

        ISBN 9789934087516.

 

Būmanis, Jānis. 

     Dzimtas saknes : fotogrāfijas / Jānis Būmanis ; redaktore Valentīna Unda. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2020. - 279 lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789984293332.

 

Junka, Katrīna. 

     Drosme mīlēt : krīti, tici, mīli ... / Katrīna Junka ; no vācu valodas tulkojusi Renāte Siliņa ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna, literārā redaktore Marita Freija. - Rīga : Jumava, 2020. - 347, [3] lpp. ; 20 cm. - Atsauces uz avotiem: [350.] lpp.

        ISBN 9789934204142 : mīkstos vākos.

 

Kalna, Ziedīte. 

     Dina : romāns / Ziedīte Kalna. - Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2020. - 287 lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789934587672.

 

Karlena, Odrija. 

     Kalendāra meitene III : romāns / Odrija Karlena ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lukstraupe ; mākslinieciskā redaktore Inguna Kļava Švanka ; Ilzes Isakas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 381, [1] lpp. ; 22 cm. - (Kalendāra meitene ; III).

        3. grāmata. Jūlijs-Septembris.

        ISBN 9789934089336.

 

Kurzemnieks, Kārlis. 

     Likteņa slazdos : krimināldetektīvs / Kārlis Kurzemnieks. - Rīga : Jumava, 2020. - 223, [1] lpp.

        ISBN 9789934204197.

 

Nats o Dāgs, Niklass. 

     1793 : [kriminālromāns] / Niklass Nats O Dāgs ; no zviedru valodas tulkojusi Inga Grezmane ; redaktore Elga Rusmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - 429, [1] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs).

        ISBN 9789934088148.

 

Robsone, Amanda. 

     dvīņu dvēseļu dzelmē : romāns / Amanda Robsone ; no angļu valodas tulkojusi Vija Stabulniece ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna. - Rīga : Jumava, 2020. - 278, [1] lpp. ; 23 cm. - Uz vāka: Tava māsa, viņas noslēpums, nodevība. . - Nosaukumā visi vārdi rakstīti ar mazajiem sākuma burtiem.

        ISBN 9789934204166.

 

Treimanis, Normunds. 

     Aukstums. Tumsa. Bads : latviešu leģionāra gaitas padomju gūstā 1945-1947 / Normunds Treimanis ; Dr. hist. Kaspara Zeļļa komentāri, redakcija un priekšvārds ; Aijas Andžānes vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Latvijas Mediji, 2020. - 429 lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789934157844.

 

Vaita, Kārena. 

     Savrupnams Tredstrītā : romāns / Kārena Vaita ; no angļu valodas tulkojusi Marta Mežule. - Rīga : Kontinents, 2020. - 505, [1] lpp. ; 21 cm. - (The New York Times Bestseller).

        ISBN 9789984359878.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Аткинсон, Кейт. 

     Большое небо : [роман : 18+] / Кейт Аткинсон ; перевод с английского Анастасии Грызуновой ; оформление обложки Вадима Пожидаева. - Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2020. - 444, [1] с. ; 22 см. - (Звезды мирового детектива). - На обложке : Лучший детективный проект десятилетия. . - Содержит нецензурную брань.

        ISBN 9785389178649.

 

Беннетт, Анна. 

     Герцог моей мечты / Анна Беннетт ; перевод с английского Н. Рокачевской. - Москва : Эксмо, 2020. - 288 с. ; 20 cm. - (Светский роман. Дневники дебютантки).

        ISBN 9785041103729.

 

Бичер-Стоу, Гарриет. 

     Хижина дяди Тома : [роман] / Гарриет Бичер-Стоу ; перевод с английского В. Вальдман. - Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2017. - 480 с. ; 21 см. - (Мировая классика).

        ISBN 9785389137226.

 

Вульф, Лесли. 

     Уцелевшая / Лесли Вульф ; перевод с английского Владимира Медведева. - Санкт-Петербург : Аркадия, 2020. - 320 c. ; 20 cm. - (Сверхбдительность).

        ISBN 9785907143418.

 

Киланд, Ви. 

     Мистер Денежный Мешок / Ви Киланд, Пенелопа Уорд ; перевод с английского Валентины Бологовой. - Москва : Эксмо, 2020. - 384 с. ; 20 см. - (Modern love).

        ISBN 9785041060541.

 

Леонов, Николай. 

     Кто-то третий / Николай Леонов, Алексей Макеев. - Москва : Эксмо, 2020. - 384 c. ; 21 cm. - (Черная кошка).

        ISBN 9785041104917.

 

Малышева, Анна. 

     Коралловый браслет : [роман] / Анна Малышева. - Москва : АСТ, 2020. - 351, [1] с. ; 21 см. - (Детектив). (Задержи дыхание. Проза Анны Малышевой).

        ISBN 9785171220914.

 

Миронина, Наталия. 

     Не могу тебя забыть : [роман] / Наталия Миронина. - Москва : Эксмо, 2020. - 288 с. ; 20 см. - (Счастливый билет. Романы Н. Мирониной).

        ISBN 9785041097899.

 

Михайлова, Евгения. 

     Имитация страсти : [роман] / Евгения Михайлова. - Москва : Эксмо, 2020. - 288 с. ; 21 см. - (Детектив - событие).

        ISBN 9785041080747.

 

Павлищева, Наталья. 

     Лоренцо Великолепный / Наталья Павлищева. - Москва : Эксмо, 2019. - 380, [2] с. ; 21 cm. - (Медичи. Королевские игры средневековья).

        ISBN 9785041004491.

 

Рамос, Джоан. 

     Ферма / Джоан Рамос ; перевод с английского Михаила Тарасова. - Москва : Эксмо, 2020. - 475, [3] с. ; 21 см. - (Интеллектуальный бестселлер).

        ISBN 9785041107406.

 

Робсон, Лючия Сен-Клер. 

     Верхом на ветре : история Синтии Энн Паркер и последних дней команчей / Лючия Сен-Клер Робсон ; перевод с английского Павела Смирнова ; редактор Елена Ступненкова. - Санкт-Петербург : Аркадия, 2020. - 704 c. ; 22 cm. - (Аркадия. Сага).

        ISBN 9785907143265.

 

Сапковский, Анджей. 

     Крещение огнем ; Башня Ласточки : [сборник] / Анджей Сапковский ; перевод с польского Е. П. Вайсброта. - Москва : АСТ, 2020. - 768 с. ; 21 см. - (Ведьмак).

        ISBN 9785171227098.

 

Сорокин, Геннадий. 

     Смерть со школьной скамьи : роман / Геннадий Сорокин. - Москва : Эксмо, 2019. - 349, [1] с. ; 21 cm. - (Детектив-ностальгия). - На обложке: Полное погружение в атмосферу, быт и жизнь 80-х.

        ISBN 9785040995394.

 

Уайт, Карен. 

     Ночь, когда огни погасли : [роман] / Карен Уайт ; перевод с английского А. Смирновой. - Москва : Эксмо, 2020. - 544 c. ; 20 cm. - (Международный бестселлер № 1 по версии New Jork Times). (Зарубежный романтический бестселлер).

        ISBN 9785041102500.

 

Līdzīgi raksti